Διαφορές μεταξύ της χρήσης ενός βιβλίου εργασίας στο πρόγραμμα περιήγησης και στο Excel

Διαφορές μεταξύ της χρήσης ενός βιβλίου εργασίας στο πρόγραμμα περιήγησης και στο Excel

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Χρήση του Excel Online σε πρόγραμμα περιήγησης web μοιάζει πολύ με την εφαρμογή υπολογιστή Excel. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες διαφορές πρέπει να γνωρίζετε. Για παράδειγμα, όχι όλες τις μορφές αρχείων που υποστηρίζονται και ορισμένες δυνατότητες ενδέχεται να λειτουργούν διαφορετικά από την εφαρμογή υπολογιστή. Σε αυτό το άρθρο εξηγεί τις διαφορές αυτές.

Σημείωση: Εάν χρησιμοποιείτε Excel Online ή τις υπηρεσίες Excel Services στο SharePoint Server 2010, δείτε αυτήν την έκδοση του άρθρου διαφορές μεταξύ της χρήσης ενός βιβλίου εργασίας στο πρόγραμμα περιήγησης και στο Excel.

Μορφές αρχείων που υποστηρίζονται στο Excel Online

 • Αρχεία βιβλίου εργασίας του Excel (.xlsx)

 • Αρχεία βιβλίου εργασίας Excel 97-2003 (.xls).
  Σημείωση: όταν ανοίγετε αυτή η μορφή αρχείου, Excel Online θα μετατραπεί αυτόματα σε νεότερη αρχείο .xlsx. Μπορείτε πάντα να κάνετε λήψη στην αρχική επιλέγοντας αρχείο > πληροφορίες > προηγούμενες εκδόσεις.

 • Αρχείο δυαδικό βιβλίο εργασίας του Excel (.xlsb)

 • Αρχείο υπολογιστικού φύλλου OpenDocument (.ods)

 • Βιβλίο εργασίας με δυνατότητα μακροεντολών του Excel (.xlsm)
  Ένα βιβλίο εργασίας σε αυτήν τη μορφή μπορεί να ανοίξει, αλλά οι μακροεντολές δεν λειτουργούν σε ένα παράθυρο του προγράμματος περιήγησης.

Τα βιβλία εργασίας σε άλλες μορφές, όπως η μορφή .csv, γενικά δεν υποστηρίζονται στο Excel Online.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις μορφές αρχείων του Excel, ανατρέξτε στο θέμα Αποθήκευση βιβλίου εργασίας σε άλλη μορφή αρχείου.

Σημείωση: Υπάρχουν όρια για το μέγεθος των αρχείων που μπορείτε να προβάλετε στο SharePoint Online και η υπηρεσία Power BI. Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τα όρια μεγέθους αρχείων για βιβλία εργασίας στο SharePoint Online.

Δυνατότητες που υποστηρίζονται για προβολή στο Excel Online

Όταν προβάλλετε ή εκτυπώνετε ένα βιβλίο εργασίας σε ένα παράθυρο του προγράμματος περιήγησης, ορισμένες δυνατότητες ενδέχεται να λειτουργούν διαφορετικά, όπως συνοψίζεται στον παρακάτω πίνακα.

Αυτή η δυνατότητα

Λειτουργεί ως εξής σε ένα παράθυρο του προγράμματος περιήγησης

Υπολογισμοί

Οι υπολογισμοί και οι ρυθμίσεις υπολογισμού, όπως οι ρυθμίσεις αυτόματου, μη αυτόματου και επαναληπτικού υπολογισμού για περιοχές ή φύλλα εργασίας, λειτουργούν σε ένα παράθυρο προγράμματος περιήγησης με τρόπο παρόμοιο όπως στο Excel.

Κελιά

Τα κελιά, περιλαμβανομένων των τιμών κελιών, των συγχωνευμένων κελιών και της επισκόπησης περιεχομένου κελιών, εμφανίζονται σε ένα παράθυρο προγράμματος περιήγησης με τρόπο παρόμοιο όπως στο Excel.

