Διακόπτες γραμμής εντολών του InfoPath

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Σε αυτό το άρθρο περιγράφεται η διαδικασία προσαρμογής του τρόπου εκκίνησης του Microsoft Office InfoPath, προσθέτοντας διακόπτες και παραμέτρους στην εντολή έναρξης. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτούς τους διακόπτες και τις παραμέτρους με την εντολή έναρξης σε ένα αρχείο δέσμης ή σε γραμμή εντολών.

Σημείωση: Οι διακόπτες γραμμής εντολών ονομάζονται επίσης επιλογές γραμμής εντολών ή παράμετροι γραμμής εντολών.

Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήστε αυτούς τους διακόπτες και παραμέτρου για να ξεκινήσετε το InfoPath με ένα συγκεκριμένο πρότυπο φόρμας, εκκίνηση του InfoPath με ένα συγκεκριμένο πρότυπο φόρμας που αποδέχεται παραμέτρους εισόδου ή καταργήστε την επιλογή από το cache όλα τα πρότυπα φόρμας. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα διακόπτη και τις σχετικές παραμέτρους σε μια μεμονωμένη περίπτωση, μπορείτε να πληκτρολογήσετε την εντολή στο παράθυρο διαλόγου Εκτέλεση (κουμπίStart ) στα Microsoft Windows. Ωστόσο, εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τον ίδιο διακόπτη και τις παραμέτρους κάθε φορά που ανοίγετε το InfoPath, μπορείτε να δημιουργήσετε μια συντόμευση επιφάνειας εργασίας για να πραγματοποιήσετε αυτές.

Σε αυτό το άρθρο

Χρήση διακόπτη μία φορά, με προσθήκη του στην εντολή Εκτέλεση

Πραγματοποίηση Επαναχρησιμοποίηση διακόπτη με τη δημιουργία μιας συντόμευσης

Διαθέσιμοι διακόπτες και παράμετροι

Χρήση διακόπτη μία φορά, με προσθήκη του στην εντολή "Εκτέλεση"

Για να ολοκληρώσετε αυτήν τη διαδικασία, πρέπει να επαληθεύσετε πρώτα τη θέση του αρχείου InfoPath.exe στον υπολογιστή σας. Εάν έχετε αποδεχτεί τις προεπιλεγμένες θέσεις φακέλου κατά την εγκατάσταση του InfoPath, InfoPath.exe βρίσκεται το αρχείο πιθανότατα στο 12\ C:\Program Files\Microsoft Office\Office. Εάν δεν βρείτε το αρχείο InfoPath.exe σε αυτήν τη θέση, αναζητήστε το αρχείο και σημειώστε την πλήρη διαδρομή.

 1. Στα Microsoft Windows, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Εκτέλεση, πληκτρολογήστε διπλά εισαγωγικά, την πλήρη διαδρομή του αρχείου InfoPath.exe (συμπεριλαμβανομένου του ονόματος αρχείου) και μετά πληκτρολογήστε διπλά εισαγωγικά.

 3. Μετά τα διπλά εισαγωγικά, εισαγάγετε έναν κενό χαρακτήρα, το διακόπτη και τυχόν παραμέτρους που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Για παράδειγμα, μπορείτε να πληκτρολογήσετε: "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" \\Reports\NewForms\ExpenseReportTemplate.xsn /InputParameters department=10&organization=325.

  Σημείωση: Στους διακόπτες και στις παραμέτρους δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων. Για παράδειγμα, το /A είναι ίδιο με το /a. Θυμηθείτε να περιλαμβάνετε έναν κενό χαρακτήρα πριν από τον διακόπτη και έναν κενό χαρακτήρα πριν από κάθε παράμετρο. Εάν η παράμετρος περιέχει κενούς χαρακτήρες, η παράμετρος πρέπει να ξεκινά και να τελειώνει με διπλά εισαγωγικά.

Την επόμενη φορά που θα ξεκινήσετε το InfoPath, το πρόγραμμα θα επιστρέψει στις προηγούμενες, προεπιλεγμένες ρυθμίσεις εκκίνησης. Για να κάνετε διαθέσιμες τις προσαρμοσμένες ρυθμίσεις εκκίνησης για επαναλαμβανόμενη χρήση, ανατρέξτε στην επόμενη ενότητα.

