Διαχείριση της κρίσιμης διαδρομής του έργου σας

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Ίσως αναρωτηθείτε, "Τι προσδιορίζει τελικά τη διάρκεια του project? μου" η απάντηση είναι κρίσιμη διαδρομή, που είναι η σειρά των εργασιών που καθορίζει την ημερομηνία λήξης του έργου. Εάν μία εργασία στην κρίσιμη διαδρομή και μετακινεί, θα μετακινηθεί καθώς και την ημερομηνία λήξης του έργου.

Σε αυτό το άρθρο

Τι δείχνει την κρίσιμη διαδρομή για το έργο σας;

Τι είναι μια κρίσιμη εργασία;

Πώς το Project υπολογίζει την κρίσιμη διαδρομή;

Πώς να συντομεύσετε κρίσιμη διαδρομή;

Μπορώ να δω πολλές κρίσιμες διαδρομές;

Μπορώ να δω την κρίσιμη διαδρομή σε πολλά έργα;

Τι δείχνει την κρίσιμη διαδρομή για το έργο σας;

Με γνωρίζετε και την παρακολούθηση της κρίσιμης διαδρομής για το έργο σας, καθώς και τους πόρους στους οποίους έχουν ανατεθεί κρίσιμες εργασίες, μπορείτε να καθορίσετε ποιες εργασίες μπορεί να επηρεάσει την ημερομηνία λήξης του έργου σας και αν το έργο σας θα ολοκληρωθεί στην ώρα.

Κρίσιμη διαδρομή και αδράνεια

Εικόνα κουμπιού Την επάνω γραμμή ακολουθία εργασίες έχουν καθόλου αδράνεια (ονομάζεται επίσης "κινούμενες"), και συνεπώς καθοδηγεί την ημερομηνία λήξης του έργου. Όλες οι εργασίες της ακολουθίας βρίσκονται στην κρίσιμη διαδρομή και ονομάζονται κρίσιμες εργασίες. Στην προβολή Λεπτομερές γράφημα Gantt, κρίσιμες εργασίες εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα.

Εικόνα κουμπιού Το κάτω σειρά των εργασιών δεν καθοδηγεί την ημερομηνία λήξης του έργου και, επομένως, οι εργασίες δεν είναι κρίσιμες. Στην προβολή Λεπτομερές γράφημα Gantt, μη κρίσιμες εργασίες εμφανίζονται με μπλε χρώμα.

Εικόνα κουμπιού Συνολική αδράνεια (ή αιώρηση) είναι το χρονικό διάστημα που μπορεί να καθυστερήσει αυτήν τη σειρά των εργασιών πριν από την ημερομηνία λήξης του έργου. Στην προβολή Λεπτομερές γράφημα Gantt, η συνολική αδράνεια εμφανίζεται ως γραμμή λεπτό πετρόλ.

Εάν είναι σημαντικό για το έργο σας για να ολοκληρώσετε στο χρονοδιάγραμμα, να παρακολουθείτε στενά τις εργασίες στην κρίσιμη διαδρομή και τους πόρους στους οποίους έχουν ανατεθεί σε αυτά. Εάν μια κρίσιμη εργασία διαρκεί περισσότερο από το αναμενόμενο ή ένας πόρος είναι ξαφνικά διαθέσιμη για μια κρίσιμη εργασία, το project δεν θα ολοκληρωθεί από την αρχική ημερομηνία λήξης.

Μια σειρά από εργασίες είναι γενικά αλληλένδετων από εξαρτήσεις εργασιών. Παρόλο που υπάρχουν ενδέχεται να είναι πολλές αλληλένδετες σειρές εργασιών στο σχέδιο έργου, η σειρά των εργασιών που θα ολοκληρωθεί το αργότερο είναι κρίσιμης διαδρομής του έργου.

Σημείωση: Κρίσιμη διαδρομή να αλλάξετε, όπως κρίσιμες εργασίες ολοκληρωθούν ή όπως έχουν καθυστερήσει εργασιών σε μια άλλη σειρά των εργασιών.

