Δημιουργία φόρμας που περιέχει μια δευτερεύουσα φόρμα (φόρμα τύπου ένα-προς-πολλά)

Δημιουργία φόρμας που περιέχει μια δευτερεύουσα φόρμα (φόρμα τύπου ένα-προς-πολλά)

Όταν εργάζεστε με σχεσιακά δεδομένα (σχετικά δεδομένα που αποθηκεύονται σε ξεχωριστούς πίνακες), συχνά χρειάζεται να προβάλετε πολλούς πίνακες ή ερωτήματα στην ίδια φόρμα. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε να δείτε τα δεδομένα ενός πελάτη από έναν πίνακα και πληροφορίες σχετικά με τις παραγγελίες του πελάτη από έναν άλλο πίνακα την ίδια στιγμή. Οι δευτερεύουσες φόρμες είναι ένα βολικό εργαλείο για αυτή την ενέργεια και η Access παρέχει διάφορους τρόπους για να σας βοηθήσει να τις δημιουργήσετε γρήγορα.

Σημείωση: Αυτό το άρθρο δεν αφορά εφαρμογές Web της Access - το είδος βάσης δεδομένων που σχεδιάζετε με την Access και δημοσιεύετε στο Internet.

Τι θέλετε να κάνετε;

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις δευτερεύουσες φόρμες

Δημιουργία ή προσθήκη μιας δευτερεύουσας φόρμας

Δημιουργία μιας φόρμας που περιέχει μια δευτερεύουσα φόρμα με χρήση του "Οδηγού φορμών"

Προσθήκη μίας ή περισσότερων δευτερευουσών φορμών σε μια υπάρχουσα φόρμα χρησιμοποιώντας τον οδηγό δευτερευουσών φορμών

Δημιουργία μιας δευτερεύουσας φόρμας με μετακίνηση μιας φόρμας μέσα σε μια άλλη

Άνοιγμα μιας δευτερεύουσας φόρμας σε νέο παράθυρο σε προβολή σχεδίασης

Αλλαγή της προεπιλεγμένης προβολής μιας δευτερεύουσας φόρμας

Προσθήκη σχετικών δεδομένων σε μια φόρμα χωρίς τη δημιουργία μιας δευτερεύουσας φόρμας

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις δευτερεύουσες φόρμες

Η δευτερεύουσα φόρμα είναι μια φόρμα που εισάγεται μέσα σε μια άλλη φόρμα. Η πρωτεύουσα φόρμα ονομάζεται κύρια φόρμα και η φόρμα που εσωκλείεται μέσα στη φόρμα ονομάζεται δευτερεύουσα φόρμα. Ένας συνδυασμός φόρμας/δευτερεύουσας φόρμας ορισμένες φορές αναφέρεται ως ιεραρχική φόρμα, κύρια/λεπτομερής φόρμα ή γονική/θυγατρική φόρμα.

Οι δευτερεύουσες φόρμες είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές όταν θέλετε να εμφανίσετε δεδομένα από πίνακες ή ερωτήματα τα οποία έχουν σχέση ένα-προς-πολλά. Μια σχέση ένα-προς-πολλά είναι μια συσχέτιση μεταξύ δύο πινάκων στους οποίους η τιμή πρωτεύοντος κλειδιού κάθε εγγραφής στον πρωτεύοντα πίνακα αντιστοιχεί στην τιμή στο αντίστοιχο πεδίο ή τα πεδία πολλών εγγραφών στον σχετικό πίνακα. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε μια φόρμα που εμφανίζει δεδομένα εργαζομένων και περιέχει μια δευτερεύουσα φόρμα που εμφανίζει τις παραγγελίες κάθε υπαλλήλου. Τα δεδομένα του πίνακα "Εργαζόμενοι" είναι η πλευρά "ένα" της σχέσης. Τα δεδομένα του πίνακα "Παραγγελίες" είναι η πλευρά "πολλά" της σχέσης — (κάθε εργαζόμενος είναι δυνατό να διαθέτει περισσότερες από μία παραγγελίες).

Φόρμα που περιέχει μια δευτερεύουσα φόρμα

1. Η κύρια φόρμα εμφανίζει δεδομένα από την πλευρά "ένα" της σχέσης.

2. Η δευτερεύουσα φόρμα εμφανίζει δεδομένα από την πλευρά "πολλά" της σχέσης.

