Διατήρηση του απορρήτου και της ασφάλειας κατά τη χρήση του Business Contact Manager

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Η Microsoft δεσμεύεται για προστασία προστασίας προσωπικών δεδομένων και την ασφάλεια του υπολογιστή σας και σας βοηθά να διατηρείτε ασφαλή τον υπολογιστή ή το δίκτυό σας. Για να κατανοήσετε καλύτερα ποιες δυνατότητες στο Business Contact Manager for Outlook επηρεάζουν την προστασία προσωπικών δεδομένων ή την ασφάλεια τα επαγγελματικά δεδομένα, τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εργασίες ή συναντήσεις, εξετάστε τις ακόλουθες πληροφορίες.

Θέματα απορρήτου και ασφάλειας

Δυνατότητα

Πώς η δυνατότητα επηρεάζει το απόρρητό σας (κίνδυνος)

Τι μπορείτε να κάνετε

Σύνδεση και παρακολούθηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Εάν ενεργοποιηθεί, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σύνδεσης και παρακολούθησης αυτόματα συνδέσεις μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από επιλεγμένες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με επιλεγμένη τους λογαριασμούς και επαγγελματικές επαφές. Μετά από τη σύνδεση, τυχόν μηνύματα εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας, παρατίθενται στο ιστορικό επικοινωνίας του λογαριασμού ή εγγραφή Business Contact. Όλοι όσοι έχουν πρόσβαση σε αυτές τις εγγραφές συνεπώς έχει πρόσβαση σε αυτά τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για να μειώσετε την πιθανότητα πρόσβασης στα συνδεδεμένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από άλλα άτομα, κάντε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω:

  • Εάν έχετε ήδη ενεργοποιήσει τη σύνδεση και παρακολούθηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην προσωπική σας βάση δεδομένων, προτού θέσετε αυτή τη βάση δεδομένων σε κοινή χρήση, στο παράθυρο διαλόγου Κοινόχρηστη βάση δεδομένων, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Επιθυμώ να διατηρήσω τις τρέχουσες ρυθμίσεις συνδέσεων και παρακολούθησης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

  • Για να καταργήσετε όλες τις συνδεδεμένες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τις εγγραφές σας, με εξαίρεση αυτές που έχουν συνδεθεί κατά θέμα σε επαγγελματικά έργα, στο παράθυρο διαλόγου Διαχείριση διευθύνσεων και φακέλων για σύνδεση και παρακολούθηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην καρτέλα Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επιλέξτε Απαλοιφή όλων.

  • Για να καταργήσετε τη σύνδεση σε ένα συγκεκριμένο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από ένα εγγραφή, ανοίξτε το Ιστορικό επικοινωνίας για αυτήν την εγγραφή και να διαγράψετε το μήνυμα. Αυτή η ενέργεια διαγράφει το συνδεδεμένο μήνυμα από μόνο την εγγραφή που έχετε επιλέξει.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και παρακολούθηση, κάντε κλικ στην επιλογή Βοήθεια στο παράθυρο διαλόγου Διαχείριση διευθύνσεων και φακέλων για σύνδεση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον εντοπισμό ή ανατρέξτε στο θέμα σύνδεση και παρακολούθηση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Business Contact Manager.

Κοινή χρήση βάσης δεδομένων

Στο Business Contact Manager for Outlook, μπορείτε να μοιράζεστε τα επαγγελματικά δεδομένα με τους συνεργάτες σας με την κοινή χρήση βάσης δεδομένων σας. Όταν κάνετε κοινή χρήση του βάση δεδομένων του Business Contact Manager, εκχωρείτε τους συνεργάτες σας πρόσβαση σε τα εξής: διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των πελατών σας, ιστορικό επικοινωνίας, όπως μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους (Εάν έχετε ενεργοποιήσει το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σύνδεσης και παρακολούθησης) και τηλέφωνο αρχεία καταγραφής, αρχεία και συναντήσεις που συνδέονται με το λογαριασμούς, επαγγελματικές επαφές, ευκαιρίες ή επαγγελματικά έργα.

Σημείωση: Το Business Contact Manager for Outlook απαιτεί την εγκατάσταση του Microsoft SQL Server Express. Όταν μοιράζεστε τη βάση δεδομένων του Business Contact Manager, το SQL Server Express επιτρέπει σε εξουσιοδοτημένου χρήστες να έχουν πρόσβαση στη βάση δεδομένων σας. Το πρόγραμμα αυτό δεν μοιράζετε ή στέλνει πληροφορίες σχετικά με εσάς ή τις επαγγελματικές επαφές σας.

Προτείνεται να μην χρησιμοποιείτε από κοινού τη βάση δεδομένων του Business Contact Manager. Ωστόσο, εάν αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε από κοινού τη βάση δεδομένων σας, πρέπει να ελέγξετε τα πρόσωπα που έχουν πρόσβαση σε αυτήν. Μόνο οι συνεργάτες (χρήστες) στους οποίους έχετε εκχωρήσει δικαίωμα πρόσβασης μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη βάση δεδομένων του Business Contact Manager.

