Δημοσίευση προτύπου φόρμας σε διακομιστή που εκτελεί τις υπηρεσίες Microsoft Windows SharePoint Services

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Μπορείτε να δημοσιεύσετε το πρότυπο φόρμας σε μια νέα βιβλιοθήκη εγγράφων ή να το δημοσιεύσετε ως νέο τύπο περιεχομένου τοποθεσίας για διακομιστή που εκτελεί το Windows SharePoint Services 3.0.

Σε αυτό το άρθρο

Επισκόπηση

Πριν ξεκινήσετε

Δημοσίευση προτύπου φόρμας σε μια νέα βιβλιοθήκη εγγράφων

Δημοσίευση προτύπου φόρμας ως νέου τύπου περιεχομένου τοποθεσίας

Επισκόπηση

Όταν δημοσιεύετε ένα πρότυπο φόρμας σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων, κάθε φόρμα που δημιουργείται στη βιβλιοθήκη εγγράφων θα βασίζεται σε αυτό το πρότυπο φόρμας. Δημοσίευση προτύπου φόρμας σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων σάς επιτρέπει να αναπτύξετε γρήγορα μια φόρμα αποκλειστικής χρήσης, όπως μια ανεπίσημη έρευνα για να καταγράψετε εστιατόριο προτιμήσεων για φαγητό μιας ομάδας.

Εάν δημοσιεύετε ένα πρότυπο φόρμας σε ένα διακομιστή που εκτελεί Windows SharePoint Services 3.0, μπορείτε επίσης να κάνετε τα εξής:

Δημοσίευση προτύπου φόρμας ως τύπου περιεχομένου τοποθεσίας     Κατά τη δημοσίευση προτύπου φόρμας ως τύπου περιεχομένου τοποθεσίας, μπορείτε να επιτρέψετε στους χρήστες για να αντιστοιχίσετε πολλά πρότυπα φόρμας σε μια βιβλιοθήκη μεμονωμένο έγγραφο ή για να αντιστοιχίσετε το πρότυπο φόρμας σε πολλές βιβλιοθήκες σε μια συλλογή τοποθεσιών. Μια συλλογή τοποθεσιών είναι ένα σύνολο από τοποθεσίες Web σε εικονικού διακομιστή που έχουν τον ίδιο κάτοχο και την κοινή χρήση των ρυθμίσεων διαχείρισης. Κάθε συλλογή τοποθεσιών περιλαμβάνει μια τοποθεσία Web ανώτατου επιπέδου και μπορεί να περιέχει μία ή περισσότερες δευτερεύουσες τοποθεσίες. Μπορεί να υπάρχουν πολλές συλλογές τοποθεσιών σε κάθε εικονικού διακομιστή. Χρησιμοποιήστε έναν τύπο περιεχομένου τοποθεσίας, όταν θέλετε να επαναχρησιμοποιήσετε ευρέως πληροφορίες ή για να ενεργοποιήσετε τη συλλογή δεδομένων από πολλές φόρμες σε ένα μόνο σημείο.

Να επιτρέπεται στους χρήστες για να επεξεργαστείτε πεδία, χρησιμοποιώντας μια προβολή φύλλου δεδομένων    Μπορείτε να επιτρέψετε στους χρήστες να προσθέσετε ή να επεξεργαστείτε τα δεδομένα για ένα πεδίο, χρησιμοποιώντας μια προβολή φύλλου δεδομένων ή με την επεξεργασία των ιδιοτήτων για μια φόρμα στη βιβλιοθήκη εγγράφων. Αυτή η δυνατότητα επιτρέπει στους χρήστες να προσθέσετε ή να ενημερώσετε δεδομένα για μία ή περισσότερες φόρμες χωρίς να την ανοίξετε τις φόρμες.

Σημείωση: Προβολές φύλλου δεδομένων είναι ενεργοποιημένες στο πρόγραμμα περιήγησης Web μόνο για τους χρήστες που έχουν εγκατασταθεί Microsoft Office Access 2007.

Σημείωση: Υποστήριξη για τους τύπους περιεχομένου τοποθεσίας και βιβλιοθήκες ποικίλλει, ανάλογα με το εάν ο διακομιστής σας εκτελεί Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 ή Windows SharePoint Services 3.0. Γι ' αυτό, θα πρέπει να ζητήσετε από το διαχειριστή του διακομιστή εάν δεν είστε βέβαιοι ποια έκδοση των υπηρεσιών Windows SharePoint Services εκτελείται στο διακομιστή.

