Διαφορές μεταξύ εγγενών και εξωτερικών λιστών

Διαφορές μεταξύ εγγενών και εξωτερικών λιστών

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Μια λίστα του SharePoint μπορεί να είναι εγγενής ή εξωτερική:

 • Μια εγγενής λίστα έχει όλες τις δυνατότητες και τα δεδομένα της ενσωματωμένα στα προϊόντα του SharePoint. Υπάρχουν διάφορες προεπιλεγμένες λίστες, όπως "Ανακοινώσεις", "Ημερολόγια" και "Εργασίες", και προσαρμοσμένες λίστες που μπορείτε να ξεκινήσετε από την αρχή, καθώς και η μεγαλύτερη ποικιλία διαθέσιμων δυνατοτήτων.

 • Μια εξωτερική λίστα έχει, επίσης, τις δυνατότητές της ενσωματωμένες στα προϊόντα του SharePoint, αλλά τα δεδομένα αποθηκεύονται σε μια προέλευση δεδομένων έξω από τα προϊόντα του SharePoint, όπως μια βάση δεδομένων. Κάποιος χρήστης, όπως ένας επιχειρηματικός αναλυτής, πρέπει πρώτα να δημιουργήσει την εξωτερική λίστα. Μετά τη δημιουργία της, μια εξωτερική λίστα έχει πολλές κοινές δυνατότητες με μια εγγενή λίστα, αλλά υπάρχουν ορισμένες διαφορές που πρέπει να γνωρίζετε. Παρατίθενται στις παρακάτω ενότητες.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Εύρεση περιεχομένου σχετικά με εξωτερικά δεδομένα.

Σε αυτό το άρθρο

Σύγκριση διαφορών δυνατοτήτων λίστας

Σύγκριση διαφορών τύπου στήλης

Σύγκριση διαφορών προβολής λίστας

Σύγκριση διαφορών δυνατοτήτων λίστας

Δυνατότητα εγγενούς λίστας

Υποστηρίζεται στις εξωτερικές λίστες;

Περισσότερες πληροφορίες

Βασική Λειτουργίες

 • Επεξεργασία ονόματος λίστας, περιγραφής και περιήγησης

Ναι

 • Έλεγχος περιήγησης στη Γρήγορη εκκίνηση

Ναι

 • Εκτέλεση τοπικής λειτουργίας φίλτρου ή ταξινόμησης χρησιμοποιώντας κεφαλίδες στήλης

Ναι

 • Δημιουργία και διαχείριση προβολών 

Ναι

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα σύγκριση διαφορών προβολής λίστας.

 • Ρύθμιση παραμέτρων προβολών ανά θέση

Όχι

 • Μενού Προβολή, κουμπί Αποθήκευση προβολής και πλαίσιο Αναζήτηση

Όχι

Αυτές οι δυνατότητες λειτουργούν μόνο με προβολές λίστας που αποδίδονται στην πλευρά του υπολογιστή-πελάτη

 • Προσθήκη, επεξεργασία και διαγραφή στοιχείων με φόρμες SharePoint και φόρμες InfoPath

Ναι

 • Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση φορμών παραθύρων διαλόγου

Ναι

 • Προσθήκη, επεξεργασία και διαγραφή στοιχείων με Γρήγορη επεξεργασία

Όχι

 • Κοινή χρήση με άλλους

Ναι

 • Ορισμός δικαιωμάτων λίστας

Ναι

 • Ορισμός δικαιωμάτων επιπέδου στοιχείου

Όχι

 • Εγγραφή σε ειδοποιήσεις και τροφοδοσίες RSS

Όχι

Ένας προγραμματιστής μπορεί να δημιουργήσει μια ειδοποίηση στην εξωτερική προέλευση δεδομένων, χρησιμοποιώντας το πλαίσιο συμβάντων.

 • Εργασία με χαρακτηρισμούς χρήστη, ετικέτες και σημειώσεις

Όχι

 • Αποστολή σύνδεσης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Ναι

 • Εργασία με μεγάλες λίστες

Ναι

Τα όρια και οι οριακές τιμές της λίστας διαφέρουν.

 • Εμφάνιση δεδομένων στο Τμήμα Web λίστας

Όχι

Χρησιμοποιήστε τα Τμήματα Web επιχειρηματικών δεδομένων.

Στήλη Λειτουργίες

 • Χρήση τύπων και υπολογιζόμενων τιμών 

Ναι

 • Προσθήκη νέας στήλης

Όχι

Μπορεί να οριστεί στην εξωτερική προέλευση δεδομένων και στον τύπο εξωτερικού περιεχομένου.

 • Επικύρωση στηλών

Όχι

Μπορεί να οριστεί στην εξωτερική προέλευση δεδομένων.

 • Προσθήκη, τροποποίηση και διαγραφή στηλών ευρετηρίου

Όχι

Μπορεί να οριστεί στην εξωτερική προέλευση δεδομένων.

 • Δημιουργία στηλών αναζήτησης

Όχι

Εναλλακτικά, μπορείτε να συσχετίσετε δύο ή περισσότερες εξωτερικές λίστες όταν ορίζετε έναν τύπο εξωτερικού περιεχομένου.

 • Δημιουργία μοναδικών στηλών

Όχι

Μπορεί να οριστεί στην εξωτερική προέλευση δεδομένων και στον τύπο εξωτερικού περιεχομένου.

 • Επιβολή σχέσεων λίστας

Όχι

Μπορεί να οριστεί στην εξωτερική προέλευση δεδομένων.

