Δημοσίευση του ημερολογίου σας σε διακομιστή WebDAV

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Μπορείτε να δημοσιεύσετε και να μοιραστείτε τα ημερολόγιά σας με άλλους χρήστες, δημοσιεύοντας ημερολόγια σε διακομιστή WebDAV. Αυτό είναι χρήσιμο εάν θέλετε να κάνετε κοινή χρήση ημερολογίων και πληροφοριών διαθεσιμότητας, αλλά εσείς ή τα άλλα άτομα δεν χρησιμοποιεί ένα λογαριασμό Microsoft Exchange Server.

Ο διακομιστής που δημοσιεύετε ένα ημερολόγιο στην πρέπει να υποστηρίζει το World Wide Web πρωτόκολλο κατανεμημένης σύνταξης και διαχείρισης εκδόσεων (WebDAV). Δεν όλους τους διακομιστές Web υποστηρίζει WebDAV. Ο διαχειριστής του διακομιστή ή την υπηρεσία παροχής Internet (ISP) σας μπορούν να σας εάν WebDAV υποστηρίζεται στο διακομιστή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Σημείωση: Για να δημοσιεύσετε ένα ημερολόγιο, θα πρέπει να γνωρίζετε τη διεύθυνση Web του διακομιστή WebDAV – για παράδειγμα, http://server.domain.com/calendars.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κοινή χρήση του ημερολογίου, ανατρέξτε στο θέμα κοινή χρήση ημερολογίου του Outlook με άλλα άτομα.

Δημοσίευση ημερολογίου σε διακομιστή WebDAV

 1. Στο Ημερολόγιο, κάντε κλικ στο στοιχείο Παράθυρο περιήγησης και κάντε δεξί κλικ στο ημερολόγιο που θέλετε να θέσετε σε κοινή χρήση.

 2. Στην καρτέλα κεντρική, στην ομάδα κοινή χρήση, κάντε κλικ στην επιλογή Δημοσίευση Online και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή δημοσίευση σε διακομιστή WebDAV.

 3. Στο πλαίσιο θέση, πληκτρολογήστε τη θέση του διακομιστή Web και του φακέλου.

 4. Δίπλα στο Χρονικό διάστημα, επιλέξτε τον αριθμό των ημερών για τις οποίες θέλετε να μοιραστείτε το ημερολόγιό σας.

 5. Δίπλα στην επιλογή λεπτομερειών, κάντε κλικ στο βέλος και επιλέξτε τον όγκο των λεπτομερειών για την κοινή χρήση. Εάν θέλετε, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση χρόνου εντός μόνο τις ώρες εργασίας μου για να περιορίσετε τις κοινόχρηστες λεπτομέρειες στις καθορισμένες ώρες εργασίας σας στο Outlook.

  Λεπτομέρειες του Ημερολογίου

  Από προεπιλογή, αυτό το ημερολόγιο ενημερώνεται περιοδικά. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ενημέρωσης, κάντε κλικ στην επιλογή για προχωρημένους. Για να αποστείλετε αυτό το ημερολόγιο, αλλά ποτέ παρέχουν ενημερώσεις, κάντε κλικ στην επιλογή για προχωρημένους και, στη συνέχεια, επιλέξτε μία αποστολή: ενημερώσεις δεν θα αποσταλεί.

Σημείωση: Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη διαδικασία εάν θέλετε να κάνετε αλλαγές στο δημοσιευμένο ημερολόγιό σας αργότερα.

Ειδοποίηση άλλων ατόμων για το κοινόχρηστο ημερολόγιό σας

 1. Στο Ημερολόγιο, στο παράθυρο περιήγησης, κάντε δεξί κλικ στο ημερολόγιο που έχουν δημοσιευτεί σε διακομιστή WebDAV και θέλετε να κάνετε κοινή χρήση με άλλα άτομα.

 2. Στην καρτέλα κεντρική, στην ομάδα κοινή χρήση, κάντε κλικ στην επιλογή Δημοσίευση Online και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κοινή χρήση δημοσιευμένου ημερολογίου.

 3. Στο πλαίσιο προς το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πρόσκλησης κοινής χρήσης, πληκτρολογήστε τα ονόματα των παραληπτών.

 4. Στο σώμα του μηνύματος, συμπεριλάβετε οποιοδήποτε περιεχόμενο που θέλετε.

 5. Όταν είστε έτοιμοι να στείλετε το μήνυμα κοινής χρήσης, κάντε κλικ στην επιλογή Αποστολή. Μια σύνδεση προς το δημοσιευμένο ημερολόγιό σας προστίθεται αυτόματα όταν στέλνετε το μήνυμα.

Δημοσίευση ημερολογίου σε διακομιστή WebDAV

 1. Στο Ημερολόγιο, κάντε κλικ στο στοιχείο Παράθυρο περιήγησης και κάντε δεξί κλικ στο ημερολόγιο που θέλετε να θέσετε σε κοινή χρήση.

 2. Στο μενού συντόμευσης, τοποθετήστε το δείκτη στην επιλογή Δημοσίευση στο Internet και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Δημοσίευση σε διακομιστή WebDAV.

 3. Στο πλαίσιο θέση, πληκτρολογήστε τη θέση του διακομιστή Web και του φακέλου.