Εάν υπάρχουν στοιχεία στο ιστορικό επικοινωνίας μιας εγγραφής που δεν θέλετε να μοιραστείτε με τους συνεργάτες σας, διαγράψτε αυτά τα στοιχεία από το ιστορικό επικοινωνίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κοινή χρήση, ανατρέξτε στα παρακάτω θέματα:

Επαναφορά μιας βάσης δεδομένων του Business Contact Manager

Όταν δημιουργείτε ένα αντίγραφο ασφαλείας της βάσης δεδομένων σας, δημιουργείτε ένα αντίγραφο της βάσης δεδομένων με τα πιο πρόσφατα δεδομένα. Οι επόμενες αλλαγές που εκτελείτε στα περιεχόμενα της βάσης δεδομένων δεν συμπεριλαμβάνονται στο αντίγραφο ασφαλείας της βάσης δεδομένων. Ως αποτέλεσμα, εάν επαναφέρετε το αντίγραφο ασφαλείας της βάσης δεδομένων, δεν θα περιλαμβάνει αλλαγές που έχετε πραγματοποιήσει μετά τη δημιουργία του αντιγράφου ασφαλείας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και την επαναφορά της βάσης δεδομένων, ανατρέξτε στα επόμενα θέματα:

Διαγραφή εγγραφών και στοιχείων

Όταν διαγράφετε εγγραφές και στοιχεία σε Business Contact Manager for Outlook, αποθηκεύονται στο φάκελο "Διαγραμμένα" του Business Contact Manager μέχρι να αδειάσετε το φάκελο. Μόνο τα κάτοχος βάσης δεδομένων να αδειάσετε το φάκελο "Διαγραμμένα".

Εάν είστε ο κάτοχος της βάσης δεδομένων, να αδειάζετε τακτικά το φάκελο Διαγραμμένα του Business Contact Manager.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο οριστικής διαγραφής των στοιχείων, ανατρέξτε στα παρακάτω θέματα:

Ενεργοποίηση του τείχους προστασίας

Χωρίς τείχος προστασίας μεταξύ του υπολογιστή σας και στο Internet, τα αρχεία σας μπορεί να υπάρχει πρόσβαση από άλλα άτομα. Τείχος προστασίας σάς βοηθά να αποτρέψετε τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Από προεπιλογή, ενεργοποιείται το Τείχος προστασίας των Windows σε Windows XP, Windows Vista και Windows 7.

Ενεργοποίηση του Τείχους προστασίας των Windows

  1. Στον Πίνακα Ελέγχου, κάντε διπλό κλικ στο Τείχος προστασίας των Windows.

  2. Κάντε ένα από τα εξής:

    • Στα Windows XP, κάντε κλικ στην επιλογή Ενεργοποίηση (προτείνεται).

    • Στα Windows Vista και τα Windows 7, επιλέξτε Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του Τείχους προστασίας των Windows και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ενεργοποίηση του Τείχους προστασίας των Windows για το δίκτυό σας.

Ενεργοποίηση κρυπτογράφησης

Όταν είναι εγκατεστημένο το Microsoft SQL Server Express με Business Contact Manager for Outlook, έχει ρυθμιστεί από προεπιλογή, για να χρησιμοποιήσετε κρυπτογράφηση για όλες τις επικοινωνίες με τη βάση δεδομένων του Business Contact Manager. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες συνθήκες σπάνιων όταν κρυπτογράφηση για SQL Server Express δεν μπορεί να είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

Η κρυπτογράφηση εμποδίζει τρίτους να διαβάζουν τα δεδομένα που μπορεί να έχουν υποκλέψει.

Επαληθεύστε ότι η κρυπτογράφηση έχει ενεργοποιηθεί στον SQL Server. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ενεργοποίησης της κρυπτογράφησης για το SQL Server Express, δείτε τις παρακάτω πληροφορίες:

Σημείωση: 

Για να διατηρήσετε το απόρρητο και την ασφάλεια του υπολογιστή σας, να μεταβαίνετε τακτικά στην παρακάτω τοποθεσία του Web για ενημερώσεις και καλύτερες πρακτικές:

Μπορείτε επίσης να εγγραφείτε για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας Microsoft έως την τοποθεσία Web της Microsoft. Η υπηρεσία προορίζεται για οικιακούς χρήστες και μικρές επιχειρήσεις. Εάν είστε συνδρομητής, αυτή η υπηρεσία σάς ειδοποιεί όταν η Microsoft δημοσιεύει μια ειδοποίηση ασφαλείας σημαντικών ενημερωτικό δελτίο ή από ιούς, και επίσης τις ενέργειες που θα ακολουθήσετε για να προστατευτείτε κυκλοφορούν απειλή. Αυτή η υπηρεσία είναι μόνο διαθέσιμες επί του παρόντος στα Αγγλικά και απαιτεί την εγγραφή με ένα λογαριασμό Microsoft Windows Live.

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×