Δημιουργία Συγκεντρωτικού διαγράμματος

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Σε αυτό το άρθρο

Πληροφορίες για τα Συγκεντρωτικά διαγράμματα και τις προελεύσεις δεδομένων

Τμήματα ενός Συγκεντρωτικού διαγράμματος

Δείγμα σεναρίου

Δημιουργία Συγκεντρωτικού διαγράμματος

Ανανέωση των δεδομένων σε ένα Συγκεντρωτικό διάγραμμα

Φιλτράρισμα των δεδομένων σε ένα Συγκεντρωτικό διάγραμμα

Προσαρμογή των δεδομένων σε κόμβους Συγκεντρωτικού διαγράμματος

Περιορισμός του αριθμού κόμβων σε επίπεδα

Πληροφορίες για τα Συγκεντρωτικά διαγράμματα και τις προελεύσεις δεδομένων

Ένα Συγκεντρωτικό διάγραμμα είναι μια συλλογή σχημάτων ταξινομημένα σε μια δομή δέντρου που σας βοηθά να αναλύσετε και να συνοψίσετε δεδομένα σε μια οπτική, εύληπτη μορφή. Ξεκινά ως ένα και μόνο σχήμα που καλείται κορυφαίος κόμβος, το οποίο περιέχει πληροφορίες που έχουν εισαχθεί από ένα φύλλο εργασίας, έναν πίνακα, μια προβολή ή έναν κύβο. Μπορείτε να σπάσετε τον κορυφαίο κόμβο σε ένα επίπεδο δευτερευόντων κόμβων, για προβολή των δεδομένων σας με διάφορους τρόπους.

Σημείωση: Εάν θέλετε μια οπτική απεικόνιση κάθε γραμμής σε ένα φύλλο εργασίας, έναν πίνακα ή μια προβολή, αλλά δεν θέλετε να αναλύσετε ή να συνοψίσετε δεδομένα, χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα Σύνδεση δεδομένων σε σχήματα στην καρτέλα Δεδομένα. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το θέμα Βελτίωση των δεδομένων σας με γραφικά δεδομένων.

Κατηγορίες, επίπεδα και κόμβοι

Για να κατανοήσετε τις κατηγορίες, τα επίπεδα και τους κόμβους, σκεφτείτε κάθε στοιχείο ως προς την προέλευση δεδομένων σας:

 • Κάθε στήλη της προέλευσης δεδομένων είναι είτε μη αριθμητική είτε αριθμητική.

 • Σκεφτείτε τις μη αριθμητικές στήλες ως κατηγορίες — για παράδειγμα, Τρίμηνο, Πωλητής ή Αριθμός τηλεφώνου. Οποιαδήποτε από αυτές μπορούν να αποτελέσουν ένα επίπεδο κάτω από τον κορυφαίο κόμβο. Σημειώστε ότι οι τιμές μιας στήλης, όπως ο Αριθμός τηλεφώνου, μπορεί να είναι αριθμοί, αλλά δεν είναι αριθμοί που μπορούν να αθροιστούν ή να συνοψιστούν με άλλο τρόπο.

 • Σκεφτείτε τις αριθμητικές στήλες ως δεδομένα, για παράδειγμα αριθμούς ή νομισματικές μονάδες, που μπορούν να αθροιστούν ή να εξαχθεί ο μέσος όρος τους ή που έχουν ελάχιστες ή μέγιστες τιμές.

 • Σκεφθείτε κάθε κόμβο ως μια ομάδα γραμμών από την προέλευση δεδομένων σας που έχουν κοινή τιμή σε μια καθορισμένη στήλη. Για παράδειγμα, για την κατηγορία "Τρίμηνο," όλες οι γραμμές με QTR4 θα μπορούσαν να ομαδοποιηθούν σε έναν μόνο κόμβο.

