Διαχείριση των χρηστών που μπορούν να δημιουργούν Ομάδες Office 365

Τελευταία ενημέρωση: 11 Ιουνίου 2018

Επειδή είναι τόσο εύκολο για τους χρήστες να δημιουργήσουν Ομάδες Office 365, δεν κατακλύζεστε από αιτήματα για να τις δημιουργήσετε για λογαριασμό άλλων ατόμων. Ανάλογα με την επιχείρησή σας, ωστόσο, μπορεί να θέλετε να ελέγξετε ποιος έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί ομάδες. Γιατί να το κάνετε αυτό;

Αυτό το άρθρο εξηγεί πώς μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα δημιουργίας ομάδων σε όλες τις υπηρεσίες του Office 365 που χρησιμοποιούν ομάδες:

 • Outlook

 • SharePoint

 • Yammer

 • Microsoft Teams: Τόσο οι διαχειριστές όσο και οι χρήστες δεν θα μπορούν να δημιουργούν ομάδες.

 • StaffHub: Τόσο οι διαχειριστές όσο και οι διευθυντές δεν θα μπορούν να δημιουργούν ομάδες.

 • Planner: Οι χρήστες δεν θα μπορούν να δημιουργήσουν ένα νέο σχέδιο στις εφαρμογές Planner για web και κινητές συσκευές.

 • PowerBI

Ο καλύτερος τρόπος για να το κάνετε αυτό είναι να δημιουργήσετε μια ομάδα ασφαλείας οπότε μόνο τα άτομα που ανήκουν σε αυτή την ομάδα ασφαλείας θα μπορούν να δημιουργούν Ομάδες Office 365 και ομάδες σε αυτές τις εφαρμογές. Αυτό το άρθρο σάς καθοδηγεί σε αυτά τα βήματα.

Για να ελέγξετε ποιος δημιουργεί Ομάδες Office 365, χρησιμοποιήστε το Windows PowerShell, το οποίο μοιάζει σε μεγάλο βαθμό με την πληκτρολόγηση εντολών στη γραμμή εντολών C:\ στο παλαιό περιβάλλον DOS. Εάν δεν έχετε χρησιμοποιήσει ποτέ το PowerShell, αυτή η εργασία είναι μια εξαιρετική εισαγωγή στη χρήση του. Θα σας καθοδηγήσουμε σε ό,τι χρειάζεται να κάνετε, βήμα προς βήμα.

Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού ξεκινήσετε

 • Για να ακολουθήσετε τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο, απαιτείται μια συνδρομή στο Azure Active Directory (Azure AD) Premium. Ο διαχειριστής που ρυθμίζει τις παραμέτρους για τις ρυθμίσεις, και τα μέλη των ομάδων που επηρεάζονται, πρέπει να διαθέτουν εκχωρημένες άδειες για το Azure AD Premium. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Γρήγορα αποτελέσματα με το Azure Active Directory Premium.

 • Μην προσπαθήσετε να χρησιμοποιήσετε την έκδοση GA -Azure Active Directory PowerShell για το Γράφημα- για να εκτελέσετε τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο. Δεν θα λειτουργήσει

 • Οι εντολές PowerShell σε αυτό το άρθρο αλλάζουν μόνο το ποιος μπορεί να δημιουργεί Ομάδες Office 365. Δεν επηρεάζουν το υπόλοιπο περιβάλλον του Office 365.

 • Μπορείτε να εφαρμόσετε τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο μόνο μία φορά στον οργανισμό σας, για μία ομάδα ασφαλείας. Εάν προσπαθήσετε να τα εφαρμόσετε ξανά για μια άλλη ομάδα ασφαλείας, θα λάβετε ένα μήνυμα σφάλματος που μοιάζει κάπως έτσι:

  A conflicting object with one or more of the specified property values is present in the directory.
 • Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο δεν εμποδίζουν τα μέλη των ακόλουθων ρόλων από το να δημιουργούν Ομάδες του Office 365 στο Κέντρο διαχείρισης Office 365. Ωστόσο, δεν τους επιτρέπουν να δημιουργούν Ομάδες του Office 365 από τις εφαρμογές και δεν τους επιτρέπουν να δημιουργούν ομάδες (επειδή δεν μπορείτε να δημιουργήσετε ομάδες στο Κέντρο διαχείρισης Office 365).

