Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office
Διαγραφή ή επαναφορά αρχείων από τον κάδο ανακύκλωσης του OneDrive σε Android, iOS ή Windows Mobile

Διαγραφή ή επαναφορά αρχείων από τον κάδο ανακύκλωσης του OneDrive σε Android, iOS ή Windows Mobile

Τα αρχεία που έχουν διαγραφεί από το OneDrive διατηρούνται στον Κάδο Ανακύκλωσης του OneDrive για 30 ημέρες, για τους προσωπικούς λογαριασμούς. Μπορείτε να επαναφέρετε τα αρχεία στο OneDrive πριν τη λήξη αυτού του χρονικού διαστήματος ή να τα διαγράψετε οριστικά από το OneDrive.

Σημείωση: Εάν ο κάδος ανακύκλωσης είναι πλήρης, τα παλαιότερα στοιχεία θα διαγραφούν αυτόματα μετά από τρεις ημέρες. Εάν έχετε εισέλθει με έναν εταιρικό ή σχολικό λογαριασμό, τα στοιχεία στον κάδο ανακύκλωσης διαγράφονται αυτόματα μετά από 93 ημέρες, εκτός εάν ο διαχειριστής έχει αλλάξει τη ρύθμιση. Δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το χρονικό διάστημα διατήρησης των διαγραμμένων στοιχείων για εταιρικούς ή σχολικούς λογαριασμούς.

Επιλέξτε το λειτουργικό σύστημα της συσκευής σας (Android, iOS ή Windows Mobile) από μία από τις παρακάτω καρτέλες:

Διαγραφή αρχείων

 1. Πατήστε παρατεταμένα το αρχείο που θέλετε να διαγράψετε. (Για να διαγράψετε πολλά αρχεία, αφού επιλέξετε ένα αρχείο, επιλέξτε τους κύκλους δίπλα σε κάθε πρόσθετο αρχείο που θέλετε να διαγράψετε).

  Σημείωση: Μπορείτε να διαγράψετε μόνο αρχεία του 200 κάθε φορά. Εάν πρέπει να διαγράψετε περισσότερα από 200 αρχεία ταυτόχρονα, μεταβείτε στο OneDrive.com.

 2. Πατήστε διαγραφή Διαγραφή αρχείου OneDrive .

 3. Όταν σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή σας, επιλέξτε OK.

Ανάκτηση αρχείου από τον Κάδο Ανακύκλωσης

 1. Πατήστε το εικονίδιο εγώ Εικονίδιο ατόμου στην εφαρμογή OneDrive για iOS στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης σας, επιλέξτε το λογαριασμό και, στη συνέχεια, πατήστε Κάδος ανακύκλωσης.

 2. Στην προβολή Κάδος Ανακύκλωσης, επιλέξτε τα αρχεία που θέλετε να επαναφέρετε.

 3. Για να επαναφέρετε τα αρχεία σας στο OneDrive, πατήστε την επιλογή Επαναφορά Επαναφορά αρχείου OneDrive

Άδειασμα Κάδου Ανακύκλωσης

 1. Πατήστε το εικονίδιο εγώ Εικονίδιο ατόμου στην εφαρμογή OneDrive για iOS στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης σας, πατήστε το λογαριασμό που χρησιμοποιείτε και, στη συνέχεια, πατήστε Κάδος ανακύκλωσης.

 2. Στην προβολή Κάδος Ανακύκλωσης, επιλέξτε τα αρχεία που θέλετε να διαγράψετε.

 3. Πατήστε Διαγραφή Διαγραφή αρχείου OneDrive για να καταργήσετε οριστικά τα αρχεία.

  Σημείωση: Οι χρήστες του Android έχουν τη δυνατότητα να αδειάσουν ολόκληρο τον κάδο ανακύκλωσης ταυτόχρονα, πατώντας Διαγραφή όλων στην επάνω δεξιά γωνία.

Δείτε πόσο χώρο αποθήκευσης έχετε (προσωπικοί λογαριασμοί OneDrive μόνο)

Στην εφαρμογή OneDrive, πατήστε το εικονίδιο Me Εικονίδιο ατόμου στην εφαρμογή OneDrive για iOS στο κάτω δεξιό μέρος της οθόνης σας και, στη συνέχεια, κοιτάξτε τη γραμμή του χώρου αποθήκευσης για να δείτε τον συνολικό χώρο αποθήκευσης και τον διαθέσιμο χώρο σας ή για να αγοράσετε επιπλέον χώρο αποθήκευσης.

Διαγραφή αρχείων

 1. Πατήστε παρατεταμένα το αρχείο που θέλετε να διαγράψετε. (Για να διαγράψετε πολλά αρχεία, αφού επιλέξετε ένα αρχείο, επιλέξτε τους κύκλους δίπλα σε κάθε πρόσθετο αρχείο που θέλετε να διαγράψετε).

  Σημείωση: Μπορείτε να διαγράψετε μόνο αρχεία του 200 κάθε φορά. Εάν πρέπει να διαγράψετε περισσότερα από 200 αρχεία ταυτόχρονα, μεταβείτε στο OneDrive.com.

