Διαμόρφωση σελίδας

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Χρησιμοποιήστε το πλαίσιο διαλόγου Διαμόρφωση σελίδας για να διαμορφώσετε τις επιλογές διάταξης και εκτύπωσης μιας σελίδας.

Κάντε κλικ στην καρτέλα Διάταξη σελίδας και, στη συνέχεια, στην ομάδα Διαμόρφωση σελίδας, κάντε κλικ στην επιλογή Εκκίνηση παραθύρου διαλόγου Εικόνα κουμπιού .

Εκκίνηση παραθύρου διαλόγου "Διαμόρφωση σελίδας"

Διαμόρφωση σελίδας > Επιλογές σελίδας

Προσανατολισμός    Επιλέξτε μεταξύ οριζόντιου και κατακόρυφου προσανατολισμού.

Κλίμακα    Μεγεθύνει ή συμπτύσσει το φύλλο εργασίας ή την επιλογή όταν εκτυπώνετε, ώστε να χωράει στο συγκεκριμένο αριθμό σελίδων.

  • Ρύθμιση στο    Όταν επιλέγετε Ρύθμιση στο, μπορείτε να εισαγάγετε ένα ποσοστό στο πλαίσιο % του βασικού μεγέθους.

  • Προσαρμογή σε    Όταν επιλέγετε Προσαρμογή σε, μπορείτε να εισαγάγετε έναν αριθμό στο πλαίσιο ανά πλάτος και στο πλαίσιο ανά ύψος. Για να συμπληρώσετε το πλάτος χαρτιού και να χρησιμοποιήσετε όσες σελίδες χρειάζονται, πληκτρολογήστε 1 στο πλαίσιο ανά πλάτος και αφήστε κενό το πλαίσιο ανά ύψος.

Μέγεθος χαρτιού    Σε αυτό το πλαίσιο, κάντε κλικ στις επιλογές Επιστολή, Νομικά ή σε άλλη επιλογή μεγέθους για να υποδείξετε το μέγεθος που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για το εκτυπωμένο έγγραφο ή το φάκελο.

Ποιότητα εκτύπωσης    Σε αυτό το πλαίσιο, κάντε κλικ σε μια ανάλυση για να καθορίσετε την ποιότητα εκτύπωσης για το ενεργό φύλλο εργασίας. Η ανάλυση είναι ο αριθμός κουκκίδων ανά γραμμική ίντσα (dpi) που εμφανίζονται στην εκτυπωμένη σελίδα. Η υψηλότερη ανάλυση παράγει καλύτερη ποιότητα εκτύπωσης σε εκτυπωτές που υποστηρίζουν εκτύπωση υψηλής ανάλυσης.

Αριθμός πρώτης σελίδας    Σε αυτό το πλαίσιο, επιλέξτε Αυτόματο για να ξεκινήσετε την αρίθμηση των σελίδων στο "1" (εάν είναι η πρώτη σελίδα της εργασίας εκτύπωσης) ή στον επόμενο διαδοχικό αριθμό (εάν δεν είναι η πρώτη σελίδα της εργασίας εκτύπωσης). Εισαγάγετε έναν αριθμό για να καθορίσετε αριθμό σελίδας έναρξης που δεν είναι το "1."

Αρχή της σελίδας

Διαμόρφωση σελίδας > Επιλογές περιθωρίου

Εισαγάγετε τις ρυθμίσεις περιθωρίων και δείτε τα αποτελέσματα στο πλαίσιο Προεπισκόπηση.

  • Επάνω, Κάτω, Αριστερά, Δεξιά    Προσαρμόστε τα μεγέθη στα πλαίσια Επάνω, Κάτω, Αριστερά και Δεξιά για να καθορίσετε την απόσταση μεταξύ των δεδομένων σας και του άκρου της εκτυπωμένης σελίδας.

  • Κεφαλίδα ή Υποσέλιδο    Εισαγάγετε έναν αριθμό στο πλαίσιο Κεφαλίδα ή Υποσέλιδο για να ρυθμίσετε την απόσταση μεταξύ της κεφαλίδας και της κορυφής της σελίδας ή μεταξύ του υποσέλιδου και του κάτω μέρους της σελίδας. Η απόσταση πρέπει να είναι μικρότερη από τις ρυθμίσεις περιθωρίου ώστε η κεφαλίδα ή το υποσέλιδο να μην επικαλύπτει τα δεδομένα.

Στοίχιση στο κέντρο της σελίδας Στοιχίστε τα δεδομένα στο κέντρο της σελίδας, εντός των περιθωρίων, επιλέγοντας το πλαίσιο ελέγχου Κατακόρυφα, Οριζόντια ή και τα δύο.

Αρχή της σελίδας

Διαμόρφωση σελίδας > Επιλογές κεφαλίδων και υποσέλιδων

Κεφαλίδα    Κάντε κλικ σε μια ενσωματωμένη κεφαλίδα από το πλαίσιο Κεφαλίδα ή κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμοσμένη κεφαλίδα για να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη κεφαλίδα για το φύλλο εργασίας που θέλετε να εκτυπώσετε. Η ενσωματωμένη κεφαλίδα αντιγράφεται στο πλαίσιο διαλόγου Κεφαλίδα, όπου μπορείτε να μορφοποιήσετε ή να κάνετε επεξεργασία της επιλεγμένης κεφαλίδας.

