Διαχείριση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη χρήση κανόνων

Διαχείριση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη χρήση κανόνων

Ένας κανόνας είναι μια ενέργεια που εκτελείται αυτόματα από το Outlook για Windows σε εισερχόμενα ή εξερχόμενα μηνύματα. Μπορείτε να επιλέξετε τι ενεργοποιεί τον κανόνα, καθώς και τις ενέργειες που εκτελεί ο κανόνας. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν κανόνα για να μετακινείτε όλα τα μηνύματα από τον προϊστάμενό σας σε έναν φάκελο ή για να διαγράφετε όλα τα μηνύματα με τη φράση "Buy now!" στο θέμα.

Πώς οι κανόνες βοηθούν στη διαχείριση των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Με τη χρήση κανόνων, μπορείτε να μειώσετε τις μη αυτόματες και επαναλαμβανόμενες ενέργειες που απαιτούνται για τη διαχείριση των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Όταν ενεργοποιείτε τους κανόνες, εκτελούνται συνεχώς και αυτόματα.

Οι κανόνες γενικά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: οργάνωση και ειδοποίηση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον "Οδηγό κανόνων" για να σας βοηθήσει να σχεδιάσετε κανόνες για τη διαχείριση των μηνυμάτων σας.

Ο "Οδηγός κανόνων" περιλαμβάνει πρότυπα για τους κανόνες που χρησιμοποιούνται συχνότερα.

Οδηγός κανόνων του Outlook

 • Παραμείνετε οργανωμένοι   
  Αυτοί οι κανόνες σάς βοηθούν όχι μόνο να αρχειοθετείτε τα μηνύματα, αλλά και να τα παρακολουθείτε. Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν κανόνα για μηνύματα από έναν συγκεκριμένο αποστολέα. Έτσι, θα μπορούσατε να ορίσετε έναν κανόνα, για παράδειγμα, ότι τα μηνύματα που λαμβάνονται από την Κατερίνα Σαντρή με τη λέξη "πωλήσεις" στο πλαίσιο Θέμα θα επισημαίνονται με σημαία για παρακολούθηση, θα κατηγοριοποιούνται ως "Πωλήσεις" και θα μετακινούνται σε έναν φάκελο που ονομάζεται "Πωλήσεις Κατερίνας".

 • Παραμείνετε ενήμεροι   
  Αυτοί οι κανόνες σάς ενημερώνουν —με βάση τις επιλογές που κάνετε— όταν λαμβάνετε ένα συγκεκριμένο μήνυμα. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν κανόνα που στέλνει αυτόματα ένα μήνυμα σε μια κινητή συσκευή όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα από ένα μέλος της οικογένειάς σας.

 • Έναρξη από κενό κανόνα   
  Πρόκειται για κανόνες που μπορείτε να δημιουργήσετε και να προσαρμόσετε χωρίς πρότυπο κανόνων.


Βήμα 1: Επιλογή ενός προτύπου κανόνων του Outlook

 1. Επιλέξτε Κανόνες > Διαχείριση κανόνων και ειδοποιήσεων από την κορδέλα ή επιλέξτε την καρτέλα Αρχείο και στη συνέχεια επιλέξτε Διαχείριση κανόνων και ειδοποιήσεων.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Κανόνες και ειδοποιήσεις, στην καρτέλα Κανόνες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επιλέξτε Δημιουργία κανόνα.

 3. Στον Οδηγό κανόνων, στην περιοχή Βήμα 1: Επιλογή προτύπου, επιλέξτε ένα από τα προεπιλεγμένα πρότυπα στην περιοχή Παραμείνετε οργανωμένοι, Παραμείνετε ενήμεροι ή Έναρξη από κενό κανόνα.


Βήμα 2: Επεξεργασία της περιγραφής του κανόνα

Καθένα από τα πρότυπα κανόνων που επιλέξατε στο βήμα 1 έχει ελαφρά διαφορετικές επιλογές για το βήμα 2. Όταν χρειάζεται να επιλέξετε κάτι, για παράδειγμα να καθορίσετε έναν αποστολέα ή να επιλέξετε έναν φάκελο, η επιλογή θα είναι υπογραμμισμένη. Για αυτό το παράδειγμα, έχουμε επιλέξει έναν από τους πιο συνηθισμένους κανόνες, τον κανόνα για τη μετακίνηση μηνυμάτων από κάποιον χρήστη σε έναν φάκελο.

 1. Επιλέξτε άτομα ή δημόσια ομάδα στο πλαίσιο επεξεργασίας περιγραφής για να εμφανιστεί το βιβλίο διευθύνσεων. Επιλέξτε ένα όνομα από το βιβλίο διευθύνσεων ή πληκτρολογήστε τη διεύθυνση του ατόμου στο πλαίσιο Από και στη συνέχεια επιλέξτε OK.

 2. Επιλέξτε καθορισμένος για να εμφανίσετε μια λίστα των φακέλων σας. Μπορείτε να επιλέξετε έναν υπάρχοντα φάκελο ή να επιλέξετε Δημιουργία για να δημιουργήσετε έναν νέο φάκελο. Όταν επιλέξετε τον κατάλληλο φάκελο, επιλέξτε OK.

Εάν θέλετε να εξερευνήσετε τις επιλογές για προχωρημένους για τον κανόνα, επιλέξτε Επόμενο και στη συνέχεια μεταβείτε στις επιλογές κανόνα για προχωρημένους, παρακάτω. Διαφορετικά, επιλέξτε Τέλος. Με αυτή την ενέργεια θα επιστρέψετε στο παράθυρο Κανόνες και ειδοποιήσεις. Από εδώ, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν άλλο κανόνα ή να επιλέξετε OK για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας.

 

• Μετακίνηση των μηνυμάτων από κάποιον χρήστη σε έναν φάκελο

 1. Επιλέξτε τη σύνδεση άτομα ή δημόσιος φάκελος.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Διεύθυνση κανόνα, κάντε ένα από τα εξής:

  • Στο πλαίσιο Αναζήτηση, πληκτρολογήστε ένα όνομα.

   ή

  • Στη λίστα Βιβλίο διευθύνσεων, επιλέξτε μια προέλευση.

 3. Όταν η επιλογή σας εμφανιστεί στο πλαίσιο Από, επιλέξτε OK.

 4. Επιλέξτε τη σύνδεση καθορισμένος φάκελος και, στο παράθυρο διαλόγου Κανόνες και ειδοποιήσεις, επιλέξτε έναν φάκελο και στη συνέχεια επιλέξτε OK.

 5. Επιλέξτε Επόμενο και μεταβείτε στο Βήμα 3: Ορισμός συνθηκών για έναν κανόνα.

 

• Μετακίνηση μηνυμάτων που περιέχουν συγκεκριμένες λέξεις στο θέμα σε έναν φάκελο

 1. Επιλέξτε τις συγκεκριμένες λέξεις στη σύνδεση του θέματος.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Αναζήτηση κειμένου, στο πλαίσιο Καθορίστε λέξεις ή φράσεις για αναζήτηση στο θέμα, πληκτρολογήστε μια λέξη ή φράση που θα αναζητηθεί.

 3. Επιλέξτε Προσθήκη για να προσθέσετε την καταχώρηση στο τμήμα παραθύρου Λίστα αναζήτησης και στη συνέχεια επιλέξτε OK.

 4. Επιλέξτε τη σύνδεση καθορισμένος φάκελος και, στο παράθυρο διαλόγου Κανόνες και ειδοποιήσεις, επιλέξτε έναν φάκελο και στη συνέχεια επιλέξτε OK.

 5. Επιλέξτε Επόμενο και μεταβείτε στο Βήμα 3: Ορισμός συνθηκών για έναν κανόνα.

 

• Μετακίνηση μηνυμάτων που αποστέλλονται σε δημόσια ομάδα σε έναν φάκελο

 1. Επιλέξτε τη σύνδεση άτομα ή δημόσιος φάκελος.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Διεύθυνση κανόνα, κάντε ένα από τα εξής:

  • Στο πλαίσιο Αναζήτηση, πληκτρολογήστε ένα όνομα.

   ή

  • Στη λίστα Βιβλίο διευθύνσεων, επιλέξτε μια προέλευση.

 3. Όταν η επιλογή σας εμφανιστεί στο πλαίσιο Προς, επιλέξτε OK.

 4. Επιλέξτε τη σύνδεση καθορισμένος φάκελος και, στο παράθυρο διαλόγου Κανόνες και ειδοποιήσεις, επιλέξτε έναν φάκελο και στη συνέχεια επιλέξτε OK.