Προελεύσεις δεδομένων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω προελεύσεις δεδομένων για να δημιουργήσετε ένα Συγκεντρωτικό διάγραμμα:

 • Βιβλίο εργασίας του Microsoft Office Excel

 • Βάση δεδομένων της Microsoft Office Access

 • Λίστα του SharePoint της Microsoft

 • Βάση δεδομένων του Microsoft SQL Server

 • Υπηρεσίες ανάλυσης του Microsoft SQL Server

 • Άλλες προελεύσεις δεδομένων OLE DB ή ODBC

Επάνω μέρος της σελίδας

Τμήματα ενός Συγκεντρωτικού διαγράμματος

Τμήματα Συγκεντρωτικού διαγράμματος

1. Όνομα του Συγκεντρωτικού διαγράμματος

2. Κορυφαίος κόμβος του Συγκεντρωτικού διαγράμματος

3. Σχήμα ανάλυσης

4. Υπόμνημα δεδομένων

5. Τα σχήματα Qtr3 και Qtr4 αποτελούν μαζί ένα επίπεδο

6. Κόμβος στον οποίο έχει εφαρμοστεί σχήμα για μεγαλύτερη έμφαση

Επάνω μέρος της σελίδας

Δείγμα σεναρίου

Ας υποθέσουμε ότι έχετε ένα φύλλο εργασίας του Excel με πληροφορίες για πωλήσεις αθλητικών ειδών τα δύο τελευταία τρίμηνα, όπως αυτό που φαίνεται παρακάτω.

Δεδομένα πωλήσεων σε υπολογιστικό φύλλο του Excel

Αυτά που πρέπει να γνωρίζετε είναι τα εξής:

 • Πόσα έσοδα είχε κάθε αθλητικό παράρτημα;

 • Ποια ήταν τα έσοδα για κάθε τρίμηνο;

 • Πόσο κέρδος έβγαλε κάθε πωλητής;

Ένα Συγκεντρωτικό διάγραμμα μπορεί να εμφανίσει τα δεδομένα σας ταξινομημένα σε τρεις διαφορετικές προβολές, οι οποίες δίνουν απάντηση σε αυτά τα τρία ερωτήματα.

Η παρακάτω εικόνα δείχνει τρεις τρόπους προβολής των δεδομένων προέλευσής σας που απαντούν στις συγκεκριμένες ερωτήσεις σας.

Τρεις διαφορετικοί τρόποι ανάλυσης δεδομένων σε Συγκεντρωτικό διάγραμμα

Επάνω μέρος της σελίδας

Δημιουργία Συγκεντρωτικού διαγράμματος

Για να δημιουργήσετε ένα Συγκεντρωτικό γράφημα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρότυπο Συγκεντρωτικού διαγράμματος ή μπορείτε να εισαγάγετε ένα σχήμα Κόμβου Συγκεντρωτικού πίνακα σε οποιοδήποτε διάγραμμα. Αυτό το θέμα περιγράφει τη χρήση του προτύπου Συγκεντρωτικού διαγράμματος για να δημιουργήσετε ένα μεμονωμένο Συγκεντρωτικό διάγραμμα. Για πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή σχημάτων Κόμβου Συγκεντρωτικού πίνακα σε άλλα διαγράμματα του Visio, ανατρέξτε στο θέμα Εισαγωγή Συγκεντρωτικού διαγράμματος σε οποιαδήποτε σχεδίασης.

Όταν δημιουργείτε ένα Συγκεντρωτικό διάγραμμα, ο Οδηγός επιλογέα δεδομένων σας καθοδηγεί να επιλέξετε μια προέλευση δεδομένων. Στη συνέχεια, τα δεδομένα εισάγονται σε έναν κορυφαίο κόμβο Συγκεντρωτικού διαγράμματος, ο οποίος εμφανίζεται στο σχέδιό σας. Μπορείτε έπειτα να επεκτείνετε τον κορυφαίο κόμβο για να εμφανίσετε τα δεδομένα που θέλετε να αναλύσετε.

