Δημοσίευση ενημερωμένης έκδοσης ενός προτύπου φόρμας

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Όταν δημοσιεύετε ένα πρότυπο φόρμας που έχετε αλλάξει, το InfoPath μπορεί να ενημερώσει το πρότυπο φόρμας (αρχείο .xsn) και τυχόν υπάρχουσες φόρμες (αρχεία .xml) που βασίζονται σε αυτό το πρότυπο φόρμας. Από προεπιλογή, το InfoPath αντικαθιστά αυτόματα την παλαιότερη έκδοση του προτύπου φόρμας με την πιο πρόσφατη έκδοση. Μπορείτε να επιλέξετε τη μέθοδο ενημέρωσης που προτιμάτε για υπάρχουσες φόρμες χρήστη.

Σε αυτό το άρθρο

Βοήθεια για την αποτροπή απώλειας δεδομένων σε υπάρχουσες φόρμες χρήστη

Δημοσίευση ένα ενημερωμένο πρότυπο φόρμας

Επιτρέπει στους χρήστες να επιλέξετε εάν θέλετε να ενημερώσετε τους προτύπων φόρμας

Βοήθεια για την αποτροπή απώλειας δεδομένων σε υπάρχουσες φόρμες χρήστη

Εάν πρέπει να ενημερώσετε ένα υπάρχον πρότυπο φόρμας, μπορείτε να το αλλάξετε δημοσιεύσετε ξανά και αναδιανομή σε χρήστες. Ωστόσο, ορισμένοι τύποι αλλαγών ενδέχεται να μην σας από την πρόσβαση στα δεδομένα σε ολοκληρωμένες φόρμες που βασίζονται στο αρχικό πρότυπο φόρμας.

Εάν κάνετε μια αλλαγή σε ένα πρότυπο φόρμας που ενδέχεται να οδηγήσει σε απώλεια δεδομένων ή σφάλματα σε φόρμες που έχουν συμπληρωθεί ήδη, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα. Θα δείτε το μήνυμα συχνά όταν προσθέτετε νέες, τα απαιτούμενα πεδία σε ένα πρότυπο φόρμας ή όταν μπορείτε να μετονομάσετε ή να καταργήσετε πεδία ή ομάδες από το πρότυπο φόρμας.

Μήνυμα σφάλματος που προειδοποιεί τους σχεδιαστές φορμών για ενδεχόμενη απώλεια δεδομένων

Όταν λαμβάνετε αυτό το μήνυμα, εάν κάντε κλικ στην επιλογή Ναι και συνεχίσετε με τις αλλαγές σας, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η πρόσβαση στα δεδομένα σε υπάρχουσες φόρμες μετά τη δημοσίευση το ενημερωμένο πρότυπο φόρμας. Σε ορισμένα σενάρια, αυτό μπορεί να είναι αποδεκτό. Θα πρέπει να αποφασίσετε τι λειτουργεί για την περίπτωσή σας.

Για να διασφαλίσετε ότι μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση των δεδομένων που έχετε ήδη που συλλέγονται από τους χρήστες, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες όταν κάνετε αλλαγές στο αρχικό πρότυπο φόρμας:

 • Μην μετονομάζετε τα υπάρχοντα πεδία και ομάδες στο αρχείο προέλευσης δεδομένων.

 • Μην μετακινήσετε τα υπάρχοντα πεδία και ομάδες γύρω από στην προέλευση δεδομένων.

 • Μην διαγράφετε τα υπάρχοντα πεδία και ομάδες από την προέλευση δεδομένων. Μπορείτε να διαγράψετε στοιχεία ελέγχου από το πρότυπο φόρμας χωρίς να προκαλεί προβλήματα, με την προϋπόθεση ότι μπορείτε να αφήσετε του στοιχείου ελέγχου του αντίστοιχου πεδίου ή ομάδας στο αρχείο προέλευσης δεδομένων.