Η κύρια και η δευτερεύουσα φόρμα σε αυτό το είδος φόρμας είναι συνδεδεμένες έτσι ώστε η δευτερεύουσα φόρμα να εμφανίζει μόνο τις εγγραφές που σχετίζονται με την τρέχουσα εγγραφή της κύριας φόρμας. Για παράδειγμα, όταν η κύρια φόρμα εμφανίζει τις πληροφορίες για τη Στέλλα Κωστίδου, η δευτερεύουσα φόρμα εμφανίζει μόνο τις παραγγελίες της. Εάν η φόρμα και η δευτερεύουσα φόρμα δεν ήταν συνδεδεμένες, η δευτερεύουσα φόρμα θα εμφανίζει όλες τις παραγγελίες, όχι μόνο της Στέλλας.

Ο ακόλουθος πίνακας καθορίζει ένα μέρος της ορολογίας που σχετίζεται με τις δευτερεύουσες φόρμες. Η Access θα αναλάβει το χειρισμό των περισσότερων λεπτομερειών εάν χρησιμοποιήσετε τις διαδικασίες που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο, αλλά είναι χρήσιμο να γνωρίζετε τι συμβαίνει στο παρασκήνιο, στην περίπτωση που χρειαστεί να κάνετε τροποποιήσεις κάποια στιγμή αργότερα.

Όρος

Ορισμός

Στοιχείο ελέγχου δευτερεύουσας φόρμας

Το στοιχείο ελέγχου που ενσωματώνει μια φόρμα μέσα σε μια άλλη φόρμα. Μπορείτε να θεωρήσετε το στοιχείο ελέγχου δευτερεύουσας φόρμας ως "προβολή" ενός άλλου αντικειμένου στη βάση δεδομένων που χρησιμοποιείτε, ανεξάρτητα αν πρόκειται για άλλη φόρμα, πίνακα ή ερώτημα. Το στοιχείο ελέγχου δευτερεύουσας φόρμας παρέχει ιδιότητες οι οποίες σας επιτρέπουν να συνδέσετε τα δεδομένα που εμφανίζονται στο στοιχείο ελέγχου με τα δεδομένα της κύριας φόρμας.

Ιδιότητα "Αντικείμενο προέλευσης"

Η ιδιότητα του στοιχείου ελέγχου δευτερεύουσας φόρμας, η οποία καθορίζει ποιο αντικείμενο εμφανίζεται στο στοιχείο ελέγχου.

Φύλλο δεδομένων

Μια απλή εμφάνιση των δεδομένων σε γραμμές και στήλες, παρόμοια με ένα υπολογιστικό φύλλο. Το στοιχείο ελέγχου δευτερεύουσας φόρμας εμφανίζει ένα φύλλο δεδομένων όταν το αντικείμενο προέλευσής του είναι πίνακας ή ερώτημα ή όταν το αντικείμενο προέλευσής του είναι μια φόρμα της οποίας η ιδιότητα "Προεπιλεγμένη προβολή" έχει οριστεί σε "Φύλλο δεδομένων". Σε αυτές τις περιπτώσεις, η δευτερεύουσα φόρμα αναφέρεται ορισμένες φορές ως φύλλο δεδομένων ή δευτερεύον φύλλο δεδομένων αντί για δευτερεύουσα φόρμα.

Ιδιότητα "Σύνδεση θυγατρικών πεδίων"

Η ιδιότητα του στοιχείου ελέγχου δευτερεύουσας φόρμας, η οποία καθορίζει ποιο πεδίο ή πεδία της δευτερεύουσας φόρμας συνδέουν τη δευτερεύουσα φόρμα με την κύρια φόρμα.

Ιδιότητα "Σύνδεση πρωτ. πεδίων"

Η ιδιότητα του στοιχείου ελέγχου δευτερεύουσας φόρμας, η οποία καθορίζει το πεδίο ή τα πεδία της κύριας φόρμας που συνδέουν την κύρια φόρμα με τη δευτερεύουσα φόρμα.

