Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office
Δημιουργία φακέλου σε βιβλιοθήκη εγγράφων

Δημιουργία φακέλου σε βιβλιοθήκη εγγράφων

Η δημιουργία φακέλου σε μια SharePoint βιβλιοθήκη εγγράφων είναι ένας τρόπος για την ομαδοποίηση και τη διαχείριση αρχείων. Μπορείτε να δημιουργήσετε φακέλους από τη συσκευή σας κατά το συγχρονισμό ή από τη γραμμή εντολών στο Web.

Δημιουργία φακέλου στο SharePoint

 1. Μεταβείτε στην τοποθεσία SharePoint και στο σημείο όπου θέλετε να δημιουργήσετε έναν νέο φάκελο, ανοίξτε τη SharePoint βιβλιοθήκη εγγράφων.

 2. Στη γραμμή μενού, επιλέξτε + δημιουργία και, στη συνέχεια, επιλέξτε φάκελος.

  Εάν δεν έχετε φακέλους ως επιλογή στο μενού + New , μπορεί να έχουν απενεργοποιηθεί. Ένας κάτοχος βιβλιοθήκης ή ένας χρήστης με δικαιώματα σχεδίασης μπορεί να ενεργοποιήσει την εντολή " φάκελος ". Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Ενεργοποίηση φακέλων στο SharePoint Online.

  Σημείωση: Η οθόνη σας έχει διαφορετική εμφάνιση από αυτή και χρησιμοποιείτε το SharePoint Online ή; Ο διαχειριστής σας μπορεί να έχει ρυθμίσει SharePoint κλασική εμπειρία στη βιβλιοθήκη εγγράφων. Εάν Ναι, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία φακέλου σε μια βιβλιοθήκη κλασικών εμπειριών του SharePoint.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου φάκελος , πληκτρολογήστε ένα όνομα φακέλου στο πλαίσιο όνομα φακέλου και, στη συνέχεια, επιλέξτε Δημιουργία.

  Νέο μενού που εμφανίζει την επιλογή "νέος φάκελος"

  Σημείωση: Για να αλλάξετε το όνομα του φακέλου αργότερα, επιλέξτε... (ελλείψεις) και, στη συνέχεια, επιλέξτε Μετονομασία. Αλλάξτε το όνομα του φακέλου στο παράθυρο διαλόγου Μετονομασία και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αποθήκευση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Μετονομασία αρχείου, φακέλου ή σύνδεσης σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων.

  Όταν τελειώσετε, θα πρέπει να δείτε τον νέο σας φάκελο στη βιβλιοθήκη εγγράφων και να αρχίσετε να προσθέτετε αρχεία ή να δημιουργείτε υποφακέλους μέσα σε αυτό. Για να προσθέσετε ένα νέο αρχείο, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία νέου αρχείου σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων. Για να αποστείλετε υπάρχοντα αρχεία, ανατρέξτε στο θέμα Αποστολή αρχείων και φακέλων σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων.

  Νέος φάκελος βιβλιοθήκης εγγράφων

 4. Εάν δεν βλέπετε τον νέο σας φάκελο στη βιβλιοθήκη, ανανεώστε το πρόγραμμα περιήγησής σας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορείτε να εξετάσετε το ενδεχόμενο χρήσης προβολών αντί για φακέλους. Μπορείτε να φιλτράρετε, να ομαδοποιήσετε και να ταξινομήστε αρχεία σε προβολές. Εάν έχετε μια μεγάλη βιβλιοθήκη, ένας συνδυασμός προβολών και φακέλων μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα.

Ενεργοποίηση φακέλων σε SharePoint Online ή SharePoint Server 2019

Οι φάκελοι είναι ενεργοποιημένοι από προεπιλογή, αλλά εάν είναι απενεργοποιημένοι και έχετε δικαιώματα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Ανοίξτε τη βιβλιοθήκη στην οποία θέλετε να ξεκινήσετε την προσθήκη φακέλων.

 2. Επιλέξτε ρυθμίσεις Κουμπί "ρυθμίσεις σχήματος γραναζιού" και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις βιβλιοθήκης.

  Μενού "Ρυθμίσεις" με επιλεγμένο το μενού "Ρυθμίσεις βιβλιοθήκης"

 3. Επιλέξτε ρυθμίσεις για προχωρημένους.

 4. Στην ενότητα "φάκελος", για να είναι διαθέσιμη η εντολή "νέος φάκελος", βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η επιλογή " Ναι ".

 5. Επιλέξτε OKκαι μεταβείτε ξανά στη βιβλιοθήκη σας.

