Διακόπτες γραμμής εντολών στο Microsoft Office OneNote 2007

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται οι διακόπτες γραμμής εντολών που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την εκκίνηση του Microsoft Office OneNote 2007.

Σε αυτό το άρθρο

Χρήση διακόπτη μία φορά, με προσθήκη του στην εντολή "Εκτέλεση"

Επαναχρησιμοποίηση διακόπτη με δημιουργία συντόμευσης

Διακόπτες εκκίνησης του OneNote

Απλή χρήση διακόπτη με την προσθήκη του στην εντολή Εκτέλεση

 1. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Στα Windows Vista   

   • Κάντε κλικ στην επιλογή η Έναρξη κουμπί Εικόνα κουμπιού , και στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης, πληκτρολογήστε Εκτέλεσηκαι, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

  • Στα Microsoft Windows XP ή Microsoft Windows Server 2003   

   • Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Εκτέλεση.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση για να εντοπίσετε το αρχείο Onenote.exe.

  Από προεπιλογή, το αρχείο Onenote.exe του Office OneNote 2007 βρίσκεται στον εξής φάκελο:

  C:\Program Files\Microsoft Office\Office12.

 3. Κάντε κλικ στο αρχείο Onenote.exe και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα.

 4. Τοποθετήστε το δρομέα στα δεξιά του εισαγωγικού στο τέλος της πρότασης διαδρομής.

  Σημείωση: Βάλτε την πρόταση μέσα σε εισαγωγικά εάν δεν υπάρχουν ήδη.

 5. Πληκτρολογήστε ένα κενό διάστημα και το διακόπτη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

  Για παράδειγμα, εάν θέλετε να εκκινήσετε το Office OneNote 2007 χωρίς να εμφανιστεί η οθόνη εισαγωγής, πληκτρολογήστε τα παρακάτω στο πλαίσιο Άνοιγμα:

  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12" /nologo

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Σημείωση: Εάν τοποθετήσετε το διακόπτη στο εσωτερικό των εισαγωγικών και κάνετε κλικ στο OK, εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος που υποδεικνύει ότι η εύρεση του αρχείου είναι αδύνατη.

Αρχή της σελίδας

Επαναχρησιμοποίηση ενός διακόπτη με τη χρήση συντόμευσης

Για να δημιουργήσετε μια συντόμευση για την εκκίνηση του OneNote από την επιφάνεια εργασίας των Windows, εκτελέστε τα εξής:

 1. Κάντε δεξί κλικ στην επιφάνεια εργασίας των Windows, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Δημιουργία και κάντε κλικ στην επιλογή Συντόμευση.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση για να εντοπίσετε το αρχείο OneNote.exe.

  Από προεπιλογή, το αρχείο OneNote.exe του Office OneNote 2007 βρίσκεται στον εξής φάκελο:

  C:\Program Files\Microsoft Office\Office12

 3. Κάντε κλικ στο αρχείο OneNote.exe και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 4. Τοποθετήστε το δρομέα στα δεξιά του εισαγωγικού στο τέλος της πρότασης διαδρομής.

  Σημείωση: Βάλτε την πρόταση μέσα σε εισαγωγικά εάν δεν υπάρχουν ήδη.

 5. Πληκτρολογήστε ένα κενό διάστημα και το διακόπτη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

  Για παράδειγμα, εάν θέλετε να εκκινήσετε το Office OneNote 2007 χωρίς να εμφανιστεί η οθόνη εισαγωγής, πληκτρολογήστε τα παρακάτω στο πλαίσιο Πληκτρολογήστε τη θέση του στοιχείου:

  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12" /nologo

 6. Στο παράθυρο διαλόγου Δημιουργία συντόμευσης, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

  Σημείωση: Εάν τοποθετήσετε το διακόπτη στο εσωτερικό των εισαγωγικών και κάνετε κλικ στο Επόμενο, εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος που υποδεικνύει ότι η εύρεση του αρχείου είναι αδύνατη.

 7. Στο πλαίσιο Πληκτρολογήστε ένα όνομα για αυτήν τη συντόμευση, πληκτρολογήστε το όνομα της νέας συντόμευσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Διακόπτες εκκίνησης του OneNote

Διακόπτης

Περιγραφή

"όνομα αρχείου"

Ανοίγει ένα αρχείο, όπου όνομα αρχείου είναι ένα πλήρως έγκυρο όνομα αρχείου, συμπεριλαμβανομένης της διαδρομής δίσκου και φακέλου και της επέκτασης ονόματος .one.

/ Δημιουργία

Δημιουργεί μια νέα ενότητα στο Σημειωματάριο που προβάλλεται.

/import "όνομα αρχείου"

Εισάγει δεδομένα από ένα αρχείο XML που καθορίζεται από την παράμετρο filename στο OneNote. Αυτός ο διακόπτης γραμμής εντολών υποστηρίζει το OneNote 2003 SimpleImporter XML, καθώς και το OneNote 2007 XML. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απαιτούμενη μορφή υποστηριζόμενα αρχεία XML, επισκεφθείτε το Microsoft Developer Network (MSDN).

/paste

Επικολλά το περιεχόμενο του Προχείρου.

/notebookpath "διαδρομή"

Παρακάμπτει την προεπιλεγμένη διαδρομή για το φάκελο σημειωματάριων του OneNote που καθορίζεται στους Κανόνες αρχειοθέτησης (παράθυρο διαλόγου Επιλογές, μενού Εργαλεία).

/backuppath "διαδρομή"

Παρακάμπτει την προεπιλεγμένη διαδρομή για το φάκελο αντιγράφων ασφαλείας του OneNote που καθορίζεται στους Κανόνες αρχειοθέτησης (παράθυρο διαλόγου Επιλογές, μενού Εργαλεία).

