Δημιουργία σχέσεων ανάμεσα σε λίστες χρησιμοποιώντας στήλες μοναδικών τιμών και αναζήτησης

Δημιουργία σχέσεων ανάμεσα σε λίστες χρησιμοποιώντας στήλες μοναδικών τιμών και αναζήτησης

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Μπορείτε να δημιουργήσετε σχέσεις ανάμεσα σε λίστες χρησιμοποιώντας ένα συνδυασμό στηλών μοναδικών τιμών, στηλών αναζήτησης και επιβολής σχέσεων (διαδοχική διαγραφή και περιορισμένη διαγραφή), στοιχεία τα οποία βελτιώνουν την ικανότητά σας να δημιουργείτε πιο πολύπλοκες επιχειρηματικές λύσεις και σας βοηθούν να διατηρείτε την ακεραιότητα των δεδομένων σας.

Επισκόπηση των σχέσεων ανάμεσα σε λίστες

Οι παρακάτω ενότητες παρέχουν σημαντικές πληροφορίες ιστορικού σχετικά με τη δημιουργία σχέσεων ανάμεσα σε λίστες προέλευσης και λίστες προορισμού, τη δημιουργία στηλών μοναδικών τιμών και αναζήτησης, την επιβολή συμπεριφοράς σχέσεων ανάμεσα σε λίστες, την προσθήκη κύριων και δευτερευουσών στηλών αναζήτησης, την προβολή, επεξεργασία και διαγραφή στοιχείων σε σχέσεις ανάμεσα σε λίστες, τη διαχείριση σχέσεων ανάμεσα σε λίστες όταν οι λίστες έχουν πολλά στοιχεία και τα πρόσθετα οφέλη από τη χρήση ενός προγράμματος επεξεργασίας όπως το Microsoft SharePoint Designer 2013.

Επισκόπηση των σχέσεων ανάμεσα σε λίστες

1. Η λίστα "Είδη" είναι η λίστα προέλευσης και η λίστα "Παραγγελίες" είναι η λίστα προορισμού.

2. Κάθε λίστα έχει στήλες μοναδικών τιμών για να εξασφαλιστεί ότι αντιστοιχίζονται τα σωστά δεδομένα.

3. Η κύρια στήλη αναζήτησης στη λίστα προέλευσης "αναζητά" στη στήλη "Αρ. παραγγελίας" της λίστας προορισμού με βάση μια αντίστοιχη τιμή.

4. Μια δευτερεύουσα στήλη αναζήτησης στη λίστα προέλευσης εισάγει αυτόματα τη στήλη "Περιγραφή παραγγελιών" από τη λίστα προορισμού.

Όταν δημιουργείτε μια στήλη, μπορείτε να καθορίσετε ότι η στήλη πρέπει να περιέχει μοναδικές τιμές. Αυτό σημαίνει ότι η λίστα δεν μπορεί να έχει διπλότυπες τιμές στη συγκεκριμένη στήλη. Δεν μπορείτε να προσθέσετε ένα στοιχείο λίστας που περιέχει διπλότυπη τιμή, να τροποποιήσετε ένα υπάρχον στοιχείο λίστας έτσι ώστε να δημιουργηθεί διπλότυπη τιμή ή να επαναφέρετε ένα στοιχείο από τον Κάδο Ανακύκλωσης με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί διπλότυπη τιμή. Επιπλέον, εάν δημιουργήσετε μια στήλη αναζήτησης σε μια λίστα προέλευσης και ορίσετε ότι αυτή η στήλη πρέπει να περιέχει μοναδικές τιμές, η στήλη στη λίστα προορισμού δεν πρέπει να περιέχει διπλότυπες τιμές.

Σημείωση:  Για τη μοναδικότητα δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων, επομένως, για παράδειγμα, οι τιμές "ΠΑΡΑΓΓ.-231" και "παραγγ.-231" θεωρούνται διπλότυπες.

Μια στήλη μοναδικών τιμών πρέπει επίσης να έχει ευρετήριο. Κατά τη δημιουργία μιας στήλης μοναδικών τιμών, ίσως σας ζητηθεί να δημιουργήσετε το ευρετήριο, το οποίο δημιουργείται αυτόματα όταν κάνετε κλικ στο κουμπί ΟΚ. Όταν μια στήλη μοναδικών τιμών αποκτήσει ευρετήριο, δεν μπορείτε να καταργήσετε το ευρετήριο από τη στήλη, εκτός αν ορίσετε ξανά τη στήλη έτσι ώστε να επιτρέπονται οι διπλότυπες τιμές.

Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει ποιοι τύποι στηλών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία στηλών μοναδικών τιμών και ποιοι όχι.

Υποστηριζόμενοι τύποι στηλών

Μη υποστηριζόμενοι τύποι στηλών

Μία γραμμή κειμένου

Πολλές γραμμές κειμένου

Επιλογή (μία τιμή)

Επιλογή (με πολλές τιμές)

Αριθμός

Υπολογισμός

Νομισματική μονάδα

Υπερ-σύνδεση ή εικόνα

Ημερομηνία και ώρα

Προσαρμοσμένες στήλες

Αναζήτηση (μία τιμή)

Αναζήτηση (με πολλές τιμές)

Άτομο ή ομάδα (μία τιμή)

Άτομο ή ομάδα (με πολλές τιμές)

Ναι/Όχι

Για να δημιουργήσετε μια σχέση ανάμεσα σε δύο λίστες, δημιουργείτε στη λίστα προέλευσης μια στήλη αναζήτησης που ανακτά (ή "αναζητά") μία ή περισσότερες τιμές από μια λίστα προορισμού, εάν αυτές οι τιμές συμφωνούν με την τιμή στη στήλη αναζήτησης της λίστας προέλευσης. Αφού δημιουργήσετε αυτήν τη στήλη αναζήτησης (την κύρια στήλη), μπορείτε να συνεχίσετε να προσθέτετε στήλες (δευτερεύουσες στήλες) από τη λίστα προορισμού στη λίστα προέλευσης, αρκεί αυτές οι πρόσθετες στήλες να έχουν έναν υποστηριζόμενο τύπο δεδομένων, όπως περιγράφεται παρακάτω.

Ο πίνακας που ακολουθεί συνοψίζει ποιοι τύποι στηλών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία στηλών αναζήτησης και ποιοι όχι.

Υποστηριζόμενοι τύποι στηλών

Μη υποστηριζόμενοι τύποι στηλών

Μία γραμμή κειμένου

Πολλές γραμμές κειμένου

Αριθμός

Νομισματική μονάδα

Ημερομηνία και ώρα

Άτομο ή ομάδα

Υπολογίζεται

Υπερ-σύνδεση ή εικόνα

Προσαρμοσμένες στήλες

Ναι/Όχι

Επιλογή

Αναζήτηση

Υπάρχουν δύο τύποι στηλών αναζήτησης που μπορείτε να δημιουργήσετε, μια στήλη αναζήτησης με ισχύουσα σχέση και μια στήλη αναζήτησης χωρίς ισχύουσα σχέση.

Στήλη αναζήτησης με ισχύουσα σχέση

Σε μια στήλη αναζήτησης με ισχύουσα σχέση (που αποκαλείται επίσης ακεραιότητα αναφορών), μπορείτε να αναζητήσετε μεμονωμένες τιμές και να διατηρήσετε την ακεραιότητα των δεδομένων σας στη λίστα προορισμού με δύο τρόπους:

Διαδοχική διαγραφή    Όταν διαγράφεται ένα στοιχείο στη λίστα προορισμού, τα σχετικά στοιχεία στη λίστα προέλευσης επίσης διαγράφονται. Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να είστε βέβαιοι ότι διαγράφηκαν όλα τα σχετικά στοιχεία ως μέρος μίας συναλλαγής βάσης δεδομένων. Για παράδειγμα, εάν διαγράψετε μια παραγγελία σε μια λίστα προορισμού, μπορείτε να βεβαιωθείτε ότι τα αντίστοιχα είδη της παραγγελίας στη λίστα προέλευσης διαγράφηκαν επίσης. Δεν πρέπει να έχετε είδη παραγγελίας χωρίς αντίστοιχη παραγγελία, γιατί αυτό θα δημιουργούσε "ορφανά" είδη παραγγελίας, γεγονός που θα μπορούσε να δημιουργήσει σύγχυση αργότερα.

