Δημιουργία φόρμας διαίρεσης

Μια φόρμα διαίρεσης είναι μια νέα δυνατότητα στην Microsoft Office Access 2007, η οποία παρέχει δύο προβολές των δεδομένων ταυτόχρονα  — μια προβολή φόρμας και μια προβολή φύλλου δεδομένων. Οι δύο προβολές είναι συνδεδεμένες στο ίδιο αρχείο προέλευσης δεδομένων και είναι πάντα συγχρονισμένες μεταξύ τους. Εάν επιλέξετε ένα πεδίο σε ένα τμήμα της φόρμας, θα επιλεχθεί το ίδιο πεδίο στο άλλο τμήμα της φόρμας. Μπορείτε να προσθέτετε, να επεξεργάζεστε ή να διαγράφετε δεδομένα από οποιοδήποτε τμήμα (εφόσον η προέλευση εγγραφών έχει τη δυνατότητα ενημέρωσης και δεν έχετε ρυθμίσει τις παραμέτρους της φόρμας στην αποτροπή αυτών των ενεργειών).

Η εργασία με φόρμες διαίρεσης σας δίνει τα πλεονεκτήματα και των δύο τύπων φορμών σε μία μόνο φόρμα. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τμήμα φύλλου δεδομένων της φόρμας για να εντοπίσετε μια εγγραφή και, στη συνέχεια, να χρησιμοποιήσετε το τμήμα της φόρμας για να προβάλετε ή να επεξεργαστείτε την εγγραφή. Το τμήμα της φόρμας μπορεί να λειτουργήσει ως ένα μια ελκυστική και λειτουργική κεφαλίδα για το τμήμα του φύλλου δεδομένων. Αυτή η τεχνική χρησιμοποιείται σε πολλές βάσεις δεδομένων προτύπων, οι οποίες είναι διαθέσιμες για την Office Access 2007.

Τι θέλετε να κάνετε;

Δημιουργία νέας φόρμας διαίρεσης χρησιμοποιώντας το εργαλείο "Φόρμα διαίρεσης"

Μετατροπή της υπάρχουσας φόρμας σε φόρμα διαίρεσης

Λεπτομερής ρύθμιση της φόρμας διαίρεσης

Δημιουργία νέας φόρμας διαίρεσης χρησιμοποιώντας το εργαλείο "Φόρμα διαίρεσης"

Αυτή η διαδικασία δημιουργεί μια νέα φόρμα διαίρεσης από την αρχή. Η φόρμα βασίζεται σε έναν πίνακα ή ερώτημα, τα οποία επιλέγετε από το "Παράθυρο περιήγησης" ή έχετε ανοίξει σε προβολή "Φύλλο δεδομένων".

 1. Στο "Παράθυρο περιήγησης", κάντε κλικ στον πίνακα ή το ερώτημα που περιέχει τα δεδομένα που θέλετε στη φόρμα ή ανοίξτε τον πίνακα ή το ερώτημα σε προβολή "Φύλλο δεδομένων".

 2. Στην καρτέλα Δημιουργία, στην ομάδα Φόρμες, κάντε κλικ στο στοιχείο Διαίρεση φόρμας. Εικόνα κουμπιού

Η Access δημιουργεί τη φόρμα και την εμφανίζει σε "Προβολή διάταξης". Στην "Προβολή διάταξης", μπορείτε να κάνετε αλλαγές σχεδίασης στη φόρμα ενώ εμφανίζονται δεδομένα. Για παράδειγμα, μπορείτε να προσαρμόσετε το μέγεθος των πλαισίων κειμένου ώστε να χωρούν τα δεδομένα, αν είναι απαραίτητο.

Αρχή της σελίδας

Μετατροπή της υπάρχουσας φόρμας σε φόρμα διαίρεσης

Μπορείτε να μετατρέψετε την υπάρχουσα φόρμα σε φόρμα διαίρεσης, ορίζοντας μερικές ιδιότητες φόρμας.

 1. Ανοίξτε τη φόρμα σε προβολή "Σχεδίαση", κάντε δεξιό κλικ στο "Παράθυρο περιήγησης" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή προβολή "Σχεδίαση".

 2. Εάν το φύλλο ιδιοτήτων δεν εμφανίζεται ήδη, πιέστε το πλήκτρο F4 για να το εμφανίσετε.

 3. Ενεργοποιήστε την επιλογή Φόρμα στην αναπτυσσόμενη λίστα, στο επάνω μέρος του φύλλου ιδιοτήτων.

