Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office

Διαχείριση συνδεδεμένων πινάκων

Η σύνδεση με εξωτερικές προελεύσεις δεδομένων και η δημιουργία λύσεων με βάση διαφορετικά σύνολα δεδομένων είναι η δύναμη της Office Access. Η Διαχείριση συνδεδεμένων πινάκων είναι μια κεντρική θέση για την προβολή και τη διαχείριση όλων των προελεύσεων δεδομένων και των συνδεδεμένων πινάκων σε μια βάση δεδομένων της Access. Από στιγμή σε στιγμή, ίσως χρειαστεί να ανανεώσετε, να επανασυνδέσετε, να εντοπίσετε, να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε συνδεδεμένους πίνακες λόγω αλλαγών στη θέση της προέλευσης δεδομένων, το όνομα του πίνακα ή το σχήμα του πίνακα. Για παράδειγμα, μεταβαίνετε από μια δοκιμή σε ένα περιβάλλον παραγωγής, επομένως πρέπει να αλλάξετε τη θέση της προέλευσης δεδομένων. Εάν οι απαιτήσεις λύσης έχουν αλλάξει, μπορείτε επίσης να προσθέσετε ή να διαγράψετε συνδεδεμένους πίνακες.

Σημείωση    Ανάλογα με την έκδοση της Access που διαθέτετε, το παράθυρο διαλόγου " Διαχείριση συνδεδεμένων πινάκων " λειτουργεί διαφορετικά. Στο Office 365, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το παράθυρο διαλόγου για να ανανεώσετε, να επανασυνδέσετε, να προσθέσετε, να επεξεργαστείτε, να αναζητήσετε και να διαγράψετε συνδεδεμένους πίνακες, αλλά δεν μπορείτε να εξαγάγετε πληροφορίες στο Excel. Στην Access 2016 και νεότερες εκδόσεις, το παράθυρο διαλόγου είναι πολύ πιο απλό, αλλά μπορείτε να εξαγάγετε πληροφορίες στο Excel.

Παράθυρο διαλόγου "Διαχείριση συνδεδεμένων πινάκων"

Διατήρηση κάθε προέλευσης δεδομένων και των συνδεδεμένων πινάκων της με τη Διαχείριση συνδεδεμένων πινάκων

Τι θέλετε να κάνετε;
Πριν ξεκινήσετε
Ανανέωση μιας προέλευσης δεδομένων και των συνδεδεμένων πινάκων της
Επανασύνδεση μιας προέλευσης δεδομένων ή ενός συνδεδεμένου πίνακα
Εύρεση συνδεδεμένου πίνακα
Επεξεργασία προέλευσης δεδομένων
Προσθήκη προέλευσης δεδομένων και συνδεδεμένων πινάκων
Διαγραφή προέλευσης δεδομένων ή συνδεδεμένου πίνακα

Πριν ξεκινήσετε

Υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις για τη χρήση της διαχείρισης συνδεδεμένων πινάκων, αλλά συνιστούμε την ακόλουθη ακολουθία βημάτων ως βέλτιστη πρακτική:

 1. Ανανεώστε την προέλευση δεδομένων για να εξασφαλίσετε επιτυχείς συνδέσεις και να εντοπίσετε προβλήματα.

 2. Εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την προέλευση δεδομένων, πληκτρολογήστε τη σωστή θέση όταν σας ζητηθεί ή επεξεργαστείτε την προέλευση δεδομένων για να διορθώσετε προβλήματα.

 3. Επανασύνδεση μεμονωμένων πινάκων που έχουν κατάσταση αποτυχίας . Η Access ανανεώνει αυτόματα την κατάσταση για να υποδείξει την επιτυχία ή την αποτυχία.

 4. Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 3 μέχρι να επιδιορθώνονται όλα τα προβλήματα.

Αρχή της σελίδας

Ανανέωση μιας προέλευσης δεδομένων και των συνδεδεμένων πινάκων της

Ανανεώστε μια προέλευση δεδομένων και τους συνδεδεμένους πίνακες της για να βεβαιωθείτε ότι η προέλευση δεδομένων είναι προσβάσιμη και ότι οι συνδεδεμένοι πίνακες λειτουργούν σωστά.

 1. Επιλέξτε εξωτερικά δεδομένα > τη Διαχείριση συνδεδεμένων πινάκων.

  Συμβουλή    Για να ανανεώσετε έναν συγκεκριμένο συνδεδεμένο πίνακα από το παράθυρο περιήγησης, κάντε δεξί κλικ επάνω του και, στη συνέχεια, επιλέξτε ανανέωση σύνδεσης. Μπορείτε επίσης να τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού επάνω από το όνομα του συνδεδεμένου πίνακα για να δείτε τη συμβολοσειρά σύνδεσης και άλλες πληροφορίες.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου " Διαχείριση συνδεδεμένων πινάκων ", επιλέξτε μια προέλευση δεδομένων ή μεμονωμένους συνδεδεμένους πίνακες.

