Δημιουργία τύπων του Power Query στο Excel

Σημείωση:  Το Power Query είναι γνωστό ως Λήψη και μετασχηματισμός στο Excel 2016. Οι πληροφορίες που παρέχονται εδώ ισχύουν και για τα δύο. Για να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε στο θέμα Λήψη και μετασχηματισμός στο Excel 2016.

Για να δημιουργήσετε τύπους του Power Query στο Excel, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη γραμμή τύπων της Επεξεργασίας ερωτήματος ή το Πρόγραμμα επεξεργασίας για προχωρημένους.Η Επεξεργασία ερωτήματος είναι ένα εργαλείο που περιλαμβάνεται στο Power Query και σας επιτρέπει να δημιουργήσετε ερωτήματα δεδομένων και τύπους στο Power Query.Η γλώσσα που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία αυτών των τύπων είναι η Γλώσσα τύπων του Power Query.Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πολλούς τύπους του Power Query, για να ανακαλύψετε, να συνδυάσετε και να περιορίσετε δεδομένα.Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πλήρες εύρος των τύπων του Power Query, ανατρέξτε στο θέμα Κατηγορίες τύπων του Power Query.

Ας δημιουργήσουμε έναν απλό τύπο και, στη συνέχεια, ας δημιουργήσουμε έναν σύνθετο τύπο.

Δημιουργία απλού τύπου

Για ένα παράδειγμα απλού τύπου, ας μετατρέψουμε μια τιμή κειμένου σε σωστή γραφή χρησιμοποιώντας τον τύπο Text.Proper() .

 1. Στην καρτέλα POWER QUERY της Κορδέλας, επιλέξτε Από άλλες προελεύσεις > Κενό ερώτημα.

  Η Κορδέλα του Power Query
 2. Στη γραμμή τύπων της Επεξεργασίας ερωτήματος, πληκτρολογήστε = Text.Proper("text value"), και πατήστε το πλήκτρο Enter ή επιλέξτε το εικονίδιο Enter. Επεξεργασία τύπων

 3. Το Power Query εμφανίζει τα αποτελέσματα στο παράθυρο του αποτελεσμάτων τύπου.

 4. Για να δείτε το αποτέλεσμα σε ένα φύλλο εργασίας του Excel, επιλέξτε Κλείσιμο και φόρτωση.

Το αποτέλεσμα θα έχει περίπου αυτή την εμφάνιση σε ένα φύλλο εργασίας:

Text.Proper

Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε σύνθετους τύπους ερωτήματος στην Επεξεργασία ερωτήματος.

Δημιουργία σύνθετου τύπου

Για ένα παράδειγμα σύνθετου τύπου, ας μετατρέψουμε το κείμενο μιας στήλης σε σωστή γραφή χρησιμοποιώντας έναν συνδυασμό τύπων.Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη γλώσσα τύπων του Power Query για να συνδυάσετε πολλούς τύπους σε βήματα ερωτήματος που έχουν αποτέλεσμα ένα σύνολο δεδομένων.Το αποτέλεσμα μπορεί να εισαχθεί σε ένα φύλλο εργασίας του Excel.

Σημείωση: Αυτό το θέμα είναι μια εισαγωγή στους σύνθετους τύπους του Power Query.Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τους τύπους του Power Query, ανατρέξτε στο θέμα Μάθετε για τους τύπους του Power Query.

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι έχετε έναν πίνακα του Excel με τα ονόματα προϊόντων που θέλετε να μετατρέψετε σε σωστή γραφή.

Ο αρχικός πίνακας έχει την εξής εμφάνιση:

Πριν

Ο πίνακας που θα προκύψει θέλετε να έχει αυτή την εμφάνιση:

Μετά

Ας εξετάσουμε τα βήματα του τύπου ερωτήματος, για να αλλάξετε τον αρχικό πίνακα, ώστε οι τιμές στο ProductName να έχουν τη σωστή γραφή.

Παράδειγμα σύνθετου ερωτήματος με χρήση του Προγράμματος επεξεργασίας για προχωρημένους

Για να εκκαθαρίσετε τον αρχικό πίνακα, χρησιμοποιείτε το Πρόγραμμα επεξεργασίας για προχωρημένους για να δημιουργήσετε βήματα τύπου ερωτήματος.Ας δημιουργήσουμε κάθε βήμα τύπου ερωτήματος, για να δείτε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να δημιουργήσετε ένα σύνθετο ερώτημα.Όλα τα βήματα του τύπου ερωτήματος παρατίθενται παρακάτω.Όταν δημιουργείτε ένα σύνθετο ερώτημα, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

 • Δημιουργήστε μια σειρά βημάτων τύπου ερωτήματος που ξεκινούν με τη δήλωση let.Έχετε υπόψη ότι στη γλώσσα τύπου του Power Query γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων.

 • Κάθε βήμα τύπου ερωτήματος βασίζεται σε ένα προηγούμενο βήμα με παραπομπή στο βήμα κατά όνομα.

 • Δημιουργήστε το βήμα τύπου ερωτήματος χρησιμοποιώντας τη δήλωση in.Γενικά, το τελευταίο βήμα ερωτήματος χρησιμοποιείται ως το τελικό αποτέλεσμα in του συνόλου δεδομένων.