Περιορισμένη διαγραφή    Όταν προσπαθείτε να διαγράψετε ένα στοιχείο στη λίστα προορισμού και αυτό έχει ένα ή περισσότερα σχετικά στοιχεία στη λίστα προέλευσης, δεν έχετε τη δυνατότητα να διαγράψετε το στοιχείο στη λίστα προορισμού. Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να είστε βέβαιοι ότι το σχετικό στοιχείο στη λίστα προορισμού διατηρήθηκε. Για παράδειγμα, εάν κάποιος προσπαθήσει να διαγράψει ένα είδος παραγγελίας από μια λίστα προορισμού, ένας πελάτης μπορεί να έχει ακόμη τη συγκεκριμένη παραγγελία σε εκκρεμότητα και να θέλετε να αποτρέψετε την εκτέλεση της λειτουργίας διαγραφής ώσπου να διεκπεραιωθεί η παραγγελία. Δεν θέλετε να διαγραφεί η παραγγελία του πελάτη κατά λάθος, επειδή αυτό δεν θα σας επέτρεπε να διεκπεραιώσετε την παραγγελία.

Επιβολή σχέσεων ανάμεσα σε λίστες

1. Μια λειτουργία διαδοχικής διαγραφής εξασφαλίζει ότι διαγράφονται όλα τα σχετικά στοιχεία σε μία συναλλαγή βάσης δεδομένων.

2. Μια λειτουργία περιορισμένης διαγραφής αποτρέπει τη διαγραφή στοιχείων στη λίστα προορισμού, εάν υπάρχουν σχετικά στοιχεία στη λίστα προέλευσης.

Με λίγα λόγια, η επιβολή μιας συμπεριφοράς σχέσης ανάμεσα σε λίστες σάς βοηθά να διατηρείτε τα δεδομένα σας έγκυρα και να αποτρέπετε τις ασυνέπειες που μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα αργότερα.

Σημείωση:  Πρέπει να έχετε δικαιώματα "Διαχείριση λιστών" για να δημιουργήσετε ή να τροποποιήσετε μια ισχύουσα σχέση.

Μια στήλη αναζήτησης που επιβάλλει μια σχέση πρέπει να έχει επίσης ένα ευρετήριο. Όταν δημιουργείτε μια στήλη αναζήτησης που επιβάλλει μια σχέση, μπορεί να σας ζητηθεί να δημιουργήσετε το ευρετήριο, το οποίο δημιουργείται αυτόματα όταν κάνετε κλικ στο κουμπί ΟΚ. Όταν μια στήλη αναζήτησης που επιβάλλει μια σχέση αποκτήσει ευρετήριο, δεν μπορείτε να καταργήσετε το ευρετήριο από αυτήν τη στήλη, εκτός αν καταργήσετε πρώτα την ισχύουσα σχέση.

Στήλη αναζήτησης χωρίς ισχύουσα σχέση

Σε μια στήλη αναζήτησης χωρίς ισχύουσα σχέση, από τη λίστα προέλευσης, μπορείτε να αναζητήσετε μία ή πολλές τιμές στη λίστα προορισμού. Επίσης, όταν διαγράφετε ένα στοιχείο στη λίστα προέλευσης, εφόσον έχετε δικαιώματα διαγραφής στη λίστα, δεν υπάρχουν πρόσθετοι περιορισμοί διαγραφής ή λειτουργίες διαγραφής που να εκτελούνται στη λίστα προορισμού.

Ένα από τα πλεονεκτήματα της δημιουργίας σχέσεων ανάμεσα σε λίστες είναι ότι μπορείτε να εμφανίζετε και να επεξεργάζεστε στήλες από δύο ή περισσότερες λίστες, σε μία σελίδα. Όταν δημιουργείτε μια στήλη αναζήτησης σε μια λίστα προέλευσης, η κύρια στήλη εμφανίζει τιμές από τη στήλη της λίστας προορισμού, αλλά μπορείτε επίσης να καθορίσετε ότι πρόσθετες, δευτερεύουσες στήλες από τη λίστα προορισμού θα εμφανίζονται επίσης δίπλα στην κύρια στήλη και στις άλλες στήλες της λίστας προέλευσης.

