Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office
Διαφορές μεταξύ της χρήσης ενός βιβλίου εργασίας στο πρόγραμμα περιήγησης και στο Excel

Διαφορές μεταξύ της χρήσης ενός βιβλίου εργασίας στο πρόγραμμα περιήγησης και στο Excel

Χρήση Excel Online

σε ένα πρόγραμμα περιήγησης Web μοιάζει πολύ με την εφαρμογή υπολογιστή Excel. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες διαφορές που πρέπει να γνωρίζετε. Για παράδειγμα, δεν υποστηρίζονται όλες οι μορφές αρχείων και ορισμένες δυνατότητες μπορεί να λειτουργούν διαφορετικά από την εφαρμογή υπολογιστή. Αυτό το άρθρο εξηγεί αυτές τις διαφορές.

Σημείωση: Εάν χρησιμοποιείτε το Excel Online ή τις υπηρεσίες Excel Services στο SharePoint Server 2010, ανατρέξτε σε αυτήν την έκδοση των διαφορών μεταξύ της χρήσης ενός βιβλίου εργασίας στο πρόγραμμα περιήγησης και στο Excel.

Μορφές αρχείων που υποστηρίζονται σε Excel Online

 • Αρχεία βιβλίου εργασίας του Excel (. xlsx)

 • Αρχεία βιβλίου εργασίας του Excel 97-2003 (. xls).
  Σημείωση: Όταν ανοίγετε αυτήν τη μορφή αρχείου, το Excel Online θα το μετατρέψει σε ένα νεότερο αρχείο. xlsx. Μπορείτε πάντα να κάνετε λήψη του πρωτοτύπου, μεταβαίνοντας στις πληροφορίεςαρχείου > > προηγούμενες εκδόσεις.

 • Δυαδικό αρχείο βιβλίου εργασίας του Excel (. xlsb)

 • Αρχείο υπολογιστικού φύλλου OpenDocument (. υπερβολική δόση)

 • Βιβλίο εργασίας με δυνατότητα μακροεντολών του Excel (.
  xlsm) Ένα βιβλίο εργασίας σε αυτήν τη μορφή μπορεί να ανοίξει, αλλά οι μακροεντολές δεν εκτελούνται σε ένα παράθυρο του προγράμματος περιήγησης.

Τα βιβλία εργασίας σε άλλες μορφές, όπως η μορφή. csv, γενικά δεν υποστηρίζονται σε Excel Online.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις μορφές αρχείων του Excel, ανατρέξτε στο θέμα Αποθήκευση βιβλίου εργασίας σε άλλη μορφή αρχείου.

Σημείωση: Υπάρχουν όρια στο μέγεθος των αρχείων που μπορείτε να προβάλετε στο SharePoint Online και στην υπηρεσία Power BI. Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τα όρια μεγέθους αρχείων για βιβλία εργασίας στο SharePoint Online.

Δυνατότητες που υποστηρίζονται για προβολή σε Excel Online

Όταν προβάλλετε ή εκτυπώνετε ένα βιβλίο εργασίας σε ένα παράθυρο του προγράμματος περιήγησης, ορισμένες δυνατότητες ενδέχεται να λειτουργούν διαφορετικά, όπως συνοψίζεται στον παρακάτω πίνακα.

Αυτή η δυνατότητα

Λειτουργεί ως εξής σε ένα παράθυρο του προγράμματος περιήγησης

Υπολογισμούς

Οι υπολογισμοί και οι ρυθμίσεις υπολογισμού, συμπεριλαμβανομένων των αυτόματων, μη αυτόματων και επαναληπτικών ρυθμίσεων υπολογισμού για περιοχές ή φύλλα εργασίας, λειτουργούν σε ένα παράθυρο του προγράμματος περιήγησης, παρόμοιο με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν στο Excel.

Κελιά

Τα κελιά, συμπεριλαμβανομένων των τιμών κελιών, των συγχωνευμένων κελιών και της επισκόπησης περιεχομένου κελιών, εμφανίζονται σε ένα παράθυρο του προγράμματος περιήγησης, παρόμοιο με τον τρόπο εμφάνισής τους στο Excel.

