Διάταξη φόρμας του InfoPath 2010

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Ενώ είναι εύκολη η σχεδίαση μιας βασικής φόρμας με κείμενο και στοιχεία έλεγχου για τη συλλογή δεδομένων, χρειάζεται λίγο περισσότερη προσπάθεια για τη σχεδίαση φορμών καλής εμφάνισης, οι οποίες είναι αισθητικά ευχάριστες και ξεκάθαρες στη συμπλήρωση από το χρήστη. Οι φόρμες του InfoPath διατάσσονται χρησιμοποιώντας πίνακες, οι οποίοι σας βοηθούν να ελέγξετε αυτό που εμφανίζεται στους χρήστες κατά τη συμπλήρωση της φόρμας.

Σε αυτό το άρθρο

Επιλογή διάταξης σελίδας

Κάθε σελίδα αποτελείται από τη διάταξη σελίδας, η οποία περιλαμβάνεται από προεπιλογή κατά την έναρξη σχεδίασης μιας νέας φόρμας και έναν αριθμό πινάκων μέσα σ αυτή τη διάταξη σελίδας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαφορετική διάταξη σελίδας από την προεπιλεγμένη εισάγοντας μια από τις προκαθορισμένες διατάξεις που είναι διαθέσιμες στην καρτέλα Σχεδίαση σελίδας.

Διάταξη φόρμας του InfoPath 2010

Για να εφαρμόσετε μια διάταξη σελίδας, κάντε τα εξής:

 1. Διαγράψτε το υπάρχον κοντέινερ διάταξης.

 2. Κάντε κλικ σε ένα κενό σημείο της σελίδας.

 3. Στην καρτέλα Σχεδίαση σελίδας, στην ομάδα Διατάξεις σελίδας, επιλέξτε Πρότυπα διάταξης σελίδας.

 4. Επιλέξτε μια διάταξη σελίδας

Μια βασική διάταξη σελίδας εφαρμόζεται στη φόρμα.

Σημείωση: Μπορείτε να ορίσετε τη διάταξη της ολόκληρη τη σελίδα και όχι μόνο τα περιεχόμενα μέσα στο κελί ενός πίνακα, για να δεξιά, προς τα αριστερά, ή στοίχιση στο κέντρο. Για να αλλάξετε τη στοίχιση, κάντε κλικ έξω από το δεξιό άκρο του κοντέινερ πίνακα. Στη συνέχεια, στην κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ στην επιλογή αριστερά Διάταξη φόρμας του InfoPath 2010 , δεξιά Διάταξη φόρμας του InfoPath 2010 ή Κέντρο Διάταξη φόρμας του InfoPath 2010 .

Επάνω μέρος της σελίδας

Εισαγωγή πινάκων

Αφού επιλέξετε διάταξη σελίδας, πρέπει να υποδείξετε την τοποθέτηση των ετικετών και των στοιχείων ελέγχου. Η τοποθέτηση επιτυγχάνεται με πίνακες μέσα στη διάταξη σελίδας. Με αυτόν τον τρόποι οι ετικέτες και τα στοιχεία ελέγχου διατηρούνται οργανωμένα και εμφανίζονται με οριζόντια ή κατακόρυφη στοίχιση.

Είναι διαθέσιμοι προ-δομημένοι πίνακες, οι οποίοι περιλαμβάνουν θέματα που μπορούν να προσαρμοστούν όπως και οι τυπικοί πίνακες. Εάν εισαγάγετε έναν προσαρμοσμένο πίνακα, τότε πρέπει να του προσδώσετε ένα στυλ με μη αυτόματο τρόπο και δεν είναι δυνατή η εφαρμογή θέματος.

Εισαγωγή προκαθορισμένου στυλ πίνακα

 1. Κάντε κλικ στο σώμα της διάταξης σελίδας.

 2. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Πίνακες, επιλέξτε ένα από τα προκαθορισμένα στυλ πίνακα.

  Διάταξη φόρμας του InfoPath 2010

Εισαγωγή προσαρμοσμένου πίνακα

 1. Κάντε κλικ στο σημείο του προτύπου φόρμας όπου θέλετε να τοποθετήσετε τον πίνακα.

 2. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Πίνακες, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμοσμένος πίνακας.

 3. Για να εισαγάγετε έναν πίνακα, κάντε τα εξής

 4. Στο πλέγμα που εμφανίζεται, κάντε κλικ για να επιλέξετε το μέγεθος του πίνακα που θέλετε να εισαγάγετε, όπως φαίνεται οπό τα τετράγωνα που επισημαίνονται ενώ μετακινείτε το ποντίκι επάνω στο πλέγμα.

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας διάταξης για να υποδείξετε το μέγεθος του πίνακα που θα εισαχθεί καταχωρώντας με μη αυτόματο τρόπο τον αριθμό των στηλών και των γραμμών και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK.

 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Σχεδίαση πίνακα για να σχεδιάσετε με μη αυτόματο τρόπο τον πίνακα, υποδεικνύοντας πρώτα το συνολικό μέγεθος του πίνακα και, στη συνέχεια, καθορίζοντας το σημείο όπου πρέπει να τοποθετηθούν τα διαχωριστικά στήλης και γραμμής. Όταν ολοκληρώσετε τη διεργασία, κάντε κλικ στην επιλογή Σχεδίαση πίνακα για να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα σχεδίασης πίνακα.

  Διάταξη φόρμας του InfoPath 2010

Συμβουλές για την επιλογή διάταξης πίνακα

Στη συνέχεια ακολουθεί μια λίστα με τις βέλτιστες πρακτικές που μπορείτε να εφαρμόσετε κατά τη διάταξη μιας φόρμας στο InfoPath 2010:

 • Επιλέξτε ένα στυλ πίνακα με τα απαραίτητα στυλ επικεφαλίδας και δευτερεύουσας επικεφαλίδας για τον τύπο της φόρμας που θέλετε να δημιουργήσετε.

