Διαχείριση χρηστών τοποθεσίας Κεντρικής διαχείρισης

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Σημείωση: Επισκεφτείτε την τοποθεσία www.microsoft.com για τις πιο πρόσφατες και ολοκληρωμένες πληροφορίες.

Τι θέλετε να κάνετε;

Προσθήκη χρηστών στην τοποθεσία κεντρικής διαχείρισης

Δημιουργία νέας ομάδας

Αλλαγή ρυθμίσεων ομάδας

Προβολή δικαιωμάτων ομάδας

Καθορίσετε επισκέπτες, μέλη και κατόχους της τοποθεσίας Κεντρικής διαχείρισης

Προσθήκη χρηστών στην τοποθεσία Κεντρική διαχείριση

 1. Στην κεντρική σελίδα της τοποθεσίας Κεντρική διαχείριση, στο μενού Ενέργειες τοποθεσίας, κάντε κλικ στην εντολή Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

 2. Στη σελίδα "Ρυθμίσεις τοποθεσίας" στην περιοχή Χρήστες και δικαιώματα, επιλέξτε Άτομα και ομάδες.

 3. Στη σελίδα "Άτομα και ομάδες: Διαχειριστές συμπλέγματος", στο μενού Δημιουργία, κάντε κλικ στην εντολή Προσθήκη χρηστών.

 4. Στη σελίδα "Προσθήκη χρηστών: Κεντρική διαχείριση", στην ενότητα Προσθήκη χρηστών, στο πλαίσιο Χρήστες/Ομάδες, πληκτρολογήστε ονόματα χρηστών, ονόματα ομάδων ή διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Διαχωρίστε τις καταχωρήσεις μεταξύ τους με ελληνικό ερωτηματικό.

 5. Στην ενότητα Εκχώρηση δικαιώματος, επιλέξτε ένα από τα εξής:

  • Προσθήκη χρηστών σε μια ομάδα του SharePoint Κάντε αυτήν την επιλογή για να δώσετε στους χρήστες δικαιώματα προσθέτοντάς τους σε μια ομάδα με προκαθορισμένα δικαιώματα. Εάν κάνετε αυτήν την επιλογή, κάντε κλικ σε μια ομάδα του SharePoint από την αντίστοιχη λίστα.

  • Απευθείας χορήγηση δικαιωμάτων στο χρήστη Κάντε αυτήν την επιλογή για να δώσετε απευθείας δικαιώματα στους χρήστες. Εάν κάνετε αυτήν την επιλογή, επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου δίπλα στο επίπεδο των δικαιωμάτων που θέλετε να εκχωρήσετε στους χρήστες.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί OK

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία νέας ομάδας

 1. Στην κεντρική σελίδα της τοποθεσίας Κεντρική διαχείριση, στο μενού Ενέργειες τοποθεσίας, κάντε κλικ στην εντολή Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

 2. Στη σελίδα "Ρυθμίσεις τοποθεσίας" στην περιοχή Χρήστες και δικαιώματα, επιλέξτε Άτομα και ομάδες.

 3. Στη σελίδα "Άτομα και Ομάδες: Διαχειριστές συμπλέγματος", στο μενού Δημιουργία, κάντε κλικ στην εντολήΝέα ομάδα.

 4. Στη σελίδα "Νέα ομάδα", στην ενότητα Όνομα και περιγραφή προσωπικών στοιχείων, στο πλαίσιο Όνομα, πληκτρολογήστε ένα όνομα για την ομάδα του SharePoint.

 5. Στο πλαίσιο Προσωπικές πληροφορίες, πληκτρολογήστε μια περιγραφή για την ομάδα.

 6. Στην ενότητα Κάτοχος, στο πλαίσιο Κάτοχος ομάδας, πληκτρολογήστε τον κάτοχο της ομάδας.