Μάθετε περισσότερα

Τι είναι μια κρίσιμη εργασία;

Οι εργασίες που δεν μπορούν να καθυστερήσουν χωρίς να επηρεάζεται η ημερομηνία λήξης του έργου είναι οι κρίσιμες εργασίες. Σε ένα τυπικό έργο, πολλές εργασίες διαθέτουν αδράνεια και συνεπώς μπορούν να καθυστερήσουν λίγο χωρίς να καθυστερήσει άλλες εργασίες ή του έργου επηρεάζει την ημερομηνία λήξης.

Καθώς τροποποιείτε τις εργασίες για επίλυση υπεραναθέσεων, προσαρμόσετε το κόστος ή αναθεώρηση πεδίο εφαρμογής, λάβετε υπόψη τις κρίσιμες εργασίες και που θα επηρεάσει τις αλλαγές σε αυτά ημερομηνία λήξης του έργου σας. Κρίσιμες εργασίες συνιστούν κρίσιμη διαδρομή του χρονοδιαγράμματος.

Μια εργασία είναι κρίσιμες εάν πληροί μία από τις ακόλουθες συνθήκες:

 • Δεν έχει αδράνεια (ή αιώρηση).

 • Έχει μια ημερομηνία πρέπει να Έναρξη στις (MSO) ή πρέπει να ολοκληρώσετε σε Υποχρεωτική λήξη περιορισμός.

 • Έχει έναν περιορισμό "ως εκπρόθεσμη ως πιθανή ΑΡΓΌΤΕΡΟ δυνατό" σε ένα έργο που έχει προγραμματιστεί από μια ημερομηνία έναρξης.

 • Έχει έναν περιορισμό "συντομότερο δυνατό ΣΥΝΤΟΜΌΤΕΡΟ δυνατό" σε ένα έργο που έχει προγραμματιστεί από μια ημερομηνία λήξης.

 • Έχει μια ημερομηνία λήξης που είναι ίδια με τη μορφή ή πέρα από την ημερομηνία προθεσμία.

Μια εργασία δεν είναι πλέον κρίσιμη όταν ολοκληρωθεί, επειδή δεν είναι πλέον μπορεί να επηρεάσει την ολοκλήρωση των εξαρτώμενων εργασιών ή ημερομηνία λήξης του έργου.

Πώς το Project υπολογίζει την κρίσιμη διαδρομή;

Project ορίζει κρίσιμες εργασίες με αυτά που δεν έχουν καθόλου αδράνεια (αιώρηση). Ωστόσο, μπορείτε να αλλάξετε όταν μια εργασία γίνεται κρίσιμη. Για παράδειγμα, μπορείτε να κάνετε μια εργασία κρίσιμη αν έχει μία ή δύο ημέρες της αδράνειας. Αυτό είναι χρήσιμο εάν θέλετε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για τις εργασίες που γίνονται κρίσιμες ενώ εξακολουθείτε να έχετε μία ή δύο του buffer ημέρες.

Αδράνεια καθορίζεται από την πρώτη ημερομηνία λήξης και καθυστερημένη ημερομηνίες λήξης των εργασιών στο χρονοδιάγραμμά σας. Μια πρώιμη ημερομηνία λήξης είναι η πρώτη ημερομηνία που θα μπορούσε να ολοκληρώσετε την εργασία, με βάση την ημερομηνία έναρξης και την προγραμματισμένη διάρκεια. Η τελευταία ημερομηνία ολοκλήρωσης είναι η πιο πρόσφατη ημερομηνία που μπορεί να ολοκληρωθεί η εργασία χωρίς να καθυστερήσει η ολοκλήρωση του έργου.

Η διαφορά μεταξύ πρώιμη λήξη "και" καθυστερημένη ημερομηνίες λήξης Καθορίζει την ποσότητα της αδράνειας. Για εργασίες κρίσιμης διαδρομής (εργασίες που δεν έχουν καθόλου αδράνεια), η πρώιμη λήξη και καθυστερημένη λήξη ημερομηνίες είναι πανομοιότυπες.

Πώς να συντομεύσετε κρίσιμη διαδρομή;

Εάν θέλετε να έχετε μια παλαιότερη ημερομηνία λήξης το έργο σας, πρέπει να επιτύχετε τις ημερομηνίες των εργασιών στην κρίσιμη διαδρομή. Αυτό είναι επίσης γνωστό ως παρουσιάζει σφάλμα ένα έργο. Για να το κάνετε αυτό, μπορείτε:

 • Μειώστε τη διάρκεια ή σε μια εργασία στην κρίσιμη διαδρομή.

