Διατήρηση του απορρήτου και της ασφάλειας κατά τη χρήση του Business Contact Manager

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Η Microsoft δεσμεύεται να προστατεύει το απόρρητο και την ασφάλεια του υπολογιστή σας και να σας βοηθά να διατηρείτε τον υπολογιστή και το δίκτυό σας ασφαλές. Για να κατανοήσετε καλύτερα ποιες δυνατότητες στο Business Contact Manager for Outlook επηρεάζουν το απόρρητο και την ασφάλεια των επαγγελματικών δεδομένων, των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, των εργασιών, των συναντήσεων ή των οικονομικών δεδομένων των πελατών σας, διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες.

Θέματα απορρήτου και ασφάλειας

Δυνατότητα

Πώς η δυνατότητα επηρεάζει το απόρρητό σας (κίνδυνος)

Τι μπορείτε να κάνετε

Αυτόματη σύνδεση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Εάν ενεργοποιηθεί, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αυτόματης σύνδεσης αυτόματα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από επιλεγμένες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για επιλεγμένους λογαριασμούς ή επαγγελματικές επαφές. Μετά από τη σύνδεση, τυχόν μηνύματα εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας, παρατίθενται στο ιστορικό επικοινωνίας του λογαριασμού ή εγγραφή Business Contact. Όλοι όσοι έχουν πρόσβαση σε αυτές τις εγγραφές συνεπώς έχει πρόσβαση σε αυτά τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για να μειώσετε την πιθανότητα πρόσβασης στα συνδεδεμένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από άλλα άτομα, κάντε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω:

  • Εάν έχετε ήδη ενεργοποιήσει την αυτόματη σύνδεση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην προσωπική σας βάση δεδομένων, προτού μοιραστείτε αυτή τη βάση δεδομένων, στο παράθυρο διαλόγου Κοινόχρηστη βάση δεδομένων, καταργήστε το πλαίσιο ελέγχου Επιθυμώ να διατηρήσω τις τρέχουσες ρυθμίσεις της αυτόματης σύνδεσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

  • Για να καταργήσετε όλες τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τις εγγραφές σας, στο μενού Business Contact Manager, κάντε κλικ στην εντολή Διαχείριση αυτόματης σύνδεσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και, στη συνέχεια, στην καρτέλα Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, κάντε κλικ στο κουμπί Απαλοιφή όλων.

  • Για να καταργήσετε τη σύνδεση σε ένα συγκεκριμένο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από μια εγγραφή, ανοίξτε το Ιστορικό επικοινωνίας για αυτήν την εγγραφή και διαγράψτε το μήνυμα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αυτόματη σύνδεση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε κάντε κλικ στη Βοήθεια στο παράθυρο διαλόγου Διαχείριση αυτόματης σύνδεσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ανατρέξτε στα επόμενα θέματα:

Κοινή χρήση βάσης δεδομένων

Με τη χρήση Business Contact Manager for Outlook, μπορείτε να μοιράζεστε τα επαγγελματικά δεδομένα με τους συνεργάτες σας. Όταν κάνετε κοινή χρήση των εταιρικών δεδομένων, εκχωρείτε τους συνεργάτες σας πρόσβαση σε τα εξής: διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των πελατών σας, στο ιστορικό επικοινωνίας, όπως μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους (Εάν έχετε ενεργοποιήσει το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αυτόματης σύνδεσης), και στο πεδίο τηλέφωνο αρχεία καταγραφής, αρχεία και συναντήσεις που συνδέονται με το λογαριασμούς, επαγγελματικές επαφές, ευκαιρίες ή επαγγελματικά έργα.

Σημείωση: Το Business Contact Manager for Outlook απαιτεί την εγκατάσταση του Microsoft SQL Server Express. Όταν μοιράζεστε τη βάση δεδομένων του Business Contact Manager, το SQL Server Express επιτρέπει σε εξουσιοδοτημένου χρήστες να έχουν πρόσβαση στη βάση δεδομένων σας. Το πρόγραμμα αυτό δεν μοιράζετε ή στέλνει πληροφορίες σχετικά με εσάς ή τις επαγγελματικές επαφές σας.

Μην μοιράζεστε τη δική σας βάση δεδομένων του Business Contact Manager.