Αρχή της σελίδας

Διαθεσιμότητα ενός διακόπτη για εκ νέου χρήση, δημιουργώντας μια συντόμευση

Για να κάνετε διαθέσιμες τις προσαρμοσμένες ρυθμίσεις εκκίνησης για επαναλαμβανόμενη χρήση, μπορείτε να τις αποθηκεύσετε στην επιφάνεια εργασίας ως συντόμευση. Για να ολοκληρώσετε αυτήν τη διαδικασία πρέπει πρώτα να επιβεβαιώσετε τη θέση του αρχείου InfoPath.exe στον υπολογιστή σας. Εάν αποδεχτήκατε τις προεπιλεγμένες θέσεις φακέλων κατά την εγκατάσταση του InfoPath, το αρχείο InfoPath.exe βρίσκεται πιθανώς στη διαδρομή C:\Program Files\Microsoft Office\Office 12\. Εάν δεν βρίσκετε το αρχείο InfoPath.exe σε αυτήν τη θέση, αναζητήστε το αρχείο και σημειώστε την πλήρη διαδρομή.

 1. Κάντε δεξιό κλικ στην επιφάνεια εργασίας των Windows, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού στην εντολή Δημιουργία και μετά κάντε κλικ στην εντολή Συντόμευση του μενού συντόμευσης.

 2. Στον "Οδηγό δημιουργίας συντόμευσης", στο πλαίσιο Πληκτρολογήστε τη θέση του στοιχείου, πληκτρολογήστε διπλά εισαγωγικά, την πλήρη διαδρομή του αρχείου InfoPath.exe (συμπεριλαμβανομένου του ονόματος αρχείου) και μετά πληκτρολογήστε διπλά εισαγωγικά.

 3. Μετά τα διπλά εισαγωγικά, εισαγάγετε έναν κενό χαρακτήρα, το διακόπτη και τυχόν παραμέτρους που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Για παράδειγμα, μπορείτε να πληκτρολογήσετε:"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" \\Reports\NewForms\ExpenseReportTemplate.xsn /InputParameters department=10&organization=325.

  Σημείωση: Στους διακόπτες και στις παραμέτρους δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων. Για παράδειγμα, το /A είναι ίδιο με το /a. Θυμηθείτε να περιλαμβάνετε έναν κενό χαρακτήρα πριν από το διακόπτη και έναν κενό χαρακτήρα πριν από κάθε παράμετρο. Εάν η παράμετρος περιέχει κενούς χαρακτήρες, πρέπει να ξεκινά και να τελειώνει με διπλά εισαγωγικά.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 5. Στο πλαίσιο Πληκτρολογήστε ένα όνομα για αυτήν τη συντόμευση, πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη συντόμευση και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος. Ο οδηγός δημιουργεί τη συντόμευση και την τοποθετεί στην επιφάνεια εργασίας.

Μπορείτε να δημιουργήσετε πολλές συντομεύσεις, καθεμία από τις οποίες να εφαρμόζει διαφορετικούς διακόπτες και παραμέτρους κατά την έναρξη του προγράμματος.

Αρχή της σελίδας

Διαθέσιμοι διακόπτες και παράμετροι

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται όλοι οι διαθέσιμοι διακόπτες και παράμετροι του InfoPath.

Διακόπτες και παράμετροι

Περιγραφή  

φόρμα

Ανοίγει τη συγκεκριμένη φόρμα, ώστε να μπορείτε να τη συμπληρώσετε. Το όνομα της φόρμας μπορεί να είναι ένα όνομα αρχείου, μια πλήρως προσδιορισμένη διαδρομή και το όνομα αρχείου ή ένα Uniform Resource Name (URN).

Παράδειγμα    Για να εκκινείται το InfoPath και να ανοίγει η φόρμα MyForm.xml, πληκτρολογήστε τα εξής:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" "C:\New Forms\MyForm.xml"

πρότυπο φόρμας

Ανοίγει μια καινούρια φόρμα, η οποία βασίζεται στο καθορισμένο πρότυπο φόρμας, ώστε να μπορείτε να τη συμπληρώσετε. Το όνομα της φόρμας μπορεί να είναι όνομα αρχείου, έγκυρη διαδρομή και όνομα αρχείου ή URN.

