Δημιουργία σχέσης

Δημιουργία σχέσης

Μια σχέση σάς βοηθά να συνδυάζετε δεδομένα από δύο διαφορετικούς πίνακες. Σε μια βάση δεδομένων υπολογιστή της Access, μπορείτε να δημιουργήσετε μια σχέση στο παράθυρο Σχέσεις. Η δημιουργία σχέσης σε μια εφαρμογή web της Access είναι μια διαφορετική διαδικασία, όπως εξηγείται στη συνέχεια στην ενότητα Δημιουργία σχέσης σε μια εφαρμογή web της Access.

Σε αυτό το θέμα

Δημιουργία σχέσης σε μια βάση δεδομένων εφαρμογής Access για υπολογιστή

Δημιουργία σχέσης σε μια εφαρμογή web της Access

Δημιουργία σχέσης σε μια βάση δεδομένων εφαρμογής Access για υπολογιστή

 1. Στην καρτέλα Εργαλεία βάσης δεδομένων, στην ομάδα Σχέσεις, επιλέξτε Σχέσεις.

  Εντολή "Σχέσεις" στην καρτέλα "Εργαλεία βάσης δεδομένων"

 2. Εάν δεν έχετε ορίσει ακόμη σχέσεις, εμφανίζεται αυτόματα το παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση πίνακα. Εάν δεν εμφανιστεί, στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Σχέσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση πίνακα.

  Στο παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση πίνακα εμφανίζονται όλοι οι πίνακες και τα ερωτήματα της βάσης δεδομένων. Για να εμφανίζονται μόνο πίνακες, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακες.

 3. Επιλέξτε έναν ή περισσότερους πίνακες και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Προσθήκη. Αφού ολοκληρώσετε την προσθήκη πινάκων, κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο.

 4. Σύρετε ένα πεδίο (τυπικά το πρωτεύον κλειδί) από έναν πίνακα στο κοινό πεδίο (το εξωτερικό κλειδί) στον άλλο πίνακα. Για να σύρετε πολλά πεδία, πιέστε το πλήκτρο Ctrl, κάντε κλικ σε κάθε πεδίο και, στη συνέχεια, μετακινήστε τα.

  Θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία σχέσεων.

  Παράθυρο διαλόγου "Επεξεργασία σχέσεων"

 5. Επαληθεύστε ότι τα ονόματα πεδίων που εμφανίζονται είναι τα κοινά πεδία για τη σχέση. Εάν ένα όνομα πεδίου δεν είναι σωστό, κάντε κλικ στο όνομα πεδίου και επιλέξτε το κατάλληλο πεδίο από τη λίστα.

 6. Για να ενεργοποιήσετε την ακεραιότητα αναφορών για αυτήν τη σχέση, επιλέξτε το πλαίσιο Ενεργοποίηση ακεραιότητας αναφορών.

 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία.

 8. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία στο παράθυρο "Σχέσεις", κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές στη διάταξη της σχέσης σας.

Η Αccess σχεδιάζει μια γραμμή σχέσης μεταξύ των δύο πινάκων. Εάν επιλέξατε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση ακεραιότητας αναφορών, η γραμμή εμφανίζεται πιο έντονη στα άκρα. Επίσης, μόνο αν έχετε επιλέξει το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση ακεραιότητας αναφορών, εμφανίζεται ο αριθμός 1 επάνω από ένα παχύ τμήμα στη μία πλευρά της γραμμής σχέσης, ενώ το σύμβολο του απείρου () εμφανίζεται επάνω από το παχύ τμήμα της άλλης πλευράς της γραμμής.

Σημειώσεις: 

 • Για να δημιουργήσετε μια σχέση ένα-προς-ένα    Και τα δύο κοινά πεδία (συνήθως, το πεδίο πρωτεύοντος κλειδιού και το πεδίο εξωτερικού κλειδιού) πρέπει να έχουν μοναδικό ευρετήριο. Αυτό σημαίνει ότι η ιδιότητα Με ευρετήριο για τα πεδία πρέπει να έχει οριστεί σε Ναι (Χωρίς διπλότυπα). Εάν και τα δύο πεδία έχουν ένα μοναδικό ευρετήριο, η Access δημιουργεί μια σχέση "ένα-προς-ένα".