Σημείωση: Καλό είναι να βεβαιωθείτε ότι το πάνω κελί στο φύλλο εργασίας του Excel αποτελεί κεφαλίδα στήλης και όχι μια σειρά δεδομένων. Οι κεφαλίδες δεν είναι απαραίτητες, κάνουν όμως το τελικό Συγκεντρωτικό διάγραμμα πιο κατανοητό.

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα " αρχείο ".

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία, επιλέξτε Επαγγελματικό και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Συγκεντρωτικό διάγραμμα.

 3. Ακολουθήστε τα βήματα στον Οδηγό επιλογέα δεδομένων.

  Αφού κάνετε κλικ στην επιλογή Τέλος, τα τρία παρακάτω σχήματα εμφανίζονται στη σελίδα σχεδίου:

  • Ένα υπόμνημα δεδομένων που περιέχει πληροφορίες σχετικά με την προέλευση δεδομένων

  • Ένα πλαίσιο κειμένου για το όνομα του Συγκεντρωτικού διαγράμματος

  • Ο κορυφαίος κόμβος που περιέχει το εισηγμένο σύνολο δεδομένων

 4. Κάντε κλικ στον κορυφαίο κόμβο της σελίδας σχεδίου, και, στο παράθυρο Συγκεντρωτικό διάγραμμα, στην περιοχή Προσθήκη κατηγορίας, κάντε κλικ στην κατηγορία (συνήθως μια στήλη στην προέλευση δεδομένων σας) βάσει της οποίας θέλετε να ομαδοποιήσετε τα δεδομένα σας.

  Σημείωση: Μπορεί να χρειαστεί να μεγιστοποιήσετε το παράθυρο Συγκεντρωτικό διάγραμμα για να δείτε όλα τα στοιχεία.

Για να επεκτείνετε κι άλλο τους νέους δευτερεύοντες κόμβους για αποκάλυψη άλλων επιπέδων, κάντε κλικ στον κόμβο που θέλετε να επεκτείνετε και επαναλάβετε το βήμα 4.

Επάνω μέρος της σελίδας

Ανανέωση των δεδομένων σε ένα Συγκεντρωτικό διάγραμμα

Μπορείτε να ανανεώσετε τα δεδομένα σε ένα υπάρχον Συγκεντρωτικό διάγραμμα. Εάν το σχέδιό σας περιέχει περισσότερα από ένα Συγκεντρωτικά διαγράμματα, μπορείτε να ανανεώσετε ένα ή όλα τα διαγράμματα.

 • Για να ανανεώσετε ένα Συγκεντρωτικό διάγραμμα, επιλέξτε το στο σχέδιο. Στην καρτέλα Συγκεντρωτικό διάγραμμα, στην ομάδα Δεδομένα, κάντε κλικ στο κουμπί Ανανέωση.

 • Για να ανανεώσετε όλα τα Συγκεντρωτικά διαγράμματα σε ένα σχέδιο, κάντε κλικ στο βέλος κάτω από το κουμπί Ανανέωση και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ανανέωση όλων.

Επάνω μέρος της σελίδας

Φιλτράρισμα των δεδομένων σε ένα Συγκεντρωτικό διάγραμμα

Κάθε κόμβος σε ένα επίπεδο ενός Συγκεντρωτικού διαγράμματος αντιπροσωπεύει μια ομάδα γραμμών στην προέλευση δεδομένων που μοιράζονται μια κοινή τιμή. Για παράδειγμα, ένας κόμβος για το τέταρτο τρίμηνο (Qtr4) θα περιείχε όλα τα αριθμητικά δεδομένα για τις γραμμές που έχουν Qtr4 στη στήλη Τρίμηνο.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φίλτρα για να επιλέξετε ποιοι κόμβοι θα εμφανίζονται σε ένα δεδομένο επίπεδο. Για παράδειγμα, εάν δεν σας ενδιαφέρουν πλέον τα δεδομένα για το πρώτο τρίμηνο, μπορείτε να κάνετε απόκρυψη του κόμβου Qtr1:

 1. Στο παράθυρο Συγκεντρωτικό διάγραμμα, στην περιοχή Προσθήκη κατηγορίας, κάντε δεξιό κλικ στα δεδομένα (όνομα κατηγορίας) που θέλετε να φιλτράρετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ρύθμιση παραμέτρων στήλης.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Ρύθμιση παραμέτρων στήλης , στην περιοχή φίλτρου, στην περιοχή Εμφάνιση δεδομένων όπου: όνομα κατηγορίας, επιλέξτε τις λειτουργίες στην πρώτη στήλη και πληκτρολογήστε τις τιμές στη στήλη δεξιά για να καθορίσετε τα δεδομένα που θέλετε να εργαστείτε.

  Στο σχέδιο εμφανίζονται μόνο οι κόμβοι που περιέχουν πληροφορίες οι οποίες πληρούν τα κριτήρια της επιλογής σας.

Για να καταργήσετε το φίλτρο, επαναφέρετε τις λειτουργίες στην αριστερότερη στήλη της λίστας Εμφάνιση δεδομένων όπου σε (Επιλογή λειτουργίας).

Σημείωση: Εάν το αρχείο προέλευσης δεδομένων είναι έναν κύβο υπηρεσιών ανάλυσης του SQL Server, κάντε δεξί κλικ στο στοιχείο που θέλετε να φιλτράρετε, κάντε κλικ στην επιλογή Ρύθμιση παραμέτρων διάστασηκαι στο παράθυρο διαλόγου Ρύθμιση παραμέτρων διάστασης , κάντε κλικ στην επιλογή Ρύθμιση παραμέτρων επιπέδου. Στο παράθυρο διαλόγου Ρύθμιση παραμέτρων επιπέδου , στην περιοχή φίλτρου, στην περιοχή Εμφάνιση δεδομένων όπου όνομα κατηγορίας, επιλέξτε τις λειτουργίες στην πρώτη στήλη και πληκτρολογήστε τις τιμές στη στήλη δεξιά για να καθορίσετε τα δεδομένα που θέλετε να εργαστείτε.

Επάνω μέρος της σελίδας

Προσαρμογή των δεδομένων σε κόμβους Συγκεντρωτικού διαγράμματος

Όταν επεκτείνετε έναν κόμβο Συγκεντρωτικού διαγράμματος, σε κάθε κόμβο εμφανίζεται ένα προεπιλεγμένο σύνολο δεδομένων. Μπορείτε να αλλάξετε ποια αριθμητικά δεδομένα εμφανίζονται, το όνομα των δεδομένων και τον τρόπο που συνοψίζονται τα αριθμητικά δεδομένα.

Εμφάνιση ή απόκρυψη συγκεκριμένων δεδομένων

Όταν κάνετε εμφάνιση ή απόκρυψη αριθμητικών δεδομένων (συνήθως μια στήλη στην προέλευση δεδομένων), η αλλαγή εφαρμόζεται σε όλους τους κόμβους του επιλεγμένου Συγκεντρωτικού διαγράμματος.

 1. Επιλέξτε οποιονδήποτε κόμβο του Συγκεντρωτικού διαγράμματος.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Συγκεντρωτικό διάγραμμα, στην περιοχή Προσθήκη συνόλου, επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή των πλαισίων ελέγχου για τα δεδομένα που θέλετε να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε.

Αλλαγή του τρόπου που συνοψίζονται τα αριθμητικά δεδομένα

Τα προεπιλεγμένα δεδομένα που εμφανίζονται σε έναν κόμβο Συγκεντρωτικού διαγράμματος, είναι μια σύνοψη της πρώτης στήλης της προέλευσης δεδομένων. Μπορείτε να αλλάξετε τη συνάρτηση σύνοψης από Άθροισμα, σε Μέσος όρος, Ελάχιστο, Μέγιστο ή σε Πλήθος.

Σημείωση: Αυτό δεν ισχύει για τις Υπηρεσίες ανάλυσης του SQL Server.