Υποσέλιδο    Κάντε κλικ σε ένα ενσωματωμένο υποσέλιδο από το πλαίσιο Υποσέλιδο ή κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμοσμένο υποσέλιδο για να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο υποσέλιδο για το φύλλο εργασίας που θέλετε να εκτυπώσετε. Το ενσωματωμένο υποσέλιδο αντιγράφεται στο πλαίσιο διαλόγου Υποσέλιδο, όπου μπορείτε να μορφοποιήσετε ή να κάνετε επεξεργασία του επιλεγμένου υποσέλιδου.

Διαφορά σε μονές και ζυγές σελίδες    Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Διαφορά σε μονές και ζυγές σελίδες για να καθορίσετε ότι οι κεφαλίδες και τα υποσέλιδα σε σελίδες με μονή αρίθμηση πρέπει να διαφέρουν από εκείνα που εμφανίζονται σε σελίδες με ζυγή αρίθμηση.

Διαφορά στην πρώτη σελίδα    Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Διαφορά στην πρώτη σελίδα για να καταργήσετε τις κεφαλίδες και τα υποσέλιδα ή για να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες κεφαλίδες και υποσέλιδα για την πρώτη εκτυπωμένη σελίδα. Για να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη κεφαλίδα ή υποσέλιδο για την πρώτη σελίδα, επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμογή κεφαλίδας ή Προσαρμογή υποσέλιδου και, στη συνέχεια, από την καρτέλα Κεφαλίδα πρώτης σελίδας ή Υποσέλιδο πρώτης σελίδας, μπορείτε να προσθέσετε τις πληροφορίες κεφαλίδας ή υποσέλιδου που θέλετε να εμφανίζονται στην πρώτη σελίδα.

Προσαρμογή μεγέθους στο έγγραφο    Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Προσαρμογή μεγέθους στο έγγραφο για να καθορίσετε εάν οι κεφαλίδες και τα υποσέλιδα πρέπει να χρησιμοποιούν το ίδιο μέγεθος γραμματοσειράς και κλίμακας όπως το φύλλο εργασίας. Αυτό το πλαίσιο ελέγχου επιλέγεται από προεπιλογή. Για να ορίσετε το μέγεθος γραμματοσειράς και την κλίμακα των κεφαλίδων και των υποσέλιδων ανεξάρτητα από την κλίμακα του φύλλου εργασίας ώστε να δημιουργήσετε μια ομοιόμορφη εμφάνιση σε πολλές σελίδες, καταργήστε την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου.

Στοίχιση με τα περιθώρια σελίδας    Για να εξασφαλίσετε ότι τα περιθώρια κεφαλίδας ή υποσέλιδου είναι στοιχισμένα με το αριστερό και το δεξιό περιθώριο του φύλλου εργασίας, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Στοίχιση με τα περιθώρια σελίδας. Αυτό το πλαίσιο ελέγχου είναι επιλεγμένο από προεπιλογή. Για να ορίσετε μια συγκεκριμένη τιμή για τα περιθώρια κεφαλίδας και υποσέλιδου, η οποία να είναι ανεξάρτητη από το δεξιό και αριστερό περιθώριο του φύλλου εργασίας, καταργήστε την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου.

Αρχή της σελίδας

Διαμόρφωση σελίδας > Επιλογές φύλλου

Περιοχή εκτύπωσης    Κάντε κλικ στο πλαίσιο Περιοχή εκτύπωσης για να επιλέξετε μια περιοχή φύλλου εργασίας για εκτύπωση και, στη συνέχεια, σύρετε τις περιοχές φύλλου εργασίας που θέλετε να εκτυπώσετε. Το κουμπί Σύμπτυξη παραθύρου διαλόγου Εικόνα κουμπιού στο δεξιό άκρο αυτού του πλαισίου, μετακινεί προσωρινά το παράθυρο διαλόγου ώστε να εισαγάγετε την περιοχή επιλέγοντας κελιά στο φύλλο εργασίας. Αφού τελειώσετε, μπορείτε να κάνετε κλικ ξανά για να εμφανιστεί ολόκληρο το παράθυρο διαλόγου.

