Δημοσίευση προτύπου φόρμας σε διακομιστή που εκτελεί τις υπηρεσίες φορμών του InfoPath

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Προτού μπορέσουν οι χρήστες σας να συμπληρώσουν μια φόρμα που βασίζεται σε ένα πρότυπο φόρμας που είναι συμβατό με το πρόγραμμα περιήγησης σε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web, πρέπει να δημοσιεύσετε το πρότυπο φόρμας σε ένα διακομιστή που εκτελεί τις υπηρεσίες InfoPath Forms Services και κατόπιν να ενεργοποιήσετε στο πρότυπο φόρμας τη δυνατότητα προγράμματος περιήγησης.

Σε αυτό το άρθρο

Επισκόπηση

Πριν ξεκινήσετε

Δημοσίευση προτύπου φόρμας σε μια νέα βιβλιοθήκη εγγράφων

Δημοσίευση προτύπου φόρμας ως τύπου περιεχομένου τοποθεσίας

Δημοσίευση του προτύπου φόρμας που απαιτεί έγκριση διαχειριστή

Επισκόπηση

Μπορείτε να δημοσιεύσετε ένα πρότυπο φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης σε διακομιστή που εκτελεί InfoPath Forms Services για να επιτρέψετε στους χρήστες να συμπληρώνουν φόρμες που βασίζονται σε αυτό το πρότυπο φόρμας σε πρόγραμμα περιήγησης Web. Εάν το πρότυπο φόρμας σας θα χρησιμοποιηθεί στα εξής σενάρια, θα χρειαστεί έγκριση διαχειριστή για να δημοσιεύσετε:

 • Το πρότυπο φόρμας περιέχει διαχειριζόμενο κώδικα ή δέσμη ενεργειών.

  Σημείωση: Δέσμη ενεργειών θα πρέπει να μετατραπεί σε διαχειριζόμενο κώδικα πριν από το πρότυπο φόρμας είναι δυνατό να δημοσιευτεί.

 • Το πρότυπο φόρμας απαιτεί επίπεδο ασφαλείας "Πλήρης αξιοπιστία", επιτρέποντας στις φόρμες που προκύπτουν να έχουν πλήρη πρόσβαση στους πόρους συστήματος σε υπολογιστές χρηστών, όπως είναι τα αρχεία και οι ρυθμίσεις.

 • Το πρότυπο φόρμας χρησιμοποιεί μια σύνδεση δεδομένων με διαχείριση από διαχειριστή.

 • Το πρότυπο φόρμας είναι ενεργοποιημένο για εμφάνιση σε φορητή συσκευή.

Για να δημοσιεύσετε ένα πρότυπο φόρμας που απαιτεί έγκριση διαχειριστή, πρέπει πρώτα να δημοσιεύσετε το πρότυπο φόρμας σε έναν κοινόχρηστο φάκελο δικτύου, όπου μπορούν να αποστολή του προτύπου φόρμας σε διακομιστή στον οποίο εκτελείται InfoPath Forms Services ο διαχειριστής του διακομιστή και, στη συνέχεια, ανάπτυξη του προτύπου φόρμας. Βρείτε συνδέσεις για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ο διαχειριστής του διακομιστή να αναπτύξετε ένα πρότυπο φόρμας στην ενότητα Δείτε επίσης.

Εάν το πρότυπο φόρμας σας θα χρησιμοποιηθεί σε άλλα σενάρια, μπορείτε να το δημοσιεύσετε είτε σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων ή ως έναν τύπο περιεχομένου τοποθεσίας.

Όταν το πρότυπο φόρμας δημοσιεύεται σε ένα διακομιστή που εκτελεί τις υπηρεσίες InfoPath Forms Services, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τους παρακάτω τρόπους:

 • Ως πρότυπο για όλες τις φόρμες σε μια νέα ή υπάρχουσα βιβλιοθήκη εγγράφων     Μπορείτε να δημοσιεύσετε ένα πρότυπο φόρμας που θα χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο για όλες τις φόρμες σε μια νέα ή υπάρχουσα βιβλιοθήκη εγγράφων. Το πρότυπο φόρμας μπορεί να διαθέτει ψηφιακή υπογραφή, αλλά δεν πρέπει να περιέχει κωδικό δέσμης ενεργειών ή διαχείρισης.

