Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office

Διαχείριση περιοχών εξωτερικών δεδομένων και των ιδιοτήτων τους

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Μπορείτε να αλλάξετε τις ιδιότητες της περιοχής εξωτερικών δεδομένων σε στοιχείο ελέγχου δεδομένων που έχει εισαχθεί σε ένα φύλλο εργασίας μέσω μιας σύνδεσης με μια εξωτερική προέλευση δεδομένων, όπως μια βάση δεδομένων, ένα ερώτημα στο Web ή ένα αρχείο κειμένου.

Μια περιοχή εξωτερικών δεδομένων (ονομάζεται επίσης ένας πίνακας ερωτήματος) είναι ένα καθορισμένο όνομα ή ένα όνομα πίνακα που καθορίζει τη θέση των δεδομένων που έχει μεταφερθεί στο φύλλο εργασίας. Κατά τη σύνδεση σε εξωτερικά δεδομένα, το Excel δημιουργεί αυτόματα μια περιοχή εξωτερικών δεδομένων. Η μοναδική εξαίρεση σε αυτό είναι μια αναφορά Συγκεντρωτικού πίνακα που είναι συνδεδεμένη με μια προέλευση δεδομένων — μια αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα δεν χρησιμοποιεί μια περιοχή εξωτερικών δεδομένων. Στο Excel, να μορφοποιήσετε και να διατάξετε περιοχής εξωτερικών δεδομένων ή να χρήση σε υπολογισμούς, όπως συμβαίνει με οποιαδήποτε άλλα δεδομένα.

Ιδιότητες περιοχής εξωτερικών δεδομένων

Μια περιοχή εξωτερικών δεδομένων διαθέτει πρόσθετες ιδιότητες (δεν είναι να συγχέονται με ιδιότητες σύνδεσης) που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να ελέγξετε τα δεδομένα, όπως η διατήρηση των κελιών μορφοποίηση και το πλάτος στήλης. Μπορείτε να αλλάξετε αυτές τις ιδιότητες της περιοχής εξωτερικών δεδομένων, κάνοντας κλικ στην επιλογή Ιδιότητες στην ομάδα συνδέσεις στην καρτέλα δεδομένα. Στη συνέχεια, κάντε τις αλλαγές σας, κάνοντας τα εξής:

 • Για περιοχές εξωτερικών δεδομένων που έχουν δημιουργηθεί από το Microsoft Query και του Οδηγού σύνδεσης δεδομένων, χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες εξωτερικών δεδομένων.

 • Για περιοχές εξωτερικών δεδομένων που έχουν δημιουργηθεί από ένα αρχείο κειμένου που έχει εισαχθεί ή ένα ερώτημα στο Web που ανακτά δεδομένα HTML, χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες περιοχής εξωτερικών δεδομένων.

 • Για περιοχές εξωτερικών δεδομένων που έχουν δημιουργηθεί από ένα ερώτημα στο Web που ανακτά δεδομένα XML, χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες αντιστοίχισης XML.

Χρήση προτύπων με περιοχές εξωτερικών δεδομένων

Εάν θέλετε να κάνετε κοινή χρήση μιας σύνοψης ή μια αναφορά που βασίζεται σε εξωτερικά δεδομένα, μπορείτε να δώσετε σε άλλους χρήστες ένα βιβλίο εργασίας που περιέχει μια περιοχή εξωτερικών δεδομένων ή μπορείτε να δημιουργήσετε ένα πρότυπο αναφοράς. Μια πρότυπο αναφοράς σάς επιτρέπει να αποθηκεύσετε τη σύνοψη ή την έκθεση χωρίς να αποθηκεύσετε τα εξωτερικά δεδομένα, έτσι ώστε το αρχείο είναι μικρότερο. Όταν ένας χρήστης ανοίγει το πρότυπο αναφοράς ανάκτηση των εξωτερικών δεδομένων.

 1. Επιλέξτε το φύλλο εργασίας στο οποίο θέλετε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για μια περιοχή εξωτερικών δεδομένων.

 2. Στην γραμμή τύπων, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο Πλαίσιο όνομα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο όνομα της περιοχής εξωτερικών δεδομένων που θέλετε.