Εάν αποφασίσετε να μοιραστείτε τη βάση δεδομένων σας, ελέγξτε τα πρόσωπα που έχουν πρόσβαση σε αυτήν. Μόνο οι συνεργάτες (χρήστες) στους οποίους έχετε παραχωρήσει δικαίωμα πρόσβαση μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη βάση δεδομένων του Business Contact Manager.

Εάν υπάρχουν στοιχεία στο ιστορικό επικοινωνίας μιας εγγραφής που δεν θέλετε να μοιραστείτε με τους συνεργάτες σας, διαγράψτε αυτά τα στοιχεία από το ιστορικό επικοινωνίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κοινή χρήση, ανατρέξτε στα παρακάτω θέματα:

Επαναφορά μιας βάσης δεδομένων του Business Contact Manager

Όταν δημιουργείτε αντίγραφο ασφαλείας της βάσης δεδομένων σας, δημιουργείτε ένα αντίγραφο της βάσης δεδομένων στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο. Οι επόμενες αλλαγές που εκτελείτε στα περιεχόμενα της τρέχουσας βάσης δεδομένων δεν συμπεριλαμβάνονται στο αντίγραφο ασφαλείας της βάσης δεδομένων. Με τον ίδιο τρόπο, οι αλλαγές που εκτελείτε στη βάση δεδομένων μετά από τη δημιουργία του αντιγράφου ασφαλείας θα χαθούν όταν επαναφέρετε τη βάση δεδομένων από το αντίγραφο ασφαλείας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς βάσης δεδομένων, ανατρέξτε στα επόμενα θέματα:

Διαγραφή εγγραφών και στοιχείων

Όταν διαγράφετε εγγραφές και στοιχεία στο Business Contact Manager for Outlook, αυτά αποθηκεύονται στο φάκελο Διαγραμμένα του Business Contact Manager, έως ότου αδειάσετε αυτόν το φάκελο. Μόνο ο κάτοχος της βάσης δεδομένων μπορεί να αδειάσει το φάκελο Διαγραμμένα.

Εάν είστε ο κάτοχος της βάσης δεδομένων, να αδειάζετε τακτικά το φάκελο Διαγραμμένα του Business Contact Manager.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο οριστικής διαγραφής των στοιχείων, ανατρέξτε στα παρακάτω θέματα:

Ενεργοποίηση του τείχους προστασίας

Χωρίς ένα τείχος προστασίας μεταξύ του υπολογιστή σας και του Internet, τρίτοι μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στα αρχεία σας. Ένα τείχος προστασίας βοηθά στην αποτροπή της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης. Από προεπιλογή, το Τείχος προστασίας των Windows ενεργοποιείται στα Windows XP Home Edition, στα Windows XP Professional και στα Windows Vista.

Ενεργοποίηση του Τείχους προστασίας των Windows

  1. Στον Πίνακα Ελέγχου, κάντε διπλό κλικ στο Τείχος προστασίας των Windows.

  2. Στο παράθυρο διαλόγου Τείχος προστασίας των Windows, κάντε ένα από τα εξής:

    • Στα Windows XP, κάντε κλικ στην επιλογή Ενεργοποιημένο (συνιστάται).

    • Στα Windows Vista, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή ρυθμίσεων και έπειτα στην επιλογή Ενεργοποιημένο (συνιστάται).

Ενεργοποίηση κρυπτογράφησης

Όταν γίνεται εγκατάσταση του Microsoft SQL Server Express μαζί με το Business Contact Manager for Outlook, από προεπιλογή, έχει ρυθμιστεί για χρήση της κρυπτογράφησης για όλες τις επικοινωνίες με τη βάση δεδομένων του Business Contact Manager. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες σπάνιες συνθήκες που η κρυπτογράφηση για το SQL Server Express δεν είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

Η κρυπτογράφηση εμποδίζει τρίτους να διαβάζουν τα δεδομένα που μπορεί να έχουν υποκλέψει.

Επαληθεύστε ότι η κρυπτογράφηση έχει ενεργοποιηθεί στον SQL Server. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ενεργοποίησης της κρυπτογράφησης για το SQL Server Express, δείτε τις παρακάτω πληροφορίες:

Χώρος ανάδειξης μέσω Internet

Άρθρα και άλλες πληροφορίες που μπορούν να σας βοηθήσουν στην επιχείρησή σας γίνεται λήψη τακτικά στην αρχική σελίδα του Business Contact Manager. Εάν παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την επιχείρησή σας κατά την καταχώρηση Business Contact Manager for Outlook, αυτά τα άρθρα θα εφαρμοστεί ειδικά για την επιχείρησή σας.

