Διενέργεια ψηφοφορίας

Η ψηφοφορία είναι ένας εξαιρετικός τρόπος γρήγορης συγκέντρωσης πληροφοριών ή μεταγλώττισης των προτιμήσεων των συμμετεχόντων στη σύσκεψη.

Τι θέλετε να κάνετε;

Δημιουργία ψηφοφορίας

Εμφάνιση ή απόκρυψη μιας ψηφοφορίας

Κλείσιμο ψηφοφορίας

Κατάργηση ψηφοφορίας από το στάδιο κοινής χρήσης

Επεξεργασία των περιεχομένων μιας ψηφοφορίας

Επεξεργασία μιας ψηφοφορίας που χρησιμοποιείται από κοινού τη δεδομένη στιγμή

Επεξεργασία μιας ψηφοφορίας που είναι κρυφή

Αποθήκευση αποτελεσμάτων ψηφοφορίας

Αποθήκευση των αποτελεσμάτων μιας ψηφοφορίας που τη δεδομένη στιγμή είναι ορατή στο στάδιο κοινής χρήσης

Αποθήκευση των αποτελεσμάτων μιας ψηφοφορίας όταν το στάδιο κοινής χρήσης είναι ανοιχτό, αλλά η ψηφοφορία δεν είναι ορατή

Αποθήκευση των αποτελεσμάτων μιας ψηφοφορίας όταν το στάδιο κοινής χρήσης είναι κρυφό

Διαγραφή ψηφοφορίας

Δημιουργία ψηφοφορίας

Μια ψηφοφορία στο λογισμικό επικοινωνιών Microsoft Lync Online αποτελείται από μία ερώτηση και μέχρι και επτά πιθανές επιλογές. Μια σύσκεψη είναι δυνατό να περιέχει πολλές ψηφοφορίες, αλλά μόνο μία ψηφοφορία κάθε φορά μπορεί να εμφανίζεται στο στάδιο κοινής χρήσης και να είναι ορατή σε όλους όσους συμμετέχουν στη σύσκεψη.

Μόνο οι παρουσιαστές των συσκέψεων μπορούν να δημιουργούν και να διαχειρίζονται ψηφοφορίες. Εάν δεν είστε ήδη παρουσιαστής, ο διοργανωτής της σύσκεψης ή ένας άλλος παρουσιαστής μπορεί να σας ορίσει ως παρουσιαστή.

 1. Στο παράθυρο της σύσκεψης, κάντε κλικ στο μενού Κοινή χρήση και κατόπιν επιλέξτε Νέα ψηφοφορία.
  Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Δημιουργία ψηφοφορίας.

 2. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για την ψηφοφορία σας, την ερώτησή σας και δύο ή περισσότερες πιθανές απαντήσεις.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  Εάν κανένα άλλο άτομο στη σύσκεψη δεν πραγματοποιεί κοινή χρήση, η ψηφοφορία σας εμφανίζεται αμέσως σε όλα τα άτομα στη σύσκεψη με την ένδειξη Η ψηφοφορία είναι ανοιχτή στο κάτω μέρος του σταδίου.
  Εάν τη δεδομένη στιγμή πραγματοποιείται άλλη κοινή χρήση, έχετε την επιλογή να μοιραστείτε αμέσως την ψηφοφορία σας, η οποία θα τερματίσει την τρέχουσα περίοδο λειτουργίας κοινής χρήσης ή να αποθηκεύσετε την ψηφοφορία σας στη θέση αποθήκευσης περιεχομένου για αργότερα.

Εμφάνιση ή απόκρυψη μιας ψηφοφορίας

Καθώς οι συμμετέχοντες απαντούν στην ψηφοφορία, εσείς και οι άλλοι παρουσιαστές της σύσκεψης θα βλέπετε τα αποτελέσματα σε πραγματικό χρόνο.

 • Για να μπορούν όλοι όσοι συμμετέχουν στη σύσκεψη να παρακολουθούν τα αποτελέσματα, κάντε κλικ στο κουμπί Εμφάνιση αποτελεσμάτων σε όλους Κουμπί ''Εμφάνιση αποτελεσμάτων σε όλους'' στο κάτω μέρος του σταδίου.

Εσείς ή κάποιος άλλος παρουσιαστής μπορείτε να επιλέξετε να μην εμφανίζονται τα αποτελέσματα στους συμμετέχοντες στη σύσκεψη.

 • Για να επιτρέπεται η παρακολούθηση των αποτελεσμάτων μόνο από τους παρουσιαστές, κάντε κλικ στο κουμπί Απόκρυψη των αποτελεσμάτων από τους συμμετέχοντες Εικονίδιο ''Απόκρυψη των αποτελεσμάτων από τους συμμετέχοντες'' .

Αρχή της σελίδας

Κλείσιμο ψηφοφορίας

Όταν η ψηφοφορία ολοκληρωθεί, κλείστε την ψηφοφορία.

 • Για να σταματήσετε την ψηφοφορία, κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο της ψηφοφορίας Κουμπί ''Κλείσιμο της ψηφοφορίας'' .
  Η φράση Η ψηφοφορία έκλεισε εμφανίζεται στο κάτω μέρος του σταδίου. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας παραμένουν στην οθόνη.

Αρχή της σελίδας

Κατάργηση ψηφοφορίας από το στάδιο κοινής χρήσης

Όταν οι συμμετέχοντες στη σύσκεψη έχουν ολοκληρώσει την εργασία τους με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, μπορείτε να καταργήσετε την ψηφοφορία από το στάδιο κοινής χρήσης.