 1. Στην καρτέλα Τύποι, στην ομάδα Καθορισμένα ονόματα, επιλέξτε Διαχείριση Ονομάτων.

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Διαχείριση ονομάτων, κάντε κλικ στο όνομα της περιοχής εξωτερικών δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία. Μπορείτε επίσης να κάνετε διπλό κλικ στο όνομα.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία ονόματος, πληκτρολογήστε το νέο όνομα για την αναφορά στο πλαίσιο όνομα.

Σημείωση: Το κουμπί Κλείσιμο κλείνει μόνο το πλαίσιο διαλόγου Διαχείριση ονομάτων. Δεν χρειάζεται να κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο για να δεσμεύσετε τις αλλαγές που κάνατε ήδη.

Μπορείτε να αλλάξετε το υποκείμενο ερώτημα για μια περιοχή εξωτερικών δεδομένων που δημιουργήθηκε από το Microsoft Query, ένα αρχείο κειμένου που έχει εισαχθεί, ένα ερώτημα στο Web ή του Οδηγού σύνδεσης δεδομένων.

 1. Κάντε κλικ σε ένα κελί της περιοχής εξωτερικών δεδομένων για την οποία θέλετε να αλλάξετε το υποκείμενο ερώτημα.

 2. Στην καρτέλα δεδομένα, στην ομάδα συνδέσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες.

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες εξωτερικών δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες σύνδεσης Εικόνα κουμπιού .

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες σύνδεσης, κάντε κλικ στην καρτέλα Ορισμός και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία ερωτήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία και την επεξεργασία ερωτημάτων στο Microsoft Query, ανατρέξτε στη Βοήθεια για το Microsoft Query.

 1. Κάντε κλικ σε ένα κελί της περιοχής εξωτερικών δεδομένων για την οποία θέλετε να αλλάξετε το υποκείμενο ερώτημα.

 2. Στην καρτέλα Δεδομένα, στην ομάδα Συνδέσεις, επιλέξτε Συνδέσεις.

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Συνδέσεις βιβλίου εργασίας, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες σύνδεσης, κάντε κλικ στην καρτέλα Ορισμός και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία ερωτήματος.

 5. Στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή αρχείου κειμένου, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή.

 6. Κάντε αλλαγές στο αρχείο κειμένου που έχει εισαχθεί στον Οδηγό εισαγωγής κειμένου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή αρχείων κειμένου, ανατρέξτε στο θέμα Εισαγωγή ή εξαγωγή αρχείων κειμένου.

 1. Κάντε κλικ σε ένα κελί της περιοχής εξωτερικών δεδομένων για την οποία θέλετε να αλλάξετε το υποκείμενο ερώτημα.

 2. Στην καρτέλα δεδομένα, στην ομάδα συνδέσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες.

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Συνδέσεις βιβλίου εργασίας, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες σύνδεσης, κάντε κλικ στην καρτέλα Ορισμός και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία ερωτήματος.

 5. Κάντε αλλαγές στο ερώτημα Web στο παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία ερωτήματος στο Web και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία και επεξεργασία ερωτήματα Web, ανατρέξτε στο θέμα σύνδεση σε μια ιστοσελίδα (Power Query).

 1. Κάντε κλικ σε ένα κελί της περιοχής εξωτερικών δεδομένων για την οποία θέλετε να αλλάξετε το υποκείμενο ερώτημα.

 2. Στην καρτέλα δεδομένα, στην ομάδα συνδέσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες.

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες εξωτερικών δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες σύνδεσης Εικόνα κουμπιού .

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες σύνδεσης, κάντε κλικ στην καρτέλα Ορισμός.

 5. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Στο πλαίσιο τύπος εντολής, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας και, στη συνέχεια, στο πλαίσιο κειμένου εντολή, αλλάξτε την τιμή στο όνομα του ένα κατάλληλο πίνακα, προβολή ή ερώτημα.

  • Στο πλαίσιο τύπος εντολής, κάντε κλικ στην επιλογή SQL ή προεπιλεγμένη και, στη συνέχεια, στο πλαίσιο κειμένου εντολή, επεξεργαστείτε την πρόταση SQL.

