Δημιουργία Συγκεντρωτικού πίνακα με μια εξωτερική προέλευση δεδομένων

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Η δυνατότητα ανάλυσης όλων των δεδομένων μπορεί να σας βοηθήσει στη λήψη καλύτερων επιχειρηματικών αποφάσεων. Ορισμένες φορές, όμως, είναι δύσκολο να ξέρετε από πού να ξεκινήσετε, ιδίως όταν έχετε πολλά δεδομένα αποθηκευμένα εκτός του Excel, όπως σε μια βάση δεδομένων της Microsoft Access ή του Microsoft SQL Server ή σε ένα αρχείο κύβου Ηλεκτρονικής αναλυτικής επεξεργασίας (OLAP). Στην περίπτωση αυτή, θα συνδεθείτε με την εξωτερική προέλευση δεδομένων και, στη συνέχεια, θα δημιουργήσετε έναν Συγκεντρωτικό Πίνακα για τη σύνοψη, ανάλυση, εξερεύνηση και παρουσίαση των δεδομένων.

Δείτε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε έναν Συγκεντρωτικό Πίνακα χρησιμοποιώντας μια υπάρχουσα σύνδεση εξωτερικών δεδομένων:

 1. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε κελί του φύλλου εργασίας.

 2. Κάντε κλικ στα στοιχεία Εισαγωγή > Συγκεντρωτικός Πίνακας.

  Κουμπί "Συγκεντρωτικός Πίνακας" στην καρτέλα "Εισαγωγή"

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Δημιουργία συγκεντρωτικού πίνακα, στην περιοχή Επιλέξτε τα δεδομένα που θέλετε να αναλυθούν, κάντε κλικ στην επιλογή Χρήση εξωτερικού αρχείου προέλευσης δεδομένων.

  Παράθυρο διαλόγου "Δημιουργία συγκεντρωτικού πίνακα" με επιλεγμένο το στοιχείο "Χρήση εξωτερικού αρχείου προέλευσης δεδομένων"

 4. Κάντε κλικ στην Επιλογή σύνδεσης.

 5. Στην καρτέλα Συνδέσεις, στο πλαίσιο Εμφάνιση, διατηρήστε την επιλογή Όλες οι συνδέσεις ή επιλέξτε την κατηγορία σύνδεσης στην οποία ανήκει η προέλευση δεδομένων με την οποία θέλετε να συνδεθείτε.

Για να χρησιμοποιήσετε εκ νέου ή να κάνετε κοινή χρήση μιας υπάρχουσας σύνδεσης, χρησιμοποιήστε μια σύνδεση από την επιλογή Συνδέσεις σε αυτό το βιβλίο εργασίας.

 1. Στη λίστα συνδέσεων επιλέξτε τη σύνδεση που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα.

 2. Στην περιοχή Επιλέξτε τη θέση της αναφοράς Συγκεντρωτικού Πίνακα, επιλέξτε μια θέση.

  • Για να τοποθετήσετε τον Συγκεντρωτικό Πίνακα σε νέο φύλλο εργασίας που θα αρχίζει από το κελί A1, επιλέξτε Νέο φύλλο εργασίας.

  • Για να τοποθετήσετε τον Συγκεντρωτικό Πίνακα στο ενεργό φύλλο εργασίας, επιλέξτε Στο υπάρχον φύλλο εργασίας και, στη συνέχεια, στο πλαίσιο Θέση, εισαγάγετε το κελί από το οποίο θέλετε να ξεκινά ο Συγκεντρωτικός Πίνακας.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Το Excel προσθέτει έναν κενό Συγκεντρωτικό Πίνακα και εμφανίζει τη λίστα πεδίων ώστε να μπορείτε να εμφανίζετε τα πεδία που θέλετε και να τα αναδιατάσσετε για να δημιουργήσετε τη δική σας διάταξη.

  Λίστα πεδίων που εμφανίζει πεδία εξωτερικών δεδομένων.

 4. Στην ενότητα λίστας πεδίων, επιλέξτε το πλαίσιο δίπλα σε ένα όνομα πεδίου για να τοποθετήσετε το πεδίο σε μια προεπιλεγμένη περιοχή της ενότητας περιοχών της Λίστας πεδίων.

