Διαχείριση εφαρμογών υπηρεσίας συνδεσιμότητας εταιρικών δεδομένων

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Στο SharePoint Online, μπορείτε να δημιουργήσετε τις υπηρεσίες συνδεσιμότητας εταιρικών δεδομένων (BCS) συνδέσεων σε προελεύσεις δεδομένων, όπως βάσεις δεδομένων SQL Azure ή υπηρεσίες web Windows Communication Foundation (WCF), που βρίσκονται έξω από την τοποθεσία του SharePoint. Αφού δημιουργήσετε αυτές τις συνδέσεις, μπορείτε να διαχειριστείτε ή να επεξεργαστείτε πληροφορίες BCS στην τοποθεσία του κέντρου διαχείρισης του SharePoint. Μπορείτε να απευθείας, συνδεθείτε τοποθεσία του κέντρου διαχείρισης του SharePoint ή να συνδεθείτε στο Κέντρο διαχείρισης του Office 365 και, στη συνέχεια, μετακίνηση στο Κέντρο διαχείρισης του SharePoint.

SharePoint Online χρησιμοποιεί BCS μαζί με υπηρεσίας ασφαλούς αποθήκευσης διαπιστευτηρίων για να αποκτήσετε πρόσβαση και να ανακτήσετε δεδομένα όπως μοντέλα BDC από συστήματα εξωτερικών δεδομένων. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις υπηρεσίες BCS, ανατρέξτε στο θέμα Οδηγός σχεδιασμού του SharePoint Online για το Office 365.

Σε αυτό το άρθρο

Διαχείριση δικαιωμάτων BCS

Δικαιώματα αντικειμένου

Δικαιώματα χώρου αποθήκευσης μετα-δεδομένων

Εισαγωγή ή εξαγωγή μοντέλου συνδεσιμότητας εταιρικών δεδομένων (BDC)

Εισαγωγή μοντέλου BDC

Εξαγωγή μοντέλου BDC

Προσθήκη ενεργειών σε τύπους εξωτερικού περιεχομένου

Προβολή εξωτερικών δεδομένων και ρυθμίσεων εξωτερικών δεδομένων

Προβολή τύπων εξωτερικού περιεχομένου

Προβολή εξωτερικών συστημάτων

Ρυθμίσεις ιδιοτήτων προβολής

Ρύθμιση παραμέτρων ρυθμίσεων ιδιοτήτων

Προβολή μοντέλου BDC

Διαχείριση δικαιωμάτων BCS

Σημείωση: Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης των υπηρεσιών BCS, ανατρέξτε στο Κέντρο για προγραμματιστές του MSDN του SharePoint Online.

Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, τα δικαιώματα χρήστη ελέγχουν την πρόσβαση στα δεδομένα που παρέχει η σύνδεση. Οι υπηρεσίες BCS έχουν δύο τύπους δικαιωμάτων:

 • Δικαιώματα αντικειμένου

 • Δικαιώματα χώρου αποθήκευσης μετα-δεδομένων

Στιγμιότυπο οθόνης της κορδέλας "Επεξεργασία" στις Ρυθμίσεις συνδεσιμότητας εταιρικών δεδομένων, που εμφανίζει το κουμπί εισαγωγής μοντέλου BDC και ρυθμίσεις δικαιωμάτων.

Δικαιώματα αντικειμένου

Τα δικαιώματα αντικειμένου αφορούν μόνο ένα συγκεκριμένο εξωτερικό σύστημα, μοντέλο BDC ή τύπο εξωτερικού περιεχομένου (ECT). Κάθε ECT είναι ένα αντικείμενο με δυνατότητα ασφάλισης. Για παράδειγμα, εάν έχετε έναν ECT που ονομάζεται WCFBookSales, τα δικαιώματα αντικειμένου αφορούν μόνο το αντικείμενο WCFBookSales και όχι οποιονδήποτε άλλο ECT μπορεί να έχει οριστεί.

Για να ορίσετε δικαιώματα αντικειμένου για ένα αντικείμενο, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

 1. Πραγματοποιήστε είσοδο στο Office 365 με το λογαριασμό διαχειριστή SharePoint Online.

 2. Μεταβείτε στο Κέντρο διαχείρισης του SharePoint.

 3. Επιλέξτε bcs.

