Διαφορές ανάμεσα στη μορφή κειμένου OpenDocument (.odt) και τη μορφή Word (.docx) που χρησιμοποιούνται από το Word Web App

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Κατά την επεξεργασία ενός αρχείου σε μορφή κειμένου OpenDocument (.odt) με τη χρήση Word Online και, στη συνέχεια, ανοίξτε το ξανά στο Word 2010, ενδέχεται να παρατηρήσετε ορισμένες μορφοποίησης διαφορές μεταξύ της αρχικής έκδοσης και της έκδοσης δυνατή η επεξεργασία. Παρομοίως, μπορεί επίσης να δείτε διαφορές μορφοποίησης κατά το άνοιγμα αρχείου κειμένου OpenDocument στο Word Online. Αυτό είναι λόγω τις διαφορετικές δυνατότητες ότι οι μορφές αρχείων υποστήριξης.

Σημείωση: Οι διαφορές θα αντιμετωπίσετε όταν εργάζεστε με δύο μορφές αρχείων περιορίζονται γενικά διαφορές μορφοποίησης. Θα μετατροπή δεδομένων και το περιεχόμενο, αλλά πώς μορφοποιείτε και αλληλεπίδραση με τα δεδομένα και περιεχομένου μπορεί να είναι διαφορετικές μεταξύ των μορφών.

Τι συμβαίνει όταν επεξεργάζομαι ένα έγγραφο στη μορφή κειμένου OpenDocument;

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει ποιες περιοχές δυνατοτήτων Word Online είναι υποστηρίζονται πλήρως ή μερικώς στη μορφή OpenDocument (.odt).

  • Υποστηρίζεται    Αυτή η δυνατότητα υποστηρίζεται τόσο από το Word Online, όσο και από τη μορφή κειμένου OpenDocument. Το περιεχόμενο, η μορφοποίηση και η χρηστικότητα διατηρούνται.

  • Υποστηρίζεται μερικώς    Τόσο το Word Online όσο και η μορφή κειμένου OpenDocument υποστηρίζουν αυτήν τη δυνατότητα, ωστόσο η μορφοποίηση και η χρηστικότητα ενδέχεται να επηρεαστούν. Δεν χάνονται δεδομένα ή κείμενο, αλλά η μορφοποίησή τους και ο τρόπος με τον οποίο εργάζεστε με το κείμενο ή τα γραφικά ενδέχεται να διαφέρουν.

Για πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες γραφικών που υποστηρίζονται πλήρως, μερικώς ή δεν υποστηρίζονται στη μορφή OpenDocument, ανατρέξτε στο θέμα δυνατότητες γραφικών του πίνακα αργότερα σε αυτό το άρθρο.

Περιοχή

Υποπεριοχή

Επίπεδο υποστήριξης

Σχόλια

Συνεργασία

Συγχώνευση αλληλογραφίας

Υποστηρίζεται

Η σύνδεση με την προέλευση δεδομένων πρέπει να δημιουργηθεί ξανά εάν η επεξεργασία του εγγράφου πραγματοποιείται από άλλη εφαρμογή ODF.

Περιεχόμενο

Παραπομπές

Υποστηρίζεται

Περιεχόμενο

Επεξεργασία Εξισώσεων

Υποστηρίζεται

Περιεχόμενο

Εξισώσεις

Υποστηρίζεται

Περιεχόμενο

Υποσημειώσεις-Σημειώσεις τέλους

Υποστηρίζεται

Τα προσαρμοσμένα διαχωριστικά δεν υποστηρίζονται.

Περιεχόμενο

Κεφαλίδα-Υποσέλιδο

Υποστηρίζεται

Περιεχόμενο

Ευρετήριο

Υποστηρίζεται

Οι δείκτες πολλαπλών στηλών δεν υποστηρίζονται.

Περιεχόμενο

Εισαγωγή αλλαγής

Υποστηρίζεται μερικώς

Λόγω των συνεχών αλλαγών ενοτήτων ενδέχεται να χαθούν ορισμένες ιδιότητες, όπως επάνω/κάτω περιθώρια, επικεφαλίδες/υποσέλιδα, περιγράμματα και αρίθμηση γραμμών.

