Διαχείριση συνδεδεμένων πινάκων

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Σύνδεση με εξωτερικές προελεύσεις δεδομένων και τη δημιουργία λύσεις που βασίζονται σε διαφορετικά σύνολα δεδομένων είναι μια ισχύος της Office Access. Η Διαχείριση συνδεδεμένων πινάκων είναι μια κεντρική θέση για την προβολή και τη Διαχείριση όλες τις προελεύσεις δεδομένων και συνδεδεμένους πίνακες σε μια βάση δεδομένων της Access. Από-χρονικού, ίσως χρειαστεί να ανανεώσετε, επανασύνδεση, επεξεργασία ή διαγραφή συνδεδεμένων πινάκων λόγω αλλαγών στην τη θέση προέλευσης δεδομένων, όνομα πίνακα ή διάταξη πίνακα. Για παράδειγμα, μεταβαίνετε από μια δοκιμαστική στο περιβάλλον παραγωγής, ώστε να χρειάζεται να αλλάξετε τη θέση του αρχείου προέλευσης δεδομένων. Εάν έχετε αλλάξει τις απαιτήσεις σας λύση, μπορείτε επίσης να προσθέσετε ή να διαγράψετε συνδεδεμένους πίνακες.

Παράθυρο διαλόγου συνδεδεμένων Διαχείριση πινάκων

Διατήρηση κάθε προέλευση δεδομένων και τους συνδεδεμένους τους πίνακες με τη Διαχείριση συνδεδεμένων πινάκων

Τι θέλετε να κάνετε;
Πριν ξεκινήσετε
Ανανέωση προέλευσης δεδομένων και τους συνδεδεμένους τους πίνακες
Επανασύνδεση μιας προέλευσης δεδομένων ή τον συνδεδεμένο πίνακα
Επεξεργασία προέλευσης δεδομένων
- Προσθήκη προέλευσης δεδομένων και συνδεδεμένους πίνακες
Διαγραφή αρχείου προέλευσης δεδομένων ή συνδεδεμένο πίνακα

Πριν ξεκινήσετε

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να χρησιμοποιείτε τη Διαχείριση συνδεδεμένων πινάκων, αλλά συνιστάται να την εξής σειρά των βημάτων ως βέλτιστη πρακτική:

 1. Ανανεώστε την προέλευση δεδομένων για να εξασφαλίσετε την επιτυχημένη συνδέσεις και για τον προσδιορισμό προβλημάτων.

 2. Εάν υπάρχει πρόβλημα με το αρχείο προέλευσης δεδομένων, εισαγάγετε τη σωστή θέση όταν σας ζητηθεί ή να επεξεργαστείτε το αρχείο προέλευσης δεδομένων για να διορθώσετε προβλήματα.

 3. Επανασύνδεση μεμονωμένους πίνακες που έχουν μια κατάσταση απέτυχε. Access ανανεώνει αυτόματα την κατάσταση για να υποδείξετε επιτυχίας ή αποτυχίας.

 4. Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 3 μέχρι να διορθώνονται όλα τα προβλήματα.

Αρχή της σελίδας

Ανανέωση μιας προέλευσης δεδομένων και την συνδεδεμένους πίνακες

Ανανέωση μιας προέλευσης δεδομένων και τους συνδεδεμένους τους πίνακες για να βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η πρόσβαση στην προέλευση δεδομένων και τους συνδεδεμένους πίνακες λειτουργούν σωστά.

 1. Επιλέξτε εξωτερικά δεδομένα > συνδεδεμένο πίνακα Manager.

  Συμβουλή    Για να ανανεώσετε ένα συγκεκριμένο συνδεδεμένου πίνακα από το παράθυρο περιήγησης, κάντε δεξί κλικ και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ανανέωση σύνδεσης. Μπορείτε να επίσης το δείκτη του ποντικιού επάνω στο όνομα του συνδεδεμένου πίνακα για να δείτε συμβολοσειρά σύνδεσης και άλλες πληροφορίες.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Διαχείριση συνδεδεμένων πινάκων, επιλέξτε μια προέλευση δεδομένων ή μεμονωμένες συνδεδεμένους πίνακες.

  Όταν επιλέγετε μια προέλευση δεδομένων επιλέγονται όλα τα συνδεδεμένους πίνακες. Αναπτύξτε το στοιχείο (+) καταχωρήσεις στο αρχείο Προέλευσης δεδομένων για να επιλέξετε μεμονωμένα συνδεδεμένους πίνακες.