Γραφήματα και πίνακες, όπως αναφορές Συγκεντρωτικού γραφήματος και αναφορές Συγκεντρωτικού πίνακα

Γενικά, τα γραφήματα, οι πίνακες, οι αναφορές Συγκεντρωτικού γραφήματος και οι αναφορές Συγκεντρωτικού πίνακα εμφανίζονται σε ένα παράθυρο του προγράμματος περιήγησης, παρόμοιο με τον τρόπο εμφάνισής τους στο Excel. Οι εξαιρέσεις περιλαμβάνουν

 • Γραφήματα που αποτελούν μέρος μιας ομάδας γραφημάτων

 • Γραφήματα που βασίζονται σε εξωτερικές αναφορές

 • Γραφήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα είδη προελεύσεων δεδομένων που δεν υποστηρίζονται για βιβλία εργασίας που προβάλλονται σε ένα παράθυρο του προγράμματος περιήγησης

Εάν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες Excel Services ή Excel Online στις εγκαταστάσεις (όχι στο cloud), η δυνατότητα εμφάνισης συγκεκριμένου περιεχομένου σε ένα παράθυρο του προγράμματος περιήγησης εξαρτάται από το εάν οι υπηρεσίες Excel Services ή Excel Online χρησιμοποιούνται για την εμφάνιση ενός βιβλίου εργασίας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα σύγκριση των υπηρεσιών Excel Services στο SharePoint με το Excel Web App.

Συνδέσεις δεδομένων

Ανάλογα με τον τρόπο ρύθμισης των παραμέτρων του περιβάλλοντός σας, ορισμένα είδη συνδέσεων δεδομένων υποστηρίζονται για βιβλία εργασίας που εμφανίζονται σε ένα παράθυρο του προγράμματος περιήγησης, το οποίο σας επιτρέπει να ανανεώνετε δεδομένα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα ανανέωση δεδομένων σε ένα βιβλίο εργασίας σε ένα παράθυρο του προγράμματος περιήγησης.

Ημερομηνίες

Οι ημερομηνίες εμφανίζονται σε ένα παράθυρο του προγράμματος περιήγησης, παρόμοια με τον τρόπο εμφάνισής τους στο Excel.

Εξωτερικές αναφορές

Η τελευταία γνωστή τιμή για μια εξωτερική αναφορά εμφανίζεται σε ένα παράθυρο του προγράμματος περιήγησης. Οι εξωτερικές αναφορές πρέπει να ενημερώνονται χρησιμοποιώντας το Excel.

Λίστα πεδίων για μια αναφορά Συγκεντρωτικού γραφήματος ή μια αναφορά Συγκεντρωτικού πίνακα

Γενικά, η λίστα πεδίων για μια αναφορά Συγκεντρωτικού γραφήματος ή μια αναφορά Συγκεντρωτικού πίνακα λειτουργεί σε ένα παράθυρο του προγράμματος περιήγησης με τρόπο παρόμοιο με τον τρόπο που λειτουργεί στο Excel. Αυτό σημαίνει ότι οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν τη λίστα πεδία για να διερευνήσουν πληροφορίες και να αλλάξουν τα δεδομένα που εμφανίζονται σε μια αναφορά Συγκεντρωτικού γραφήματος ή μια αναφορά Συγκεντρωτικού πίνακα.

Φίλτρα, αναλυτές και στοιχεία ελέγχου λωρίδας χρόνου

Τα φίλτρα και οι αναλυτές λειτουργούν γενικά σε ένα παράθυρο του προγράμματος περιήγησης, παρόμοιο με τον τρόπο που λειτουργούν στο Excel. Γενικά, τα στοιχεία ελέγχου λωρίδας χρόνου λειτουργούν σε ένα παράθυρο του προγράμματος περιήγησης, παρόμοιο με τον τρόπο που λειτουργούν στο Excel.

Εάν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες Excel Services ή Excel Online στις εγκαταστάσεις (όχι στο cloud), η δυνατότητα εμφάνισης συγκεκριμένου περιεχομένου σε ένα παράθυρο του προγράμματος περιήγησης εξαρτάται από το εάν οι υπηρεσίες Excel Services ή Excel Online χρησιμοποιούνται για την εμφάνιση ενός βιβλίου εργασίας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα σύγκριση των υπηρεσιών Excel Services στο SharePoint με τοExcel Web App.

Μορφοποίηση

Η μορφοποίηση κελιών και κελιών και οι μορφές αριθμών εμφανίζονται σε ένα παράθυρο του προγράμματος περιήγησης, παρόμοιο με τον τρόπο εμφάνισής τους στο Excel.

Συναρτήσεις

Οι περισσότερες συναρτήσεις του Excel λειτουργούν σε ένα παράθυρο του προγράμματος περιήγησης, όπως στο Excel. Οι εξαιρέσεις παρατίθενται στην ενότητα " συναρτήσεις βιβλίου εργασίας " αυτού του άρθρου.