 4. Στην ενότητα Κατάλογος εταιρικών δεδομένων, επιλέξτε Διαχείριση μοντέλων BDC και τύπων εξωτερικού περιεχομένου.

 5. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στο όνομα του ECT ή του εξωτερικού συστήματος που θέλετε να διαχειριστείτε.

 6. Στην κορδέλα, επιλέξτε Ορισμός δικαιωμάτων αντικειμένου.
  Στιγμιότυπο οθόνης του παραθύρου διαλόγου "Ορισμός δικαιωμάτων αντικειμένου" για τις Υπηρεσίες συνδεσιμότητας εταιρικών δεδομένων στο SharePoint Online.

 7. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το λογαριασμό ή μια ομάδα χρηστών στο πλαίσιο κειμένου και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προσθήκη. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε την Αναζήτηση για να αναζητήσετε το όνομα που θέλετε.

 8. Επιλέξτε το όνομα του λογαριασμού ή της ομάδας για την οποία θέλετε να ορίσετε πρόσβαση στον ECT ή το εξωτερικό σύστημα. Μπορείτε να ορίσετε δικαιώματα μόνο για ένα λογαριασμό κάθε φορά. Εάν έχετε πολλούς λογαριασμούς ή ομάδες, πρέπει να ρυθμίσετε επίπεδα πρόσβασης για κάθε λογαριασμό ξεχωριστά, επιλέγοντας έναν κάθε φορά.
  Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τα δικαιώματα και τα συσχετισμένα επίπεδα πρόσβασης.

Δικαίωμα

Σημειώσεις

Επεξεργασία

Επιτρέπει στο χρήστη ή την ομάδα να δημιουργεί εξωτερικά συστήματα και μοντέλα BDC, να εισάγει μοντέλα BDC και να εξάγει μοντέλα BDC. Η συγκεκριμένη ρύθμιση πρέπει να εκχωρείται σε χρήστες με ιδιαίτερα δικαιώματα.

Εκτέλεση

Επιτρέπει στο χρήστη ή την ομάδα να εκτελεί λειτουργίες (δημιουργία, ανάγνωση, ενημέρωση, διαγραφή ή υποβολή ερωτήματος) σε ECT.

Με δυνατότητα επιλογής στα προγράμματα-πελάτες

Επιτρέπει στο χρήστη ή την ομάδα να δημιουργεί εξωτερικές λίστες για οποιονδήποτε ECT και να προβάλλει τους ECT στην επιλογή εξωτερικών στοιχείων.

Ορισμός δικαιωμάτων

Επιτρέπει στο χρήστη, την ομάδα ή την αξίωση να ορίζει δικαιώματα στο χώρο αποθήκευσης μετα-δεδομένων.

Για να είναι δυνατή η διαχείριση των δικαιωμάτων, τουλάχιστον ένας χρήστης ή μία ομάδα πρέπει να έχει αυτό το δικαίωμα σε κάθε σύνδεση BCS. Με το συγκεκριμένο δικαίωμα, ένας χρήστης μπορεί να εκχωρήσει δικαιώματα για Επεξεργασία στο χώρο αποθήκευσης μετα-δεδομένων. Η συγκεκριμένη ρύθμιση πρέπει να εκχωρείται σε χρήστες με ιδιαίτερα δικαιώματα

Αρχή της σελίδας

Δικαιώματα χώρου αποθήκευσης μετα-δεδομένων

Τα δικαιώματα του χώρου αποθήκευσης μετα-δεδομένων αφορούν καθολικά ολόκληρο το χώρο αποθήκευσης BCS. Δηλαδή, αφορούν όλα τα μοντέλα BDC, τα εξωτερικά συστήματα, τους ECT, τις μεθόδους και τις παρουσίες μεθόδων που έχουν οριστεί για το συγκεκριμένο σύστημα εξωτερικών δεδομένων. Μπορείτε να ορίσετε δικαιώματα στο χώρο αποθήκευσης μετα-δεδομένων, για να καθορίσετε ποιοι μπορούν να επεξεργάζονται στοιχεία και να ορίζουν δικαιώματα για το χώρο αποθήκευσης.

