Δημιουργία τοποθεσιών και δευτερευουσών τοποθεσιών

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Για να δημιουργήσετε μια τοποθεσία από την κεντρική διαχείριση, μπορείτε πρώτα να δημιουργήσετε μια συλλογή τοποθεσιών. Οι δευτερεύουσες τοποθεσίες δημιουργούνται μέσα σε τοποθεσίες ανώτατου επιπέδου και δευτερεύουσες τοποθεσίες και δεν είναι δυνατό να δημιουργηθούν εντός της κεντρικής διαχείρισης.

Τοποθεσίες Web σε εφαρμογές Web του SharePoint οργανώνονται σε συλλογές τοποθεσιών. Κάθε συλλογή τοποθεσιών έχει μια τοποθεσία Web ανώτατου επιπέδου. Αυτής της τοποθεσίας Web ανώτατου επιπέδου μπορούν να έχουν πολλές δευτερεύουσες τοποθεσίες και κάθε δευτερεύουσα τοποθεσία μπορούν να έχουν πολλές δευτερεύουσες τοποθεσίες, για όσα επίπεδα όπως απαιτείται. Όταν δημιουργείτε μια συλλογή τοποθεσιών, δημιουργείται αυτόματα μια τοποθεσία ανώτατου επιπέδου. Κάθε συλλογή τοποθεσιών μπορεί να έχει μόνο μια μεμονωμένη τοποθεσία ανώτατου επιπέδου.

Ιεραρχία τοποθεσιών ανώτατου επιπέδου και δευτερεύουσες τοποθεσίες επιτρέπει, για παράδειγμα, οι χρήστες να έχουν μια κύρια τοποθεσία εργασίας για μια ομάδα ή τμήμα, καθώς και ξεχωριστές τοποθεσίες εργασίας ή κοινόχρηστες τοποθεσίες για έργα. Τοποθεσίες Web ανώτερου επιπέδου και δευτερεύουσες τοποθεσίες επιτρέπουν διάφορα επίπεδα ελέγχου στις δυνατότητες και τις ρυθμίσεις για τις τοποθεσίες. Ο διαχειριστής μιας συλλογής τοποθεσιών μπορεί να ελέγχει ρυθμίσεις και δυνατότητες για την τοποθεσία Web ανώτατου επιπέδου και τυχόν δευτερεύουσες τοποθεσίες κάτω από αυτήν. Για παράδειγμα, εκτός από τις τυπικές εργασίες διαχείρισης για οποιαδήποτε τοποθεσία, ο διαχειριστής μιας συλλογής τοποθεσιών μπορεί:

 • Προσθήκη, διαγραφή ή αλλαγή διαχειριστών συλλογής τοποθεσιών.

 • Διαχείριση άλλες τοποθεσίες στην ιεραρχία της συλλογής τοποθεσιών.

 • Προβολή χρήσης στατιστικών στοιχείων και εκχώρηση χώρου αποθήκευσης.

 • Διαχειριστείτε τον Κάδο Ανακύκλωσης συλλογής τοποθεσιών.

 • Διαχείριση συλλογών Τμήματος Web, το πρότυπο και ροής εργασίας.

 • Διαχειριστείτε τις δυνατότητες που είναι διαθέσιμες στη συλλογή τοποθεσιών.

 • Ρύθμιση παραμέτρων, όπως τοπικές ρυθμίσεις, για την τοποθεσία Web ανώτατου επιπέδου και όλες τις δευτερεύουσες τοποθεσίες.

Ο διαχειριστής μιας δευτερεύουσας τοποθεσίας μπορεί να ελέγχει ρυθμίσεις και δυνατότητες για μόνο αυτήν τη δευτερεύουσα τοποθεσία και ο διαχειριστής της επόμενης δευτερεύουσας τοποθεσίας παρακάτω μπορούν να ελέγχουν ρυθμίσεις και δυνατότητες μόνο για αυτήν τη δευτερεύουσα τοποθεσία. Για παράδειγμα, ο διαχειριστής μιας δευτερεύουσας τοποθεσίας μπορεί:

 • Προσθήκη, διαγραφή ή αλλαγή των δικαιωμάτων χρήστη, εάν έχουν οριστεί μοναδικά δικαιώματα.