 7. Στην ενότητα Ρυθμίσεις ομάδας, στην περιοχή Άτομα με δυνατότητα προβολής των μελών της ομάδας, επιλέξτε Μέλη ομάδας ή Όλοι.

 8. Στην περιοχή Άτομα με δυνατότητα επεξεργασίας των μελών της ομάδας, επιλέξτε Κάτοχος ομάδας ή Μέλη ομάδας.

 9. Στην ενότητα Αιτήσεις ιδιότητας μέλους, στην περιοχή Να επιτρέπονται οι αιτήσεις συμμετοχής/αποχώρησης από αυτήν την ομάδα, επιλέξτε Ναι ή Όχι. Εάν επιλέξετε Ναι, τότε στην περιοχή Αυτόματη αποδοχή αιτήσεων, επιλέξτε Ναι ή Όχι. Εάν επιλέξετε Όχι, τότε πληκτρολογήστε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο πλαίσιο Αποστολή αιτήσεων μέλους στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπου θα στέλνονται οι αιτήσεις.

 10. Στην ενότητα Χορήγηση δικαιωμάτων ομάδας σε αυτή την τοποθεσία, επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου δίπλα στο επίπεδο δικαιωμάτων που θέλετε να εκχωρήσετε στα μέλη της ομάδας.

 11. Κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία.

  Θα ανοίξει μια σελίδα "Άτομα και ομάδες" που θα εμφανίζει τα μέλη της νέας ομάδας.

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή των ρυθμίσεων ομάδας

 1. Στην κεντρική σελίδα της τοποθεσίας Κεντρική διαχείριση, στο μενού Ενέργειες τοποθεσίας, κάντε κλικ στην εντολή Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

 2. Στη σελίδα "Ρυθμίσεις τοποθεσίας" στην περιοχή Χρήστες και δικαιώματα, επιλέξτε Άτομα και ομάδες.

 3. Στη σελίδα "Άτομα και ομάδες: Διαχειριστές συμπλέγματος", στην ενότητα "Γρήγορη εκκίνηση", στην περιοχή Ομάδες, κάντε κλικ στην ομάδα της οποίας θέλετε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις.

 4. Στο μενού Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην εντολή Ρυθμίσεις ομάδας.

  Ανοίγει η σελίδα Αλλαγή ρυθμίσεων ομάδας. Για πληροφορίες σχετικά με κάθε μία από τις ρυθμίσεις που μπορείτε να τροποποιήσετε, ανατρέξτε στην προηγούμενη ενότητα Δημιουργία νέας ομάδας .

Αρχή της σελίδας

Προβολή δικαιωμάτων ομάδας

 1. Στην κεντρική σελίδα της τοποθεσίας Κεντρική διαχείριση, στο μενού Ενέργειες τοποθεσίας, κάντε κλικ στην εντολή Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

 2. Στη σελίδα "Ρυθμίσεις τοποθεσίας" στην περιοχή Χρήστες και δικαιώματα, επιλέξτε Άτομα και ομάδες.

 3. Στη σελίδα "Άτομα και ομάδες: Διαχειριστές συμπλέγματος", στην ενότητα "Γρήγορη εκκίνηση", στην περιοχή Ομάδες, κάντε κλικ στην ομάδα της οποίας θέλετε να προβάλετε τα δικαιώματα.

 4. Στο μενού Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην εντολή Προβολή δικαιωμάτων ομάδας.

  Θα ανοίξει το παράθυρο "Προβολή δικαιωμάτων συλλογής τοποθεσιών" το οποίο θα εμφανίζει τα δικαιώματα της ομάδας.

Αρχή της σελίδας

Προσδιορισμός επισκεπτών, μελών και κατόχων για την τοποθεσία Κεντρική διαχείριση

 1. Στην κεντρική σελίδα της τοποθεσίας Κεντρική διαχείριση, στο μενού Ενέργειες τοποθεσίας, κάντε κλικ στην εντολή Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

 2. Στη σελίδα "Ρυθμίσεις τοποθεσίας" στην περιοχή Χρήστες και δικαιώματα, επιλέξτε Άτομα και ομάδες.