   Σημείωση: Ανάλογα με τον τρόπο ορισμού της σύνδεσης, στο πλαίσιο τύπος εντολής ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες (εμφανίζεται αχνή).

 1. Στη γραμμή τύπων, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο Πλαίσιο όνομα και επιλέξτε το όνομα της περιοχής εξωτερικών δεδομένων που θέλετε να αντιγράψετε.

  Για έναν πίνακα του Excel, επιλέξτε το όνομα της περιοχής και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + A για να επιλέξετε των κεφαλίδων του πίνακα.

  Εάν θέλετε να συμπεριλάβετε ετικέτες στηλών ή τους τύπους που δεν αποτελούν μέρος της περιοχής εξωτερικών δεδομένων, επιλέξτε τα κελιά που περιέχουν τις ετικέτες στηλών ή τους τύπους που θέλετε να αντιγράψετε. Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο Πλαίσιο ονόματος στη γραμμή τύπων και κάντε κλικ στο όνομα της περιοχής εξωτερικών δεδομένων που θέλετε να αντιγράψετε.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Πρόχειρο, κάντε κλικ στην εντολή Αντιγραφή.

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

 3. Μεταβείτε στο βιβλίο εργασίας στο οποίο θέλετε να επικολλήσετε την περιοχή εξωτερικών δεδομένων.

 4. Κάντε κλικ στο επάνω αριστερό κελί της το περιοχή επικόλλησης.

  Για να βεβαιωθείτε ότι το εξωτερικά δεδομένα δεν αντικαθιστά τα υπάρχοντα δεδομένα, βεβαιωθείτε ότι το φύλλο εργασίας δεν έχει δεδομένα κάτω από ή προς τα δεξιά του κελιού που κάνετε κλικ στην επιλογή.

 5. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Πρόχειρο, κάντε κλικ στο στοιχείο Επικόλληση.

Σημείωση: Εάν αντιγράψετε μόνο ένα μέρος της περιοχής εξωτερικών δεδομένων, τα υποκείμενα ερώτημα δεν αντιγράφεται και τα αντιγραμμένα δεδομένα δεν μπορούν να ανανεωθούν.

Μπορείτε να ελέγχετε τον τρόπο χειρισμού των ένα μικρότερο ή μεγαλύτερο σύνολο δεδομένων που επιστρέφονται στο Excel κατά την ανανέωση των δεδομένων.

 1. Στην καρτέλα δεδομένα, στην ομάδα συνδέσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες.

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες περιοχής εξωτερικών δεδομένων, στην περιοχή Εάν αλλάξει τον αριθμό των γραμμών στην περιοχή δεδομένων κατά την ανανέωση, κάντε κλικ σε ένα από τα εξής:

  • Εισαγωγή κελιών για τα νέα δεδομένα, διαγραφή κελιών που δεν χρησιμοποιούνται

   Σημειώσεις: 

   • Όταν μία ή περισσότερες γραμμές προστίθενται στο αρχείο προέλευσης δεδομένων, μετακίνηση κελιών ακριβώς κάτω από την περιοχή εξωτερικών δεδομένων προς τα κάτω, αλλά δεν Μετακίνηση κελιών προς τα δεξιά της περιοχής εξωτερικών δεδομένων.

   • Όταν μία ή περισσότερες γραμμές διαγράφονται στην προέλευση δεδομένων, μετακίνηση κελιών ακριβώς κάτω από την περιοχή εξωτερικών δεδομένων, αλλά δεν Μετακίνηση κελιών προς τα δεξιά της περιοχής εξωτερικών δεδομένων.

  • Εισαγάγετε ολόκληρες γραμμές για τα νέα δεδομένα, καταργήστε την επιλογή κελιών που δεν χρησιμοποιούνται

   Σημειώσεις: 

   • Όταν μία ή περισσότερες γραμμές προστίθενται στο αρχείο προέλευσης δεδομένων, μετακίνηση κελιών ακριβώς κάτω από και προς τα δεξιά της περιοχής εξωτερικών δεδομένων προς τα κάτω.