Σημειώσεις: 

 • Για καλύτερα αποτελέσματα, καθιερώστε σχέσεις πινάκων πριν ακολουθήσετε τις διαδικασίες σε αυτό το άρθρο. Αυτό δίνει στην Access τη δυνατότητα να δημιουργήσει αυτόματα τις συνδέσεις μεταξύ των δευτερευουσών και των κύριων φορμών. Για να προβάλετε, να προσθέσετε ή να τροποποιήσετε σχέσεις μεταξύ των πινάκων στη βάση δεδομένων σας, στην καρτέλα Εργαλεία βάσης δεδομένων, στην ομάδα Εμφάνιση/Απόκρυψη, κάντε κλικ στην επιλογή Σχέσεις.

 • Όταν ένα στοιχείο ελέγχου δευτερεύουσας φόρμας περιέχει μια φόρμα ως αντικείμενο προέλευσής της, περιέχει και τα πεδία που τοποθετείτε στη φόρμα και είναι δυνατόν να προβληθεί ως μεμονωμένη φόρμα, συνεχόμενη φόρμα ή φύλλο δεδομένων. Όταν μια δευτερεύουσα φόρμα βασίζεται σε ένα αντικείμενο φόρμας, το πλεονέκτημα είναι ότι μπορείτε να προσθέσετε υπολογιζόμενα πεδία στη δευτερεύουσα φόρμα, όπως [Ποσότητα] * [Τιμή μονάδας].

 • Μπορείτε να εισαγάγετε ένα φύλλο δεδομένων ή συγκεντρωτικό πίνακα σε μια φόρμα δημιουργώντας ένα στοιχείο ελέγχου δευτερεύουσας φόρμας του οποίου το αντικείμενο προέλευσης είναι πίνακας ή ερώτημα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Προσθήκη σχετικών δεδομένων σε μια φόρμα χωρίς τη δημιουργία μιας δευτερεύουσας φόρμας.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία ή προσθήκη μιας δευτερεύουσας φόρμας

Χρησιμοποιήστε τον ακόλουθο πίνακα για να καθορίσετε ποια διαδικασία είναι η πλέον κατάλληλη για την περίπτωσή σας.

Σενάριο

Προτεινόμενη διαδικασία

Θέλετε η Access να δημιουργεί μια κύρια και μια δευτερεύουσα φόρμα και να συνδέει τη δευτερεύουσα φόρμα στην κύρια φόρμα.

Δημιουργία μιας φόρμας που περιέχει μια δευτερεύουσα φόρμα με χρήση του "Οδηγού φορμών"

Θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια υπάρχουσα φόρμα ως την κύρια φόρμα, αλλά θέλετε η Access να δημιουργήσει μια νέα δευτερεύουσα φόρμα και να την προσθέσει στην κύρια φόρμα.

Προσθέστε μία ή περισσότερες δευτερεύουσες φόρμες σε μια υπάρχουσα φόρμα χρησιμοποιώντας τον οδηγό δευτερεύουσας φόρμας

Θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια υπάρχουσα φόρμα ως κύρια φόρμα και θέλετε να προσθέσετε μία ή περισσότερες υπάρχουσες φόρμες σε αυτή τη φόρμα ως δευτερεύουσες φόρμες.

Δημιουργία μιας δευτερεύουσας φόρμας με μετακίνηση μιας φόρμας μέσα σε μια άλλη

Δημιουργία μιας φόρμας που περιέχει μια δευτερεύουσα φόρμα με χρήση του "Οδηγού φορμών"

Αυτή η διαδικασία δημιουργεί ένα συνδυασμό νέας φόρμας και δευτερεύουσας φόρμας, χρησιμοποιώντας τον "Οδηγό φορμών". Επίσης, αυτός είναι ο ταχύτερος τρόπος για να έχετε γρήγορα αποτελέσματα εάν δεν έχετε δημιουργήσει ήδη τις φόρμες που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως κύρια φόρμα ή δευτερεύουσα φόρμα.

 1. Στην καρτέλα Δημιουργία, στην ομάδα Φόρμες, κάντε κλικ στην επιλογή Οδηγός φορμών. Σημειώστε ότι εάν χρησιμοποιείτε την Access 2007, κάντε κλικ στις επιλογές Δημιουργία > Περισσότερες φόρμες (στην ομάδα Φόρμες) > Οδηγός φορμών.

