Διαχείριση δικαιωμάτων και ρόλων για σύνολα όρων

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Σημείωση: Αυτό το άρθρο έχει εκπληρώσει το σκοπό του και πρόκειται να αποσυρθεί σύντομα. Για την αποφυγή των σφαλμάτων "Η σελίδα δεν βρέθηκε", θα καταργήσουμε τις γνωστές συνδέσεις. Εάν έχετε δημιουργήσει συνδέσεις σε αυτή τη σελίδα, καταργήστε τις και μαζί θα διατηρήσουμε τη σωστή λειτουργία του web.

Αυτό το θέμα εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να εκχωρείτε δικαιώματα σε άτομα έτσι, ώστε να έχουν τη δυνατότητα δημιουργίας και διαχείρισης όρων στο Εργαλείο διαχείρισης χώρου αποθήκευσης όρων.

Για μια εισαγωγή σχετικά με τις δυνατότητες διαχειριζόμενα μετα-δεδομένα του Microsoft SharePoint Server 2010 (συμπεριλαμβανομένων των ορισμένες από τις ορολογία και έννοιες που χρησιμοποιούνται σε αυτό το άρθρο), ανατρέξτε στο θέμα Εισαγωγή στις διαχειριζόμενων μετα-δεδομένων στον SharePoint Server 2010.

Σε αυτό το άρθρο

Ρόλοι διαχειριζόμενων μετα-δεδομένων

Προσθήκη διαχειριστών χώρου αποθήκευσης όρων

Προσθήκη διαχειριστών ομάδας

Προσθήκη συνεργατών

Ρόλοι διαχειριζόμενων μετα-δεδομένων

Εάν θέλετε να δημιουργήσετε ή να διαχειριστείτε τους όρους ή τα σύνολα όρων χρησιμοποιώντας το εργαλείο διαχείρισης χώρου αποθήκευσης όρων, πρέπει να ανατεθούν ρητά δικαιώματα για να εργαστείτε με διαχειριζόμενους όρους. Το εύρος της τις εργασίες που μπορείτε να εκτελέσετε στο εργαλείο διαχείρισης χώρου αποθήκευσης όρων προσδιορίζεται από το συγκεκριμένο ρόλο που σας έχουν εκχωρηθεί. Διαχειριστές χώρου αποθήκευσης όρων έχουν δικαιώματα ευρύτερη, ενώ οι συνεργάτες (δεν πρέπει να συγχέονται με τους χρήστες που έχουν το επίπεδο δικαιωμάτων "συμβολή" για μια τοποθεσία) έχουν πιο περιορισμένα δικαιώματα και περιορίζονται σε ενέργειες σε επίπεδο σύνολο όρων.

Το Εργαλείο διαχείρισης χώρου αποθήκευσης όρων έχει τους εξής ρόλους:

Ρόλος

Εργασίες που εκτελεί αυτός ο ρόλος

Διαχειριστής συστοιχίας

 • Δημιουργία χώρου αποθήκευσης όρων νέα.

 • Σύνδεση με έναν υπάρχοντα χώρο αποθήκευσης όρων.

 • Προσθήκη ή κατάργηση διαχειριστές χώρου αποθήκευσης όρων.

Διαχειριστής χώρου αποθήκευσης όρων

 • Δημιουργία ή διαγραφή ομάδων συνόλου όρων.

 • Προσθήκη ή κατάργηση διαχειριστών ομάδας ή συνεργατών.

 • Τροποποίηση των γλωσσών εργασίας για το χώρο αποθήκευσης όρων.

 • Εισαγωγή συνόλων όρων.

 • Δημιουργία, μετονομασία, αντιγραφή, επαναχρησιμοποίηση, μετακίνηση και διαγραφή συνόλων όρων.

 • Τροποποίηση περιγραφής, κατόχου, ενδιαφερόμενων, πολιτικής υποβολής ενός συνόλου όρων και της διαθεσιμότητάς του για εφαρμογή ετικετών.