Εάν δημοσιεύετε ένα πρότυπο φόρμας που είναι συμβατό με το πρόγραμμα περιήγησης, χρησιμοποιήστε τον έλεγχο σχεδίασης για να προσδιορίσετε τυχόν προβλήματα συμβατότητας στο πρότυπο φόρμας, πριν από τη δημοσίευσή του στη νέα βιβλιοθήκη εγγράφων. Με τον έλεγχο σχεδίασης εξασφαλίζετε ότι το πρότυπο φόρμας θα λειτουργεί σε διακομιστή που εκτελεί τις υπηρεσίες InfoPath Forms Services. Εάν εντοπιστούν σφάλματα στο πρότυπο φόρμας από τον έλεγχο σχεδίασης, χρειάζεται να τα διορθώσετε προτού μπορέσετε να δημοσιεύσετε το πρότυπο φόρμας σε διακομιστή που εκτελεί τις υπηρεσίες InfoPath Forms Services.

Όταν είστε έτοιμοι για τη δημοσίευση του προτύπου φόρμας σε νέα βιβλιοθήκη εγγράφων, χρησιμοποιήστε τον "Οδηγό δημοσίευσης" για να δημιουργήσετε τη βιβλιοθήκη εγγράφων, για να τροποποιήσετε το πρότυπο φόρμας για χρήση στη νέα βιβλιοθήκη εγγράφων και, κατόπιν, για να το αποθηκεύσετε στο διακομιστή ως το προεπιλεγμένο πρότυπο για αυτήν τη βιβλιοθήκη εγγράφων. Για να δημοσιεύσετε το πρότυπο φόρμας ως τύπο περιεχομένου τοποθεσίας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον "Οδηγό δημοσίευσης" για να τροποποιήσετε το πρότυπο φόρμας για χρήση ως τύπου περιεχομένου τοποθεσίας και, κατόπιν, για να το αποθηκεύσετε ως τύπο περιεχομένου τοποθεσίας.

Δημοσίευση προτύπου φόρμας δεν είναι ίδια με την αποθήκευση ενός προτύπου φόρμας. Όταν δημοσιεύετε ένα πρότυπο φόρμας, τον Οδηγό δημοσίευσης προσθέτει τη θέση δημοσίευσης και τις οδηγίες στο πρότυπο φόρμας επεξεργασίας, έτσι ώστε οι χρήστες μπορούν να ανοίξουν φόρμες που βασίζονται σε αυτό το πρότυπο φόρμας. Όταν αποθηκεύετε ένα πρότυπο φόρμας, αποθηκεύετε ένα αντίγραφο του προτύπου φόρμας, όπως ακριβώς κάνετε όταν αποθηκεύετε ένα αρχείο στον υπολογιστή σας. Πρέπει πάντα να χρησιμοποιείτε τον Οδηγό δημοσίευσης όταν θέλετε να είναι διαθέσιμες για τους χρήστες σας να συμπληρώνουν του προτύπου φόρμας.

Αρχή της σελίδας

Πριν ξεκινήσετε

Πριν από τη δημοσίευση του προτύπου φόρμας σε ένα διακομιστή που εκτελεί Windows SharePoint Services 3.0, επιβεβαιώστε τα εξής με το διαχειριστή του διακομιστή:

 • Ότι διαθέτετε τα απαραίτητα δικαιώματα για τη δημιουργία νέας βιβλιοθήκης εγγράφων ή για τη δημοσίευση νέου τύπου περιεχομένου τοποθεσίας στο διακομιστή.

 • Ότι οι χρήστες σας διαθέτουν τα απαραίτητα δικαιώματα χρήσης της βιβλιοθήκης εγγράφων στο διακομιστή.

Αρχή της σελίδας

Δημοσίευση προτύπου φόρμας σε νέα βιβλιοθήκη εγγράφων

 1. Εάν δημοσιεύετε ένα πρότυπο φόρμας που είναι συμβατό με πρόγραμμα, εκτελέστε τον έλεγχο σχεδίασης και επιδιορθώστε τυχόν προβλήματα συμβατότητας που εντοπίζονται.

  Πώς γίνεται;

  1. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Έλεγχος σχεδίασης.

  2. Διορθώστε τυχόν σφάλματα που παρατίθενται στο παράθυρο εργασιών " Έλεγχος σχεδίασης " και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Ανανέωση για να προσδιορίσετε εάν τα σφάλματα υπάρχουν ακόμη.

 2. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Δημοσίευση.

