Διαγραφή ή αλλαγή κεφαλίδας ή υποσέλιδου από μια μεμονωμένη σελίδα

Διαγραφή ή αλλαγή κεφαλίδας ή υποσέλιδου από μια μεμονωμένη σελίδα

Μπορείτε να καταργήσετε μια κεφαλίδα από οποιαδήποτε σελίδα στο Word ή να κάνετε αλλαγές σε κεφαλίδες σε οποιεσδήποτε σελίδες. Τα βήματα που ακολουθείτε εξαρτώνται από το αν θέλετε να αλλάξετε την πρώτη σελίδα ή κάποια άλλη σελίδα, όπως τη σελίδα 2.

Σημείωση: Εάν χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα περιήγησης για να επεξεργαστείτε ένα έγγραφο στο Word Online, ανατρέξτε στην ενότητα Διαγραφή ή αλλαγή κεφαλίδας ή υποσέλιδου από την πρώτη σελίδα στο Word Online παρακάτω σε αυτό το άρθρο.

Διαγραφή ή αλλαγή κεφαλίδας ή υποσέλιδου από την πρώτη σελίδα

 1. Κάντε διπλό κλικ στην περιοχή κεφαλίδας ή υποσέλιδου (κοντά στην κορυφή ή το κάτω μέρος της σελίδας), για να ανοίξετε τα Εργαλεία κεφαλίδας & υποσέλιδου.

 2. Κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Διαφορά στην πρώτη σελίδα.
  Εικόνα που εμφανίζει το πλαίσιο ελέγχου "Διαφορά στην πρώτη σελίδα" στην περιοχή "Επιλογές" στα εργαλεία κεφαλίδας και υποσέλιδου.

 3. Εάν το έγγραφό σας διαθέτει κεφαλίδα ή υποσέλιδο, θα καταργηθούν αυτόματα από την πρώτη σελίδα. Μπορείτε να αφήσετε αυτήν την περιοχή κενή ή να προσθέσετε διαφορετική κεφαλίδα ή υποσέλιδο μόνο για αυτήν τη σελίδα.

Διαγραφή ή αλλαγή κεφαλίδας ή υποσέλιδου σε άλλες σελίδες εκτός της πρώτης

Εάν υπάρχουν άλλες σελίδες εκτός από την πρώτη στις οποίες θέλετε να καταργήσετε μια κεφαλίδα ή ένα υποσέλιδο (όπως η πρώτη σελίδα ενός νέου κεφαλαίου), υπάρχει μια άλλη διαδικασία. Ξεκινήστε εισάγοντας μια αλλαγή ενότητας.

Σημείωση: Οι αλλαγές ενότητας είναι διαφορετικές από τις αλλαγές σελίδας. Εάν έχετε ήδη μια αλλαγή σελίδας πριν τη σελίδα από την οποία θέλετε να καταργήσετε την κεφαλίδα ή το υποσέλιδο, διαγράψτε την αλλαγή σελίδας και αντικαταστήστε την με μια αλλαγή ενότητας, όπως φαίνεται παρακάτω.

 1. Κάντε κλικ στο σημείο όπου θέλετε να ξεκινήσετε μια νέα σελίδα χωρίς την κεφαλίδα ή το υποσέλιδο.

 2. Επιλέξτε Διάταξη > Διάταξη σελίδας > Αλλαγές > Επόμενη σελίδα, για να δημιουργήσετε μια αλλαγή.
  Αλλαγή ενότητας "Επόμενη σελίδα"

 3. Κάντε διπλό κλικ στην περιοχή κεφαλίδας ή υποσέλιδου (κοντά στην κορυφή ή το κάτω μέρος της σελίδας), για να ανοίξετε τα Εργαλεία κεφαλίδας & υποσέλιδου.

 4. Επιλέξτε Σύνδεση με το προηγούμενο, για να απενεργοποιήσετε τη σύνδεση μεταξύ των ενοτήτων.
  Σύνδεση με το προηγούμενο

 5. Για να καταργήσετε την κεφαλίδα, κάντε κλικ στο κουμπί Κεφαλίδα ή Υποσέλιδο και επιλέξτε Κατάργηση κεφαλίδας ή Κατάργηση υποσέλιδου κοντά στο κάτω μέρος του μενού. (Θα χρειαστεί να επαναλάβετε τα βήματα 3-5 εάν θέλετε να διαγράψετε και την κεφαλίδα και το υποσέλιδο.)

  Εάν θέλετε απλώς να αλλάξετε την κεφαλίδα αυτής της σελίδας (και να μην τη διαγράψετε):

  • Για να επεξεργαστείτε κείμενο, επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να αλλάξετε και πληκτρολογήστε τη νέα κεφαλίδα ή το νέο υποσέλιδο στη θέση του.