Περιγράμματα της ουράς

Τα περισσότερα, αλλά όχι όλα, τα περιγράμματα των γραμμάτων εμφανίζονται σε ένα παράθυρο του προγράμματος περιήγησης, όπως εμφανίζονται στο Excel. Τα χρώματα γραμμής, τα στυλ συνεχούς και διπλής γραμμής, οι συμπαγείς και διακεκομμένες γραμμές και οι γραμμές με χρήση λεπτού, μεσαίου και πάχους γραμμών υποστηρίζονται.

Επώνυμα στοιχεία

Τα καθορισμένα στοιχεία, όπως οι περιοχές, οι πίνακες, τα γραφήματα, οι αναφορές Συγκεντρωτικού γραφήματος, οι αναφορές Συγκεντρωτικού πίνακα, οι αναλυτές και τα στοιχεία ελέγχου λωρίδας χρόνου εμφανίζονται γενικά σε ένα παράθυρο του προγράμματος περιήγησης, παρόμοιο με τον τρόπο εμφάνισής τους στο Excel.

Εάν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες Excel Services ή Excel Online στις εγκαταστάσεις (όχι στο cloud), η δυνατότητα εμφάνισης συγκεκριμένου περιεχομένου σε ένα παράθυρο του προγράμματος περιήγησης εξαρτάται από το εάν οι υπηρεσίες Excel Services ή Excel Online χρησιμοποιούνται για την εμφάνιση ενός βιβλίου εργασίας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα σύγκριση των υπηρεσιών Excel Services στο SharePoint με τοExcel Web App.

Ένα γράφημα sparkline στο Excel Web Access

Το γραφήματα sparkline εμφανίζει σε ένα παράθυρο του προγράμματος περιήγησης παρόμοιο με τον τρόπο που εμφανίζονται στο Excel.

Πίνακες

Οι πίνακες του Excel, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων, των κεφαλίδων στηλών και των γραμμών αθροίσματος, εμφανίζονται σε ένα παράθυρο του προγράμματος περιήγησης, παρόμοιο με τον τρόπο εμφάνισής τους στο Excel.

Δυνατότητες που μπορούν να διαφέρουν μεταξύ του προγράμματος περιήγησης και της επιφάνειας εργασίας

Ορισμένες δυνατότητες λειτουργούν διαφορετικά σε ένα παράθυρο του προγράμματος περιήγησης από ό,τι στο Excel. Επιπλέον, ορισμένες δυνατότητες του βιβλίου εργασίας μπορούν να εμποδίσουν την προβολή ενός βιβλίου εργασίας σε ένα παράθυρο του προγράμματος περιήγησης.

Συμβουλή: Εάν δεν μπορείτε να προβάλετε ένα βιβλίο εργασίας σε ένα παράθυρο του προγράμματος περιήγησης, επειδή περιέχει δυνατότητες που δεν υποστηρίζονται, δοκιμάστε να ανοίξετε το βιβλίο εργασίας στο Excel στην επιφάνεια εργασίας.

Αυτή η δυνατότητα

Λειτουργεί ως εξής σε ένα παράθυρο του προγράμματος περιήγησης

Ελέγχου

Τα στοιχεία ελέγχου, όπως τα στοιχεία ελέγχου ActiveX και τα στοιχεία ελέγχου γραμμής εργαλείων φόρμας, εμποδίζουν την προβολή ενός βιβλίου εργασίας σε ένα παράθυρο του προγράμματος περιήγησης.

Συνδέσεις δεδομένων

Ανάλογα με τον τρόπο ρύθμισης των παραμέτρων του περιβάλλοντός σας, ορισμένα είδη συνδέσεων δεδομένων μπορούν να εμποδίσουν την εμφάνιση ενός βιβλίου εργασίας σε ένα παράθυρο του προγράμματος περιήγησης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα ανανέωση δεδομένων σε ένα βιβλίο εργασίας σε ένα παράθυρο του προγράμματος περιήγησης.

Επικύρωση δεδομένων

Τα βιβλία εργασίας που χρησιμοποιούν την επικύρωση δεδομένων μπορούν να επεξεργαστούν σε ένα παράθυρο του προγράμματος περιήγησης, αλλά η επικύρωση δεδομένων δεν είναι δυνατό να ρυθμιστεί στο πρόγραμμα περιήγησης.

Ψηφιακές υπογραφές

Τα βιβλία εργασίας που χρησιμοποιούν ορατές ή αόρατες ψηφιακές υπογραφές δεν μπορούν να προβληθούν σε ένα παράθυρο του προγράμματος περιήγησης.