 3. Επιλέξτε Ανανέωση.

 4. Εάν υπάρχει πρόβλημα με τη θέση του αρχείου προέλευσης δεδομένων, εισαγάγετε τη σωστή θέση Εάν σας ζητηθεί ή να επεξεργαστείτε την προέλευση δεδομένων.

 5. Βεβαιωθείτε ότι είναι ορατή στη στήλη κατάσταση (ίσως χρειαστεί να πραγματοποιήσετε κύλιση πλάγια), και, στη συνέχεια, ελέγξτε για να δείτε τα αποτελέσματα:

  • Επιτυχίας     Τους συνδεδεμένους πίνακες έχουν ανανεωθεί με επιτυχία.

  • Απέτυχε η     Ένα ή περισσότερα από τους συνδεδεμένους πίνακες έχει πρόβλημα. Η πιο συνηθισμένες αιτίες για μια κατάσταση αποτυχίας είναι: νέα διαπιστευτήρια ή μια αλλαγή στο όνομα του πίνακα. Για να διορθώσετε το πρόβλημα, Επανασύνδεση το αρχείο προέλευσης δεδομένων ή τον συνδεδεμένο πίνακα.

 6. Επιλέξτε Ανανέωση ξανά μέχρι να έχουν σταθερές κάθε αποτυχίας συνδεδεμένο πίνακα και τη στήλη κατάσταση εμφανίζει "επιτυχία ".

Αρχή της σελίδας

Επανασύνδεση μιας προέλευσης δεδομένων ή τον συνδεδεμένο πίνακα

Επανασύνδεση μια προέλευση δεδομένων για να αλλάξετε τη θέση και ένα συνδεδεμένο πίνακα για να αλλάξετε το όνομά της.

 1. Επιλέξτε εξωτερικά δεδομένα > συνδεδεμένο πίνακα Manager.

  Συμβουλή    Στη γραμμή περιήγησης, μπορείτε να το δείκτη του ποντικιού επάνω στο όνομα του συνδεδεμένου πίνακα για να δείτε συμβολοσειρά σύνδεσης και άλλες πληροφορίες.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Διαχείριση συνδεδεμένων πινάκων, επιλέξτε μια προέλευση δεδομένων ή μεμονωμένες συνδεδεμένους πίνακες.

  Ίσως χρειαστεί να καταχωρήσεις ανάπτυξης (+) στη στήλη Προέλευσης δεδομένων.

 3. Επιλέξτε Επανασύνδεση.

 4. Έστω Access εντοπίζει το αρχείο προέλευσης δεδομένων, η Access σας ζητάει μια νέα θέση προέλευσης δεδομένων. Μετά την εισαγωγή στη σωστή θέση, μπορείτε να διατηρήσετε τα υπάρχοντα ονόματα συνδεδεμένου πίνακα που δεν έχουν αλλάξει ή να επιλέξετε νέα ονόματα πινάκων.

 5. Βεβαιωθείτε ότι είναι ορατή στη στήλη κατάσταση (ίσως χρειαστεί να πραγματοποιήσετε κύλιση πλάγια), και, στη συνέχεια, ελέγξτε για να δείτε τα αποτελέσματα:

  • Επιτυχίας     Τους συνδεδεμένους πίνακες έχουν επανασύνδεση με επιτυχία.

  • Απέτυχε η     Ένα ή περισσότερα από τους συνδεδεμένους πίνακες έχει πρόβλημα.

 6. Θα σας ζητηθεί για ένα νέο όνομα πίνακα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ίσως χρειαστεί να επιλέξετε ένα νέο πίνακα από μια λίστα με τους πίνακες. Εάν σας ζητηθεί για μια συμβολοσειρά σύνδεσης, εισαγάγετε τη συμβολοσειρά στο πλαίσιο συμβολοσειρά σύνδεσης. Access ανανεώνει αυτόματα την κατάσταση για να υποδείξετε επιτυχίας ή αποτυχίας.

 7. Επιλέξτε Επανασύνδεση ξανά μέχρι να έχουν σταθερές κάθε αποτυχίας συνδεδεμένο πίνακα και τη στήλη κατάσταση εμφανίζει "επιτυχία ".

Αρχή της σελίδας

Επεξεργασία ενός αρχείου προέλευσης δεδομένων

Ανάλογα με το αρχείο προέλευσης δεδομένων, μπορείτε να αλλάξετε το εμφανιζόμενο όνομα, διαδρομή αρχείου προέλευσης δεδομένων, όνομα αρχείου, τον κωδικό πρόσβασης ή συμβολοσειρά σύνδεσης.