 5. Επιλέξτε Επόμενο και μεταβείτε στο Βήμα 3: Ορισμός συνθηκών για έναν κανόνα.

 

• Προσθήκη σημαίας στα μηνύματα ενός αποστολέα για παρακολούθηση

 1. Επιλέξτε τη σύνδεση άτομα ή δημόσιος φάκελος.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Διεύθυνση κανόνα, κάντε ένα από τα εξής:

  • Στο πλαίσιο Αναζήτηση, πληκτρολογήστε ένα όνομα.

   ή

  • Στη λίστα Βιβλίο διευθύνσεων, επιλέξτε μια προέλευση.

 3. Όταν η επιλογή σας εμφανιστεί στο πλαίσιο Από, επιλέξτε OK.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Σημαία μηνύματος, στο πλαίσιο Σημαία για, αποδεχτείτε την προεπιλεγμένη ρύθμιση Παρακολούθηση ή επιλέξτε ένα άλλο στοιχείο στη λίστα.

 5. Στο πλαίσιο Για, αποδεχτείτε την προεπιλεγμένη ρύθμιση Σήμερα ή επιλέξτε ένα άλλο στοιχείο από τη λίστα.

 6. Επιλέξτε OK > Επόμενο και στη συνέχεια μεταβείτε στο Βήμα 3: Ορισμός συνθηκών για έναν κανόνα.

 

• Μετακίνηση στοιχείων RSS από μια συγκεκριμένη τροφοδοσία RSS σε έναν φάκελο

Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή την επιλογή, πρέπει να εγγραφείτε σε μια τροφοδοσία RSS. Όταν ορίζετε αυτή την επιλογή, εμφανίζεται ένα μήνυμα για να συνεχίσετε. Εάν επιλέξετε Όχι, δεν μπορείτε να συνεχίσετε, αλλά αν επιλέξετε Ναι, μπορείτε.

Πρότυπο "Παραμείνετε ενήμεροι"

 

• Εμφάνιση αλληλογραφίας από κάποιον στο παράθυρο "Ειδοποίηση για νέο στοιχείο"

 1. Επιλέξτε τη σύνδεση άτομα ή δημόσιος φάκελος.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Διεύθυνση κανόνα, κάντε ένα από τα εξής:

  • Στο πλαίσιο Αναζήτηση, πληκτρολογήστε ένα όνομα.

   ή

  • Στη λίστα Βιβλίο διευθύνσεων, επιλέξτε μια προέλευση.

 3. Όταν η επιλογή σας εμφανιστεί στο πλαίσιο Από, επιλέξτε OK.

 4. Επιλέξτε το συγκεκριμένο μήνυμα στη σύνδεση του παραθύρου "Ειδοποίηση για νέο στοιχείο".

 5. Στο παράθυρο διαλόγουΜήνυμα ειδοποίησης, στο πλαίσιο Καθορίστε ένα μήνυμα ειδοποίησης, πληκτρολογήστε ένα μήνυμα και στη συνέχεια επιλέξτε OK.

 6. Επιλέξτε Επόμενο και στη συνέχεια μεταβείτε στο Βήμα 3: Ορισμός συνθηκών για έναν κανόνα.

 

• Αναπαραγωγή ήχου όταν λαμβάνω μηνύματα από κάποιον

 1. Επιλέξτε τη σύνδεση άτομα ή δημόσιος φάκελος.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Διεύθυνση κανόνα, κάντε ένα από τα εξής:

  • Στο πλαίσιο Αναζήτηση, πληκτρολογήστε ένα όνομα.

   ή

  • Στη λίστα Βιβλίο διευθύνσεων, επιλέξτε μια προέλευση.

 3. Όταν η επιλογή σας εμφανιστεί στο πλαίσιο Από, επιλέξτε OK.

 4. Επιλέξτε τη σύνδεση αναπαραγωγή ήχου και, στο παράθυρο Επιλέξτε έναν ήχο για αναπαραγωγή, επιλέξτε ένα αρχείο (για παράδειγμα, ένα αρχείο .wav) και στη συνέχεια επιλέξτε Άνοιγμα.

 5. Επιλέξτε Επόμενο και στη συνέχεια μεταβείτε στο Βήμα 3: Ορισμός συνθηκών για έναν κανόνα.

 

• Αποστολή ειδοποίησης στην κινητή συσκευή μου όταν λαμβάνω μηνύματα από κάποιον

 1. Επιλέξτε τη σύνδεση άτομα ή δημόσιος φάκελος.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Διεύθυνση κανόνα, κάντε ένα από τα εξής:

  • Στο πλαίσιο Αναζήτηση, πληκτρολογήστε ένα όνομα.

   ή

  • Στη λίστα Βιβλίο διευθύνσεων, επιλέξτε μια προέλευση.

 3. Όταν η επιλογή σας εμφανιστεί στο πλαίσιο Από, επιλέξτε OK.

 4. Επιλέξτε τη σύνδεση προώθηση προς άτομα ή δημόσια ομάδα.

 5. Στο παράθυρο διαλόγου Διεύθυνση κανόνα, κάντε ένα από τα εξής:

  • Στο πλαίσιο Αναζήτηση, πληκτρολογήστε ένα όνομα.

   ή

  • Στη λίστα Βιβλίο διευθύνσεων, επιλέξτε μια προέλευση.

 6. Όταν η επιλογή σας εμφανιστεί στο πλαίσιο Προς, επιλέξτε OK.

 7. Επιλέξτε Επόμενο και στη συνέχεια μεταβείτε στο Βήμα 3: Ορισμός συνθηκών για έναν κανόνα.

Πρότυπο "Έναρξη από κενό κανόνα"

 1. Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω.

  • Εφαρμογή κανόνα στα μηνύματα που λαμβάνω

   ή

  • Εφαρμογή κανόνα στα μηνύματα που στέλνω

 2. Επιλέξτε Επόμενο και στη συνέχεια μεταβείτε στο Βήμα 3: Ορισμός συνθηκών για έναν κανόνα.


Βήμα 3: Ορισμός συνθηκών για έναν κανόνα

Τώρα έχετε τη δυνατότητα να προσθέτετε συνθήκες στις επιλογές που κάνατε στο Βήμα 2: Επεξεργασία της περιγραφής του κανόνα. Με βάση τις συνθήκες που επιλέγετε, οι επιλογές που διατίθενται για την επεξεργασία της περιγραφής του κανόνα θα διαφέρουν.

Ορίστε τις συνθήκες για το πότε θα εφαρμόζονται οι κανόνες για την επιλογή που ορίστηκε στο πρότυπο "Παραμείνετε οργανωμένοι" ή στο πρότυπο "Παραμείνετε ενήμεροι" κατά την εκκίνηση του "Οδηγού κανόνων"

 1. Στην περιοχή Βήμα 1: Επιλογή συνθηκών, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για τη συνθήκη που θέλετε να προσθέσετε.

  Σημείωση: Μπορείτε να επιλέξετε πολλά πλαίσια ελέγχου.

 2. Στην περιοχή Βήμα 2: Επεξεργασία της περιγραφής του κανόνα (κάντε κλικ σε μια υπογραμμισμένη τιμή), επιλέξτε μια σύνδεση, ολοκληρώστε τις απαιτούμενες ενέργειες και, όταν τελειώσετε, επιλέξτε OK.

 3. Επιλέξτε την επόμενη σύνδεση, ολοκληρώστε τις απαιτούμενες ενέργειες και, όταν τελειώσετε, επιλέξτε OK.

 4. Εάν υπάρχει άλλη σύνδεση, επιλέξτε την, ολοκληρώστε τις απαιτούμενες ενέργειες και, όταν τελειώσετε, επιλέξτε OK.

 5. Επιλέξτε Τέλος όταν τελειώσετε.

 1. Στην καρτέλα Αρχείο, επιλέξτε Διαχείριση κανόνων και ειδοποιήσεων.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Κανόνες και ειδοποιήσεις, στην καρτέλα Κανόνες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επιλέξτε Δημιουργία κανόνα.

 3. Στην περιοχή Έναρξη από κενό κανόνα, επιλέξτε Εφαρμογή κανόνα στα μηνύματα που λαμβάνω ή Εφαρμογή κανόνα στα μηνύματα που στέλνω.

 4. Επιλέξτε Επόμενο και στη συνέχεια κάντε τα εξής:

  • Στην περιοχή Βήμα 1: Επιλογή συνθηκών, επιλέξτε τις συνθήκες (κριτήρια) που θέλετε να πληροί το μήνυμα προκειμένου να εφαρμοστεί ο κανόνας.

