Δημιουργία τύπων για υπολογισμούς στο Power Pivot

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Σε αυτό το άρθρο, θα εξετάσουμε τα βασικά σημεία της δημιουργίας τύπων υπολογισμού τόσο για υπολογιζόμενες στήλες και μετρήσεις σε Power Pivot. Εάν είστε νέος χρήστης του DAX, φροντίστε να αναλάβετε τον έλεγχο γρήγορη έναρξη: Μάθετε τα βασικά στοιχεία DAX σε 30 λεπτά.

Βασικές αρχές σχετικά με τους τύπους

Το Power Pivot παρέχει τις Παραστάσεις ανάλυσης δεδομένων (DAX), για τη δημιουργία προσαρμοσμένων υπολογισμών σε πίνακες Power Pivot και σε Συγκεντρωτικούς πίνακες του Excel. Η γλώσσα DAX περιλαμβάνει ορισμένες από τις συναρτήσεις που χρησιμοποιούνται σε τύπους του Excel, καθώς και πρόσθετες συναρτήσεις, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί έτσι, ώστε να λειτουργούν με σχεσιακά δεδομένα και να εκτελούν δυναμική συγκέντρωση.

Ορίστε ορισμένοι βασικοί τύποι που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε μια υπολογιζόμενη στήλη:

Τύπος

Περιγραφή

=TODAY()

Εισάγει τη σημερινή ημερομηνία σε κάθε γραμμή της στήλης.

=3

Εισάγει την τιμή 3 σε κάθε γραμμή της στήλης.

=[Column1] + [Column2]

Προσθέτει τις τιμές στην ίδια γραμμή των στηλών [Column1] και [Column2] και τοποθετεί τα αποτελέσματα στην ίδια γραμμή της υπολογιζόμενης στήλης.

Μπορείτε να δημιουργήσετε τύπους του Power Pivot για υπολογιζόμενες στήλες κατά τον ίδιο τρόπο με τον οποίο δημιουργείτε τύπους στο Microsoft Excel.

Όταν δημιουργείτε έναν τύπο, χρησιμοποιήστε τα παρακάτω βήματα:

 • Κάθε τύπος πρέπει να ξεκινά με ένα σύμβολο ίσον (=).

 • Μπορείτε να πληκτρολογήσετε ή να επιλέξετε ένα όνομα συνάρτησης, ή να πληκτρολογήσετε μια παράσταση.

 • Αρχίσετε πληκτρολογώντας τα πρώτα γράμματα της συνάρτησης ή του ονόματος που θέλετε, και η Αυτόματη Καταχώρηση εμφανίζει μια λίστα με τις διαθέσιμες συναρτήσεις, τους πίνακες και τις στήλες. Πατήστε το πλήκτρο TAB για να προσθέσετε ένα στοιχείο από τη λίστα Αυτόματης Καταχώρησης στον τύπο.

 • Κάντε κλικ στο κουμπί Fx για να εμφανίσετε μια λίστα με τις διαθέσιμες συναρτήσεις. Για να επιλέξετε μια συνάρτηση από την αναπτυσσόμενη λίστα, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να επισημάνετε το στοιχείο, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK για να προσθέσετε τη συνάρτηση στον τύπο.

 • Δώστε τα ορίσματα στη συνάρτηση επιλέγοντάς τα από μια αναπτυσσόμενη λίστα πιθανών πινάκων και στηλών ή πληκτρολογώντας τιμές ή κάποια άλλη συνάρτηση.

 • Ελέγξτε για τυχόν σφάλματα σύνταξης, βεβαιωθείτε ότι όλες οι παρενθέσεις είναι κλειστές και ότι οι στήλες, οι πίνακες και οι τιμές αναφέρονται σωστά.

 • Πατήστε το πλήκτρο ENTER για να αποδεχτείτε τον τύπο.

Σημείωση: Σε μια υπολογιζόμενη στήλη, μόλις αποδεχτείτε τον τύπο, η στήλη συμπληρώνεται με τιμές. Σε μια μέτρηση, πατώντας το πλήκτρο ENTER αποθηκεύει τον ορισμό μέτρηση.

Δημιουργία απλού τύπου

Για να δημιουργήσετε μια υπολογιζόμενη στήλη με έναν απλό τύπο

Ημερομηνία πώλησης

Υποκατηγορία

Προϊόν

Sales

Quantity

5/1/2009

Βοηθήματα

Θήκη μεταφοράς

254995

68

5/1/2009

Βοηθήματα

Φορτιστής μπαταριών μικρού μεγέθους

1099,56

44

5/1/2009

Ψηφιακή

Ψηφιακή μικρού μεγέθους

6512

44

6/1/2009

Βοηθήματα

Φακός μετατροπής Telephoto

1662,5

18

6/1/2009

Βοηθήματα

Τρίποδο

938,34

18

6/1/2009

Βοηθητικός εξοπλισμός

Καλώδιο USB

1230,25

26

 1. Επιλέξτε και αντιγράψτε δεδομένα από τον παραπάνω πίνακα, συμπεριλαμβανομένων των επικεφαλίδων του πίνακα.