Γραφήματα και πίνακες, συμπεριλαμβανομένων αναφορών Συγκεντρωτικού Γραφήματος και αναφορών Συγκεντρωτικού Πίνακα

Σε γενικές γραμμές, γραφήματα, πίνακες, αναφορές Συγκεντρωτικού γραφήματος και αναφορών Συγκεντρωτικού πίνακα εμφανίζονται σε ένα παράθυρο προγράμματος περιήγησης που είναι παρόμοιο με το πώς θα εμφανίζονται στο Excel. Συμπερίληψη εξαιρέσεων

 • Γραφήματα που είναι μέρος μιας ομάδας γραφημάτων

 • Γραφήματα που βασίζονται σε εξωτερικές αναφορές

 • Γραφήματα που χρησιμοποιούν συγκεκριμένα είδη προελεύσεων τα οποία δεν υποστηρίζονται για βιβλία εργασίας που προβάλλονται σε ένα παράθυρο του προγράμματος περιήγησης

Εάν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες Excel Services ή Excel Online εσωτερικής εγκατάστασης (όχι στο cloud), η δυνατότητα για να εμφανίσετε συγκεκριμένο περιεχόμενο σε ένα παράθυρο προγράμματος περιήγησης εξαρτάται εάν χρησιμοποιείται για την εμφάνιση ενός βιβλίου εργασίας στις υπηρεσίες Excel Services ή Excel Online. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Σύγκριση των υπηρεσιών Excel Services στο SharePoint με το Excel Web App.

Συνδέσεις δεδομένων

Ανάλογα με το πώς το περιβάλλον σας έχει ρυθμιστεί, ορισμένα είδη των συνδέσεων δεδομένων που υποστηρίζονται για βιβλία εργασίας εμφανίζονται στο παράθυρο του προγράμματος περιήγησης, που σας επιτρέπει να ανανεώσει τα δεδομένα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα η ανανέωση δεδομένων ενός βιβλίου εργασίας σε ένα παράθυρο προγράμματος περιήγησης.

Ημερομηνίες

Οι ημερομηνίες εμφανίζονται σε ένα παράθυρο προγράμματος περιήγησης με τρόπο παρόμοιο όπως στο Excel.

Εξωτερικές αναφορές

Η τελευταία γνωστή τιμή για μια εξωτερική αναφορά εμφανίζεται σε ένα παράθυρο προγράμματος περιήγησης. Οι εξωτερικές αναφορές πρέπει να ενημερώνονται με χρήση του Excel.

Λίστα πεδίων για μια αναφορά Συγκεντρωτικού Γραφήματος ή μια αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα

Σε γενικές γραμμές, η λίστα πεδίων για μια αναφορά Συγκεντρωτικού Γραφήματος ή μια αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα λειτουργεί σε ένα παράθυρο προγράμματος περιήγησης με τρόπο παρόμοιο όπως στο Excel. Αυτό σημαίνει ότι οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν τη λίστα πεδίων για να εξερευνήσουν πληροφορίες και να αλλάξουν τα δεδομένα που εμφανίζονται σε μια αναφορά Συγκεντρωτικού Γραφήματος ή αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα.

Φίλτρα, αναλυτές και στοιχεία ελέγχου λωρίδας χρόνου

Φίλτρα και αναλυτές γενικά λειτουργούν σε ένα παράθυρο προγράμματος περιήγησης που είναι παρόμοιο με το πώς λειτουργούν στο Excel. Σε γενικές γραμμές, στοιχεία ελέγχου λωρίδας χρόνου εργασίας σε ένα παράθυρο προγράμματος περιήγησης που είναι παρόμοιο με το πώς λειτουργούν στο Excel.

Εάν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες Excel Services ή Excel Online εσωτερικής εγκατάστασης (όχι στο cloud), η δυνατότητα για να εμφανίσετε συγκεκριμένο περιεχόμενο σε ένα παράθυρο προγράμματος περιήγησης εξαρτάται εάν χρησιμοποιείται για την εμφάνιση ενός βιβλίου εργασίας στις υπηρεσίες Excel Services ή Excel Online. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Σύγκριση των υπηρεσιών Excel Services στο SharePoint με τοExcel Web App.

Μορφοποίηση

Η μορφοποίηση κελιών και περιοχών κελιών και οι μορφές αριθμών εμφανίζονται σε ένα παράθυρο προγράμματος περιήγησης με τρόπο παρόμοιο όπως στο Excel.

Συναρτήσεις

Οι περισσότερες συναρτήσεις του Excel λειτουργούν σε ένα παράθυρο προγράμματος περιήγησης με τρόπο ό, τι στο Excel. Εξαιρέσεις παρατίθενται στην ενότητα συναρτήσεις βιβλίου εργασίας αυτού του άρθρου.

