Διαχείριση του Κάδου Ανακύκλωσης μιας τοποθεσίας SharePoint

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Ο Κάδος Ανακύκλωσης παρέχει ένα δίχτυ ασφαλείας, όταν οι χρήστες διαγράφουν τα αρχεία, εκδόσεις των αρχείων, στοιχεία λίστας, βιβλιοθήκες, λίστες και τους φακέλους από μια τοποθεσία. Όταν οι χρήστες να διαγράψετε οποιαδήποτε από αυτά τα στοιχεία από μια τοποθεσία, τα στοιχεία τοποθετούνται στον Κάδο Ανακύκλωσης. Σε αυτό το άρθρο εστιάζει στην πώς ένας διαχειριστής συλλογής τοποθεσιών μπορούν να διαχειριστούν τον Κάδο Ανακύκλωσης για μια συλλογή τοποθεσιών. Για πληροφορίες σχετικά με τις εργασίες που μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα συνεργάτη σε μια τοποθεσία, ανατρέξτε στο θέμα Επαναφορά στοιχείων στον Κάδο Ανακύκλωσης μιας τοποθεσίας του SharePoint.

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο περιγράφει τον Κάδο Ανακύκλωσης σε μια τοποθεσία, ο οποίος είναι διαφορετικός από τον Κάδο Ανακύκλωσης των Windows. Για πληροφορίες σχετικά με τον Κάδο Ανακύκλωσης των Windows, ανατρέξτε στο θέμα Επαναφορά του Κάδου Ανακύκλωσης των Windows στην επιφάνεια εργασίας.

Σε αυτό το άρθρο

Επισκόπηση

Προβολή στοιχείων από τη σελίδα "Κάδος Ανακύκλωσης" της περιοχής "Διαχείριση συλλογής τοποθεσιών"

Διαγραφή ενός στοιχείου με χρήση της σελίδας "Κάδος Ανακύκλωσης συλλογής τοποθεσιών (δεύτερου σταδίου)"

Επαναφορά ενός στοιχείου με χρήση της σελίδας "Κάδος Ανακύκλωσης συλλογής τοποθεσιών (δεύτερου σταδίου)"

Επισκόπηση

Ως διαχειριστής συλλογής τοποθεσιών, μπορείτε να προβάλλετε και να διαχειρίζεστε τα διαγραμμένα στοιχεία σε μια συλλογή τοποθεσιών από τη σελίδα "Κάδος Ανακύκλωσης" της περιοχής "Διαχείριση συλλογής τοποθεσιών". Από αυτήν τη σελίδα, μπορείτε να προβάλλετε τα στοιχεία που βρίσκονται τη συγκεκριμένη στιγμή στον Κάδο Ανακύκλωσης ενός χρήστη και τα στοιχεία που έχει διαγράψει ο χρήστης από τον Κάδο Ανακύκλωσής του μετακινώντας τα στον Κάδο Ανακύκλωσης δεύτερου σταδίου, που είναι γνωστός και ως Κάδος Ανακύκλωσης συλλογής τοποθεσιών.

Οι χρήστες που διαγράφουν ένα στοιχείο στον Κάδο Ανακύκλωσης μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί σας για να επαναφέρετε το στοιχείο στην αρχική του θέση, με την προϋπόθεση ότι το στοιχείο δεν έχει υπερβεί την αρχική ημερομηνία διαγραφής που έχει ορίσει ο διαχειριστής διακομιστή. Από προεπιλογή, τα στοιχεία στον Κάδο Ανακύκλωσης διαγράφονται αυτόματα έπειτα από 30 ημέρες. Ανεξάρτητα από το αν ένα στοιχείο μετακινείται στον Κάδο Ανακύκλωσης των χρηστών ή στον Κάδο Ανακύκλωσης συλλογής τοποθεσιών (δεύτερου σταδίου), τα στοιχεία διαγράφονται αυτόματα μετά τον αριθμό ημερών που έχει καθορίσει ο διαχειριστής διακομιστή στην Κεντρική διαχείριση.

Σημείωση: Εάν δεν βλέπετε τον Κάδο Ανακύκλωσης στην τοποθεσία σας, ο Κάδος Ανακύκλωσης μπορεί να έχει απενεργοποιηθεί από το διαχειριστή διακομιστή.

1. Ένας χρήστης διαγράφει ένα έγγραφο από μια βιβλιοθήκη εγγράφων.

Ο Κάδος Ανακύκλωσης σάς επιτρέπει να διαγράφετε ή να επαναφέρετε στοιχεία

2. Το έγγραφο μετακινείται στον Κάδο Ανακύκλωσης για την τοποθεσία, ο χρήστης ή ένας διαχειριστής συλλογής τοποθεσιών μπορεί να το επαναφέρει ή να το διαγράψει.