Περιεχόμενο

Office Art

Υποστηρίζεται

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο θέμα δυνατότητες γραφικών του πίνακα .

Περιεχόμενο

Αρίθμηση σελίδων

Υποστηρίζεται

Περιεχόμενο

Εικόνες

Υποστηρίζεται

Οι εικόνες από ένα έγγραφο που έχει δημιουργηθεί στο OpenOffice δεν εμφανίζονται.

Περιεχόμενο

Πίνακες

Υποστηρίζεται μερικώς

Οι πίνακες με περισσότερες από 64 στήλες δεν υποστηρίζονται.

Περιεχόμενο

Πλαίσια κειμένου

Υποστηρίζεται μερικώς

Δεν είναι δυνατή η ένθεση πλαισίων κειμένου.

Περιεχόμενο

Πίνακας περιεχομένων (TOC)

Υποστηρίζεται μερικώς

Ο πίνακας περιεχομένων χάνει στοιχεία που έχουν ετικέτα με πεδίο SEQ.

Επεξεργασία

Αυτόματη Διόρθωση

Υποστηρίζεται

Επεξεργασία

Αποκοπή-Αντιγραφή-Επικόλληση

Υποστηρίζεται

Επεξεργασία

Μεταφορά και απόθεση

Υποστηρίζεται

Επεξεργασία

Φάκελοι και ετικέτες

Υποστηρίζεται

Επεξεργασία

Επιλογή

Υποστηρίζεται

Επεξεργασία

Αναίρεση-Ακύρωση αναίρεσης-Επανάληψη

Υποστηρίζεται

Λειτουργίες αρχείων

Ενοποίηση του WSS

Υποστηρίζεται

Μορφοποίηση

Περιγράμματα και σκίαση

Υποστηρίζεται

Τα μοτίβα σκίασης δεν υποστηρίζονται.

Τα στυλ περιγραμμάτων εικόνων δεν υποστηρίζονται. Μετατρέπονται σε μια συμπαγή γραμμή.

Μορφοποίηση

Κουκκίδες και αρίθμηση

Υποστηρίζεται

Το διάστημα μεταξύ αριθμών/κουκκίδων και κειμένου μπορεί να διαφέρει ελάχιστα.

Το διάστημα μεταξύ στοιχείων λίστας αυξάνεται, ώστε να ταιριάζει με το διάστιχο του εγγράφου.

Οι προεπιλεγμένες κουκκίδες στο OpenOffice αλλάζουν εμφάνιση όταν ανοίγετε το αρχείο .odt στο Word Online.

Μορφοποίηση

Αρχιγράμματα

Υποστηρίζεται

Οι αγκυρώσεις σε ορισμένες περιοχές του περιθωρίου δεν υποστηρίζονται.

Μορφοποίηση

Επισήμανση

Υποστηρίζεται

Η επισήμανση μετατρέπεται σε χρώμα φόντου χαρακτήρων όταν αποθηκεύετε το έγγραφο.

Μορφοποίηση

Οριζόντιες γραμμές

Υποστηρίζεται

Μορφοποίηση

Παράγραφος

Υποστηρίζεται

Μορφοποίηση

Εμφάνιση της μορφοποίησης

Υποστηρίζεται

Μορφοποίηση

Στυλ

Υποστηρίζεται

Υπάρχει μια αύξηση στον αριθμό των στυλ μετά την αποθήκευση του εγγράφου σε μορφή .odt και ολόκληρη η μορφοποίηση στη μορφή ODF βασίζεται σε στυλ.

Μορφοποίηση

Στηλοθέτες

Υποστηρίζεται

Οι στηλοθέτες θέσης δεν υποστηρίζονται.

Μορφοποίηση

Στήλες κειμένου

Υποστηρίζεται

Ορισμένες ιδιότητες που σχετίζονται με την ενότητα μπορεί να χαθούν, για παράδειγμα επάνω/κάτω περιθώρια, κεφαλίδες/υποσέλιδα, περιγράμματα ή αρίθμηση γραμμών.

