Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office

Διακόπτες γραμμής εντολών για προϊόντα του Microsoft Office

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Κατά την εκκίνηση ενός προϊόντος του Microsoft Office, εκτελεί τη διαδικασία εκκίνησης με τυπική τρόπο. Για παράδειγμα, το Microsoft Word, εμφανίζεται η οθόνη εκκίνησης του Word και φορτώνει το πρότυπο Normal. Ωστόσο, ας υποθέσουμε ότι θέλετε το Word για να ξεκινήσετε χωρίς την οθόνη εκκίνησης και, στη συνέχεια, να φορτώσετε ένα πρότυπο εκτός από το πρότυπο Normal. Ή, θέλετε να προσαρμόσετε τη διαδικασία ακόμα περισσότερα κατά τη φόρτωση ενός πρόσθετου ή εκτέλεση μιας μακροεντολής κατά την εκκίνηση. Μπορείτε να προσθέσετε επιλογές όπως αυτή, χρησιμοποιώντας τις δευτερεύουσες εντολές που ονομάζονται διακόπτες γραμμής εντολών, εντολή εκκίνησης μια εφαρμογή του Office.

Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την προσαρμογή μόνο μία φορά, μπορείτε να, πληκτρολογήστε την εντολή και να μεταβείτε στο παράθυρο διαλόγου Εκτέλεση (μενού Έναρξη) στα Microsoft Windows. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα συγκεκριμένο διακόπτη πολλές φορές ή κάθε φορά που θα ξεκινήσετε την εφαρμογή, μπορείτε να δημιουργήσετε μια συντόμευση επιφάνειας εργασίας που ξεκινά το πρόγραμμα χρησιμοποιώντας τον ίδιο διακόπτη και παραμέτρους. Σε αυτό το άρθρο περιγράφει πώς μπορείτε να κάνετε και τα δύο. Περιλαμβάνει επίσης έναν πίνακα που παραθέτει όλους τους διακόπτες και παράμετροι που διατίθενται από τις εφαρμογές υπολογιστή του Office.

Χρήση διακόπτη γραμμής εντολών δεν σημαίνει πρέπει να στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε την εντολή ολόκληρη εκκίνησης. Μπορείτε να ξεκινήσετε την εφαρμογή του Office ως συνήθως, κάνοντας κλικ στο εικονίδιο του προγράμματος στην επιφάνεια εργασίας ή κάνοντας κλικ στο όνομα του προγράμματος στο μενού Έναρξη . Όλες οι μέθοδοι εκκίνησης ουσιαστικά κάνετε το ίδιο: εκτελούνται αρχείο .exe της εφαρμογής, ακόμα και εάν δεν στην πραγματικότητα, πληκτρολογήστε την εντολή ή ακόμη και να το δείτε.

Ο διακόπτης γραμμής εντολών είναι ένα πλήκτρο τροποποίησης που θα προστεθεί στο αρχείο .exe. Ένα αρχείο εκκίνησης με διακόπτη μοιάζει κάπως έτσι.

 outlook.exe /nopreview

Σε αυτό το παράδειγμα, ο διακόπτης γραμμής εντολών έχει προστεθεί στο αρχείο .exe για το Microsoft Outlook. Ο διακόπτης αποτελείται από μια κάθετο και μια λέξη ή τη συντομογραφία που υποδηλώνει το διακόπτη ενέργεια. Αυτός ο διακόπτης ενημερώνει του Outlook για εκκίνηση χωρίς εμφάνιση του παραθύρου ανάγνωσης.

Διακόπτη μερικές φορές ακολουθείται από μία ή περισσότερες συγκεκριμένες οδηγίες που ονομάζονται παράμετροι, οι οποίες παρέχουν στο πρόγραμμα περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την εκτέλεση της εντολής .exe. Για παράδειγμα, την παρακάτω εντολή σας ενημερώνει για το Outlook για να φορτώσετε ένα όνομα συγκεκριμένο προφίλ κατά την εκκίνηση.

outlook exe /profile profilename

Αλλαγή ονομάτων δεν μπορεί να είναι συντετμημένη και δεν είναι διάκριση πεζών-κεφαλαίων. Ωστόσο, οι παράμετροι τους μερικές φορές είναι διάκριση πεζών-κεφαλαίων.

Εδώ θα βρείτε τα ονόματα των εντολές εκκίνησης για τα προϊόντα του Office Word, Excel, PowerPoint, πρόγραμμα προβολής του PowerPoint, Outlook και Access.

Word

Winword.exe

Excel

Excel.exe

PowerPoint

POWERPNT.exe

Πρόγραμμα προβολής του PowerPoint

PPTVIEW.exe

Outlook

Outlook.exe

Access

Msaccess.exe

Όταν χρησιμοποιείτε μία από τις εντολές εκκίνησης του Office, θα πρέπει να δώσετε την πλήρη διαδρομή προς το αρχείο .exe του προϊόντος. Επιβεβαιώστε τη θέση του αρχείου στον υπολογιστή σας. Αυτός ο πίνακας δείχνει τις θέσεις των αρχείων .exe, εάν έχετε αποδεχτεί τις προεπιλεγμένες θέσεις φακέλου κατά την εγκατάσταση.

Στο Office 2007

Windows 32-bit: C:\Program αρχεία (x86) \Microsoft Office\Office12\

Windows 64 bit: C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\

Στο Office 2010

Windows 32-bit: C:\Program αρχεία (x86) \Microsoft Office\Office14\

Windows 64 bit: C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\

Στο Office 2013

Windows 32-bit: C:\Program αρχεία (x86) \Microsoft Office\Office15\

Windows 64 bit: C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\

Στο Office 2016

Windows 32-bit: C:\Program αρχεία (x86) \Microsoft Office\Office16\

Windows 64 bit: C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\

 1. Στα Windows 10, κάντε κλικ στο εικονίδιο "Αναζήτηση" ή "Cortana" στη γραμμή εργασιών, πληκτρολογήστε Εκτέλεσηκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή εντολών από τα αποτελέσματα.

  Στα Windows 8, πατήστε το πλήκτρο των Windows, πληκτρολογήστε Εκτέλεση και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  Στα Windows 7, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, τοποθετήστε το δείκτη σε Όλα τα προγράμματα, κάντε κλικ στην επιλογή Βοηθήματα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Εκτέλεση, πληκτρολογήστε ένα εισαγωγικό, πληκτρολογήστε την πλήρη διαδρομή για το αρχείο .exe της εφαρμογής και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε ένα άλλο εισαγωγικό. Εναλλακτικά, κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση για να εντοπίσετε και να επιλέξετε το αρχείο. Σε αυτήν την περίπτωση, τα εισαγωγικά καταχωρούνται αυτόματα.