 4. Στην καρτέλα Μορφή του φύλλου ιδιοτήτων, στην αναπτυσσόμενη λίστα Προεπιλεγμένη προβολή, επιλέξτε το στοιχείο Φόρμα διαίρεσης.

 5. Ελέγξτε τη φόρμα σας σε "Προβολή φόρμας". Για αλλαγή σε "Προβολή φόρμας", κάντε διπλό κλικ στο όνομα της φόρμας από το "Παράθυρο περιήγησης".

Αρχή της σελίδας

Λεπτομερής ρύθμιση της φόρμας διαίρεσης

Αφού δημιουργήσετε τη φόρμα διαίρεσης, μπορείτε να κάνετε ορισμένες ρυθμίσεις στην προβολή σχεδίασης ή στην προβολή διάταξης για να έχετε τα αποτελέσματα που θέλετε.

Ορισμός των ιδιοτήτων της φόρμας διαίρεσης

Ο ακόλουθος πίνακας παραθέτει ορισμένες από τις ιδιότητες που σχετίζονται με τις φόρμες διαίρεσης, τις οποίες μπορείτε να ορίσετε στο φύλλο ιδιοτήτων για να εκτελέσετε λεπτομερή ρύθμιση της φόρμας σας. Εάν το φύλλο ιδιοτήτων δεν εμφανίζεται ήδη, πιέστε το πλήκτρο F4 για να το εμφανίσετε. Επίσης, διασφαλίστε ότι είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Φόρμα στην αναπτυσσόμενη λίστα στο επάνω μέρος του φύλλου ιδιοτήτων. Όλες οι ιδιότητες του πίνακα βρίσκονται στην καρτέλα Μορφοποίηση του φύλλου ιδιοτήτων.

Ιδιότητα

Προβολές στις οποίες μπορείτε να ορίσετε την ιδιότητα

Περιγραφή

Προσανατολισμός φόρμας διαίρεσης

Προβολή σχεδίασης μόνο

Σας δίνει τη δυνατότητα να καθορίσετε αν το φύλλο δεδομένων θα εμφανίζεται επάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά από τη φόρμα.

Φύλλο δεδομένων φόρμας διαίρεσης

Προβολή σχεδίασης ή προβολή διάταξης

Εάν η τιμή της ιδιότητας οριστεί σε Να επιτρέπεται η επεξεργασία (και η προέλευση εγγραφών της φόρμας έχει δυνατότητα ενημέρωσης), η Access επιτρέπει την επεξεργασία του φύλλου δεδομένων. Εάν για την ιδιότητα έχει οριστεί η τιμή Μόνο για ανάγνωση, η Access αποτρέπει την επεξεργασία του φύλλου δεδομένων.

Γραμμή διαίρεσης φόρμας διαίρεσης

Προβολή σχεδίασης μόνο

Εάν η τιμή της ιδιότητας οριστεί σε Ναι, η Access σας δίνει τη δυνατότητα να αλλάξετε το μέγεθος της φόρμας και του φύλλου δεδομένων, μετακινώντας τη γραμμή διαίρεσης, η οποία διαχωρίζει τα δύο τμήματα. Μπορείτε να σύρετε τη γραμμή διαίρεσης για να αφήσετε περισσότερο ή λιγότερο χώρο για το φύλλο δεδομένων. Στην περίπτωση που η τιμή αυτής της ιδιότητας οριστεί σε Όχι, η γραμμή διαίρεσης παραμένει κρυφή και δεν είναι δυνατή η αλλαγή του μεγέθους της φόρμας και του φύλλου δεδομένων.

Αποθήκευση της θέσης της γραμμή διαίρεσης

Προβολή σχεδίασης μόνο

Στην περίπτωση που η τιμή αυτής της ιδιότητας οριστεί σε Ναι, η φόρμα ανοίγει με τη γραμμή διαίρεσης στην ίδια θέση που την αφήσατε για τελευταία φορά. Στην περίπτωση που η τιμή αυτής της ιδιότητας οριστεί σε Όχι, η γραμμή διαίρεσης παραμένει κρυφή και δεν είναι δυνατή η αλλαγή του μεγέθους της φόρμας και του φύλλου δεδομένων.