 2. Στην πρώτη σελίδα του οδηγού, στην αναπτυσσόμενη λίστα Πίνακες/Ερωτήματα, επιλέξτε έναν πίνακα ή ένα ερώτημα. Για αυτό το παράδειγμα, για να δημιουργήσετε μια φόρμα εργαζόμενων που εμφανίζει παραγγελίες για κάθε εργαζόμενο σε μια δευτερεύουσα φόρμα, θα επιλέξουμε Πίνακας: Εργαζόμενοι (στην πλευρά "ένα" της σχέσης ένα-προς-πολλά).

  Σημείωση: Δεν έχει σημασία ποιον πίνακα ή ερώτημα επιλέγετε πρώτο.

 3. Κάντε διπλό κλικ στα πεδία που θέλετε να συμπεριλάβετε από αυτόν τον πίνακα ή το ερώτημα.

 4. Στην ίδια σελίδα του οδηγού, στην αναπτυσσόμενη λίστα Πίνακες/Ερωτήματα", επιλέξτε έναν άλλον πίνακα ή ερώτημα από τη λίστα. Σε αυτό το παράδειγμα, επιλέξτε τον πίνακα "Παραγγελίες" (την πλευρά "πολλά" της σχέσης ένα-προς-πολλά).

 5. Κάντε διπλό κλικ στα πεδία που θέλετε να συμπεριλάβετε από αυτόν τον πίνακα ή το ερώτημα.

 6. Όταν κάνετε κλικ στην επιλογή Επόμενο, υποθέτοντας ότι έχετε ορίσει τις σχέσεις σωστά προτού ξεκινήσετε τον οδηγό, ο οδηγός σάς ρωτά Πώς θέλετε να προβάλλονται τα δεδομένα; — δηλαδή, με ποιον πίνακα ή ερώτημα. Επιλέξτε τον πίνακα που βρίσκεται στην πλευρά "ένα" της σχέσης ένα-προς-πολλά. Για αυτό το παράδειγμα, για να δημιουργήσουμε τη φόρμα "Εργαζόμενοι", θα επιλέξουμε κατά Εργαζόμενοι. Ο οδηγός εμφανίζει ένα μικρό διάγραμμα μιας φόρμας. Η σελίδα πρέπει να μοιάζει με την παρακάτω εικόνα:

  Η σελίδα δευτερεύουσας φόρμας του οδηγού φορμών

  Το πλαίσιο στην κατώτερη περιοχή του διαγράμματος φόρμας αναπαριστά τη δευτερεύουσα φόρμα.

  Σημείωση: Εάν ο οδηγός δεν ρωτά Πώς θέλετε να προβάλλονται τα δεδομένα;, αυτό σημαίνει ότι η Access δεν ανίχνευσε μια σχέση ένα-προς-πολλά μεταξύ των πινάκων ή των ερωτημάτων που έχετε επιλέξει. Ο οδηγός θα συνεχίσει, αλλά η Access δεν θα προσθέσει μια δευτερεύουσα φόρμα στη φόρμα. Ίσως θέλετε να κάντε κλικ στο κουμπί Άκυρο και να εξετάσετε τις σχέσεις πίνακα πριν συνεχίσετε.

 7. Στο κάτω μέρος της σελίδας του οδηγού, επιλέξτε Φόρμα με δευτερεύουσες φόρμες και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 8. Στη σελίδα Τι διάταξη θέλετε να έχει η δευτερεύουσα φόρμα; κάντε κλικ στην επιλογή διάταξης που θέλετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επόμενο. Και τα δύο στυλ διάταξης τακτοποιούν τα δεδομένα δευτερεύουσας φόρμας σε γραμμές και στήλες, αλλά μια διάταξη πίνακα είναι πιο προσαρμόσιμη. Μπορείτε να προσθέσετε χρώμα, γραφικά και άλλα στοιχεία μορφοποίησης σε μια δευτερεύουσα φόρμα πίνακα, ενώ ένα φύλλο δεδομένων είναι πιο συμπαγές, όπως η προβολή φύλλου δεδομένων ενός πίνακα.

 9. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, επιλέξτε ένα στυλ μορφοποίησης για τη φόρμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο. Εάν επιλέξατε Σε πίνακα στην προηγούμενη σελίδα, το στυλ μορφοποίησης που επιλέγετε θα εφαρμοστεί επίσης στη δευτερεύουσα φόρμα.