   • Όταν μία ή περισσότερες γραμμές διαγράφονται στην προέλευση δεδομένων, μην μετακινήσετε κελιά απευθείας στην περιοχή και στη δεξιά πλευρά της περιοχής εξωτερικών δεδομένων.

  • Αντικατάσταση υπαρχόντων κελιών με τα νέα δεδομένα, καταργήστε την επιλογή κελιών που δεν χρησιμοποιούνται

   Σημειώσεις: 

   • Όταν μία ή περισσότερες γραμμές προστίθενται στο αρχείο προέλευσης δεδομένων, είναι δυνατή η αντικατάστασή κελιά ακριβώς κάτω από την περιοχή εξωτερικών δεδομένων, αλλά δεν Μετακίνηση κελιών προς τα δεξιά της περιοχής εξωτερικών δεδομένων.

   • Όταν μία ή περισσότερες γραμμές διαγράφονται στην προέλευση δεδομένων, μην μετακινήσετε κελιά απευθείας στην περιοχή και στη δεξιά πλευρά της περιοχής εξωτερικών δεδομένων.

 1. Στην καρτέλα δεδομένα, στην ομάδα συνδέσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες.

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

 2. Στην περιοχή διάταξη και μορφοποίηση δεδομένων, κάντε ένα ή περισσότερα από τα εξής:

  • Για να συμπεριλάβετε τα ονόματα πεδίων στην πρώτη γραμμή, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Συμπερίληψη ονόματα πεδίων.

   Σημείωση: Αυτό το πλαίσιο ελέγχου είναι διαθέσιμη μόνο για μια περιοχή εξωτερικών δεδομένων που έχει μετατραπεί από ένα πρόγραμμα του Microsoft Office 2003 ή σε μια περιοχή εξωτερικών δεδομένων που δημιουργείται μέσω προγραμματισμού.

  • Για να προσθέσετε μια στήλη αριθμών γραμμής, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Συμπερίληψη γραμμής αριθμών.

   Σημείωση: Αυτό το πλαίσιο ελέγχου δεν είναι διαθέσιμη για ένα αρχείο κειμένου που έχει εισαχθεί, το αρχείο XML ή ένα ερώτημα στο Web.

  • Για να διατηρήσετε τη μορφοποίηση που εφαρμόζετε του κελιού, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Διατήρηση μορφοποίησης κελιού.

   Σημείωση: Για ένα ερώτημα στο Web, αυτή η επιλογή απενεργοποιείται αυτόματα όταν επιλέγετε Πλήρους μορφοποίησης HTML στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές από το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία ερωτήματος.

  • Για να διατηρήσετε τα πλάτη των στηλών που έχετε ορίσει, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Προσαρμογή πλάτους στήλης.

  • Για να διατηρήσετε τη στήλη ταξινόμηση, φιλτράρισμα και διάταξη που εφαρμόζετε, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Διατήρηση ταξινόμησης/φίλτρου/διάταξης στήλης.

   Σημείωση: Αυτό το πλαίσιο ελέγχου δεν είναι διαθέσιμη για ένα ερώτημα στο Web.

  • Για να διατηρήσετε το φιλτράρισμα στήλης που εφαρμόζετε, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Διατήρηση φίλτρου στήλης.

   Σημείωση: Αυτό το πλαίσιο ελέγχου είναι διαθέσιμο μόνο για ένα ερώτημα στο Web που βασίζεται σε δεδομένα XML.

Σημείωση: Η ακόλουθη διαδικασία εφαρμόζεται μόνο σε μια περιοχή εξωτερικών δεδομένων που έχει μετατραπεί από ένα πρόγραμμα του Microsoft Office 2003 ή σε μια περιοχή εξωτερικών δεδομένων που δημιουργείται μέσω προγραμματισμού. Όλες τις περιοχές εξωτερικών δεδομένων που έχουν δημιουργηθεί με τη χρήση του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη δημιουργούνται ως πίνακες του Excel. Σε αυτούς τους πίνακες επεκτείνεται αυτόματα όταν νέων γραμμών προστίθενται και συμπλήρωση προς τα κάτω, υπολογιζόμενες στήλες.

