Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office

Διαίρεση κυρίως κειμένου σε δύο διαφάνειες

PowerPoint έχει επιλογές αυτόματης προσαρμογής που σας βοηθούν να διαχειριστείτε το κείμενό σας, όταν υπάρχουν τόσα πολλά που δεν θα ταιριάξουν φυσιολογικά σε ένα σύμβολο κράτησης θέσης.

Οι επιλογές αυτόματης προσαρμογής εμφανίζονται στην κάτω αριστερή γωνία του συμβόλου κράτησης θέσης που περιέχει το κείμενο, αλλά μόνο όταν το πλαίσιο κράτησης θέσης αρχίζει να γεμίζει με κείμενο.

Οι επιλογές αυτόματης προσαρμογής εμφανίζονται μόνο σε πλαίσια κράτησης θέσης και όχι σε πλαίσια κειμένου.

Διαίρεση κειμένου μεταξύ δύο διαφανειών

 1. Κάντε κλικ στο εργαλείο επιλογών αυτόματης προσαρμογήςστην κάτω αριστερή γωνία του πλαισίου κράτησης θέσης.

 2. Επιλέξτε διαίρεση κειμένου μεταξύ δύο διαφανειών ή Συνεχίστε σε μια νέα διαφάνεια.

  Μια νέα διαφάνεια δημιουργείται αμέσως μετά την τρέχουσα.

  Διαίρεση κειμένου.. . διαιρεί το τρέχον κείμενο σε δύο μισά. Το δεύτερο ημίχρονο μετακινείται στη νέα διαφάνεια.

  Συνέχεια. .. αφήνει όλο το τρέχον κείμενο στην τρέχουσα διαφάνεια. Κάνετε κλικ στη νέα διαφάνεια και συνεχίζετε να πληκτρολογείτε.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της αυτόματης προσαρμογής για ένα δεδομένο σύμβολο κράτησης θέσης

Το μενού διαθέτει επιλογές για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της αυτόματης προσαρμογής :

Επιλογή

Περιγραφή

Αυτόματη προσαρμογή κειμένου

Εάν προσθέσετε περισσότερο κείμενο από όσο χωράει στο σύμβολο κράτησης θέσης, PowerPoint αλλάξετε το μέγεθος του κειμένου σε μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση.

Διακοπή προσαρμογής κειμένου

τοPowerPoint δεν μειώνει το κείμενο σε αυτό το πλαίσιο σε μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς. Το κείμενο θα υπερφορτώνεται το πλαίσιο. Χρησιμοποιήστε μία από τις επόμενες τρεις επιλογές για να διορθώσετε την υπερχείλιση.

Προσδιορισμός του τρόπου διαίρεσης και μορφοποίησης του κειμένου

Το μενού διαθέτει επίσης επιλογές για το διαχωρισμό κειμένου μεταξύ διαφανειών ή τη μορφοποίηση κειμένου σε δύο στήλες:

Επιλογή

Περιγραφή

Διαίρεση κειμένου μεταξύ δύο διαφανειών

PowerPoint δημιουργεί μια νέα διαφάνεια με τον ίδιο τίτλο με την τρέχουσα διαφάνεια και διαιρεί το κείμενο περίπου ομοιόμορφα μεταξύ των δύο διαφανειών.

Συνέχεια σε νέα διαφάνεια

PowerPoint δημιουργεί μια νέα διαφάνεια με τον ίδιο τίτλο με την τρέχουσα διαφάνεια. Απλώς μεταβείτε σε αυτό και συνεχίστε να πληκτρολογείτε το κείμενο που θέλετε να προσθέσετε.

Αλλαγή σε δύο στήλες

PowerPoint μορφοποιεί το τρέχον κείμενο σε διάταξη δύο στηλών.

Δεν λειτούργησε; 

Οι επιλογές αυτόματης προσαρμογής δεν λειτουργούν για τα πλαίσια κειμένου που σχεδιάζετε σε μια διαφάνεια. Οι επιλογές αυτόματης προσαρμογής εμφανίζονται μόνο για το σώμα κειμένου σε ένα σύμβολο κράτησης θέσης. Τα σύμβολα κράτησης θέσης είναι τα διακεκομμένα πλαίσια που τοποθετούνται αυτόματα σε διαφάνειες με PowerPoint.

Εάν η διεργασία δεν λειτουργεί για το κείμενο που θέλετε να διαιρέσετε, κόψτε (CTRL + X) το κείμενο από μία διαφάνεια και επικολλήστε (CTRL + V) σε μια άλλη διαφάνεια.