 • Στο παράθυρο διαλόγου Συγκεντρωτικό διάγραμμα, στην περιοχή Προσθήκη συνόλου, κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο που θέλετε να αλλάξετε και επιλέξτε τη συνάρτηση σύνοψης που θέλετε να εφαρμόσετε.

Αλλαγή των ονομάτων στοιχείων στις λίστες Προσθήκη κατηγορίας και Προσθήκη συνόλων

 1. Στο παράθυρο Συγκεντρωτικό διάγραμμα, στην περιοχή Προσθήκη κατηγορίας ή Προσθήκη συνόλου, κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ρύθμιση παραμέτρων στήλης.

 2. Στο πλαίσιο Όνομα του παραθύρου διαλόγου Ρύθμιση παραμέτρων στήλης, πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα.

  Για να επαναφέρετε το αρχικό όνομα, κάντε κλικ στην επιλογή Χρήση ονόματος προέλευσης.

Επάνω μέρος της σελίδας

Περιορισμός του αριθμού κόμβων σε επίπεδα

Μπορείτε να επιλέξετε πόσοι κόμβοι θα εμφανίζονται σε ένα επίπεδο ή σε όλα τα επίπεδα του Συγκεντρωτικού διαγράμματός σας. Αυτό είναι χρήσιμο εάν εργάζεστε με φύλλα εργασίας, πίνακες ή προβολές μεγάλου μεγέθους και δεν χρειάζεται να βλέπετε όλα τα δεδομένα αναλυμένα σε ξεχωριστούς κόμβους.

Για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε να εμφανίζονται μόνο οι πρώτοι 5 κόμβοι σε ένα επίπεδο πωλητών ή οι πρώτοι 20 κόμβοι σε ένα επίπεδο παραγγελιών.

Περιορισμός των αριθμών κόμβων που εμφανίζονται σε όλα τα επίπεδα

 1. Κάντε κλικ στον κορυφαίο κόμβο του Συγκεντρωτικού διαγράμματος που θέλετε να αλλάξετε.

 2. Στην καρτέλα Συγκεντρωτικό διάγραμμα, στην ομάδα Δεδομένα, κάντε κλικ στην εκκίνηση του παραθύρου διαλόγου Επιλογές δεδομένων.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές συγκεντρωτικού διαγράμματος, στην περιοχή Επιλογές δεδομένων, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Περιορισμός στοιχείων σε κάθε ανάλυση.

 4. Στο πλαίσιο Μέγιστο πλήθος στοιχείων , πληκτρολογήστε το μέγιστο αριθμό κόμβων που θέλετε να εμφανίζονται.

  Για κάθε επίπεδο, ένας νέος κόμβος με αποσιωπητικά (...) στη γραμμή τίτλου του, εμφανίζεται στο Συγκεντρωτικό διάγραμμά σας. Αυτά τα σχήματα περιέχουν τους κρυφούς κόμβους για κάθε επίπεδο.

Περιορισμός του αριθμού κόμβων που εμφανίζονται σε ένα μόνο επίπεδο

 1. Στο διάγραμμα, επιλέξτε το σχήμα ανάλυσης το επίπεδο που θέλετε να περιορίσετε.

 2. Στην καρτέλα Συγκεντρωτικό διάγραμμα, στην ομάδα Ταξινόμηση & φίλτρο, κάντε κλικ στην επιλογή Ταξινόμηση & φίλτρο.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές ανάλυσης, στην περιοχή Εμφάνιση, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Περιορισμός στοιχείων σε αυτήν την ανάλυση.

 4. Στο πλαίσιο Μέγιστο πλήθος στοιχείων , πληκτρολογήστε το μέγιστο αριθμό κόμβων που θέλετε να εμφανίζονται.

  Ένας νέος κόμβος με αποσιωπητικά (...) στη γραμμή τίτλου του, εμφανίζεται στο Συγκεντρωτικό διάγραμμά σας. Αυτό το σχήμα περιέχει τα κρυφά δεδομένα για αυτό το επίπεδο.

Επάνω μέρος της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×