 3. Αφού κλείσετε τα εισαγωγικά, πληκτρολογήστε ένα κενό διάστημα και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το διακόπτη. Για παράδειγμα, μπορείτε να πληκτρολογήσετε:

  "c:\program files\microsoft office\office15\outlook.exe" /nopreview
  

Την επόμενη φορά που θα ξεκινήσετε την εφαρμογή, ανοίγει ως συνήθως. Για να κάνετε την προσαρμοσμένη εκκίνηση διαθέσιμη για επαναλαμβανόμενες χρήσεις, ανατρέξτε στην επόμενη ενότητα.

Λάβετε υπόψη τα εξής σχετικά με τη χρήση διακόπτες γραμμής εντολών:

 • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο ένα διακόπτη κάθε φορά. Εκκίνηση μιας εφαρμογής του Office με πολλούς διακόπτες δεν υποστηρίζεται.

 • Εάν η παράμετρος είναι μια διαδρομή σε μια θέση στον υπολογιστή σας ή ένα όνομα αρχείου με κενά διαστήματα, περικλείστε το σε διπλά εισαγωγικά — για παράδειγμα, /t "Μηνιαία Report.dotx".

 • Διακόπτες και παράμετροι δεν είναι διάκριση πεζών-κεφαλαίων. Για παράδειγμα, /RO λειτουργεί όπως /ro.

 • Συμπεριλάβετε ένα κενό διάστημα πριν από κάθε διακόπτη και πριν από κάθε παράμετρο.

 1. Κάντε δεξί κλικ στην επιφάνεια εργασίας των Windows, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Δημιουργία και, στη συνέχεια, επιλέξτε Συντόμευση στο μενού συντόμευσης.

 2. Στον Οδηγό δημιουργίας συντόμευσης, στο πλαίσιο Πληκτρολογήστε τη θέση του στοιχείου, πληκτρολογήστε διπλά εισαγωγικά (""), πληκτρολογήστε την πλήρη διαδρομή για το αρχείο .exe της εφαρμογής (συμπεριλαμβανομένου του ονόματος αρχείου) και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε μια άλλη διπλά εισαγωγικά. (Εναλλακτικά, κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση για να εντοπίσετε και να επιλέξετε το αρχείο. Σε αυτήν την περίπτωση, τα εισαγωγικά προστίθενται αυτόματα.)

 3. Αφού κλείσετε τα εισαγωγικά, πληκτρολογήστε ένα κενό διάστημα και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το διακόπτη και οποιεσδήποτε παραμέτρους. Αν η παράμετρος είναι διαδρομή προς μια θέση στον υπολογιστή σας και η διαδρομή περιέχει κενά διαστήματα, θα πρέπει επίσης να την περικλείσετε σε εισαγωγικά. Για παράδειγμα:

  "c:\program files\microsoft office\office15\excel.exe" /r "c:\My Folder\book1.xlsx"
  
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 5. Στο πλαίσιο Πληκτρολογήστε ένα όνομα για αυτήν τη συντόμευση, πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη συντόμευση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.

  Ο οδηγός δημιουργεί τη συντόμευση και την τοποθετεί στην επιφάνεια εργασίας.

Κάθε φορά που θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη συντόμευση για να ξεκινήσετε την εφαρμογή, κάντε διπλό κλικ επάνω του.

Για να προσθέσετε τη συντόμευση της επιφάνειας εργασίας στο μενού Έναρξη των Windows, κάντε δεξί κλικ στη συντόμευση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Καρφίτσωμα στο μενού "Έναρξη" στο μενού συντόμευσης που εμφανίζεται.

Λίστα με διακόπτες γραμμής εντολών για προϊόντα του Office

Κάθε προϊόν του Office έχει διαφορετικό σύνολο διακόπτες γραμμής εντολών.

Σημείωση: Αυτές οι λίστες δεν περιλαμβάνει όλους τους διακόπτες προστεθεί από το Office 2007. Εάν χρησιμοποιήσετε διακόπτες γραμμής εντολών και θέλετε πληροφορίες σχετικά με τη νεότερη διακόπτες που είναι διαθέσιμοι, απαντήστε Ναι ή όχι στην ερώτηση "Ήταν αυτές τις πληροφορίες χρήσιμες" στο τέλος αυτού του θέματος. Στη συνέχεια, στο πλαίσιο που εμφανίζεται, πείτε μας ποιο προϊόν του Office και την έκδοση που σας ενδιαφέρει.

Διακόπτης και παράμετρος

Περιγραφή

/safe

Εκκίνηση του Word σε ασφαλή λειτουργία.

/q

Ξεκινά το Word χωρίς να εμφανιστεί η οθόνη εκκίνησης του Word.

/ttemplatename

Ξεκινά το Word με ένα νέο έγγραφο που βασίζεται σε ένα πρότυπο εκτός από το πρότυπο Normal.

Παράδειγμα    Για να ξεκινήσετε το Word με ένα έγγραφο που βασίζεται σε ένα πρότυπο που ονομάζεται Myfax.dotx, που είναι αποθηκευμένα στη μονάδα δίσκου C, πληκτρολογήστε τα εξής στη γραμμή εντολών:

/tc:\Myfax.dotx

Σημείωση: Μην συμπεριλαμβάνετε ένα κενό διάστημα μεταξύ του διακόπτη και το όνομα του αρχείου του προτύπου.

Σημείωση ασφαλείας: Επειδή τα πρότυπα μπορούν να αποθηκεύουν ιοί μακροεντολών, να είστε προσεκτικοί σχετικά με τα ανοίξετε ή να δημιουργείτε αρχεία που βασίζονται σε νέα πρότυπα. Λάβετε τις παρακάτω προφυλάξεις: Εκτελέστε ενημερωμένο λογισμικό προστασίας από ιούς στον υπολογιστή σας, ρυθμίστε το επίπεδο ασφαλείας μακροεντολών στο υψηλό, καταργήστε την επιλογή να θεωρούνται αξιόπιστα όλα τα εγκατεστημένα πρόσθετα και τα πρότυπα ελέγχου πλαίσιο, χρησιμοποιούν ψηφιακές υπογραφές και διατηρεί μια λίστα των αξιόπιστων πηγών.