 • Αλλάξτε έναν περιορισμό εργασίας για να επιτρέψετε για μεγαλύτερη ευελιξία στον προγραμματισμό.

 • Αναλύστε μια κρίσιμη εργασία σε μικρότερες εργασίες που μπορούν να εργαστούν ταυτόχρονα από διαφορετικούς πόρους.

 • Αναθεωρήστε τις εξαρτήσεις εργασιών για να ενεργοποιήσετε την μεγαλύτερη ευελιξία στον προγραμματισμό.

 • Ορίστε το χρονικό διάστημα μεταξύ των εξαρτώμενων εργασιών, ανάλογα με την περίπτωση.

 • Προγραμματισμός υπερωριών.

 • Ανάθεση επιπλέον πόρων σε εργασίες κρίσιμης διαδρομής.

Σημείωση: Εάν μπορείτε να τις ημερομηνίες της κρίσιμης διαδρομής, μια διαφορετική σειρά των εργασιών μπορεί να μετατραπεί σε νέα κρίσιμη διαδρομή.

Υπάρχει πάντα μια συνολική κρίσιμη διαδρομή για οποιοδήποτε χρονοδιάγραμμα του έργου. Η νέα κρίσιμη διαδρομή, στη συνέχεια, να καταστεί τη σειρά των εργασιών που παρακολουθείτε στενά για να βεβαιωθείτε ότι η ημερομηνία λήξης που θέλετε.

Συμβουλή: Εάν μπορείτε να τις ημερομηνίες λήξης της κρίσιμης διαδρομής και κάποια άλλη σειρά εργασιών δεν την ξεπεράσει, στη συνέχεια, μπορείτε να επιτύχετε την ημερομηνία λήξης του έργου.

Μάθετε περισσότερα

Αρχή της σελίδας

Μπορώ να δω πολλές κρίσιμες διαδρομές;

Από προεπιλογή, Project εμφανίζει μόνο μία κρίσιμη διαδρομή, τη διαδρομή που επηρεάζει το πρόγραμμα ημερομηνία λήξης. Μπορείτε να ρυθμίσετε το σχέδιο του έργου σας για να δείτε πολλές κρίσιμες διαδρομές για κάθε ανεξάρτητο δίκτυο ή τη σειρά των εργασιών. Που μπορεί να σας φανεί χρήσιμο αν εργάζεστε με ένα κύριο έργο και θέλετε να δείτε την κρίσιμη διαδρομή για κάθε δευτερεύον έργο. Αυτό είναι επίσης χρήσιμο αν το έργο είναι εσφαλμένος σε πολλές φάσεις και θέλετε να δείτε την κρίσιμη διαδρομή για τις φάσεις ή ορόσημα.

Κατά την προβολή πολλών κρίσιμων διαδρομών, να θυμάστε ότι υπάρχει ακόμη μία ημερομηνία λήξης συνολική κρίσιμη διαδρομή του έργου επηρεάζει του οποίου την ημερομηνία λήξης.

Συμβουλή: Αλλαγή της ημερομηνίας λήξης για οποιαδήποτε από τις δευτερεύουσες κρίσιμες διαδρομές μάλλον δεν θα αλλάξει η ημερομηνία λήξης του έργου.

Μάθετε περισσότερα, διαβάζοντας Υπολογισμός πολλών κρίσιμων διαδρομών.

Μπορώ να δω την κρίσιμη διαδρομή σε πολλά έργα;

Εάν εργάζεστε με πολλά έργα, Συνδέσεις μεταξύ έργων ή δευτερεύοντα έργα, μπορείτε να δείτε τη συνολική κρίσιμη διαδρομή. Δευτερεύοντα έργα αντιμετωπίζονται ως εργασίες σύνοψης για Project για να υπολογίσετε τη συνολική κρίσιμη διαδρομή. Μάθετε περισσότερα, διαβάζοντας σύνδεση έργων για να δημιουργήσετε ένα κύριο έργο.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×