  • Καθολικοί διαχειριστές του Office 365

  • Διαχειριστής γραμματοκιβωτίων

  • Υποστήριξη συνεργάτη επιπέδου 1

  • Υποστήριξη συνεργάτη επιπέδου 2

  • Συντάκτες καταλόγου

  Εάν είστε μέλος σε έναν από αυτούς τους ρόλους, μπορείτε να δημιουργείτε Ομάδες του Office 365 για χρήστες με περιορισμούς και, στη συνέχεια, να ορίζετε έναν χρήστη ως κάτοχο της ομάδας.

 • Είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε μια ομάδα ασφαλείας, όπως περιγράφεται στο βήμα 1 αυτού του άρθρου, για να περιορίσετε ποιος μπορεί να δημιουργεί Ομάδες Office 365. Μην προσπαθήσετε να χρησιμοποιήσετε μια Ομάδα Office 365 για αυτό. Εάν προσπαθήσετε να χρησιμοποιήσετε μια Ομάδα Office 365, τα μέλη δεν θα μπορούν να δημιουργήσουν μια ομάδα από το SharePoint, επειδή αυτό ελέγχει αν υπάρχει ομάδα ασφαλείας.

 • Η ρύθμιση Set-MSOLCompanySettings -UsersPermissionToCreateGroupsEnabled $True επιτρέπει μόνο δικαιώματα σε χρήστες για τη δημιουργία ομάδων ασφαλείας, όχι Ομάδων Office 365. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το cmdlet, ανατρέξτε στο θέμα Set-Msolcompanysettings.

 • Ας υποθέσουμε ότι κάνετε τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο και παραχωρείτε σε ορισμένους χρήστες τη δυνατότητα να δημιουργούν Ομάδες του Office 365. Ωστόσο, για κάποιο λόγο αυτοί οι χρήστες εξακολουθούν να μην μπορούν να δημιουργήσουν μια Ομάδα Office 365 χρησιμοποιώντας το Outlook. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν αποκλειστεί από την πολιτική γραμματοκιβωτίου OWA τους. Παρέχει πρόσθετους ελέγχους για τον αποκλεισμό της δημιουργίας Ομάδων Office 365 με χρήση του Outlook.

Εγκατάσταστη της έκδοσης προεπισκόπησης για τη Azure Active Directory PowerShell για Graph

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε την προεπισκόπηση και την έκδοση γενικής διαθεσιμότητας στον ίδιο υπολογιστή ταυτόχρονα.

Ως βέλτιστη πρακτική, συνιστάται να έχετε πάντα την τελευταία ενημέρωση: καταργήστε την παλιά έκδοση AzureADPreview ή την παλιά έκδοση AzureAD και λάβετε την πιο πρόσφατη.

 1. Ανοίξτε το Windows PowerShell ως διαχειριστής:

  Θα ανοίξει το παράθυρο Windows PowerShell. Το μήνυμα C:\Windows\system32 σημαίνει ότι το ανοίξατε ως διαχειριστής.

  Πώς φαίνεται το PowerShell όταν το ανοίγετε για πρώτη φορά.

  1. Στη γραμμή αναζήτησης, πληκτρολογήστε Windows PowerShell.

  2. Κάντε δεξί κλικ στο Windows PowerShell και επιλέξτε Εκτέλεση ως διαχειριστής.

   Ανοίξτε το PowerShell με την επιλογή "Εκτέλεση ως διαχειριστής".

 2. Δείτε ποια λειτουργική μονάδα είναι εγκατεστημένη:

  Get-InstalledModule -Name "AzureAD*"

3. Για να καταργήσετε μια προηγούμενη έκδοση του AzureADPreview ή του AzureAD, εκτελέστε αυτή την εντολή:

  Uninstall-Module AzureADPreview

ή

  Uninstall-Module AzureAD

4. Για να εγκαταστήσετε την τελευταία έκδοση του AzureADPreview, εκτελέστε αυτή την εντολή:

  Install-Module AzureADPreview

Στο μήνυμα σχετικά με ένα αξιόπιστο αποθετήριο, πληκτρολογήστε Y. Η εγκατάσταση της νέας λειτουργικής μονάδας θα διαρκέσει περίπου ένα λεπτό.