 4. Δίπλα στο Χρονικό διάστημα, επιλέξτε τον αριθμό των ημερών για τις οποίες θέλετε να μοιραστείτε το ημερολόγιό σας.

 5. Δίπλα στην επιλογή λεπτομερειών, κάντε κλικ στο βέλος και επιλέξτε τον όγκο των λεπτομερειών για την κοινή χρήση. Εάν θέλετε, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση χρόνου εντός μόνο τις ώρες εργασίας μου για να περιορίσετε τις κοινόχρηστες λεπτομέρειες στις καθορισμένες ώρες εργασίας σας στο Office Outlook 2007.

  Λεπτομέρειες του Ημερολογίου

  Από προεπιλογή, αυτό το ημερολόγιο θα ενημερώνεται περιοδικά. Αλλαγές στο ημερολόγιο δημοσιεύονται στο Office Online κατά τη διάρκεια του επόμενου αυτόματη ή μη αποστολής/παραλαβής. Από προεπιλογή, υπάρχει ένα διάστημα 30 λεπτών μεταξύ κάθε αποστολής/παραλαβής για κάθε ομάδα αποστολής/παραλαβής. Εάν αλλάξετε το διάστημα αυτόματης αποστολής/λήψης σε λιγότερο από 20 λεπτά, αποστέλλονται ενημερώσεις ημερολογίου στο Office Online σε διάστημα ελάχιστη 20 λεπτά.

  Για να αποστείλετε αυτό το ημερολόγιο και, στη συνέχεια, να μην δίνετε ποτέ ενημερώσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Για προχωρημένους και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μία αποστολή: Δεν θα γίνεται αποστολή των ενημερωμένων εκδόσεων.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Μετά την κοινή χρήση ενός ημερολογίου, το εικονίδιο ημερολογίου στο παράθυρο περιήγησης αλλάζει με τον τρόπο που φαίνεται παρακάτω.

Κοινόχρηστο ημερολόγιο

Αλλαγές σε κοινόχρηστο ημερολόγιό σας σε ένα διακομιστή Web

 1. Στο Ημερολόγιο, στο παράθυρο περιήγησης, κάντε δεξί κλικ στο κοινόχρηστο ημερολόγιο που θέλετε να πραγματοποιήσετε αλλαγές.

 2. Στο μενού συντόμευσης, τοποθετήστε το δείκτη στην επιλογή Δημοσίευση στο Internet και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Δημοσίευση σε διακομιστή WebDAV.

 3. Δίπλα στο Χρονικό διάστημα, επιλέξτε τον αριθμό των ημερών για τις οποίες θέλετε να μοιραστείτε το ημερολόγιό σας.

 4. Δίπλα στην επιλογή λεπτομερειών, κάντε κλικ στο βέλος και επιλέξτε τον όγκο των λεπτομερειών για την κοινή χρήση. Εάν θέλετε, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση χρόνου εντός μόνο τις ώρες εργασίας μου για να περιορίσετε τις κοινόχρηστες λεπτομέρειες στις καθορισμένες ώρες εργασίας σας στο Microsoft Office Outlook 2007.

  Λεπτομέρειες του Ημερολογίου

  Από προεπιλογή, αυτό το ημερολόγιο θα ενημερώνεται περιοδικά. Αλλαγές στο ημερολόγιο δημοσιεύονται στο Office Online κατά τη διάρκεια του επόμενου αυτόματη ή μη αποστολής/παραλαβής. Από προεπιλογή, υπάρχει ένα διάστημα 30 λεπτών μεταξύ κάθε αποστολής/παραλαβής για κάθε ομάδα αποστολής/παραλαβής. Εάν αλλάξετε το διάστημα αυτόματης αποστολής/λήψης σε λιγότερο από 20 λεπτά, αποστέλλονται ενημερώσεις ημερολογίου στο Office Online σε διάστημα ελάχιστη 20 λεπτά.

  Για να αποστείλετε αυτό το ημερολόγιο και, στη συνέχεια, να μην δίνετε ποτέ ενημερώσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Για προχωρημένους και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μία αποστολή: Δεν θα γίνεται αποστολή των ενημερωμένων εκδόσεων.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Ειδοποίηση άλλων ατόμων για το κοινόχρηστο ημερολόγιό σας

 1. Στο Ημερολόγιο, στο παράθυρο περιήγησης, κάντε δεξί κλικ στο ημερολόγιο που έχετε θέσει σε κοινή χρήση σε διακομιστή WebDAV και θέλετε να προσκαλέσετε άλλα άτομα για να προβάλετε ή να εγγραφείτε σε.

 2. Στο μενού συντόμευσης, τοποθετήστε το δείκτη σε Δημοσίευση στο Internet και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κοινή χρήση δημοσιευμένου ημερολογίου.

 3. Στο πλαίσιο προς το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πρόσκλησης κοινής χρήσης, πληκτρολογήστε τα ονόματα των παραληπτών.

 4. Στο σώμα του μηνύματος, συμπεριλάβετε οποιοδήποτε περιεχόμενο που θέλετε.

  Μια σύνδεση προς το δημοσιευμένο ημερολόγιό σας προστίθεται αυτόματα όταν στέλνετε το μήνυμα.

 5. Όταν είστε έτοιμοι να στείλετε το μήνυμα κοινής χρήσης, κάντε κλικ στην επιλογή Αποστολή.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×