Διακόπτες γραμμής εντολών για το SharePoint Designer

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Μπορείτε να προσαρμόσετε τον τρόπο εκκίνησης του Microsoft Office SharePoint Designer 2007, προσθέτοντας διακόπτες και παραμέτρους στην εντολή εκκίνησης. Για παράδειγμα, μπορείτε να έχετε ανοιχτό το πρόγραμμα σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία ή σελίδα SharePoint, να ανοίξετε ένα νέο αντίγραφο μιας υπάρχουσας σελίδας ή αρχείου ή να ξεκινήσετε χωρίς να εμφανιστεί το πρόγραμμα στην οθόνη εκκίνησης.

Στην περίπτωση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα διακόπτη και οποιεσδήποτε σχετικές παραμέτρους μόνο μία φορά, μπορείτε να πληκτρολογήσετε την εντολή στο παράθυρο διαλόγου Εκτέλεση των Microsoft Windows . Εναλλακτικά, εάν θέλετε να κάνετε την προσαρμοσμένη σας μέθοδο εκκίνησης του Office SharePoint Designer 2007 διαθέσιμη για πολλές χρήσεις, μπορείτε να δημιουργήσετε μια συντόμευση στην επιφάνεια εργασίας, η οποία να ξεκινά πάντοτε το πρόγραμμα χρησιμοποιώντας τον ίδιο διακόπτη και παραμέτρους.

Ένας πίνακας παραθέτει τους διακόπτες και τις παραμέτρους που είναι διαθέσιμα στο Office SharePoint Designer 2007.

Σε αυτό το άρθρο

Τι είναι οι εντολές, οι διακόπτες και οι παράμετροι;

Χρήση ενός διακόπτη μία φορά με πληκτρολόγησή του στο παράθυρο διαλόγου Εκτέλεση

Επαναχρησιμοποίηση διακόπτη με δημιουργία συντόμευσης

Διαθέσιμοι διακόπτες και παράμετροι

Τι είναι οι εντολές, οι διακόπτες και οι παράμετροι;

Κάθε φορά που ξεκινάτε το πρόγραμμα, εκτελείτε την εντολή SPDesign.exe, την οποία συνήθως δεν πληκτρολογείτε αλλά ούτε και βλέπετε. Μπορείτε να αλλάξετε ορισμένα στοιχεία εκκίνησης του προγράμματος, προσθέτοντας δευτερεύουσες εντολές, που ονομάζονται διακόπτες, στην εντολή SPDesign.exe.

Ένας διακόπτης εμφανίζεται με τη μορφή διαστήματος μετά την κύρια εντολή, ακολουθούμενο από μια κάθετο (/) και το όνομα του διακόπτη και, ορισμένες φορές, ακολουθούμενο από ένα άλλο διάστημα και, στη συνέχεια, από μία ή περισσότερες συγκεκριμένες οδηγίες που ονομάζονται παράμετροι, οι οποίες παρέχουν στο πρόγραμμα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης της εντολής. Υπάρχουν επίσης ορισμένες παράμετροι οι οποίες είναι δυνατόν να προστεθούν απευθείας σε συγκεκριμένες εντολές, χωρίς διακόπτη ανάμεσά τους.

Για παράδειγμα, η ακόλουθη εντολή καθοδηγεί το Office SharePoint Designer 2007 έτσι ώστε να ξεκινήσει και να ανοίξει ένα νέο αντίγραφο μιας υπάρχουσας σελίδας.

Εντολή SPDesign με διακόπτη και παράμετρο

1. η εντολή SPDesign.exe ενημερώνει το πρόγραμμα να ξεκινήσει.

2. το διακόπτη/ν ενημερώνει το πρόγραμμα για να ανοίξετε ένα νέο αντίγραφο μιας υπάρχουσας σελίδας όταν ξεκινά.

3. η παράμετρος http://My_server/My_site/My_page.aspx προσδιορίζει το υπάρχον των οποίων το πρόγραμμα είναι να ανοίξετε ένα αντίγραφο της σελίδας.

Αρχή της σελίδας

Χρήση ενός διακόπτη μία φορά με πληκτρολόγησή του στο παράθυρο διαλόγου Εκτέλεση

 1. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Στα Microsoft Windows XP ή το Microsoft Windows Server 2003    . Κάντε κλικ στο κουμπί των Windows Έναρξη και στη στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Εκτέλεση. Ή μπορείτε να πιέσετε το πλήκτρο του λογότυπου των Windows +R.