Για λόγους ασφαλείας ή προστασίας προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να επιλέξετε να παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με την επιχείρησή σας ή για να κάνετε λήψη άρθρα.

Εάν επιλέξετε να μην παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την επιχείρησή σας, κατά την εκκίνηση, επιλέξτε είτε να θέλετε να καταχωρήσετε χωρίς αποστολή πληροφοριών επικοινωνίας κουμπιού επιλογής ή, εάν αποφασίσετε να παράσχετε πληροφορίες επαφής, αλλά δεν θέλετε να λάβετε πληροφορίες για την επιχείρηση, καταργήστε την επιλογή από το θέλω να λαμβάνω τακτικά ενημερωτικά δελτία με χρήσιμους πόρους και συμβουλές και τεχνάσματα για τη λήψη στο έπακρο Business Contact Manager for Outlook, και προσφέρει για σχετικά προϊόντα, τις υπηρεσίες και συμβάντα κουμπί επιλογής.

Εάν δεν θέλετε να λαμβάνετε χώρος ανάδειξης μέσω Internet, στην κεντρική σελίδα του Business Contact Manager, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη ή κατάργηση περιεχομένου και καταργήστε την επιλογή. Επαναλάβετε αυτήν την ενέργεια για κάθε καρτέλα.

Πρόσβαση οικονομικών πληροφοριών από το σύστημα λογιστικής

Μπορείτε να ενοποιήσετε το σύστημα λογιστικής και τη βάση δεδομένων του Business Contact Manager για να αποκτήσετε πρόσβαση οικονομικά δεδομένα σχετικά με τους λογαριασμούς σας κατά τη χρήση του Business Contact Manager for Outlook. Όταν κάνετε κοινή χρήση βάσης δεδομένων σας με τους συνεργάτες σας ενώ το είναι συνδεδεμένη με το σύστημα λογιστικής, τους συνεργάτες σας ενδέχεται να έχει επίσης πρόσβαση οικονομικό ιστορικό των πελατών σας εάν τους συνεργάτες σας επίσης έχει εκχωρηθεί πρόσβαση στο σύστημα λογιστικής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενσωμάτωση σύστημα λογιστικής και το Business Contact Manager for Outlook σας, ανατρέξτε στη Βοήθεια στο σύστημα λογιστικής.

Μπορείτε να ελέγχετε ποιος έχει πρόσβαση σε οικονομικών δεδομένων των πελατών σας, επειδή η εκχώρηση τους συνεργάτες σας πρόσβασης με την κοινόχρηστη βάση δεδομένων. Όταν ρυθμίζετε τη βάση δεδομένων λογιστική, μπορείτε επίσης ελέγχετε ποιος έχει πρόσβαση των οικονομικών δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση των πελατών σας οικονομικών πληροφοριών κατά τη χρήση του Business Contact Manager for Outlook, ανατρέξτε στο θέμα παρακάτω:

Σημείωση: 

Για να διατηρήσετε το απόρρητο και την ασφάλεια του υπολογιστή σας, να μεταβαίνετε τακτικά στην παρακάτω τοποθεσία του Web για ενημερώσεις και καλύτερες πρακτικές:

Μπορείτε επίσης να εγγραφείτε για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας Microsoft έως την τοποθεσία Web της Microsoft. Η υπηρεσία προορίζεται για οικιακούς χρήστες και μικρές επιχειρήσεις. Εάν είστε συνδρομητής, αυτή η υπηρεσία σάς ειδοποιεί όταν η Microsoft δημοσιεύει μια ειδοποίηση ασφαλείας σημαντικών ενημερωτικό δελτίο ή από ιούς, και επίσης τις ενέργειες που θα ακολουθήσετε για να προστατευτείτε κυκλοφορούν απειλή. Αυτή η υπηρεσία είναι μόνο διαθέσιμες επί του παρόντος στα Αγγλικά και απαιτεί την εγγραφή με ένα λογαριασμό Microsoft Windows Live.

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×