 • Δημιουργία, μετονομασία, αντιγραφή, επαναχρησιμοποίηση, συγχώνευση, υποβάθμιση, μετακίνηση και διαγραφή όρων.

 • Τροποποίηση περιγραφής, ετικετών, προεπιλεγμένης ετικέτας ενός όρου και της διαθεσιμότητάς του για εφαρμογή ετικετών.

Διαχειριστής ομάδας

 • Προσθήκη ή κατάργηση συνεργατών.

 • Εισαγωγή συνόλων όρων.

 • Δημιουργία, μετονομασία, αντιγραφή, επαναχρησιμοποίηση, μετακίνηση και διαγραφή συνόλων όρων.

 • Τροποποίηση περιγραφής, κατόχου, ενδιαφερόμενων, πολιτικής υποβολής ενός συνόλου όρων και της διαθεσιμότητάς του για εφαρμογή ετικετών.

 • Δημιουργία, μετονομασία, αντιγραφή, επαναχρησιμοποίηση, συγχώνευση, υποβάθμιση, μετακίνηση και διαγραφή όρων.

 • Τροποποίηση περιγραφής, ετικετών, προεπιλεγμένης ετικέτας ενός όρου και της διαθεσιμότητάς του για εφαρμογή ετικετών.

Συνεργάτης

 • Δημιουργία, μετονομασία, αντιγραφή, επαναχρησιμοποίηση, μετακίνηση και διαγραφή συνόλων όρων.

 • Τροποποίηση περιγραφής, κατόχου, ενδιαφερόμενων, πολιτικής υποβολής ενός συνόλου όρων και της διαθεσιμότητάς του για εφαρμογή ετικετών.

 • Δημιουργία, μετονομασία, αντιγραφή, επαναχρησιμοποίηση, συγχώνευση, υποβάθμιση, μετακίνηση και διαγραφή όρων.

 • Τροποποίηση περιγραφής, ετικετών, προεπιλεγμένης ετικέτας ενός όρου και της διαθεσιμότητάς του για εφαρμογή ετικετών.

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτούς τους ρόλους, ανατρέξτε στο άρθρο του TechNet Ρόλοι διαχειριζόμενων μετα-δεδομένων.

Σημείωση: Κατά τη ρύθμιση παραμέτρων για ένα σύνολο όρων, μπορείτε, επίσης, να καθορίσετε μια ομάδα ή ένα άτομο ως "Κάτοχος", "Επαφή" ή "Ενδιαφερόμενοι" για το σύνολο όρων. Αυτές οι τρεις ετικέτες δεν εκχωρούν στις ομάδες ή τα άτομα, τα οποία αντιστοιχίζετε στις ετικέτες, κάποιο συγκεκριμένο δικαίωμα για εργασία με το σύνολο όρων. Αυτές οι ιδιότητες απλώς παρέχουν ένα χρήσιμο τρόπο για την παρακολούθηση των κατόχων ή των ενδιαφερόμενων της επιχείρησης για ένα σύνολο όρων.

Ανάλογα με τον τρόπο η σύνδεση με την εφαρμογή υπηρεσίας διαχειριζόμενων μετα-δεδομένων έχει έχει ρυθμιστεί, γενικά οι χρήστες μιας τοποθεσίας, που έχουν τουλάχιστον δικαιώματα για το περιεχόμενο στην τοποθεσία του συνεργάτη, ενδέχεται να μπορείτε να εργαστείτε με διαχειριζόμενα μετα-δεδομένα με τους εξής τρόπους:

 • Μπορούν να ενημερώνουν τις τιμές για τις στήλες διαχειριζόμενων μετα-δεδομένων σε λίστες και βιβλιοθήκες (εάν όρων σύνολα που σχετίζονται με αυτές τις στήλες διαχειριζόμενων μετα-δεδομένων έχουν ρυθμιστεί ώστε να είναι ανοικτά και εάν η στήλη διαχειριζόμενων μετα-δεδομένων επιτρέπει επιλογές συμπλήρωσης). Οι χρήστες της τοποθεσίας μπορούν να επίσης Προσθήκη νέων όρων σε ένα σύνολο όρων κατά την ενημέρωση της τιμής για μια στήλη διαχειριζόμενων μετα-δεδομένων).