 • Για να καταργήσετε την ολοκληρωμένη ψηφοφορία από το στάδιο κοινής χρήσης, κάντε κλικ στην επιλογή Διακοπή κοινής χρήσης στην επάνω δεξιά γωνία του σταδίου.

Η ψηφοφορία παραμένει στη θέση αποθήκευσης περιεχομένου προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ή να αποθηκευτεί αργότερα.

Αρχή της σελίδας

Επεξεργασία των περιεχομένων μιας ψηφοφορίας

Οι παρουσιαστές μπορούν να αλλάξουν την ερώτηση ή τις επιλογές μιας ψηφοφορίας, είτε ενώ η ψηφοφορία είναι ανοιχτή (με αυτό τον τρόπο επανεκκινείται η ψηφοφορία) είτε ιδιωτικά, μακριά από την κοινή θέα. Σε κάθε περίπτωση, η επεξεργασία μιας ψηφοφορίας διαγράφει τις προηγούμενες ψήφους.

Επεξεργασία μιας ψηφοφορίας που χρησιμοποιείται από κοινού τη δεδομένη στιγμή

 1. Στο κάτω μέρος του σταδίου κοινής χρήσης, κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία της ερώτησης και των επιλογών της ψηφοφορίας Κουμπί ''Επεξεργασία της ερώτησης και των επιλογών της ψηφοφορίας'' .

 2. Κάντε τις αλλαγές σας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK για να δημοσιοποιήσετε τις αλλαγές.
  Τα μέλη των συσκέψεων μπορούν τώρα να αρχίσουν την ψηφοφορία στην επεξεργασμένη ψηφοφορία.

Επεξεργασία μιας ψηφοφορίας που είναι κρυφή

 1. Εάν το στάδιο κοινής χρήσης δεν είναι ανοιχτό, κάντε κλικ στο μενού Κοινή χρήση και επιλέξτε Εμφάνιση σταδίου.

 2. Στο επάνω μέρος του σταδίου, επιλέξτε Λίστα περιεχομένου, κάντε κλικ στο βέλος που βρίσκεται δίπλα στην ψηφοφορία που θέλετε να επεξεργαστείτε και επιλέξτε Ιδιωτική προβολή.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία της ερώτησης και των επιλογών της ψηφοφορίας Κουμπί ''Επεξεργασία της ερώτησης και των επιλογών της ψηφοφορίας'' .

 4. Κάντε τις αλλαγές σας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 5. Για να αρχίσετε την επεξεργασμένη ψηφοφορία, κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα ψηφοφορίας για συμμετοχή όλων Άνοιγμα ψηφοφορίας για συμμετοχή όλων .

Αρχή της σελίδας

Αποθήκευση αποτελεσμάτων ψηφοφορίας

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μια ψηφοφορία του Lync Online ως αρχείο CSV. Μπορείτε να ανοίξετε τα αρχεία CSV στο λογισμικό υπολογιστικών φύλλων Microsoft Excel, το οποίο προσφέρει πολλούς τύπους γραφημάτων για παρουσίαση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας.

Εάν αποθηκεύσετε την ψηφοφορία ενώ εμφανίζεται στο στάδιο κοινής χρήσης, έχετε επίσης την επιλογή να την αποθηκεύσετε ως εικόνα PNG.

Αποθήκευση των αποτελεσμάτων μιας ψηφοφορίας που τη δεδομένη στιγμή είναι ορατή στο στάδιο κοινής χρήσης

 1. Στο κάτω μέρος του σταδίου κοινής χρήσης, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση ψηφοφορίας Κουμπί ''Αποθήκευση ψηφοφορίας'' .

 2. Πληκτρολογήστε ένα όνομα αρχείου, επιλέξτε τον τύπο αρχείου που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

Αποθήκευση των αποτελεσμάτων μιας ψηφοφορίας όταν το στάδιο κοινής χρήσης είναι ανοιχτό, αλλά η ψηφοφορία δεν είναι ορατή

 1. Στο στάδιο κοινής χρήσης, επιλέξτε Λίστα περιεχομένου, κάντε κλικ στο βέλος που βρίσκεται δίπλα στην ψηφοφορία που θέλετε να αποθηκεύσετε και επιλέξτε Αποθήκευση ως.

 2. Πληκτρολογήστε ένα όνομα αρχείου και κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

Αποθήκευση των αποτελεσμάτων μιας ψηφοφορίας όταν το στάδιο κοινής χρήσης είναι κρυφό

 1. Στο παράθυρο της σύσκεψης, κάντε κλικ στο μενού Κοινή χρήση και κατόπιν επιλέξτε Εμφάνιση σταδίου.

 2. Επιλέξτε Λίστα περιεχομένου, κάντε κλικ στο βέλος που βρίσκεται δίπλα στην ψηφοφορία που θέλετε να αποθηκεύσετε και επιλέξτε Αποθήκευση ως.

 3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα αρχείου και κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

Αρχή της σελίδας

Διαγραφή ψηφοφορίας

Για να διαγράψετε μια ψηφοφορία που δεν χρειάζεστε πλέον, κάντε τα εξής:

 1. Εάν το στάδιο κοινής χρήσης είναι κρυφό, κάντε κλικ στο μενού Κοινή χρήση και επιλέξτε Εμφάνιση σταδίου.

 2. Στο στάδιο κοινής χρήσης, επιλέξτε Λίστα περιεχομένου, κάντε κλικ στο βέλος που βρίσκεται δίπλα στην ψηφοφορία που θέλετε να διαγράψετε και επιλέξτε Κατάργηση.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×