Γραμματοσειρές

Οι γραμματοσειρές εμφανίζονται συνήθως με το ίδιο στυλ και μέγεθος σε ένα πρόγραμμα περιήγησης, όπως εμφανίζονται στο Excel. Εάν ένα βιβλίο εργασίας χρησιμοποιεί μια συγκεκριμένη γραμματοσειρά που δεν είναι διαθέσιμη στη συσκευή σας, τότε μια άλλη γραμματοσειρά μπορεί να αντικατασταθεί όταν ένα βιβλίο εργασίας εμφανίζεται σε ένα παράθυρο του προγράμματος περιήγησης.

Συναρτήσεις

Ορισμένα είδη συναρτήσεων μπορεί να συμπεριφέρονται διαφορετικά σε ένα παράθυρο του προγράμματος περιήγησης από ό,τι στο Excel. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα συναρτήσεις παρακάτω σε αυτό το άρθρο.

Γλώσσες μακροεντολών παλαιού τύπου

Τα βιβλία εργασίας που περιέχουν δυνατότητες μακροεντολών παλαιού τύπου, όπως οι συναρτήσεις μακροεντολών του Microsoft Excel 4,0 και τα φύλλα παραθύρων διαλόγου του Microsoft 5,0 δεν μπορούν να εμφανιστούν σε ένα παράθυρο του προγράμματος περιήγησης.

Αποθήκευση

Όταν εσείς ή άλλα άτομα επεξεργάζεστε ένα βιβλίο εργασίας σε ένα παράθυρο του προγράμματος περιήγησης, οι αλλαγές αποθηκεύονται αυτόματα.

Ασφάλεια και προστασία προσωπικών δεδομένων

Τα βιβλία εργασίας που έχουν ρυθμίσεις διαχείρισης δικαιωμάτων πληροφοριών (IRM) που εφαρμόζονται στο επίπεδο του βιβλίου εργασίας δεν μπορούν να προβληθούν σε ένα παράθυρο του προγράμματος περιήγησης.

Εάν η εταιρεία σας χρησιμοποιεί Excel Online (στο χώρο) ή Excel Online (στο cloud) για να εμφανίσει βιβλία εργασίας, τότε υποστηρίζονται τα βιβλία εργασίας που είναι αποθηκευμένα σε βιβλιοθήκες εγγράφων με προστασία IRM και μπορούν να εμφανιστούν σε ένα παράθυρο του προγράμματος περιήγησης.

Τα βιβλία εργασίας που αποστέλλονται ως συνημμένα με προστασία IRM στο Outlook Web App υποστηρίζονται επίσης και μπορούν να εμφανιστούν σε ένα παράθυρο του προγράμματος περιήγησης.

Ωστόσο, εάν η εταιρεία σας χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες Excel Services στον SharePoint Server (εσωτερικής εγκατάστασης) για να εμφανίσει βιβλία εργασίας, τα βιβλία εργασίας σε βιβλιοθήκες με προστασία IRM δεν υποστηρίζονται και πρέπει να ανοίξουν στο Excel.

Δεν είναι δυνατή η εφαρμογή της υπηρεσίας IRM στο πρόγραμμα περιήγησης.

Αναίρεση και επανάληψη

Κατά την επεξεργασία ενός βιβλίου εργασίας από περισσότερα από ένα άτομα κάθε φορά, οι εντολές αναίρεσης και επανάληψης δεν είναι διαθέσιμες σε ένα παράθυρο του προγράμματος περιήγησης μόλις κάποιος άλλος χρήστης κάνει μια αλλαγή.

Προστασία φύλλου εργασίας ή προστασία βιβλίου εργασίας

Τα βιβλία εργασίας που προστατεύονται (κρυπτογραφημένα με προστασία κωδικού πρόσβασης) δεν μπορούν να προβληθούν σε ένα παράθυρο του προγράμματος περιήγησης.

Τα προστατευμένα φύλλα εργασίας (όχι ολόκληρα βιβλία εργασίας) μπορούν να προβληθούν σε ένα παράθυρο του προγράμματος περιήγησης στο Excel Online.

Σε ένα περιβάλλον εσωτερικής εγκατάστασης όπου χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες Excel Services ή το Excel Web App, τα προστατευμένα φύλλα εργασίας δεν μπορούν να προβληθούν σε ένα παράθυρο του προγράμματος περιήγησης.