 • Ως έναν τύπο περιεχομένου τοποθεσίας για πολλές βιβλιοθήκες εγγράφων ή μια συλλογή τοποθεσιών     Μπορείτε να δημοσιεύσετε ένα πρότυπο φόρμας που θα χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο για τις φόρμες σε πολλές βιβλιοθήκες εγγράφων ή μια συλλογή τοποθεσιών. Εάν πολλές βιβλιοθήκες σε μια συλλογή τοποθεσιών, θα χρησιμοποιήσετε αυτό το πρότυπο φόρμας, μπορείτε να δημοσιεύσετε ένα πρότυπο φόρμας ως τύπου περιεχομένου τοποθεσίας. Ωστόσο, δεν είναι δυνατή η δημοσίευση προτύπου φόρμας ως έναν τύπο περιεχομένου τοποθεσίας εάν περιέχει οποιαδήποτε δέσμη ενεργειών ή διαχειριζόμενο κώδικα. Τα πρότυπα φόρμας με δέσμη ενεργειών ή διαχειριζόμενο κώδικα πρέπει να πρώτα να δημοσιευτεί σε έναν κοινόχρηστο φάκελο δικτύου. Στη συνέχεια, ο διαχειριστής μπορεί να αποστείλετε τα πρότυπα φόρμας στο διακομιστή και αναπτύξτε τους.

Πριν να δημοσιεύσετε ένα πρότυπο φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης, χρησιμοποιήστε τον έλεγχο σχεδίασης για να ελέγξετε τα προβλήματα φόρμας του προτύπου φόρμας. Μετά την εύρεση και διόρθωση τυχόν προβλήματα με το πρότυπο φόρμας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Οδηγό δημοσίευσης για να δημοσιεύσετε το πρότυπο φόρμας σε ένα διακομιστή που εκτελεί InfoPath Forms Services.

Δημοσίευση προτύπου φόρμας δεν είναι ίδια με την αποθήκευση ενός προτύπου φόρμας. Όταν δημοσιεύετε ένα πρότυπο φόρμας, τον Οδηγό δημοσίευσης προσθέτει τη θέση δημοσίευσης και τις οδηγίες στο πρότυπο φόρμας επεξεργασίας, έτσι ώστε οι χρήστες μπορούν να ανοίξουν φόρμες που βασίζονται σε αυτό το πρότυπο φόρμας. Όταν αποθηκεύετε ένα πρότυπο φόρμας, αποθηκεύετε ένα αντίγραφο του προτύπου φόρμας, όπως ακριβώς κάνετε όταν αποθηκεύετε ένα αρχείο στον υπολογιστή σας. Πρέπει πάντα να χρησιμοποιείτε τον Οδηγό δημοσίευσης όταν θέλετε να είναι διαθέσιμες για τους χρήστες σας να συμπληρώνουν του προτύπου φόρμας.

Αρχή της σελίδας

Πριν ξεκινήσετε

Πριν να δημοσιεύσετε ένα πρότυπο φόρμας που είναι συμβατό με πρόγραμμα περιήγησης σε διακομιστή που εκτελεί τις υπηρεσίες InfoPath Forms Services, κάντε τα εξής:

 • Επιβεβαιώστε με το διαχειριστή σας ότι διαθέτετε τα απαραίτητα δικαιώματα στο διακομιστή για τη δημοσίευση του προτύπου φόρμας σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων ή για τη δημοσίευσή του ως τύπου περιεχομένου τοποθεσίας.

 • Επιβεβαιώστε με το διαχειριστή σας ότι το Office InfoPath 2007 εκτελείται στο διακομιστή και ότι είναι ρυθμισμένο να εμφανίζει τις φόρμες του InfoPath ως σελίδες του Web.

 • Εάν δημοσιεύετε ένα πρότυπο φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης που απαιτεί έγκριση διαχειριστή, ζητήστε από το διαχειριστή σας για τη θέση του κοινόχρηστου φακέλου δικτύου όπου θα πρέπει να αποθηκεύσετε το πρότυπο φόρμας. Αυτός ο φάκελος είναι στον οποίο θα δημοσιεύσετε το πρότυπο φόρμας. Μετά τη δημοσίευση του προτύπου φόρμας, ο διαχειριστής θα αποστολή του προτύπου φόρμας από αυτήν τη θέση στο διακομιστή.