Τα δικαιώματα του χώρου αποθήκευσης μετα-δεδομένων αφορούν πολλά αντικείμενα, όπως μοντέλα BDC, ECT και εξωτερικά συστήματα. Επειδή ακριβώς τα δικαιώματα χώρου αποθήκευσης μετα-δεδομένων μπορούν να αντικαταστήσουν τα δικαιώματα αντικειμένου, η διαχείρισή τους πρέπει να γίνεται προσεκτικά. Όταν εφαρμόζονται σκόπιμα, τα δικαιώματα χώρου αποθήκευσης μετα-δεδομένων μπορούν να εκχωρήσουν πλήρη και γρήγορη πρόσβαση.

Γραφικό του παραθύρου διαλόγου "Ορισμός δικαιωμάτων χώρου αποθήκευσης μετα-δεδομένων" στις BCS του SPO.

Για να ορίσετε δικαιώματα χώρου αποθήκευσης μετα-δεδομένων, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

 1. Πραγματοποιήστε είσοδο στο Office 365 με το λογαριασμό διαχειριστή SharePoint Online.

 2. Μεταβείτε στο Κέντρο διαχείρισης του SharePoint.

 3. Επιλέξτε bcs.

 4. Στην ενότητα Κατάλογος εταιρικών δεδομένων, επιλέξτε Διαχείριση μοντέλων BDC και τύπων εξωτερικού περιεχομένου.

 5. Στην κορδέλα, επιλέξτε Ορισμός δικαιωμάτων χώρου αποθήκευσης μετα-δεδομένων.

 6. Εισαγάγετε ένα λογαριασμό χρήστη ή μια ομάδα στο πλαίσιο κειμένου και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προσθήκη. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε την Αναζήτηση για να αναζητήσετε το λογαριασμό που θέλετε.

 7. Ο λογαριασμός ή η ομάδα θα εμφανιστεί στο δεύτερο πλαίσιο κειμένου. Εάν έχετε πολλούς λογαριασμούς ή ομάδες, πρέπει να επιλέγετε έναν κάθε φορά, για να ορίσετε το επίπεδο πρόσβασης.

  Δικαίωμα

  Σημειώσεις

  Επεξεργασία

  Επιτρέπει στο χρήστη ή την ομάδα να δημιουργεί εξωτερικά συστήματα και μοντέλα BDC, να εισάγει μοντέλα BDC και να εξάγει μοντέλα BDC. Η συγκεκριμένη ρύθμιση πρέπει να εκχωρείται σε χρήστες με ιδιαίτερα δικαιώματα.

  Εκτέλεση

  Επιτρέπει στο χρήστη ή την ομάδα να εκτελεί λειτουργίες (δημιουργία, ανάγνωση, ενημέρωση, διαγραφή ή υποβολή ερωτήματος) σε ECT.

  Με δυνατότητα επιλογής στα προγράμματα-πελάτες

  Επιτρέπει στο χρήστη ή την ομάδα να δημιουργεί εξωτερικές λίστες για οποιονδήποτε ECT και να προβάλλει τους ECT στην επιλογή εξωτερικών στοιχείων.

  Ορισμός δικαιωμάτων

  Επιτρέπει στο χρήστη, την ομάδα ή την αξίωση να ορίζει δικαιώματα στο χώρο αποθήκευσης μετα-δεδομένων.

  Για να είναι δυνατή η διαχείριση των δικαιωμάτων, τουλάχιστον ένας χρήστης ή μία ομάδα πρέπει να έχει αυτό το δικαίωμα σε κάθε σύνδεση BCS.

  Με το συγκεκριμένο δικαίωμα, ένας χρήστης μπορεί να εκχωρήσει δικαιώματα για επεξεργασία στο χώρο αποθήκευσης μετα-δεδομένων. Η συγκεκριμένη ρύθμιση πρέπει να εκχωρείται σε χρήστες με ιδιαίτερα δικαιώματα.

 8. Για να μεταβιβάζονται δικαιώματα σε όλα τα στοιχεία στο χώρο αποθήκευσης μετα-δεδομένων, επιλέξτε εφαρμογή δικαιωμάτων σε όλα τα μοντέλα BDC, εξωτερικά συστήματα και τύπων εξωτερικού περιεχομένου στο χώρο αποθήκευσης μετα-δεδομένων BDC. Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, θα μπορείτε να αντικαταστήσετε όλα τα υπάρχοντα δικαιώματα (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων αντικειμένου) που μπορεί να έχει ορίσει οπουδήποτε αλλού στην επιλεγμένη εφαρμογή BCS.