 • Για να δημιουργήσετε μια σχέση ένα-προς-πολλά    Το πεδίο στη μία πλευρά (συνήθως, το πρωτεύον κλειδί) της σχέσης πρέπει να έχει ένα μοναδικό ευρετήριο. Αυτό σημαίνει ότι η ιδιότητα Με ευρετήριο για το πεδίο αυτό θα πρέπει να έχει οριστεί σε Ναι (Χωρίς διπλότυπα). Το πεδίο στην πλευρά "πολλά" δεν πρέπει να έχει μοναδικό ευρετήριο. Μπορεί να έχει ένα ευρετήριο, αλλά πρέπει να επιτρέπονται τα διπλότυπα. Αυτό σημαίνει ότι η ιδιότητα Με ευρετήριο για το πεδίο πρέπει να έχει οριστεί είτε σε Όχι είτε σε Ναι (Επιτρέπονται διπλότυπα). Όταν ένα πεδίο έχει ένα μοναδικό ευρετήριο και το άλλο δεν έχει, η Access δημιουργεί μια σχέση "ένα-προς-πολλά".

Δημιουργία σχέσης σε μια εφαρμογή web της Access

Το παράθυρο "Σχέσεις" δεν είναι διαθέσιμο σε μια εφαρμογή web της Access. Αντί να δημιουργήσετε μια σχέση σε μια εφαρμογή web της Access, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα πεδίο αναζήτησης που λαμβάνει τιμές από ένα σχετικό πεδίο σε έναν άλλο πίνακα. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι έχετε έναν πίνακα "Υπάλληλοι" και θέλετε να προσθέσετε μια αναζήτηση σε έναν πίνακα "Περιοχές" προκειμένου να εμφανίσετε σε ποια περιοχή εργάζεται κάθε υπάλληλος.

Σημείωση:  Το πεδίο αναζήτησης που θα χρησιμοποιήσει η αναζήτησή σας ως προέλευση για τις τιμές πρέπει να υπάρχει ήδη πριν δημιουργήσετε το πεδίο αναζήτησης.

Παρακάτω περιγράφεται πώς μπορείτε να δημιουργήσετε ένα πεδίο αναζήτησης σε μια εφαρμογή web της Access:

 1. Ανοίξτε τον πίνακα όπου θέλετε να δημιουργήσετε ένα νέο πεδίο αναζήτησης κάνοντας διπλό κλικ σε αυτόν από το παράθυρο περιήγησης. (Υπόδειξη: Ίσως χρειαστεί να κάνετε κλικ στις επιλογές Κεντρική > Παράθυρο περιήγησης για να δείτε τους διαθέσιμους πίνακες.)

  Στο παραπάνω παράδειγμα, κάντε κλικ στον πίνακα Υπάλληλοι.

 2. Κάντε κλικ στη στήλη Όνομα πεδίου κάτω ακριβώς από το τελευταίο πεδίο στον πίνακα και πληκτρολογήστε ένα όνομα για το νέο πεδίο αναζήτησης.

  Στο παράδειγμα, πληκτρολογήστε Περιοχή ως το όνομα του πεδίου.

 3. Στη στήλη Τύπος δεδομένων, κάντε κλικ στο βέλος και επιλέξτε Αναζήτηση.

  Ορισμός του τύπου δεδομένων "Αναζήτηση" για ένα πεδίο αναζήτησης

  Θα ξεκινήσει η εκτέλεση του Οδηγού αναζήτησης.

 4. Στην πρώτη σελίδα του Οδηγού αναζήτησης, επιλέξτε Θέλω το πεδίο αναζήτησης να λαμβάνει τις τιμές από άλλο πίνακα ή ερώτημα. Εμφανίζονται περισσότερες επιλογές στο παράθυρο διαλόγου.

 5. Επιλέξτε το όνομα του πίνακα ή ερωτήματος που θα παρέχει τις τιμές για την αναζήτηση.