 • Εξετάστε το ενδεχόμενο πώς οι χρήστες θα έχουν πρόσβαση στη φόρμα. Αν χρησιμοποιούν μικρές οθόνες, στη συνέχεια, εξετάστε το ενδεχόμενο διαίρεση της φόρμας σε πολλές προβολές, όπως φαίνεται στην Προσθήκη, διαγραφή και εναλλαγή προβολών (σελίδων) σε μια φόρμα.

 • Για να εξασφαλίσετε όσο το δυνατό πιο φιλική προς το χρήστη εμπειρία στη συμπλήρωση φορμών με τις οποίες δεν είναι εξοικειωμένοι οι χρήστες, χρησιμοποιήστε την προεπιλεγμένη αριστερή στοίχιση των ετικετών στους πίνακες με δύο στήλες, ώστε να είναι εύκολη η ανάγνωση από επάνω προς τα κάτω.

 • Εξετάστε το ενδεχόμενο χρήσης ενός πίνακα με μια στήλη πεδίων εισαγωγής δεδομένων για φόρμες που χρησιμοποιούνται συχνά, επειδή αυτή η ενέργεια συμβάλλει στην εξοικονόμηση χρόνου κατά τη συμπλήρωση της φόρμας από το χρήστη.

 • Όταν ο χώρος κατακόρυφης οθόνης είναι περιορισμένος και η φόρμα δεν είναι οικεία, χρησιμοποιήστε ετικέτες δεξιάς στοίχισης. Αυτό σας επιτρέπει μεγαλύτερη συσχέτιση ανάμεσα σε ετικέτες και στοιχεία ελέγχου (όπως και στην επιλογή μονής στήλης), αλλά και εξοικονόμηση χώρου με την τοποθέτηση της ετικέτας και του στοιχείου ελέγχου στην ίδια γραμμή.

 • Χρησιμοποιήστε τις κατάλληλες διατάξεις για το μέγεθος των δεδομένων που περιμένετε να εισαγάγει ο χρήστης. Για παράδειγμα, για μια ενότητα σημειώσεων, χρησιμοποιήστε ένα σχέδιο μονής στήλης για να παρέχετε όσο το δυνατό περισσότερο χώρο στο χρήστη για την εισαγωγή δεδομένων. Παρομοίως, για να επιτρέψετε στο χρήστη την εισαγωγή μιας διεύθυνσης , εξετάστε το ενδεχόμενο χρήσης ενός πίνακα με πολλές στήλες, αλλά και συγχώνευσης των κελιών της πρώτης γραμμής. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να έχετε την οδό της διεύθυνσης σε μία μεγάλη γραμμή, ενώ θα έχετε την πόλη, το νομό και τον ταχυδρομικό κώδικα στην ίδια γραμμή κάτω από αυτήν.

Επάνω μέρος της σελίδας

Εφαρμογή θέματος

Τα θέματα σάς επιτρέπουν να αλλάξετε την εμφάνιση και την αίσθηση της διάταξης σελίδας καθώς και τυχόν προκαθορισμένα στυλ πίνακα που χρησιμοποιούνται στο πρότυπο φόρμας. Τα θέματα το επιτυγχάνουν με την προσαρμογή των περιγραμμάτων και των κελιών μέσα στους πίνακες αλλά και των στυλ γραμματοσειρών του κειμένου σας.

Για να εφαρμόσετε ένα θέμα, στην καρτέλα Σχεδίαση σελίδας, στην ομάδα θέματα, επιλέξτε το επιθυμητό θέμα. Μπορείτε να επιλέξετε από πέντε κατηγορίες θέματος — του SharePoint, Professional, βιομηχανικά, Αναδειχτείτε και σύγχρονο. Τα διαφορετικά χρώματα που χρησιμοποιούνται από το InfoPath θέματα συμφωνεί με τα χρώματα θέματος που είναι διαθέσιμες στο SharePoint. Ως αποτέλεσμα, είναι εύκολο να κάνετε το πρότυπο φόρμας του InfoPath που ταιριάζουν με ένα θέμα τοποθεσίας του SharePoint.

Διάταξη φόρμας του InfoPath 2010

Σημαντικό: Τα θέματα επηρεάζουν μόνο προκαθορισμένες διατάξεις σελίδας και στυλ πίνακα καθώς και κείμενο που δεν έχει μορφοποιηθεί με μη αυτόματο τρόπο. Ως αποτέλεσμα, είναι βέλτιστη πρακτική η εφαρμογή θεμάτων πριν από την εφαρμογή προσαρμοσμένης μορφοποίησης, αλλάζοντας τη γραμματοσειρά (για παράδειγμα να τη μετατρέψετε σε έντονη ή πλάγια γραφή ή να επιλέξετε μια εντελώς διαφορετική γραμματοσειρά) ή αλλάζοντας το φόντο των κελιών πίνακα.

Επάνω μέρος της σελίδας

Μετά τη διάταξη του προτύπου φόρμας

Αφού προβλέπεται στο πρότυπο φόρμας, συνεχίστε με την προσθήκη συνδέσεων δεδομένων, στοιχεία ελέγχου, προβολών και κανόνες πριν να τη δημοσιεύσετε.

 • Για πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία ελέγχου που μπορείτε να προσθέσετε στο πρότυπο φόρμας, καθώς και τις διαδικασίες που εμπλέκονται για να το κάνετε, ανατρέξτε στο θέμα Εισαγωγή στα στοιχεία ελέγχου.

Επάνω μέρος της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×