Αρχή της σελίδας

Δημοσίευση του προτύπου φόρμας σε νέα βιβλιοθήκη εγγράφων

Όταν δημοσιεύετε το πρότυπο φόρμας σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων, κάθε φόρμα που δημιουργείται στη βιβλιοθήκη θα βασίζεται σε αυτό το πρότυπο φόρμας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον "Οδηγό δημοσίευσης" για να δημοσιεύσετε το πρότυπο φόρμας σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων. Ο "Οδηγός δημοσίευσης" τροποποιεί το πρότυπο φόρμας για χρήση σε βιβλιοθήκη εγγράφων, δημιουργεί τη νέα βιβλιοθήκη εγγράφων και στη συνέχεια αποθηκεύει το πρότυπο φόρμας ως προεπιλεγμένο πρότυπο φόρμας για αυτή τη βιβλιοθήκη εγγράφων. Μετά τη δημοσίευση του προτύπου φόρμας, πρέπει να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της τοποθεσίας των υπηρεσιών Microsoft Windows SharePoint Services ώστε να εμφανίζει φόρμες που βασίζονται σε αυτό το πρότυπο φόρμας σε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web. Εάν δεν ρυθμίσετε τις παραμέτρους της τοποθεσίας του SharePoint, οι χρήστες που δεν έχουν εγκατεστημένο στον υπολογιστή τους το Office InfoPath 2007 θα λαμβάνουν ένα μήνυμα σφάλματος όταν επιχειρούν να ανοίξουν μια φόρμα που βασίζεται σε αυτό το πρότυπο φόρμας.

 1. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως, μεταβείτε στη θέση όπου θέλετε να αποθηκεύσετε το πρότυπο φόρμας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

 3. Για να ανοίξετε το παράθυρο εργασιών Έλεγχος σχεδίασης, κάντε κλικ στην εντολή Έλεγχος σχεδίασης στο μενού Εργαλεία.

 4. Εάν στο παράθυρο εργασιών Έλεγχος σχεδίασης αναγράφονται σφάλματα, επιδιορθώστε τα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Ανανέωση, για να προσδιορίσετε εάν τα σφάλματα υπάρχουν ακόμη.

 5. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Δημοσίευση.

 6. Στον "Οδηγό δημοσίευσης", κάντε κλικ στην επιλογή Σε ένα διακομιστή του SharePoint με ή χωρίς υπηρεσίες φορμών InfoPath Forms Services και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 7. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, στο πλαίσιο Πληκτρολογήστε τη θέση της τοποθεσίας του SharePoint ή υπηρεσίες InfoPath Forms Services, πληκτρολογήστε τη θέση της τοποθεσίας του SharePoint όπου θέλετε να δημοσιεύσετε το πρότυπο φόρμας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 8. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Δυνατότητα συμπλήρωσης αυτής της φόρμας με ένα πρόγραμμα περιήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή Βιβλιοθήκη εγγράφων και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 9. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία νέας βιβλιοθήκης εγγράφων και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 10. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, πληκτρολογήστε όνομα και περιγραφή για τη νέα βιβλιοθήκη εγγράφων και, κατόπιν, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 11. Στο πρότυπο φόρμας, επιλέξτε τα πεδία που θέλετε να εμφανίζονται ως στήλες στην προεπιλεγμένη προβολή της βιβλιοθήκης εγγράφων.

  Πώς γίνεται;

  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

  2. Επιλέξτε το πεδίο που θέλετε να προσθέσετε ως στήλη στη βιβλιοθήκη εγγράφων και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

   • Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη στήλη στο πλαίσιο όνομα στήλης.

   • Επιλέξτε τη στήλη στη λίστα ομάδα στηλών τοποθεσίας, επιλέξτε ένα όνομα στη λίστα όνομα στήλης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

    Σημείωση: Εάν έχετε επιλέξει ένα επαναλαμβανόμενο πεδίο για να εμφανίσετε δεδομένα στη βιβλιοθήκη εγγράφων, μπορείτε να ορίσετε τον τρόπο που θέλετε να εμφανίζεται το πεδίο στη βιβλιοθήκη εγγράφων, κάνοντας κλικ σε μια τιμή από τη λίστα συνάρτηση. Μπορείτε να επιλέξετε εάν θέλετε να εμφανίσετε την πρώτη τιμή στο πεδίο, η τελευταία τιμή στο πεδίο ή μια καταμέτρηση του όλες τις εμφανίσεις του πεδίου ή εάν θέλετε να συγχωνεύσετε όλες τις τιμές.

  3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Συνδέσεις για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εμφάνιση δεδομένων σε στήλες σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων θα βρείτε στην ενότητα Δείτε επίσης.

 12. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 13. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, επιβεβαιώστε ότι οι πληροφορίες που εμφανίζονται είναι σωστές και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Δημοσίευση.