  • Στα Windows Vista    Επιλέξτε το κουμπί Εικόνα κουμπιού Έναρξη των Windows, τοποθετήστε το δείκτη σε Όλα τα προγράμματα, στην επιλογή Βοηθήματα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση. Ή μπορείτε να πατήσετε το λογότυπο των Windows κλειδιού + R.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Εκτέλεση, πληκτρολογήστε την εντολή, πληκτρολογήστε ένα διάστημα και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το διακόπτη και τις παραμέτρους. Για παράδειγμα, θα μπορούσατε να πληκτρολογήσετε:

  spdesign.exe /n http://My_server/My_site/My_page.aspx

  Σημείωση: Στην περίπτωση που η παράμετρος είναι μια διαδρομή που οδηγεί σε μια θέση στον υπολογιστή σας, πρέπει να περικλείεται σε εισαγωγικά   για παράδειγμα:

  spdesign.exe /n "C:\My Templates\My_page.aspx"

  Οι διαδρομές που χρησιμοποιούνται ως εντολές ή παράμετροι πρέπει να περικλείονται σε εισαγωγικά, επειδή το λειτουργικό σύστημα ενδέχεται να διακόψει την ανάγνωση της εντολής όταν συναντήσει ένα διάστημα. Για παράδειγμα, εάν πληκτρολογήσετε spdesign.exe c:\Documents and settings\username\My_site, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα μήνυμα λάθους όπου αναφέρεται ότι το πρόγραμμα δεν είναι δυνατό να ανοίξει το αρχείο C:\Documents.

Την επόμενη φορά που θα ξεκινήσετε το Office SharePoint Designer 2007, το πρόγραμμα θα επαναφέρει τις προηγούμενες προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του. Για να κάνετε την προσαρμοσμένη σας εκκίνηση διαθέσιμη για επαναλαμβανόμενες χρήσεις, ανατρέξτε στην επόμενη ενότητα.

Σημείωση: 

 • Οι διακόπτες και οι παράμετροι δεν κάνουν διάκριση πεζών-κεφαλαίων. Για παράδειγμα, ο διακόπτης /N λειτουργεί το ίδιο με το διακόπτη /n.

 • Να θυμάστε ότι πρέπει να συμπεριλαμβάνετε ένα κενό διάστημα πριν από το διακόπτη και ένα πριν από κάθε παράμετρο.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία συντόμευσης για να γίνει ένας διακόπτης διαθέσιμος για επαναχρησιμοποίηση

Πρώτον, επιβεβαιώστε τη θέση του αρχείου SPDesign.exe στον υπολογιστή σας. Εάν αποδεχτήκατε τις προεπιλεγμένες θέσεις φακέλου κατά την εγκατάσταση του Office SharePoint Designer 2007, το αρχείο SPDesign.exe βρίσκεται κατά πάσα πιθανότητα στη θέση:

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\SPDesign.exe

Εάν δεν βρείτε το αρχείο SPDesign.exe σε αυτήν τη θέση, αναζητήστε το και σημειώστε την πλήρη διαδρομή.

 1. Κάντε δεξιό κλικ στην επιφάνεια εργασίας των Windows, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Δημιουργία και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Συντόμευση του μενού συντόμευσης.

 2. Στον Οδηγό δημιουργίας συντόμευσης, στο πλαίσιο Πληκτρολογήστε τη θέση του στοιχείου, πληκτρολογήστε ένα διπλά εισαγωγικά (""), πληκτρολογήστε την πλήρη διαδρομή για το αρχείο SPDesign.exe (συμπεριλαμβανομένου του ονόματος αρχείου) και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε μια άλλη διπλά εισαγωγικά. (Εναλλακτικά, κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση για να εντοπίσετε και να επιλέξετε το αρχείο. Σε αυτήν την περίπτωση, τα εισαγωγικά καταχωρούνται αυτόματα.)

 3. Μετά τα δεξιά εισαγωγικά, πληκτρολογήστε ένα διάστημα και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το διακόπτη και τις παραμέτρους. Για παράδειγμα, θα μπορούσατε να πληκτρολογήσετε:

  http://My_server//ν "c:\program files\microsoft office\office12\spdesign.exe" My_site/My_page.aspx

  Σημείωση: Στην περίπτωση που η παράμετρος είναι μια διαδρομή που οδηγεί σε μια θέση στον υπολογιστή σας, πρέπει επίσης να περικλείεται σε εισαγωγικά — για παράδειγμα:

  "c:\program files\microsoft office\office12\spdesign.exe" /n "C:\My Templates\My_page.aspx"

  Οι διαδρομές που χρησιμοποιούνται ως εντολές ή παράμετροι πρέπει να περικλείονται σε εισαγωγικά, επειδή το λειτουργικό σύστημα ενδέχεται να διακόψει την ανάγνωση της εντολής όταν συναντήσει ένα διάστημα. Για παράδειγμα, εάν πληκτρολογήσετε spdesign.exe c:\Documents and settings\username\My_site, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα μήνυμα λάθους όπου αναφέρεται ότι το πρόγραμμα δεν είναι δυνατό να ανοίξει το αρχείο C:\Documents.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 5. Στο πλαίσιο Πληκτρολογήστε ένα όνομα για αυτήν τη συντόμευση, πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη συντόμευση και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.