 10. Στην τελευταία σελίδα του οδηγού, πληκτρολογήστε τους τίτλους που θέλετε για τις φόρμες. Η Access ονομάζει τις φόρμες βάσει των τίτλων που πληκτρολογείτε και τοποθετεί ετικέτα στη δευτερεύουσα φόρμα βάσει του τίτλου που πληκτρολογείτε για τη δευτερεύουσα φόρμα.

 11. Καθορίστε εάν θέλετε να ανοίξετε τη φόρμα σε προβολή φόρμας, ώστε να μπορείτε να προβάλετε ή να εισαγάγετε πληροφορίες ή σε προβολή σχεδίασης, ώστε να μπορείτε να τροποποιήσετε τη σχεδίαση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.

  Η Access δημιουργεί δύο φόρμες — μία για την κύρια φόρμα, η οποία περιέχει το στοιχείο ελέγχου δευτερεύουσας φόρμας και μία για την ίδια τη δευτερεύουσα φόρμα.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη μίας ή περισσότερων δευτερευουσών φορμών σε μια υπάρχουσα φόρμα χρησιμοποιώντας τον οδηγό δευτερευουσών φορμών

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη διαδικασία για να προσθέσετε μία ή περισσότερες δευτερεύουσες φόρμες σε μια υπάρχουσα φόρμα. Για κάθε δευτερεύουσα φόρμα, μπορείτε να επιλέξετε η Access να δημιουργεί μια νέα φόρμα ή να χρησιμοποιεί μια υπάρχουσα φόρμα ως δευτερεύουσα φόρμα.

 1. Στο Παράθυρο περιήγησης, κάντε δεξί κλικ στην υπάρχουσα φόρμα και μετά κάντε κλικ στην εντολή Προβολή σχεδίασης.

 2. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Στοιχεία ελέγχου, κάντε κλικ στο κάτω βέλος για να εμφανίσετε τη συλλογή Στοιχεία ελέγχου και βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Χρήση οδηγών στοιχείων ελέγχου.

 3. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Στοιχεία ελέγχου, κάντε κλικ στο κουμπί Δευτερεύουσα φόρμα/έκθεση.

 4. Κάντε κλικ στη φόρμα όπου θέλετε να τοποθετήσετε τη δευτερεύουσα φόρμα.

 5. Ακολουθήστε τις υποδείξεις του οδηγού.

  Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί Τέλος, η Access προσθέτει ένα στοιχείο ελέγχου δευτερεύουσας φόρμας στη φόρμα σας. Εάν επιλέξατε να δημιουργεί η Access μια νέα φόρμα για τη δευτερεύουσα φόρμα αντί να χρησιμοποιεί μια υπάρχουσα φόρμα, η Access δημιουργεί το νέο αντικείμενο φόρμας και το προσθέτει στο Παράθυρο περιήγησης.

Δημιουργία μιας δευτερεύουσας φόρμας με μετακίνηση μιας φόρμας μέσα σε μια άλλη

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη διαδικασία εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια υπάρχουσα φόρμα ως κύρια φόρμα και θέλετε να προσθέσετε μία ή περισσότερες υπάρχουσες φόρμες σε αυτήν τη φόρμα ως δευτερεύουσες φόρμες.

 1. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε δεξί κλικ στη φόρμα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως κύρια φόρμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή διάταξης.

 2. Μεταφέρετε με το ποντίκι τη φόρμα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως τη δευτερεύουσα φόρμα από το παράθυρο περιήγησης στην κύρια φόρμα.

  Η Access προσθέτει ένα στοιχείο ελέγχου δευτερεύουσας φόρμας στην κύρια φόρμα και συνδέει το στοιχείο ελέγχου στη φόρμα την οποία σύρατε από το παράθυρο περιήγησης. Η Access επιχειρεί επίσης να συνδέσει τη δευτερεύουσα φόρμα στην κύρια φόρμα, βάσει των σχέσεων που καθορίστηκαν στη βάση δεδομένων σας.

 3. Επαναλάβετε αυτό το βήμα για να προσθέσετε όλες τις πρόσθετες δευτερεύουσες φόρμες στην κύρια φόρμα.

 4. Για να επαληθεύσετε ότι η σύνδεση ήταν επιτυχής, στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Προβολές, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή φόρμας και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε την επιλογή εγγραφών κύριας φόρμας για να προχωρήσετε μέσω πολλών εγγραφών. Εάν η δευτερεύουσα φόρμα φιλτράρεται η ίδια σωστά για κάθε εργαζόμενο, τότε η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί.

