Δημιουργία τύπων υπό όρους

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Έλεγχος αν οι συνθήκες είναι αληθείς ή ψευδείς και η πραγματοποίηση λογική συγκρίσεις μεταξύ παραστάσεις είναι κοινά και για πολλές εργασίες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το AND, ή, δενκαι συναρτήσεις IF για να δημιουργήσετε τύπους υπό όρους.

Για παράδειγμα, η συνάρτηση IF χρησιμοποιεί τα ακόλουθα ορίσματα.

Τύπος με τη συνάρτηση if

Τύπος που χρησιμοποιεί τη συνάρτηση IF

λογικός_έλεγχος Εικόνα κουμπιού : Η συνθήκη που θέλετε να ελέγξετε.

Επεξήγηση 2 value_if_true: Η τιμή που επιστρέφεται εάν η συνθήκη είναι True.

Εικόνα κουμπιού value_if_false: Η τιμή που επιστρέφεται εάν η συνθήκη είναι False.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας τύπων, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία ή διαγραφή ενός τύπου.

Τι θέλετε να κάνετε;

Δημιουργία τύπου υπό όρους που έχει ως αποτέλεσμα μια λογική τιμή (TRUE ή FALSE)

Δημιουργία τύπου υπό όρους που έχει ως αποτέλεσμα έναν άλλο υπολογισμό ή τιμές εκτός από TRUE ή FALSE

Δημιουργία ενός τύπου υπό όρους που έχει ως αποτέλεσμα μια λογική τιμή (TRUE ή FALSE)

Για να εκτελέσετε αυτήν την εργασία, χρησιμοποιήστε τις συναρτήσεις AND, ήκαι δεν και τελεστές, όπως φαίνεται στο παρακάτω παράδειγμα.

Παράδειγμα

Το παράδειγμα θα είναι πιο κατανοητό, αν το αντιγράψετε σε ένα κενό φύλλο εργασίας.

Τρόπος αντιγραφής ενός παραδείγματος

 1. Επιλέξτε το παράδειγμα σε αυτό το άρθρο.

  Σημαντικό: Μην επιλέξετε τις κεφαλίδες στήλης ή γραμμής.

  Επιλογή παραδείγματος από τη βοήθεια στο Excel 2013 για Windows

  Επιλογή παραδείγματος από τη Βοήθεια

 2. Πιέστε CTRL+C.

 3. Στο Excel, δημιουργήστε ένα κενό βιβλίο ή φύλλο εργασίας.

 4. Στο φύλλο εργασίας, επιλέξτε το κελί A1 και πιέστε CTRL+V.

Σημαντικό: Για να λειτουργήσει σωστά το παράδειγμα, πρέπει να το επικολλήσετε στο κελί A1 του φύλλου εργασίας.

 1. Για εναλλαγή μεταξύ της προβολής των αποτελεσμάτων και της προβολής των τύπων που επιστρέφονται από τα αποτελέσματα, πιέστε CTRL+` (βαρεία) ή, στην καρτέλα Τύποι, της ομάδας Έλεγχος τύπου, κάντε κλικ στο κουμπί Εμφάνιση τύπων.

Αφού αντιγράψετε το παράδειγμα σε ένα κενό φύλλο εργασίας, μπορείτε να το προσαρμόσετε στις ανάγκες σας.

1

2

3%

-4

5

6

789


10


1112

A

B

Δεδομένα

15

9

8

Οδοντωτοί κύλινδροι

Μηχανήματα

Τύπος

Περιγραφή (Αποτέλεσμα)

=AND(A2>A3, A2<A4)

Καθορίζει εάν η τιμή στο κελί A2 είναι μεγαλύτερη από την τιμή στο A3 και, επίσης, εάν η τιμή στο A2 είναι μικρότερη από την τιμή στο A4. (FALSE)

=OR(A2>A3, A2<A4)

Καθορίζει εάν η τιμή στο κελί A2 είναι μεγαλύτερη από την τιμή στο A3 ή εάν η τιμή στο A2 είναι μικρότερη από την τιμή στο A4. (TRUE)

=NOT(A2+A3=24)

Καθορίζει εάν το άθροισμα των κελιών στα κελιά A2 και A3 δεν είναι ίσο με το 24. (FALSE)

=NOT(A5="Οδοντωτοί κύλινδροι")

Καθορίζει εάν η τιμή στο κελί A5 δεν ταυτίζεται με την τιμή "Οδοντωτοί κύλινδροι." (FALSE)

=OR(A5<>"Οδοντωτοί κύλινδροι",A6 = "Μηχανήματα")

Καθορίζει εάν η τιμή στο κελί A5 δεν ταυτίζεται με την τιμή "Οδοντωτοί κύλινδροι" ή εάν η τιμή στο A6 ταυτίζεται με την τιμή "Μηχανήματα." (TRUE)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις συναρτήσεις, ανατρέξτε στο θέμα συνάρτηση AND, συνάρτηση ORκαι συνάρτηση NOT.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία τύπου υπό όρους που έχει ως αποτέλεσμα έναν άλλο υπολογισμό ή τιμές διαφορετικές των TRUE ή FALSE.

Για να εκτελέσετε αυτή την εργασία, χρησιμοποιήστε τις συναρτήσεις και τους τελεστές IF, AND και OR, όπως περιγράφεται στο παρακάτω παράδειγμα.

