Διαχείριση τροφοδοσιών RSS

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Η δυνατότητα Really Simple Syndication (RSS) είναι ένας τρόπος να δημιουργείτε ειδήσεις, ημερολόγια Web και άλλο περιεχόμενο σε μια τοποθεσία, τα οποία να είναι διαθέσιμα σε συνδρομητές. Όταν η τροφοδοσία RSS είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να τη διαχειριστείτε για συλλογές τοποθεσιών, τοποθεσίες, λίστες και βιβλιοθήκες. Τα δικαιώματα στην τοποθεσία προσδιορίζουν το επίπεδο στο οποίο μπορείτε να διαχειριστείτε την τροφοδοσία RSS.

Πριν να διαχειρίζεστε RSS για μια συλλογή τοποθεσιών, πρέπει να έχετε δικαιώματα διαχειριστή συλλογής τοποθεσιών και πρέπει να μεταβείτε στην τοποθεσία ανώτατου επιπέδου της συλλογής τοποθεσιών. Είναι ένας γρήγορος τρόπος για να μεταβείτε στην τοποθεσία ανώτατου επιπέδου από μια δευτερεύουσα τοποθεσία, για να επιλέξετε τη σύνδεση Μετάβαση στις ρυθμίσεις τοποθεσίας ανώτατου επιπέδου στη σελίδα Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

Μετάβαση στις ρυθμίσεις τοποθεσίας ανώτατου επιπέδου

Εάν την τοποθεσία σας αποτελεί τμήμα μιας συνδρομής στο Office 365, τροφοδοσιών RSS είναι ενεργοποιημένη όταν δημιουργείται για πρώτη φορά την τοποθεσία σας. Σημειώστε ότι ο κάτοχος τοποθεσίας μπορεί να απενεργοποιήσετε την υποστήριξη RSS για μια τοποθεσία, λίστα ή βιβλιοθήκη και ένας διαχειριστής συλλογής τοποθεσιών μπορεί να απενεργοποιήσετε την υποστήριξη RSS για μια ολόκληρη συλλογή τοποθεσιών.

 1. Επιλέξτε Ρυθμίσεις Κουμπί "Ρυθμίσεις" του Office 365 και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

Συμβουλή: Εάν βλέπετε τη σύνδεση Μετάβαση στις ρυθμίσεις τοποθεσίας ανώτατου επιπέδου στη σελίδα Ρυθμίσεις τοποθεσίας, βρίσκεστε σε μια δευτερεύουσα τοποθεσία. Επιλέξτε αυτήν τη σύνδεση για να διαχειριστεί την τροφοδοσία RSS για τη συλλογή τοποθεσιών.

 1. Στη σελίδα Ρυθμίσεις τοποθεσίας, στην περιοχή Διαχείριση τοποθεσίας, επιλέξτε RSS.

Σημαντικό:  Η σύνδεση RSS δεν εμφανίζεται στη σελίδα "Ρυθμίσεις τοποθεσίας", εάν η υποστήριξη RSS δεν έχει ενεργοποιηθεί για τη συλλογή τοποθεσιών.

RSS

 1. Εάν διαχειρίζεστε την τροφοδοσία RSS για μια τοποθεσία και όχι μια ολόκληρη συλλογή τοποθεσιών, παραβλέψτε το βήμα 3. Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου να επιτρέπονται οι τροφοδοσίες RSS σε αυτήν τη συλλογή τοποθεσιών.

  Σημαντικό: Η ενότητα RSS συλλογής τοποθεσιών είναι διαθέσιμη μόνο αν είστε διαχειριστής συλλογής τοποθεσιών και βρίσκεστε στην τοποθεσία ανώτερου επιπέδου.

 2. Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου να επιτρέπονται οι τροφοδοσίες RSS σε αυτήν την τοποθεσία.

 3. Στην ενότητα Ρυθμίσεις για προχωρημένους, πληκτρολογήστε προαιρετικές πληροφορίες για τον προσδιορισμό πνευματικά δικαιώματα επεξεργασίας, υπεύθυνου τοποθεσίας Web και Time To Live πληροφορίες.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Διαχείριση τροφοδοσιών RSS για μια λίστα ή βιβλιοθήκη

Όταν είναι ενεργοποιημένη η RSS για μια τοποθεσία, μπορείτε να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις RSS για μια λίστα ή βιβλιοθήκη. Όταν ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε την υποστήριξη RSS σε μια τοποθεσία ή δευτερεύουσα τοποθεσία, αυτό επηρεάζει αν οι λίστες σε μια δευτερεύουσα τοποθεσία είναι ενεργοποιημένο το RSS.

 1. Στη λίστα ή τη βιβλιοθήκη, επιλέξτε βιβλιοθήκη ή λίστα, ανάλογα με το εάν βρίσκεστε σε μια βιβλιοθήκη ή λίστα.

Σημείωση:  Το όνομα της καρτέλας διαφέρει ανάλογα με τον τύπο της λίστας ή της βιβλιοθήκης για την οποία ρυθμίζετε παραμέτρους τροφοδοσίας. Για παράδειγμα, για μια λίστα ημερολογίου είναι η καρτέλα Ημερολόγιο.


Κουμπί "Ρυθμίσεις λίστας"

 1. Στη σελίδα "Ρυθμίσεις", στην περιοχή επικοινωνίες, επιλέξτε Ρυθμίσεις RSS.