Αρχή της σελίδας

Δημοσίευση ενός ενημερωμένου προτύπου φόρμας

Ας υποθέσουμε ότι σκοπεύετε να κάνετε αλλαγές σε ένα πρότυπο φόρμας το οποίο χρησιμοποιείται ήδη στην εταιρεία σας. Εάν στις αλλαγές περιλαμβάνεται αλλαγή των υποκείμενων προελεύσεων δεδομένων του προτύπου φόρμας, τότε χρειάζεστε έναν τρόπο για την αποτελεσματική ενημέρωση της έκδοσης του προτύπου φόρμας που είχατε δημοσιεύσει στο παρελθόν, προκειμένου να εξασφαλίσετε ότι όλοι οι χρήστες χρησιμοποιούν την ενημερωμένη έκδοση. Μπορείτε επίσης να καθορίσετε τι θέλετε να γίνει με τις υπάρχουσες φόρμες που βασίζονται στο αρχικό πρότυπο φόρμας.

 1. Ανοίξτε το πρότυπο φόρμας που θέλετε να ενημερώσετε.

 2. Κάντε τις απαραίτητες αλλαγές στο πρότυπο φόρμας.

 3. Από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές φόρμας.

 4. Στη λίστα Κατηγορία, κάντε κλικ στην επιλογή Τήρηση ιστορικού εκδόσεων.

  Σε αυτό το σημείο, πρέπει να καθορίσετε τι θέλετε να συμβεί με τις υπάρχουσες φόρμες (αρχεία .xml) που συμπληρώθηκαν με χρήση του αρχικού προτύπου φόρμας.

 5. Στη λίστα Κατά την αναβάθμιση της έκδοσης, στην περιοχή Έκδοση προτύπου φόρμας, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να μετατρέπονται αυτόματα οι παλιές εκδόσεις της φόρμας σε ενημερωμένες εκδόσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Αυτόματη αναβάθμιση υπαρχουσών φορμών. Όταν είναι επιλεγμένη η συγκεκριμένη επιλογή, τότε το InfoPath δεν ζητά από τους χρήστες να ενημερώσουν τις υπάρχουσες φόρμες. Αντίθετα, η ενημέρωση γίνεται αυτόματα την επόμενη φορά που θα ανοίξουν την υπάρχουσα ή μια νέα φόρμα.

  • Για να γράψετε προσαρμοσμένο κώδικα ο οποίος θα χειρίζεται τη διαδικασία ενημέρωσης για τους χρήστες, κάντε κλικ στην επιλογή Χρήση προσαρμοσμένου συμβάντος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία. Έπειτα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συμβάν OnVersionUpgrade, το οποίο εμφανίζεται όταν ο αριθμός έκδοσης μιας φόρμας InfoPath που ανοίχθηκε είναι παλαιότερος από τον αριθμό έκδοσης του προτύπου φόρμας στο οποίο βασίζεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συμβάν OnVersionUpgrade, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση προγραμματιστή του InfoPath.

  • Για να αποτρέψετε την ενημέρωση των φορμών, κάντε κλικ στην επιλογήΝα μην γίνεται καμία ενέργεια (οι υπάρχουσες φόρμες ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά). Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η επιλογή, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα συμπλήρωσης φορμών που βασίζονται στο ενημερωμένο πρότυπο φόρμας, αλλά δεν θα μπορούν να ανοίγουν υπάρχουσες φόρμες. Εάν έχουν τη δυνατότητα να ανοίγουν υπάρχουσες φόρμες, δεν θα μπορούν να επεξεργάζονται τυχόν νέα πεδία που προστέθηκαν.

 6. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Δημοσίευση και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τα βήματα του "Οδηγού δημοσίευσης".