   και

  • Στην περιοχή Βήμα 2: Επεξεργασία της περιγραφής του κανόνα, επιλέξτε μια υπογραμμισμένη τιμή για κάθε συνθήκη που προσθέσατε και στη συνέχεια καθορίστε την τιμή.

 5. Επιλέξτε Επόμενο και στη συνέχεια κάντε τα εξής:

  • Στην περιοχή Βήμα 1: Επιλογή ενεργειών, επιλέξτε την ενέργεια που θέλετε να εκτελεί ο κανόνας όταν πληρούνται οι καθορισμένες συνθήκες.

   και

  • Στην περιοχή Βήμα 2: Επεξεργασία της περιγραφής του κανόνα, κάντε κλικ σε μια υπογραμμισμένη τιμή για κάθε ενέργεια που προσθέσατε και στη συνέχεια καθορίστε την τιμή.

 6. Επιλέξτε Επόμενο και στη συνέχεια κάντε τα εξής:

  • Στην περιοχή Βήμα 1: Επιλογή εξαιρέσεων, επιλέξτε τυχόν εξαιρέσεις στον κανόνα και στη συνέχεια επιλέξτε Επόμενο.

   και

  • Στην περιοχή Βήμα 2: Επεξεργασία της περιγραφής του κανόνα, επιλέξτε μια υπογραμμισμένη τιμή για κάθε εξαίρεση που προσθέσατε και στη συνέχεια καθορίστε την τιμή.

 7. Επιλέξτε Επόμενο και κάντε τα εξής:

  • Στην περιοχή Βήμα 1: Καθορισμός ονόματος για αυτόν τον κανόνα, πληκτρολογήστε ένα όνομα.

   και

  • Στην περιοχή Βήμα 2: Επιλογές ρύθμισης κανόνα, επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου για τις επιλογές που θέλετε.

   Συμβουλές: 

   • Για να εκτελέσετε τον κανόνα σε μηνύματα που βρίσκονται ήδη στα Εισερχόμενα, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Άμεση εφαρμογή του κανόνα στα μηνύματα του φακέλου "Εισερχόμενα".

   • Για να απενεργοποιήσετε τον κανόνα που ενεργοποιείται αυτόματα, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση του κανόνα.

   • Για να εφαρμόσετε τον κανόνα σε όλους τους λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν ρυθμιστεί στο Outlook, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Δημιουργία αυτού του κανόνα σε όλους τους λογαριασμούς.

 8. Επιλέξτε Τέλος.

Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν κανόνα από οποιοδήποτε μήνυμα. Το πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι οι κανόνες προτείνονται με βάση τον αποστολέα ή τον παραλήπτη του μηνύματος. Για παράδειγμα, όταν ξεκινήσετε με ένα μήνυμα, ένας κανόνας που προτείνεται μετακινεί όλα τα μηνύματα από τον αποστολέα σε έναν φάκελο που επιλέγετε.

 1. Στα Εισερχόμενά σας, επιλέξτε το μήνυμα για το οποίο θέλετε να δημιουργήσετε έναν κανόνα και στη συνέχεια, στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Μετακίνηση, επιλέξτε Κανόνες.

  Σημείωση: Στη λίστα "Κανόνες", εμφανίζονται προτεινόμενοι κανόνες με βάση τον αποστολέα και τους παραλήπτες του μηνύματος.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Επιλέξτε έναν προτεινόμενο κανόνα, επιλέξτε έναν φάκελο προορισμού και στη συνέχεια επιλέξτε OK για να ολοκληρώσετε την αντιστοίχιση ενός κανόνα.

   ή

  • Επιλέξτε Δημιουργία κανόνα και μεταβείτε στο επόμενο βήμα.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Δημιουργία κανόνα, στην περιοχή Όταν λαμβάνω ηλεκτρονική αλληλογραφία με όλες τις επιλεγμένες συνθήκες, επιλέξτε κανένα ή ένα ή περισσότερα από τα διαθέσιμα πλαίσια ελέγχου.

 4. Στην περιοχή Να γίνονται τα εξής, επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου για την ενέργεια που θέλετε να εκτελεί ο κανόνας όταν πληρούνται οι καθορισμένες προϋποθέσεις (κριτήρια).

 5. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Μετακίνηση του στοιχείου στον φάκελο.

 6. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Επιλέξτε Επιλογή φακέλου και επιλέξτε έναν υπάρχοντα φάκελο.

   ή

  • Επιλέξτε Δημιουργία για να δημιουργήσετε έναν φάκελο.

  Σημειώσεις: 

  • Για να προσθέσετε περισσότερες συνθήκες, ενέργειες ή εξαιρέσεις στον κανόνα, επιλέξτε Επιλογές για προχωρημένους και στη συνέχεια ακολουθήστε τις υπόλοιπες οδηγίες στον Οδηγό κανόνων.

  • Ανατρέξτε στην ενότητα Σχεδίαση προσαρμοσμένου κανόνα για περισσότερες πληροφορίες.

 7. Επιλέξτε OK.

 8. Στο πλαίσιο ειδοποίησης, κάντε ένα από τα εξής:

  • Επιλέξτε OK.

   ή

  • Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Άμεση εφαρμογή του κανόνα στα μηνύματα του τρέχοντος φακέλου και στη συνέχεια επιλέξτε OK.

Ανατρέξτε στο θέμα Εισαγωγή ή εξαγωγή ενός συνόλου κανόνων για να μάθετε πώς μπορείτε να εισαγάγετε ή να εξαγάγετε κανόνες, έτσι ώστε οι άλλοι να μπορούν να τους χρησιμοποιήσουν.

Μπορείτε να διαγράψετε έναν κανόνα όταν δεν χρειάζεται πλέον.

 1. Στην καρτέλα Αρχείο, επιλέξτε Διαχείριση κανόνων και ειδοποιήσεων.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Κανόνες και ειδοποιήσεις, στην καρτέλα Κανόνες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επιλέξτε τον κανόνα που θέλετε να διαγράψετε.

 3. Επιλέξτε Διαγραφή Εικονίδιο διαγραφής > OK.

Μπορείτε να εκτελέσετε με μη αυτόματο τρόπο έναν ή περισσότερους κανόνες.

 1. Στην καρτέλα Αρχείο, επιλέξτε Διαχείριση κανόνων και ειδοποιήσεων και, στην καρτέλα Κανόνες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επιλέξτε Άμεση εφαρμογή κανόνων.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Άμεση εφαρμογή κανόνων, στην περιοχή Επιλογή κανόνων για εκτέλεση, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για κάθε κανόνα που θέλετε να εκτελέσετε.

 3. Στο πλαίσιο Εκτέλεση στον φάκελο, για να επιλέξετε διαφορετικό φάκελο, επιλέξτε Αναζήτηση, επιλέξτε τον φάκελο και στη συνέχεια επιλέξτε OK.

  Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Και στους υποφακέλους, ώστε να συμπεριλάβετε όλους τους φακέλους που περιέχει ο φάκελος που επιλέξατε στο βήμα 3.

 4. Στη λίστα Εφαρμογή κανόνων σε, αποδεχτείτε την προεπιλεγμένη ρύθμιση όλων των μηνυμάτων ή αλλάξτε τη σε αναγνωσμένα ή μη αναγνωσμένα μηνύματα.

 5. Επιλέξτε Εκτέλεση τώρα.

Υπάρχουν δύο τύποι κανόνων στο Outlook: οι κανόνες που βασίζονται στον διακομιστή και οι κανόνες μόνο υπολογιστή-πελάτη.

 • Κανόνες που βασίζονται στον διακομιστή    
  Όταν χρησιμοποιείτε έναν λογαριασμό του Microsoft Exchange Server, ορισμένοι κανόνες βασίζονται στον διακομιστή. Αυτοί οι κανόνες εκτελούνται στο γραμματοκιβώτιό σας στον διακομιστή αλληλογραφίας Exchange ακόμη και όταν δεν εκτελείται το Outlook.

  Οι κανόνες που βασίζονται στον διακομιστή πρέπει να εφαρμόζονται στα μηνύματα όταν παραδίδονται αρχικά στα Εισερχόμενα και οι κανόνες πρέπει να μπορούν να εκτελεστούν μέχρι να ολοκληρωθούν στον διακομιστή. Για παράδειγμα, ένας κανόνας που ορίζει ότι ένα μήνυμα πρέπει να εκτυπωθεί δεν μπορεί να εκτελεστεί μέχρι να ολοκληρωθεί στον διακομιστή. Εάν ένας κανόνας δεν μπορεί να εφαρμοστεί στον διακομιστή, εφαρμόζεται όταν εκκινείτε το Outlook και τότε γίνεται κανόνας μόνο υπολογιστή-πελάτη.