Αρχή της σελίδας

Εισαγωγή ή εξαγωγή μοντέλου Συνδεσιμότητας εταιρικών δεδομένων (BDC)

Η προβολή του μοντέλου BDC επιτρέπει σε ένα χρήστη να κάνει εισαγωγή και εξαγωγή του υποκείμενου πλαισίου για τη σύνδεση εταιρικών δεδομένων. Αυτό το δικαίωμα είναι πολύ χρήσιμο, εάν πρέπει να δημιουργήσετε ξανά τη σύνδεση σε νέο περιβάλλον. Μπορείτε να εισαγάγετε ένα αρχείο μοντέλου BDC για να δημιουργήσετε μια σύνδεση ECT σε ένα εξωτερικό σύστημα.

Μπορείτε να εισαγάγετε ή να εξαγάγετε δύο τύπους αρχείων μοντέλου:

Μοντέλο    Εξάγει τα μετα-δεδομένα XML για ένα επιλεγμένο σύστημα.

Πόρος    Εξάγει τα μεταφρασμένα ονόματα, τις ιδιότητες και τα δικαιώματα για ένα επιλεγμένο σύστημα.

Σημείωση: Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα μοντέλο BDC χρησιμοποιώντας κώδικα XML. Αν το κάνετε αυτό, είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες ελέγχου ταυτότητας RevertToSelf και PassThrough με το SharePoint Online. Παρόλο που ίσως να είναι δυνατή η εισαγωγή ενός μοντέλου BDC που έχει συνταχθεί σε XML, η σύνδεση δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Αρχή της σελίδας

Εισαγωγή μοντέλου BDC

Όταν εισάγετε ένα μοντέλο BDC, γίνεται εισαγωγή και των δικαιωμάτων που έχουν καθοριστεί για αυτό. Πριν από την εισαγωγή ενός μοντέλου BDC, είναι καλό να κατανοήσετε τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν τα δικαιώματα που εισάγονται με τα υπάρχοντα δικαιώματα.

Τα δικαιώματα που εισάγονται για ένα μοντέλο BDC προστίθενται στο χώρο αποθήκευσης των υπαρχόντων δικαιωμάτων στην υπηρεσία BDC. Εάν μια καταχώρηση για ένα αντικείμενο υπάρχει ήδη στη λίστα ελέγχου πρόσβασης, η υπάρχουσα τιμή αντικαθίσταται από τις πληροφορίες δικαιωμάτων από το αρχείο που έχει εισαχθεί.

Για να δημιουργήσετε ένα μοντέλο BDC, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Πραγματοποιήστε είσοδο στο Office 365 με το λογαριασμό διαχειριστή SharePoint Online.

 2. Μεταβείτε στο Κέντρο διαχείρισης του SharePoint.

 3. Επιλέξτε bcs.

 4. Στην ενότητα "Υπηρεσίες συνδεσιμότητας εταιρικών δεδομένων", επιλέξτε Διαχείριση μοντέλων BDC και τύπων εξωτερικού περιεχομένου.

 5. Στην κορδέλα, επιλέξτε Εισαγωγή.

 6. Στην ενότητα Μοντέλο BDC, πληκτρολογήστε το όνομα του αρχείου μοντέλου BDC. Το όνομα του μοντέλου δεν πρέπει να περιλαμβάνει ειδικούς χαρακτήρες, όπως ~ "# % & *: < >; \ { | } ή το χαρακτήρα 0x7f. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε Αναζήτηση για να εντοπίσετε το αρχείο *.bdcm για ένα μοντέλο BDC.

  Στιγμιότυπο οθόνης για την προβολή μοντέλου BCS.

 7. Στην ενότητα Τύπος αρχείου, επιλέξτε το στοιχείο Μοντέλο ή Πόρος ως τον τύπο αρχείου που θέλετε να εισαγάγετε.

 8. Στην ενότητα Ρυθμίσεις για προχωρημένους, επιλέξτε έναν ή περισσότερους από τους εξής πόρων για εισαγωγή:

 9. Μεταφρασμένα ονόματα, για να εισαγάγετε τα μεταφρασμένα ονόματα των ECT σε μια συγκεκριμένη γλώσσα. Τα μεταφρασμένα ονόματα που εισάγονται συγχωνεύονται με τα υπάρχοντα μεταφρασμένα ονόματα μέσω της Συνδεσιμότητας εταιρικών δεδομένων.