Βήμα 1: Δημιουργία ομάδας ασφαλείας για τους χρήστες που θα μπορούν να δημιουργούν Ομάδες του Office 365

Μόνο μία ομάδα ασφαλείας στον οργανισμό σας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ελέγξει ποιος μπορεί να δημιουργεί Ομάδες του Office 365. Ωστόσο, μπορείτε να κάνετε ένθεση άλλων ομάδων ασφαλείας ως μέλη αυτής της ομάδας. Για παράδειγμα, η ομάδα που ονομάζεται "Δυνατότητα δημιουργίας ομάδας" είναι η καθορισμένη ομάδα ασφαλείας και οι ομάδες με το όνομα "Χρήστες του Microsoft Planner" και "Χρήστες του Exchange Online" είναι μέλη αυτής της ομάδας.

 1. Στο Κέντρο διαχείρισης Office 365, δημιουργήστε μια ομάδα του τύπου ομάδα ασφαλείας. Πρέπει να θυμάστε το όνομα της ομάδας. Θα το χρειαστείτε αργότερα.

  Δημιουργήστε μια ομάδα ασφαλείας στο κέντρο διαχείρισης.

 2. Προσθέστε άτομα ή άλλες ομάδες ασφαλείας που θέλετε να έχουν τη δυνατότητα να δημιουργούν Ομάδες του Office 365 στον οργανισμό σας.

Για λεπτομερείς οδηγίες, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία, επεξεργασία ή διαγραφή μιας ομάδας ασφαλείας στο Κέντρο διαχείρισης Office 365.

Βήμα 2: Εκτέλεση εντολών του PowerShell

Τα πιο συνηθισμένα σφάλματα προκαλούνται από τη προεπισκόπηση της λειτουργικής μονάδας και τα λάθη πληκτρολόγησης. Αντί να πληκτρολογήσετε κάθε εντολή, αντιγράψτε και επικολλήστε τις εντολές και τα παραδείγματα σε αυτό το άρθρο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το αριστερό και το δεξιό πλήκτρο βέλους για μετακίνηση μέσα σε μια εντολή πριν από την εκτέλεσή της, καθώς και το επάνω και κάτω βέλος για μετακίνηση προς τα πίσω σε προηγούμενες εντολές. Εάν κάνετε κάποιο λάθος, θα εμφανιστεί κόκκινο κείμενο που αναφέρει ότι παρουσιάστηκε σφάλμα. Απλώς πληκτρολογήστε την εντολή ξανά. Εάν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα, καλέστε μας!

Αυτά τα βήματα ελέγχθηκαν και επαληθεύτηκαν για τελευταία φορά στις 18 Απριλίου 2018. Να θυμάστε, χρησιμοποιήστε την έκδοση AzureADPreview και όχι την έκδοση Azure Active Directory PowerShell για το Γράφημα.

 1. Εάν δεν το έχετε κάνει ήδη, ανοίξτε ένα Windows PowerShell παράθυρο στον υπολογιστή σας (δεν έχει σημασία εάν πρόκειται για ένα κανονικό παράθυρο Windows PowerShell ή ένα που ανοίξατε επιλέγοντας Εκτέλεση ως διαχειριστής).

 2. Εκτελέστε τις ακόλουθες εντολές. Πιέστε Enter μετά από κάθε εντολή.

  Import-Module AzureADPreview
  Connect-AzureAD

  Στην οθόνη Είσοδος στο λογαριασμό σας που ανοίγει, εισαγάγετε το λογαριασμό διαχειριστή Office 365 και τον κωδικό πρόσβασης για να συνδεθείτε στην υπηρεσία σας και κάντε κλικ στο κουμπί Είσοδος.

  Εισαγάγετε τα διαπιστευτήρια για το Office 365
 3. Βρείτε το όνομα της ομάδας ασφαλείας από το Βήμα 1 χρησιμοποιώντας την ακόλουθη σύνταξη:

  Get-AzureADGroup -SearchString "<Name of your security group>"

  Για παράδειγμα, ονόμασα την ομάδα μου AllowedtoCreateGroups. Έτσι, θα εκτελούσα την εντολή:

  Get-AzureADGroup -SearchString "AllowedtoCreateGroups"

  Αυτή η εντολή θα εμφανίσει τις ιδιότητες της ομάδας ασφαλείας AllowedtoCreateGroups μου.