  Η επιλογή μιας προέλευσης δεδομένων επιλέγει όλους τους συνδεδεμένους πίνακες. Αναπτύξτε τις καταχωρήσεις (+) στην προέλευση δεδομένων για να επιλέξετε μεμονωμένους συνδεδεμένους πίνακες.

 3. Επιλέξτε ανανέωση.

 4. Εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τη θέση του αρχείου προέλευσης δεδομένων, πληκτρολογήστε τη σωστή θέση εάν σας ζητηθεί ή επεξεργαστείτε την προέλευση δεδομένων.

 5. Βεβαιωθείτε ότι η στήλη κατάσταση είναι ορατή (ίσως χρειαστεί να κάνετε κύλιση προς τα πλάγια) και, στη συνέχεια, επιλέξτε την για να δείτε τα αποτελέσματα:

  • Επιτυχία     Οι συνδεδεμένοι πίνακες ανανεώθηκαν με επιτυχία.

  • Απέτυχε     Ένας ή περισσότεροι από τους συνδεδεμένους πίνακες έχουν πρόβλημα. Οι πιο συνηθισμένοι λόγοι για μια κατάσταση αποτυχίας είναι οι εξής: νέα διαπιστευτήρια ή μια αλλαγή στο όνομα του πίνακα. Για να διορθώσετε το πρόβλημα, επανασυνδέστε την προέλευση δεδομένων ή τον συνδεδεμένο πίνακα.

 6. Επιλέξτε ανανέωση ξανά μέχρι να έχετε καθορίσει κάθε αποτυχημένο συνδεδεμένο πίνακα και η στήλη κατάσταση εμφανίζει τη φράση "επιτυχία".

Αρχή της σελίδας

Επανασύνδεση αρχείου προέλευσης δεδομένων ή συνδεδεμένου πίνακα

Επανασυνδέστε μια προέλευση δεδομένων για να αλλάξετε τη θέση της και έναν συνδεδεμένο πίνακα για να αλλάξετε το όνομά της.

 1. Επιλέξτε εξωτερικά δεδομένα > τη Διαχείριση συνδεδεμένων πινάκων.

  Συμβουλή    Στη γραμμή περιήγησης, μπορείτε να τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού επάνω από το όνομα του συνδεδεμένου πίνακα για να δείτε τη συμβολοσειρά σύνδεσης και άλλες πληροφορίες.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου " Διαχείριση συνδεδεμένων πινάκων ", επιλέξτε μια προέλευση δεδομένων ή μεμονωμένους συνδεδεμένους πίνακες.

  Ίσως χρειαστεί να αναπτύξετε τις καταχωρήσεις (+) στη στήλη προέλευση δεδομένων .

 3. Επιλέξτε Επανασύνδεση.

 4. Εάν η Access θα εντοπίσει την προέλευση δεδομένων, η Access θα σας ζητήσει μια νέα θέση προέλευσης δεδομένων. Αφού εισαγάγετε τη σωστή θέση, μπορείτε είτε να διατηρήσετε αμετάβλητα τα υπάρχοντα συνδεδεμένα ονόματα πινάκων είτε να επιλέξετε νέα ονόματα πινάκων.

 5. Βεβαιωθείτε ότι η στήλη κατάσταση είναι ορατή (ίσως χρειαστεί να κάνετε κύλιση προς τα πλάγια) και, στη συνέχεια, επιλέξτε την για να δείτε τα αποτελέσματα:

  • Επιτυχία     Οι συνδεδεμένοι πίνακες έχουν επανασυνδεθεί με επιτυχία.

  • Απέτυχε     Ένας ή περισσότεροι από τους συνδεδεμένους πίνακες έχουν πρόβλημα.

 6. Θα σας ζητηθεί ένα νέο όνομα πίνακα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ίσως χρειαστεί να επιλέξετε έναν νέο πίνακα από μια λίστα πινάκων. Εάν σας ζητηθεί μια συμβολοσειρά σύνδεσης, πληκτρολογήστε τη συμβολοσειρά στο πλαίσιο συμβολοσειρά σύνδεσης . Η Access ανανεώνει αυτόματα την κατάσταση για να υποδείξει την επιτυχία ή την αποτυχία.

 7. Επιλέξτε ξανά σύνδεση ξανά μέχρι να επιδιορθωθεί κάθε αποτυχημένα συνδεδεμένο πίνακα και η στήλη κατάσταση εμφανίζει τη φράση "επιτυχία".

Αρχή της σελίδας

Εύρεση συνδεδεμένου πίνακα

Εάν έχετε πολλούς συνδεδεμένους πίνακες, χρησιμοποιήστε το πλαίσιο αναζήτησης στο επάνω μέρος του παραθύρου διαλόγου " Διαχείριση συνδεδεμένων πινάκων " για να βρείτε αυτό που θέλετε.

 1. Εισαγάγετε κείμενο στο πλαίσιο Αναζήτηση.

  Η Access αναζητά το όνομα της προέλευσης δεδομένων και τις στήλες πληροφοριών προέλευσης δεδομένων για να βρει μια αντιστοιχία.

