Διαγραφή μιας προηγούμενης έκδοσης στοιχείου ή αρχείου στο SharePoint

Διαγραφή μιας προηγούμενης έκδοσης στοιχείου ή αρχείου στο SharePoint

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Εάν σας SharePoint λίστες ή βιβλιοθήκες έχουν ρυθμιστεί για την παρακολούθηση εκδόσεων, μπορείτε να διαγράψετε μια προηγούμενη έκδοση, εκδόσεις σε όλους ή απλώς δευτερευουσών εκδόσεων ενός στοιχείου ή αρχείου. Για να μάθετε πώς μπορείτε να επαναφέρετε μια έκδοση, ανατρέξτε στο θέμα Επαναφορά προηγούμενης έκδοσης στοιχείου ή αρχείου. Για να ενεργοποιήσετε την τήρηση ιστορικού εκδόσεων, ανατρέξτε στο θέμα Ενεργοποίηση ιστορικού εκδόσεων στο SharePoint.

Ενημέρωση 21 Νοεμβρίου 2016 ευχαριστήριο σχόλιατων πελατών.

Διαγραφή προηγούμενων εκδόσεων στοιχείων ή αρχείων σε SharePoint

 1. Ανοίξτε τη λίστα ή τη βιβλιοθήκη από τη γραμμή γρήγορης εκκίνησης.

  Εάν το όνομα της λίστας ή της βιβλιοθήκης δεν εμφανίζεται, κάντε κλικ στην επιλογή περιεχόμενα τοποθεσίας "ή" Προβολή όλου του περιεχομένου τοποθεσίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο όνομα της λίστας ή της βιβλιοθήκης.

 2. Κάντε δεξί κλικ στην το διάστημα μεταξύ στοιχείων ή το όνομα του εγγράφου και την ημερομηνία και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ιστορικό εκδόσεων από το μενού. Ίσως χρειαστεί να κάνετε κύλιση στο μενού για να δείτε Το ιστορικό εκδόσεων.

  Εάν δεν βλέπετε το ιστορικό εκδόσεων, κάντε κλικ στα αποσιωπητικά (...) στο παράθυρο διαλόγου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ιστορικό εκδόσεων.

  Θα δείτε μια λίστα με τις εκδόσεις του αρχείου.

  Πλαίσιο διαλόγου ιστορικό έκδοση με 3 εκδόσεις.
 3. Στο παράθυρο διαλόγου Ιστορικό εκδόσεων, τοποθετήστε το δείκτη δίπλα στην έκδοση που θέλετε και κάντε κλικ στο κάτω βέλος στη δεξιά πλευρά για να λάβετε μια λίστα επιλογών.

  Έκδοση αναπτυσσόμενο μενού με επισημασμένη διαγραφή

  Κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να διαγράψετε την έκδοση.

  Επαναφορά έκδοση επιβεβαιώσετε παράθυρο διαλόγου με επιλεγμένο κουμπί OK

  Σημείωση: SharePoint μετακινεί εκδόσεις, μπορείτε να διαγράψετε τον Κάδο Ανακύκλωσης. Για περισσότερες πληροφορίες για αυτό το θέμα, ανατρέξτε στο θέμα Πώς μπορώ να ανακτήσω εκδόσεις διαγραμμένων στοιχείων ή αρχείων στο SharePoint;

 1. Ανοίξτε τη λίστα ή τη βιβλιοθήκη από τη γραμμή γρήγορης εκκίνησης.

  Εάν το όνομα της λίστας ή της βιβλιοθήκης δεν εμφανίζεται, κάντε κλικ στην επιλογή περιεχόμενα τοποθεσίας "ή" Προβολή όλου του περιεχομένου τοποθεσίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο όνομα της λίστας ή της βιβλιοθήκης.

 2. Κάντε δεξί κλικ στην το διάστημα μεταξύ στοιχείων ή το όνομα του εγγράφου και την ημερομηνία και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ιστορικό εκδόσεων από το μενού. Ίσως χρειαστεί να κάνετε κύλιση στο μενού για να δείτε Το ιστορικό εκδόσεων.

  Εάν δεν βλέπετε το ιστορικό εκδόσεων, κάντε κλικ στα αποσιωπητικά (...) στο παράθυρο διαλόγου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ιστορικό εκδόσεων.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Ιστορικό εκδόσεων, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή όλων των εκδόσεων.

  Παράθυρο διαλόγου έκδοση, με διαγραφή όλων των εκδόσεων επισημασμένο
 4. Επιλέξτε OK για να διαγράψετε όλα την έκδοση του αρχείου ή του στοιχείου που έχετε επιλέξει.

  Επαναφορά έκδοση επιβεβαιώσετε παράθυρο διαλόγου με επιλεγμένο κουμπί OK

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: SharePoint δεν υποστηρίζει δευτερευουσών εκδόσεων σε λίστες.

 1. Ανοίξτε τη βιβλιοθήκη από τη γραμμή γρήγορης εκκίνησης.