Η τιμή της κύριας στήλης είναι μια σύνδεση στην οποία μπορείτε να κάνετε κλικ για να εμφανίσετε όλες τις τιμές στήλης αυτού του στοιχείου στη λίστα προορισμού. Κάθε τιμή δευτερεύουσας στήλης από τη λίστα προορισμού εμφανίζεται ως κείμενο στη στήλη της λίστας προέλευσης. Εάν δημιουργήσετε μια στήλη αναζήτησης με πολλές τιμές, κάθε στήλη από τη λίστα προορισμού, είτε κύρια είτε δευτερεύουσα, εμφανίζει τις αντίστοιχες τιμές τους οριοθετημένες με ελληνικά ερωτηματικά. Μπορείτε να χειριστείτε αυτές τις κύριες και δευτερεύουσες στήλες σε προβολή λίστας παρόμοια με τις στήλες από τη λίστα προέλευσης, για παράδειγμα, προσθέτοντας, καταργώντας, φιλτράροντας και ταξινομώντας τις.

Το όνομα της κύριας στήλης είναι ένα όνομα που παρέχετε όταν δημιουργείτε τη στήλη αναζήτησης. Από προεπιλογή, κάθε όνομα δευτερεύουσας στήλης ακολουθεί μια τυπική συνθήκη ονοματοθεσίας <όνομα κύριας στήλης στη λίστα προέλευσης>: <όνομα στήλης στη λίστα προορισμού>. Η αλλαγή του ονόματος της κύριας στήλης, συνεπώς, αλλάζει τα ονόματα όλων των δευτερευουσών στηλών. Ωστόσο, μπορείτε να τροποποιήσετε τα προεπιλεγμένα ονόματα και τις περιγραφές των δευτερευουσών στηλών για να είναι πιο κατανοητά τα ονόματά τους.

Στήλες αναζήτησης με πολλές τιμές

1. Μια κύρια στήλη αναζήτησης με πολλές τιμές.

2. Μια δευτερεύουσα στήλη αναζήτησης με πολλές τιμές.

3. Το όνομα της στήλης έχει αλλάξει από το προεπιλεγμένο όνομα Λήψη αναγνωριστικού: Τίτλος σε Όργανα.

Όταν δημιουργείτε σχέσεις ανάμεσα σε λίστες χρησιμοποιώντας στήλες αναζήτησης, στήλες μοναδικών τιμών και λίστες με ισχύουσες σχέσεις, μπορεί να υπερβείτε ένα όριο πόρων και μπορεί να αποκλειστείτε στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Εάν μετατρέψετε μια στήλη σε στήλη μοναδικών τιμών σε μια υπάρχουσα λίστα που διαθέτει περισσότερα στοιχεία από ό,τι το όριο προβολής λίστας (αλλά έχετε υπόψη σας ότι η προσθήκη ενός στοιχείου σε μια λίστα που οδηγεί σε υπέρβαση του ορίου προβολής λίστας είναι μια διαδικασία στην οποία συνήθως δεν εφαρμόζεται αποκλεισμός).

 • Εάν ενεργοποιήσετε την επιλογή "Διαδοχική διαγραφή" ή "Περιορισμένη διαγραφή" για ένα πεδίο αναζήτησης σε μια λίστα που έχει περισσότερα στοιχεία από ό,τι το όριο προβολής λίστας.

 • Έχετε υπερβεί το όριο αναζήτησης προβολής λίστας, το οποίο από προεπιλογή είναι δώδεκα στήλες αναζήτησης.

 • Ο αριθμός των στοιχείων σε μια λειτουργία διαγραφής υπερβαίνει τα 1.000.

Ανατρέξτε στο θέμα Διαχείριση λιστών και βιβλιοθηκών με πολλά στοιχεία για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση λιστών με πολλά στοιχεία.

Τρόπος δημιουργίας ή τροποποίησης μιας στήλης μοναδικών τιμών

Προειδοποίηση:  Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε μια στήλη μοναδικών τιμών σε μια λίστα για την οποία έχουν οριστεί δικαιώματα επιπέδου στοιχείου, δεν μπορείτε να καταργήσετε τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων από μια λίστα σε ένα στοιχείο λίστας εάν η λίστα περιέχει μια στήλη μοναδικών τιμών, δεν μπορείτε να δημιουργήσετε μια στήλη μοναδικών τιμών ή να τροποποιήσετε μια στήλη ώστε να περιέχει μοναδικές τιμές σε μια λίστα που περιέχει στοιχεία με μοναδικά δικαιώματα ή σε μια λίστα με ενεργοποιημένη την έγκριση περιεχομένου και δεν μπορείτε να αντιγράψετε ένα αρχείο σε μια βιβλιοθήκη χρησιμοποιώντας την εντολή Άνοιγμα με την Εξερεύνηση, εάν αυτή η βιβλιοθήκη περιέχει μια στήλη με μοναδικές τιμές.