  Όταν οι χρήστες ανοίγουν μια φόρμα που βασίζεται στο δικό σας πρότυπο φόρμας, τότε λαμβάνουν αυτόματα τη νέα έκδοση του προτύπου φόρμας. Εάν επιχειρήσουν να ανοίξουν φόρμες που δημιουργήθηκαν με χρήση της παλαιότερης έκδοσης του προτύπου φόρμας, τότε πραγματοποιούνται οι αλλαγές που καθορίσατε στο βήμα 5 .

Αρχή της σελίδας

Επιτρέψτε στους χρήστες να επιλέξουν την ενημέρωση των προτύπων φόρμας

Όταν δημοσιεύετε την ενημερωμένη έκδοση ενός προτύπου φόρμας, το InfoPath αντικαθιστά το αντίγραφο του προτύπου φόρμας που είναι αποθηκευμένο στους υπολογιστές των χρηστών με την πιο πρόσφατη έκδοση. Αυτό συμβαίνει αυτόματα όταν οι χρήστες ανοίγουν μια φόρμα που βασίζεται στο ενημερωμένο πρότυπο φόρμας. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτό ακριβώς θέλετε να συμβεί. Ωστόσο, είναι επίσης δυνατό να εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου που να ζητά από τους χρήστες να ενημερώσουν το πρότυπο φόρμας όταν γίνει διαθέσιμη μια νέα έκδοση.

 1. Από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές φόρμας.

 2. Στη λίστα Κατηγορία, κάντε κλικ στην επιλογή Τήρηση ιστορικού εκδόσεων.

 3. Στην περιοχή Έκδοση προτύπου φόρμας, ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Να επιτρέπεται στους χρήστες φόρμας να επιλέγουν αν θα κάνουν αναβάθμιση σε μια νέα έκδοση του προτύπου φόρμας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Σημείωση: Από προεπιλογή, τα δεδομένα για την τιμή μητρώου EnableAutoUpdatePrompt είναι 0 (ανενεργό). Στους χρήστες ζητείται να αναβαθμίσουν τη φόρμα τους μόνο αν ένας διαχειριστής συστήματος έχει αλλάξει τα δεδομένα για την τιμή EnableAutoUpdatePrompt από 0 (ανενεργό) σε 1 (ενεργό).

 4. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Δημοσίευση και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τα βήματα του "Οδηγού δημοσίευσης".

Την επόμενη φορά που ένας χρήστης θα ανοίξει μια φόρμα η οποία βασίζεται στο δικό σας πρότυπο φόρμας, το InfoPath εμφανίζει ένα παράθυρο διαλόγου που ζητά από τον χρήστη να αντικαταστήσει το αντίγραφο του υπάρχοντος προτύπου φόρμας που διαθέτει με ένα καινούργιο. Ο χρήστης κατόπιν μπορεί να αποφασίσει αν θα το κάνει. Εάν δεν εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου, τότε τα δεδομένα για την τιμή EnableAutoUpdatePrompt είναι πιθανώς 0 (ανενεργό) αντί για 1 (ενεργό).

Σημείωση: Προτού οι χρήστες ανοίξουν κανονικά μια φόρμα, έχουν τη δυνατότητα να λάβουν την πιο πρόσφατη έκδοση ενός συγκεκριμένου προτύπου φόρμας (αρχείο .xsn), κάνοντας κλικ στη σύνδεση Λήψη ενημερωμένης έκδοσης αυτής της φόρμας ή Λήψη ενημερωμένων εκδόσεων φορμών αυτής της κατηγορίας στο παράθυρο διαλόγου Συμπλήρωση φόρμας. Ακόμα και αν οι χρήστες έχουν ήδη τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του προτύπου φόρμας στον υπολογιστή τους, οι συνδέσεις παραμένουν ενεργοποιημένες. Σε αυτήν την περίπτωση, όταν ο χρήστης κάνει κλικ σε μια από τις συνδέσεις ενημέρωσης, το InfoPath απλά αποθηκεύει ξανά το πιο πρόσφατο πρότυπο φόρμας στον υπολογιστή του χρήστη.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×