Παράδειγμα

Το παράδειγμα θα είναι πιο κατανοητό, αν το αντιγράψετε σε ένα κενό φύλλο εργασίας.

Τρόπος αντιγραφής ενός παραδείγματος

 1. Επιλέξτε το παράδειγμα σε αυτό το άρθρο.

Σημαντικό: Μην επιλέξετε τις κεφαλίδες στήλης ή γραμμής.

Επιλογή παραδείγματος από τη βοήθεια στο Excel 2013 για Windows

Επιλογή παραδείγματος από τη Βοήθεια

 1. Πιέστε CTRL+C.

 2. Στο Excel, δημιουργήστε ένα κενό βιβλίο ή φύλλο εργασίας.

 3. Στο φύλλο εργασίας, επιλέξτε το κελί A1 και πιέστε CTRL+V.

Σημαντικό: Για να λειτουργήσει σωστά το παράδειγμα, πρέπει να το επικολλήσετε στο κελί A1 του φύλλου εργασίας.

 1. Για εναλλαγή μεταξύ της προβολής των αποτελεσμάτων και της προβολής των τύπων που επιστρέφονται από τα αποτελέσματα, πιέστε CTRL+` (βαρεία) ή, στην καρτέλα Τύποι, της ομάδας Έλεγχος τύπου, κάντε κλικ στο κουμπί Εμφάνιση τύπων.

Αφού αντιγράψετε το παράδειγμα σε ένα κενό φύλλο εργασίας, μπορείτε να το προσαρμόσετε στις ανάγκες σας.

1

2

3%

-4

5

6

7


891011
121314
1516

A

B

Δεδομένα

15

9

8

Οδοντωτοί κύλινδροι

Μηχανήματα

Τύπος

Περιγραφή (Αποτέλεσμα)

=IF(A2=15, "OK", "Not OK")

Εάν η τιμή του κελιού A2 ισούται με 15, το αποτέλεσμα θα είναι "OK". Διαφορετικά, το αποτέλεσμα θα είναι "Όχι OK." (OK)

=IF(A2<>15, "OK", "Not OK")

Εάν η τιμή του κελιού A2 δεν ισούται με 15, το αποτέλεσμα θα είναι "OK". Διαφορετικά, το αποτέλεσμα θα είναι "Όχι OK." (Όχι OK)

=IF(NOT(A2<=15), "OK", "Not OK")

Εάν η τιμή του κελιού A2 δεν είναι μικρότερη ή ίση με 15, το αποτέλεσμα θα είναι "OK". Διαφορετικά, το αποτέλεσμα θα είναι "Όχι OK." (Όχι OK)

=IF(A5<>"SPROCKETS", "OK", "Not OK")

Εάν η τιμή του κελιού A2 δεν ισούται με "Οδοντωτοί κύλινδροι", το αποτέλεσμα θα είναι "OK". Διαφορετικά, το αποτέλεσμα θα είναι "Όχι OK." (Όχι OK)

=IF(AND(A2>A3, A2<A4), "OK", "Not OK")

Εάν η τιμή στο κελί A2 είναι μεγαλύτερη από την τιμή στο A3 και η τιμή στο A2 είναι επίσης μικρότερη από την τιμή στο A4, το αποτέλεσμα θα είναι "OK." Διαφορετικά, το αποτέλεσμα θα είναι "Όχι OK." (Όχι OK)

=IF(AND(A2<>A3, A2<>A4), "OK", "Not OK")

Εάν η τιμή στο κελί A2 δεν ισούται με την τιμή στο A3 και η τιμή στο A2 επίσης δεν είναι ίση με την τιμή στο A4, το αποτέλεσμα θα είναι "OK". Διαφορετικά, το αποτέλεσμα θα είναι "Όχι OK." (OK)

=IF(OR(A2>A3, A2<A4), "OK", "Not OK")

Εάν η τιμή στο κελί A2 είναι μεγαλύτερη από την τιμή στο A3 και η τιμή στο A2 είναι επίσης μικρότερη από την τιμή στο A4, το αποτέλεσμα θα είναι "OK." Διαφορετικά, το αποτέλεσμα θα είναι "Όχι OK." (OK)

=IF(OR(A5<>"Οδοντωτοί κύλινδροι", A6<>"Μηχανήματα"), "OK", "Not OK")

Εάν η τιμή στο κελί A5 δεν ισούται με "Οδοντωτοί κύλινδροι" ή η τιμή στο κελί A6 δεν ισούται με"Μηχανήματα", τότε το αποτέλεσμα θα είναι "OK". Διαφορετικά, το αποτέλεσμα θα είναι "Όχι OK." (Όχι OK)

=IF(OR(A2<>A3, A2<>A4), "OK", "Not OK")

Εάν η τιμή στο κελί A2 δεν ισούται με την τιμή στο A3 ή η τιμή στο A2 δεν ισούται με την τιμή στο A4, το αποτέλεσμα θα είναι "OK." Διαφορετικά, το αποτέλεσμα θα είναι "Όχι OK." (OK)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις συναρτήσεις, ανατρέξτε στο θέμα συνάρτηση IF, συνάρτηση ANDκαι OR συνάρτηση.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×