Για να καταργήσετε την προστασία, ανοίξτε το βιβλίο εργασίας στο Excel στην επιφάνεια εργασίας.

XML

Οι αντιστοιχίσεις XML, οι ενσωματωμένες Έξυπνες ετικέτες XML και τα πακέτα επέκτασης XML εμποδίζουν την προβολή ενός βιβλίου εργασίας σε ένα παράθυρο του προγράμματος περιήγησης.

Συναρτήσεις στο Excel και στο Excel Online

Ορισμένες συναρτήσεις βιβλίου εργασίας συμπεριφέρονται διαφορετικά σε ένα παράθυρο του προγράμματος περιήγησης από ό,τι στο Excel. Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τον τρόπο με τον οποίο ορισμένες συναρτήσεις λειτουργούν στο Excel και σε ένα βιβλίο εργασίας που προβάλλεται σε ένα παράθυρο του προγράμματος περιήγησης.

Αυτή η συνάρτηση

Λειτουργεί ως εξής στο Excel

Λειτουργεί ως εξής στο Excel Online

CHAR

Επιστρέφει ένα χαρακτήρα που καθορίζεται από έναν αριθμό. Για μη εκτυπώσιμους χαρακτήρες, επιστρέφει έναν χαρακτήρα μπλοκ.

Επιστρέφει ένα χαρακτήρα που καθορίζεται από έναν αριθμό. Για μη εκτυπώσιμους χαρακτήρες, επιστρέφει κενές τιμές.

ΥΠΕΡ-σύνδεση

Επιστρέφει μια ενεργή σύνδεση στην οποία μπορείτε να κάνετε κλικ και να ακολουθήσετε

Ανάλογα με τη διαδραστικότητα του βιβλίου εργασίας και τις ρυθμίσεις περιήγησης του βιβλίου εργασίας που έχουν καθοριστεί για ένα βιβλίο εργασίας, η συνάρτηση υπερ-ΣΎΝΔΕΣΗς μπορεί να επιστρέψει μια ενεργή σύνδεση ή μια συμβολοσειρά κειμένου ανενεργής σύνδεσης.

Πληροφορία

Επιστρέφει τη διαδρομή του τρέχοντος καταλόγου ή φακέλου στον υπολογιστή.

Επιστρέφει μια #VALUE! .

Τώρα

Επιστρέφει την ημερομηνία και την ώρα στον υπολογιστή σας

Επιστρέφει την ημερομηνία και την ώρα στο διακομιστή

RAND, RANDBETWEEN

Επιστρέφει έναν τυχαίο αριθμό κάθε φορά που χρησιμοποιείται

Επιστρέφει έναν τυχαίο αριθμό κάθε φορά που χρησιμοποιείται

RTD (δεδομένα σε πραγματικό χρόνο)

Επιστρέφει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο από ένα πρόγραμμα που υποστηρίζει αυτοματοποίηση COM.

Εάν οι τιμές που έχουν επιστραφεί από μια συνάρτηση RTD είναι αποθηκευμένες σε ένα βιβλίο εργασίας, αυτές οι τιμές εμφανίζονται. Εάν δεν αποθηκεύονται τιμές στο βιβλίο εργασίας, επιστρέφεται ένα σφάλμα #N/A.

ΣΉΜΕΡΑ

Επιστρέφει την ημερομηνία στον υπολογιστή σας

Επιστρέφει την ημερομηνία στο διακομιστή

Σχετικά με Excel Online, Excel Online (εσωτερικής εγκατάστασης) και τις υπηρεσίες Excel Services (στο χώρο)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικές εφαρμογές για να εμφανίσετε ένα βιβλίο εργασίας σε ένα παράθυρο του προγράμματος περιήγησης. Ανάλογα με τον τρόπο ρύθμισης των παραμέτρων του περιβάλλοντός σας, θα μπορούσατε να χρησιμοποιείτε το Excel Online (μέρος του Office Online ), το Excel Online (μέρος του Office Online στις εγκαταστάσεις) ή τις υπηρεσίες Excel Services στον SharePoint Server (εσωτερικής εγκατάστασης) για να προβάλετε ένα βιβλίο εργασίας σε ένα παράθυρο του προγράμματος περιήγησης.

Ένας διαχειριστής IT λαμβάνει αυτή την απόφαση και μπορεί να επηρεάσει τις δυνατότητες που υποστηρίζονται κατά την προβολή ενός βιβλίου εργασίας σε ένα παράθυρο του προγράμματος περιήγησης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους ακόλουθους πόρους:

Σημείωση:  Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας πείτε εάν σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×