 14. Για να προσδιορίσετε εάν έχετε δημοσιεύσει το πρότυπο φόρμας, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα αυτής της βιβλιοθήκης εγγράφων. Εάν το πρότυπο φόρμας έχει δημοσιευτεί, το πρόγραμμα περιήγησης στο Web θα ανοίξει με μια φόρμα που βασίζεται σε αυτό το πρότυπο φόρμας.

 15. Ρυθμίστε τις παραμέτρους της τοποθεσίας του SharePoint ώστε να εμφανίζονται φόρμες που βασίζονται σε αυτό το πρότυπο φόρμας σε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web.

  Πώς γίνεται;

  1. Ανοίξτε την τοποθεσία του SharePoint σε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web.

  2. Στο μενού " Ενέργειες τοποθεσίας " στην επάνω δεξιά γωνία της τοποθεσίας, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις τοποθεσίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Τροποποίηση όλων των ρυθμίσεων τοποθεσίας.

  3. Στην περιοχή Διαχείριση τοποθεσίας, κάντε κλικ στην επιλογή Λίστες και βιβλιοθήκες τοποθεσίας.

  4. Κάντε κλικ στο όνομα της τοποθεσίας Προσαρμογή.

  5. Στην περιοχή Γενικές ρυθμίσεις, κάντε κλικ στο κουμπί Ρυθμίσεις για προχωρημένους.

  6. Στο στοιχείο Έγγραφα με δυνατότητα προγράμματος περιήγησης, κάντε κλικ στην εντολή Εμφάνιση ως ιστοσελίδας και, κατόπιν, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Αρχή της σελίδας

Δημοσίευση προτύπου φόρμας ως τύπου περιεχομένου τοποθεσίας

Όταν δημοσιεύετε ένα πρότυπο φόρμας ως τύπο περιεχομένου τοποθεσίας, ο "Οδηγός δημοσίευσης" τροποποιεί το πρότυπο φόρμας για να χρησιμοποιηθεί ως τύπος περιεχομένου τοποθεσίας. Ακριβώς όπως κάνετε όταν δημιουργείτε μια νέα βιβλιοθήκη εγγράφων, μπορείτε να μετατρέψετε το πρότυπο φόρμας σε πρότυπο φόρμας με δυνατότητα προγράμματος περιήγησης, στον "Οδηγό δημοσίευσης". Στη συνέχεια, ο οδηγός αποθηκεύει το πρότυπο φόρμας στο διακομιστή ως τύπο περιεχομένου τοποθεσίας.

 1. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως, μεταβείτε στη θέση όπου θέλετε να αποθηκεύσετε το πρότυπο φόρμας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

 3. Για να ανοίξετε το παράθυρο εργασιών Έλεγχος σχεδίασης, κάντε κλικ στην εντολή Έλεγχος σχεδίασης στο μενού Εργαλεία.

 4. Εάν στο παράθυρο εργασιών Έλεγχος σχεδίασης αναγράφονται σφάλματα, επιδιορθώστε τα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Ανανέωση, για να προσδιορίσετε εάν τα σφάλματα υπάρχουν ακόμη.

 5. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Δημοσίευση.

 6. Στον "Οδηγό δημοσίευσης", κάντε κλικ στην επιλογή Σε ένα διακομιστή του SharePoint με ή χωρίς υπηρεσίες φορμών InfoPath Forms Services και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 7. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, στο πλαίσιο Πληκτρολογήστε τη θέση της τοποθεσίας του SharePoint ή υπηρεσίες InfoPath Forms Services, πληκτρολογήστε τη θέση της τοποθεσίας του SharePoint όπου θέλετε να δημοσιεύσετε το πρότυπο φόρμας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 8. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Δυνατότητα συμπλήρωσης αυτής της φόρμας με ένα πρόγραμμα περιήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή Τύπος περιεχομένου τοποθεσίας (για προχωρημένους) και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 9. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία νέου τύπου περιεχομένου.

 10. Στη λίστα Ο τύπος περιεχομένου θα βασίζεται σε, κάντε κλικ στην επιλογή Φόρμα και, κατόπιν, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 11. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, πληκτρολογήστε όνομα και περιγραφή για αυτόν το νέο τύπο περιεχομένου και, κατόπιν, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 12. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, στο πλαίσιο Καθορισμός θέσης και ονόματος αρχείου για το πρότυπο φόρμας, πληκτρολογήστε τη θέση της τοποθεσίας του SharePoint και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση.

