Διαχείριση της βάσης δεδομένων του Business Contact Manager

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Για να διαχειριστείτε μια βάση δεδομένων του Business Contact Manager for Outlook, ίσως χρειαστεί να ελέγξετε το μέγεθός της, να δημιουργήσετε ή να επιλέξετε μια νέα ή διαφορετική βάση δεδομένων, να εκκαθαρίσετε ή να ελέγξετε για σφάλματα τη βάση δεδομένων σας, να διαγράψετε βάσεις δεδομένων ή να μεταβείτε στο δείγμα επαγγελματικής βάσης δεδομένων, για να δοκιμάσετε διαφορετικές δυνατότητες πριν να τις χρησιμοποιήσετε στη δική σας βάση δεδομένων.

Σε αυτό το άρθρο καλύπτεται ο έλεγχος του μεγέθους της βάσης δεδομένων και η εναλλαγή στο δείγμα επαγγελματικής βάσης δεδομένων και παρέχονται συνδέσεις προς άρθρα σχετικά με τη δημιουργία ή την επιλογή μιας βάσης δεδομένων, τον έλεγχο για σφάλματα σε μια υπάρχουσα βάση δεδομένων και τη διαγραφή μιας βάσης δεδομένων.

Τι θέλετε να κάνετε;

Έλεγχος του μεγέθους της βάσης δεδομένων

Δημιουργία ή επιλογή βάσης δεδομένων

Έλεγχος για σφάλματα στη βάση δεδομένων

Διαγραφή βάσης δεδομένων

Χρησιμοποιήστε το δείγμα επαγγελματικής βάσης δεδομένων

Εναλλαγή στο δείγμα βάσης δεδομένων business

Μετάβαση από το δείγμα επαγγελματικής βάσης δεδομένων στη βάση δεδομένων σας

Έλεγχος του μεγέθους της βάσης δεδομένων

Το Business Contact Manager for Outlook χρησιμοποιεί τον Microsoft SQL Server Express, μια έκδοση του Microsoft SQL Server μικρότερης κλίμακας, ο οποίος υποστηρίζει βάσεις δεδομένων μεγέθους έως 4 GB. Εάν επισυνάψετε αντί να συνδέσετε αρχεία στις εγγραφές του Business Contact Manager, τα αρχεία αυξάνουν το μέγεθος της βάσης δεδομένων. Για να δείτε πόσος είναι ο διαθέσιμος χώρος της βάσης δεδομένων σας, μπορείτε να ελέγξετε το μέγεθος της βάσης δεδομένων. Εάν χρησιμοποιείτε μια πλήρη έκδοση του Microsoft SQL Server, δεν έχετε το όριο μεγέθους των 4 GB.

Συμβουλή: Εάν η βάση δεδομένων είναι κοινόχρηστη και ένας χρήστης δεν έχει πρόσβαση στο δίκτυό σας, αλλά πρέπει να έχετε πρόσβαση σε αρχεία που αναφέρονται στο ιστορικό επικοινωνίας, επισυνάψτε τα αρχεία στην ενότητα σχόλια εγγραφών και όχι σύνδεση τα αρχεία σε επικοινωνίας ιστορικό. Λάβετε υπόψη ότι τα αρχεία που είναι συνημμένα αύξηση του μεγέθους της βάσης δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κοινή χρήση βάσεων δεδομένων, ανατρέξτε στο θέμα κοινή χρήση των δεδομένων Business Contact Manager με άλλους χρήστες.

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Business Contact Manager.

 3. Δείτε την ενότητα Διαχείριση βάσεων δεδομένων.

  • Μέγεθος βάσης δεδομένων    Εμφανίζεται η ποσότητα χώρου που χρησιμοποιείται από το ανώτατο όριο των 4.000 MB (4 GB) που επιτρέπονται για τη βάση δεδομένων

Στην ενότητα Διαχείριση βάσεων δεδομένων εμφανίζονται επίσης οι ακόλουθες πληροφορίες:

 • Όνομα βάσης δεδομένων    Εμφανίζονται τα ονόματα του υπολογιστή και της βάσης δεδομένων (όνομα υπολογιστή\όνομα βάσης δεδομένων). Εάν η βάση δεδομένων είναι κοινόχρηστη, οι χρήστες χρειάζονται αυτήν την πληροφορία για να συνδεθούν με τη βάση δεδομένων.

 • Κάτοχος βάσης δεδομένων    Εμφανίζεται το όνομα του τομέα ή της ομάδας εργασίας και το όνομα του κατόχου της βάσης δεδομένων (όνομα τομέα ή ομάδας εργασίας\όνομα κατόχου βάσης δεδομένων).

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία ή επιλογή βάσης δεδομένων

Business Contact Manager for Outlook αποθηκεύει τα επαγγελματικά δεδομένα ως εγγραφές σε βάση δεδομένων του Business Contact Manager που θα δημιουργήσετε ή να επιλέξετε. Μπορείτε να δημιουργήσετε μια βάση δεδομένων κατά την πρώτη εγκατάσταση Business Contact Manager for Outlook, ή επιλέξτε ένα υπάρχον. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε μια νέα βάση δεδομένων ανά πάσα στιγμή.

Βεβαιωθείτε ότι επιλέγετε την έκδοση της βάσης δεδομένων στο Business Contact Manager η οποία αντιστοιχεί στην έκδοση του Microsoft Office που χρησιμοποιείτε.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα προσαρμοσμένη εκκίνηση: επιλογή βάσης δεδομένων του Business Contact Manager, εάν έχετε μόλις εγκαταστήσει Business Contact Manager for Outlook ή Δημιουργία ή επιλογή νέας βάσης δεδομένων Business Contact Manager Εάν χρησιμοποιείτε ήδη Business Contact Manager for Outlook και θέλετε να αλλάξετε τη βάση δεδομένων ή να δημιουργήσετε ένα νέο.