 • Κανόνες μόνο υπολογιστή-πελάτη   
  Οι κανόνες μόνο υπολογιστή-πελάτη είναι κανόνες που εκτελούνται μόνο στον υπολογιστή σας. Πρόκειται για κανόνες που εκτελούνται στο Outlook αντί για τον διακομιστή Exchange. Οι κανόνες μόνο υπολογιστή-πελάτη μπορούν να εκτελεστούν μόνο όταν εκτελείται το Outlook.

Συμβουλή: Εάν η λίστα κανόνων σας περιέχει και τα δύο είδη κανόνων, πρώτα εφαρμόζονται οι κανόνες που βασίζονται στον διακομιστή και έπειτα οι κανόνες μόνο υπολογιστή-πελάτη.

Αποδεικτικά παράδοσης, αποκρίσεις εκλογής και Αυτόματες απαντήσεις

Όταν εφαρμόζονται κανόνες, τα αποδεικτικά παράδοσης, τα αποδεικτικά ανάγνωσης, οι αποκρίσεις εκλογής και οι Αυτόματες απαντήσεις (ειδοποιήσεις "Εκτός γραφείου") υποβάλλονται σε επεξεργασία ως μηνύματα. Ένας κανόνας που μετακινεί μηνύματα με τη λέξη "σύσκεψη" στο πλαίσιο Θέμα σε έναν συγκεκριμένο φάκελο, για παράδειγμα, μετακινεί και όλα τα αποδεικτικά παράδοσης, τις αποκρίσεις εκλογής ή τις Αυτόματες απαντήσεις στον ίδιο φάκελο.

Σημείωση: Όταν ένας κανόνας μετακινεί αποκρίσεις εκλογής από τα Εισερχόμενα σε κάποιον άλλο φάκελο, επηρεάζεται η παρακολούθηση της ψηφοφορίας. Όταν ένα απεσταλμένο μήνυμα που περιλαμβάνει ένα κουμπί εκλογής είναι ανοιχτό, οι πληροφορίες παρακολούθησης δεν θα περιλαμβάνουν καταμέτρηση για τις αποκρίσεις που μετακίνησε ο κανόνας. Η μη αυτόματη μετακίνηση ή διαγραφή μιας απόκρισης δεν επηρεάζει την παρακολούθηση.

Προσκλήσεις σε σύσκεψη, προσκλήσεις σε εργασία και έγγραφα

Οι προσκλήσεις σε σύσκεψη, οι προσκλήσεις σε εργασία και τα έγγραφα θεωρούνται μηνύματα. Εάν δημιουργήσετε έναν κανόνα που μετακινεί ένα στοιχείο σε έναν συγκεκριμένο φάκελο με βάση συγκεκριμένες συνθήκες (κριτήρια) που πρέπει να πληρούνται, τότε μετακινείται επίσης οποιαδήποτε πρόσκληση σε σύσκεψη και πρόσκληση σε εργασία που συμφωνεί με αυτές τις συνθήκες. Ωστόσο, λάβετε υπόψη τους παρακάτω περιορισμούς κατά τη δημιουργία κανόνων που επηρεάζουν αυτά τα είδη στοιχείων:

 • Εάν ένα στοιχείο μετακινηθεί σε έναν φάκελο που δεν είναι φάκελος αλληλογραφίας, ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται μετά τη μετακίνηση. Για παράδειγμα, αν ένα μήνυμα μετακινηθεί στον φάκελο Ημερολόγιο, δεν δημιουργείται νέα συνάντηση.

 • Αν μετακινηθεί μια απόκριση εκλογής ή εργασίας στο φάκελο Διαγραμμένα με τη χρήση ενός κανόνα, η απόκριση δεν ανιχνεύεται από το αρχικό στοιχείο.

 • Αν μια πρόσκληση σε σύσκεψη μετακινηθεί αυτόματα στο φάκελο Διαγραμμένα, η σύσκεψη δεν προστίθεται στο φάκελο Ημερολόγιο.

 • Οι κανόνες που επηρεάζουν τα μηνύματα που στέλνετε δεν εφαρμόζονται σε προσκλήσεις σε εργασία και προσκλήσεις σε σύσκεψη.

Ομάδες επαφών

Ένας κανόνας που περιλαμβάνει μια ομάδα επαφών μπορεί να συμπεριφέρεται διαφορετικά από άλλους κανόνες, ανάλογα με τον τρόπο δημιουργίας του κανόνα.

 • Μετακίνηση μηνυμάτων που αποστέλλονται σε μια δημόσια ομάδα σε έναν φάκελο   
  Αυτός ο κανόνας είναι διαθέσιμος μόνο αν χρησιμοποιείτε έναν λογαριασμό του Exchange Server. Μόνο τα μηνύματα που αποστέλλονται στην Ομάδα επαφών μετακινούνται στον καθορισμένο φάκελο. Τα μηνύματα από άτομα που είναι μέλη της Ομάδας επαφών δεν μετακινούνται στον καθορισμένο φάκελο.

Οι λογαριασμοί του Exchange Server (ξεκινώντας με τον Exchange Server 2010) μπορούν να χρησιμοποιούν κανόνες για την προώθηση μηνυμάτων σε διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εκτός του οργανισμού σας. Ωστόσο, ένας διαχειριστής του Exchange μπορεί να αποτρέψει την αυτόματη προώθηση των μηνυμάτων σε παραλήπτες σε συγκεκριμένους τομείς.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Προσδιορισμός της έκδοσης του Microsoft Exchange Server με τον οποίο συνδέεται ο λογαριασμός μου.

Πώς οι κανόνες βοηθούν στη διαχείριση των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Ο κανόνας είναι μια ενέργεια που το Microsoft Outlook θα εκτελεί αυτόματα κατά τη λήψη ή την αποστολή ενός μηνύματος που ικανοποιεί τις συνθήκες που καθορίζετε στον κανόνα. Μπορείτε να επιλέξετε πολλές συνθήκες και ενέργειες χρησιμοποιώντας τον "Οδηγό κανόνων".

Οι κανόνες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες — οργάνωση και ειδοποίηση. Οι κανόνες δεν λειτουργούν σε μηνύματα που έχουν αναγνωστεί, μόνο αυτά που είναι μη αναγνωσμένα.

Πρότυπα κανόνων στον "Οδηγό κανόνων"

Ο "Οδηγός κανόνων" περιέχει πρότυπα για τους συχνότερα χρησιμοποιούμενους κανόνες, οι οποίοι περιλαμβάνουν τους εξής:

 • Παραμείνετε οργανωμένοι    Οι κανόνες αυτοί σας βοηθούν στην αρχειοθέτηση και την παρακολούθηση μηνυμάτων. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν κανόνα για μηνύματα από συγκεκριμένο αποστολέα, όπως η Στέλλα Κωστίδου, με τη λέξη "πωλήσεις" στη γραμμή Θέμα, να το σημάνετε για παρακολούθηση, να το κατηγοριοποιήσετε ως "Πωλήσεις" και να το μετακινήστε στο φάκελο "Πωλήσεις Στέλλας".

 • Παραμείνετε ενημερωμένοι    Αυτοί οι κανόνες σάς ενημερώνουν με κάποιον τρόπο όταν λαμβάνετε ένα συγκεκριμένο μήνυμα. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν κανόνα που στέλνει αυτόματα μια ειδοποίηση στην κινητή συσκευή σας όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα από ένα μέλος της οικογένειάς σας.

 • Έναρξη από κενό κανόνα    Πρόκειται για κανόνες που δημιουργείτε χωρίς τη βοήθεια ενός προτύπου κανόνων και τους οποίους μπορείτε να προσαρμόσετε εξ ολοκλήρου.

Δημιουργία κανόνα

Το Outlook περιλαμβάνει πρότυπα κανόνων για συνηθισμένα σενάρια. Χρησιμοποιήστε αυτά τα πρότυπα κανόνων ή σχεδιάστε τους δικούς σας προσαρμοσμένους κανόνες.

Χρήση προτύπων κανόνων του Outlook

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση κανόνων & προειδοποιήσεων.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Κανόνες και ειδοποιήσεις, στην καρτέλα Κανόνες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία κανόνα.