 1. Μεταβείτε στην τοποθεσία που περιέχει τη λίστα.

 2. Κάντε κλικ στο όνομα της λίστας στη γρήγορη εκκίνηση ή στο μενού Ρυθμίσεις Κουμπί "Ρυθμίσεις" του Office 365 , κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή όλου του περιεχομένου τοποθεσίαςκαι, στη συνέχεια, στην ενότητα λίστα, κάντε κλικ στο όνομα της λίστας.

 3. Κάντε κλικ στα στοιχεία Λίστα > Δημιουργία στήλης.

 4. Στο πλαίσιο Όνομα στήλης, πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη στήλη.

 5. Στην περιοχή Ο τύπος των πληροφοριών σε αυτήν τη στήλη είναι, κάντε κλικ σε ένα από τα παρακάτω:

  • Μία γραμμή κειμένου

  • Πολλές γραμμές κειμένου

  • Επιλογή

  • Αριθμός

  • Νομισματική μονάδα

  • Ημερομηνία και ώρα

  • Ναι/Όχι

  • Αναζήτηση (μία τιμή)

  • Άτομο ή ομάδα (μία τιμή)

 6. Στην ενότητα Πρόσθετες ρυθμίσεις στηλών, στην περιοχή Επιβολή μοναδικών τιμών, κάντε κλικ στην επιλογή Ναι.
  Εάν επιλέξετε τύπο δεδομένων που δεν υποστηρίζεται ή δημιουργείτε μια στήλη αναζήτησης που επιτρέπει πολλές τιμές, η επιλογή "Επιβολή μοναδικών τιμών" δεν εμφανίζεται.

 • Δεν μπορείτε να καταργήσετε το ευρετήριο από μια στήλη μοναδικών τιμών. Εάν θέλετε να καταργήσετε το ευρετήριο, πρέπει να αλλάξετε πρώτα τη στήλη από στήλη μοναδικών τιμών σε στήλη που επιτρέπει διπλότυπες τιμές και, στη συνέχεια, να καταργήσετε το ευρετήριο.

 • Εάν προσπαθήσετε να αλλάξετε μια υπάρχουσα στήλη από στήλη διπλότυπων τιμών σε στήλη μοναδικών τιμών, ίσως να μην σας επιτραπεί αυτή η λειτουργία, εάν η υπάρχουσα στήλη περιέχει διπλότυπες τιμές. Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να καταργήσετε πρώτα όλες τις διπλότυπες τιμές και, στη συνέχεια, να αλλάξετε τη στήλη από στήλη που επιτρέπει τις διπλότυπες τιμές σε στήλη με μοναδικές τιμές.

 • Εάν θέλετε να αλλάξετε τον τύπο δεδομένων της στήλης μοναδικών τιμών, πρέπει να κάνετε τα εξής: αλλάξτε τη στήλη ώστε να επιτρέπει διπλότυπες τιμές, καταργήστε το ευρετήριο, αλλάξτε τη στήλη στον άλλο υποστηριζόμενο τύπο δεδομένων και, στη συνέχεια, μετατρέψτε τη σε στήλη μοναδικών τιμών.

Τρόπος δημιουργίας μιας στήλης αναζήτησης

Αυτά τα βήματα σας καθοδηγούν στη ρύθμιση μιας στήλης αναζήτησης που εμφανίζει την κύρια στήλη και προαιρετικά μιας δευτερεύουσας στήλης σε μια λίστα. Η κύρια στήλη μπορεί να καταχωρηθεί στο ευρετήριο, αλλά επειδή η δευτερεύουσα στήλη (ή πεδίο) ελέγχεται από την κύρια, δεν μπορεί να είναι μοναδική ή με ευρετήριο.