 2. Πατήστε περισσότερα Εικονίδιο "περισσότερα" στην εφαρμογή OneDrive για iOS και, στη συνέχεια, πατήστε Διαγραφή Διαγραφή αρχείου OneDrive .

 3. Όταν σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή σας, επιλέξτε Διαγραφή.

Ανάκτηση αρχείου από τον Κάδο Ανακύκλωσης

 1. Πατήστε το εικονίδιο εγώ Εικονίδιο ατόμου στην εφαρμογή OneDrive για iOS στο επάνω αριστερό μέρος της οθόνης σας, επιλέξτε το λογαριασμό και, στη συνέχεια, πατήστε Κάδος ανακύκλωσης.

 2. Στην προβολή Κάδος Ανακύκλωσης, επιλέξτε τα αρχεία που θέλετε να επαναφέρετε.

 3. Για να επαναφέρετε τα αρχεία σας στο OneDrive, πατήστε την επιλογή Επαναφορά Επαναφορά αρχείου OneDrive

Άδειασμα Κάδου Ανακύκλωσης

 1. Πατήστε το εικονίδιο εγώ Εικονίδιο ατόμου στην εφαρμογή OneDrive για iOS στο επάνω αριστερό μέρος της οθόνης σας, πατήστε το λογαριασμό που χρησιμοποιείτε και, στη συνέχεια, πατήστε Κάδος ανακύκλωσης.

 2. Στην προβολή Κάδος Ανακύκλωσης, επιλέξτε τα αρχεία που θέλετε να διαγράψετε.

 3. Πατήστε Διαγραφή Διαγραφή αρχείου OneDrive για να καταργήσετε οριστικά τα αρχεία.

Δείτε πόσο χώρο αποθήκευσης έχετε (προσωπικοί λογαριασμοί OneDrive μόνο)

Στην εφαρμογή OneDrive, πατήστε το εικονίδιο Me Εικονίδιο ατόμου στην εφαρμογή OneDrive για iOS στο επάνω αριστερό μέρος της οθόνης σας και, στη συνέχεια, κοιτάξτε τη γραμμή του χώρου αποθήκευσης για να δείτε τον συνολικό χώρο αποθήκευσης και τον διαθέσιμο χώρο σας ή για να αγοράσετε επιπλέον χώρο αποθήκευσης.

Διαγραφή αρχείων

 1. Πατήστε επιλογή Επιλογή αρχείων και, στη συνέχεια, επιλέξτε το αρχείο ή τα αρχεία που θέλετε να διαγράψετε.

  Σημείωση: Μπορείτε να διαγράψετε μόνο αρχεία του 200 κάθε φορά. Εάν πρέπει να διαγράψετε περισσότερα από 200 αρχεία ταυτόχρονα, μεταβείτε στο OneDrive.com.

 2. Πατήστε διαγραφή Εικονίδιο "Διαγραφή" OneDrive για Windows 10 Mobile .

 3. Όταν σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή σας, επιλέξτε Διαγραφή.

Ανάκτηση αρχείου από τον Κάδο Ανακύκλωσης

 1. Πατήστε Μενού Μενού OneDrive > Κάδος Ανακύκλωσης. (Για Windows 8 ή 8,1, πατήστε μενού Μενού OneDrive Μενού OneDrive Ρυθμίσειςλογαριασμούς. Επιλέξτε το λογαριασμό και, στη συνέχεια, πατήστε Προβολή Κάδου ανακύκλωσης.)

 2. Πατήστε Επιλογή Επιλογή αρχείων , πατήστε το πλαίσιο ελέγχου για τα αρχεία που θέλετε να ανακτήσετε και, στη συνέχεια, πατήστε Επαναφορά Εικονίδιο "Επαναφορά" του OneDrive για Windows 10 Mobile .

Άδειασμα Κάδου Ανακύκλωσης

 1. Πατήστε Μενού Μενού OneDrive > Κάδος Ανακύκλωσης. (Για Windows 8 ή 8,1, πατήστε μενού Μενού OneDrive Μενού OneDrive Ρυθμίσειςλογαριασμούς. Επιλέξτε το λογαριασμό και, στη συνέχεια, πατήστε Προβολή Κάδου ανακύκλωσης.)

 2. Στην προβολή Κάδος Ανακύκλωσης, επιλέξτε τα αρχεία που θέλετε να διαγράψετε.

 3. Πατήστε Διαγραφή Εικονίδιο "Διαγραφή" OneDrive για Windows 10 Mobile για να καταργήσετε οριστικά τα αρχεία.

Δείτε πόσο χώρο αποθήκευσης έχετε

Στην εφαρμογή OneDrive, πατήστε Μενού Μενού OneDrive > Ρυθμίσεις Ρυθμίσεις του OneDrive > Λογαριασμοί. Στη σελίδα "Λογαριασμοί", εμφανίζονται όλοι οι λογαριασμοί που είναι συνδεδεμένοι στην εφαρμογή OneDrive, καθώς και ο συνολικός χώρος αποθήκευσης και ο ελεύθερος χώρος για κάθε έναν.

Σημείωση:  Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας πείτε εάν σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×