/t filename

Ξεκινά το Word και ανοίγει ένα υπάρχον αρχείο.

Παράδειγμα    Ξεκινήστε το Word και ανοίξτε το αρχείο προτύπου Myfax.dotx, που είναι αποθηκευμένα στη μονάδα δίσκου C, πληκτρολογήστε τα εξής στη γραμμή εντολών:

/t c:\Myfax.dotx

Παράδειγμα    Για να ξεκινήστε το Word και να ανοίξετε πολλά αρχεία, όπως MyFile.docx και MyFile2.docx, κάθε είναι αποθηκευμένα στη μονάδα δίσκου C, πληκτρολογήστε τα εξής στη γραμμή εντολών:

/t c:\MyFile.docx c:\MyFile2.docx

/f filename

Ξεκινά το Word με ένα νέο έγγραφο που βασίζεται σε υπάρχον αρχείο.

Παράδειγμα    Για να ξεκινήστε το Word και να δημιουργήσετε ένα νέο έγγραφο που βασίζεται σε αρχείο MyFile.docx, που είναι αποθηκευμένο στην επιφάνεια εργασίας, πληκτρολογήστε τα εξής στη γραμμή εντολών:

/f "c:\Documents and Settings\All Users\Desktop\MyFile.docx"

/h http://filename

Ξεκινά το Word και ανοίγει ένα αντίγραφο μόνο για ανάγνωση του εγγράφου που είναι αποθηκευμένο σε μια τοποθεσία του Microsoft Windows SharePoint Services. Στην τοποθεσία πρέπει να είναι σε έναν υπολογιστή που εκτελεί το Word 2007 ή νεότερη έκδοση ή τις υπηρεσίες Windows SharePoint Services 2.0 ή νεότερη έκδοση.

Παράδειγμα    Για να ξεκινήστε το Word και να ανοίξετε ένα αντίγραφο του αρχείου MyFile.docx, που είναι αποθηκευμένο σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων στο http://MySite/Documents τη διεύθυνση URL, πληκτρολογήστε τα εξής στη γραμμή εντολών:

/h http://MySite/Documents/MyFile.docx

Σημείωση: Εάν έχει γίνει ανάληψη ελέγχου του εγγράφου σας, ο διακόπτης /h έχει κανένα αποτέλεσμα. Το Word ανοίγει το αρχείο, ώστε να μπορείτε να το επεξεργαστείτε.

/pxslt

Ξεκινά το Word και ανοίγει ένα υπάρχον έγγραφο XML που βασίζονται σε την καθορισμένη γλώσσα μετασχηματισμού XSLT (Extensible Stylesheet).

Παράδειγμα    Για να ξεκινήσετε το Word και να εφαρμόσετε το MyTransform XSLT, που είναι αποθηκευμένα στη μονάδα δίσκου C, το αρχείο XML Data.xml, επίσης είναι αποθηκευμένα στη μονάδα δίσκου C, πληκτρολογήστε τα εξής στη γραμμή εντολών:

/pc:\MyTransform.xsl c:\Data.xml

/a

Ξεκινά το Word και αποτρέπει την αυτόματα φόρτωση πρόσθετων και καθολικών προτύπων (συμπεριλαμβανομένου του προτύπου Normal). Επίσης, το διακόπτη / κλειδώνει τα αρχεία ρυθμίσεων.

/ladd-in

Ξεκινά το Word και, στη συνέχεια, φορτώνει ένα συγκεκριμένο πρόσθετο του Word.

Παράδειγμα    Για να ξεκινήσετε το Word και, στη συνέχεια, να φορτώσετε το πρόσθετο Sales.dll, είναι αποθηκευμένα στη μονάδα δίσκου C, πληκτρολογήστε τα εξής στη γραμμή εντολών:

/lc:\Sales.dll

Σημείωση: Μην συμπεριλαμβάνετε ένα κενό διάστημα μεταξύ του διακόπτη και το όνομα του προσθέτου.

Σημείωση ασφαλείας: Να είστε προσεκτικοί όταν εκτελείται το εκτελέσιμο αρχεία ή κώδικα σε μακροεντολές ή εφαρμογές. Εκτελέσιμο αρχεία ή κωδικός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση ενεργειών που μπορεί να περιορίσει την ασφάλεια του υπολογιστή σας και των δεδομένων.

/m

Ξεκινά το Word χωρίς την εκτέλεση μακροεντολών AutoExec.

/mmacroname

Ξεκινά το Word και, στη συνέχεια, εκτελεί μια συγκεκριμένη μακροεντολή. Αυτός ο διακόπτης αποτρέπει επίσης την εκτέλεση μακροεντολών AutoExec από το Word.

Παράδειγμα    Για να ξεκινήσετε το Word και, στη συνέχεια, να εκτελέσετε τη μακροεντολή Salelead, πληκτρολογήστε τα εξής στη γραμμή εντολών:

/mSalelead

Σημείωση: Μην συμπεριλαμβάνετε ένα διάστημα μεταξύ του διακόπτη και το όνομα της μακροεντολής.

Επειδή οι μακροεντολές μπορεί να περιέχουν ιούς, να είστε προσεκτικοί σχετικά με την εκτέλεση τους. Λάβετε τις παρακάτω προφυλάξεις: Εκτελέστε ενημερωμένο λογισμικό προστασίας από ιούς στον υπολογιστή σας. Ορίστε το επίπεδο ασφαλείας μακροεντολών σε υψηλή; Καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου θεωρούνται αξιόπιστα όλα τα εγκατεστημένα πρόσθετα και τα πρότυπα. Χρήση ψηφιακών υπογραφών; διατηρεί μια λίστα των αξιόπιστων εκδοτών.

/n

Ξεκινά μια νέα περίοδο λειτουργίας του Word με κανένα ανοικτό έγγραφο. Έγγραφα που είναι ανοιχτά σε κάθε περίοδο λειτουργίας του Word δεν θα εμφανίζονται ως επιλογές στη λίστα Εναλλαγή παραθύρων άλλων περιόδων.

/w

Ξεκινά μια νέα περίοδο λειτουργίας του Word με ένα κενό έγγραφο. Έγγραφα που είναι ανοιχτά σε κάθε περίοδο λειτουργίας του Word δεν θα εμφανίζονται ως επιλογές στη λίστα Εναλλαγή παραθύρων άλλων περιόδων.