Σημαντικό:  Η σύνδεση ρυθμίσεων RSS δεν εμφανίζεται εάν η τροφοδοσία RSS δεν έχει ενεργοποιηθεί για την τοποθεσία.

 1. Στην ενότητα Λίστα RSS, επιλέξτε αν θέλετε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την υποστήριξη RSS για τη λίστα.

 2. Στην ενότητα Πληροφορίες καναλιού RSS, επιλέξτε εάν θέλετε να μειώσετε πεδία πολλών γραμμών σε 256 χαρακτήρες. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε έναν τίτλο, περιγραφή και διεύθυνση URL εικόνας για τα στοιχεία καναλιού από την τροφοδοσία RSS.

Πληροφορίες καναλιού RSS

 1. Στην ενότητα Στήλες, μπορείτε να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε στήλες στην περιγραφή RSS, ενεργοποιώντας τα κατάλληλα πλαίσια ελέγχου. Δίπλα στο όνομα στήλης, πληκτρολογήστε τον αριθμό για τη σειρά της στήλης στην προβολή.

  Σημείωση: Εάν περιλαμβάνεται μόνο μία στήλη στην τροφοδοσία, στο σώμα των στοιχείων της τροφοδοσίας θα εμφανίζεται μόνο η τιμή στήλης. Εάν στην τροφοδοσία περιλαμβάνονται περισσότερες από μία στήλες, το σώμα στοιχείου θα αποτελείται από κάθε όνομα στήλης και την τιμή της.

Στήλες RSS

 1. Στην ενότητα Όριο στοιχείων, πληκτρολογήστε τον αριθμό στοιχείων και ημερών για συμπερίληψη σε μια τροφοδοσία RSS.

 2. Επιλέξτε OK.

Έκθεση της τροφοδοσίας RSS για μια προβολή λίστας ή βιβλιοθήκης

Η τροφοδοσία κουμπί συνδρομής RSS είναι ορατή στη σελίδα Επεξεργασία προβολής μιας λίστας ή βιβλιοθήκης. Πολλοί χρήστες δεν έχουν δικαιώματα πρόσβασης σε αυτήν τη σελίδα και δεν είναι δυνατό να εγγραφείτε στην τροφοδοσία για μια συγκεκριμένη προβολή. Κάτοχος τοποθεσίας, μπορεί να εκθέσει τη σύνδεση στην τροφοδοσία, έτσι ώστε οι χρήστες μπορούν να εγγραφούν RSS. Αυτό προϋποθέτει ότι RSS είναι ενεργοποιημένη για την τοποθεσία και για τη λίστα ή βιβλιοθήκη.

 1. Στη λίστα ή τη βιβλιοθήκη, επιλέξτε βιβλιοθήκη ή λίστα, ανάλογα με το εάν βρίσκεστε σε μια βιβλιοθήκη ή λίστα.

Σημείωση:  Το όνομα της καρτέλας διαφέρει ανάλογα με τον τύπο της λίστας ή της βιβλιοθήκης για την οποία ρυθμίζετε παραμέτρους τροφοδοσίας. Για παράδειγμα, για μια λίστα ημερολογίου είναι η καρτέλα Ημερολόγιο.

 1. Εάν δεν βρίσκεστε ήδη στο στην προβολή που θέλετε για την έκθεση RSS τροφοδοσίας, επιλέξτε τη σωστή προβολή από την Τρέχουσα προβολή αναπτυσσόμενη λίστα και, στη συνέχεια, επιλέξτε λίστα ή βιβλιοθήκη ξανά.

Συμβουλή: Εάν το πρόγραμμα περιήγησης Web σάς επιτρέπει να εγγραφείτε σε μια προβολή, κουμπί γραμμής εργαλείων RSS μπορεί να γίνει ενεργοποιημένη σε αυτό το σημείο ( RSS ). Εάν Ναι, μπορείτε ίσως να την επιλέξετε και να λάβετε τη διεύθυνση URL της τροφοδοσίας RSS για την προβολή. Εάν αυτή η δυνατότητα δεν είναι διαθέσιμη, στη συνέχεια, μπορείτε να ακολουθήσετε τα βήματα στο υπόλοιπο αυτής της διαδικασίας.

 1. Επιλέξτε τροποποίηση προβολής για να ανοίξετε την προβολή για επεξεργασία.

  Σημείωση: Εάν Τροποποίηση αυτής της προβολής δεν εμφανίζεται στο μενού Προβολή, δεν έχετε δικαιώματα επεξεργασίας στην προβολή και δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη μέθοδο για να εμφανίσετε μια τροφοδοσίας RSS για την προβολή.


  Τροποποίηση μιας προβολής

 2. Στην ενότητα όνομα, επιλέξτε το κουμπί RSS Εικόνα RSS για να προβάλετε τη σελίδα συνδρομή για αυτήν την προβολή τροφοδοσία RSS.

 3. Αντιγράψτε τη διεύθυνση URL για τη σελίδα εγγραφής στην τροφοδοσία RSS για την προβολή. Στη συνέχεια, μπορείτε να δημοσιεύσετε αυτήν τη διεύθυνση URL σε μια σελίδα της τοποθεσίας σας έτσι, ώστε οι συνεργάτες της τοποθεσίας σας να μπορούν να βλέπουν την τροφοδοσία RSS και να εγγράφονται σε αυτή.

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×