Δημιουργία φακέλου σε μια SharePoint βιβλιοθήκη κλασικών εμπειριών

 1. Μεταβείτε στην τοποθεσία του SharePoint που περιέχει τη βιβλιοθήκη του SharePoint όπου θέλετε να προσθέσετε το φάκελο.

 2. Επιλέξτε τον τίτλο της βιβλιοθήκης στη γραμμή γρήγορης εκκίνησης για να την ανοίξετε ή επιλέξτε ρυθμίσεις Κουμπί "Ρυθμίσεις" του Office 365 και επιλέξτε περιεχόμενα τοποθεσίαςκαι, στη συνέχεια, επιλέξτε τον τίτλο της βιβλιοθήκης στην οποία θέλετε να προσθέσετε φακέλους.

  Σημείωση: Οι σχεδιαστές μπορούν να τροποποιήσουν σημαντικά την εμφάνιση και την περιήγηση μιας τοποθεσίας. Εάν δεν μπορείτε να εντοπίσετε μια επιλογή, όπως μια εντολή, ένα κουμπί ή μια σύνδεση, επικοινωνήστε με το διαχειριστή σας.

 3. Στην κορδέλα, επιλέξτε αρχείακαι, στη συνέχεια, στην ομάδα Δημιουργία , επιλέξτε Νέος φάκελος.

  Εικόνα της κορδέλας "αρχεία του SharePoint" με επισημασμένο τον νέο φάκελο.

  Σημείωση: Εάν η εντολή " Νέος φάκελος " δεν είναι διαθέσιμη, μπορείτε να την ενεργοποιήσετε ξανά με τα κατάλληλα δικαιώματα. Στην καρτέλα βιβλιοθήκη της κορδέλας, επιλέξτε Ρυθμίσεις βιβλιοθήκηςκαι, στη συνέχεια, επιλέξτε ρυθμίσεις για προχωρημένους. Στην ενότητα "φάκελος", για να είναι διαθέσιμη η εντολή "νέος φάκελος", βεβαιωθείτε   ότι είναι ενεργοποιημένη η επιλογή " Ναι ".

  Σημείωση: Για να αλλάξετε το όνομα του φακέλου αργότερα, επιλέξτε . .. (ελλείψεις) στο παράθυρο διαλόγου και, στη συνέχεια, επιλέξτε Μετονομασία. Αλλάξτε το όνομα του φακέλου στο πλαίσιο όνομα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αποθήκευση.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Δημιουργία φακέλου , πληκτρολογήστε ένα όνομα φακέλου στο πεδίο όνομα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Δημιουργία.

  Παράθυρο διαλόγου "Δημιουργία φακέλου για βιβλιοθήκη"

  Προαιρετικά, μπορείτε να προσκαλέσετε άτομα για να κάνετε κοινή χρήση του φακέλου.

  Παράθυρο διαλόγου κοινής χρήσης κλασικής λειτουργίας του SharePoint Online

  Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα κοινή χρήση αρχείων ή φακέλων στο Microsoft 365.

Ανάλογα με την περίπτωσή σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε προβολές αντί για φακέλους, επειδή ενεργοποιούν το φιλτράρισμα, την ομαδοποίηση και τη διαλογή του περιεχομένου με πολλούς τρόπους. Εάν έχετε μια μεγάλη βιβλιοθήκη, ένας συνδυασμός προβολών και φακέλων μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προβολές, ανατρέξτε στο θέμα βίντεο: δημιουργία και επεξεργασία δημόσιων προβολών μιας λίστας ή βιβλιοθήκης.

Δημιουργία φακέλου σε SharePoint Server 2016 ή SharePoint Server 2013

Από προεπιλογή, η εντολή " Νέος φάκελος " είναι ενεργοποιημένη σε SharePoint βιβλιοθήκες εγγράφων. Ένας κάτοχος βιβλιοθήκης ή ένας χρήστης με δικαιώματα σχεδίασης μπορεί να ενεργοποιήσει την εντολή " Νέος φάκελος ".

Βιβλιοθήκη εγγράφων του SharePoint 2016 με επισημασμένο φάκελο
 1. Μεταβείτε στην τοποθεσία που περιέχει τη SharePoint βιβλιοθήκη εγγράφων στην οποία θέλετε να προσθέσετε το φάκελο.

 2. Επιλέξτε τον τίτλο της βιβλιοθήκης στη γραμμή γρήγορης εκκίνησης για να την ανοίξετε ή επιλέξτε ρυθμίσεις Κουμπί "Ρυθμίσεις" του Office 365 και επιλέξτε περιεχόμενα τοποθεσίαςκαι, στη συνέχεια, επιλέξτε τον τίτλο της βιβλιοθήκης στην οποία θέλετε να προσθέσετε φακέλους.

