Διαίρεση στήλης κειμένου (Power Query)

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Σημείωση:  Το Power Query είναι γνωστό ως Λήψη και μετασχηματισμός στο Excel 2016. Οι πληροφορίες που παρέχονται εδώ ισχύουν και για τα δύο. Για να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε στο θέμα Λήψη και μετασχηματισμός στο Excel 2016.

Σημείωση: Για ένα σύντομο βίντεο σχετικά με τον τρόπο για να εμφανίσετε το πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος, ανατρέξτε στο τέλος αυτού του άρθρου.

Χρήση του προγράμματος επεξεργασίας ερωτήματος, μια στήλη κειμένου μπορεί να διαιρεθεί σε πολλές στήλες με δύο τρόπους: με οριοθέτη ή βάσει αριθμού χαρακτήρων.

Θέλω να κάνω

Διαίρεση στήλης κατά οριοθέτη

Διαίρεση στήλης κατά θέση

Διαίρεση στήλης κατά οριοθέτη

Διαίρεση στήλης > Κατά οριοθέτη αναλύει μια τιμή κειμένου με βάση ένα κοινό χαρακτήρα σε δύο ή περισσότερες στήλες. Για παράδειγμα, μια στήλη όνομα, όπως "Επώνυμο", "όνομα" μπορεί να διαιρεθεί σε δύο στήλες με βάση το χαρακτήρα κόμμα (,).

Χρήση της κορδέλας του Προγράμματος επεξεργασίας ερωτήματος

 1. Επιλέξτε τη στήλη που θέλετε να διαιρέσετε.

 2. Στην κορδέλα του Προγράμματος επεξεργασίας ερωτήματος, επιλέξτε Διαίρεση στήλης > Κατά οριοθέτη.

Χρήση του μενού περιβάλλοντος του Προγράμματος επεξεργασίας ερωτήματος

 1. Κάντε δεξί κλικ στην κεφαλίδα της στήλης που θέλετε να διαιρέσετε.

 2. Στο μενού περιβάλλοντος στήλης, επιλέξτε Διαίρεση στήλης > Κατά οριοθέτη.


Για να διαιρέσετε μια στήλη κατά οριοθέτη

 1. Στο παράθυρο διαλόγου Διαίρεση στήλης με οριοθέτη:

  1. Στο Επιλέξτε ή πληκτρολογήστε οριοθέτη αναπτυσσόμενη λίστα, επιλέξτε άνω και κάτω τελεία, κόμμα, Ισούται με την είσοδο, ελληνικό ερωτηματικό, χώρο, καρτέλαή Προσαρμογή. Επιλέξτε Προσαρμογή για να καθορίσετε οποιαδήποτε οριοθέτης χαρακτήρα.

  2. Επιλέξτε ένα στοιχείο από τη λίστα Διαίρεση.

  3. Αναπτύξτε το στοιχείο "Εμφάνιση επιλογών για προχωρημένους" και πληκτρολογήστε μια τιμή στο πλαίσιο Ο αριθμός των στηλών στις οποίες θα διαιρεθεί.

 2. Επιλέξτε OK.

 3. Μετονομάστε τις νέες στήλες σε περισσότερο χαρακτηριστικά ονόματα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να μετονομάσετε μια στήλη, ανατρέξτε στο θέμα Μετονομασία στήλης.

 1. Στο παράθυρο διαλόγου Διαίρεση στήλης με οριοθέτη:

  1. Στο Επιλέξτε ή πληκτρολογήστε οριοθέτη αναπτυσσόμενη λίστα, επιλέξτε άνω και κάτω τελεία, κόμμα, Ισούται με την είσοδο, ελληνικό ερωτηματικό, χώρο, καρτέλαή Προσαρμογή. Επιλέξτε Προσαρμογή για να καθορίσετε οποιαδήποτε οριοθέτης χαρακτήρα.

  2. Επιλέξτε ένα στοιχείο από τη λίστα Διαίρεση.

  3. Αναπτύξτε το στοιχείο "Εμφάνιση επιλογών για προχωρημένους" και πληκτρολογήστε μια τιμή στο πλαίσιο Ο αριθμός των στηλών στις οποίες θα διαιρεθεί.