 • Προβολή δεδομένων ανάλυσης χρήσης.

 • Αλλαγή τοπικών ρυθμίσεων.

 • Διαχειριστείτε την κύρια σελίδα τύπος περιεχομένου τοποθεσίας και συλλογές στηλών τοποθεσίας.

 • Διαχείριση συζητήσεων Web και ειδοποιήσεων.

 • Αλλαγή του οργανισμού όνομα και περιγραφή, θέμα και κεντρική σελίδα τοποθεσίας.

Σημείωση: Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε τους χρήστες να δημιουργήσουν τις δικές τους τοποθεσίες ανώτατου επιπέδου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Ρύθμιση παραμέτρων δημιουργίας τοποθεσίας αυτοεξυπηρέτησης.

Δημιουργία συλλογής τοποθεσιών

 1. Στην επάνω γραμμή περιήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση εφαρμογών.

 2. Στη σελίδα "Διαχείριση εφαρμογών", στην ενότητα Διαχείριση τοποθεσίας SharePoint, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία συλλογής τοποθεσιών.

 3. Στη σελίδα "Δημιουργία συλλογής τοποθεσιών", στην ενότητα Εφαρμογής Web, εάν η εφαρμογή Web στην οποία θέλετε να δημιουργήσετε τη συλλογή τοποθεσιών δεν είναι επιλεγμένο, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή της εφαρμογής Web στο μενού Εφαρμογής Web.

  • Στη σελίδα επιλογή εφαρμογής Web, κάντε κλικ στην εφαρμογή Web στην οποία θέλετε να δημιουργήσετε τη συλλογή τοποθεσιών.

 4. Στην ενότητα Τίτλος και περιγραφή, πληκτρολογήστε τον τίτλο και την περιγραφή για τη συλλογή τοποθεσιών.

 5. Στην ενότητα Διεύθυνση τοποθεσίας Web, στην περιοχή διεύθυνση URL, επιλέξτε τη διαδρομή που θα χρησιμοποιηθεί για τη διεύθυνση URL (όπως μια διαδρομή περιλαμβάνονται όπως /sites/ ή τον ριζικό κατάλογο, /).

  Εάν επιλέξετε διαδρομής συμπερίληψης χαρακτήρων μπαλαντέρ, όπως/sites /, πρέπει επίσης να πληκτρολογήσετε το όνομα της τοποθεσίας να χρησιμοποιήσετε στη διεύθυνση URL της τοποθεσίας σας.

  Σημείωση: Οι διαθέσιμες διαδρομές για την επιλογή URL λαμβάνονται από τη λίστα των διαχειριζόμενων διαδρομών που έχουν καθοριστεί ως συμπεριλήψεις μπαλαντέρ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαχειριζόμενες διαδρομές, ανατρέξτε στο θέμα Ορισμός διαχειριζόμενων διαδρομών.

 6. Στην ενότητα Επιλογή προτύπου, στη λίστα Επιλέξτε ένα πρότυπο, κάντε κλικ σε ένα πρότυπο για την τοποθεσία ανώτατου επιπέδου.

  Όταν επιλέγετε ένα πρότυπο, μια περιγραφή για αυτό το πρότυπο εμφανίζεται στην ενότητα Επιλογή προτύπου.

 7. Στην ενότητα Κύριος διαχειριστής συλλογής τοποθεσιών, πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη (στη μορφή DOMAIN\username) για το χρήστη που θα είναι ο διαχειριστής της συλλογής τοποθεσιών.

 8. Εάν θέλετε να προσδιορίσετε ένα χρήστη ως δευτερεύοντα κάτοχο για τη νέα τοποθεσία Web ανώτατου επιπέδου (συνιστάται), στην ενότητα Δευτερεύων διαχειριστής συλλογής τοποθεσιών, πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη για τον δευτερεύοντα διαχειριστή της συλλογής τοποθεσιών.

 9. Εάν χρησιμοποιείτε όρια μεγέθους για να περιορίσετε τη χρήση πόρων για συλλογές τοποθεσιών, στην ενότητα Πρότυπο ορίων μεγέθους, επιλέξτε ένα πρότυπο από τη λίστα Επιλέξτε ένα πρότυπο ορίων.

 10. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×