/openro "όνομα αρχείου"

Ανοίγει ένα αρχείο για ανάγνωση μόνο, όπου όνομα αρχείου είναι ένα πλήρως έγκυρο όνομα αρχείου, συμπεριλαμβανομένης της διαδρομής δίσκου και φακέλου και της επέκτασης ονόματος .one.

/print "όνομα αρχείου"

Εκτυπώνει ένα αρχείο, όπου όνομα αρχείου είναι ένα πλήρως έγκυρο όνομα αρχείου, συμπεριλαμβανομένης της διαδρομής δίσκου και φακέλου και της επέκτασης ονόματος .one.

/sidenote

Εκκινεί το OneNote σε ελαχιστοποιημένο παράθυρο και ανοίγει την ενότητα σημειωματάριου "Μη αρχειοθετημένες σημειώσεις". Εάν δεν υπάρχει αυτή η ενότητα στο τρέχον σημειωματάριο, θα δημιουργηθεί.

/audionote

Ξεκινά την εγγραφή ήχου στην τρέχουσα σελίδα.

/videonote

Ξεκινά την εγγραφή βίντεο στην τρέχουσα σελίδα. Εάν, σε προηγούμενη περίοδο λειτουργίας του OneNote, δεν καθορίστηκε κάποια συσκευή λήψης βίντεο, θα χρησιμοποιηθεί η προεπιλεγμένη συσκευή λήψης βίντεο του υπολογιστή.

/pauserecording

Διακόπτει προσωρινά την εγγραφή ήχου ή βίντεο. Όταν εκτελείται, αυτός ο διακόπτης γραμμής εντολών δεν εκκινεί μια νέα παρουσία του OneNote. Απλώς διακόπτει μια ενεργή περίοδο λειτουργίας εγγραφής. Μια εγγραφή που έχει διακοπεί μπορεί να συνεχιστεί με την εκτέλεση του διακόπτη /pauserecording για δεύτερη φορά.

/stoprecording

Διακόπτει την εγγραφή ήχου ή βίντεο. Όταν εκτελείται, αυτός ο διακόπτης γραμμής εντολών δεν εκκινεί μια νέα παρουσία του OneNote. Απλώς διακόπτει μια ενεργή περίοδο λειτουργίας εγγραφής.

/startsharing "κωδικός πρόσβασης" "όνομα αρχείου"

Ξεκινά μια ζωντανή κοινόχρηστη περίοδο λειτουργίας για το αρχείο ενότητας OneNote που καθορίστηκε, όπου όνομα αρχείου είναι ένα έγκυρο όνομα αρχείου, συμπεριλαμβανομένης της διαδρομής δίσκου και φακέλου και της επέκτασης ονόματος αρχείου .one. Η σελίδα που επιλέχθηκε τελευταία στο αρχείο ενότητας OneNote θα χρησιμοποιηθεί ως κοινόχρηστη σελίδα. Καθορίστε μια συμβολοσειρά κειμένου για την παράμετρο κωδικός πρόσβασης. Μην χρησιμοποιείτε τον ίδιο κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιείτε για να συνδεθείτε με τον υπολογιστή σας ή κάποιον άλλο προσωπικό κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιείτε για να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα.

/joinsharing "διακομιστής" "κωδικός πρόσβασης" "όνομα αρχείου"

Συμμετέχει σε μια ζωντανή κοινόχρηστη περίοδο χρήσης, όπου διακομιστής είναι η διεύθυνση IP ή το όνομα τομέα του υπολογιστή που φιλοξενεί τη ζωντανή κοινόχρηστη περίοδο λειτουργίας. Για την παράμετρο κωδικός πρόσβασης, χρησιμοποιήστε τον κωδικό πρόσβασης που σάς δόθηκε από το άτομο που δημιούργησε την περίοδο λειτουργίας. Το όνομα αρχείου είναι το όνομα του αρχείου ενότητας OneNote από το οποίο εκτελείται η κοινή χρήση της σελίδας.

/hyperlink "σελίδα προορισμού"

Εκκινεί το OneNote και ανοίγει τη σελίδα που καθορίζεται με την παράμετρο σελίδα προορισμού. Για να βρείτε την υπερ-σύνδεση για οποιαδήποτε σελίδα σε ένα σημειωματάριο OneNote, κάντε δεξί κλικ στην καρτέλα της σελίδας και κάντε κλικ στην εντολή Αντιγραφή υπερ-σύνδεσης σε αυτήν τη σελίδα.

/safeboot

Εκκινεί το OneNote σε "Ασφαλή λειτουργία". Εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου με επιλογές εκκίνησης.

/stationerytaskpane

Εμφανίζει το παράθυρο εργασιών "Πρότυπα".

/applystationery "πρότυπο"

Εφαρμόζει το καθορισμένο αρχείο προτύπου στην τρέχουσα σελίδα.

/sendto "όνομα αρχείου1" "όνομα αρχείου2"

Εισαγάγει τα περιεχόμενα των αρχείων που καθορίζονται με τις παραμέτρους όνομα αρχείου1 και όνομα αρχείου2 στην τρέχουσα σελίδα.

/insertdoc "όνομα αρχείου" "χρόνος"

Εισαγάγει τα περιεχόμενα του αρχείου που καθορίζεται με την παράμετρο όνομα αρχείου ως εκτύπωση στην τρέχουσα σελίδα και προσθέτει μια χρονική σήμανση με το χρόνο που καθορίζεται από την προαιρετική παράμετρο χρόνος.


Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×