Προειδοποίηση: Εάν εγκαταστήσετε μια δοκιμαστική έκδοση του Microsoft Office 2013 και αποφασίστε για να επιστρέψετε στην προηγούμενη έκδοση του Microsoft Office, δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων σας πρώτα. Θα πρέπει να αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο του Business Contact Manager for Outlook βάσης δεδομένων και το Business Contact Manager for Outlook 2010 βάσης δεδομένων (συγχρονιστεί σε μία βάση δεδομένων αντιγράφων ασφαλείας) για να δείτε τις αλλαγές που κάνατε κατά τη χρήση της δοκιμαστικής έκδοσης. Για πλήρεις οδηγίες, ανατρέξτε στο θέμα Μετάβαση προς τα πίσω σε μια παλαιότερη έκδοση του Business Contact Manager και το Microsoft Office.

Αρχή της σελίδας

Έλεγχος για σφάλματα στη βάση δεδομένων

Για να βελτιώσετε την αποτελεσματικότητα της βάσης δεδομένων σας, συνιστάται να περιστασιακά ελέγξετε για σφάλματα, εκτελώντας το TE000129525 από το βάση δεδομένων του Business Contact Manager. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Έλεγχος για σφάλματα στη βάση δεδομένων Business Contact Manager.

Προσοχή:  Εάν η βάση δεδομένων είναι κοινόχρηστη, πριν να την ελέγξετε για σφάλματα, θα πρέπει να ζητήσετε από όλους τους χρήστες της να κλείσουν το Outlook για την αποφυγή σφαλμάτων.

Αρχή της σελίδας

Διαγραφή βάσης δεδομένων

Κατά καιρούς, ίσως χρειαστεί να διαγράψετε παλαιότερες εκδόσεις του της βάσης δεδομένων Business Contact Manager ή μια βάση δεδομένων που δεν χρειάζεστε πλέον. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Κατάργηση ή διαγραφή μιας βάσης δεδομένων στο Business Contact Manager.

Σημαντικό: Εάν διαγράψετε μια βάση δεδομένων, είναι δυνατή η επαναφορά της βάσης δεδομένων. Αυτόν το λόγο, μπορεί να είναι καλή ιδέα να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο ασφαλείας της βάσης δεδομένων πριν να τον διαγράψετε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα γιατί θα πρέπει να μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων του Business Contact Manager.

Αρχή της σελίδας

Χρήση του δείγματος επαγγελματικής βάσης δεδομένων

Το Business Contact Manager for Outlook περιλαμβάνει ένα δείγμα βάσης δεδομένων για να δείτε την εμφάνιση που έχει μια συμπληρωμένη βάση δεδομένων και για να εξοικειωθείτε με τη χρήση της.

Το δείγμα βάσης δεδομένων περιέχει εταιρικών δεδομένων για την εταιρεία Adventure Works ποδηλάτου υποθετικό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το δείγμα βάσης δεδομένων για να εξασκηθείτε με τη ρύθμιση των παραμέτρων τους χώρους εργασίας, η δημιουργία και ονομασία τις δικές σας φόρμες, μπορείτε να βρείτε μια εγγραφή ή ό, τι να φανταστείτε, όλα χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο τη δική σας εταιρικών δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα σχετικά με την εταιρεία Adventure Works και το δείγμα επαγγελματικής βάσης δεδομένων.

Σημείωση: Η βάση δεδομένων που χρησιμοποιείτε για τη δική σας επιχείρηση δεν επηρεάζεται από την προσωρινή χρήση του δείγματος της επαγγελματικής βάσης δεδομένων.

Εναλλαγή στο δείγμα επαγγελματικής βάσης δεδομένων

Για να εξασκηθείτε στο δείγμα επαγγελματικής βάσης δεδομένων, μπορείτε να μεταβείτε σε αυτό οποιαδήποτε στιγμή. Μπορείτε να επιστρέψετε στη δική σας βάση δεδομένων οποιαδήποτε στιγμή.

 1. Κάνετε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Business Contact Manager και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Διαχείριση βάσεων δεδομένων.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Μετάβαση σε δείγμα επιχείρησης.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Μετάβαση σε δείγμα επιχείρησης, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία και κλείσει το παράθυρο διαλόγου Μετάβαση σε δείγμα επιχείρησης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το δείγμα επαγγελματικής βάσης δεδομένων.

Εναλλαγή από το δείγμα επαγγελματικής βάσης δεδομένων στη δική σας βάση δεδομένων

Εάν κάνετε εξάσκηση στο δείγμα επαγγελματικής βάσης δεδομένων, μπορείτε να επιστρέψετε στη δική σας βάση δεδομένων οποιαδήποτε στιγμή.

 1. Κάνετε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Business Contact Manager και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Διαχείριση βάσεων δεδομένων.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Μετάβαση στην επιχείρησή μου.

  Σημείωση:  Η επιλογή Μετάβαση στην επιχείρησή μου εμφανίζεται μόνο όταν βρίσκεστε στο δείγμα βάσης δεδομένων.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Μετάβαση στην επιχείρησή μου, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία και κλείσει το παράθυρο διαλόγου Μετάβαση στην επιχείρησή μου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη βάση δεδομένων που χρησιμοποιούσατε πριν να μεταβείτε στο δείγμα επαγγελματικής βάσης δεδομένων.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×