Ο κάδος ανακύκλωσης δεύτερου σταδίου του διαχειριστή για κατάργηση της διαγραφής των ήδη διαγραμμένων εγγράφων

3. Εάν το αρχείο διαγραφεί από τον Κάδο Ανακύκλωσης της τοποθεσίας, μετακινείται στον Κάδο Ανακύκλωσης συλλογής τοποθεσιών ή δεύτερου σταδίου, όπου ένας διαχειριστής συλλογής τοποθεσιών μπορεί να το επαναφέρει ή να το διαγράψει οριστικά.

Ο Κάδος Ανακύκλωσης συλλογής τοποθεσιών (δεύτερου σταδίου) παρέχει στο διαχειριστή μιας συλλογής τοποθεσιών μεγαλύτερο έλεγχο όσον αφορά τα διαγραμμένα στοιχεία, παρέχοντας ένα δίχτυ ασφαλείας δεύτερου σταδίου πριν από την οριστική διαγραφή ενός στοιχείου από μια τοποθεσία. Όταν διαγράφετε ένα στοιχείο από τον Κάδο Ανακύκλωσής σας, το στοιχείο μετακινείται σε έναν Κάδο Ανακύκλωσης δεύτερου σταδίου (που είναι γνωστός και ως ο Κάδος Ανακύκλωσης συλλογής τοποθεσιών (δεύτερου σταδίου)) τον οποίο διαχειρίζεται ο διαχειριστής της συλλογής τοποθεσιών.

Ο Κάδος Ανακύκλωσης είναι ενεργοποιημένος από προεπιλογή σε μια συλλογή τοποθεσιών και οι παράμετροί του ρυθμίζονται στην Κεντρική διαχείριση σε επίπεδο συλλογής τοποθεσιών. Όταν είναι ενεργοποιημένος σε αυτό το επίπεδο, ο διαχειριστής διακομιστή μπορεί να καθορίσει το χρονικό διάστημα για το οποίο τα στοιχεία παραμένουν στον Κάδο Ανακύκλωσης προτού διαγραφούν. Ο διαχειριστής διακομιστή μπορεί επίσης να απενεργοποιήσει τον Κάδο Ανακύκλωσης συλλογής τοποθεσιών (δεύτερου σταδίου) ή να απενεργοποιήσει τον Κάδο Ανακύκλωσης σε μια συλλογή τοποθεσιών συνολικά.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης των παραμέτρων του Κάδου Ανακύκλωσης από την τοποθεσία της Κεντρικής διαχείρισης, ανατρέξτε στο θέμα Ρύθμιση παραμέτρων του Κάδου Ανακύκλωσης στο TechNet.

Αρχή της σελίδας

Προβολή στοιχείων από τη σελίδα "Κάδος Ανακύκλωσης" της περιοχής "Διαχείριση συλλογής τοποθεσιών".

Ως διαχειριστής συλλογής τοποθεσιών, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον Κάδο Ανακύκλωσης στην περιοχή "Διαχείριση συλλογής τοποθεσιών" για να προβάλλετε, να διαγράφετε και να επαναφέρετε στοιχεία που έχουν διαγραφεί από άλλους χρήστες. Εάν δεν βλέπετε τον Κάδο Ανακύκλωσης στην τοποθεσία σας, μπορεί να έχει απενεργοποιηθεί από το διαχειριστή διακομιστή.

Τα μενού του Κάδου Ανακύκλωσης στην περιοχή "Ρυθμίσεις τοποθεσίας"

 1. Στην τοποθεσία όπου θέλετε να προσθέσετε μια εφαρμογή, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις Κουμπί "Ρυθμίσεις" του Office 365 και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Κάδος Ανακύκλωσης στην περιοχή Διαχείριση συλλογής τοποθεσιών.

Αρχή της σελίδας

Διαγραφή ενός στοιχείου με χρήση της σελίδας "Κάδος Ανακύκλωσης συλλογής τοποθεσιών (δεύτερου σταδίου)"

Από προεπιλογή, τα στοιχεία που διαγράφουν οι χρήστες μετακινούνται στον Κάδο Ανακύκλωσης. Ως διαχειριστής συλλογής τοποθεσιών, μπορείτε να προβάλετε αυτά τα στοιχεία στην προβολή Στοιχεία Κάδου Ανακύκλωσης τελικού χρήστη στη σελίδα "Κάδος Ανακύκλωσης" της περιοχής "Διαχείριση συλλογής τοποθεσιών". Όταν ένας χρήστης διαγράφει ένα στοιχείο από τον Κάδο Ανακύκλωσης, μετακινείται στον Κάδο Ανακύκλωσης συλλογής τοποθεσιών (δεύτερου σταδίου). Ως διαχειριστής συλλογής τοποθεσιών, μπορείτε να προβάλετε αυτά τα στοιχεία στην προβολή Διαγραμμένα από τον Κάδο Ανακύκλωσης τελικού χρήστη.

Όταν διαγράφετε ένα στοιχείο από τον Κάδο Ανακύκλωσης συλλογής τοποθεσιών (δεύτερου σταδίου), διαγράφεται οριστικά από την τοποθεσία.