 2. Στο Power Pivot, κάντε κλικ στις επιλογές Κεντρική> Επικόλληση.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Προεπισκόπηση επικόλλησης, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή ο > στήλες > ΣχεδίασηΠροσθήκη.

 5. Στη γραμμή τύπου πάνω από τον πίνακα, πληκτρολογήστε τον ακόλουθο τύπο.

  = [Sales] / [Ποσότητα]

 6. Πατήστε το πλήκτρο ENTER για να αποδεχτείτε τον τύπο.

Οι τιμές συμπληρώνονται, στη συνέχεια, στη νέα υπολογιζόμενη στήλη για όλες τις γραμμές.

Συμβουλές για τη χρήση της Αυτόματης Καταχώρησης

 • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Αυτόματη Καταχώρηση τύπου στο μέσον ενός υπάρχοντος τύπου με ένθετες συναρτήσεις. Το κείμενο που βρίσκεται ακριβώς πριν από το σημείο εισαγωγής χρησιμοποιείται για την εμφάνιση τιμών στην αναπτυσσόμενη λίστα, ενώ το κείμενο που βρίσκεται μετά το σημείο εισαγωγής παραμένει αμετάβλητο.

 • Το Power Pivot δεν προσθέτει τη δεξιά παρένθεση συναρτήσεων, ούτε αντιστοιχεί αυτόματα παρενθέσεις. Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι κάθε συνάρτηση είναι συντακτικά σωστή διαφορετικά δεν μπορείτε να αποθηκεύσετε ή να χρησιμοποιήσετε τον τύπο. Το Power Pivot επισημαίνει τις παρενθέσεις, ώστε να μπορείτε να ελέγχετε πιο εύκολα εάν έχουν κλείσει σωστά.

Εργασία με πίνακες και στήλες

Το Power Pivot είναι παρόμοιο με τους πίνακες του Excel, αλλά διαφέρουν όσον αφορά τον τρόπο λειτουργίας τους με δεδομένα και τύπους:

 • Οι τύποι στο Power Pivot λειτουργούν μόνο με πίνακες και στήλες, όχι με μεμονωμένα κελιά, αναφορές περιοχών ή πίνακες.

 • Οι τύποι μπορεί να χρησιμοποιούν σχέσεις για τη λήψη τιμών από σχετικούς πίνακες. Οι τιμές που ανακτώνται σχετίζονται πάντα με την τρέχουσα τιμή γραμμής.

 • Δεν μπορείτε να επικολλήσετε τύπους του Power Pivot σε ένα φύλλο εργασίας του Excel και το αντίστροφο.

 • Δεν μπορείτε να έχετε ακανόνιστα δεδομένα όπως σε ένα φύλλο εργασίας του Excel. Κάθε γραμμή του πίνακα πρέπει να περιέχει τον ίδιο αριθμό στηλών. Ωστόσο, μπορείτε να έχετε κενές τιμές σε ορισμένες στήλες. Οι πίνακες δεδομένων του Excel και οι πίνακες δεδομένων του Power Pivot δεν είναι εναλλάξιμοι, αλλά μπορείτε να συνδεθείτε με πίνακες του Excel από το Power Pivot και να επικολλήσετε δεδομένα του Excel στο Power Pivot. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα θέματα Προσθήκη δεδομένων φύλλου εργασίας σε μοντέλο δεδομένων χρησιμοποιώντας συνδεδεμένο πίνακα και Αντιγραφή και επικόλληση γραμμών σε μοντέλο δεδομένων στο PowerPivot.

Δημιουργία αναφορών σε πίνακες και στήλες σε τύπους και παραστάσεις

Μπορείτε να αναφέρεστε σε οποιονδήποτε πίνακα και στήλη χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο όνομα του πίνακα και της στήλης. Για παράδειγμα, ο τύπος που ακολουθεί δείχνει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται αναφορά σε στήλες από δύο πίνακες χρησιμοποιώντας το πλήρως προσδιορισμένο όνομα:

= SUM ("νέα Sales'[Amount]) + SUM('Past Sales'[Amount])

Κατά την αξιολόγηση της έναν τύπο, Power Pivot πρώτα ελέγχει για σύνταξη γενικά και, στη συνέχεια, ελέγχει τα ονόματα των στηλών και πινάκων που παρέχετε σε σχέση με πιθανές στηλών και πινάκων στο τρέχον περιβάλλον. Εάν το όνομα είναι ασαφής ή εάν δεν είναι δυνατή η εύρεση της στήλης ή του πίνακα, θα λάβετε ένα σφάλμα στον τύπο σας (μια συμβολοσειρά #ERROR αντί για μια τιμή δεδομένων σε κελιά όπου παρουσιάζεται το σφάλμα). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις ονομάτων πινάκων, στηλών και άλλα αντικείμενα, ανατρέξτε στο θέμα "απαιτήσεις ονομάτων στο προδιαγραφή σύνταξης DAX για το Power Pivot.