  Σημείωση: Οι σχεδιαστές μπορούν να τροποποιήσουν σημαντικά την εμφάνιση και την περιήγηση μιας τοποθεσίας. Εάν δεν μπορείτε να εντοπίσετε μια επιλογή, όπως μια εντολή, ένα κουμπί ή μια σύνδεση, επικοινωνήστε με το διαχειριστή.

 3. Στην κορδέλα, επιλέξτε την καρτέλα αρχεία και, στη συνέχεια, στην ομάδα Δημιουργία , επιλέξτε Νέος φάκελος.

  Εικόνα της κορδέλας "αρχεία του SharePoint" με επισημασμένο τον νέο φάκελο.

  Σημειώσεις: Εάν η εντολή " Νέος φάκελος " δεν είναι διαθέσιμη, μπορείτε να την ενεργοποιήσετε ξανά με τα κατάλληλα δικαιώματα.

  • Στην καρτέλα βιβλιοθήκη της κορδέλας, επιλέξτε Ρυθμίσεις βιβλιοθήκηςκαι, στη συνέχεια, επιλέξτε ρυθμίσεις για προχωρημένους.

  • Στην ενότητα "φάκελος", για να είναι διαθέσιμη η εντολή "δημιουργία νέου φακέλου", βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η επιλογή " Ναι ".

  • Επιλέξτε OK.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Νέος φάκελος , πληκτρολογήστε ένα όνομα φακέλου στο πεδίο όνομα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αποθήκευση.

  Προαιρετικά, μπορείτε να προσκαλέσετε άτομα για να κάνετε κοινή χρήση του φακέλου.

  Παράθυρο διαλόγου "δημιουργία κοινόχρηστου φακέλου" του SharePoint 2016

  Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα κοινή χρήση εγγράφων ή φακέλων στον SharePoint Server.

 5. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε Δημιουργία.

Σημειώσεις: 

 • Για να αλλάξετε το όνομα του φακέλου αργότερα, επιλέξτε . .. (ελλείψεις) και στο παράθυρο διαλόγου, επιλέξτε . .. (ελλείψεις) και, στη συνέχεια, επιλέξτε Μετονομασία. Στο πεδίο όνομα , αλλάξτε το όνομα του φακέλου.

  Εάν δεν βλέπετε τη Μετονομασία, επιλέξτε Επεξεργασία ιδιοτήτωνκαι αλλάξτε το πεδίο όνομα . Όταν τελειώσετε, επιλέξτε Αποθήκευση.

 • Για να μεταβείτε γρήγορα στο επόμενο επίπεδο προς τα επάνω στην ιεραρχία φακέλων, στην κορδέλα, επιλέξτε την καρτέλα βιβλιοθήκη και, στη συνέχεια, επιλέξτε Περιήγηση προς τα επάνω.

Ανάλογα με την περίπτωσή σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε προβολές αντί για φακέλους, επειδή ενεργοποιούν το φιλτράρισμα, την ομαδοποίηση και τη διαλογή του περιεχομένου με πολλούς τρόπους. Εάν έχετε μια μεγάλη βιβλιοθήκη, ένας συνδυασμός προβολών και φακέλων μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προβολές, ανατρέξτε στο θέμα βίντεο: δημιουργία και επεξεργασία δημόσιων προβολών μιας λίστας ή βιβλιοθήκης.

Δημιουργία φακέλου στο SharePoint Server 2010

Από προεπιλογή, η εντολή " Νέος φάκελος " εμφανίζεται σε SharePoint βιβλιοθήκες εγγράφων. Ένας κάτοχος βιβλιοθήκης ή ένας χρήστης με δικαιώματα σχεδίασης για τη βιβλιοθήκη μπορεί να ενεργοποιήσει την εντολή " Νέος φάκελος ".

Βιβλιοθήκη εγγράφων του SharePoint 2010 με επισημασμένο φάκελο
 1. Μεταβείτε στην τοποθεσία που περιέχει τη SharePoint βιβλιοθήκη εγγράφων για την οποία θέλετε να προσθέσετε το φάκελο.

 2. Για να ανοίξετε το όνομα της βιβλιοθήκης, στη γραμμή γρήγορης εκκίνησης και επιλέξτε την. Εναλλακτικά, επιλέξτε Ενέργειες τοποθεσίας, επιλέξτε Προβολή όλου του περιεχομένου τοποθεσίαςκαι, στη συνέχεια, στην ενότητα κατάλληλες βιβλιοθήκες, επιλέξτε το όνομα της βιβλιοθήκης.

