Διαχείριση προφίλ ή τις ταυτότητες στο Outlook για Mac

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Εάν χρησιμοποιείτε Outlook 2016 για Mac σε περισσότερες από μία χωρητικότητα, όπως για προσωπική ζωή σας και για την εργασία, μπορείτε να ρυθμίσετε το Outlook χειρισμού αυτές τις διαφορετικές δυνατότητες με χρήση του προφίλ. Ένα προφίλ που έχει συσχετιστεί με και αποθηκεύει ένα σύνολο των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επαφές, εργασίες, ημερολόγια, τις ρυθμίσεις του λογαριασμού, αποσπάσματα Λευκώματος και άλλα.

Σημείωση: Στο Outlook 2011 για Mac, προφίλ ονομάζονταν ταυτότητες.

Η Διαχείριση προφίλ του Outlook (προηγουμένως ονομάζονταν το βοηθητικό πρόγραμμα βάσης δεδομένων της Microsoft) εγκαθίσταται ως μέρος της εγκατάστασης του Office και σας επιτρέπει να δημιουργήσουν νέο προφίλ, επεξεργασία ή διαγραφή προφίλ και ορισμός του προεπιλεγμένου προφίλ. Όταν ανοίγετε το Outlook, αυτό χρησιμοποιεί πάντα το προεπιλεγμένο προφίλ.

Σημαντικό: Εάν περισσότερα από ένα άτομα χρησιμοποιούν τον ίδιο υπολογιστή, προφίλ του Outlook δεν προσφέρουν όσο προστασίας προσωπικών δεδομένων ως ξεχωριστή λογαριασμών χρηστών στο Mac OS. Προφίλ του Outlook δεν προσφέρουν προστασία με κωδικό πρόσβασης και Ανάδειξη αναζητήσεις από το Finder θα εντοπίσει στοιχείων του Outlook από όλα τα προφίλ στο τον τρέχοντα λογαριασμό χρήστη. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς μπορείτε να δημιουργήσετε λογαριασμούς χρήστη, ανατρέξτε στο θέμα Βοήθεια του Mac.

Προσθήκη, αλλαγή ή διαγραφή προφίλ

 1. Από το Finder, ανοίξτε το φάκελο εφαρμογές.

 2. CTRL + κλικ ή κάντε δεξιό κλικ στο Microsoft Outlook και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εμφάνιση περιεχομένων πακέτου.

 3. Άνοιγμα περιεχομένων > SharedSupport και, στη συνέχεια, εκκίνηση Διαχείριση προφίλ του Outlook.

 4. Κάντε ένα από τα εξής:

  Για

  Κάντε το εξής

  Δημιουργήστε ένα νέο προφίλ

  Επιλέξτε το κουμπί Δημιουργία νέου προφίλ Προσθήκη και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το νέο προφίλ.

  Μετονομασία ενός προφίλ

  Κάντε διπλό κλικ στο προφίλ και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα για το προφίλ.

  Διαγραφή προφίλ

  Επιλέξτε το προφίλ που θέλετε να καταργήσετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε το κουμπί Διαγραφή του επιλεγμένου προφίλ Διαγραφή .

  Αλλαγή του προεπιλεγμένου προφίλ

  Επισημάνετε το προφίλ που θέλετε, Ορισμός του προεπιλεγμένου προφίλ   Αναδυόμενο μενού "Ενέργεια" πρόσβαση και επιλέξτε Ορισμός ως προεπιλογής. Κάντε επανεκκίνηση του Outlook για αυτήν την αλλαγή να τεθούν σε ισχύ.

Σημείωση: Μετά την εισαγωγή των ταυτοτήτων από το Outlook για Mac 2011 για να Outlook 2016 για Mac για το Office 365, εάν λάβετε το μήνυμα σφάλματος, "την ταυτότητά σας είναι δυνατή η εισαγωγή ότι δεν έχετε επαρκή δικαιώματα σας 2011 ταυτότητα.", ανατρέξτε στο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης, Outlook για Mac για Office 365-δικαιωμάτων σφάλμα κατά την εισαγωγή μια ταυτότητα Outlook 2011.

Εάν χρησιμοποιείτε το Outlook σε περισσότερους από έναν τομείς, όπως για την προσωπική σας ζωή και για την εργασία σας, μπορείτε να ρυθμίσετε το Outlook ώστε να χειρίζεται αυτούς τους τομείς, χρησιμοποιώντας ταυτότητες. Μια ταυτότητα συσχετίζει και αποθηκεύει ένα σύνολο μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επαφές, εργασίες, ημερολόγια, ρυθμίσεις λογαριασμών, αποσπάσματα λευκωμάτων και πολλά άλλα.