 3. Στον "Οδηγό δημοσίευσης", κάντε κλικ στην επιλογή Σε ένα διακομιστή του SharePoint με ή χωρίς υπηρεσίες φορμών InfoPath Forms Services και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 4. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, στο πλαίσιο Πληκτρολογήστε τη θέση της τοποθεσίας του SharePoint ή των υπηρεσιών InfoPath Forms Services, πληκτρολογήστε τη θέση της τοποθεσίας του SharePoint και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 5. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, κάντε κλικ στην επιλογή Βιβλιοθήκη εγγράφων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 6. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία νέας βιβλιοθήκης εγγράφων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 7. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, πληκτρολογήστε όνομα και περιγραφή για τη νέα βιβλιοθήκη εγγράφων και, κατόπιν, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 8. Στο πρότυπο φόρμας, επιλέξτε τα πεδία που θέλετε να εμφανίζονται ως στήλες στην προεπιλεγμένη προβολή της βιβλιοθήκης εγγράφων.

  Πώς γίνεται;

  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

  2. Επιλέξτε το πεδίο που θέλετε να προσθέσετε ως στήλη στη βιβλιοθήκη εγγράφων και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

   • Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη στήλη στο πλαίσιο όνομα στήλης.

   • Επιλέξτε τη στήλη στη λίστα ομάδα στηλών τοποθεσίας, επιλέξτε ένα όνομα στη λίστα όνομα στήλης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

    Σημείωση: Εάν έχετε επιλέξει ένα επαναλαμβανόμενο πεδίο για να εμφανίσετε δεδομένα στη βιβλιοθήκη εγγράφων, μπορείτε να ορίσετε τον τρόπο που θέλετε να εμφανίζεται το πεδίο στη βιβλιοθήκη εγγράφων, κάνοντας κλικ σε μια τιμή από τη λίστα συνάρτηση. Μπορείτε να επιλέξετε εάν θέλετε να εμφανίσετε την πρώτη τιμή στο πεδίο, η τελευταία τιμή στο πεδίο ή μια καταμέτρηση του όλες τις εμφανίσεις του πεδίου ή εάν θέλετε να συγχωνεύσετε όλες τις τιμές.

  3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Συνδέσεις για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εμφάνιση δεδομένων σε στήλες σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων θα βρείτε στην ενότητα Δείτε επίσης.

 9. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 10. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, επιβεβαιώστε ότι οι πληροφορίες που εμφανίζονται είναι σωστές και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Δημοσίευση.

  Εάν το πρότυπο φόρμας έχει δημοσιευτεί, θα λάβετε μια επιβεβαίωση στην τελευταία σελίδα του οδηγού.

 11. Κάντε ένα από τα εξής:

  1. Για να ανοίξετε τη βιβλιοθήκη εγγράφων και να ελέγξετε τη διαδικασία συμπλήρωσης μιας φόρμας που βασίζεται σε αυτό το πρότυπο φόρμας, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Άνοιγμα αυτής της βιβλιοθήκης εγγράφων και, κατόπιν, κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο. Η βιβλιοθήκη εγγράφων θα ανοίξει σε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web. Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί Δημιουργία στη γραμμή εργαλείων λίστας, θα ανοίξει στο InfoPath μια φόρμα που βασίζεται σε αυτό το πρότυπο φόρμας.

   Συμβουλή: Εάν θέλετε να γνωστοποιήσετε στους χρήστες ότι το πρότυπο φόρμας είναι διαθέσιμο για συμπλήρωση, στείλτε τους ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με μια σύνδεση στη βιβλιοθήκη εγγράφων στην οποία έχετε δημοσιεύσει το πρότυπο φόρμας.

  2. Για να στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη φόρμα και το πρότυπο φόρμας στους χρήστες σας, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αποστολή της φόρμας στους παραλήπτες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο.

   Θα ανοίξει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη φόρμα στο σώμα του μηνύματος για να συμπληρώσετε και να στείλετε στους χρήστες σας. Εάν οι χρήστες έχουν Microsoft Office Outlook 2007, μπορούν να συμπληρώσουν τη φόρμα όταν ανοίγουν το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι χρήστες με προηγούμενες εκδόσεις του Outlook ή άλλες εφαρμογές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα λαμβάνουν ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη φόρμα και το πρότυπο φόρμας που έχουν επισυναφθεί. Οι χρήστες μπορούν να ανοίξουν το συνημμένο πρότυπο φόρμας για να εγκαταστήσετε το πρότυπο φόρμας στον υπολογιστή τους. Στη συνέχεια, τους χρήστες να ανοίξετε το συνημμένο φόρμας και συμπληρώστε τη φόρμα του InfoPath.

   Συμβουλή: Στο πλαίσιο " Εισαγωγή " στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πληκτρολογήστε μια υπενθύμιση για τους χρήστες να ανοίγουν μόνο συνημμένα σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από αξιόπιστο αποστολέα.