 10. Ιδιότητες, για να εισαγάγετε ιδιότητες για ECT. Οι ιδιότητες που εισάγονται συγχωνεύονται με τις υπάρχουσες περιγραφές ιδιοτήτων μέσω της Συνδεσιμότητας εταιρικών δεδομένων.

 11. Δικαιώματα, για να εισαγάγετε τα δικαιώματα για ECT και άλλα αντικείμενα με δυνατότητα ασφάλισης στο μοντέλο.

 12. (Προαιρετικά) Για την αποθήκευση των ρυθμίσεων πόρων σε ένα αρχείο για μελλοντική χρήση, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το αρχείο πόρου στο πλαίσιο κειμένου Χρήση προσαρμοσμένων ρυθμίσεων περιβάλλοντος.

 13. Επιλέξτε Εισαγωγή.

Αρχή της σελίδας

Εξαγωγή μοντέλου BDC

Μπορείτε να εξαγάγετε ένα μοντέλο BDC και, στη συνέχεια, να διαβάσετε τα περιεχόμενά του για να προσδιορίσετε τις διαφορές ανάμεσα στις συνδέσεις. Αυτό μπορεί να φανεί χρήσιμο κατά την αντιμετώπιση προβλημάτων. Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε ένα αρχείο μοντέλου BDC που έχει εξαχθεί σε άλλο περιβάλλον για δοκιμή ή νέα χρήση.

Για την εξαγωγή ενός μοντέλου BDC ή αρχείου πόρων, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Πραγματοποιήστε είσοδο στο Office 365 με το λογαριασμό διαχειριστή SharePoint Online.

 2. Μεταβείτε στο Κέντρο διαχείρισης του SharePoint.

 3. Επιλέξτε bcs.

 4. Επιλέξτε Διαχείριση μοντέλων BDC και τύπων εξωτερικού περιεχομένου.

 5. Επιλέξτε την αναπτυσσόμενη λίστα και επιλέξτε το Στοιχείο μοντέλο BDC στην ομάδα Προβολή.

 6. Επιλέξτε το όνομα του μοντέλου BDC που θέλετε να εξαγάγετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εξαγωγή στην κορδέλα.

 7. Στη σελίδα "Μοντέλα συνδεσιμότητας εταιρικών δεδομένων", επιλέξτε το μοντέλο ή το αρχείο πόρων που θέλετε να εξαγάγετε.

 8. Στη σελίδα "Εξαγωγή", στην ενότητα Τύπος αρχείου, επιλέξτε μοντέλο ή πόρος για να καθορίσετε τον τύπο του αρχείου που θέλετε να εξαγάγετε.

 9. Στην ενότητα Ρυθμίσεις για προχωρημένους, επιλέξτε ένα ή περισσότερα από τα εξής, για να περιορίσετε περισσότερο την εξαγωγή δεδομένων.

  • Επιλέξτε μεταφρασμένα ονόματα για να εξαγάγετε τα μεταφρασμένα ονόματα των ECT σε συγκεκριμένες τοπικές ρυθμίσεις.

  • Επιλέξτε την εντολή Ιδιότητες για να εξαγάγετε ιδιότητες για τους ECT.

  • Επιλέξτε δικαιώματα για να εξαγάγετε δικαιώματα για ECT.

  • Επιλέξτε διακομιστές μεσολάβησης για να εξαγάγετε ένα διακομιστή μεσολάβησης συγκεκριμένης υλοποίησης που χρησιμοποιείται για να συνδεθείτε με το εξωτερικό σύστημα.

 10. Εάν έχετε αποθηκεύσει το αρχείο ρυθμίσεων πόρων για μελλοντική χρήση, πληκτρολογήστε το όνομα του αρχείου προς εξαγωγή στο πεδίο Χρήση προσαρμοσμένων ρυθμίσεων περιβάλλοντος.

 11. Επιλέξτε " Εξαγωγή " για να ξεκινήσετε ένα παράθυρο διαλόγου που σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε ένα αρχείο *.bdcm σε τοπική μονάδα δίσκου. Μπορείτε να ανοίξετε το αρχείο *.bdcm σε έναν επεξεργαστή κειμένου.