Βήμα 1 - Άνοιγμα του Προγράμματος επεξεργασίας για προχωρημένους

 1. Στην καρτέλα POWER QUERY της κορδέλας, επιλέξτε Από άλλες προελεύσεις > Κενό ερώτημα.

 2. Στην Επεξεργασία ερωτήματος, επιλέξτε Πρόγραμμα επεξεργασίας για προχωρημένους.

  Πρόγραμμα επεξεργασίας για προχωρημένους

 3. Θα εμφανιστεί το Πρόγραμμα επεξεργασίας για προχωρημένους.

  Πρόγραμμα επεξεργασίας για προχωρημένους 2

Βήμα 2 - Ορισμός της αρχικής προέλευσης

Στο Πρόγραμμα επεξεργασίας για προχωρημένους:

 1. Χρησιμοποιήστε μια δήλωση let, η οποία αντιστοιχίζει τον τύπο Προέλευση = Excel.CurrentWorkbook().Αυτό θα χρησιμοποιήσει έναν πίνακα του Excel ως προέλευση δεδομένων.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τύπο Excel.CurrentWorkbook(), ανατρέξτε στο θέμα Excel.CurrentWorkbook.

 2. Αντιστοιχίστε την Προέλευση στο αποτέλεσμα in.

  let Source =
  Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Orders"]}[Content]
  in Source
 3. Το σύνθετο ερώτημα θα έχει την εξής εμφάνιση στο Πρόγραμμα επεξεργασίας για προχωρημένους.

  Πρόγραμμα επεξεργασίας για προχωρημένους 3
 4. Για να δείτε τα αποτελέσματα σε ένα φύλλο εργασίας:

  1. Κάντε κλικ στο στοιχείο Τέλος.

  2. Στην κορδέλα της Επεξεργασίας ερωτήματος, κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο και φόρτωση.

Βήμα 1 - Πρόγραμμα επεξεργασίας για προχωρημένους

Το αποτέλεσμα έχει αυτή την εμφάνιση σε ένα φύλλο εργασίας:

Βήμα 1 - Αποτέλεσμα

Βήμα 3: Προβιβασμός της πρώτης γραμμής σε κεφαλίδες

Για να μετατρέψετε τις τιμές στη στήλη ProductName σε κατάλληλο κείμενο, πρέπει πρώτα να προβιβάσετε την πρώτη γραμμή ώστε το κείμενό της να γίνει κεφαλίδες στηλών.Αυτό μπορείτε να το κάνετε στο Πρόγραμμα επεξεργασίας για προχωρημένους:

 1. Προσθέστε έναν τύπο #"First Row as Header" = Table.PromoteHeaders() στα βήματα του τύπου ερωτήματος και παραπέμψτε στην Προέλευση για την προέλευση δεδομένων.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τύπο Table.PromoteHeaders(), ανατρέξτε στο θέμα Table.PromoteHeaders.

 2. Αντιστοιχίστε τον τύπο #"First Row as Header" στο αποτέλεσμα.

  let
    Source = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Orders"]}[Content],
    #"First Row as Header" = Table.PromoteHeaders(Source)
  in
    #"First Row as Header"

Το αποτέλεσμα έχει αυτή την εμφάνιση σε ένα φύλλο εργασίας:

Βήμα 3 - Αποτέλεσμα

Βήμα 4 - Αλλαγή κάθε τιμής σε μια στήλη σε σωστό κείμενο

Για να μετατρέψετε κάθε τιμή της στήλης ProductName σε κατάλληλο κείμενο, χρησιμοποιείτε τον τύπο Table.TransformColumns() και παραπέμπετε στο βήμα τύπου ερωτήματος "First Row as Header".Αυτό μπορείτε να το κάνετε στο Πρόγραμμα επεξεργασίας για προχωρημένους:

 1. Προσθέστε έναν τύπο #"Capitalized Each Word" = Table.TransformColumns() στα βήματα του τύπου ερωτήματος και παραπέμψτε στον τύπο #"First Row as Header" για την προέλευση δεδομένων.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τύπο Table.TransformColumns(), ανατρέξτε στο θέμα Table.TransformColumns.

 2. Αντιστοιχίστε τον τύπο #"Capitalized Each Word" στο αποτέλεσμα in.

let
  Source = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Orders"]}[Content],
  #"First Row as Header" = Table.PromoteHeaders(Source),
  #"Capitalized Each Word" = Table.TransformColumns(#"First Row as Header",{{"ProductName", Text.Proper}})
in
  #"Capitalized Each Word"

Το τελικό αποτέλεσμα θα αλλάξει κάθε τιμή της στήλης ProductName στο σωστό κείμενο και θα έχει την εξής εμφάνιση σε ένα φύλλο εργασίας:

Βήμα 4 - Αποτέλεσμα

Με τη γλώσσα τύπων του Power Query μπορείτε να δημιουργήσετε απλά και σύνθετα ερωτήματα για τον εντοπισμό, τον συνδυασμό και τον περιορισμό των δεδομένων.Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το Power Query, ανατρέξτε στο θέμα Βοήθεια για το Microsoft Power Query για Excel.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×