  Ο οδηγός δημιουργεί τη συντόμευση στην επιφάνεια εργασίας.

 6. Κάθε φορά που θέλετε να ξεκινήσετε το Office SharePoint Designer 2007 με αυτόν το συγκεκριμένο προσαρμοσμένο τρόπο, κάντε διπλό κλικ στη συντόμευση.

  Συμβουλή: Για να προσθέσετε τη συντόμευση επιφάνειας εργασίας στο μενού Έναρξη των Windows, κάντε δεξιό κλικ στη συντόμευση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Καρφίτσωμα στο μενού "Έναρξη" του μενού συντόμευσης.

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια ποικιλία συντομεύσεων, έτσι ώστε καθεμιά από αυτές να εφαρμόζεται σε διαφορετικούς διακόπτες και παραμέτρους του προγράμματος κατά την εκκίνηση.

Σημείωση: 

 • Οι διακόπτες και οι παράμετροι δεν κάνουν διάκριση πεζών-κεφαλαίων. Για παράδειγμα, ο διακόπτης /N λειτουργεί το ίδιο με το διακόπτη /n.

 • Να θυμάστε ότι πρέπει να συμπεριλαμβάνετε ένα κενό διάστημα πριν από το διακόπτη και ένα πριν από κάθε παράμετρο.

Αρχή της σελίδας

Διαθέσιμοι διακόπτες και παράμετροι

Ο ακόλουθος πίνακας παραθέτει όλους τους διακόπτες και τις παραμέτρους που είναι διαθέσιμα στο Office SharePoint Designer 2007.

Διακόπτης και παράμετρος

Περιγραφή

/safe

(μόνο διακόπτης, χωρίς παράμετρο)

Ξεκινά το Office SharePoint Designer 2007 σε "Ασφαλή λειτουργία" του Office, δίνοντας τη δυνατότητα ασφαλούς χρήσης ενός προγράμματος του Office ή της οικογένειας προγραμμάτων του Office, το οποίο αντιμετώπισε ορισμένα προβλήματα εκκίνησης. Όταν εντοπιστεί ένα πρόβλημα κατά την εκκίνηση, το Office επιδιορθώνει ή απομονώνει το πρόβλημα, επιτρέποντας την επιτυχή του εκκίνηση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή λειτουργία του Office, ανατρέξτε στο άρθρο εφαρμογές Open Office σε ασφαλή λειτουργία σε Υπολογιστή με Windows.

file

(μόνο παράμετρος, χωρίς διακόπτη)

Ξεκινά το Office SharePoint Designer 2007 και ανοίγει την καθορισμένη τοποθεσία, σελίδα ή αρχείο.

Η παράμετρος file μπορεί να είναι το URL μιας τοποθεσίας ή μιας σελίδας σε ένα διακομιστή ή η διαδρομή για μια τοποθεσία ή ένα αρχείο στον υπολογιστή σας.

Σημειώστε ότι εάν η παράμετρος είναι μια διαδρομή για μια θέση στον υπολογιστή σας, πρέπει να περικλείεται σε εισαγωγικά.

Παραδείγματα έγκυρων παραμέτρων:   

 • http://My_server/My_site

 • http://My_server/My_site/My_page.aspx

 • "C:\Document and Settings\username\My Documents\My Web Sites\My_site"

 • "C:\Document and Settings\username\My Documents\My Web Sites\My_site\My_page.apsx"

/n file

(διακόπτης και παράμετρος)

Ξεκινά το Office SharePoint Designer 2007 και ανοίγει ένα αντίγραφο της συγκεκριμένης σελίδας ή αρχείου ως νέο έγγραφο.

Η παράμετρος file μπορεί να είναι το URL μιας σελίδας σε μια τοποθεσία ενός διακομιστή ή η διαδρομή για ένα αρχείο στον υπολογιστή σας.

Σημειώστε ότι εάν η παράμετρος είναι μια διαδρομή για μια θέση στον υπολογιστή σας, πρέπει να περικλείεται σε εισαγωγικά.

Παραδείγματα έγκυρων παραμέτρων:   

 • http://My_server/My_site/My_page.aspx

 • "C:\Document and Settings\username\My Documents\My Web Sites\My_site\My_page.aspx"

/q

(μόνο διακόπτης, χωρίς παράμετρο)

Ξεκινά το Office SharePoint Designer 2007 χωρίς να εμφανίζει την οθόνη εκκίνησης του προγράμματος.


Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×