 3. Στη σελίδα "Άτομα και ομάδες: Διαχειριστές συμπλέγματος", στο μενού Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην εντολή Ρύθμιση ομάδων.

 4. Στη σελίδα "Ρύθμιση ομάδων για αυτήν την τοποθεσία", στην ενότητα Επισκέπτες αυτής της τοποθεσίας, επιλέξτε ένα από τα εξής:

  • Δημιουργία νέας ομάδας Κάντε αυτήν την επιλογή για να δημιουργήσετε μια νέα ομάδα που θα περιλαμβάνει τους επισκέπτες της τοποθεσίας. Εάν κάνετε αυτήν την επιλογή, τότε πληκτρολογήστε το όνομα της νέας ομάδας στο αντίστοιχο πλαίσιο. Προσθέστε χρήστες ή ομάδες στη νέα ομάδα, πληκτρολογώντας στο αντίστοιχο πλαίσιο τα ονόματα χρήστη, τα ονόματα ομάδας ή τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Διαχωρίστε τις καταχωρήσεις χρησιμοποιώντας ερωτηματικά.

  • Χρήση υπάρχουσας ομάδας Κάντε αυτήν την επιλογή για να προσδιορίσετε μια υπάρχουσα ομάδα ως επισκέπτες της τοποθεσίας. Εάν κάνετε αυτήν την επιλογή, τότε κάντε κλικ σε μια ομάδα από την αντίστοιχη λίστα.

 5. Στην ενότητα Μέλη αυτής της τοποθεσίας, επιλέξτε ένα από τα εξής:

  • Δημιουργία νέας ομάδας Κάντε αυτήν την επιλογή για να δημιουργήσετε μια νέα ομάδα που θα περιλαμβάνει τα μέλη αυτής της τοποθεσίας. Εάν κάνετε αυτήν την επιλογή, τότε πληκτρολογήστε το όνομα της νέας ομάδας στο αντίστοιχο πλαίσιο. Προσθέστε χρήστες ή ομάδες στη νέα ομάδα, πληκτρολογώντας στο αντίστοιχο πλαίσιο τα ονόματα χρήστη, τα ονόματα ομάδας ή τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Διαχωρίστε τις καταχωρήσεις χρησιμοποιώντας ερωτηματικά.

  • Χρήση υπάρχουσας ομάδας Κάντε αυτήν την επιλογή για να προσδιορίσετε μια υπάρχουσα ομάδα ως μέλη της τοποθεσίας. Εάν κάνετε αυτήν την επιλογή, τότε κάντε κλικ σε μια ομάδα από την αντίστοιχη λίστα.

 6. Στην ενότητα Κάτοχοι αυτής της τοποθεσίας, επιλέξτε ένα από τα εξής:

  • Δημιουργία νέας ομάδας Κάντε αυτήν την επιλογή για να δημιουργήσετε μια νέα ομάδα που θα περιλαμβάνει τους κατόχους αυτής της τοποθεσίας. Εάν κάνετε αυτήν την επιλογή, τότε πληκτρολογήστε το όνομα της νέας ομάδας στο αντίστοιχο πλαίσιο. Προσθέστε χρήστες ή ομάδες στη νέα ομάδα, πληκτρολογώντας στο αντίστοιχο πλαίσιο τα ονόματα χρήστη, τα ονόματα ομάδας ή τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Διαχωρίστε τις καταχωρήσεις χρησιμοποιώντας ερωτηματικά.

  • Χρήση υπάρχουσας ομάδας Κάντε αυτήν την επιλογή για να προσδιορίσετε μια υπάρχουσα ομάδα ως κατόχους της τοποθεσίας. Εάν κάνετε αυτήν την επιλογή, τότε κάντε κλικ σε μια ομάδα από την αντίστοιχη λίστα.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×