  Πληροφορίες ομάδας μέσω του Azure AD PowerShell

  Μπορείτε να δείτε ότι η τιμή της ιδιότητας ObjectID της ομάδας μου AllowedtoCreateGroups είναι afc88.... Δεν χρειάζεται να σημειώσετε το ObjectID της ομάδας ασφαλείας σας, αλλά θα πρέπει να έχετε τη δυνατότητα να το αναγνωρίσετε σε ένα μεταγενέστερο βήμα.

 4. Εκτελέστε αυτή την εντολή:

  $Template = Get-AzureADDirectorySettingTemplate | where {$_.DisplayName -eq 'Group.Unified'}
 5. Εκτελέστε αυτή την εντολή:

  $Setting = $Template.CreateDirectorySetting()
 6. Εκτελέστε αυτή την εντολή:

  New-AzureADDirectorySetting -DirectorySetting $Setting

  Αν εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος όπως αυτό, μεταβείτε στο βήμα 7. Το μήνυμα σφάλματος σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να πραγματοποιήσετε το βήμα 6.

  Εάν λάβετε ένα μήνυμα σφάλματος, μεταβείτε στο βήμα 7.

  Διαφορετικά, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση, το cmdlet επιστρέφει το αναγνωριστικό του νέου αντικειμένου ρυθμίσεων.

 7. Εκτελέστε αυτή την εντολή:

  $Setting = Get-AzureADDirectorySetting -Id (Get-AzureADDirectorySetting | where -Property DisplayName -Value "Group.Unified" -EQ).id
 8. Εκτελέστε αυτή την εντολή:

  $Setting["EnableGroupCreation"] = $False
 9. Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη σύνταξη:

  $Setting["GroupCreationAllowedGroupId"] = (Get-AzureADGroup -SearchString "<Name of your security group>").objectid

  Για παράδειγμα, ονόμασα την ομάδα μου AllowedtoCreateGroups, επομένως θα εκτελούσα αυτή την εντολή:

  $Setting["GroupCreationAllowedGroupId"] = (Get-AzureADGroup -SearchString "AllowedtoCreateGroups").objectid
 10. Εκτελέστε αυτή την εντολή:

  Set-AzureADDirectorySetting -Id (Get-AzureADDirectorySetting | where -Property DisplayName -Value "Group.Unified" -EQ).id -DirectorySetting $Setting
 11. Για να επιβεβαιώσετε ότι η ομάδα ασφαλείας σας ΜΠΟΡΕΙ να δημιουργεί ομάδες και όλοι οι άλλοι χρήστες στον οργανισμό σας δεν μπορούν, εκτελέστε αυτή την εντολή:

  (Get-AzureADDirectorySetting).Values

  Το αποτέλεσμα θα πρέπει να είναι ως εξής (αλλά με την τιμή ID για την ομάδα ασφαλείας σας. Αυτό είναι το σημείο όπου θα πρέπει να είστε σε θέση να την αναγνωρίσετε):

  Οι ρυθμίσεις σας θα μοιάζουν κάπως έτσι όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

  Μόνο τα μέλη της ομάδας ασφαλείας AllowedtoCreateGroups (Afc88abb... ) μπορούν να δημιουργούν ομάδες. Κανένας άλλος δεν θα μπορεί, όπως υποδεικνύεται από τη ρύθμιση EnableGroupCreation = False.

Βήμα 3: Επαλήθευση ότι λειτουργεί

 1. Πραγματοποιήστε είσοδο στο Office 365 με έναν λογαριασμό κάποιου χρήστη που ΔΕΝ θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί ομάδες. Δηλαδή, δεν είναι μέλος της ομάδας ασφαλείας που δημιουργήσατε.

 2. Επιλέξτε το πλακίδιο Planner.

 3. Στο Planner, επιλέξτε Νέο σχέδιο για να δημιουργήσετε ένα σχέδιο.

  Στο Planner, επιλέξτε "Νέο σχέδιο".

 4. Θα πρέπει να λάβετε ένα μήνυμα ότι δεν μπορείτε να δημιουργήσετε ένα σχέδιο:

  Μήνυμα που αναφέρει ότι δεν μπορείτε να δημιουργήσετε ένα σχέδιο:

Τι πρέπει να κάνω εάν δεν λειτουργεί;

Βεβαιωθείτε ότι ο χρήστης δεν έχει αποκλειστεί από την πολιτική γραμματοκιβωτίου OWA. του.