Διαίρεση πίνακα σε δύο διαφάνειες

Ανατρέξτε στο άρθρο βίντεο: διαίρεση ενός πίνακα σε δύο διαφάνειες.

Διαίρεση κειμένου μεταξύ δύο διαφανειών

 1. Κάντε κλικ στο εργαλείο επιλογών αυτόματης προσαρμογήςστην κάτω αριστερή γωνία του πλαισίου κράτησης θέσης.

 2. Επιλέξτε διαίρεση κειμένου μεταξύ δύο διαφανειών ή Συνεχίστε σε μια νέα διαφάνεια.

  Μια νέα διαφάνεια δημιουργείται αμέσως μετά την τρέχουσα.

  Διαίρεση κειμένου.. . διαιρεί το τρέχον κείμενο σε δύο μισά. Το δεύτερο ημίχρονο μετακινείται στη νέα διαφάνεια.

  Συνέχεια. .. αφήνει όλο το τρέχον κείμενο στην τρέχουσα διαφάνεια. Κάνετε κλικ στη νέα διαφάνεια και συνεχίζετε να πληκτρολογείτε.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της αυτόματης προσαρμογής για ένα δεδομένο σύμβολο κράτησης θέσης

Το μενού διαθέτει επιλογές για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της αυτόματης προσαρμογής :

Επιλογή

Περιγραφή

Αυτόματη προσαρμογή κειμένου

Εάν προσθέσετε περισσότερο κείμενο από όσο χωράει στο σύμβολο κράτησης θέσης, PowerPoint αλλάξετε το μέγεθος του κειμένου σε μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση.

Διακοπή προσαρμογής κειμένου

τοPowerPoint δεν μειώνει το κείμενο σε αυτό το πλαίσιο σε μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς. Το κείμενο θα υπερφορτώνεται το πλαίσιο. Χρησιμοποιήστε μία από τις επόμενες τρεις επιλογές για να διορθώσετε την υπερχείλιση.

Προσδιορισμός του τρόπου διαίρεσης και μορφοποίησης του κειμένου

Το μενού διαθέτει επίσης επιλογές για το διαχωρισμό κειμένου μεταξύ διαφανειών ή τη μορφοποίηση κειμένου σε δύο στήλες:

Επιλογή

Περιγραφή

Διαίρεση κειμένου μεταξύ δύο διαφανειών

PowerPoint δημιουργεί μια νέα διαφάνεια με τον ίδιο τίτλο με την τρέχουσα διαφάνεια και διαιρεί το κείμενο περίπου ομοιόμορφα μεταξύ των δύο διαφανειών.

Συνέχεια σε νέα διαφάνεια

PowerPoint δημιουργεί μια νέα διαφάνεια με τον ίδιο τίτλο με την τρέχουσα διαφάνεια. Απλώς μεταβείτε σε αυτό και συνεχίστε να πληκτρολογείτε το κείμενο που θέλετε να προσθέσετε.

Αλλαγή σε δύο στήλες

PowerPoint μορφοποιεί το τρέχον κείμενο σε διάταξη δύο στηλών.

Δεν λειτούργησε; 

Οι επιλογές αυτόματης προσαρμογής δεν λειτουργούν για τα πλαίσια κειμένου που σχεδιάζετε σε μια διαφάνεια. Οι επιλογές αυτόματης προσαρμογής εμφανίζονται μόνο για το σώμα κειμένου σε ένα σύμβολο κράτησης θέσης.Τα σύμβολα κράτησης θέσης είναι τα διακεκομμένα πλαίσια που τοποθετούνται αυτόματα σε διαφάνειες με PowerPoint.

Εάν η διεργασία δεν λειτουργεί για το κείμενο που θέλετε να διαιρέσετε, κόψτε (CTRL + X) το κείμενο από μία διαφάνεια και επικολλήστε (CTRL + V) σε μια άλλη διαφάνεια.

τοPowerPoint για το Web δεν υποστηρίζει την αυτοματοποιημένη διαίρεση του κειμένου μεταξύ των διαφανειών. Πρέπει να κάνετε αποκοπή και επικόλληση για να μεταφέρετε κείμενο υπερχείλισης σε διαφορετική διαφάνεια ή αλλιώς να χρησιμοποιήσετε μια έκδοση του PowerPoint για υπολογιστή.

Δείτε επίσης

Δημιουργία στηλών κειμένου

Σημείωση:  Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας πείτε εάν σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×