 4. Στην περιοχή Βήμα 1: Επιλογή προτύπου, επιλέξτε το πρότυπο που θέλετε από τη συλλογή προτύπων Παραμείνετε οργανωμένοι ή Παραμείνετε ενήμεροι.

 5. Στην περιοχή Βήμα 2: Επεξεργασία περιγραφής κανόνα, κάντε κλικ σε μια υπογραμμισμένη τιμή. Για παράδειγμα, εάν κάνετε κλικ στη σύνδεση άτομα ή δημόσια ομάδα, ανοίγει το Βιβλίο διευθύνσεων.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 7. Στην περιοχή Βήμα 1: Επιλογή συνθηκών, επιλέξτε τις συνθήκες που θέλετε να πληροί το μήνυμα προκειμένου να εφαρμοστεί ο κανόνας.

 8. Στην περιοχή Βήμα 2: Επεξεργασία της περιγραφής του κανόνα, επιλέξτε μια υπογραμμισμένη τιμή για κάθε συνθήκη που έχετε προσθέσει και, στη συνέχεια, καθορίστε την τιμή.

 9. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 10. Στην περιοχή Βήμα 1: Επιλογή ενεργειών, επιλέξτε την ενέργεια που θέλετε να εκτελεί ο κανόνας όταν πληρούνται οι καθορισμένες συνθήκες.

 11. Στην περιοχή Βήμα 2: Επεξεργασία της περιγραφής του κανόνα, επιλέξτε μια υπογραμμισμένη τιμή για κάθε ενέργεια που έχετε προσθέσει και, στη συνέχεια, καθορίστε την τιμή.

 12. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 13. Στην περιοχή Βήμα 1: Επιλογή εξαιρέσεων, επιλέξτε τυχόν εξαιρέσεις στον κανόνα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 14. Στην περιοχή Βήμα 2: Επεξεργασία της περιγραφής του κανόνα, επιλέξτε μια υπογραμμισμένη τιμή για κάθε εξαίρεση που έχετε προσθέσει και, στη συνέχεια, καθορίστε την τιμή.

 15. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 16. Στην περιοχή Βήμα 1: Καθορισμός ονόματος για αυτόν τον κανόνα, εισαγάγετε ένα όνομα.

 17. Στην περιοχή Βήμα 2: Επιλογές εγκατάστασης κανόνα, επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου για τις επιλογές που θέλετε.

  • Εάν θέλετε να εκτελέσετε αυτόν τον κανόνα σε μηνύματα που βρίσκονται ήδη στα Εισερχόμενα, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Άμεση εφαρμογή του κανόνα σε μηνύματα του φακέλου "Εισερχόμενα".

  • Από προεπιλογή, ο νέος κανόνας είναι ενεργοποιημένος. Για να απενεργοποιήσετε τον κανόνα, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση του κανόνα.

  • Για να εφαρμόσετε αυτόν τον κανόνα σε όλους τους λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν ρυθμιστεί στο Outlook, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Δημιουργία αυτού του κανόνα σε όλους τους λογαριασμούς.

 18. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση κανόνων & προειδοποιήσεων.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Κανόνες και ειδοποιήσεις, στην καρτέλα Κανόνες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία κανόνα.

 4. Στην περιοχή Έναρξη από κενό κανόνα, επιλέξτε Έλεγχος μηνυμάτων κατά την άφιξή τους ή Έλεγχος μηνυμάτων μετά την αποστολή.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 6. Στην περιοχή Βήμα 1: Επιλογή συνθηκών, επιλέξτε τις συνθήκες που θέλετε να πληροί το μήνυμα προκειμένου να εφαρμοστεί ο κανόνας.

 7. Στην περιοχή Βήμα 2: Επεξεργασία της περιγραφής του κανόνα, επιλέξτε μια υπογραμμισμένη τιμή για κάθε συνθήκη που έχετε προσθέσει και, στη συνέχεια, καθορίστε την τιμή.

 8. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 9. Στην περιοχή Βήμα 1: Επιλογή ενεργειών, επιλέξτε την ενέργεια που θέλετε να εκτελεί ο κανόνας όταν πληρούνται οι καθορισμένες συνθήκες.

 10. Στην περιοχή Βήμα 2: Επεξεργασία της περιγραφής του κανόνα, επιλέξτε μια υπογραμμισμένη τιμή για κάθε ενέργεια που έχετε προσθέσει και, στη συνέχεια, καθορίστε την τιμή.

 11. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 12. Στην περιοχή Βήμα 1: Επιλογή εξαιρέσεων, επιλέξτε τυχόν εξαιρέσεις στον κανόνα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 13. Στην περιοχή Βήμα 2: Επεξεργασία της περιγραφής του κανόνα, επιλέξτε μια υπογραμμισμένη τιμή για κάθε εξαίρεση που έχετε προσθέσει και, στη συνέχεια, καθορίστε την τιμή.

 14. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 15. Στην περιοχή Βήμα 1: Καθορισμός ονόματος για αυτόν τον κανόνα, εισαγάγετε ένα όνομα.

 16. Στην περιοχή Βήμα 2: Επιλογές εγκατάστασης κανόνα, επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου για τις επιλογές που θέλετε.

  • Εάν θέλετε να εκτελέσετε αυτόν τον κανόνα σε μηνύματα που βρίσκονται ήδη στα Εισερχόμενα, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Άμεση εφαρμογή του κανόνα σε μηνύματα του φακέλου "Εισερχόμενα".

  • Από προεπιλογή, ο νέος κανόνας είναι ενεργοποιημένος. Για να απενεργοποιήσετε τον κανόνα, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση του κανόνα.

  • Για να εφαρμόσετε αυτόν τον κανόνα σε όλους τους λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν ρυθμιστεί στο Outlook, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Δημιουργία αυτού του κανόνα σε όλους τους λογαριασμούς.

 17. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.

Ένας κανόνας μπορεί να δημιουργηθεί γρήγορα από οποιοδήποτε μήνυμα. Το πλεονέκτημα της δημιουργίας ενός κανόνα με αυτόν τον τρόπο είναι ότι οι κανόνες προτείνονται με βάση τον αποστολέα ή τους παραλήπτες του μηνύματος. Για παράδειγμα, όταν ξεκινήσετε με ένα μήνυμα, ένας κανόνας που προτείνεται μετακινεί όλα τα μηνύματα από τον συγκεκριμένο αποστολέα σε ένα φάκελο που επιλέγετε.

 1. Κάντε κλικ στο μήνυμα για το οποίο θέλετε να δημιουργήσετε έναν κανόνα και, στη συνέχεια, στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Μετακίνηση, επιλέξτε Κανόνες.

  Οι προτεινόμενοι κανόνες εμφανίζονται με βάση τον αποστολέα και τους παραλήπτες του μηνύματος.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Κάντε κλικ σε έναν από τους προτεινόμενους κανόνες, κάντε κλικ σε ένα φάκελο προορισμού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

  • Για περισσότερες επιλογές κανόνων που βασίζονται στον αποστολέα, τους παραλήπτες ή το θέμα του μηνύματος, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία Κανόνα.

Εάν επιλέξετε Δημιουργία Κανόνα στο βήμα 2, εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Δημιουργία κανόνα. Συνεχίστε με τα παρακάτω βήματα.

 1. Στην περιοχή Όταν λαμβάνω ηλεκτρονική αλληλογραφία με όλες τις επιλεγμένες συνθήκες, επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου για τις συνθήκες που θέλετε.

 2. Στην περιοχή Να γίνονται τα εξής, επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου για την ενέργεια που θέλετε να εκτελεί ο κανόνας όταν πληρούνται οι καθορισμένες προϋποθέσεις.

 3. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Μετακίνηση του στοιχείου στο φάκελο.

 4. Κάντε κλικ σε έναν υπάρχοντα φάκελο ή κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία για να δημιουργήσετε ένα φάκελο για την αποθήκευση των μηνυμάτων.

  Για να προσθέσετε περισσότερες συνθήκες, ενέργειες ή εξαιρέσεις στον κανόνα, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές για προχωρημένους και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις υπόλοιπες οδηγίες του Οδηγού κανόνων. Πρόκειται για τον ίδιο οδηγό που εμφανίζεται όταν κάνετε κλικ στο στοιχείο Διαχείριση κανόνων και προειδοποιήσεων στην προβολή Backstage (κάνοντας κλικ στην καρτέλα Αρχείο). Ανατρέξτε στο θέμα Σχεδίαση προσαρμοσμένου κανόνα για περισσότερες πληροφορίες.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Ανατρέξτε στο θέμα Εισαγωγή ή εξαγωγή ενός συνόλου κανόνων για να μάθετε πώς μπορείτε να εισαγάγετε ή να εξαγάγετε κανόνες, έτσι ώστε οι άλλοι να μπορούν να τους χρησιμοποιήσουν.