Εάν αυτό δεν διορθώσει το πρόβλημα, καλέστε μας για βοήθεια.

Κατάργηση του περιορισμού για το ποιος μπορεί να δημιουργεί ομάδες

Ας υποθέσουμε ότι μετά από λίγο θέλετε να καταργήσετε τον περιορισμό που θέσατε στο ποιος μπορεί να δημιουργεί ομάδες. Εκτελέστε αυτή την εντολή:

$SettingId = Get-AzureADDirectorySetting -All $True | where-object {$_.DisplayName -eq "Group.Unified"}
Remove-AzureADDirectorySetting –Id $SettingId.Id

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση ομάδων

Όλοι οι χρήστες του Office 365 μπορούν να δημιουργούν Ομάδες του Office 365 από προεπιλογή:

 • Οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν έως 250 Ομάδες του Office 365 ο κάθε ένας.

 • Για τους διαχειριστές του Office 365 δεν υπάρχει όριο στο πόσες Ομάδες του Office 365 μπορούν να δημιουργήσουν.

 • Ο προεπιλεγμένος μέγιστος αριθμός για τις Ομάδες του Office 365 που μπορεί να έχει ένας οργανισμός του Office 365 είναι επί του παρόντος 500.000, αλλά μπορεί να αυξηθεί κατόπιν αιτήματος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Ομάδες Office 365, ανατρέξτε στο θέμα Ομάδες Office 365 - Βοήθεια για διαχειριστές.

Ορισμένες υπηρεσίες του Office 365απαιτούν να μπορείτε να δημιουργήσετε Ομάδες του Office 365 για συγκεκριμένες λειτουργίες. Για παράδειγμα, δημιουργείται αυτόματα μια ομάδα όταν δημιουργείται ένα σχέδιο με χρήση του Microsoft Planner. Αυτό σημαίνει ότι οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν κατά λάθος πολλές ομάδες καθώς πειραματίζονται με τη δημιουργία σχεδίων.

Μπορεί να θέλετε να έχετε μεγαλύτερο έλεγχο στη δημιουργία Ομάδων Office 365 και ίσως προτιμάτε να μην μπορούν όλοι οι χρήστες να δημιουργούν ομάδες, δηλαδή να έχουν τη δυνατότητα να δημιουργούν ομάδες μόνο οι χρήστες των υπηρεσιών του Office 365 που απαιτούν τη δημιουργία Ομάδων Office 365.

Σημείωση: Σημειώστε ότι παρόλο που έχετε τη δυνατότητα να ελέγξετε ποιοι χρήστες μπορούν να δημιουργούν Ομάδες του Office 365, αυτό δεν επηρεάζει τη δυνατότητα όλων των χρηστών με άδεια χρήσης να συμμετέχουν σε δραστηριότητες ομάδων, όπως η δημιουργία εργασιών στο Planner ή οι απαντήσεις σε συνομιλίες στο Outlook.

Εάν είχατε δημιουργήσει προηγουμένως ένα αντικείμενο ρυθμίσεων ομάδας και πρέπει να αλλάξετε την τιμή για μια ρύθμιση (για παράδειγμα, να καθορίσετε μια διαφορετική ομάδα), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ακόλουθη διαδικασία.

 1. Ανοίξτε ένα παράθυρο Windows PowerShell στον υπολογιστή σας και εκτελέστε την ακόλουθη εντολή:

  Import-Module AzureADPreview
  Connect-AzureAD

  Στην οθόνη Είσοδος στο λογαριασμό σας που ανοίγει, εισαγάγετε τα διαπιστευτήριά σας για να συνδεθείτε στην υπηρεσία σας και κάντε κλικ στο κουμπί Είσοδος.

  Εισαγάγετε τα διαπιστευτήρια για το Office 365
 2. Αφού συνδεθείτε στην υπηρεσία του Office 365, θα πρέπει πρώτα να κάνετε αναφορά στο αντικείμενο ρυθμίσεων ομάδας που περιέχει τις ρυθμίσεις παραμέτρων. Για να το κάνετε αυτό, θα χρειαστείτε το ObjectId για αυτό. Εάν δεν γνωρίζετε το ObjectId, μπορείτε να το αναζητήσετε πληκτρολογώντας το ακόλουθο cmdlet:

  Get-AzureADDirectorySetting

  Αυτό θα εμφανίσει το τρέχον αντικείμενο ρυθμίσεων ομάδας, συμπεριλαμβανομένου του ObjectId.