 1. Μεταβείτε στην τοποθεσία που περιέχει τη λίστα.

 2. Κάντε κλικ στο όνομα της λίστας στη γρήγορη εκκίνηση ή στο μενού Ρυθμίσεις Κουμπί "Ρυθμίσεις" του Office 365 , κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή όλου του περιεχομένου τοποθεσίαςκαι, στη συνέχεια, στην ενότητα λίστα, κάντε κλικ στο όνομα της λίστας.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή λίστακαι, στη συνέχεια, επιλέξτε Δημιουργία στήλης.

 4. Στο πλαίσιο Όνομα στήλης, πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη στήλη.

 5. Στην περιοχή Ο τύπος των πληροφοριών σε αυτήν τη στήλη είναι, κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση.

 6. Στο πλαίσιο Λήψη πληροφοριών από, επιλέξτε μια λίστα προορισμού.

 7. Στο πλαίσιο Σε αυτήν τη στήλη, επιλέξτε μια κύρια στήλη.

 8. Στην περιοχή Προσθήκη στήλης για εμφάνιση καθενός από αυτά τα πρόσθετα πεδία, για κάθε δευτερεύουσα στήλη που θέλετε να προσθέσετε, κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου δίπλα στο όνομα της στήλης. Εμφανίζονται μόνο οι στήλες με υποστηριζόμενο τύπο δεδομένων.

 9. Αργότερα, εάν θέλετε να προσθέσετε ή να καταργήσετε δευτερεύουσες στήλες, τροποποιήστε τη στήλη αναζήτησης και κάντε τις επιλογές που θέλετε.

  Σημείωση:  Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε ευρετήριο μιας δευτερεύουσας στήλης και δεν μπορείτε να μετατρέψετε μια δευτερεύουσα στήλη σε στήλη μοναδικών τιμών.

 10. Εάν θέλετε οι στήλες αναζήτησης να εμφανίζονται στην προεπιλεγμένη προβολή, επιλέξτε το στοιχείο Προσθήκη στην προεπιλεγμένη προβολή.

 11. Για να δημιουργήσετε μια ισχύουσα σχέση, επιλέξτε το στοιχείο Εφαρμογή συμπεριφοράς σχέσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Περιορισμένη διαγραφή ή Διαδοχική διαγραφή.

 12. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Τρόπος δημιουργίας σχέσεων στις φόρμες εμφάνισης και επεξεργασίας

Αφού δημιουργήσετε μια στήλη αναζήτησης, μπορείτε να τροποποιήσετε τις φόρμες εμφάνισης και επεξεργασίας από τη λίστα προορισμού, ώστε να εμφανίζονται τα σχετικά δεδομένα από τη λίστα προέλευσης. Για παράδειγμα, μπορείτε να επεξεργαστείτε τη σελίδα εμφάνισης ή επεξεργασίας για τη λίστα "Παραγγελίες" για να προσθέσετε τη σχετική λίστα "Είδη" και να συνδέσετε αυτόματα τα δύο αντίστοιχα Τμήματα Web της Προβολής λίστας εισάγοντας την τιμή της στήλης αναζήτησης.

 1. Στη λίστα προορισμού (για παράδειγμα, παραγγελίες) κάντε κλικ στην καρτέλα λίστα , κάντε κλικ στην επιλογή τμήματα Web φόρμας στην ενότητα Προσαρμογή λίστας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή προεπιλεγμένη φόρμα εμφάνισης ή προεπιλεγμένη φόρμα επεξεργασίας.

 2. Στη ζώνη τμήματος Web Κύρια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη Τμήματος Web.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή, κάντε κλικ στην επιλογή σχετική λίστακαι, στη συνέχεια, επιλέξτε τη σχετική λίστα (για παράδειγμα, στοιχεία).

  Σημείωση:  Εμφανίζονται μόνο λίστες για τις οποίες έχετε ορίσει δικαιώματα προβολής στοιχείων.

Οι δύο λίστες συνδέονται αυτόματα. Αφού αποθηκεύσετε τη σελίδα, όταν εμφανίζετε ή επεξεργάζεστε ένα στοιχείο από τη λίστα "Παραγγελίες", τα σχετικά στοιχεία στη λίστα "Είδη" επίσης εμφανίζονται.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×