Εάν η προηγούμενη δοκιμή δεν λειτουργεί, η Access δεν μπόρεσε να καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο θα συνδέσετε τη δευτερεύουσα φόρμα στην κύρια φόρμα και οι ιδιότητες Σύνδεση θυγατρικών πεδίων και Σύνδεση πρωτ. πεδίων του στοιχείου ελέγχου είναι κενές. Πρέπει να ορίσετε τις τιμές αυτών των ιδιοτήτων με μη αυτόματο τρόπο, κάνοντας τα εξής:

 1. Κάντε δεξί κλικ στην κύρια φόρμα στο Παράθυρο περιήγησης και μετά κάντε κλικ στην εντολή Προβολή σχεδίασης.

 2. Κάντε κλικ στο στοιχείο ελέγχου δευτερεύουσας φόρμας για να το επιλέξετε.

 3. Σε περίπτωση που δεν εμφανίζεται το παράθυρο εργασιών "Φύλλο ιδιοτήτων", πατήστε το πλήκτρο F4 για να εμφανιστεί.

 4. Στο φύλλο ιδιοτήτων, κάντε κλικ στην καρτέλα Δεδομένα.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Δόμηση Κουμπί "Δόμηση" δίπλα στο πλαίσιο ιδιοτήτων Σύνδεση θυγατρικών πεδίων.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Σύνδεση πεδίων από δευτερεύουσες φόρμες.

 6. Στις αναπτυσσόμενες λίστες Πρωτεύοντα πεδία και Θυγατρικά πεδία, επιλέξτε τα πεδία με τα οποία θέλετε να συνδέσετε τις φόρμες και κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ. Εάν δεν είστε βέβαιοι για τα πεδία που πρέπει να χρησιμοποιήσετε, κάντε κλικ στην επιλογή Πρόταση, ώστε να επιχειρήσει η Access να καθορίσει τα πεδία σύνδεσης.

  Συμβουλή: Εάν δεν βλέπετε το πεδίο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τη σύνδεση των φορμών, ενδέχεται να πρέπει να επεξεργαστείτε την προέλευση εγγραφών της κύριας ή της θυγατρικής φόρμας, ώστε να διασφαλίσετε ότι περιέχει το πεδίο σύνδεσης. Για παράδειγμα, αν η φόρμα βασίζεται σε ένα ερώτημα, θα πρέπει να διασφαλίσετε ότι το πεδίο σύνδεσης υπάρχει στα αποτελέσματα ερωτήματος.

 7. Αποθηκεύστε την κύρια φόρμα, μεταβείτε σε προβολή φόρμας και, στη συνέχεια, βεβαιωθείτε ότι η φόρμα λειτουργεί όπως αναμένεται.

Άνοιγμα μιας δευτερεύουσας φόρμας σε νέο παράθυρο σε προβολή σχεδίασης

Εάν θέλετε να κάνετε αλλαγές σχεδίασης σε μια δευτερεύουσα φόρμα ενώ εργάζεστε στην κύρια φόρμα σε Προβολή σχεδίασης, μπορείτε να ανοίξετε τη δευτερεύουσα φόρμα στο δικό της παράθυρο:

 1. Κάντε κλικ στην δευτερεύουσα φόρμα για να την επιλέξετε.

 2. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Εργαλεία, κάντε κλικ στην επιλογή Δευτερεύουσα φόρμα σε νέο παράθυρο.

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή της προεπιλεγμένης προβολής μιας δευτερεύουσας φόρμας

Όταν προσθέτετε μια δευτερεύουσα φόρμα σε μια φόρμα, το στοιχείο ελέγχου δευτερεύουσας φόρμας/έκθεσης εμφανίζει τη δευτερεύουσα φόρμα σύμφωνα με την ιδιότητα της δευτερεύουσας φόρμας Προεπιλεγμένη προβολή. Αυτή η ιδιότητα μπορεί να οριστεί στις εξής τιμές:

 • Μεμονωμένη φόρμα

 • Συνεχείς φόρμες

 • Φύλλο δεδομένων

 • Διαιρεμένη φόρμα

Όταν δημιουργείτε για πρώτη φορά μια δευτερεύουσα φόρμα, αυτή η ιδιότητα μπορεί να έχει ρυθμιστεί σεΣυνεχείς φόρμεςή ίσως Μονή φόρμα. Ωστόσο, εάν ορίσετε την ιδιότητα Προεπιλεγμένη προβολή μιας δευτερεύουσας φόρμας σε Φύλλο δεδομένων, τότε η δευτερεύουσα φόρμα θα εμφανίζεται ως φύλλο δεδομένων στην κύρια φόρμα.