 1. Εισαγάγετε έναν τύπο σε ένα κελί που βρίσκεται δίπλα στην πρώτη γραμμή δεδομένων στην περιοχή εξωτερικών δεδομένων.

  Σημείωση: Η πρώτη γραμμή δεδομένων μπορεί να είναι η πρώτη ή τη δεύτερη γραμμή της περιοχής εξωτερικών δεδομένων, ανάλογα με το εάν η πρώτη γραμμή περιέχει κεφαλίδες.

 2. Επιλέξτε το κελί και κάντε διπλό κλικ το λαβή συμπλήρωσης για να αντιγράψετε τον τύπο σε όλες τις γραμμές της περιοχής εξωτερικών δεδομένων.

 3. Κάντε κλικ σε ένα κελί στην περιοχή εξωτερικών δεδομένων.

 4. Στην καρτέλα δεδομένα, στην ομάδα συνδέσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες.

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

 5. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες περιοχής εξωτερικών δεδομένων, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου συμπλήρωση των τύπων στις στήλες που βρίσκονται δίπλα στα δεδομένα.

  Σημείωση: Εάν η περιοχή εξωτερικών δεδομένων επεκτείνεται όταν ανανέωση, Excel αντιγράφει μόνο τους τύπους που είναι άμεσα γειτονικές με ή μέσα στην περιοχή εξωτερικών δεδομένων.

Σταθεροποίηση της περιοχής εξωτερικών δεδομένων διατηρεί τα δεδομένα, αλλά όχι το υποκείμενο ερώτημα, έτσι δεν μπορούν να ανανεωθούν μια περιοχή κατεψυγμένων εξωτερικών δεδομένων.

 1. Κάντε κλικ στο φύλλο εργασίας που περιέχει τον πίνακα του Excel από την οποία θέλετε να καταργήσετε τη σύνδεση δεδομένων.

 2. Στη γραμμή τύπων, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο Πλαίσιο όνομα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο όνομα της περιοχής εξωτερικών δεδομένων από την οποία θέλετε να καταργήσετε τη σύνδεση δεδομένων. Στη συνέχεια, είναι επιλεγμένη η περιοχή δεδομένων.

 3. Στην καρτέλα " Εργαλεία ", στην ομάδα Εξωτερικά δεδομένα πίνακα, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση σύνδεσης. Την περιοχή δεδομένων παραμένει και εξακολουθείτε να φέρει το ίδιο όνομα, αλλά η σύνδεση έχει διαγραφεί.

Σημείωση: Η ακόλουθη διαδικασία εφαρμόζεται μόνο σε μια περιοχή εξωτερικών δεδομένων που έχει μετατραπεί από ένα πρόγραμμα του Microsoft Office 2003 ή σε μια περιοχή εξωτερικών δεδομένων που δημιουργείται μέσω προγραμματισμού. Όλες τις περιοχές εξωτερικών δεδομένων που έχουν δημιουργηθεί με τη χρήση του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη δημιουργούνται ως πίνακες του Excel. Σε αυτούς τους πίνακες επεκτείνεται αυτόματα όταν νέων γραμμών προστίθενται και συμπλήρωση προς τα κάτω, υπολογιζόμενες στήλες.

 1. Στην καρτέλα δεδομένα, στην ομάδα συνδέσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες.

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

 2. Στην περιοχή Ορισμός ερωτήματος, καταργήστε το πλαίσιο ελέγχου Αποθήκευση ορισμού ερωτήματος.

Σημείωση: Όταν αποθηκεύετε το βιβλίο εργασίας σας, το υποκείμενο ερώτημα διαγράφονται από το βιβλίο εργασίας. Ωστόσο, δεν διαγράφονται τα αρχεία ερωτήματος αποθηκευμένο βάσης δεδομένων (.dqy ή .odc αρχεία). Εάν έχετε αποθηκεύσει το ερώτημα κατά τη δημιουργία του Οδηγού ερωτήματος ή στο Microsoft Query, το αρχείο ερωτήματος είναι αποθηκευμένο στον υπολογιστή σας και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ξανά το ερώτημα για την ανάκτηση εξωτερικών δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη Βοήθεια για το Microsoft Query.