Μέγεθος φόρμας διαίρεσης

Προβολή σχεδίασης ή προβολή διάταξης

Επιτρέπει τον καθορισμό του ακριβούς ύψους ή πλάτους (ανάλογα με το αν η φόρμα είναι διαιρεμένη κατακόρυφα ή οριζόντια) για το τμήμα φόρμας της φόρμας διαίρεσης. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε 1" για να ορίσετε το ύψος ή το πλάτος της φόρμας σε 1 ίντσα. Πληκτρολογήστε Αυτόματα για να ορίσετε τις διαστάσεις με άλλον τρόπο, όπως είναι η μετακίνηση της γραμμής διαίρεσης στην προβολή διάταξης.

Εκτύπωση φόρμας διαίρεσης

Προβολή σχεδίασης ή προβολή διάταξης

Σας δίνει τη δυνατότητα να καθορίσετε το τμήμα της φόρμας που εκτυπώνεται κατά την εκτύπωση της φόρμας. Εάν η τιμή της ιδιότητας οριστεί σε Μόνο φόρμα, εκτυπώνεται μόνο το τμήμα της φόρμας. Εάν η τιμή της ιδιότητας οριστεί σε Μόνο φύλλο δεδομένων, εκτυπώνεται μόνο το τμήμα φύλλου δεδομένων.

Σταθεροποίηση του διαχωριστικού φόρμας στη θέση του

Για να σταθεροποιήσετε το διαχωριστικό φόρμας σε μια συγκεκριμένη θέση, ώστε να μην μπορεί να μετακινηθεί από τον χρήστη, κάντε τα εξής:

 1. Μεταβείτε στην προβολή σχεδίασης κάνοντας δεξιό κλικ στη φόρμα στο παράθυρο περιήγησης και, κατόπιν, κάνοντας κλικ στην επιλογή Προβολή σχεδίασης.

 2. Εάν το φύλλο ιδιοτήτων δεν εμφανίζεται ήδη, πιέστε το πλήκτρο F4 για να το εμφανίσετε.

 3. Ενεργοποιήστε την επιλογή Φόρμα στην αναπτυσσόμενη λίστα, στο επάνω μέρος του φύλλου ιδιοτήτων.

 4. Στην καρτέλα Μορφοποίηση του φύλλου ιδιοτήτων, ορίστε την ιδιότητα Γραμμή διαίρεσης διαιρεμένης φόρμας σε Όχι.

 5. Ορίστε την ιδιότητα Αποθήκευση θέσης γραμμής διαίρεσης σε Ναι.

 6. Μεταβείτε στην προβολή διάταξης κάνοντας δεξιό κλικ στη φόρμα στο παράθυρο περιήγησης και, κατόπιν, κάνοντας κλικ στην επιλογή Προβολή διάταξης.

 7. Σύρετε τη γραμμή διαίρεσης στη θέση που θέλετε (ή πληκτρολογήστε το ακριβές ύψος στο πλαίσιο ιδιοτήτωνΜέγεθος διαιρεμένης φόρμας).

 8. Μεταβείτε σε προβολή φόρμας για να προβάλλετε τα αποτελέσματα.

Το διαχωριστικό σταθεροποιείται στη θέση που ορίσατε και η γραμμή διαίρεσης είναι κρυφή.

Προσθήκη ή διαγραφή πεδίου

 1. Εάν δεν εμφανίζεται το παράθυρο Λίστα πεδίων, στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Εργαλεία, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη υπαρχόντων πεδίων.

 2. Εντοπίστε το πεδίο που θέλετε να προσθέσετε και, στη συνέχεια, σύρετε το πεδίο στο φύλλο δεδομένων ή τη φόρμα.

  Εάν σύρετε ένα πεδίο στο φύλλο δεδομένων, το πεδίο προστίθεται επίσης και στη φόρμα. Παρόμοια, εάν σύρετε ένα πεδίο στη φόρμα, το πεδίο προστίθεται επίσης και στο φύλλο δεδομένων.

 3. Για να διαγράψετε ένα πεδίο, πρέπει να χρησιμοποιήσετε το τμήμα φόρμας της φόρμας διαίρεσης. Κάντε κλικ στο πεδίο για να το επιλέξετε και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο DELETE.

  Το πεδίο καταργείται τόσο από τη φόρμα όσο και από το φύλλο δεδομένων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσθήκη πεδίων χρησιμοποιώντας το παράθυρο Λίστα πεδίων, ανατρέξτε στο άρθρο Προσθήκη πεδίου σε φόρμα ή έκθεση.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×