 • Χρήση τύπων περιεχομένου και προσθήκη στηλών τοποθεσίας

Όχι

 • Δημιουργία στηλών εξωτερικών δεδομένων

Όχι

 • Προσθήκη στηλών διαχειριζόμενων μετα-δεδομένων

Όχι

Λειτουργίες προγράμματος-πελάτη

 • Συγχρονισμός δεδομένων με το Excel

Ναι

 • Συγχρονισμός δεδομένων με το Visio

Ναι

 • Συγχρονισμός δεδομένων με την Access

Ναι

 • Συγχρονισμός δεδομένων με το Outlook

Ναι

 • Συγχρονισμός δεδομένων με το Project

Όχι

 • Χρήση της εντολής Άνοιγμα με την Access

Όχι

Πρόσθετες λειτουργίες

 • Χρήση της εντολής Αποστολή προς

Όχι

 • Μεταβίβαση και ανάληψη ελέγχου στοιχείων

Όχι

 • Συσχετισμός ροής εργασίας με μια λίστα

Όχι

 • Δημιουργία φακέλων

Όχι

 • Απαίτηση έγκρισης

Όχι

 • Επισύναψη αρχείων

Όχι

 • Διαχείριση εκδόσεων (έγκριση περιεχομένου, ιστορικό εκδόσεων στοιχείων, ασφάλεια στοιχείου προχείρου)

Όχι

 • Χρήση ακροατηρίων προορισμού

Όχι

 • Προσθήκη δεδομένων λίστας στην Αναζήτηση τοποθεσίας

Ναι

Η προσθήκη δεδομένων εξωτερικής λίστας σε αποτελέσματα αναζήτησης απαιτεί ρύθμιση παραμέτρων για προχωρημένους.

 • Ενοποίηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη λίστα

Όχι

 • Ορισμός πολιτικής διαχείρισης πληροφοριών

 • Δημιουργία αναφοράς σχεδίου αρχείου

Όχι

 • Αποθήκευση της λίστας ως προτύπου

Όχι

 • Νέο γρήγορο βήμα

Όχι

Αρχή της σελίδας

Σύγκριση διαφορών τύπου στήλης

Τύπος στήλης "Εγγενής λίστα"

Υποστηρίζεται στις εξωτερικές λίστες;

Περισσότερες πληροφορίες

Μία γραμμή κειμένου

Ναι

Πολλές γραμμές κειμένου

Ναι

Αριθμός

Ναι

Νομισματική μονάδα

Ναι

Ημερομηνία και ώρα

Ναι

Ναι/Όχι

Ναι

Επιλογή

Όχι

Αναζήτηση

Όχι

Άτομο ή ομάδα

Όχι

Υπερ-σύνδεση ή εικόνα

Όχι

Υπολογισμός

Όχι

Διαχειριζόμενα μετα-δεδομένα

Όχι

Πλήρες περιεχόμενο HTML με μορφοποίηση και περιορισμούς για δημοσίευση (HTML δημοσίευσης)

Όχι

Εικόνα με μορφοποίηση και περιορισμούς για δημοσίευση (εικόνα δημοσίευσης)

Όχι

Υπερ-σύνδεση με μορφοποίηση και περιορισμούς για δημοσίευση (υπερ-σύνδεση δημοσίευσης)

Όχι

Δεδομένα εμπλουτισμένου περιεχομένου πολυμέσων για δημοσίευση

Όχι

Δεδομένα συνδέσεων σύνοψης

Όχι

Αρχή της σελίδας

Σύγκριση διαφορών προβολής λίστας

Επιλογή προβολής "Εγγενής λίστα"

Υποστηρίζεται στις εξωτερικές λίστες;

Περισσότερες πληροφορίες

Όλοι οι τύποι προβολής

Όχι

Σε μια εξωτερική λίστα, υποστηρίζεται μόνο η Τυπική προβολή και η Προσαρμοσμένη προβολή στο Designer.

Επιλογή ή απαλοιφή στηλών για εμφάνιση

Ναι

Στον τύπο εξωτερικού περιεχομένου της εξωτερικής λίστας, μπορείτε επίσης να καθορίσετε τη στήλη Τίτλος.

Ορισμός ακροατηρίου προβολής (Δημόσιο και Προσωπικό)

Ναι

Ορισμός τοπικής λειτουργίας φίλτρου

Ναι

Οι εξωτερικές λίστες μπορεί επίσης να έχουν ένα ή περισσότερα φίλτρα προέλευσης δεδομένων καθορισμένα στον τύπο εξωτερικού περιεχομένου τα οποία φιλτράρουν τα δεδομένα στην εξωτερική προέλευση δεδομένων για βελτίωση της απόδοσης.

Ορισμός τοπικής λειτουργίας φίλτρου ή ταξινόμησης

Ναι

Οι εξωτερικές λίστες μπορεί να έχουν επίσης μια προκαθορισμένη λειτουργία ταξινόμησης στον τύπο εξωτερικού περιεχομένου που προ-ταξινομεί τα δεδομένα στην εξωτερική προέλευση δεδομένων για βελτίωση της απόδοσης.

Ορισμός προβολής σε μορφή πίνακα

Ναι

Δημιουργία λειτουργίας ομαδοποίησης

Ναι

Ορισμός συνόλων

Ναι

Ενημέρωση στυλ

Ναι

Όριο στοιχείων

Ναι

Οι εξωτερικές λίστες μπορεί να έχουν επίσης έναν αριθμό σελίδας καθορισμένο στον τύπο εξωτερικού περιεχομένου που περιορίζει τα δεδομένα στην εξωτερική προέλευση δεδομένων για βελτίωση της απόδοσης.

Δημιουργία φακέλων

Όχι

Δημιουργία προβολής για κινητές συσκευές

Ναι

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×