Μορφοποίηση

Προσανατολισμός κειμένου

Υποστηρίζεται μερικώς

Υποστηρίζονται οι παρακάτω μορφές προσανατολισμού κειμένου:

δεξιά προς αριστερά, επάνω προς κάτω

αριστερά προς δεξιά, επάνω προς κάτω

επάνω προς κάτω, δεξιά προς αριστερά

Ο προσανατολισμός κειμένου σε ένα κελί πίνακα δεν υποστηρίζεται.

Μορφοποίηση

Τοποθέτηση

Υποστηρίζεται μερικώς

Η θέση ορισμένων πλαισίων κειμένου, πλαισίων και σχημάτων μπορεί να αλλάξει, ανάλογα με τον τύπο της αγκύρωσης που χρησιμοποιείται.

Υποδομή

Σελιδοδείκτες

Υποστηρίζεται

Υποδομή

Πεδία

Υποστηρίζεται μερικώς

Τα πεδία που δεν υποστηρίζονται μετατρέπονται σε απλό κείμενο.

Τα πεδία που υποστηρίζονται εξακολουθούν να διατηρούνται ως πεδία.

Τα πεδία SEQ δεν υποστηρίζονται και επηρεάζουν τη συμπεριφορά πινάκων περιεχομένων και λεζαντών.

Υποδομή

Υπερ-συνδέσεις

Υποστηρίζεται

Στα έγγραφα από το OpenOffice δεν εφαρμόζεται το στυλ υπερ-σύνδεσης αλλά εξακολουθούν να λειτουργούν.

Υποδομή

OLE

Υποστηρίζεται μερικώς

Τα αντικείμενα που είναι ενσωματωμένα σε έγγραφο το οποίο δημιουργήθηκε στο OpenOffice δεν εμφανίζονται. Ο τύπος εικόνας δεν υποστηρίζεται και η σύνδεση είναι σχετική.

Διεθνείς

IME

Υποστηρίζεται

Διεθνείς

Δύο γραμμές σε μία

Υποστηρίζεται

Εκτύπωση

Υποστηρίζεται

Γλωσσικός έλεγχος

Αυτόματος εντοπισμός γλώσσας

Υποστηρίζεται

Γλωσσικός έλεγχος

Ιδιότητες γλώσσας

Υποστηρίζεται

Γλωσσικός έλεγχος

Ορθογραφία

Υποστηρίζεται

Στις περιοχές του κειμένου με επισήμανση "Χωρίς ορθογραφικό ή γραμματικό έλεγχο", η ιδιότητα αυτή θα χαθεί. Θα γίνει πλέον ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος αυτού του κειμένου.

Δυνατότητες γραφικών

Ο παρακάτω πίνακας εμφανίζει τις δυνατότητες γραφικών που υποστηρίζονται πλήρως ή μερικώς υποστηρίζονται στη μορφή OpenDocument (.odt).

  • Υποστηρίζεται     Τόσο το Word Online όσο και η μορφή OpenDocument υποστηρίζουν αυτήν τη δυνατότητα. Τα γραφικά που χρησιμοποιούν αυτήν τη δυνατότητα έχουν γενικά την ίδια εμφάνιση και συμπεριφορά και στις δύο μορφές.

  • Υποστηρίζεται μερικώς     Τόσο το Word Online όσο και η μορφή OpenDocument υποστηρίζουν αυτήν τη δυνατότητα, ωστόσο τα γραφικά μπορεί να έχουν διαφορετική εμφάνιση ανάλογα με τη μορφή. Γενικά, δεν χάνονται δεδομένα κατά τη μετατροπή ανάμεσα στις μορφές, ωστόσο η μορφοποίηση και ο τρόπος με τον οποίο εργάζεστε με αυτά τα γραφικά μπορεί να διαφέρουν.