Εάν θέλετε να εκτελέσετε έναν ή περισσότερους κανόνες με μη αυτόματο τρόπο, κάντε τα εξής:

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση κανόνων & προειδοποιήσεων.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Άμεση εφαρμογή κανόνων.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Άμεση εφαρμογή κανόνων, κάτω από την περιοχή Επιλογή κανόνων για εκτέλεση, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα σε κάθε κανόνα που θέλετε να εκτελέσετε.

 5. Στο πλαίσιο Εκτέλεση στο φάκελο, εάν θέλετε να επιλέξετε διαφορετικό φάκελο, κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση, κάντε κλικ στο φάκελο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Και στους υποφακέλους, ώστε να συμπεριλάβετε όλους τους φακέλους κάτω από το φάκελο που έχει καθοριστεί στο βήμα 5.

 6. Στη λίστα Εφαρμογή κανόνων σε, η προεπιλογή είναι όλα τα μηνύματα. Μπορείτε να αλλάξετε αυτήν την επιλογή σε αναγνωσμένα ή μη αναγνωσμένα μηνύματα.

 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Εκτέλεση τώρα.

Υπάρχουν δύο τύποι κανόνων στο Outlook  — αυτοί που βασίζονται στο διακομιστή και αυτοί που βασίζονται μόνο στο πρόγραμμα-πελάτη.

 • Κανόνες που βασίζονται στο διακομιστή    Εάν χρησιμοποιείτε ένα λογαριασμό του Microsoft Exchange Server, ορισμένοι κανόνες που δημιουργείτε είναι με βάση το διακομιστή. Αυτοί οι κανόνες εκτελούνται στο γραμματοκιβώτιό σας στον διακομιστή αλληλογραφίας Exchange, ακόμη και όταν το Outlook δεν λειτουργεί στον υπολογιστή σας. Οι κανόνες με βάση το διακομιστή πρέπει να εφαρμόζονται στα μηνύματα μόλις αυτά παραδίδονται στα Εισερχόμενα και οι κανόνες πρέπει να είναι σε θέση να εκτελεστούν μέχρι να ολοκληρωθούν στο διακομιστή. Για παράδειγμα, ένας κανόνας που καθορίζει ότι ένα μήνυμα πρέπει να εκτυπωθεί δεν μπορεί να εκτελεστεί έως ότου ολοκληρωθεί στο διακομιστή. Εάν ένας κανόνας δεν μπορεί να εφαρμοστεί στο διακομιστή, εφαρμόζεται κατά την εκκίνηση του Outlook και γίνεται κανόνας μόνο προγράμματος-πελάτη.

 • Κανόνες μόνο προγράμματος-πελάτη    Οι κανόνες μόνο για υπολογιστή-πελάτη είναι οι κανόνες που εκτελούνται μόνο στον υπολογιστή σας. Πρόκειται για κανόνες που δεν μπορούν να εκτελεστούν μέχρις ότου ολοκληρωθούν στο διακομιστή, όπως ο ορισμός της εκτύπωσης ορισμένων μηνυμάτων. Οι κανόνες μόνο υπολογιστή-πελάτη μπορούν να εκτελεστούν μόνο όταν εκτελείται το Outlook.

Εάν η λίστα κανόνων περιέχει και τα δύο είδη κανόνων, εφαρμόζονται πρώτα οι κανόνες με βάση το διακομιστή και έπειτα οι κανόνες μόνο προγράμματος-πελάτη.

Εφαρμογή κανόνων σε άλλα στοιχεία του Outlook

Όταν εφαρμόζονται κανόνες, τα αποδεικτικά παράδοσης, τα αποδεικτικά ανάγνωσης, οι αποκρίσεις εκλογής και οι Αυτόματες απαντήσεις (ειδοποιήσεις "Εκτός γραφείου") υποβάλλονται σε επεξεργασία ως μηνύματα. Για παράδειγμα, ένας κανόνας που μετακινεί στοιχεία που περιέχουν στο θέμα τους τη λέξη "σύσκεψη", μετακινεί και όλα τα αποδεικτικά παράδοσης, τις αποκρίσεις εκλογής ή μια Αυτόματη απάντηση που περιέχει τη λέξη "σύσκεψη" στο θέμα.

Σημείωση: Όταν ένας κανόνας μετακινεί αποκρίσεις εκλογής από τα Εισερχόμενα σε έναν άλλο φάκελο, η παρακολούθηση ψηφοφορίας επηρεάζεται. Όταν ανοίγετε ένα απεσταλμένο μήνυμα που περιλάμβανε ένα κουμπί ψηφοφορίας, οι πληροφορίες παρακολούθησης δεν περιλαμβάνουν αντιστοιχίσεις για τις αποκρίσεις που μετακίνησε ο κανόνας. Η μη αυτόματη μετακίνηση ή διαγραφή μιας απόκρισης δεν επηρεάζει την παρακολούθηση.

Κατά την εφαρμογή κανόνων, οι προσκλήσεις σε σύσκεψη, οι προσκλήσεις σε εργασία και τα έγγραφα αντιμετωπίζονται ως μηνύματα. Για παράδειγμα, όταν δημιουργείτε έναν κανόνα που μετακινεί στοιχεία με τη λέξη "σύσκεψη" στο πλαίσιο Θέμα σε έναν συγκεκριμένο φάκελο, οποιαδήποτε πρόσκληση σε εργασία ή πρόσκληση σε σύσκεψη που πληροί αυτή τη συνθήκη επίσης μετακινείται. Ωστόσο, λάβετε υπόψη τους παρακάτω περιορισμούς κατά τη δημιουργία κανόνων που επηρεάζουν αυτά τα είδη στοιχείων:

 • Ένα στοιχείο που μετακινείται σε έναν άλλο φάκελο εκτός από ένα φάκελο αλληλογραφίας ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται μετά τη μετακίνηση. Αν ένα μήνυμα, για παράδειγμα, μετακινηθεί στο φάκελο Ημερολόγιο, δεν δημιουργείται νέα συνάντηση.

 • Εάν μια απόκριση σε σύσκεψη ή εργασία μετακινηθεί στο φάκελο "Διαγραμμένα" με τη χρήση ενός κανόνα, η απόκριση δεν παρακολουθείται από το αρχικό στοιχείο.

 • Αν μια πρόσκληση σε σύσκεψη μετακινηθεί αυτόματα στο φάκελο Διαγραμμένα, η σύσκεψη δεν προστίθεται στο φάκελο Ημερολόγιο.

 • Οι κανόνες που επηρεάζουν τα μηνύματα που στέλνετε δεν εφαρμόζονται σε προσκλήσεις σε εργασία και προσκλήσεις σε σύσκεψη.

Ομάδες επαφών

Ένας κανόνας που περιλαμβάνει μια ομάδα επαφών μπορεί να συμπεριφέρεται διαφορετικά, ανάλογα με τον τρόπο δημιουργίας του κανόνα.

 • Μετακίνηση των μηνυμάτων που αποστέλλονται σε ένα φάκελο "Ομάδα επαφών"     Αυτός ο κανόνας είναι διαθέσιμος μόνο αν χρησιμοποιείτε λογαριασμό Exchange Server. Μόνο μηνύματα που αποστέλλονται στην Ομάδα επαφών μετακινούνται στον καθορισμένο φάκελο. Τα μηνύματα από άτομα που είναι μέλη της Ομάδας επαφών δεν μετακινούνται στον καθορισμένο φάκελο.

Εάν χρησιμοποιείτε ένα λογαριασμό του Microsoft Exchange Server 2010, από προεπιλογή, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κανόνες για την προώθηση μηνυμάτων σε διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εκτός του οργανισμού σας. Αυτή η ρύθμιση βοηθά να αποτραπεί η κοινοποίηση εμπιστευτικών και ιδιωτικών εταιρικών πληροφοριών. Αυτή η ρύθμιση μπορεί να τροποποιηθεί μόνο από το διαχειριστή του Exchange.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Προσδιορισμός της έκδοσης του Microsoft Exchange Server με τον οποίο συνδέεται ο λογαριασμός μου.