 1. Επιλέξτε εξωτερικά δεδομένα > συνδεδεμένο πίνακα Manager.

  Συμβουλή    Στη γραμμή περιήγησης, μπορείτε να το δείκτη του ποντικιού επάνω στο όνομα του συνδεδεμένου πίνακα για να δείτε συμβολοσειρά σύνδεσης και άλλες πληροφορίες.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Διαχείριση συνδεδεμένων πινάκων, επιλέξτε την προέλευση δεδομένων, hover επάνω από το αρχείο προέλευσης δεδομένων, και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επεξεργασία.

 3. Αλλάξτε τις πληροφορίες στο παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία σύνδεσης.

  Επεξεργασία στο παράθυρο διαλόγου σύνδεση για μια προέλευση δεδομένων του Excel

  Επεξεργασία πληροφοριών σχετικά με μια προέλευση δεδομένων του Excel

 4. Επιλέξτε Finish.

Αρχή της σελίδας

Προσθέστε μια προέλευση δεδομένων και συνδεδεμένων πινάκων

Μπορείτε να προσθέσετε τους ακόλουθους τύπους προελεύσεων δεδομένων: Access, SQL (διακομιστή και Azure), το Excel ή προσαρμοσμένη (κείμενο, Microsoft Dynamics, ShaePoint λίστα ODBC).

Συμβουλή    Για τους προγραμματιστές Access που εισαγάγετε συμβολοσειρές σύνδεσης σε κώδικα VBA, εξετάστε το ενδεχόμενο να Προσθήκη και επεξεργασία τη συμβολοσειρά σύνδεσης από το παράθυρο διαλόγου Διαχείριση συνδεδεμένων πινάκων αντί για αναθεώρηση σας κώδικα απευθείας ή εγγραφή σύνθετων κώδικα που αλλάζει αυτόματα συμβολοσειρές σύνδεσης.

 1. Επιλέξτε εξωτερικά δεδομένα > συνδεδεμένο πίνακα Manager.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Διαχείριση συνδεδεμένων πινάκων, επιλέξτε Προσθήκη.

 3. Για να βελτιώσετε δυνατότητα εντοπισμού και η σημασία, πληκτρολογήστε ένα όνομα στο πλαίσιο εμφανιζόμενο όνομα. Το προεπιλεγμένο εμφανιζόμενο όνομα είναι ο τύπος του αρχείου προέλευσης δεδομένων.

  Αυτό το όνομα που εμφανίζεται στη στήλη Προέλευσης δεδομένων, μπορείτε να ταξινομήσετε αυτήν τη στήλη, και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το όνομα για να κατηγοριοποιήσετε προελεύσεις δεδομένων, τα οποία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν έχετε πολλές προελεύσεις δεδομένων.

 4. Κάντε ένα από τα εξής:

 5. Επιλέξτε Κλείσιμο.

Αρχή της σελίδας

Διαγραφή αρχείου προέλευσης δεδομένων ή συνδεδεμένο πίνακα

Ενδέχεται να θέλετε να διαγράψετε ένα αρχείο προέλευσης δεδομένων ή έναν συνδεδεμένο πίνακα, επειδή δεν είναι πλέον απαραίτητες και να τακτοποιήστε παράθυρο διαλόγου Διαχείριση πίνακα σύνδεσης.

 1. Επιλέξτε εξωτερικά δεδομένα > συνδεδεμένο πίνακα Manager.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Διαχείριση συνδεδεμένων πινάκων, επιλέξτε μία ή περισσότερες προελεύσεις δεδομένων ή συνδεδεμένους πίνακες.

  Ίσως χρειαστεί να καταχωρήσεις ανάπτυξης (+) στη στήλη Προέλευσης δεδομένων.

 3. Επιλέξτε Διαγραφή.

 4. Όταν σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε, επιλέξτε Ναι.

  Διαγραφή ενός συνδεδεμένου πίνακα καταργεί μόνο τις πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για να ανοίξετε τον πίνακα στο αρχείο προέλευσης δεδομένων και όχι στον ίδιο τον πίνακα.

Αρχή της σελίδας

Δείτε επίσης

Εξαγωγή πληροφοριών συνδεδεμένης προέλευσης δεδομένων στο Excel

Πρώτες πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή, τη σύνδεση και την εξαγωγή δεδομένων στην Access

Διαχείριση προελεύσεων δεδομένων ODBC

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×