  Στο παράδειγμα, επιλέξτε Πίνακας: Περιοχές.

  Επιλογές στον Οδηγό αναζήτησης

  (Τα ονόματα των πινάκων της εικόνας αντιστοιχούν με το παράδειγμα που χρησιμοποιείται).

 6. Μετά την επιλογή του πίνακα, χρησιμοποιήστε τη λίστα Ποια τιμή θέλετε να εμφανίζεται στην αναζήτηση για να επιλέξετε το πεδίο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως εμφανιζόμενη τιμή για το πεδίο αναζήτησης. Από προεπιλογή, η Access επιλέγει το πρώτο πεδίο κειμένου που βρίσκει στον επιλεγμένο πίνακα.

  Στο παράδειγμα, θα αφήσετε το επιλεγμένο πεδίο Τίτλος, ως εμφανιζόμενη τιμή.

 7. Χρησιμοποιήστε τη λίστα Θέλετε να ταξινομούνται τα στοιχεία στην αναζήτηση για να ορίσετε την ταξινόμηση, εάν θέλετε.

 8. Στην περιοχή Τι θα συμβεί όταν μια εγγραφή από τον πίνακα "Περιοχές" διαγράφεται, ορίστε τον τύπο της σχέσης μεταξύ των δύο πινάκων και εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε την ακεραιότητα αναφορών. (Το όνομα του πίνακα στο ερώτημα αυτό διαφέρει ανάλογα με τον πίνακα που επιλέξατε στο βήμα 5.)

  Η προεπιλεγμένη ρύθμιση του Οδηγού αναζήτησης είναι Να μην γίνεται διαγραφή αν δεν υπάρχουν αντίστοιχες εγγραφές στον πίνακα "Υπάλληλοι", επειδή αυτή είναι η ασφαλέστερη επιλογή στις περισσότερες περιπτώσεις. Στο παράδειγμα, η επιλογή αυτή σημαίνει ότι δεν μπορείτε να διαγράψετε μια τιμή από τον πίνακα "Περιοχές" εάν η συγκεκριμένη περιοχή χρησιμοποιείται σε εγγραφές στον πίνακα "Υπάλληλοι". Έτσι, εάν οι εγγραφές υπαλλήλων χρησιμοποιούν μια περιοχή, όπως "Δυτικά", και προσπαθήσετε να διαγράψετε την περιοχή "Δυτικά" από τον πίνακα "Περιοχές", η Access δεν θα σας επιτρέψει να την διαγράψετε. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να αντικαταστήσετε όλες τις εγγραφές υπαλλήλων που χρησιμοποιούν αυτή την τιμή με κάτι άλλο, για να μπορέσετε να διαγράψετε την καταχώρηση "Δυτικά" από τον πίνακα "Περιοχές". Η τελευταία επιλογή θα μπορούσε να έχει αποτέλεσμα σε αυτό το παράδειγμα, γιατί αυτό θα σας επιτρέψει να διαγράψετε την καταχώρηση "Δυτικά" από τον πίνακα "Περιοχές". Η τιμή περιοχής θα καταργηθεί αυτόματα από τις εγγραφές του πίνακα "Υπάλληλοι" που έχουν οριστεί σε "Δυτικά", αφήνοντας την τιμή κενή. Εάν επιλέξετε τη δεύτερη επιλογή, θα διαγραφούν όλες οι εγγραφές υπαλλήλων από τον πίνακα "Υπάλληλοι" που έχουν οριστεί στην περιοχή "Δυτικά". Αυτό ονομάζεται διαδοχική διαγραφή και θα διαγραφούν πολύ περισσότερα δεδομένα από αυτά που θέλετε στο παράδειγμα. Να είστε προσεκτικοί όταν επιλέγετε αυτή τη δυνατότητα.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις σχέσεις, ανατρέξτε στο άρθρο Δημιουργία, επεξεργασία ή διαγραφή μιας σχέσης.

Θέλετε μόνο τα βασικά στοιχεία για την επεξεργασία ή διαγραφή σχέσεων; Ανατρέξτε στα ακόλουθα άρθρα:

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×