Πώς οι κανόνες βοηθούν στη διαχείριση των μηνυμάτων

Ένας κανόνας είναι μια ενέργεια που εκτελείται αυτόματα από το Microsoft Outlook κατά τη λήψη ή την αποστολή ενός μηνύματος που ικανοποιεί τις συνθήκες που καθορίζετε στον κανόνα. Μπορείτε να επιλέξετε πολλές συνθήκες και ενέργειες χρησιμοποιώντας τον "Οδηγό κανόνων και ειδοποιήσεων". Οι κανόνες δεν εκτελούνται στα μηνύματα που έχουν διαβάσει, εκτελούνται μόνο στα μη αναγνωσμένα.

Οι κανόνες χωρίζονται σε δύο γενικές κατηγορίες: οργάνωση και ειδοποίηση. Ο "Οδηγός κανόνων και ειδοποιήσεων" περιέχει πρότυπα για τους κανόνες που χρησιμοποιούνται πιο συχνά.

 • Παραμείνετε οργανωμένοι    Οι κανόνες αυτοί σας βοηθούν στην αρχειοθέτηση και την παρακολούθηση μηνυμάτων. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν κανόνα για μηνύματα από έναν συγκεκριμένο αποστολέα, όπως η Στέλλα Κωστίδου, με τη λέξη "πωλήσεις" στη γραμμή Θέμα για να επισημαίνονται με σημαία για παρακολούθηση, να κατηγοριοποιούνται ως "Πωλήσεις" και να μετακινούνται σε έναν φάκελο που ονομάζεται "Πωλήσεις Στέλλας".

 • Παραμείνετε ενήμεροι    Αυτοί οι κανόνες σάς ενημερώνουν με κάποιον τρόπο όταν λαμβάνετε ένα συγκεκριμένο μήνυμα. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν κανόνα που στέλνει αυτόματα μια ειδοποίηση στο κινητό τηλέφωνό σας όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα από ένα μέλος της οικογένειάς σας.

 • Έναρξη από κενό κανόνα    Πρόκειται για κανόνες που δημιουργείτε από την αρχή.

  Πρότυπα κανόνων
  Εικόνα 1: Ο "Οδηγός κανόνων και ειδοποιήσεων" περιέχει πολλούς προκαθορισμένους κανόνες, που ονομάζονται πρότυπα.

Εξαιρέσεις

Μπορείτε να προσθέσετε εξαιρέσεις στους κανόνες σας για ειδικές περιπτώσεις, όπως όταν ένα μήνυμα έχει σημαία για ενέργεια παρακολούθησης ή έχει σημανθεί με υψηλή σπουδαιότητα. Ένας κανόνας δεν εφαρμόζεται σε ένα μήνυμα εάν ισχύει έστω και μία από τις εξαιρέσεις που έχετε καθορίσει.

 1. Στο Παράθυρο περιήγησης, επιλέξτε Αλληλογραφία.

 2. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην επιλογή Κανόνες και ειδοποιήσεις.

 3. Εάν έχετε περισσότερους από έναν λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη λίστα Εφαρμογή αλλαγών σε αυτόν τον φάκελο, επιλέξτε τον φάκελο Εισερχόμενα που θέλετε.

 4. Επιλέξτε Δημιουργία κανόνα.

 5. Στην περιοχή Βήμα 1: Επιλογή προτύπου, επιλέξτε το πρότυπο που θέλετε από τη συλλογή προτύπων Παραμείνετε οργανωμένοι ή Παραμείνετε ενήμεροι.

 6. Στην περιοχή Βήμα 2: Επεξεργασία της περιγραφής του κανόνα, κάντε κλικ σε μια υπογραμμισμένη τιμή. Για παράδειγμα, εάν κάνετε κλικ στη σύνδεση άτομα ή λίστα διανομής, ανοίγει το Βιβλίο διευθύνσεων.

 7. Στην περιοχή Βήμα 1: Επιλογή συνθηκών, επιλέξτε τις συνθήκες που θέλετε να πληροί το μήνυμα προκειμένου να εφαρμοστεί ο κανόνας.

 8. Στην περιοχή Βήμα 2: Επεξεργασία της περιγραφής του κανόνα, επιλέξτε μια υπογραμμισμένη τιμή εάν δεν το έχετε κάνει ήδη και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 9. Στην περιοχή Βήμα 1: Επιλογή ενεργειών, επιλέξτε την ενέργεια που θέλετε να εκτελεί ο κανόνας όταν πληρούνται οι καθορισμένες συνθήκες.

 10. Στην περιοχή Βήμα 2: Επεξεργασία της περιγραφής του κανόνα, επιλέξτε μια υπογραμμισμένη τιμή εάν δεν το έχετε κάνει ήδη και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 11. Στην περιοχή Βήμα 1: Επιλογή εξαιρέσεων, επιλέξτε τυχόν εξαιρέσεις στον κανόνα και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 12. Για να ολοκληρώσετε τη δημιουργία του κανόνα, πληκτρολογήστε ένα όνομα για τον κανόνα και στη συνέχεια ορίστε τυχόν άλλες επιλογές που θέλετε.

  • Εάν θέλετε να εκτελέσετε αυτόν τον κανόνα στα μηνύματα που βρίσκονται ήδη σε έναν από τους φακέλους σας, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Άμεση εφαρμογή του κανόνα στα μηνύματα του "φακέλου".

  • Για να εφαρμόσετε αυτόν τον κανόνα σε όλους τους λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και στα Εισερχόμενα που σχετίζονται με κάθε λογαριασμό, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Δημιουργία αυτού του κανόνα σε όλους τους λογαριασμούς.

 13. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.

Για να δημιουργήσετε έναν κανόνα επιλέγοντας τις δικές σας συνθήκες, ενέργειες και εξαιρέσεις, κάντε τα εξής:

 1. Στο Παράθυρο περιήγησης, επιλέξτε Αλληλογραφία.

 2. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην επιλογή Κανόνες και ειδοποιήσεις.

 3. Εάν έχετε περισσότερους από έναν λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη λίστα Εφαρμογή αλλαγών σε αυτόν τον φάκελο, επιλέξτε τον φάκελο Εισερχόμενα που θέλετε.

 4. Επιλέξτε Δημιουργία κανόνα.

 5. Στην περιοχή Έναρξη από κενό κανόνα, επιλέξτε Έλεγχος μηνυμάτων κατά την άφιξή τους ή Έλεγχος μηνυμάτων μετά την αποστολή και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 6. Στην περιοχή Βήμα 1: Επιλογή συνθηκών, επιλέξτε τις συνθήκες που θέλετε να πληροί το μήνυμα προκειμένου να εφαρμοστεί ο κανόνας.

 7. Στην περιοχή Βήμα 2: Επεξεργασία της περιγραφής του κανόνα, επιλέξτε μια υπογραμμισμένη τιμή εάν δεν το έχετε κάνει ήδη και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 8. Στην περιοχή Βήμα 1: Επιλογή ενεργειών, επιλέξτε την ενέργεια που θέλετε να εκτελεί ο κανόνας όταν πληρούνται οι καθορισμένες συνθήκες.

 9. Στην περιοχή Βήμα 2: Επεξεργασία της περιγραφής του κανόνα, επιλέξτε μια υπογραμμισμένη τιμή εάν δεν το έχετε κάνει ήδη και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 10. Στην περιοχή Βήμα 1: Επιλογή εξαιρέσεων, επιλέξτε τυχόν εξαιρέσεις στον κανόνα και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 11. Για να ολοκληρώσετε τη δημιουργία του κανόνα, πληκτρολογήστε ένα όνομα για τον κανόνα και στη συνέχεια ορίστε τυχόν άλλες επιλογές που θέλετε.

  • Εάν θέλετε να εκτελέσετε αυτόν τον κανόνα στα μηνύματα που βρίσκονται ήδη σε έναν από τους φακέλους σας, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Άμεση εφαρμογή του κανόνα στα μηνύματα του "φακέλου".

  • Για να εφαρμόσετε αυτόν τον κανόνα σε όλους τους λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και στα Εισερχόμενα που σχετίζονται με κάθε λογαριασμό, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Δημιουργία αυτού του κανόνα σε όλους τους λογαριασμούς.

 12. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.

Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν κανόνα απευθείας από ένα μήνυμα. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν κανόνα για τη μετακίνηση μηνυμάτων από κάποιον χρήστη σε έναν συγκεκριμένο φάκελο.

 1. Κάντε δεξί κλικ στο μήνυμα στο οποίο θέλετε να βασίσετε τον κανόνα και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία κανόνα στο μενού συντόμευσης.