 • Μπορούν να δημιουργούν νέες εταιρικές λέξεις-κλειδιά κατά την ενημέρωση της στήλης "Εταιρικές λέξεις-κλειδιά" για μια λίστα ή βιβλιοθήκη.

 • Μπορούν να χρησιμοποιούν περιήγηση μετα-δεδομένων σε λίστες και βιβλιοθήκες για το φιλτράρισμα των εμφανιζόμενων στοιχείων.

 • Μπορούν να χρησιμοποιούν διαχειριζόμενους όρους ή εταιρικές λέξεις-κλειδιά σε ερωτήματα αναζήτησης και, έπειτα, να περιορίζουν τα αποτελέσματα αναζήτησης ανάλογα με αυτούς τους όρους.

Οι χρήστες τοποθεσίας που έχετε δικαιώματα τροποποίησης λίστες, βιβλιοθήκες ή τύπους περιεχομένου (για παράδειγμα, τα μέλη της ομάδας οι κάτοχοι τοποθεσιών) να δημιουργήσετε νέες στήλες διαχειριζόμενων μετα-δεδομένων για λίστες, βιβλιοθήκες ή τύπους περιεχομένου. Κατά τη δημιουργία αυτών των στηλών, να μπορούν να δημιουργήσουν σύνολα όρων νέα που είναι τοπικά στη συλλογή τοποθεσιών και θα μπορούν να διαχειρίζονται τους όρους μέσα σε αυτά τα σύνολα όρων.

Ξανά, τι οι χρήστες μπορούν να εξαρτάται από το πώς έχει ρυθμιστεί η σύνδεση με την εφαρμογή υπηρεσίας διαχειριζόμενων μετα-δεδομένων και τα δικαιώματα της υπηρεσίας εκχωρεί το λογαριασμό χώρου συγκέντρωσης εφαρμογών για την εφαρμογή Web. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο θέμα Εκχώρηση δικαιωμάτων για πρόσβαση στην υπηρεσία διαχειριζόμενων μετα-δεδομένων.

Επάνω μέρος της σελίδας

Προσθήκη διαχειριστών χώρου αποθήκευσης όρων

Πρέπει να είστε διαχειριστής συστοιχίας ή διαχειριστής χώρου αποθήκευσης όρων για να καθορίσετε διαχειριστές χώρου αποθήκευσης όρων. Αφού άτομα έχουν οριστεί ως διαχειριστές χώρου αποθήκευσης όρων, στη συνέχεια, θα έχουν τη δυνατότητα να καθορίσετε άλλους διαχειριστές χώρου αποθήκευσης όρων. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προσθήκης ή κατάργησης αποθήκευση διαχειριστές όρων από εντός της κεντρικής διαχείρισης, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη και κατάργηση όρων αποθήκευση διαχειριστές.

 1. Στο μενού Ενέργειες τοποθεσίας, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

 2. Στην περιοχή Διαχείριση τοποθεσίας, επιλέξτε Διαχείριση χώρου αποθήκευσης όρων.

 3. Στο παράθυρο Ιδιότητες, επιλέξτε την εφαρμογή υπηρεσίας διαχειριζόμενων μετα-δεδομένων για την οποία θέλετε να ορίσετε διαχειριστής χώρου αποθήκευσης όρων.

 4. Στο παράθυρο προβολής δέντρου στα αριστερά, επιλέξτε την εφαρμογή υπηρεσίας διαχειριζόμενων μετα-δεδομένων, εάν δεν είναι ήδη επιλεγμένο.