/r

Εκ νέου καταχωρεί Word στο μητρώο των Windows. Αυτός ο διακόπτης ξεκινά το Word, εκτελεί την εγκατάσταση του Office, ενημερώνει το μητρώο των Windows και, στη συνέχεια, κλείνει.

/x

Ξεκινά το Word από το κέλυφος του λειτουργικού συστήματος, έτσι ώστε το Word να αποκρίνεται μόνο μία αίτηση δυναμικής ανταλλαγής δεδομένων (DDE) (για παράδειγμα, για να εκτυπώσετε ένα έγγραφο μέσω προγραμματισμού).

/ztemplatename

Εμφανώς συμπεριφέρεται όπως ακριβώς το διακόπτη / t . Ωστόσο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το διακόπτη /z με το Word για τη δημιουργία μιας εκκίνησης και ένα νέο συμβάν, ενώ ο διακόπτης /t δημιουργεί μόνο ένα συμβάν εκκίνησης.

Διακόπτης και παράμετρος

Περιγραφή

διαδρομή βιβλίου εργασίας | όνομα αρχείου

Η παράμετρος αυτή δεν απαιτεί διακόπτη.

Ξεκινά το Excel και ανοίγει το καθορισμένο αρχείο.

Παράδειγμα

excel.exe "c:\My Folder\book1.xlsx"

ή

excel.exe http://MySite/Book1.xlsx

/r διαδρομή βιβλίου εργασίας | όνομα αρχείου

Ανοίγει ένα καθορισμένο βιβλίο εργασίας μόνο για ανάγνωση.

Παράδειγμα

excel.exe /r "c:\My Folder\book1.xlsx"

ή

excel.exe /r http://MySite/Book1.xlsx

/t διαδρομή βιβλίου εργασίας | όνομα αρχείου

Ξεκινά το Excel και ανοίγει το καθορισμένο αρχείο ως πρότυπο.

Παράδειγμα

excel.exe /t "c:\My Folder\book_name.xlsx".

ή

excel.exe /t http://MySite/book_name.xlsx

/n διαδρομή βιβλίου εργασίας | όνομα αρχείου

Όπως και ο διακόπτης /t, ξεκινά το Excel και ανοίγει το καθορισμένο αρχείο ως πρότυπο.

Παράδειγμα

excel.exe /n "c:\My Folder\book_name.xlsx".

ή

excel.exe /n http://MySite/book_name.xlsx

/e ή /embed

Αποτρέπει την εμφάνιση της οθόνης εκκίνησης του Excel και δεν ανοίγει νέο κενό βιβλίο εργασίας.

Παράδειγμα

excel.exe /e

/p διαδρομή βιβλίου εργασίας

Καθορίζει ένα φάκελο ως τον ενεργό φάκελο εργασίας (για παράδειγμα, το φάκελο που εμφανίζεται όταν ανοίγετε το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως).

Παράδειγμα

excel.exe /p "c:\My Folder"

/s ή /safemode

Επιβάλλει στο Excel να παρακάμψει όλα τα αρχεία που βρίσκονται σε καταλόγους εκκίνησης, όπως τον προεπιλεγμένο φάκελο XLStart που βρίσκεται στον κατάλογο εγκατάστασης του Excel ή του Microsoft Office.

Παράδειγμα

excel.exe /s

/m

Δημιουργεί ένα νέο βιβλίο εργασίας το οποίο περιέχει ένα φύλλο μακροεντολής XLM.

Παράδειγμα

excel.exe /m

/a progID

Ξεκινά το Excel και φορτώνει το πρόσθετο αυτοματοποίησης που καθορίζεται από το αναγνωριστικό προγράμματος progID του προσθέτου.

Παράδειγμα

excel.exe /a MyProgId.MyProgID2.1

/x

Ξεκινά μια νέα παρουσία (μια ξεχωριστή διεργασία) του Excel.

Παράδειγμα

excel.exe /x "c:\My Folder\book1.xlsx"

ή

excel.exe /x http://MySite/Book1.xlsx

Ακολουθούν οι διακόπτες γραμμής εντολών που είναι διαθέσιμες για το PowerPoint.

Αλλαγή ή την παράμετρο

Ενέργεια

/B

Εκκίνηση του PowerPoint με μια νέα κενή παρουσίαση.

Παράδειγμα: "c:\program files\microsoft office\office12\POWERPNT.exe" /B

ΤΟ /C

Ξεκινά το PowerPoint με το καθορισμένο αρχείο ανοιχτό και επίσης γίνεται εκκίνηση του Microsoft Windows NetMeeting διασκέψεων.

Παράδειγμα: "c:\program files\microsoft office\office12\POWERPNT.exe" /C NetMeetingPresentation.pptx

Σημείωση: Εάν χρησιμοποιείτε αυτόν το διακόπτη χωρίς να καθορίσετε ένα αρχείο, το PowerPoint ξεκινά χωρίς κάποια ανοιχτή παρουσίαση και δεν έχει ξεκινήσει η διάσκεψη NetMeeting.

/ ΕΝΣΩΜΆΤΩΣΗ

Ξεκινά το PowerPoint χωρίς να εμφανιστεί το παράθυρο του προγράμματος Office PowerPoint 2007. Οι προγραμματιστές χρησιμοποιούν αυτόν το διακόπτη κατά τη δοκιμή πρόσθετα.

Παράδειγμα: "c:\program files\microsoft office\office12\POWERPNT.exe" / ΕΝΣΩΜΆΤΩΣΗ

/M ΜΑΚΡΟΕΝΤΟΛΉΣ

Εκτελεί μια μακροεντολή σε μια καθορισμένη παρουσίαση.

Παράδειγμα: "c:\program files\microsoft office\office12\POWERPNT.exe" /M myfile.pptm "MyMacro"

"MyMacro" είναι μια μακροεντολή σε myfile.pptm το αρχείο.

/ Ν

Ξεκινά το PowerPoint και δημιουργεί μια νέα παρουσίαση.

Παράδειγμα: "c:\program files\microsoft office\office12\POWERPNT.exe" / ν "διαδρομή\templatename.potx"

Αυτό το παράδειγμα καθορίζει το όνομα του προτύπου που βασίζεται στη νέα παρουσίαση: templatename.potx.