  Η αναζήτηση δεν κάνει διάκριση πεζών-κεφαλαίων και χρησιμοποιεί τις αντιστοιχίσεις ονόματος πίνακα σύνδεσης με κείμενο για δυναμική λίστα.

 2. Για να επαναφέρετε την εμφάνιση, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο αναζήτησης .

Αρχή της σελίδας

Επεξεργασία προέλευσης δεδομένων

Ανάλογα με την προέλευση δεδομένων, μπορείτε να αλλάξετε το εμφανιζόμενο όνομα, τη διαδρομή προέλευσης δεδομένων, το όνομα αρχείου, τον κωδικό πρόσβασης ή τη συμβολοσειρά σύνδεσης.

 1. Επιλέξτε εξωτερικά δεδομένα > τη Διαχείριση συνδεδεμένων πινάκων.

  Συμβουλή    Στη γραμμή περιήγησης, μπορείτε να τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού επάνω από το όνομα του συνδεδεμένου πίνακα για να δείτε τη συμβολοσειρά σύνδεσης και άλλες πληροφορίες.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Διαχείριση συνδεδεμένων πινάκων , επιλέξτε την προέλευση δεδομένων, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω από την προέλευση δεδομένων και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επεξεργασία.

 3. Αλλάξτε τις πληροφορίες στο παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία σύνδεσης .

  Παράθυρο διαλόγου "Επεξεργασία σύνδεσης" για μια προέλευση δεδομένων του Excel

  Επεξεργασία πληροφοριών σχετικά με μια προέλευση δεδομένων του Excel

 4. Επιλέξτε Finish.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη προέλευσης δεδομένων και συνδεδεμένων πινάκων

Μπορείτε να προσθέσετε τους ακόλουθους τύπους προελεύσεων δεδομένων: Access, SQL (Server και Azure), Excel ή Custom (κείμενο, Microsoft Dynamics, ShaePoint List, ODBC).

Συμβουλή    Για προγραμματιστές της Access που εισάγουν συμβολοσειρές σύνδεσης σε κώδικα VBA, εξετάστε το ενδεχόμενο να προσθέσετε και να επεξεργαστείτε τη συμβολοσειρά σύνδεσης από το παράθυρο διαλόγου " Διαχείριση συνδεδεμένων πινάκων " αντί να αναθεωρήσετε απευθείας τον κώδικά σας ή να εγγράψετε σύνθετο κώδικα που αλλάζει αυτόματα τις συμβολοσειρές σύνδεσης.

 1. Επιλέξτε εξωτερικά δεδομένα > τη Διαχείριση συνδεδεμένων πινάκων.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Διαχείριση συνδεδεμένων πινάκων , επιλέξτε Προσθήκη.

 3. Για να βελτιώσετε τη δυνατότητα εντοπισμού και την έννοια, πληκτρολογήστε ένα όνομα στο πλαίσιο εμφανιζόμενο όνομα . Το προεπιλεγμένο εμφανιζόμενο όνομα είναι ο τύπος της προέλευσης δεδομένων.

  Αυτό το όνομα εμφανίζεται στη στήλη προέλευση δεδομένων , μπορείτε να ταξινομήσετε αυτή τη στήλη και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το όνομα για να ταξινομήσετε τις προελεύσεις δεδομένων, κάτι που είναι ιδιαίτερα χρήσιμο όταν έχετε πολλές προελεύσεις δεδομένων.

 4. Κάντε ένα από τα εξής:

 5. Επιλέξτε Κλείσιμο.

Αρχή της σελίδας

Διαγραφή προέλευσης δεδομένων ή συνδεδεμένου πίνακα

Μπορεί να θέλετε να διαγράψετε μια προέλευση δεδομένων ή έναν συνδεδεμένο πίνακα, επειδή δεν είναι πλέον απαραίτητες και να καταργήσετε την ακαταστασία του παραθύρου διαλόγου σύνδεση διαχείρισης πίνακα .

 1. Επιλέξτε εξωτερικά δεδομένα > τη Διαχείριση συνδεδεμένων πινάκων.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου " Διαχείριση συνδεδεμένων πινάκων ", επιλέξτε μία ή περισσότερες προελεύσεις δεδομένων ή συνδεδεμένους πίνακες.

  Ίσως χρειαστεί να αναπτύξετε τις καταχωρήσεις (+) στη στήλη προέλευση δεδομένων .

 3. Επιλέξτε Διαγραφή.

 4. Όταν σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε, επιλέξτε Ναι.

  Η διαγραφή ενός συνδεδεμένου πίνακα καταργεί μόνο τις πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για το άνοιγμα του πίνακα στην προέλευση δεδομένων και όχι στον ίδιο τον πίνακα.

Αρχή της σελίδας

Δείτε επίσης

Εξαγωγή συνδεδεμένων πληροφοριών προέλευσης δεδομένων στο Excel

Πρώτες πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή, τη σύνδεση και την εξαγωγή δεδομένων στην Access

Διαχείριση προελεύσεων δεδομένων ODBC

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×