Περιγράμματα γραμμών

Τα περισσότερα - αλλά όχι όλα - περιγράμματα γραμμών εμφανίζονται σε ένα παράθυρο προγράμματος περιήγησης όπως εμφανίζονται στο Excel. Τα χρώματα γραμμών, τα στυλ συνεχούς και διπλής γραμμής, οι συμπαγείς και διακεκομμένες γραμμές και οι γραμμές που χρησιμοποιούν λεπτό, μεσαίο και μεγάλο πάχος γραμμής υποστηρίζονται.

Καθορισμένα στοιχεία

Τα καθορισμένα στοιχεία, όπως περιοχές, πίνακες, γραφήματα, Συγκεντρωτικού γραφήματος αναφορών, Συγκεντρωτικού πίνακα αναφορών, οι αναλυτές και στοιχεία ελέγχου λωρίδας χρόνου γενικά εμφανίζονται σε ένα παράθυρο προγράμματος περιήγησης που είναι παρόμοιο με το πώς θα εμφανίζονται στο Excel.

Εάν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες Excel Services ή Excel Online εσωτερικής εγκατάστασης (όχι στο cloud), η δυνατότητα για να εμφανίσετε συγκεκριμένο περιεχόμενο σε ένα παράθυρο προγράμματος περιήγησης εξαρτάται εάν χρησιμοποιείται για την εμφάνιση ενός βιβλίου εργασίας στις υπηρεσίες Excel Services ή Excel Online. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Σύγκριση των υπηρεσιών Excel Services στο SharePoint με τοExcel Web App.

Γραφήματα sparkline

Τα γραφήματα sparkline εμφανίζονται σε ένα παράθυρο προγράμματος περιήγησης με τρόπο παρόμοιο όπως στο Excel.

Πίνακες

Οι πίνακες του Excel, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων, των κεφαλίδων στηλών και των γραμμών αθροίσματος, εμφανίζονται σε ένα παράθυρο προγράμματος περιήγησης με τρόπο παρόμοιο όπως στο Excel.

Δυνατότητες που μπορεί να διαφέρουν μεταξύ του προγράμματος περιήγησης και της επιφάνειας εργασίας

Ορισμένες δυνατότητες λειτουργούν διαφορετικά σε ένα παράθυρο προγράμματος περιήγησης από ό,τι στο Excel. Επιπλέον, ορισμένες δυνατότητες βιβλίου εργασίας μπορεί να εμποδίζουν την προβολή ενός βιβλίου εργασίας σε ένα παράθυρο προγράμματος περιήγησης.

Συμβουλή: Εάν δεν μπορείτε να προβάλετε ένα βιβλίο εργασίας σε ένα παράθυρο του προγράμματος περιήγησης, επειδή περιέχει δυνατότητες που δεν υποστηρίζονται, προσπαθήστε να ανοίξετε το βιβλίο εργασίας στο Excel στην επιφάνεια εργασίας.

Αυτή η δυνατότητα

Λειτουργεί ως εξής σε ένα παράθυρο του προγράμματος περιήγησης

Στοιχεία ελέγχου

Τα στοιχεία ελέγχου, όπως τα στοιχεία ελέγχου ActiveX και τα στοιχεία ελέγχου γραμμής εργαλείων φόρμας, εμποδίζουν την προβολή ενός βιβλίου εργασίας σε ένα παράθυρο του προγράμματος περιήγησης.

Συνδέσεις δεδομένων

Ανάλογα με το πώς το περιβάλλον σας έχει ρυθμιστεί, ορισμένα είδη των συνδέσεων δεδομένων να αποτρέψετε ένα βιβλίο εργασίας που εμφανίζεται στο παράθυρο του προγράμματος περιήγησης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα η ανανέωση δεδομένων ενός βιβλίου εργασίας σε ένα παράθυρο προγράμματος περιήγησης.

Επικύρωση δεδομένων

Η επεξεργασία βιβλίων εργασίας που χρησιμοποιούν επικύρωση δεδομένων μπορεί να γίνει σε ένα παράθυρο του προγράμματος περιήγησης, αλλά η επικύρωση δεδομένων δεν είναι δυνατό να ρυθμιστεί στο πρόγραμμα περιήγησης.

Ψηφιακές υπογραφές

Τα βιβλία εργασίας που χρησιμοποιούν ορατές ή αόρατες ψηφιακές υπογραφές δεν μπορούν να προβληθούν σε ένα παράθυρο του προγράμματος περιήγησης.