Εάν δεν παρέχεται ένα όνομα προτύπου, το PowerPoint ξεκινά μια νέα παρουσίαση με βάση το κενό πρότυπο (στην πραγματικότητα, ισοδυναμεί με τη χρήση του διακόπτη /N χωρίς όνομα προτύπου).

/O

Ξεκινά το PowerPoint και καθορίζει μια λίστα των αρχείων για να το ανοίξετε.

Παράδειγμα: "c:\program files\microsoft office\office12\POWERPNT.exe" /O αρχείων name1.pptx, αρχείο name2.pptx

/P

Εκτυπώνει την παρουσίαση στον προεπιλεγμένο εκτυπωτή χρησιμοποιώντας τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

Όταν χρησιμοποιείτε το διακόπτη /P, το PowerPoint εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου " Εκτύπωση " πριν από την εκτύπωση. Αφού επιλέξτε Επιλογές και κάντε κλικ στο κουμπί OK, κλείνει το παράθυρο διαλόγου και PowerPoint εκτυπώνει το αρχείο και, στη συνέχεια, κλείνει. Εάν δεν θέλετε να βλέπετε καθόλου PowerPoint, χρησιμοποιήστε το διακόπτη /PT (εκτύπωση σε).

Παράδειγμα: "c:\program files\microΑπαλές office\office12\POWERPNT.exe" /P "MyFile.pptx"

/PT

Εκτυπώνει την παρουσίαση στον καθορισμένο εκτυπωτή χρησιμοποιώντας τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

Εάν δεν θέλετε να βλέπετε καθόλου PowerPoint, χρησιμοποιήστε το διακόπτη /PT (εκτύπωση σε).

Παράδειγμα: "c:\program files\microsoft τουfice\office12\POWERPNT.exe" /PT "Όνομα_εκτυπωτή" "" "" "MyFile.pptx"

Όνομα_εκτυπωτή είναι το όνομα του εκτυπωτή που εμφανίζεται στο πλαίσιο όνομα στην περιοχή εκτυπωτής στο παράθυρο διαλόγου Εκτύπωση. Τα κενά εισαγωγικά είναι απαραίτητα. τα εισαγωγικά γύρω από όνομα_εκτυπωτή και τη διαδρομή προς το αρχείο PPTX είναι απαραίτητα μόνο εάν υπάρχουν κενά διαστήματα σε ένα από τα ονόματα, αλλά είναι πάντα καλή ιδέα να τις χρησιμοποιήσετε.

/ PWO

Εκτυπώνει το καθορισμένο αρχείο, αλλά Εμφάνιση παραθύρου διαλόγου Εκτύπωση.

Όταν χρησιμοποιείτε το διακόπτη /P, το PowerPoint εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου " Εκτύπωση " πριν από την εκτύπωση. Αφού επιλέξτε Επιλογές και κάντε κλικ στο κουμπί OK, κλείνει το παράθυρο διαλόγου και PowerPoint εκτυπώνει το αρχείο και, στη συνέχεια, κλείνει. Εάν δεν θέλετε να βλέπετε καθόλου PowerPoint, χρησιμοποιήστε το διακόπτη /PT (εκτύπωση σε).

Παράδειγμα: "c:\program files\microsoft office\office12\POWERPNT.exe" /PWO "MyFile.pptx"

/ ΕΠΑΝΑΦΟΡΆ

Επαναφέρει PowerPoint όπως ήταν πριν από το πρόγραμμα κλείσει ασυνήθιστα. Μετά την επανεκκίνηση του PowerPoint, θα επιχειρήσει να ανακτήσετε και να επαναφέρετε ορισμένα από τα χαρακτηριστικά της κατάστασης του προγράμματος και των παρουσιάσεων πριν το κλείσιμο.

Παράδειγμα: "c:\program files\microsoft office\office12\POWERPNT.exe" / ΕΠΑΝΑΦΟΡΆ

/S

Ανοίγει το καθορισμένο αρχείο παρουσίασης ως προβολής παρουσίασης.

Παράδειγμα: "c:\program files\microsoft office\office12\POWERPNT.exe" /S "παρουσίασηation1.pptx"

Ακολουθούν οι διακόπτες γραμμής εντολών που είναι διαθέσιμες για το πρόγραμμα προβολής του PowerPoint.

Αλλαγή ή την παράμετρο

Ενέργεια

/D

Εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα, όταν λήξει η παρουσίαση.

Παράδειγμα: "c:\program files\microsoft office\office12\PPTVIEW.exe" /D

/ L

Διαβάζει μια λίστα αναπαραγωγής των παρουσιάσεων του PowerPoint που περιέχονται σε ένα αρχείο κειμένου.

Παράδειγμα: "c:\program files\microsoft office\office12\PPTVIEW.exe" / "Your_Play_List.txt" l

Σημείωση: Το αρχείο λίστας αναπαραγωγής είναι μια λίστα με ονόματα αρχείων παρουσίασης (προηγείται της διαδρομής σύμφωνα με τις ανάγκες). Δεν είναι δυνατή η προσθήκη επιπλέον διακόπτες γραμμής εντολών σε μεμονωμένες παρουσιάσεις εντός της λίστας.

/N#

Ανοίγει την παρουσίαση σε έναν καθορισμένο αριθμό διαφάνειας, αντί για διαφάνεια 1.

Παράδειγμα: "c:\program files\microsoft office\office12\PPTVIEW.exe" /N5 "όνομα παρουσίαση.pptx"

Αυτό το παράδειγμα ανοίγει την παρουσίαση.pptx στη διαφάνεια 5.

/S

Ξεκινά το πρόγραμμα προβολής χωρίς να εμφανιστεί η οθόνη εκκίνησης.

Παράδειγμα: "c:\program files\microsoft office\office12\PPTVIEW.exe" /S

/P

Στέλνει την παρουσίαση σε έναν εκτυπωτή και εκτύπωση του αρχείου.

Παράδειγμα: "c:\program files\microsoft office\office12\PPTVIEW.exe" /P "Όνομα παρουσίαση.pptx"

Αυτό το παράδειγμα εκτυπώνει το αρχείο παρουσίαση.pptx.

Διακόπτης

Περιγραφή

/a

Δημιουργεί ένα στοιχείο με το καθορισμένο αρχείο ως συνημμένο.

Παράδειγμα:

 • "c:\program files\microsoft office\office15\outlook.exe" /a "c:\my documents\labels.doc"

Εάν δεν καθορίζεται τύπος στοιχείου, θεωρείται ως δεδομένο το στοιχείο IPM.Note. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με κλάσεις μηνυμάτων που δεν βασίζονται στο Outlook.