  Στο παράθυρο διαλόγου Δημιουργία κανόνα, επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου για τις επιλογές που είναι ήδη συμπληρωμένες με πληροφορίες από το επιλεγμένο μήνυμα.

 2. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Μετακίνηση του στοιχείου στον φάκελο.

 3. Κάντε κλικ σε έναν υπάρχοντα φάκελο ή κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία για να δημιουργήσετε έναν νέο φάκελο για την αποθήκευση των μηνυμάτων.

 4. Για να προσθέσετε περισσότερες συνθήκες, ενέργειες ή εξαιρέσεις στον κανόνα, επιλέξτε Επιλογές για προχωρημένους και στη συνέχεια ακολουθήστε τις υπόλοιπες οδηγίες στον "Οδηγό κανόνων και ειδοποιήσεων".

  Συμβουλή     Για να εκτελέσετε τον κανόνα μόλις τον δημιουργήσετε, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Άμεση εφαρμογή του κανόνα στα μηνύματα του φακέλου στην τελευταία σελίδα του "Οδηγού κανόνων και ειδοποιήσεων".

  Όλα τα μηνύματα στα Εισερχόμενα ή σε οποιονδήποτε φάκελο που έχετε επιλέξει τα οποία πληρούν τις συνθήκες και τις εξαιρέσεις που σχετίζονται με τον κανόνα μετακινούνται στον καθορισμένο φάκελο. Για να δοκιμάσετε τον νέο κανόνα, ανοίξτε τον νέο φάκελο. Μετακινήθηκαν τα σωστά μηνύματα;

Εάν θέλετε να εκτελείτε έναν κανόνα περιοδικά αλλά όχι πάντα, κάντε τα εξής:

 1. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην επιλογή Κανόνες και ειδοποιήσεις.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Κανόνες και ειδοποιήσεις, απενεργοποιήστε τον κανόνα καταργώντας την επιλογή του πλαισίου ελέγχου δίπλα στον κανόνα.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Άμεση εφαρμογή κανόνων.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Άμεση εφαρμογή κανόνων, στην περιοχή Επιλογή κανόνων για εκτέλεση, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στον κανόνα που θέλετε να εκτελέσετε.

 5. Επιλέξτε τον φάκελο στον οποίο θέλετε να εφαρμόσετε τον κανόνα.

 6. Επιλέξτε την κατηγορία μηνυμάτων στην οποία θέλετε να εφαρμόσετε τον κανόνα.

  Για παράδειγμα, μπορείτε να εφαρμόσετε τον κανόνα μόνο σε μη αναγνωσμένα μηνύματα σε έναν φάκελο.

 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Εκτέλεση τώρα.

Κανόνες που βασίζονται στον διακομιστή    Εάν έχετε έναν λογαριασμό του Microsoft Exchange, ο διακομιστής μπορεί να εφαρμόζει κανόνες στα μηνύματά σας ακόμη και αν δεν εκτελείται το Outlook. Οι κανόνες αυτοί ονομάζονται κανόνες που βασίζονται στον διακομιστή. Οι κανόνες πρέπει να έχουν ρυθμιστεί να εφαρμόζονται στα μηνύματα όταν παραδίδονται στα Εισερχόμενα στον διακομιστή και επίσης πρέπει να μπορούν να εκτελεστούν μέχρι να ολοκληρωθούν στον διακομιστή. Για παράδειγμα, ένας κανόνας δεν μπορεί να εκτελεστεί μέχρι να ολοκληρωθεί στον διακομιστή εάν η ενέργεια καθορίζει την εκτύπωση ενός μηνύματος. Εάν ένας κανόνας δεν μπορεί να εφαρμοστεί στον διακομιστή, εφαρμόζεται κατά την εκκίνηση του Outlook.

Κανόνες μόνο υπολογιστή-πελάτη    "Πρόγραμμα-πελάτης" είναι το πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που εκτελείται στον υπολογιστή ενός χρήστη. Ένας κανόνας που δεν μπορεί να εφαρμοστεί από τον διακομιστή είναι ένας "κανόνας μόνο υπολογιστή-πελάτη" επειδή εκτελείται μόνο στον υπολογιστή του χρήστη. Εάν η λίστα κανόνων περιέχει κανόνες που μπορούν να εκτελεστούν στον διακομιστή καθώς και κανόνες που δεν μπορούν, πρώτα εφαρμόζονται οι κανόνες που βασίζονται στον διακομιστή και έπειτα οι κανόνες μόνο υπολογιστή-πελάτη.

Τα αποδεικτικά παράδοσης, τα αποδεικτικά ανάγνωσης, οι απαντήσεις εκλογής και οι ειδοποιήσεις "εκτός γραφείου" αντιμετωπίζονται ως μηνύματα. Για παράδειγμα, όταν δημιουργείτε έναν κανόνα που μετακινεί τα στοιχεία με τη λέξη "σύσκεψη" στο πλαίσιο Θέμα σε έναν συγκεκριμένο φάκελο, όλα τα αποδεικτικά παράδοσης, οι αποκρίσεις εκλογής και τα μηνύματα "εκτός γραφείου" που πληρούν αυτή τη συνθήκη μετακινούνται επίσης.

Σημείωση: Εάν μια απόκριση εκλογής μετακινηθεί από τα Εισερχόμενα, η απόκριση δεν παρακολουθείται αυτόματα από το αρχικό μήνυμα.

Οι προσκλήσεις σε σύσκεψη, οι προσκλήσεις σε εργασία και τα έγγραφα αντιμετωπίζονται ως μηνύματα. Για παράδειγμα, όταν δημιουργείτε έναν κανόνα που μετακινεί στοιχεία με τη λέξη "σύσκεψη" στο πλαίσιο Θέμα σε έναν συγκεκριμένο φάκελο, οποιαδήποτε πρόσκληση σε εργασία ή πρόσκληση σε σύσκεψη που πληροί αυτή τη συνθήκη επίσης μετακινείται. Ωστόσο, λάβετε υπόψη τους παρακάτω περιορισμούς κατά τη δημιουργία κανόνων που επηρεάζουν αυτά τα είδη στοιχείων:

 • Ένα στοιχείο που μετακινείται σε έναν φάκελο που δεν είναι φάκελος αλληλογραφίας ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένετε μετά τη μετακίνηση. Για παράδειγμα, αν ένα μήνυμα μετακινηθεί στον φάκελο Ημερολόγιο, δεν δημιουργείται νέα συνάντηση.

 • Εάν μια απόκριση σε σύσκεψη ή εργασία μετακινηθεί στον φάκελο Διαγραμμένα με τη χρήση ενός κανόνα, η απόκριση δεν παρακολουθείται από το αρχικό στοιχείο.

 • Αν μια πρόσκληση σε σύσκεψη μετακινηθεί αυτόματα στον φάκελο Διαγραμμένα, η σύσκεψη δεν προστίθεται στο Ημερολόγιο.

 • Οι κανόνες που επηρεάζουν τα μηνύματα που στέλνετε δεν εφαρμόζονται σε προσκλήσεις σε εργασία και προσκλήσεις σε σύσκεψη.

Ένας νέος κανόνας για μια λίστα διανομής θα συμπεριφέρεται διαφορετικά ανάλογα με το πώς δημιουργείτε τον κανόνα:

 • Μετακίνηση μηνυμάτων που αποστέλλονται σε μια λίστα διανομής σε έναν φάκελο    Εάν επιλέξετε αυτό το πρότυπο κανόνα, μόνο τα μηνύματα που αποστέλλονται στη λίστα διανομής μετακινούνται στον καθορισμένο φάκελο. Τα μηνύματα από άτομα που βρίσκονται στη λίστα διανομής δεν θα μετακινούνται στον καθορισμένο φάκελο.

  Σημείωση: Αυτός ο κανόνας λειτουργεί μόνο για τους λογαριασμούς του Exchange.

 • Μετακίνηση μηνυμάτων από κάποιον χρήστη σε έναν φάκελο    Εάν επιλέξετε αυτό το πρότυπο κανόνα, τα μηνύματα από άτομα που είναι μέλη της λίστας διανομής που καθορίζετε μετακινούνται επίσης στον καθορισμένο φάκελο.

Εάν εργάζεστε σε έναν οργανισμό που χρησιμοποιεί το Exchange, από προεπιλογή τα μηνύματα που προωθείτε σε εξωτερικές διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εκτός του οργανισμού σας με χρήση ενός κανόνα δεν θα αποστέλλονται. Αυτή η ρύθμιση αποτρέπει την κοινοποίηση των εταιρικών δεδομένων και ελέγχεται από τον διαχειριστή του Exchange.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×