Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office

Διάταξη σελίδας με τη χρήση στηλών σε στυλ ενημερωτικού δελτίου

Σημείωση: Αυτό το άρθρο έχει εκπληρώσει το σκοπό του και πρόκειται να αποσυρθεί σύντομα. Για την αποφυγή των σφαλμάτων "Η σελίδα δεν βρέθηκε", θα καταργήσουμε τις γνωστές συνδέσεις. Εάν έχετε δημιουργήσει συνδέσεις σε αυτή τη σελίδα, καταργήστε τις και μαζί θα διατηρήσουμε τη σωστή λειτουργία του web.

Από προεπιλογή, το Word δημιουργεί το κείμενο σε μία στήλη, η οποία εκτείνεται από το ένα περιθώριο στο άλλο. Μπορείτε να μορφοποιήσετε το κείμενο σε πολλές στήλες, οι οποίες είναι επίσης γνωστές ως "στήλες εφημερίδας". Το κείμενο γεμίζει συνήθως τις στήλες με τη σειρά με την οποία εμφανίζονται, μεταβαίνοντας από μία στήλη σε μια άλλη μόνο αφού γεμίσει η πρώτη στήλη. Εάν θέλετε περισσότερο έλεγχο για την αλλαγή των στηλών, μπορείτε να εισαγάγετε μια αλλαγή στήλης με μη αυτόματο τρόπο σε μια συγκεκριμένη θέση ή μπορείτε να προσαρμόσετε όλες τις στήλες ώστε να έχουν ίσα μήκη.

Όταν χρησιμοποιείτε πολλές στήλες, το κείμενο ρέει συνεχώς από το κάτω μέρος μιας στήλης στο επάνω μέρος της επόμενης στήλης, όπως απεικονίζεται παρακάτω.

Σελίδα με κείμενο σε στήλες

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη εκτύπωσης.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  Για να δημιουργήσετε στήλες σε

  Κάντε το εξής

  Όλο το έγγραφο

  Στο μενού Επεξεργασία, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογή όλων.

  Ένα μέρος του εγγράφου

  Επιλέξτε το κείμενο.

  Σε μια υπάρχουσα ενότητα

  Κάντε κλικ σε μια ενότητα ή επιλέξτε πολλές ενότητες.

 3. Στην καρτέλα διάταξη , κάντε κλικ στην επιλογή στήλες Κουμπί στήλης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στον αριθμό των στηλών που θέλετε.

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη εκτύπωσης.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  Για να εφαρμόσετε αλλαγές σε

  Κάντε το εξής

  Όλο το έγγραφο

  Στο μενού Επεξεργασία, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογή όλων.

  Ένα μέρος του εγγράφου

  Επιλέξτε το κείμενο.

  Σε μια υπάρχουσα ενότητα

  Κάντε κλικ σε μια ενότητα ή επιλέξτε πολλές ενότητες.

 3. Στην καρτέλα διάταξη , κάντε κλικ στην επιλογή στήλες Κουμπί στήλης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στον αριθμό των στηλών που θέλετε.

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη εκτύπωσης.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  Για να εφαρμόσετε αλλαγές σε

  Κάντε το εξής

  Όλο το έγγραφο

  Στο μενού Επεξεργασία, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογή όλων.

  Ένα μέρος του εγγράφου

  Επιλέξτε το κείμενο.

  Σε μια υπάρχουσα ενότητα

  Κάντε κλικ σε μια ενότητα ή επιλέξτε πολλές ενότητες.

 3. Στην καρτέλα διάταξη , κάντε κλικ στην επιλογή στήλες Κουμπί στήλης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή περισσότερες στήλες.

 4. Στην περιοχή Πλάτος και απόσταση , μπορείτε να προσαρμόσετε το διάστιχο για κάθε στήλη. Καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου ίσο πλάτος στήλης , εάν θέλετε οι στήλες να έχουν διαφορετικά πλάτη.

 5. Στην αναπτυσσόμενη λίστα εφαρμογή σε , επιλέξτε επιλεγμένο κείμενο ή ολόκληρο το έγγραφο.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

 1. Στο έγγραφο, κάντε κλικ στο σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε μια αλλαγή στήλης.

 2. Στην καρτέλα διάταξη , κάντε κλικ στην επιλογή αλλαγέςκαι, στη συνέχεια, επιλέξτε στήλη από την αναπτυσσόμενη λίστα.

Εάν το έγγραφό σας έχει στήλες κειμένου που δεν γεμίζουν πλήρως μια σελίδα, μπορείτε να εξισώσετε το μήκος των στηλών σε αυτή τη σελίδα, έτσι ώστε το κείμενο να ρέει ομοιόμορφα μεταξύ τους.

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη εκτύπωσης.

 2. Εάν το κείμενό σας δεν είναι ήδη μορφοποιημένο με στήλες, δημιουργήστε τις στήλες.

 3. Κάντε κλικ στον τελευταίο χαρακτήρα στο τέλος των στηλών που θέλετε να προσαρμόσετε.

 4. Στην καρτέλα διάταξη , κάντε κλικ στην επιλογή αλλαγέςκαι, στη συνέχεια, στην περιοχή αλλαγές ενότητας, κάντε κλικ στην επιλογή συνεχής.

  Το Word εισαγάγει μια συνεχόμενη αλλαγή ενότητας που εξισορροπεί το κείμενο μεταξύ των στηλών.