  Συνήθως, τα μη αριθμητικά πεδία προστίθενται στην περιοχή Γραμμές, τα αριθμητικά πεδία προστίθενται στην περιοχή Τιμές και τα πεδία ημερομηνίας και ώρας προστίθενται στην περιοχή Στήλες. Μπορείτε να μετακινήσετε τα πεδία σε διαφορετική περιοχή, ανάλογα με τις ανάγκες σας.

  Συμβουλή:  Μπορείτε, επίσης, να κάνετε δεξί κλικ σε ένα όνομα πεδίου και, στη συνέχεια, να επιλέξετε Προσθήκη στο φίλτρο αναφοράς, Προσθήκη στις ετικέτες στηλών, Προσθήκη στις ετικέτες γραμμών ή Προσθήκη στις τιμές για να τοποθετήσετε το πεδίο σε αυτήν την περιοχή της ενότητας περιοχών ή σύρετε ένα πεδίο από την ενότητα πεδίων σε μια περιοχή στην ενότητα περιοχών.

  Χρησιμοποιήστε τη Λίστα πεδίων για περαιτέρω Σχεδίαση τη διάταξη και μορφή ενός Συγκεντρωτικού πίνακα κάνοντας δεξί κλικ στα πεδία της ενότητας περιοχών και, στη συνέχεια, επιλέγοντας την περιοχή που θέλετε ή σύροντας τα πεδία μεταξύ των περιοχών της ενότητας περιοχών.

Σύνδεση με νέο εξωτερικό αρχείο προέλευσης δεδομένων

Για να δημιουργήσετε νέα σύνδεση εξωτερικών δεδομένων με τον SQL Server και να εισαγάγετε δεδομένα στο Excel με τη μορφή πίνακα ή Συγκεντρωτικού Πίνακα, κάντε τα εξής:

 1. Κάντε κλικ στα στοιχεία Δεδομένα > Από άλλες προελεύσεις.

Κουμπί "Από άλλες προελεύσεις" στην καρτέλα "Δεδομένα"

 1. Κάντε κλικ στη σύνδεση που θέλετε.

  • Κάντε κλικ στην επιλογή Από SQL Server για να δημιουργήσετε σύνδεση με έναν πίνακα SQL Server.

  • Κάντε κλικ στην επιλογή Από υπηρεσίες Analysis Services για να δημιουργήσετε σύνδεση με έναν κύβο των υπηρεσιών ανάλυσης του SQL Server.

 2. Στον Οδηγό σύνδεσης δεδομένων, ολοκληρώστε τα βήματα για να δημιουργήσετε τη σύνδεση.

  • Στη σελίδα 1, εισαγάγετε το διακομιστή της βάσης δεδομένων και καθορίστε πώς θέλετε να συνδεθείτε με το διακομιστή.

  • Στη σελίδα 2, εισαγάγετε τη βάση δεδομένων, τον πίνακα ή το ερώτημα που περιέχει τα δεδομένα που θέλετε.

  • Στη σελίδα 3, εισαγάγετε το φάκελο σύνδεσης που θέλετε να δημιουργήσετε.

Για να δημιουργήσετε νέα σύνδεση με μια βάση δεδομένων της Access και να εισαγάγετε δεδομένα στο Excel με τη μορφή πίνακα ή Συγκεντρωτικού Πίνακα, κάντε τα εξής:

 1. Κάντε κλικ στα στοιχεία Δεδομένα > Από την Access.

Κουμπί "Από την Access" στην καρτέλα "Δεδομένα"

 1. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή αρχείου προέλευσης δεδομένων, εντοπίστε τη βάση δεδομένων με την οποία θέλετε να συνδεθείτε και κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή πίνακα, επιλέξτε τον πίνακα που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Εάν υπάρχουν πολλοί πίνακες, επιλέξτε το πλαίσιο Ενεργοποίηση επιλογής πολλών πινάκων ώστε να μπορείτε να επιλέγετε τα πλαίσια των πινάκων που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

 1. Στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή δεδομένων, επιλέξτε πώς θέλετε να προβάλλετε τα δεδομένα στο βιβλίο εργασίας σας και πού θέλετε να τα τοποθετήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Οι πίνακες προστίθενται στο μοντέλο δεδομένων αυτόματα και η βάση δεδομένων της Access προστίθεται στις συνδέσεις του βιβλίου εργασίας σας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους Συγκεντρωτικούς Πίνακες

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×