Παράδειγμα    Για να εκκινείται το InfoPath και να ανοίγει μια νέα φόρμα που βασίζεται στο πρότυπο φόρμας ExpenseReportTemplate.xsn, πληκτρολογήστε τα εξής:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" ExpenseReportTemplate.xsn

φόρμα προτύπου/InputParameters παράμετρος1 = τιμή & παράμετρος2 = τιμή & παράμετρος3 = τιμή

Ανοίγει μια νέα φόρμα, η οποία βασίζεται στο πρότυπο φόρμας που είναι δημοσιευμένο σε μια κοινόχρηστη θέση δικτύου και μεταβιβάζει τις παραμέτρους στη φόρμα. Το πρότυπο φόρμας πρέπει να έχει διαχειριζόμενο κώδικα ή δέσμη ενεργειών για την επεξεργασία των παραμέτρων στην επιλογή /InputParameters. Το όνομα του προτύπου φόρμας μπορεί να είναι όνομα αρχείου, έγκυρη διαδρομή και όνομα αρχείου ή URN.

Η λίστα παραμέτρων ξεκινά μετά το αρχείο InfoPath.exe με έναν κενό χαρακτήρα και ακολουθεί το όνομα της παραμέτρου, ένα σύμβολο ισότητας (=) και η τιμή της παραμέτρου. Κάθε παράμετρος διαχωρίζεται από το εμπορικό σύμβολο (&). Μην χρησιμοποιείτε κενό χαρακτήρα ανάμεσα στο ερωτηματικό και σε κάθε παράμετρο.

Ένα όνομα παραμέτρου χωρίς τιμή μεταβιβάζεται ως παράμετρος με μηδενική τιμή και μια τιμή χωρίς αντίστοιχο όνομα παραμέτρου δεν λαμβάνεται υπόψη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία παραμέτρων εισαγωγής, ανατρέξτε στις αναφορές προγραμματιστών του InfoPath.

Παράδειγμα    Φανταστείτε ότι έχετε ένα πρότυπο φόρμας, το ExpenseReportTemplate.xsn, με μια δέσμη ενεργειών που έχει τη δυνατότητα επεξεργασίας δύο παραμέτρων εισαγωγής, οι οποίες ονομάζονται department και organization. Το πρότυπο φόρμας δημοσιεύτηκε σε κοινόχρηστο φάκελο δικτύου με όνομα NewForms σε διακομιστή που ονομάζεται Reports. Για να εκκινείται το InfoPath και να ανοίγει ένα νέο πρότυπο φόρμας με μια παράμετρο department που ισούται με 10 και μια παράμετρο organization που ισούται με 325, πληκτρολογήστε τα εξής:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" \\Reports\NewForms\ExpenseReportTemplate.xsn /InputParameters?department=10&organization=325

φόρμα/πρότυπο InputParameters; παράμετρος1 = τιμή & παράμετρος2 = τιμή & παράμετρος3 = τιμή

Ανοίγει μια νέα φόρμα που βασίζεται στο πρότυπο φόρμας που έχει δημοσιευτεί σε ένα διακομιστή που εκτελεί Windows SharePoint Services 3.0 ή Microsoft Office SharePoint Server 2007 και, στη συνέχεια, μεταφέρει τις παραμέτρους της φόρμας. Το πρότυπο φόρμας πρέπει να έχει διαχειριζόμενο κώδικα ή δέσμη ενεργειών για την επεξεργασία των παραμέτρων της επιλογής " / InputParameters ". Το όνομα του προτύπου φόρμας μπορεί να είναι ένα όνομα αρχείου, μια πλήρως προσδιορισμένη διαδρομή και το όνομα αρχείου ή URN.

Η λίστα παραμέτρων ξεκινά με ένα ερωτηματικό (?)και ακολουθεί το όνομα της παραμέτρου, ένα σύμβολο ισότητας (=) και η τιμή της παραμέτρου. Κάθε παράμετρος διαχωρίζεται από το εμπορικό σύμβολο (&). Μην χρησιμοποιείτε κενό χαρακτήρα ανάμεσα στο ερωτηματικό μετά τον διακόπτη /InputParameter και κάθε παράμετρο.