Για να διαχειριστείτε ταυτότητες, πρέπει να χρησιμοποιήσετε το Βοηθητικό πρόγραμμα βάσης δεδομένων της Microsoft, που εγκαθίσταται ως μέρος της εγκατάστασης του Office. Με αυτό το βοηθητικό πρόγραμμα, μπορείτε να εκτελέσετε εργασίες όπως η δημιουργία νέας ταυτότητας, ο ορισμός της προεπιλεγμένης ταυτότητας και η αναδημιουργία μιας ταυτότητας. Όταν ανοίγετε μια εφαρμογή του Office, χρησιμοποιεί πάντα την προεπιλεγμένη ταυτότητα.

Σημαντικό: Εάν ο ίδιος υπολογιστής χρησιμοποιείται από περισσότερους από ένας χρήστες, οι ταυτότητες του Outlook δεν παρέχουν τόσο μεγάλη προστασία των προσωπικών δεδομένων όσο οι ξεχωριστοί λογαριασμοί χρήστη στο Mac OS. Οι ταυτότητες του Outlook δεν παρέχουν προστασία με κωδικό πρόσβασης και οι αναζητήσεις Spotlight από το Finder θα εντοπίζουν στοιχεία του Outlook από όλες τις ταυτότητες στον τρέχοντα λογαριασμό χρήστη. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς μπορείτε να δημιουργήσετε λογαριασμούς χρήστη, ανατρέξτε στη Βοήθεια για το Mac OS.

Δημιουργία, μετονομασία ή διαγραφή μια ταυτότητα

 1. Ανοίξτε το Βοηθητικό πρόγραμμα βάσης δεδομένων της Microsoft.

  Η προεπιλεγμένη θέση του είναι στο φάκελο /Εφαρμογές/Microsoft Office 2011/Office/.

  Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να ανοίξετε το Βοηθητικό πρόγραμμα βάσης δεδομένων ως εξής: κλείστε το Outlook, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο OPTION και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο εικονίδιο του Outlook στο Dock.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

Για

Κάντε το εξής

Δημιουργία νέας ταυτότητας

Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη   Προσθήκη και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη νέα ταυτότητα.

Μετονομασία ταυτότητας

Κάντε διπλό κλικ στην ταυτότητα και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα για την ταυτότητα.

Διαγραφή ταυτότητας

Κάντε κλικ στην ταυτότητα που θέλετε να καταργήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή   Διαγραφή .

Σημειώσεις: 

 • Τα δεδομένα για κάθε ταυτότητα αποθηκεύονται σε ένα ξεχωριστό φάκελο στο φάκελο /Χρήστες/όνομα_χρήστηΈγγραφα/Δεδομένα χρήστη Microsoft/Ταυτότητες του Office 2011/.

 • Τα χρονοδιαγράμματα λειτουργούν μόνο για την προεπιλεγμένη ταυτότητα.

 • Για μια λίστα με τα προβλήματα που ενδέχεται να υποδεικνύουν ότι η βάση δεδομένων ταυτοτήτων έχει καταστραφεί, ανατρέξτε στο θέμα Πληροφορίες για τη βάση δεδομένων του Office.

Αλλαγή της ταυτότητας που χρησιμοποιούνται από το Outlook

Στο Entourage (διαθέσιμο σε προηγούμενες εκδόσεις του Office για Mac), μπορείτε να κάνετε εναλλαγή ταυτοτήτων ενώ είναι ανοιχτό το Entourage. Ωστόσο, με το Outlook, πρέπει να κλείσετε το Outlook και να κάνετε εναλλαγή ταυτοτήτων χρησιμοποιώντας το Βοηθητικό πρόγραμμα βάσης δεδομένων.

 1. Κλείστε το Outlook.

 2. Ανοίξτε το Βοηθητικό πρόγραμμα βάσης δεδομένων της Microsoft.

  Η προεπιλεγμένη θέση του είναι στο φάκελο /Εφαρμογές/Microsoft Office 2011/Office/.

  Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να ανοίξετε το Βοηθητικό πρόγραμμα βάσης δεδομένων ως εξής: κλείστε το Outlook, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο OPTION και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο εικονίδιο του Outlook στο Dock.

 3. Κάντε κλικ στην ταυτότητα που θέλετε, κάντε κλικ στην επιλογή ενέργεια   Αναδυόμενο μενού "Ενέργεια" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός ως προεπιλογής.

 4. Ανοίξτε το Outlook.

  Σημειώσεις: 

  • Εάν θέλετε να αλλάζετε ταυτότητες συχνά, μπορείτε να αφήσετε το Βοηθητικό πρόγραμμα βάσης δεδομένων ανοιχτό ενώ είναι ανοιχτό το Outlook. Ωστόσο, πρέπει πάντα να κλείνετε το Outlook για να αλλάξετε ταυτότητα.

  • Τα χρονοδιαγράμματα λειτουργούν μόνο για την προεπιλεγμένη ταυτότητα.

Δείτε επίσης

Προστασία των προσωπικών δεδομένων σας

Πληροφορίες για τη βάση δεδομένων του Office

Αναδημιουργία της βάσης δεδομένων του Office

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×