 13. Στο παράθυρο διαλόγου Αναζήτηση, εκτελέστε αναζήτηση της θέσης του διακομιστή στην οποία θέλετε να δημοσιεύσετε το πρότυπο φόρμας ως τύπο περιεχομένου τοποθεσίας και, κατόπιν, στο πλαίσιο Όνομα αρχείου, πληκτρολογήστε το όνομα του προτύπου φόρμας και κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

 14. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 15. Στο πρότυπο φόρμας, επιλέξτε τα πεδία που θέλετε να εμφανίζονται ως στήλες στην προεπιλεγμένη προβολή της βιβλιοθήκης εγγράφων.

  Πώς γίνεται;

  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

  2. Επιλέξτε το πεδίο που θέλετε να προσθέσετε ως στήλη στη βιβλιοθήκη εγγράφων και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

   • Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη στήλη στο πλαίσιο όνομα στήλης.

   • Επιλέξτε τη στήλη στη λίστα ομάδα στηλών τοποθεσίας, επιλέξτε ένα όνομα στη λίστα όνομα στήλης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

    Σημείωση: Εάν έχετε επιλέξει ένα επαναλαμβανόμενο πεδίο για να εμφανίσετε δεδομένα στη βιβλιοθήκη εγγράφων, μπορείτε να ορίσετε τον τρόπο που θέλετε να εμφανίζεται το πεδίο στη βιβλιοθήκη εγγράφων, κάνοντας κλικ σε μια τιμή από τη λίστα συνάρτηση. Μπορείτε να επιλέξετε εάν θέλετε να εμφανίσετε την πρώτη τιμή στο πεδίο, η τελευταία τιμή στο πεδίο ή μια καταμέτρηση του όλες τις εμφανίσεις του πεδίου ή εάν θέλετε να συγχωνεύσετε όλες τις τιμές.

  3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Συνδέσεις για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εμφάνιση δεδομένων σε στήλες σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων θα βρείτε στην ενότητα Δείτε επίσης.

 16. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 17. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, επιβεβαιώστε ότι οι πληροφορίες που εμφανίζονται είναι σωστές και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Δημοσίευση.

 18. Κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο και κατόπιν επιβεβαιώστε ότι το πρότυπο φόρμας είναι τύπος περιεχομένου στην τοποθεσία του SharePoint.

  Πώς γίνεται;

  1. Ανοίξτε την τοποθεσία του SharePoint σε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web.

  2. Από το μενού Ενέργειες τοποθεσίας στην επάνω δεξιά γωνία της τοποθεσίας, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

  3. Στις Ρυθμίσεις τοποθεσίας, στην ενότητα συλλογές, κάντε κλικ στην επιλογή τύποι περιεχομένου τοποθεσίας.

   Το πρότυπο φόρμας σας θα πρέπει να παρατίθενται στην περιοχή Τύποι περιεχομένου InfoPath στη Συλλογή τύπων περιεχομένου τοποθεσίας.

Αρχή της σελίδας

Δημοσίευση προτύπου φόρμας που απαιτεί έγκριση διαχειριστή

Τα παρακάτω σενάρια απαιτείται έγκριση διαχειριστή για να δημοσιεύσετε ένα πρότυπο φόρμας σε ένα διακομιστή που εκτελεί InfoPath Forms Services:

 • Το πρότυπο φόρμας περιέχει διαχειριζόμενο κώδικα.

  Σημείωση: Δέσμη ενεργειών θα πρέπει να μετατραπεί σε διαχειριζόμενο κώδικα πριν από το πρότυπο φόρμας είναι δυνατό να δημοσιευτεί.

 • Το πρότυπο φόρμας απαιτεί επίπεδο ασφαλείας "Πλήρης αξιοπιστία", επιτρέποντας στις φόρμες που προκύπτουν να έχουν πλήρη πρόσβαση στους πόρους συστήματος σε υπολογιστές χρηστών, όπως είναι τα αρχεία και οι ρυθμίσεις.

 • Το πρότυπο φόρμας χρησιμοποιεί μια σύνδεση δεδομένων με διαχείριση από διαχειριστή.

 • Το πρότυπο φόρμας είναι ενεργοποιημένο για εμφάνιση σε φορητή συσκευή.

Για να δημοσιεύσετε ένα πρότυπο φόρμας που απαιτεί έγκριση διαχειριστή, πρέπει πρώτα να δημοσιεύσετε το πρότυπο φόρμας σε έναν κοινόχρηστο φάκελο δικτύου, όπου μπορούν να αποστολή του προτύπου φόρμας σε διακομιστή στον οποίο εκτελείται InfoPath Forms Services ο διαχειριστής του διακομιστή και, στη συνέχεια, ανάπτυξη του προτύπου φόρμας. Βρείτε συνδέσεις για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ο διαχειριστής του διακομιστή να αναπτύξετε ένα πρότυπο φόρμας στην ενότητα Δείτε επίσης.