Τίτλοι εκτύπωσης    Κάντε μια επιλογή στην περιοχή Τίτλοι εκτύπωσης για να εκτυπώσετε τις ίδιες στήλες ή γραμμές ως τίτλους σε κάθε σελίδα του εκτυπωμένου φύλλου εργασίας. Επιλέξτε Επανάληψη γραμμών στην κορυφή εάν θέλετε συγκεκριμένες γραμμές ως τον οριζόντιο τίτλο για κάθε σελίδα. Επιλέξτε Επανάληψη στηλών στα αριστερά εάν θέλετε κατακόρυφους τίτλους σε κάθε σελίδα. Στη συνέχεια, στο φύλλο εργασίας, επιλέξτε το κελί ή τα κελιά στις στήλες ή στις γραμμές τίτλου που θέλετε. Το κουμπί Σύμπτυξη παραθύρου διαλόγου Εικόνα κουμπιού στο δεξιό άκρο αυτού του πλαισίου, μετακινεί προσωρινά το παράθυρο διαλόγου ώστε να εισαγάγετε την περιοχή επιλέγοντας κελιά στο φύλλο εργασίας. Αφού τελειώσετε, μπορείτε να κάνετε κλικ ξανά για να εμφανιστεί ολόκληρο το παράθυρο διαλόγου.

Εκτύπωση    Καθορίζει τι εκτυπώνεται από το φύλλο εργασίας, εάν το αντίτυπο θα είναι έγχρωμο ή ασπρόμαυρο, και ποια θα είναι η ποιότητα εκτύπωσης.

  • Γραμμές πλέγματος    Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Γραμμές πλέγματος για να συμπεριλάβετε τις γραμμές πλέγματος του φύλλου εργασίας στο αντίτυπο. Οι γραμμές πλέγματος δεν εκτυπώνονται από προεπιλογή, ανεξάρτητα από το εάν θα εμφανίζονται στο φύλλο εργασίας ή όχι.

  • Ασπρόμαυρη    Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ασπρόμαυρη όταν χρησιμοποιείτε έγχρωμο εκτυπωτή αλλά θέλετε να χρησιμοποιήσετε μόνο την ασπρόμαυρη εκτύπωση. Αυτή η ρύθμιση είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή. Δεν είναι ανάγκη να την επιλέξετε όταν χρησιμοποιείτε εκτυπωτή που εκτυπώνει μόνο ασπρόμαυρα.

  • Πρόχειρη ποιότητα εκτύπωσης    Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Πρόχειρη ποιότητα εκτύπωσης για να εκτυπώσετε πιο γρήγορα χρησιμοποιώντας χαμηλότερη ποιότητα εκτύπωσης όταν ο εκτυπωτής που χρησιμοποιείτε έχει λειτουργία πρόχειρης ποιότητας εκτύπωσης. Αυτή η επιλογή δεν έχει αποτελέσματα όταν ο εκτυπωτής δεν διαθέτει λειτουργία πρόχειρης ποιότητας εκτύπωσης.

  • Επικεφαλίδες γραμμής και στήλης    Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Επικεφαλίδες γραμμής και στήλης για να συμπεριλάβετε αυτές τις επικεφαλίδες στο αντίτυπο.

  • Σχόλια    Σε αυτό το πλαίσιο, επιλέξτε τη θέση όπου θέλετε να εμφανίζονται τα σχόλια που προσθέσατε σε κελιά του φύλλου εργασίας ώστε να εμφανίζονται στο αντίτυπο. Επιλέξτε Στο τέλος του φύλλου για να συνδυάσετε όλα τα σχόλια και να τα εκτυπώσετε μαζί σε μια σελίδα που προστίθεται στο τέλος του αντίτυπου. Επιλέξτε Όπως εμφανίζονται στο φύλλο για να εκτυπώσετε τα σχόλια στην αρχική τους θέση στο φύλλο εργασίας. Τα σχόλια δεν περιλαμβάνονται αυτόματα στο αντίτυπο επειδή έχει γίνει η προεπιλογή Κανένα.

  • Σφάλματα κελιού ως    Σε αυτό το πλαίσιο, επιλέξτε πώς θέλετε να εμφανίζονται στο αντίτυπο τα σφάλματα κελιού που εμφανίζονται στο φύλλο εργασίας. Από προεπιλογή, τα σφάλματα εμφανίζονται ως έχουν, αλλά μπορείτε να μην τα εμφανίσετε επιλέγοντας <κενό>, να τα εμφανίσετε ως διπλή παύλα επιλέγοντας -- ή να τα εμφανίσετε ως #Δ/Υ.

Σειρά σελίδων    Κάντε κλικ στην επιλογή Κάτω και έπειτα επάνω ή Επάνω και έπειτα κάτω για να ελέγξετε τη σειρά αρίθμησης και εκτύπωσης των δεδομένων όταν δεν χωρούν στη σελίδα. Το δείγμα εικόνας δείχνει σε προεπισκόπηση την κατεύθυνση εκτύπωσης του εγγράφου σας όταν κάνετε μία από αυτές τις επιλογές.

Αρχή της σελίδας

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ρωτήσετε έναν ειδικό στην Κοινότητα τεχνικής υποστήριξης του Excel, να λάβετε υποστήριξη από την κοινότητα Answers ή να προτείνετε μια νέα δυνατότητα ή βελτίωση στο Excel User Voice.

Δείτε επίσης

Προεπισκόπηση σελίδων του φύλλου εργασίας πριν από την εκτύπωση

Εκτύπωση ενός φύλλου ή βιβλίου εργασίας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×