 5. Στο παράθυρο Ιδιότητες , στο πλαίσιο Διαχειριστές χώρου αποθήκευσης όρων, πληκτρολογήστε τα ονόματα των ατόμων που θέλετε να προσθέσετε. Μπορείτε, επίσης, να κάνετε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση για εύρεση και προσθήκη χρηστών.

 6. Όταν ολοκληρώσετε την προσθήκη των ατόμων που θέλετε να είναι διαχειριστές χώρου αποθήκευσης όρων, επιλέξτε Αποθήκευση.

Επάνω μέρος της σελίδας

Προσθήκη διαχειριστών ομάδας

Πρέπει να είστε διαχειριστής χώρου αποθήκευσης όρων για να προσθέσετε νέους διαχειριστές ομάδας.

 1. Μεταβείτε στην τοποθεσία όπου θέλετε να προσθέσετε ένα διαχειριστή ομάδας για το Εργαλείο διαχείρισης χώρου αποθήκευσης όρων (εάν ενημερώνετε μια τοπική ομάδα).

 2. Στο μενού Ενέργειες τοποθεσίας, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

 3. Στην περιοχή Διαχείριση τοποθεσίας, επιλέξτε Διαχείριση χώρου αποθήκευσης όρων.

 4. Στο παράθυρο Ιδιότητες, επιλέξτε την εφαρμογή υπηρεσίας διαχειριζόμενων μετα-δεδομένων για την οποία θέλετε να ορίσετε ένα διαχειριστή ομάδας.

 5. Στο παράθυρο προβολής δέντρου στα αριστερά, επιλέξτε την ομάδα για την οποία θέλετε να προσθέσετε διαχειριστή ομάδας.

 6. Στο παράθυρο Ιδιότητες , στο πλαίσιο Διαχειριστές ομάδας, πληκτρολογήστε τα ονόματα των ατόμων που θέλετε να προσθέσετε. Μπορείτε, επίσης, να κάνετε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση για εύρεση και προσθήκη χρηστών.

 7. Όταν ολοκληρώσετε την προσθήκη των ατόμων που θέλετε να είναι διαχειριστές ομάδας, επιλέξτε Αποθήκευση.

Επάνω μέρος της σελίδας

Προσθήκη συνεργατών

Πρέπει να είστε διαχειριστής χώρου αποθήκευσης όρων ή διαχειριστής ομάδας για μια συγκεκριμένη ομάδα για να προσθέσετε συνεργάτες σε αυτή την ομάδα.

 1. Μεταβείτε στην τοποθεσία όπου θέλετε να προσθέσετε ένα συνεργάτη (εάν ενημερώνετε μια τοπική ομάδα).

 2. Στο μενού Ενέργειες τοποθεσίας, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

 3. Στην περιοχή Διαχείριση τοποθεσίας, επιλέξτε Διαχείριση χώρου αποθήκευσης όρων.

 4. Στο παράθυρο Ιδιότητες, επιλέξτε την εφαρμογή υπηρεσίας διαχειριζόμενων μετα-δεδομένων για την οποία θέλετε να ορίσετε ένα συνεργάτη για μια ομάδα.

 5. Στο παράθυρο προβολής δέντρου στα αριστερά, επιλέξτε την ομάδα στην οποία θέλετε να προσθέσετε συνεργάτες.

 6. Στο παράθυρο Ιδιότητες , στο πλαίσιο Συνεργάτες, πληκτρολογήστε τα ονόματα των ατόμων που θέλετε να προσθέσετε. Μπορείτε, επίσης, να κάνετε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση για εύρεση και προσθήκη χρηστών.

 7. Όταν ολοκληρώσετε την προσθήκη των ατόμων που θέλετε να είναι συνεργάτες, επιλέξτε Αποθήκευση.

Επάνω μέρος της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×