  • Για να αλλάξετε τη σχεδίαση, στην καρτέλα Σχεδίαση στην περιοχή Εργαλεία κεφαλίδας & υποσέλιδου, κάντε κλικ στην Κεφαλίδα ή το Υποσέλιδο και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα στυλ από τη συλλογή.

 6. Για να επιστρέψετε στο κυρίως σώμα του εγγράφου σας, επιλέξτε Κλείσιμο κεφαλίδων και υποσέλιδων.
  Εργαλεία κεφαλίδας και υποσέλιδου

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να κλείσετε τα εργαλεία κεφαλίδας και υποσέλιδου κάνοντας διπλό κλικ στο σώμα του εγγράφου σας.

Η κεφαλίδα ή/και το υποσέλιδο καταργούνται από την πρώτη σελίδα μετά την αλλαγή ενότητας.

Για να καταργήσετε όλες τις κεφαλίδες ή τα υποσέλιδα μετά την αλλαγή ενότητας, κάντε διπλό κλικ στην περιοχή της κεφαλίδας ή του υποσέλιδου στη σελίδα όπου θέλετε να τα καταργήσετε και, στη συνέχεια, επαναλάβετε τα βήματα 4 - 6 παραπάνω. Εάν η ενότητα έχει διαφορετικές μονές και ζυγές σελίδες, ίσως χρειαστεί να επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία.

Εάν θέλετε να προσθέσετε ξανά κεφαλίδες ή υποσέλιδα αργότερα στο έγγραφο, εισαγάγετε μια άλλη αλλαγή ενότητας και προσθέστε μια κεφαλίδα ή ένα υποσέλιδο στη νέα ενότητα.

Διαγραφή ή αλλαγή κεφαλίδας ή υποσέλιδου από την πρώτη σελίδα στο Word Online

 1. Κάντε κλικ στις επιλογές Επεξεργασία εγγράφου > Επεξεργασία στο Word Online, εάν δεν έχετε ανοίξει ήδη το έγγραφο για επεξεργασία.

  Επεξεργασία στο Word Online

 2. Κάντε κλικ στις επιλογές Εισαγωγή > Κεφαλίδες & Υποσέλιδα.

  Κουμπί κεφαλίδας και υποσέλιδου

 3. Στη λευκή περιοχή που εμφανίζεται στο επάνω μέρος της περιοχής του εγγράφου, επιλέξτε Επιλογές > Διαφορετικά στην πρώτη σελίδα.

  Επιλογή "Διαφορετικά στην πρώτη σελίδα" για την κεφαλίδα και το υποσέλιδο

  • Για να διαγράψετε την κεφαλίδα ή το υποσέλιδο στην πρώτη σελίδα, αφήστε τα πλαίσια κεφαλίδας ή υποσέλιδου στην Πρώτη σελίδα κενά.

  • Για να τοποθετήσετε μια κεφαλίδα μόνο στην πρώτη σελίδα, πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε για την Πρώτη σελίδα και αφήστε τα πλαίσια κεφαλίδας ή υποσέλιδου για τις Άλλες σελίδες κενά.

   Κεφαλίδα για την πρώτη σελίδα

Δυστυχώς, δεν μπορείτε να διαγράψετε κεφαλίδες ή υποσέλιδα από σελίδες εκτός της πρώτης σελίδας στο Word Online. Ωστόσο, εάν έχετε το πρόγραμμα Word για υπολογιστή, μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα στο Word για να ανοίξετε το έγγραφο στο Word και να διαγράψετε την κεφαλίδα ή το υποσέλιδο από εκεί.

Εικόνα της εντολής "Άνοιγμα στο Word" στο Word Web App

Αφού ανοίξετε το έγγραφο στο Word, μπορείτε να διαγράψετε ή να αλλάξετε την κεφαλίδα ή το υποσέλιδο σε μία μόνο σελίδα. Στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+S για να αποθηκεύσετε το έγγραφο στην αρχική του θέση.

Το Word Online λειτουργεί απρόσκοπτα με τα προγράμματα υπολογιστή του Office. Εάν δεν έχετε το Office, δοκιμάστε ή αγοράστε την πιο πρόσφατη έκδοση τώρα.

Συμβουλή:  Τα προγράμματα του Office Online ενημερώνονται συνεχώς με νέες δυνατότητες. Επισκεφθείτε το ιστολόγιο του Office Online για τις πιο πρόσφατες ειδήσεις και ανακοινώσεις.

Περισσότερες πληροφορίες

Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με το Word που δεν απαντήθηκε εδώ;

Δημοσιεύστε μια ερώτηση στο Φόρουμ απαντήσεων του Word.

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το Word

Έχετε προτάσεις σχετικά με το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε το Word; Εάν ναι, επισκεφθείτε το Word UserVoice και πείτε μας!

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×