Γραμματοσειρές

Οι γραμματοσειρές εμφανίζονται συνήθως χρησιμοποιώντας το ίδιο στυλ και μέγεθος σε ένα πρόγραμμα περιήγησης όπως και στο Excel. Εάν ένα βιβλίο εργασίας χρησιμοποιεί μια συγκεκριμένη γραμματοσειρά που δεν είναι διαθέσιμη στη συσκευή σας, μπορεί να υποκατασταθεί μια άλλη γραμματοσειρά όταν ένα βιβλίο εργασίας εμφανίζεται σε ένα παράθυρο προγράμματος περιήγησης.

Συναρτήσεις

Ορισμένα είδη συναρτήσεων μπορεί να συμπεριφέρονται διαφορετικά σε ένα παράθυρο προγράμματος περιήγησης από ό,τι στο Excel. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Συναρτήσεις" παρακάτω σε αυτό το άρθρο.

Παλαιότερες γλώσσες μακροεντολών

Τα βιβλία εργασίας που περιέχουν δυνατότητες μακροεντολών παλαιού τύπου, όπως συναρτήσεις μακροεντολών του Microsoft Excel 4.0 και φύλλα παραθύρου διαλόγου Microsoft 5.0, δεν είναι δυνατό να εμφανιστούν σε ένα παράθυρο του προγράμματος περιήγησης.

Αποθήκευση

Όταν εσείς ή άλλα άτομα επεξεργάζονται ένα βιβλίο εργασίας σε ένα παράθυρο του προγράμματος περιήγησης, οι αλλαγές αποθηκεύονται αυτόματα.

Ασφάλεια και προστασία προσωπικών δεδομένων

Τα βιβλία εργασίας με ρυθμίσεις της Διαχείρισης δικαιωμάτων πληροφοριών (IRM) που εφαρμόζονται στο επίπεδο του βιβλίου εργασίας δεν μπορούν να προβληθούν σε ένα παράθυρο του προγράμματος περιήγησης.

Εάν ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί το Excel Online (εσωτερικής εγκατάστασης) ή το Excel Online (στο cloud) για την εμφάνιση βιβλίων εργασίας, τότε τα βιβλία εργασίας που είναι αποθηκευμένα σε βιβλιοθήκες εγγράφων με προστασία ΙRM υποστηρίζονται και μπορούν να εμφανιστούν σε ένα παράθυρο του προγράμματος περιήγησης.

Τα βιβλία εργασίας που αποστέλλονται ως συνημμένα με προστασία IRM στο Outlook Web App υποστηρίζονται επίσης και μπορούν να εμφανιστούν σε ένα παράθυρο του προγράμματος περιήγησης.

Ωστόσο, εάν η εταιρεία σας χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες Excel Services στον SharePoint Server (εσωτερικής εγκατάστασης) για να εμφανίσετε τα βιβλία εργασίας, τα βιβλία εργασίας σε βιβλιοθήκες με προστασία IRM δεν υποστηρίζονται και πρέπει να ανοίξει στο Excel.

Δεν είναι δυνατή η εφαρμογή διαχείρισης IRM στο πρόγραμμα περιήγησης.

Αναίρεση και ακύρωση αναίρεσης

Όταν ένα βιβλίο εργασίας υποβάλλεται σε επεξεργασία από περισσότερα από ένα άτομα ταυτόχρονα, οι εντολές Αναίρεσης και Ακύρωσης αναίρεσης δεν είναι διαθέσιμες σε ένα παράθυρο του προγράμματος περιήγησης μόλις ένας άλλος χρήστης κάνει μια αλλαγή.

Προστασία φύλλου εργασίας ή προστασία βιβλίου εργασίας

Τα βιβλία εργασίας που προστατεύονται (κρυπτογραφημένα με προστασία κωδικού πρόσβασης) δεν μπορούν να προβληθούν σε ένα παράθυρο του προγράμματος περιήγησης.

Τα προστατευμένα φύλλα εργασίας (όχι ολόκληρα βιβλία εργασίας) μπορούν να προβληθούν σε ένα παράθυρο προγράμματος περιήγησης στο Excel Online.

Σε ένα περιβάλλον εσωτερικής εγκατάστασης όπου χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες Excel Services ή το Excel Web App, τα προστατευμένα φύλλα εργασίας δεν μπορούν να προβληθούν σε ένα παράθυρο του προγράμματος περιήγησης.