  Εάν δεν εμφανίζεται το όνομα της βιβλιοθήκης σας, κάντε κλικ στην επιλογή περιεχόμενα τοποθεσίας "ή" Προβολή όλου του περιεχομένου τοποθεσίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο όνομα της βιβλιοθήκης σας.

 2. Κάντε δεξί κλικ στην το διάστημα μεταξύ το όνομα του εγγράφου και την ημερομηνία και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ιστορικό εκδόσεων από το μενού. Ίσως χρειαστεί να κάνετε κύλιση στο μενού για να δείτε Το ιστορικό εκδόσεων.

  Εάν δεν βλέπετε το ιστορικό εκδόσεων, κάντε κλικ στα αποσιωπητικά (...) στο παράθυρο διαλόγου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ιστορικό εκδόσεων.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Ιστορικό εκδόσεων, επιλέξτε Διαγραφή δευτερευουσών εκδόσεων.

  Παράθυρο διαλόγου εκδόσεων με διαγραφή δευτερευουσών εκδόσεων επισημασμένο
 4. Επιλέξτε OK για να διαγράψετε τις δευτερεύουσες εκδόσεις του αρχείου που έχετε επιλέξει.

  Επαναφορά έκδοση επιβεβαιώσετε παράθυρο διαλόγου με επιλεγμένο κουμπί OK

Αρχή της σελίδας

Η δευτερεύουσα έκδοση και του αριθμού έκδοσης διαγράφονται όταν διαγράφετε μια έκδοση. Μην αλλάξετε τους άλλους αριθμούς έκδοσης. Για παράδειγμα, εάν έχετε ένα έγγραφο που έχει 3.1 και 3.2 των δευτερευουσών εκδόσεων και μπορείτε να αποφασίσετε να διαγράψετε την έκδοση 3.1, το ιστορικό εκδόσεων που προκύπτει εμφανίζει μόνο δευτερεύουσες εκδόσεις 3.0 και 3,2.

Ιστορικό εκδόσεων με διαγραμμένη την έκδοση 3.1

Διαγραμμένα εκδόσεις αποθηκεύονται στον Κάδο Ανακύκλωσης SharePoint για έως 90 ημέρες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το SharePoint στον Κάδο Ανακύκλωσης, ανατρέξτε σε ένα από τα εξής:

Τοπική διαγραφές    Εάν διαγράψετε το αρχείο στον υπολογιστή σας, και όχι από μια βιβλιοθήκη online, χρησιμοποιήστε τον Κάδο Ανακύκλωσης των Windows για να το επαναφέρετε. Μπορείτε να λάβετε σε αυτήν από την επιφάνεια εργασίας. Εάν δεν υπάρχει, πατήστε το πλήκτρο Windows και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε Ανακύκλωσης. Κάντε κλικ στην επιλογή είτε του Κάδου Ανακύκλωσης ή φάκελο Κάδος Ανακύκλωσης.

Ενεργοποιήστε την επιλογή ιστορικό εκδόσεων σε SharePoint

Ιστορικό εκδόσεων είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή σε SharePoint, αλλά εάν δεν βλέπετε την εντολή Ιστορικό εκδόσεων, ιστορικό εκδόσεων μπορεί να έχει απενεργοποιηθεί. Ανάλογα με το πώς ο διαχειριστής έχει ορίσει SharePoint, ίσως μπορείτε να ενεργοποιήσετε την τήρηση ιστορικού εκδόσεων εγγράφων.

Για πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις διαχείρισης εκδόσεων SharePoint, ανατρέξτε στο θέμα Ενεργοποίηση και ρύθμιση παραμέτρων εκδόσεων για λίστα ή βιβλιοθήκη.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τήρηση ιστορικού εκδόσεων

Για να μάθετε εάν υπάρχουν είναι οποιαδήποτε όριο στον αριθμό των εκδόσεων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, τι είναι οι δευτερεύουσες εκδόσεις, πώς συνεργάζεται με το αρχείο ελέγχου και σμίκρυνση διαχείριση εκδόσεων ή έγκριση περιεχομένου, ανατρέξτε στο θέμα Πώς λειτουργεί η διαχείριση εκδόσεων σε μια λίστα ή βιβλιοθήκη;

Αρχή της σελίδας

Στείλτε μας τα σχόλιά σας

Ήταν χρήσιμα σε αυτό το άρθρο; Εάν όχι, να παρέχετε τις λεπτομέρειες ποιο ήταν προκαλέσουν σύγχυση ή λείπουν και αυτές που θέλετε. Εάν λάβατε εδώ από μια αναζήτηση και την είχε ήδη τις πληροφορίες που θα θέλατε, επιτρέψτε μας να γνωρίζετε τι αναζήτηση για. Συμπεριλάβετε της έκδοσης του SharePoint, το λειτουργικό σύστημα και το πρόγραμμα περιήγησης που έχετε. Θα χρησιμοποιήσουμε τα σχόλιά σας να ελέγξτε ξανά τα βήματα και να ενημερώσετε αυτό το άρθρο.

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×