 1. Στην τοποθεσία όπου θέλετε να προσθέσετε μια εφαρμογή, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις Κουμπί "Ρυθμίσεις" του Office 365 και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Κάδος Ανακύκλωσης στην περιοχή Διαχείριση συλλογής τοποθεσιών.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να προβάλετε τα στοιχεία στον Κάδο Ανακύκλωσης τελικού χρήστη, κάντε κλικ στην προβολή Στοιχεία Κάδου Ανακύκλωσης τελικού χρήστη.

  • Για να προβάλετε τα στοιχεία στον Κάδο Ανακύκλωσης συλλογής τοποθεσιών, κάντε κλικ στην προβολή Διαγραμμένα από τον Κάδο Ανακύκλωσης τελικού χρήστη.

 4. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στο στοιχείο που θέλετε να διαγράψετε.

 5. Επιλέξτε Διαγραφή επιλογής.

Αρχή της σελίδας

Επαναφορά ενός στοιχείου με χρήση της σελίδας "Κάδος Ανακύκλωσης συλλογής τοποθεσιών (δεύτερου σταδίου)"

Ως διαχειριστής συλλογής τοποθεσιών, οι χρήστες που διαγράφουν ένα στοιχείο στον Κάδο Ανακύκλωσης μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί σας για να επαναφέρετε το στοιχείο στην αρχική του θέση, με την προϋπόθεση ότι το στοιχείο δεν έχει υπερβεί την αρχική ημερομηνία διαγραφής που έχει ορίσει ο διαχειριστής διακομιστή. Από προεπιλογή, τα στοιχεία στον Κάδο Ανακύκλωσης διαγράφονται αυτόματα έπειτα από 30 ημέρες.

 1. Στην τοποθεσία όπου θέλετε να προσθέσετε μια εφαρμογή, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις Κουμπί "Ρυθμίσεις" του Office 365 και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Κάδος Ανακύκλωσης στην περιοχή Διαχείριση συλλογής τοποθεσιών.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να επαναφέρετε τα στοιχεία στον Κάδο Ανακύκλωσης τελικού χρήστη, κάντε κλικ στην προβολή Στοιχεία Κάδου Ανακύκλωσης τελικού χρήστη.

  • Για να επαναφέρετε τα στοιχεία στον Κάδο Ανακύκλωσης συλλογής τοποθεσιών, κάντε κλικ στην προβολή Διαγραμμένα από τον Κάδο Ανακύκλωσης τελικού χρήστη.

 4. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στο στοιχείο που θέλετε να επαναφέρετε.

 5. Κάντε κλικ στην εντολή Επαναφορά επιλογής.

  Εάν πραγματοποιείτε επαναφορά ενός στοιχείου που βρισκόταν αρχικά σε διαγραμμένο φάκελο, ο φάκελος δημιουργείται ξανά στην αρχική του θέση και το στοιχείο επαναφέρεται σε αυτόν το φάκελο.

Αρχή της σελίδας

Επαναφορά του Κάδου Ανακύκλωσης των Windows στην επιφάνεια εργασίας

Ο Κάδος Ανακύκλωσης των Windows δεν σχετίζεται με το SharePoint, ωστόσο είναι σημαντικό να έχετε εύκολη πρόσβαση σε αυτόν, για την ανάκτηση τοπικών αρχείων που διαγράφετε. Παρακάτω περιγράφεται ο τρόπος για να τον επαναφέρετε στην επιφάνεια εργασίας σας:

Για να επαναφέρετε τον Κάδο Ανακύκλωσης των Windows 10 στην επιφάνεια εργασίας σας:

 1. Επιλέξτε το κουμπί Κουμπί "Έναρξη" των Windows 10 Έναρξη και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις Κουμπί ρυθμίσεων του SharePoint 2016 στη γραμμή τίτλου. .

 2. Επιλέξτε Εξατομίκευση > Θέματα > Ρυθμίσεις εικονιδίων επιφάνειας εργασίας.

 3. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Κάδος Ανακύκλωσης > Εφαρμογή.

• Για να μεταβείτε στις ρυθμίσεις εικονιδίων επιφάνειας εργασίας στα Windows 8.1, κάντε σάρωση προς τα μέσα από το δεξιό άκρο της οθόνης και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αναζήτηση. Πληκτρολογήστε εικονίδια επιφάνειας εργασίας στο πλαίσιο αναζήτησης και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εμφάνιση ή Απόκρυψη για τα κοινά εικονίδια στην επιφάνεια εργασίας.

• Για να μεταβείτε στις ρυθμίσεις εικονιδίων επιφάνειας εργασίας στα Windows 7, επιλέξτε το κουμπί Έναρξη, πληκτρολογήστε "εικονίδια επιφάνειας εργασίας" στο πλαίσιο αναζήτησης και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εμφάνιση ή Απόκρυψη για τα κοινά εικονίδια στην επιφάνεια εργασίας.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×