/altvba όνομα_αρχείου_otm

Ανοίγει το πρόγραμμα VBA που καθορίζεται στο όνομα_αρχείου_otm, αντί για το %appdata%\microsoft\outlook\vbaproject.otm.

/c κλάση_μηνύματος

Δημιουργεί ένα νέο στοιχείο της καθορισμένης κλάσης μηνύματος (φόρμες του Outlook ή κάποια άλλη έγκυρη φόρμα MAPI).

Παραδείγματα:

 • το /c ipm.activity δημιουργεί μια καταχώρηση Χρονικού

 • το /c ipm.appointment δημιουργεί μια συνάντηση

 • το /c ipm.contact δημιουργεί μια επαφή

 • το /c ipm.note δημιουργεί ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 • το /c ipm.stickynote δημιουργεί μια σημείωση

 • το /c ipm.task δημιουργεί μια εργασία

/checkclient

Ζητάει την προεπιλεγμένη διαχείριση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, των ειδήσεων και των επαφών.

/cleanautocompletecache

Καταργεί όλα τα ονόματα και διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τη λίστα αυτόματης καταχώρησης. (Outlook 2013, 2016 μόνο)

/cleancategories

Διαγράφει τα ονόματα προσαρμοσμένων κατηγοριών που έχετε δημιουργήσει. Επαναφέρει τα προεπιλεγμένα ονόματα των κατηγοριών.

/cleanclientrules

Ξεκινά το Outlook και διαγράφει τους κανόνες που βασίζονται σε υπολογιστές-πελάτες.

/cleanconvongoingactions

Διαγράφει τον πίνακα ενέργειες συνομιλίες (ΓΆΤΑ). ΓΆΤΑ καταχωρήσεις για μια συνομιλία λήγουν συνήθως 30 ημέρες μετά καμία δραστηριότητα. Το διακόπτη γραμμής εντολών καταργεί όλα συνομιλίας προσθήκης ετικετών, παράβλεψη και μετακίνηση κανόνων διακοπή αμέσως τυχόν πρόσθετες ενέργειες. (Outlook 2013, 2016 μόνο)

/cleandmrecords

Διαγράφει τις αποθηκευμένες εγγραφές καταγραφής, όταν ο διαχειριστής ή ο πληρεξούσιος απορρίπτει μια σύσκεψη.

/cleanfinders

Επαναφέρει όλους τους Φακέλους αναζήτησης στο γραμματοκιβώτιο του Microsoft Exchange μόνο για το πρώτο προφίλ που είναι ανοιχτό.

/cleanfromaddresses

Καταργεί από το προφίλ όλες τις καταχωρήσεις Από που προστέθηκαν με μη αυτόματο τρόπο.

/cleanmailtipcache

Καταργεί όλες τις συμβουλές αλληλογραφίας από το cache. (Outlook 2013, 2016 μόνο)

/cleanreminders

Καταργεί και δημιουργεί ξανά υπενθυμίσεις.

/cleanroamedprefs

Όλες οι προηγούμενες προτιμήσεις περιαγωγής διαγράφονται και αντιγράφονται ξανά από τις τοπικές ρυθμίσεις στον υπολογιστή όπου χρησιμοποιείται ο συγκεκριμένος διακόπτης. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι ρυθμίσεις περιαγωγής για υπενθυμίσεις, πλέγμα διαθεσιμότητας, εργάσιμες ώρες, δημοσίευση ημερολογίων και κανόνες RSS.

/cleanrules

Ξεκινά το Outlook και διαγράφει τους κανόνες που βασίζονται σε υπολογιστές-πελάτες και διακομιστές.

Σημαντικό Εάν έχετε πολλές ή εναλλαγή γραμματοκιβωτίων στο προφίλ του Outlook, εκτελεί τη γραμμή εντολών /cleanrules διαγράφει τους κανόνες από όλα τα γραμματοκιβώτια συνδεδεμένοι. Επομένως, συνιστάται να εκτελείτε αυτή την εντολή μόνο όταν το προφίλ του Outlook περιέχει μόνο αυτό, γραμματοκιβώτιο προορισμού.

/cleanserverrules

Ξεκινά το Outlook και διαγράφει τους κανόνες που βασίζονται σε διακομιστές.

/cleansharing

Καταργεί όλες τις συνδρομές RSS, ημερολογίων Internet και SharePoint από τις "Ρυθμίσεις λογαριασμού", αλλά αφήνει όλο το περιεχόμενο που έχει ήδη ληφθεί στον υπολογιστή σας. Αυτό είναι χρήσιμο, εάν δεν μπορείτε να διαγράψετε μία από αυτές τις συνδρομές μέσα από το Outlook 2013.

/cleansniff

Παρακάμπτει τον αποκλεισμό μέσω προγραμματισμού, ο οποίος προσδιορίζει ποιος από τους υπολογιστές (όταν εκτελείται ταυτόχρονα το Outlook) επεξεργάζεται στοιχεία σύσκεψης. Η διεργασία αποκλεισμού βοηθάει στην αποφυγή διπλότυπων μηνυμάτων υπενθύμισης. Αυτός ο διακόπτης καταργεί τον αποκλεισμό στον υπολογιστή που χρησιμοποιείται. Αυτή η δυνατότητα επιτρέπει στο Outlook να επεξεργάζεται στοιχεία σύσκεψης.

/cleansubscriptions

Διαγράφει τα μηνύματα συνδρομής και τις ιδιότητες των δυνατοτήτων συνδρομής.

/cleanweather

Καταργεί τις θέσεις πόλης που έχουν προστεθεί στη γραμμή καιρού.

/cleanviews

Επαναφέρει προεπιλεγμένες προβολές. Όλες οι προσαρμοσμένες προβολές που δημιουργήσατε, χάνονται.

/embedding

Χρησιμοποιείται χωρίς τις παραμέτρους γραμμής εντολών για τυπική συνδημιουργία OLE.

/f όνομα_αρχείου_msg

Ανοίγει το καθορισμένο αρχείο μηνύματος (.msg) ή την αποθηκευμένη αναζήτηση (.oss) του Microsoft Office.

/finder

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Πρόσθετα κριτήρια εύρεσης.

/hol όνομα_αρχείου_hol

Ανοίγει το καθορισμένο αρχείο .hol.

/ical όνομα_αρχείου_ics

Ανοίγει το καθορισμένο αρχείο .ics.