Για να καταργήσετε την προστασία, ανοίξτε το βιβλίο εργασίας στο Excel το στην επιφάνεια εργασίας.

XML

Οι αντιστοιχίσεις XML, οι ενσωματωμένες έξυπνες ετικέτες XML και τα πακέτα επέκτασης XML εμποδίζουν την προβολή ενός βιβλίου εργασίας σε ένα παράθυρο του προγράμματος περιήγησης.

Συναρτήσεις στο Excel και στο Excel Online

Ορισμένες συναρτήσεις βιβλίου εργασίας συμπεριφέρονται διαφορετικά σε ένα παράθυρο προγράμματος περιήγησης από ό,τι στο Excel. Ο ακόλουθος πίνακας συνοψίζει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν ορισμένες συναρτήσεις στο Excel και σε ένα βιβλίο εργασίας που προβάλλεται σε ένα παράθυρο προγράμματος περιήγησης.

Αυτή η συνάρτηση

Λειτουργεί ως εξής στο Excel

Λειτουργεί ως εξής στο Excel Online

CHAR

Επιστρέφει ένα χαρακτήρα που καθορίζεται από έναν αριθμό. Για μη εκτυπώσιμους χαρακτήρες, επιστρέφει ένα χαρακτήρα μπλοκ.

Επιστρέφει ένα χαρακτήρα που καθορίζεται από έναν αριθμό. Για μη εκτυπώσιμους χαρακτήρες, επιστρέφει κενές τιμές.

HYPERLINK

Επιστρέφει μια ενεργή σύνδεση στην οποία μπορείτε να κάνετε κλικ και να την ακολουθήσετε

Ανάλογα με τις ρυθμίσεις αλληλεπίδρασης και περιήγησης του βιβλίου εργασίας που καθορίζονται για ένα βιβλίο εργασίας, η συνάρτηση HYPERLINK μπορεί να επιστρέψει μια ενεργή σύνδεση ή μια συμβολοσειρά κειμένου ανενεργής σύνδεσης.

INFO

Επιστρέφει τη διαδρομή του τρέχοντος καταλόγου ή φακέλου στον υπολογιστή.

Επιστρέφει #ΤΙΜΗ! ως τιμή σφάλματος.

NOW

Επιστρέφει την ημερομηνία και την ώρα στον υπολογιστή σας

Επιστρέφει την ημερομηνία και την ώρα στο διακομιστή

RAND, RANDBETWEEN

Επιστρέφει έναν τυχαίο αριθμό κάθε φορά που χρησιμοποιείται

Επιστρέφει έναν τυχαίο αριθμό κάθε φορά που χρησιμοποιείται

RTD (δεδομένα σε πραγματικό χρόνο)

Επιστρέφει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο από ένα πρόγραμμα που υποστηρίζει αυτοματοποίηση COM.

Εάν οι τιμές που έχουν επιστραφεί από μια συνάρτηση RTD αποθηκεύονται σε ένα βιβλίο εργασίας, οι τιμές αυτές εμφανίζονται. Εάν δεν αποθηκεύονται τιμές στο βιβλίο εργασίας, επιστρέφεται ένα σφάλμα #Δ/Υ.

TODAY

Επιστρέφει την ημερομηνία στον υπολογιστή σας

Επιστρέφει την ημερομηνία στο διακομιστή

Πληροφορίες για το Excel Online, το Excel Online (εσωτερικής εγκατάστασης) και τις υπηρεσίες Excel Services (εσωτερικής εγκατάστασης)

Για την εμφάνιση ενός βιβλίου εργασίας σε ένα παράθυρο του προγράμματος περιήγησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορες εφαρμογές. Ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο έχουν ρυθμιστεί οι παράμετροι του περιβάλλοντός σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Excel Online (τμήμα του Office Online), το Excel Online (τμήμα των Office Online εσωτερικής εγκατάστασης) ή τις υπηρεσίες Excel Services στον SharePoint Server (εσωτερικής εγκατάστασης) για την προβολή βιβλίων εργασίας σε ένα παράθυρο του προγράμματος περιήγησης.

Αυτή η απόφαση λαμβάνεται από ένα διαχειριστή ΙΤ και μπορεί να επηρεάσει τις δυνατότητες που υποστηρίζονται κατά την προβολή ενός βιβλίου εργασίας σε ένα παράθυρο του προγράμματος περιήγησης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους ακόλουθους πόρους:

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×