Ένα όνομα παραμέτρου χωρίς τιμή μεταβιβάζεται ως παράμετρος με μηδενική τιμή και μια τιμή χωρίς αντίστοιχο όνομα παραμέτρου δεν λαμβάνεται υπόψη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή διαχειριζόμενου κώδικα παραμέτρων εισαγωγής, ανατρέξτε στις αναφορές προγραμματιστών του InfoPath.

Παράδειγμα    Ας υποθέσουμε ότι έχετε μια φόρμα πρότυπο, με διαχειριζόμενο κώδικα που μπορεί να επεξεργαστεί δύο παραμέτρους εισόδου που ονομάζεται τμήμα και την εταιρεία. Το πρότυπο φόρμας δημοσιεύτηκε σε έναν διακομιστή όπου εκτελείται Windows SharePoint Services 3.0 με τη διεύθυνση URL http://fabrikam. Για να ξεκινήσετε το InfoPath και ανοίξτε ένα νέο πρότυπο φόρμας με μια παράμετρο department που ισούται με 10 και μια παράμετρο εταιρεία που ισούται με 325, πληκτρολογήστε τα εξής:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" http://fabrikam/ExpenseReportTemplate.xsn /InputParameters?department = 10 & εταιρεία = 325

/ νέα φόρμα /defaultsavelocation < διεύθυνση URL >

Η επιλογή / νέα ανοίγει την υπάρχουσα φόρμα και την επιλογή /defaultsavelocation ορίζει τη διαδρομή για το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως για την καθορισμένη Uniform Resource Locator (URL). Η διεύθυνση URL θα εμφανίζεται στο παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως την πρώτη φορά που αποθηκεύεται στη φόρμα.

Παράδειγμα    Για να εκκινείται το InfoPath, να ανοίγει η φόρμα MyForm.xml και για τον ορισμό της διαδρομής στην οποία μπορεί ο χρήστης να αποθηκεύσει τη φόρμα ως C:\MyForms, πληκτρολογήστε τα εξής:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" /new MyForm.xml /defaultsavelocation C:\MyForms

φόρμα προτύπου /defaultsavelocation < διεύθυνση URL >

Ανοίγει μια νέα φόρμα που βασίζεται στο πρότυπο φόρμας και ορίζει τη διαδρομή για το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως στην καθορισμένη διεύθυνση URL. Η διεύθυνση URL εμφανίζεται στο παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως κατά την πρώτη αποθήκευση της φόρμας.

Παράδειγμα    Για να ξεκινήσετε το InfoPath, ανοίξτε μια νέα φόρμα με βάση το πρότυπο φόρμας και, στη συνέχεια, να ορίσετε τη διαδρομή όπου θέλετε να αποθηκεύσετε τη φόρμα για τη βιβλιοθήκη εγγράφων Windows SharePoint Serviceshttp://fabrikam/sites/Reportsο χρήστης, πληκτρολογήστε τα εξής:

/Sites/Reports http://fabrikam/defaultsavelocation "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ExpenseReportTemplate.xsn"

/ συγκέντρωση "form1 | Φόρμα2 | form3" "πρότυπο φόρμας"

Συγχωνεύει τις φόρμες σε μια νέα φόρμα που βασίζεται στο πρότυπο φόρμας. Οι φόρμες πρέπει να διαχωρίζονται με το σύμβολο (|) και όλες οι φόρμες πρέπει να βρίσκονται μέσα σε εισαγωγικά (").