  Αρχή της σελίδας

Προσθήκη ενεργειών σε τύπους εξωτερικού περιεχομένου

Προσθέτοντας ενέργειες για τους ECT, οι διαχειριστές συσχετίζουν μια διεύθυνση URL (Uniform Resource Locator) με έναν ECT. Αυτό ξεκινά αυτόματα ένα καθορισμένο πρόγραμμα ή ανοίγει μια καθορισμένη ιστοσελίδα.

Οι ενέργειες μπορούν να καθορίσουν παραμέτρους που βασίζονται σε ένα ή περισσότερα πεδία σε έναν ECT. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε μια ενέργεια για έναν ECT που καθορίζει μια διεύθυνση URL σελίδας αναζήτησης. Η παράμετρος για αυτήν την ενέργεια μπορεί να είναι το αναγνωριστικό ενός στοιχείου στην εξωτερική προέλευση δεδομένων. Αυτό θα σας επιτρέψει να καθορίσετε μια προσαρμοσμένη ενέργεια για τον ECT που αυτοματοποιεί την αναζήτηση για αυτό το στοιχείο.

Σημείωση:  Όταν προσθέτετε μια νέα ενέργεια σε έναν ECT, η συγκεκριμένη ενέργεια δεν προστίθεται σε υπάρχουσες εξωτερικές λίστες για αυτόν τον ECT. Η ενέργεια είναι διαθέσιμη μόνο σε νέες εξωτερικές λίστες για τον ECT.

Για να προσθέσετε μια ενέργεια σε έναν ECT, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

 1. Πραγματοποιήστε είσοδο στο Office 365 με το λογαριασμό διαχειριστή SharePoint Online.

 2. Μεταβείτε στο Κέντρο διαχείρισης του SharePoint.

 3. Επιλέξτε bcs.

 4. Επιλέξτε Διαχείριση μοντέλων BDC και τύπων εξωτερικού περιεχομένου.

 5. Τοποθετήστε το δείκτη στο όνομα του ECT στην οποία θέλετε να προσθέσετε την ενέργεια και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο βέλος που εμφανίζεται. Από το μενού, επιλέξτε Προσθήκη ενέργειας για να ανοίξετε τη σελίδα Προσθήκη ενέργειας.

 6. Στο πεδίο όνομα, δώστε στην ενέργεια ένα χαρακτηριστικό όνομα.

 7. Στο πεδίο Διεύθυνση URL, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL που θέλετε να ανοίγει η ενέργεια.

  Σημείωση: Στην περιοχή του στοιχείου ελέγχου, μπορείτε να βρείτε ένα παράδειγμα διεύθυνσης URL. Το παράδειγμα δείχνει πώς μπορείτε να προσθέσετε ένα (ή περισσότερα) παραμέτρου-σύμβολα κράτησης θέσης όπως {0} ή {1} (http://www.adventure-works.com/sample.aspx?p0= {0} & p1 = {1} ).

 8. Εάν θέλετε τα Τμήματα Web της τοποθεσίας να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν αυτήν τη νέα ενέργεια, επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

Εντολή

Ενέργεια

Ναι

Ξεκινά την ενέργεια σε νέο παράθυρο του προγράμματος περιήγησης (διατηρεί το περιβάλλον σελίδας).

Όχι

Ξεκινά την ενέργεια στο ίδιο παράθυρο του προγράμματος περιήγησης.

 1. Στο πεδίο Παράμετροι διεύθυνσης URL, προσδιορίστε τυχόν παραμέτρους που απαιτούνται από τη διεύθυνση URL. Έχετε υπόψη ότι η αρίθμησή τους στο περιβάλλον εργασίας αρχίζει από το 0.

 2. Αποφασίστε αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα Εικονίδιο ή όχι. Αυτό το πεδίο σάς επιτρέπει, επίσης, να χρησιμοποιήσετε τυπικά εικονίδια.

 3. Εάν θέλετε η ενέργεια να είναι η προεπιλεγμένη ενέργεια, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Προεπιλεγμένη ενέργεια.