/importNK2

Εισάγει τα περιεχόμενα ενός αρχείου .nk2, το οποίο περιέχει τη λίστα ψευδωνύμων που χρησιμοποιούνται από τις δυνατότητες αυτόματου ελέγχου ονομάτων και Αυτόματης Καταχώρησης.

/importprf όνομα_αρχείου_prf

Ξεκινά το Outlook και ανοίγει/εισάγει το καθορισμένο προφίλ MAPI (*.prf). Εάν το Outlook είναι ήδη ανοιχτό, τοποθετεί το προφίλ σε ουρά, για να εισαχθεί στην επόμενη καθαρή εκκίνηση.

/launchtraininghelp assetid

Ανοίγει ένα παράθυρο Βοήθειας με το θέμα της βοήθειας που προσδιορίζεται στο assetid που εμφανίζεται.

/m όνομα_ηλεκτρονικού_ταχυδρομείου

Παρέχει στο χρήστη τη δυνατότητα προσθήκης ενός ονόματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο στοιχείο. Λειτουργεί μόνο σε συνδυασμό με την παράμετρο γραμμής εντολών /c.

Παράδειγμα:

 • Outlook.exe /c ipm.note /m όνομα_ηλεκτρονικού_ταχυδρομείου

/noextensions

Τα εγγενή καθώς και τα διαχειριζόμενα πρόσθετα μοντέλου αντικειμένων στοιχείων (COM) απενεργοποιούνται.

/nopreview

Ξεκινά το Outlook με το παράθυρο ανάγνωσης απενεργοποιημένο.

/p όνομα_αρχείου_msg

Εκτυπώνει το καθορισμένο μήνυμα (.msg).

/ Profile Όνομα_προφίλ

Φορτώνει το καθορισμένο προφίλ. Εάν το όνομα προφίλ σας περιέχει ένα διάστημα, περικλείστε το όνομα προφίλ σε εισαγωγικά (" ").

/profiles

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Επιλογή προφίλ, ανεξάρτητα από τη ρύθμιση στο στοιχείο Επιλογές του μενού Εργαλεία.

/promptimportprf

Εκτελεί τις ίδιες ενέργειες με το διακόπτη /importprf, με τη διαφορά ότι εμφανίζεται ένα μήνυμα και ο χρήστης μπορεί να ακυρώσει την εισαγωγή.

/recycle

Ξεκινά το Outlook χρησιμοποιώντας ένα παράθυρο του Outlook που υπάρχει ήδη, εφόσον ισχύει κάτι τέτοιο. Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τους διακόπτες /explorer ή /folder.

/remigratecategories

Ξεκινά το Outlook και εκτελεί τις παρακάτω εντολές στο προεπιλεγμένο γραμματοκιβώτιο:

 • Αναβαθμίζει τις έγχρωμες σημαίες υπενθύμισης σε κατηγορίες χρωμάτων του Outlook 2013.

 • Αναβαθμίζει τις ετικέτες του ημερολογίου σε κατηγορίες χρωμάτων του Outlook 2013.

 • Προσθέτει όλες τις κατηγορίες που χρησιμοποιήθηκαν σε στοιχεία μη αλληλογραφίας στη "Λίστα κύριων κατηγοριών"

Σημείωση: Αυτός ο διακόπτης είναι ίδιος με την εντολή Αναβάθμιση σε κατηγορίες με χρώματα σε κάθε παράθυρο διαλόγου ιδιοτήτων γραμματοκιβωτίου του Outlook.

/resetfolders

Επαναφέρει φακέλους που λείπουν στην προεπιλεγμένη θέση παράδοσης.

/resetfoldernames

Επαναφέρει προεπιλεγμένα ονόματα φακέλων (όπως Εισερχόμενα ή Απεσταλμένα) σε προεπιλεγμένα ονόματα στην τρέχουσα γλώσσα περιβάλλοντος χρήστη του Office.

Για παράδειγμα, εάν συνδεθείτε αρχικά με το γραμματοκιβώτιό σας στο Outlook χρησιμοποιώντας ένα περιβάλλον εργασίας χρήστη στα Ρωσικά, τα προεπιλεγμένα ονόματα φακέλων στα Ρωσικά δεν μπορούν να μετονομαστούν. Για να αλλάξετε τα προεπιλεγμένα ονόματα φακέλων σε άλλη γλώσσα, όπως στα Ιαπωνικά ή στα Αγγλικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν το διακόπτη για να επαναφέρετε τα προεπιλεγμένα ονόματα φακέλων, αφού αλλάξετε τη γλώσσα του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη ή εγκαταστήσετε μια έκδοση άλλης γλώσσας του Outlook.

/resetformregions

Πραγματοποιεί εκκαθάριση του cache περιοχών φόρμας και νέα φόρτωση των ορισμών περιοχών φόρμας από το μητρώο των Windows.

/resetnavpane

Καταργεί και δημιουργεί ξανά το Παράθυρο φακέλων για το τρέχον προφίλ.

/resetquicksteps

Επαναφέρει τα προεπιλεγμένα Γρήγορα βήματα. Διαγράφονται όλα τα Γρήγορα βήματα που δημιουργήθηκαν από το χρήστη.

/resetsearchcriteria

Επαναφέρει όλα τα κριτήρια άμεσης αναζήτησης, ώστε το προεπιλεγμένο σύνολο κριτηρίων να εμφανίζεται σε κάθε λειτουργική μονάδα.

/resetsharedfolders

Καταργεί όλους τους κοινόχρηστους φακέλους από το Παράθυρο φακέλων.

/resettodobar

Καταργεί και δημιουργεί ξανά τη λίστα εργασιών γραμμής εκκρεμών εργασιών για το τρέχον προφίλ.

/restore

Προσπαθεί να ανοίξει το ίδιο προφίλ και τους φακέλους που έχουν ανοιχτό πριν από έναν τερματισμό αφύσικη Outlook. (Outlook 2013, 2016 μόνο)

/rpcdiag

Ανοίγει το Outlook και εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου της κατάστασης σύνδεσης κλήσης απομακρυσμένης διαδικασίας (RPC).

/safe

Ξεκινά το Outlook χωρίς τις προσαρμογές στο παράθυρο ανάγνωσης ή στη γραμμή εργαλείων. Τα εγγενή καθώς και τα διαχειριζόμενα πρόσθετα μοντέλου αντικειμένων στοιχείων (COM) απενεργοποιούνται.

