Διαχείριση αποκλεισμένων τύπων αρχείων

Μπορείτε να εμποδίσετε την αποστολή ή τη λήψη αρχείων, βασίζοντας τους περιορισμούς στην επέκταση του ονόματος του αρχείου τους. Για παράδειγμα, μπορείτε να αποκλείσετε αρχεία που έχουν την επέκταση .exe διότι τέτοια αρχεία ενδέχεται να εκτελεστούν στον υπολογιστή-πελάτη και να περιέχουν λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας.

Από προεπιλογή, πολλοί τύποι αρχείων είναι αποκλεισμένοι, συμπεριλαμβανομένων των τύπων αρχείων που αντιμετωπίζονται ως εκτελέσιμοι από την Εξερεύνηση των Windows. Επίσης, από προεπιλογή αποκλείονται τα αρχεία που περιέχουν αγκύλες ({}).

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τους τύπους αρχείων που αποκλείονται από προεπιλογή και τις αντίστοιχες επεκτάσεις ονόματος αρχείου.

Επέκταση ονόματος αρχείου

Τύπος αρχείου

.ade

Επέκταση έργου της Microsoft Access

.adp

Έργο της Microsoft Access

.app

Αρχείο εφαρμογής

.asa

Αρχείο δηλώσεων ASP

.ashx

Αρχείο στοιχείου χειρισμού συμβάντων Web ASP.NET. Τα στοιχεία χειρισμού συμβάντων Web είναι λειτουργικές μονάδες λογισμικού που χειρίζονται μη επεξεργασμένες αιτήσεις HTTP από το ASP.NET.

.asmx

Αρχείο προέλευσης Web ASP.NET

.asp

Ενεργές σελίδες διακομιστή

.bas

Λειτουργική μονάδα κλάσης της Microsoft Visual Basic

.bat

Αρχείο δέσμης

.cdx

Σύνθετο ευρετήριο

.cer

Αρχείο πιστοποιητικού

.chm

Μεταγλωττισμένο αρχείο βοήθειας HTML

.class

Αρχείο κλάσης Java

.cmd

Δέσμη εντολών των Microsoft Windows NT

.com

Πρόγραμμα του Microsoft MS-DOS

.config

Αρχείο παραμέτρων

.cpl

Επέκταση του Πίνακα ελέγχου

.crt

Πιστοποιητικό ασφαλείας

.csh

Αρχείο δέσμης ενεργειών

.dll

Βιβλιοθήκη δυναμικής σύνδεσης των Windows

.exe

Πρόγραμμα

.fxp

Μεταγλωττισμένο πρόγραμμα του Microsoft Visual FoxPro

.hlp

Αρχείο βοήθειας

.hta

Πρόγραμμα HTML

.htr

Αρχείο δέσμης ενεργειών

.htw

Έγγραφο HTML

.ida

Αρχείο των υπηρεσιών Internet Information Services

.idc

Αρχείο για τη σύνδεση με τη βάση δεδομένων του Internet

.idq

Αρχείο ερωτήματος δεδομένων του Internet

.ins

Υπηρεσία Internet Naming Service

.isp

Ρυθμίσεις επικοινωνίας με το Internet

.its

Αρχείο ρύθμισης εγγράφου του Internet

.jse

Κρυπτογραφημένο αρχείο δέσμης ενεργειών JScript

.ksh

Αρχείο δέσμης ενεργειών κελύφους Korn

.lnk

Συντόμευση

.mad

Συντόμευση

.maf

Συντόμευση

.mag

Συντόμευση

.mam

Συντόμευση

.maq

Συντόμευση

.mar

Συντόμευση

.mas

Αποθηκευμένη διαδικασία της Microsoft Access

.mat

Συντόμευση

.mau

Συντόμευση

.mav

Συντόμευση

.maw

Συντόμευση

.mda

Πρόγραμμα πρόσθετων της Microsoft Access

.mdb

Πρόγραμμα της Microsoft Access

.mde

Βάση δεδομένων MDE της Microsoft Access

.mdt

Αρχείο δεδομένων της Microsoft Access

.mdw

Ομάδα εργασίας της Microsoft Access

.mdz

Πρόγραμμα του οδηγού της Microsoft Access

.msc

Έγγραφο κοινής κονσόλας της Microsoft

.msh

Βοήθεια για τις δέσμες ενεργειών του Microsoft Agent

.msh1

Βοήθεια για τις δέσμες ενεργειών του Microsoft Agent

.msh1xml

Βοήθεια για τις δέσμες ενεργειών του Microsoft Agent

.msh2

Βοήθεια για τις δέσμες ενεργειών του Microsoft Agent

.msh2xml

Βοήθεια για τις δέσμες ενεργειών του Microsoft Agent

.mshxml

Βοήθεια για τις δέσμες ενεργειών του Microsoft Agent

.msi

Πακέτο του προγράμματος εγκατάστασης των Microsoft Windows

.msp

Αρχείο συσκευασίας ενημερωμένης έκδοσης κώδικα του Windows Installer

.mst

Αρχεία προέλευσης του Visual Test

.ops

Αρχείο ρυθμίσεων προφίλ του Microsoft Office

.pcd

Εικόνα Photo CD ή μεταγλωττισμένη δέσμη ενεργειών του Microsoft Visual Test

.pif

Συντόμευση προγράμματος του MS-DOS

.prf

Αρχείο συστήματος

.prg

Αρχείο προέλευσης προγράμματος

.printer

Αρχείο εκτυπωτή

.pst

Αρχείο προσωπικών φακέλων του Microsoft Outlook

.reg

Καταχωρήσεις μητρώου

.rem

ACT! αρχείο συντήρησης βάσης δεδομένων

.scf

Αρχείο εντολών της Εξερεύνησης των Windows

.scr

Προφύλαξη οθόνης

.sct

Αρχείο δέσμης ενεργειών

.shb

Συντόμευση των Windows

.shs

Προσωρινό αντικείμενο κελύφους

.shtm

Αρχείο HTML που περιέχει οδηγίες από την πλευρά του διακομιστή

.shtml

Αρχείο HTML που περιέχει οδηγίες από την πλευρά του διακομιστή

.soap

Αρχείο Simple Object Access Protocol

.stm

Αρχείο HTML που περιέχει οδηγίες από την πλευρά του διακομιστή

.url

Uniform Resource Locator (συντόμευση Internet)

.vb

Αρχείο Microsoft Visual Basic Scripting Edition

.vbe

Κρυπτογραφημένο αρχείο δέσμης ενεργειών ΚVBScript

.vbs

Αρχείο VBScript

.ws

Αρχείο δέσμης ενεργειών των Windows

.wsc

Στοιχείο δέσμης ενεργειών των Windows

.wsf

Windows Script file

.wsh

Αρχείο ρυθμίσεων του Windows Script Host

  1. Στη σελίδα "Λειτουργίες", στην ενότητα Ρύθμιση παραμέτρων ασφάλειας, κάντε κλικ στην επιλογή Αποκλεισμένοι τύποι αρχείων.

  2. Στη σελίδα "Αποκλεισμένοι τύποι αρχείων", πληκτρολογήστε σε ξεχωριστές γραμμές μέσα στο πλαίσιο κειμένου, τις επεκτάσεις ονόματος αρχείου που θέλετε να αποκλείσετε.

  3. Για να καταργήσετε μια αποκλεισμένη επέκταση ονόματος αρχείου, διαγράψτε την επέκταση από το πλαίσιο κειμένου.

  4. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×