Σημείωση: Η ακόλουθη διαδικασία εφαρμόζεται μόνο σε μια περιοχή εξωτερικών δεδομένων που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση του Οδηγού σύνδεσης δεδομένων ή το Microsoft Query (και όχι σε ένα αρχείο κειμένου που έχει εισαχθεί ή ένα ερώτημα στο Web), μετατροπή από ένα πρόγραμμα του Microsoft Office 2003 ή από μια εξωτερική περιοχής εξωτερικών δεδομένων περιοχή δεδομένων που δημιουργήθηκε μέσω προγραμματισμού. Όλες τις περιοχές εξωτερικών δεδομένων που έχουν δημιουργηθεί με τη χρήση του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη δημιουργούνται ως πίνακες του Excel.

 1. Εισαγάγετε μια κενή γραμμή επάνω από την περιοχή εξωτερικών δεδομένων, κάνοντας ένα από τα εξής:

  • Επιλέξτε ένα κελί παραπάνω την οποία θέλετε να εισαγάγετε τη νέα γραμμή. Στη συνέχεια, στην καρτέλα κεντρική, στην ομάδα κελιά, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Εισαγωγή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή γραμμών φύλλου. Επειδή έχετε επιλέξει ένα κελί, μια νέα γραμμή εισάγεται επάνω από την τρέχουσα γραμμή.

  • Κάντε κλικ στο δείκτη επιλογής γραμμής της γραμμής επάνω που θέλετε να εισαγάγετε μια νέα γραμμή. Στη συνέχεια, στην καρτέλα κεντρική, στην ομάδα κελιά, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή. Επειδή έχετε επιλέξει μια ολόκληρη γραμμή, μία νέα γραμμή εισάγεται επάνω από την επιλεγμένη γραμμή.

 2. Πληκτρολογήστε τις ετικέτες που θέλετε στα κελιά στην κενή γραμμή.

 3. Κάντε κλικ σε ένα κελί στην περιοχή εξωτερικών δεδομένων.

 4. Στην καρτέλα δεδομένα, στην ομάδα συνδέσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες.

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

 5. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες περιοχής εξωτερικών δεδομένων, στην περιοχή διάταξη και μορφοποίηση δεδομένων, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Συμπερίληψη ονομάτων πεδίων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 6. Για να καταργήσετε τα υπάρχοντα ονόματα πεδίων και ανανέωση της περιοχής εξωτερικών δεδομένων, κάντε κλικ σε ένα κελί της περιοχής εξωτερικών δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ανανέωση δεδομένων Εικόνα κουμπιού .

Σημείωση: Όταν κάνετε ανάκτηση δεδομένων από μια βάση δεδομένων, τυχόν αλλαγές στα ονόματα στηλών στο Microsoft Query διατηρούνται στην περιοχή εξωτερικών δεδομένων. Για πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή ονομάτων στηλών στο ερώτημα, ανατρέξτε στη Βοήθεια για το Microsoft Query.

 1. Κάντε κλικ στο φύλλο εργασίας που περιέχει την περιοχή εξωτερικών δεδομένων που θέλετε να διαγράψετε.

 2. Στη γραμμή τύπων, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο Πλαίσιο όνομα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο όνομα της περιοχής εξωτερικών δεδομένων που θέλετε να διαγράψετε.

  Εάν η περιοχή εξωτερικών δεδομένων έχει έναν πίνακα του Excel, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + A για να επιλέξετε ολόκληρο τον πίνακα.

 3. Για να διαγράψετε την περιοχή εξωτερικών δεδομένων, πατήστε το πλήκτρο DELETE.

 4. Για να διαγράψετε το υποκείμενο ερώτημα, κάντε κλικ στην επιλογή Ναι όταν Excel σάς ζητά.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ρωτήσετε έναν ειδικό στην Κοινότητα τεχνικής υποστήριξης του Excel, να λάβετε υποστήριξη από την κοινότητα Answers ή να προτείνετε μια νέα δυνατότητα ή βελτίωση στο Excel User Voice.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×