/safe:1

Ξεκινά το Outlook με το παράθυρο ανάγνωσης απενεργοποιημένο.

/safe:3

Τα εγγενή καθώς και τα διαχειριζόμενα πρόσθετα μοντέλου αντικειμένων στοιχείων (COM) απενεργοποιούνται.

/select όνομα_φακέλου

Ξεκινά το Outlook και ανοίγει τον καθορισμένο φάκελο σε νέο παράθυρο. Για παράδειγμα, για να ανοίξετε το Outlook και να εμφανίσετε το προεπιλεγμένο ημερολόγιο, χρησιμοποιήστε το διακόπτη: "c:\program files\microsoft office\office15\outlook.exe" /select outlook:calendar.

/share feed://διεύθυνση_URL/όνομα_αρχείου

/share stssync://διεύθυνση_URL

/share web://διεύθυνση_URL/όνομα_αρχείου

Καθορίζει μια κοινόχρηστη διεύθυνση URL για σύνδεση με το Outlook. Για παράδειγμα, χρησιμοποιήστε το διακόπτη stssync://URL, για να συνδέσετε μια λίστα του SharePoint με το Outlook.

/sniff

Ξεκινά το Outlook, επιβάλλει τον εντοπισμό νέων προσκλήσεων σε σύσκεψη στα Εισερχόμενα και, στη συνέχεια, προσθέτει τις προσκλήσεις στο ημερολόγιο.

/t όνομα_αρχείου_oft

Ανοίγει το καθορισμένο αρχείο .oft.

/v όνομα_αρχείου_vcf

Ανοίγει το καθορισμένο αρχείο .vcf.

/vcal όνομα_αρχείου_vcs

Ανοίγει το καθορισμένο αρχείο .vcs.

Switch

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ

Περιγραφή

Καμία

βάση δεδομένων

Ανοίγει την καθορισμένη βάση δεδομένων ή το έργο της Microsoft Access. Μπορείτε να συμπεριλάβετε μια διαδρομή, εάν είναι απαραίτητο. Εάν η διαδρομή περιέχει κενά διαστήματα, περικλείστε το σε εισαγωγικά.

/excl

Καμία

Ανοίγει το καθορισμένο βάση δεδομένων της Access για πρόσβαση αποκλειστική χρήση. Για να ανοίξετε τη βάση δεδομένων για κοινή χρήση σε περιβάλλον πολλών χρηστών, παραλείψτε αυτόν το διακόπτη. Ισχύει για βάσεις δεδομένων της Access μόνο.

/ Ro

Καμία

Ανοίγει το καθορισμένο βάση δεδομένων της Access ή το έργο της Access για χρήση μόνο για ανάγνωση.

/Runtime

Καμία

Καθορίζει ότι η Access θα ξεκινήσει με επιλογές χρόνου εκτέλεσης έκδοση.

/ Profile

προφίλ χρήστη

Ξεκινά την Access με χρήση των επιλογών του καθορισμένου προφίλ χρήστη αντί για τις τυπικές ρυθμίσεις μητρώο των Windows που δημιουργήσατε κατά την εγκατάσταση της Access. Αντικαθιστά το διακόπτηini/χρησιμοποιείται σε εκδόσεις της Access πριν από την Access 95 για τον καθορισμό ενός αρχείου προετοιμασίας.

την

βάση δεδομένων προορισμού ή έργο προορισμού Access

Συμπιέζει και επιδιορθώνει τη βάση δεδομένων της Access ή συμπιέζει το έργο της Access που έχει καθοριστεί πριν από το διακόπτη/compact και, στη συνέχεια, κλείνει την Access. Εάν παραλείψετε το όνομα του αρχείου προορισμού μετά από το διακόπτη/compact , το αρχείο συμπιέζεται με το αρχικό όνομα και φάκελο. Για να συμπυκνώσετε με διαφορετικό όνομα, καθορίστε ένα αρχείο προορισμού. Εάν συμπεριλάβετε μια διαδρομή που περιέχει κενά διαστήματα, θα πρέπει να περικλείσετε τη διαδρομή σε εισαγωγικά.

Εάν καθορίσετε ένα όνομα αρχείου στην παράμετρο βάση δεδομένων προορισμού ή έργο προορισμού Access , αλλά δεν μπορείτε να συμπεριλάβετε μια διαδρομή, το αρχείο προορισμού δημιουργείται στον προεπιλεγμένο φάκελο βάσης δεδομένων που καθορίζεται στην Access. Μπορείτε να αλλάξετε αυτήν τη ρύθμιση στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές της Access.

Σε ένα έργο της Access, αυτή η επιλογή συμπιέζει το αρχείο έργου (.adp) της Access, αλλά όχι τη βάση δεδομένων Microsoft SQL Server.

/x

μακροεντολή

Ανοίγει τη βάση δεδομένων της Access που έχει καθοριστεί πριν από το διακόπτη /x και, στη συνέχεια, εκτελεί την καθορισμένη μακροεντολή. Ένας άλλος τρόπος για να εκτελέσετε μια μακροεντολή όταν ανοίγετε μια βάση δεδομένων είναι να δημιουργήσετε μια μακροεντολή με όνομα AutoExec.

Οι μακροεντολές μπορεί να περιέχουν ιούς, έτσι θα πρέπει να είστε προσεκτικοί σχετικά με την εκτέλεση τους. Λάβετε τις παρακάτω προφυλάξεις: Εκτελέστε ενημερωμένο λογισμικό προστασίας από ιούς στον υπολογιστή σας. Χρησιμοποιήστε το Κέντρο αξιοπιστίας για να απενεργοποιήσετε όλες τις μακροεντολές εκτός από αυτές που έχουν ψηφιακή υπογραφή; διατηρεί μια λίστα των αξιόπιστων πηγών μακροεντολών.

/ cmd

Καμία

Καθορίζει ότι αυτό που ακολουθεί στη γραμμή εντολών είναι η τιμή που επιστρέφεται από τη συνάρτηση εντολή. Αυτή η επιλογή πρέπει να είναι ο τελευταίος διακόπτης στη γραμμή εντολών. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ελληνικό ερωτηματικό (;) ως εναλλακτική λύση για το/cmd.

Χρησιμοποιήστε αυτόν το διακόπτη, για να καθορίσετε ένα όρισμα της γραμμής εντολών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη Visual Basic για κώδικα Applications (VBA).

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×