  Παράδειγμα των τιμών που ενδέχεται να εμφανίζονται Εύρεση του αντικειμένου ρυθμίσεων ομάδας
 3. Αφού βρείτε το ObjectID για το αντικείμενο ρυθμίσεων ομάδας, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να επιλέξετε το αντικείμενο ρυθμίσεων ομάδας που περιέχει τις ρυθμίσεις σας. Πληκτρολογήστε το ακόλουθο cmdlet:

  $setting=Get-AzureADDirectorySetting -Id <ObjectId>

  Για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας το ObjectId στο παραπάνω γραφικό

  $setting=Get-AzureADDirectorySetting -id d634c419-bde2-4ebb-880e-a1dc4a1904cb

  Θα επιστρέψετε σε μια γραμμή εντολών της Λειτουργικής μονάδας Windows Azure Active Directory.

 4. Αφού επιλέξετε το αντικείμενο ρυθμίσεων της ομάδας, θα πρέπει να ελέγξετε τις τρέχουσες τιμές ρύθμισης παραμέτρων πληκτρολογώντας τα ακόλουθα:

  $setting.values
  Στιγμιότυπο οθόνης της λίστας με τις τρέχουσες τιμές παραμέτρων

  Αυτό θα εμφανίσει τις τιμές των ρυθμίσεων για το αντικείμενο ρυθμίσεων ομάδας και θα σας επαναφέρει σε μια γραμμή εντολών της Λειτουργικής μονάδας Windows Azure Active Directory. Στο παραπάνω παράδειγμα, η τιμή GroupCreationAllowedGroupId υποδεικνύει ότι τα μέλη της ομάδας ασφαλείας 1f8f32... μπορούν να δημιουργούν ομάδες. Και επειδή η EnableGroupCreation = "False" κανένας άλλος στην εταιρεία δεν θα έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί ομάδες.

 5. Τώρα μπορείτε να κάνετε συγκεκριμένες αλλαγές στις τιμές ρυθμίσεων ομάδας. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ακόλουθο cmdlet, εάν θέλετε να κατευθύνετε σε διαφορετική ομάδα για να επιτρέψετε τη δημιουργία ομάδας:

  $settings["GroupCreationAllowedGroupId"] = "<object ID for the new group>"

  Για παράδειγμα, ας αλλάξουμε από την ομάδα AllowedtoCreateGroups που ορίσαμε προηγουμένως σε μια διαφορετική ομάδα που έχουμε δημιουργήσει με το ObjectId του 3054dce3-37e6-437a-a817-2363272cac1c:

  $settings["GroupCreationAllowedGroupId"] = "3054dce3-37e6-437a-a817-2363272cac1c"

  Αφού ορίσετε τις ρυθμίσεις σας, θα επιστρέψετε σε μια γραμμή εντολών της Λειτουργικής μονάδας Windows Azure Active Directory.

 6. Μετά τον ορισμό των νέων ρυθμίσεων, μπορείτε να εφαρμόσετε τις ρυθμίσεις απευθείας στο αντικείμενο ρυθμίσεων ομάδας πληκτρολογώντας τα εξής:

  Set-AzureADDirectorySetting -Id <object ID for the new group> -DirectorySetting $Setting

  Για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας το ObjectID του αντικειμένου ρυθμίσεων ομάδας αλλάζουμε τα εξής:

  Set-AzureADDirectorySetting -Id d634c419-bde2-4ebb-880e-a1dc4a1904cb -DirectorySetting $Setting

  Θα επιστρέψετε σε μια γραμμή εντολών της Λειτουργικής μονάδας Windows Azure Active Directory.

 7. Μπορείτε να επαληθεύσετε ότι οι ρυθμίσεις ομάδας έχουν ενημερωθεί, εκτελώντας το cmdlet $settings.values και επαληθεύοντας τις τιμές.

  Το αντικείμενο ρυθμίσεων ομάδας με αλλαγμένη τιμή

  Παρατηρήστε ότι η ρύθμιση GroupCreationAllowedGroupId έχει αλλάξει στη νέα ομάδα.

Σχετικά άρθρα

Γρήγορα αποτελέσματα με το PowerShell του Office 365

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×