  Σημαντικό:  Οι παράμετροι μπορεί να περιέχουν αναγνωρίσιμα προσωπικά στοιχεία, όπως ονόματα και αριθμούς μητρώων κοινωνικής ασφάλισης. Όταν σχεδιάζετε μια ενέργεια, προσέξτε να μην χρησιμοποιήσετε πεδία που εμφανίζουν αναγνωρίσιμα προσωπικά στοιχεία.

Αρχή της σελίδας

Προβολή εξωτερικών δεδομένων και ρυθμίσεων εξωτερικών δεδομένων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ενότητα Προβολή της Κορδέλας, για να επιλέξετε διάφορες προβολές των συνδέσεων BCS. Οι τρεις προβολές εμφανίζουν πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση BCS με διαφορετικούς τρόπους και σας παρέχουν πρόσβαση σε διαφορετικές ενέργειες. Είναι σημαντικό να εξοικειωθείτε με αυτές τις προβολές, επειδή ορισμένες εργασίες είναι διαθέσιμες μόνο σε συγκεκριμένες προβολές.

Οι τρεις επιλογές προβολής είναι "Μοντέλα BDC", "Εξωτερικά συστήματα" και "Τύποι εξωτερικού περιεχομένου", όπως φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί.

Στιγμιότυπο οθόνης με επιλογή προβολής για προβολές του καταλόγου δεδομένων BCS.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις προβολές για να σας βοηθήσουν στη διαχείριση BCS, ανατρέξτε στις ενότητες που ακολουθούν.

Αρχή της σελίδας

Προβολή "Τύποι εξωτερικού περιεχομένου"

Από προεπιλογή, η σύνδεση BCS χρησιμοποιεί την προβολή Τύποι εξωτερικού περιεχομένου. Αυτή η προβολή εμφανίζει πληροφορίες της εφαρμογής υπηρεσίας και παραθέτει σε λίστα τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • Όνομα ECT

 • Εμφανιζόμενο όνομα ECT

 • Χώρος ονομάτων τύπου ECT

 • Έκδοση χώρου ονομάτων

 • Όνομα εξωτερικού συστήματος

Στιγμιότυπο οθόνης της Κορδέλας σε τυπική προβολή τύπου εξωτερικού περιεχομένου BCS.

Αυτή η προβολή είναι κατάλληλη για τις περισσότερες διαδικασίες στις υπηρεσίες BCS. Ωστόσο, εάν υπάρχουν πολλοί ECT, ίσως να είναι δύσκολο να περιηγηθείτε σε αυτούς με τη συγκεκριμένη προβολή.

Αρχή της σελίδας

Προβολή "Εξωτερικά συστήματα"

Η προβολή Εξωτερικά συστήματα εμφανίζει μια σύνδεση BCS σε σχέση με το σύστημα προέλευσής της. Αυτή η προβολή είναι χρήσιμη, εάν θέλετε να μάθετε τις πληροφορίες σύνδεσης BCS μετά τη δημιουργία της σύνδεσης BCS. Σε αυτήν την προβολή, μπορείτε να δείτε τις ρυθμίσεις ιδιοτήτων για ένα καθορισμένο εξωτερικό σύστημα. Επιπλέον, μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους ορισμένων από τις ρυθμίσεις ιδιοτήτων.

Στιγμιότυπο οθόνης της Κορδέλας σε εξωτερική προβολή για τις BCS SPO.

Προβολή "Ρυθμίσεις ιδιότητας"

Το όνομα του εξωτερικού συστήματος εμφανίζεται σε αυτήν τη σελίδα ως δυνατότητα επιλογής σύνδεσης (με δυνατότητα πλοήγησης URL). Μπορείτε να επιλέξετε τη διεύθυνση URL για να ανοίξετε ένα παράθυρο που εμφανίζει τις αρχικές ρυθμίσεις ιδιοτήτων για αυτόν το χώρο αποθήκευσης. Επιπλέον, εάν είστε συνδεδεμένοι σε SQL Azure, μπορείτε να δείτε το όνομα του διακομιστή βάσης δεδομένων και τη βάση δεδομένων, σε αυτήν την προβολή.