 2. Επιλέξτε OK.

 3. Μετονομάστε τις νέες στήλες σε περισσότερο χαρακτηριστικά ονόματα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να μετονομάσετε μια στήλη, ανατρέξτε στο θέμα Μετονομασία στήλης.

Αρχή της σελίδας

Διαίρεση στήλης με βάση τη θέση

Η επιλογή Διαίρεση στήλης > Κατά αριθμό χαρακτήρων αναλύει μια τιμή κειμένου με βάση τη θέση ενός χαρακτήρα μέσα σε μια τιμή κειμένου.

Χρήση του μενού στην κορδέλα του Προγράμματος επεξεργασίας ερωτήματος

 1. Επιλέξτε τη στήλη που θέλετε να διαιρέσετε.

 2. Στην κορδέλα του Προγράμματος επεξεργασίας ερωτήματος, κάντε κλικ στις επιλογές Διαίρεση στήλης > Κατά αριθμό χαρακτήρων.

Χρήση του μενού περιβάλλοντος του Προγράμματος επεξεργασίας ερωτήματος

 1. Κάντε δεξί κλικ στην κεφαλίδα της στήλης που θέλετε να διαιρέσετε.

 2. Στο μενού περιβάλλοντος στήλης, επιλέξτε Διαίρεση στήλης > Κατά αριθμό χαρακτήρων


Για να διαιρέσετε μια στήλη κατά θέση

 1. Στο παράθυρο διαλόγου Διαίρεση στήλης κατά θέση:

  1. Στο πλαίσιο κειμένου Αριθμός χαρακτήρων, πληκτρολογήστε τον αριθμό των χαρακτήρων που θα χρησιμοποιηθούν για τη διαίρεση της στήλης κειμένου.

  2. Επιλέξτε ένα στοιχείο από τη λίστα Διαίρεση.

  3. Αναπτύξτε το στοιχείο Εμφάνιση επιλογών για προχωρημένουςκαι εισαγάγετε τον αριθμό των στηλών στις οποίες θα διαιρεθεί.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

 3. Μετονομάστε τις νέες στήλες σε περισσότερο χαρακτηριστικά ονόματα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να μετονομάσετε μια στήλη, ανατρέξτε στο θέμα Μετονομασία στήλης.

 1. Στο παράθυρο διαλόγου Διαίρεση στήλης κατά θέση:

  1. Στο πλαίσιο κειμένου Αριθμός χαρακτήρων, πληκτρολογήστε τον αριθμό των χαρακτήρων που θα χρησιμοποιηθούν για τη διαίρεση της στήλης κειμένου.

  2. Επιλέξτε ένα στοιχείο από τη λίστα Διαίρεση.

  3. Αναπτύξτε το στοιχείο Εμφάνιση επιλογών για προχωρημένουςκαι εισαγάγετε τον αριθμό των στηλών στις οποίες θα διαιρεθεί.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

 3. Μετονομάστε τις νέες στήλες σε περισσότερο χαρακτηριστικά ονόματα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να μετονομάσετε μια στήλη, ανατρέξτε στο θέμα Μετονομασία στήλης.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Το Πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος εμφανίζεται μόνο κατά τη φόρτωση, επεξεργασία ή δημιουργία νέου ερωτήματος με χρήση του Power Query.Το βίντεο που ακολουθεί δείχνει το παράθυρο Πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος που εμφανίζεται μετά την επεξεργασία ενός ερωτήματος από ένα βιβλίο εργασίας του Excel.Για να προβάλετε το Πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος χωρίς φόρτωση ή επεξεργασία ενός υπάρχοντος ερωτήματος βιβλίου εργασίας, από την ενότητα Λήψη εξωτερικών δεδομένων στην καρτέλα της Κορδέλας του Power Query, επιλέξτε Από άλλες προελεύσεις > Κενό ερώτημα.Το βίντεο που ακολουθεί δείχνει έναν τρόπο για να εμφανίσετε το Πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος.

Τρόπος προβολής προγράμματος επεξεργασίας ερωτήματος στο Excel

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×