Βασικά σχήματα

Επίπεδο υποστήριξης

Σχόλια

Σχήματα

Υποστηρίζεται

Πλαίσια κειμένου

Υποστηρίζεται

Υποστηρίζεται, με εξαίρεση τα αντικείμενα σε πλαίσιο κειμένου που υποστηρίζονται μερικώς στο Word 2010. Τα γραφικά, τα σχήματα ή τα πλαίσια κειμένου SmartArt μέσα σε ένα πλαίσιο κειμένου δεν υποστηρίζονται και χάνονται όταν ανοίγετε το αρχείο.

WordArt

Υποστηρίζεται

Επιλογές σχημάτων 3Δ

Υποστηρίζεται

Εικόνες

Υποστηρίζεται

Υποστηρίζονται με εξαίρεση τις επιλογές εισαγωγής και σύνδεσης που δεν υποστηρίζονται από τη μορφή ODF.

Αντικείμενα σε γραφήματα

Υποστηρίζεται

Μετατράπηκε σε μια ομάδα που περιέχει το γράφημα και τα αντικείμενα. Το Word 2010 δεν μπορεί να υποστηρίξει μια ομάδα που περιέχει ένα γράφημα, συνεπώς η ομαδοποίηση των αντικειμένων καταργείται όταν ανοίγετε το αρχείο στο Word 2010.

Σχόλιο μελανιού

Υποστηρίζεται

Το σχόλιο μελανιού μετατρέπεται σε μια εικόνα εμπλουτισμένου μετα-αρχείου (EMF).

Ομαδοποίηση αντικειμένων

Υποστηρίζεται μερικώς

Ορισμένα αντικείμενα δεν μπορούν να ομαδοποιηθούν μαζί στο Word 2010, συνεπώς η ομαδοποίηση των αντικειμένων καταργείται όταν ανοίγετε το αρχείο OpenDocument. Συμπεριλαμβάνεται οποιοδήποτε στοιχείο ομαδοποιείται με γράφημα και μια εικόνα που ομαδοποιείται με σχήμα, πλαίσιο κειμένου ή αντικείμενο OLE.

Ορατότητα αντικειμένων

Υποστηρίζεται μερικώς

Τα αόρατα αντικείμενα γίνονται ορατά μετά από την αποθήκευση του αρχείου και το άνοιγμά του ξανά στο Word 2010.

Περιγράμματα αντικειμένων

Υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζονται όλα τα στυλ περιγράμματος. Τα στυλ περιγράμματος που δεν υποστηρίζονται αποθηκεύονται ως προεπιλεγμένο στυλ περιγράμματος (μαύρη, συμπαγής γραμμή).

Γεμίσματα αντικειμένων

Υποστηρίζεται

Υποστηρίζεται, αλλά τα γεμίσματα με διαβαθμίσεις με περισσότερες από δύο βαθμίδες χάνουν όλες τις βαθμίδες μετά τις δύο πρώτες.

Μορφοποίηση γραμμής

Υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζονται όλα τα στυλ γραμμών και τέλους γραμμών στη μορφή ODF. Τα στυλ που δεν υποστηρίζονται αποθηκεύονται ως προεπιλεγμένος τύπος, τύπος μαύρης συμπαγούς γραμμής και τύπος βέλους με ανοιχτή αιχμή, αντίστοιχα.

Επαναχρωματισμός εικόνων

Υποστηρίζεται μερικώς

Ορισμένοι επαναχρωματισμοί εικόνων έχουν αντιστοιχία στη μορφή ODF, όπως ο ασπρόμαυρος. Άλλοι επαναχρωματισμοί εικόνων δεν έχουν αντιστοιχία και τροποποιούνται. Η εικόνα εμφανίζεται ίδια, αλλά ο επαναχρωματισμός δεν μπορεί πλέον να αλλαχθεί ή να καταργηθεί.

Στυλ εικόνων

Υποστηρίζεται μερικώς

Τα περιγράμματα υποστηρίζονται μερικώς, αλλά ενδέχεται να μην έχουν την ίδια εμφάνιση.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×