Ανάλογα με τον τύπο της σύνδεσης BCS, οι ρυθμίσεις ιδιοτήτων μπορούν να περιλαμβάνουν οποιονδήποτε συνδυασμό των ακόλουθων στοιχείων:

 • Υπηρεσία παροχής πρόσβασης (όπως η υπηρεσία WCF)

 • Λειτουργία ελέγχου ταυτότητας (όπως ταυτότητα χρήστη)

 • Διακομιστής βάσης δεδομένων

 • Επίπεδο απομίμησης (όπως κανένα, ανώνυμος, αναγνώριση, απομίμηση, ανάθεση)

 • Αρχικό όνομα βάσης δεδομένων

 • Ενσωματωμένη ασφάλεια (όπως SSPI)

 • Υλοποίηση ασφαλούς αποθήκευσης διαπιστευτηρίων

 • Αναγνωριστικό εφαρμογής προορισμού ασφαλούς αποθήκευσης διαπιστευτηρίων (όπως το αναγνωριστικό που εισάγεται στην ασφαλή αποθήκευση)

 • Διεύθυνση τελικού σημείου υπηρεσίας (όπως η διεύθυνση URL που οδηγεί στο SomeWCFService.svc)

 • Συγκέντρωση συνδέσεων (ενεργές/ανενεργές)

 • Δευτερεύον αναγνωριστικό εφαρμογής του προορισμού ασφαλούς αποθήκευσης διαπιστευτηρίων

 • Υλοποίηση ασφαλούς αποθήκευσης διαπιστευτηρίων

Ρύθμιση παραμέτρων ρυθμίσεων ιδιοτήτων

Εάν τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού σε ένα όνομα εξωτερικού συστήματος, μπορείτε να ανοίξετε ένα μενού συντόμευσης που περιλαμβάνει μια εντολή Ρυθμίσεις. Αυτό είναι χρήσιμο για τις συνδέσεις του SharePoint Online που χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες Web του Windows Communication Foundation (WCF). Με την επιλογή Ρυθμίσεις του μενού, μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους οποιασδήποτε από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

 • Διεύθυνση URL ανταλλαγής μετα-δεδομένων

 • Λειτουργία εντοπισμού ανταλλαγής μετα-δεδομένων

 • Λειτουργία ελέγχου ταυτότητας γλώσσας περιγραφής υπηρεσιών Web (WDSL)

 • Αναγνωριστικό εφαρμογής προορισμού ασφαλούς αποθήκευσης WSDL

 • Υλοποίηση ασφαλούς αποθήκευσης διαπιστευτηρίων.

Αρχή της σελίδας

Προβολή "Μοντέλο BDC"

Η προβολή Μοντέλο BDC προσφέρει εντολές της Κορδέλας που σας επιτρέπουν να εισαγάγετε ή να εξαγάγετε μοντέλα BDC. Επιπλέον, η προβολή του μοντέλου BDC μπορεί να διευκολύνει τη μετακίνησή σας σε πολύ μεγάλη συλλογή ECT. Επειδή το μοντέλο BDC εμφανίζει υπερ-συνδέσεις για κάθε ξεχωριστή σύνδεση, αντί να εμφανίζονται όλοι οι ECT για κάθε σύνδεση, μπορεί να αποτελέσει μια λίστα με καλύτερη διαχείριση.

Γραφικό της Κορδέλας προβολής "Μοντέλα BDC" στις BCS SPO.

Εάν θέλετε να δείτε όλους τους ECT για ένα μοντέλο BDC, απλώς επιλέξτε το όνομα του μοντέλου. Στη συνέχεια, εάν επιλέξετε το όνομα του έναν ECT, μπορείτε να ανοίξετε έναν πίνακα που εμφανίζει τα πεδία που έχουν οριστεί για το ECT. Μοιάζει με τον παρακάτω πίνακα.

Όνομα

Τύπος

Εμφάνιση από προεπιλογή

Αναγνωριστικό παραγγελίας

System.String

Όχι

Αναγνωριστικό εργαζόμενου

System.String

Όχι

Μεταφορικά

System.Nullable '1[[System.Decimal, ....

Όχι

Αυτή η εμφάνιση μπορεί να αντικατοπτρίσει με μεγάλη ακρίβεια τη διάταξη της προέλευσης δεδομένων που είναι συνδεδεμένη μέσω ενός ECT και να δώσει περισσότερες πληροφορίες για τη δομή των υποκείμενων δεδομένων.

Επίσης, η σελίδα εμφανίζει συσχετίσεις, ενέργειες ή φίλτρα για αυτόν τον ECT στο κάτω μέρος της σελίδας.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×