Αρχή της σελίδας

Δημοσίευση προτύπου φόρμας ως τύπου περιεχομένου τοποθεσίας

 1. Εάν δημοσιεύετε ένα πρότυπο φόρμας που είναι συμβατό με πρόγραμμα περιήγησης, εκτελέστε τον έλεγχο σχεδίασης και επιδιορθώστε τυχόν προβλήματα συμβατότητας που εντοπίζονται.

  Πώς γίνεται;

  1. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Έλεγχος σχεδίασης.

  2. Διορθώστε τυχόν σφάλματα που παρατίθενται στο παράθυρο εργασιών " Έλεγχος σχεδίασης " και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Ανανέωση για να προσδιορίσετε εάν τα σφάλματα υπάρχουν ακόμη.

 2. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Δημοσίευση.

 3. Στον "Οδηγό δημοσίευσης", κάντε κλικ στην επιλογή Σε ένα διακομιστή του SharePoint με ή χωρίς υπηρεσίες φορμών InfoPath Forms Services και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 4. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, στο πλαίσιο Πληκτρολογήστε τη θέση της τοποθεσίας του SharePoint ή υπηρεσίες InfoPath Forms Services, πληκτρολογήστε τη θέση της τοποθεσίας του SharePoint όπου θέλετε να δημοσιεύσετε το πρότυπο φόρμας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 5. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, κάντε κλικ στην επιλογή Τύπος περιεχομένου τοποθεσίας (για προχωρημένους) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 6. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία νέου τύπου περιεχομένου. Στη λίστα Ο τύπος περιεχομένου θα βασίζεται σε , κάντε κλικ στην επιλογή Φόρμα και, κατόπιν, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 7. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, πληκτρολογήστε όνομα και περιγραφή για αυτόν το νέο τύπο περιεχομένου και, κατόπιν, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 8. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, στο πλαίσιο Καθορισμός θέσης και ονόματος αρχείου για το πρότυπο φόρμας, πληκτρολογήστε τη θέση της τοποθεσίας του SharePoint και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση.

 9. Εκτελέστε αναζήτηση της θέσης στο διακομιστή στον οποίο θέλετε να δημοσιεύσετε το πρότυπο φόρμας ως τύπο περιεχομένου τοποθεσίας. Στο πλαίσιο Όνομα αρχείου, πληκτρολογήστε το όνομα του προτύπου φόρμας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

 10. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 11. Στο πρότυπο φόρμας, επιλέξτε τα πεδία που θέλετε να εμφανίζονται ως στήλες στην προεπιλεγμένη προβολή της βιβλιοθήκης εγγράφων.

  Πώς γίνεται;

  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

  2. Επιλέξτε το πεδίο που θέλετε να προσθέσετε ως στήλη στη βιβλιοθήκη εγγράφων και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

   • Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη στήλη στο πλαίσιο όνομα στήλης.

   • Επιλέξτε τη στήλη στη λίστα ομάδα στηλών τοποθεσίας, επιλέξτε ένα όνομα στη λίστα όνομα στήλης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

    Σημείωση: Εάν έχετε επιλέξει ένα επαναλαμβανόμενο πεδίο για να εμφανίσετε δεδομένα στη βιβλιοθήκη εγγράφων, μπορείτε να ορίσετε τον τρόπο που θέλετε να εμφανίζεται το πεδίο στη βιβλιοθήκη εγγράφων, κάνοντας κλικ σε μια τιμή από τη λίστα συνάρτηση. Μπορείτε να επιλέξετε εάν θέλετε να εμφανίσετε την πρώτη τιμή στο πεδίο, η τελευταία τιμή στο πεδίο ή μια καταμέτρηση του όλες τις εμφανίσεις του πεδίου ή εάν θέλετε να συγχωνεύσετε όλες τις τιμές.

  3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Συνδέσεις για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εμφάνιση δεδομένων σε στήλες σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων θα βρείτε στην ενότητα Δείτε επίσης.

 12. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 13. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, επιβεβαιώστε ότι οι πληροφορίες που εμφανίζονται είναι σωστές και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Δημοσίευση.

 14. Επιβεβαιώστε ότι το πρότυπο φόρμας είναι τύπος περιεχομένου στην τοποθεσία του SharePoint.

  Πώς γίνεται;

  1. Ανοίξτε την τοποθεσία του SharePoint σε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web.

  2. Από το μενού Ενέργειες τοποθεσίας στην επάνω δεξιά γωνία της τοποθεσίας, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

  3. Στις Ρυθμίσεις τοποθεσίας, στην ενότητα συλλογές, κάντε κλικ στην επιλογή τύποι περιεχομένου τοποθεσίας.

   Το πρότυπο φόρμας σας θα πρέπει να παρατίθενται στην περιοχή Τύποι περιεχομένου InfoPath στη Συλλογή τύπων περιεχομένου τοποθεσίας.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×