  Μη ισορροπημένες και ισορροπημένες στήλες

  Μη ισορροπημένες και ισορροπημένες στήλες

  Συμβουλή: Εάν θέλετε να επιβάλετε να ξεκινά μια νέα σελίδα μετά τις προσαρμοσμένες στήλες, κάντε κλικ μετά τη συνεχόμενη αλλαγή ενότητας και, στη συνέχεια, εισαγάγετε μια μη αυτόματη αλλαγή σελίδας.

Για να διευκολύνετε τη διάταξη, μπορείτε να εμφανίσετε διάστικτες γραμμές γύρω από τις στήλες, τα περιθώρια σελίδας και τα αντικείμενα. Αυτά τα όρια δεν εκτυπώνονται.

 1. Στο μενού του Word, κάντε κλικ στην επιλογή Προτιμήσεις.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία σύνταξης και γλωσσικού ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή.

 3. Στην περιοχή Εμφάνιση στο έγγραφο, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου όρια κειμένου .

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη εκτύπωσης.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  Για να δημιουργήσετε στήλες σε

  Κάντε το εξής

  Όλο το έγγραφο

  Στο μενού Επεξεργασία, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογή όλων.

  Ένα μέρος του εγγράφου

  Επιλέξτε το κείμενο.

  Σε μια υπάρχουσα ενότητα

  Κάντε κλικ σε μια ενότητα ή επιλέξτε πολλές ενότητες.

 3. Στην Κεντρική καρτέλα, στην περιοχή Παράγραφος, κάντε κλικ στο Κουμπί στήλης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στον αριθμό στηλών που θέλετε.

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη εκτύπωσης.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  Για να εφαρμόσετε αλλαγές σε

  Κάντε το εξής

  Όλο το έγγραφο

  Στο μενού Επεξεργασία, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογή όλων.

  Ένα μέρος του εγγράφου

  Επιλέξτε το κείμενο.

  Σε μια υπάρχουσα ενότητα

  Κάντε κλικ σε μια ενότητα ή επιλέξτε πολλές ενότητες.

 3. Στην Κεντρική καρτέλα, στην περιοχή Παράγραφος, κάντε κλικ στο Κουμπί στήλης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στον αριθμό στηλών που θέλετε.

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη εκτύπωσης.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  Για να εφαρμόσετε αλλαγές σε

  Κάντε το εξής

  Όλο το έγγραφο

  Στο μενού Επεξεργασία, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογή όλων.

  Ένα μέρος του εγγράφου

  Επιλέξτε το κείμενο.

  Σε μια υπάρχουσα ενότητα

  Κάντε κλικ σε μια ενότητα ή επιλέξτε πολλές ενότητες.

 3. Στην Κεντρική καρτέλα, στην περιοχή Παράγραφος, κάντε κλικ στο Κουμπί στήλης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Στήλες.

 4. Στα πλαίσια Πλάτος, ορίστε το πλάτος των στηλών.

 1. Στο έγγραφο, κάντε κλικ στο σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε μια αλλαγή στήλης.

 2. Στην καρτέλα Διάταξη, στην περιοχή Διαμόρφωση σελίδας, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Στήλη.

  Καρτέλα "Διάταξη", ομάδα "Διαμόρφωση σελίδα" του Word

Εάν το έγγραφό σας έχει στήλες κειμένου που δεν γεμίζουν πλήρως μια σελίδα, μπορείτε να εξισώσετε το μήκος των στηλών σε αυτή τη σελίδα, έτσι ώστε το κείμενο να ρέει ομοιόμορφα μεταξύ τους.

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη εκτύπωσης.

 2. Εάν το κείμενό σας δεν είναι ήδη μορφοποιημένο με στήλες, δημιουργήστε τις στήλες.

 3. Κάντε κλικ στον τελευταίο χαρακτήρα στο τέλος των στηλών που θέλετε να προσαρμόσετε.

 4. Στην καρτέλα Διάταξη, στην περιοχή Διαμόρφωση σελίδας, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή και, στη συνέχεια, στην ενότητα Αλλαγές ενοτήτων, κάντε κλικ στην επιλογή Συνεχόμενη.

  Καρτέλα "Διάταξη", ομάδα "Διαμόρφωση σελίδα" του Word

  Το Word εισαγάγει μια συνεχόμενη αλλαγή ενότητας που εξισορροπεί το κείμενο μεταξύ των στηλών.

  Μη ισορροπημένες και ισορροπημένες στήλες

  Μη ισορροπημένες και ισορροπημένες στήλες

  Συμβουλή: Εάν θέλετε να επιβάλετε να ξεκινά μια νέα σελίδα μετά τις προσαρμοσμένες στήλες, κάντε κλικ μετά τη συνεχόμενη αλλαγή ενότητας και, στη συνέχεια, εισαγάγετε μια μη αυτόματη αλλαγή σελίδας.

Για να διευκολύνετε τη διάταξη, μπορείτε να εμφανίσετε διάστικτες γραμμές γύρω από τις στήλες, τα περιθώρια σελίδας και τα αντικείμενα. Αυτά τα όρια δεν εκτυπώνονται.

 1. Στο μενού του Word, κάντε κλικ στην επιλογή Προτιμήσεις.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία σύνταξης και γλωσσικού ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή.

 3. Στην περιοχή Εμφάνιση, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Όρια κειμένου.

Δείτε επίσης

Έλεγχος σελιδοποίησης

Εισαγωγή, διαγραφή ή αλλαγή μιας αλλαγής ενότητας

Σημείωση:  Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας πείτε εάν σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×