 1. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως, μεταβείτε στη θέση όπου θέλετε να αποθηκεύσετε το πρότυπο φόρμας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

 3. Για να ανοίξετε το παράθυρο εργασιών Έλεγχος σχεδίασης, κάντε κλικ στην εντολή Έλεγχος σχεδίασης στο μενού Εργαλεία.

 4. Εάν στο παράθυρο εργασιών Έλεγχος σχεδίασης αναγράφονται σφάλματα, επιδιορθώστε τα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Ανανέωση, για να προσδιορίσετε εάν τα σφάλματα υπάρχουν ακόμη.

 5. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Δημοσίευση.

 6. Στον "Οδηγό δημοσίευσης", κάντε κλικ στην επιλογή Σε ένα διακομιστή του SharePoint με ή χωρίς υπηρεσίες φορμών InfoPath Forms Services και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 7. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, στο πλαίσιο Πληκτρολογήστε τη θέση της τοποθεσίας του SharePoint ή υπηρεσίες InfoPath Forms Services, πληκτρολογήστε τη θέση της τοποθεσίας του SharePoint όπου θέλετε να δημοσιεύσετε το πρότυπο φόρμας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 8. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση της δυνατότητας προγράμματος περιήγησης σε αυτήν τη φόρμα, κάντε κλικ στην επιλογή Πρότυπο φόρμας για έγκριση διαχειριστή (Για προχωρημένους) και, κατόπιν, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 9. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, στο πλαίσιο Καθορισμός θέσης και ονόματος αρχείου για το πρότυπο φόρμας, κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση.

 10. Στο παράθυρο διαλόγου Αναζήτηση, εκτελέστε αναζήτηση της θέσης του κοινόχρηστου φακέλου δικτύου και, κατόπιν, στο πλαίσιο Όνομα αρχείου, πληκτρολογήστε το όνομα του προτύπου φόρμας και κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

 11. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 12. Στο πρότυπο φόρμας, επιλέξτε τα πεδία που θέλετε να εμφανίζονται ως στήλες στην προεπιλεγμένη προβολή της βιβλιοθήκης εγγράφων.

  Πώς γίνεται;

  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

  2. Επιλέξτε το πεδίο που θέλετε να προσθέσετε ως στήλη στη βιβλιοθήκη εγγράφων και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

   • Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη στήλη στο πλαίσιο όνομα στήλης.

   • Επιλέξτε τη στήλη στη λίστα ομάδα στηλών τοποθεσίας, επιλέξτε ένα όνομα στη λίστα όνομα στήλης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

    Σημείωση: Εάν έχετε επιλέξει ένα επαναλαμβανόμενο πεδίο για να εμφανίσετε δεδομένα στη βιβλιοθήκη εγγράφων, μπορείτε να ορίσετε τον τρόπο που θέλετε να εμφανίζεται το πεδίο στη βιβλιοθήκη εγγράφων, κάνοντας κλικ σε μια τιμή από τη λίστα συνάρτηση. Μπορείτε να επιλέξετε εάν θέλετε να εμφανίσετε την πρώτη τιμή στο πεδίο, η τελευταία τιμή στο πεδίο ή μια καταμέτρηση του όλες τις εμφανίσεις του πεδίου ή εάν θέλετε να συγχωνεύσετε όλες τις τιμές.

  3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Συνδέσεις για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εμφάνιση δεδομένων σε στήλες σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων θα βρείτε στην ενότητα Δείτε επίσης.

 13. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 14. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, επιβεβαιώστε ότι οι πληροφορίες που εμφανίζονται είναι σωστές και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Δημοσίευση.

Μετά τη δημοσίευση του προτύπου φόρμας, ζητήστε από το διαχειριστή του διακομιστή για την αποστολή του προτύπου φόρμας στο διακομιστή και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το πρότυπο φόρμας σε μια συλλογή τοποθεσιών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αποστολή και την ανάπτυξη ενός προτύπου φόρμας σε ένα διακομιστή που εκτελεί InfoPath Forms Services, κάντε κλικ στη σύνδεση στην ενότητα Δείτε επίσης σχετικά με την ανάπτυξη προτύπων φόρμας που περιέχει κώδικα.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×