Για να ορίσετε την ιδιότητα Προεπιλεγμένη προβολή μιας δευτερεύουσας φόρμας:

 1. Κλείστε όλα τα ανοικτά αντικείμενα.

 2. Στο Παράθυρο περιήγησης, κάντε δεξί κλικ στη δευτερεύουσα φόρμα και μετά κάντε κλικ στην εντολή Προβολή σχεδίασης.

 3. Εάν το "Φύλλο ιδιοτήτων" δεν εμφανίζεται ήδη, πατήστε το πλήκτρο F4 για να το εμφανίσετε.

 4. Στην αναπτυσσόμενη λίστα, στο επάνω μέρος του φύλλου ιδιοτήτων, βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Φόρμα.

 5. Στην καρτέλα Μορφή του φύλλου ιδιοτήτων, ορίστε την ιδιότητα Προεπιλεγμένη προβολή στην προβολή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

  Σημείωση:  Εάν η προβολή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε δεν υπάρχει στη λίστα, βεβαιωθείτε ότι η ιδιότητα "Δυνατότητα προβολής..." για την προβολή έχει οριστεί σε Ναι. Για παράδειγμα, εάν θέλετε να καθορίσετε το Φύλλο δεδομένων ως προεπιλεγμένη προβολή για τη φόρμα, βεβαιωθείτε ότι η ιδιότητα Δυνατότητα προβολής φύλλου δεδομένων έχει οριστεί σε Ναι.

 6. Αποθηκεύστε και κλείστε τη δευτερεύουσα φόρμα και, στη συνέχεια, ανοίξτε την κύρια φόρμα για να ελέγξετε τα αποτελέσματα.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη σχετικών δεδομένων σε μια φόρμα χωρίς τη δημιουργία μιας δευτερεύουσας φόρμας

Δεν είναι πάντα απαραίτητο να δημιουργήσετε ένα ξεχωριστό αντικείμενο φόρμας για να εμφανίζονται σχετικά δεδομένα. Για παράδειγμα, εάν εργάζεστε σε μια φόρμα σε προβολή διάταξης ή σε προβολή σχεδίασης και σύρετε έναν πίνακα ή ερώτημα από το παράθυρο περιήγησης στη φόρμα, η Access δημιουργεί ένα στοιχείο ελέγχου δευτερεύουσας φόρμας/έκθεσης που εμφανίζει τα δεδομένα σε αυτό το αντικείμενο. Η ιδιότητα αντικειμένου Προεπιλεγμένη προβολή καθορίζει τον τρόπο εμφάνισης των δεδομένων. Συνήθως, αυτό έχει οριστεί σε προβολή φύλλου δεδομένων, αλλά μπορείτε επίσης να ορίσετε την ιδιότητα Προεπιλεγμένη προβολή ενός πίνακα ή ερωτήματος σε Μονή φόρμα, Διαιρεμένη φόρμα ήΣυνεχείς φόρμες, δίνοντάς σας περισσότερη ευελιξία στην εμφάνιση σχετικών δεδομένων σε φόρμες.

Σημείωση:  Η αλλαγή της ιδιότητας Προεπιλεγμένη προβολή για έναν πίνακα ή ένα ερώτημα καθορίζει τον τρόπο εμφάνισης όταν ανοίγει, είτε τον ανοίγετε από το παράθυρο περιήγησης είτε τον προβάλλετε σε ένα στοιχείο ελέγχου δευτερεύουσας φόρμας/έκθεσης. Επειδή η αλλαγή των ρυθμίσεων προβολής για έναν πίνακα ενδέχεται, μερικές φορές, να προκαλέσει σύγχυση κατά το άνοιγμα του πίνακα από το παράθυρο περιήγησης, προτείνεται η χρήση ενός ερωτήματος για αυτήν τη διαδικασία αντί για έναν πίνακα.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×