Σημείωση: Περιβάλλον είναι μια σημαντική δυνατότητα των μοντέλων δεδομένων Power Pivot που σας επιτρέπει να δημιουργήσετε δυναμικές τύπους. Το περιβάλλον καθορίζεται από τους πίνακες στο μοντέλο δεδομένων, τις σχέσεις μεταξύ των πινάκων και από τυχόν φίλτρα που έχουν εφαρμοστεί. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα περιβάλλον σε τύπους DAX.

Σχέσεις πινάκων

Οι πίνακες μπορούν να σχετίζονται με άλλους πίνακες. Δημιουργώντας σχέσεις μπορείτε να πραγματοποιείτε αναζήτηση δεδομένων σε άλλο πίνακα και να χρησιμοποιείτε σχετικές τιμές για την εκτέλεση πολύπλοκων υπολογισμών. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια υπολογιζόμενη στήλη για να αναζητήσετε όλες τις εγγραφές αποστολής που σχετίζονται με τον τρέχοντα μεταπωλητή, και στη συνέχεια να αθροίσετε το κόστος αποστολής για κάθε μία. Το αποτέλεσμα είναι σαν ένα ερώτημα με παραμέτρους: μπορείτε να υπολογίσετε ένα διαφορετικό άθροισμα για κάθε γραμμή στον τρέχοντα πίνακα.

Πολλές συναρτήσεις DAX απαιτούν μια σχέση μεταξύ των πινάκων, ή ανάμεσα σε πολλούς πίνακες, για να εντοπίσουν τις στήλες στις οποίες αναφέρεστε και να επιστρέψουν κατανοητά αποτελέσματα. Άλλες συναρτήσεις θα επιχειρήσουν να προσδιορίσουν τη σχέση. Ωστόσο, για καλύτερα αποτελέσματα θα πρέπει πάντα να δημιουργείτε μια σχέση όπου αυτό είναι εφικτό.

Όταν εργάζεστε με Συγκεντρωτικούς Πίνακες είναι ιδιαίτερα σημαντικό να συνδέετε όλους τους πίνακες που χρησιμοποιούνται στον Συγκεντρωτικό Πίνακα ώστε να είναι σωστός ο υπολογισμός των δεδομένων σύνοψης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Εργασία με σχέσεις σε Συγκεντρωτικούς Πίνακες.

Αντιμετώπιση των σφαλμάτων σε τύπους

Εάν λάβετε σφάλμα όταν ορίζετε μια υπολογιζόμενη στήλη, ο τύπος ενδεχομένως να περιέχει είτε συντακτικό σφάλμα είτε σημασιολογικό σφάλμα.

Συντακτικό σφάλματα είναι πιο εύκολο να επιλύσετε. Προϋποθέτουν συνήθως έναν παρένθεση ή ένα κόμμα λείπει. Για βοήθεια σχετικά με τη σύνταξη των συναρτήσεων μεμονωμένα, ανατρέξτε στο θέμα Αναφορά συνάρτησης DAX.

Ο άλλος τύπος σφάλματος παρουσιάζεται όταν η σύνταξη είναι σωστή, αλλά η τιμή ή η στήλη στην οποία αναφέρεται δεν έχει νόημα στο περιβάλλον του τύπου. Τέτοια σημασιολογικά σφάλματα ενδέχεται να προκληθούν από οποιοδήποτε από τα εξής προβλήματα:

 • Ο τύπος αναφέρεται σε μια στήλη, έναν πίνακα ή μια συνάρτηση που δεν υπάρχει.

 • Ο τύπος φαίνεται σωστός, αλλά όταν το Power Pivot λαμβάνει τα δεδομένα, βρίσκει μια ασυμφωνία τύπων και εμφανίζει ένα σφάλμα.

 • Ο τύπος μεταβιβάζει έναν εσφαλμένο αριθμό ή τύπο παραμέτρων σε μια συνάρτηση.

 • Ο τύπος αναφέρεται σε μια διαφορετική στήλη που περιέχει ένα σφάλμα και, επομένως, οι τιμές του δεν είναι έγκυρες.

 • Ο τύπος αναφέρεται σε μια στήλη που δεν έχει υποβληθεί σε επεξεργασία. Αυτό μπορεί να συμβεί αν έχετε αλλάξει το βιβλίο εργασίας σε μη αυτόματη λειτουργία, αν έχετε κάνει αλλαγές και στη συνέχεια δεν ανανεώσατε τα δεδομένα ή δεν ενημερώσατε τους υπολογισμούς.

Στις πρώτες τέσσερις περιπτώσεις, το DAX επισημαίνει ολόκληρη τη στήλη που περιέχει τον μη έγκυρο τύπο. Στην τελευταία περίπτωση, το DAX εμφανίζει με γκρι χρώμα τη στήλη για να υποδείξει ότι η στήλη είναι σε μια κατάσταση που δεν έχει υποβληθεί σε επεξεργασία.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×