Παράδειγμα    Φανταστείτε ότι θέλετε να συγχωνεύσετε τις φόρμες MyForm1.xml και MyForm2.xml σε μια νέα φόρμα που βασίζεται στο πρότυπο φόρμας ExpenseReportTemplate.xsn. Το νέο πρότυπο φόρμας αποθηκεύεται στον υπολογιστή σας, στο φάκελο "Φόρμες". Για να εκκινήσετε το InfoPath και να συγχωνεύσετε τις δύο υπάρχουσες φόρμες, πληκτρολογήστε τα εξής:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" /aggregate "MyForm1.xml|MyForm2.xml" C:\Forms\ExpenseReportTemplate.xsn

πρότυπο φόρμας /Design

Ανοίγει το καθορισμένο πρότυπο φόρμας σε λειτουργία σχεδίασης. Εάν δεν καθοριστεί κανένα πρότυπο φόρμας, το InfoPath εκκινείται σε λειτουργία σχεδίασης χωρίς πρότυπο φόρμας.

Παράδειγμα    Για να εκκινείται το InfoPath σε λειτουργία σχεδίασης με το πρότυπο φόρμας ExpenseReportTemplate.xsn, πληκτρολογήστε τα εξής:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" /design ExpenseReportTemplate.xsn

/ Σχεδίαση/ReadOnly προτύπου φόρμας

Ανοίγει το καθορισμένο πρότυπο φόρμας σε λειτουργία σχεδίασης. Μπορείτε να κάνετε αλλαγές στο πρότυπο φόρμας, αλλά πρέπει να αποθηκεύσετε το πρότυπο φόρμας σε διαφορετική θέση από αυτήν από την οποία ανοίξατε το πρότυπο φόρμας.

Συμβουλή: Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να ανοίξετε και να τροποποιήσετε ένα υπάρχον πρότυπο φόρμας που έχει δημοσιευτεί. Αυτός ο διακόπτης μπορεί να σας εμποδίσει από την κατά λάθος αντικατάσταση του προτύπου φόρμας στη θέση δημοσίευσης, καθώς απαιτείται η αποθήκευση του προτύπου φόρμας σε άλλη θέση, Εάν αντικαταστήσετε ένα δημοσιευμένο πρότυπο φόρμας αποθηκεύοντας το πρότυπο φόρμας στη θέση δημοσίευσης, αντί να χρησιμοποιήσετε τον "Οδηγό δημοσίευσης", οι χρήστες ενδέχεται να μην έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν μια νέα φόρμα ή να τροποποιήσουν υπάρχουσες φόρμες που βασίζονται σε αυτό το πρότυπο φόρμας. Αφού αποθηκεύσετε το πρότυπο φόρμας σε άλλη θέση και τροποποιήσετε το πρότυπο φόρμας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον "Οδηγό δημοσίευσης" για να δημοσιεύσετε και να αντικαταστήσετε το πρότυπο φόρμας στη θέση δημοσίευσης.

Παράδειγμα    Για να εκκινείται το InfoPath στη λειτουργία σχεδίασης με το πρότυπο φόρμας ExpenseReportTemplate.xsn και για να διασφαλίζεται ότι δεν θα αντικαταστήσετε το πρότυπο φόρμας στην αρχική θέση, πληκτρολογήστε τα εξής:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" /design ExpenseReportTemplate.xsn /readonly

/embedding

Εκκινεί το InfoPath χωρίς την εμφάνιση του παραθύρου Microsoft Office InfoPath. Οι προγραμματιστές μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτήν την επιλογή κατά τη δοκιμή προσαρμοσμένων εφαρμογών με το InfoPath.

Παράδειγμα    Για να το κάνετε αυτό, πληκτρολογήστε τα εξής:

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" /embedding

/cache ClearAll

Εκκινεί το InfoPath και διαγράφει το χώρο προσωρινής αποθήκευσης στον οποίο αποθηκεύονται τα πρότυπα φόρμας στον υπολογιστή. Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να καταργήσετε πρότυπα φόρμας που δεν χρησιμοποιούνται από τους υπολογιστές των χρηστών και για να αυξήσετε τον διαθέσιμο χώρο στον δίσκο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την επιλογή με μια υπάρχουσα φόρμα ή με μια νέα φόρμα που βασίζεται στο πρότυπο φόρμας.

Παράδειγμα    Για να εκκινείται το InfoPath, να ανοίγει η φόρμα MyForm.xml και, κατόπιν, να γίνεται εκκαθάριση του χώρου προσωρινής αποθήκευσης από όλα τα πρότυπα φόρμας, πληκτρολογήστε τα εξής

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" MyForm.xml /cache ClearAll


Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×