  Σημείωση: Οι σχεδιαστές μπορούν να τροποποιήσουν σημαντικά την εμφάνιση και την περιήγηση μιας τοποθεσίας. Εάν δεν μπορείτε να εντοπίσετε μια επιλογή, όπως μια εντολή, ένα κουμπί ή μια σύνδεση, επικοινωνήστε με το διαχειριστή σας.

 3. Στην κορδέλα, στην ενότητα Εργαλεία βιβλιοθήκης , επιλέξτε την καρτέλα έγγραφα και, στη συνέχεια, στην ομάδα Δημιουργία , επιλέξτε Νέος φάκελος.

  Κορδέλα εγγράφων του SharePoint 2010 με επισήμανση στον νέο φάκελο

  Σημείωση: Το άτομο που δημιούργησε τη βιβλιοθήκη σας μπορεί να έχει καθορίσει ότι οι φάκελοι δεν μπορούν να δημιουργηθούν στη βιβλιοθήκη. Σε αυτή την περίπτωση, η εντολή " Νέος φάκελος " δεν είναι διαθέσιμη.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Νέος φάκελος , στο πεδίο όνομα , πληκτρολογήστε ένα όνομα φακέλου και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK.

  Παράθυρο διαλόγου "νέος φάκελος" του SharePoint 2010.

  Σημείωση: Για να αλλάξετε το όνομα του φακέλου αργότερα, επιλέξτε το κάτω βέλος στη γραμμή με το φάκελο και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επεξεργασία ιδιοτήτων. Στο πεδίο όνομα , αλλάξτε το όνομα του φακέλου.

Ανάλογα με την περίπτωσή σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε προβολές αντί για φακέλους, επειδή ενεργοποιούν το φιλτράρισμα, την ομαδοποίηση και τη διαλογή του περιεχομένου με πολλούς τρόπους. Εάν έχετε μια μεγάλη βιβλιοθήκη, ένας συνδυασμός προβολών και φακέλων μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία, αλλαγή ή διαγραφή μιας προβολής.

Δημιουργία φακέλου στο SharePoint Server 2007

Από προεπιλογή, το μενού " Νέος φάκελος " εμφανίζεται σε SharePoint βιβλιοθήκες. Ένας κάτοχος βιβλιοθήκης μπορεί να ενεργοποιήσει το μενού " Νέος φάκελος ".

 1. Εάν η SharePoint βιβλιοθήκη εγγράφων δεν είναι ήδη ανοιχτή, στη γραμμή γρήγορης εκκίνησης , επιλέξτε το όνομά της.

 2. Στο μενού 'Δημιουργία' μενού Δημιουργία , επιλέξτε Νέος φάκελος.

 3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα φακέλου και επιλέξτε OK.

Ανάλογα με την περίπτωσή σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε προβολές αντί για φακέλους, επειδή ενεργοποιούν το φιλτράρισμα, την ομαδοποίηση και τη διαλογή του περιεχομένου με πολλούς τρόπους. Εάν έχετε μια μεγάλη βιβλιοθήκη, ένας συνδυασμός προβολών και φακέλων μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία, αλλαγή ή διαγραφή μιας προβολής.

Ποια έκδοση του SharePoint χρησιμοποιείτε;

Εάν δεν είστε βέβαιοι ποια έκδοση του SharePoint έχετε, ανατρέξτε στο θέμα Ποια έκδοση του SharePoint χρησιμοποιώ;.

Άλλα θέματα σε φακέλους και αρχεία

Μετακίνηση ή αντιγραφή φακέλου, αρχείου ή σύνδεσης σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων

Διαγραφή αρχείου, φακέλου ή σύνδεσης από μια βιβλιοθήκη εγγράφων του SharePoint

Δημιουργία φακέλου σε μια λίστα του SharePoint

Διαγραφή φακέλου από λίστα του SharePoint

Στείλτε μας τα σχόλιά σας

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο; Έλειπε περιεχόμενο; Εάν Ναι, ενημερώστε μας για το τι είναι συγκεχυμένο ή λείπει στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας. Συμπεριλάβετε την έκδοση του SharePoint, του λειτουργικού συστήματος και του προγράμματος περιήγησης πουέχετε. Θα χρησιμοποιήσουμε τα σχόλιά σας για να ελέγξτε ξανά τα γεγονότα, να προσθέσετε πληροφορίες και να ενημερώσετε αυτό το άρθρο.

Σημείωση:  Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας πείτε εάν σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×