Δημιουργία προσαρμοσμένης φόρμας λίστας

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Από προεπιλογή, οι περισσότερες λίστες και βιβλιοθήκες SharePoint περιλαμβάνουν φόρμες που εμφανίζονται όταν θέλετε να προσθέσετε να επεξεργαστείτε ή να προβάλετε κάποιο στοιχείο στη βιβλιοθήκη ή στη λίστα. Με το Microsoft Office SharePoint Designer 2007, μπορείτε εύκολα να αντικαταστήσετε οποιαδήποτε από τις προεπιλεγμένες φόρμες λίστας με μια προσαρμοσμένη φόρμα λίστας που έχετε σχεδιάσει ώστε να ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες σας. Μετά από τη δημιουργία της προσαρμοσμένης φόρμας λίστας, συμπεριλαμβανομένων των πεδίων που θέλετε, μπορείτε να κάνετε την νέα φόρμα την προεπιλεγμένη φόρμα για αυτήν τη λίστα ή βιβλιοθήκη.

Αφού δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη φόρμα λίστας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία WYSIWYG στο Office SharePoint Designer 2007 για προσθήκη ή κατάργηση στηλών, αλλαγή στη μορφοποίηση της γραμματοσειράς ή εφαρμογή χρωμάτων. Όταν κάνετε αυτό, Extensible Stylesheet Language (XSL) έχει εισαχθεί απευθείας σε HTML. Παρόλο που είναι δυνατή η επεξεργασία της XSL απευθείας στην προβολή κώδικα, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία μορφοποίησης στο Office SharePoint Designer 2007 για να εφαρμόσετε το XSL γρήγορα και εύκολα χωρίς να γνωρίζετε XSL.

Σε αυτό το άρθρο θα δείτε πώς να εντοπίσετε τις προεπιλεγμένες φόρμες λίστας, πώς να δημιουργήσετε μια νέα σελίδα που περιέχει μια προσαρμοσμένη φόρμα λίστας και, στη συνέχεια, πώς να συσχετίσετε τη νέα σελίδα με μια λίστα.

Σε αυτό το άρθρο

Εντοπισμός των προεπιλεγμένων φορμών λίστας

Δημιουργήστε μια νέα σελίδα που περιέχει μια προσαρμοσμένη φόρμα λίστας

Συσχετισμός της νέας σελίδας με μια λίστα

Εντοπισμός των προεπιλεγμένων φορμών λίστας

Οι περισσότερες λίστες και βιβλιοθήκες SharePoint διαθέτουν φόρμες λίστας που χρησιμοποιούνται για την προσθήκη ενός νέου στοιχείου ή την επεξεργασία ή προβολή ενός στοιχείου σε αυτήν τη λίστα ή βιβλιοθήκη. Οι φόρμες λίστας βρίσκονται στο φάκελο που περιέχει τη σχετική λίστα.

Αν και δεν είναι απαραίτητο να εντοπίσετε τις προεπιλεγμένες φόρμες προτού δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη φόρμα λίστας, βοηθά να γνωρίζετε πού βρίσκονται και να αποθηκεύσετε τις προσαρμοσμένες φόρμες σας στην ίδια θέση. Για να βρείτε τις προεπιλεγμένες φόρμες λίστας για μια λίστα ή βιβλιοθήκη, κάντε τα παρακάτω.

 1. Εάν η Λίστα φακέλων δεν εμφανίζεται, στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην εντολή Λίστα φακέλων.

  Συντόμευση πληκτρολογίου για να ανοίξετε τη Λίστα φακέλων, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + F1.

 2. Για μια λίστα SharePoint, στη Λίστα φακέλων, εντοπίστε το φάκελο Λίστες. Για μια βιβλιοθήκη του SharePoint, εντοπίστε το φάκελο Κοινόχρηστα έγγραφα. Εάν ο φάκελος Λίστες ή Κοινόχρηστα έγγραφα είναι συμπτυγμένος, κάντε κλικ στο σύμβολο συν (+) για αν τον αναπτύξετε.

 3. Εντοπίστε τη λίστα ή βιβλιοθήκη για την οποία θέλετε να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη φόρμα λίστας. Εάν η λίστα λιστών ή η βιβλιοθηκών είναι συμπτυγμένη, κάντε κλικ στο σύμβολο συν (+) για να την επεκτείνετε.

  Στην παρακάτω εικόνα, η λίστα Ανακοινώσεις έχει αναπτυχθεί.

  Φόρμες λίστας για μια λίστα του SharePoint όπως εμφανίζονται στη Λίστα φακέλων

Από προεπιλογή, στο φάκελο εμφανίζονται τρία αρχεία σελίδας φόρμας: DispForm.aspx, EditForm.aspx και NewForm.aspx. Ένα τέταρτο αρχείο, το AllItems.aspx, είναι η προεπιλεγμένη προβολή δεδομένων που εμφανίζει τα στοιχεία στη λίστα, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Σελίδα φόρμας AllItems, όπως εμφανίζεται στο πρόγραμμα περιήγησης

Σημείωση: Ανάλογα με τη λίστα, μπορεί να υπάρχουν πολλαπλές προβολές δεδομένων στο φάκελο, εκτός από πολλαπλές σελίδες φόρμας.

Με το Office SharePoint Designer 2007, μπορείτε να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες φόρμες που αντικαθιστούν τις προεπιλεγμένες φόρμες "Δημιουργία στοιχείου", "Επεξεργασία στοιχείου" ή "Προβολή στοιχείου", αντικαθιστώντας το υπάρχον Τμήμα Web προβολής λίστας με ένα Τμήμα Web προσαρμοσμένης φόρμας.

Στις παρακάτω τρεις εικόνες φαίνονται οι προεπιλεγμένες φόρμες λίστας για μια λίστα "Ανακοινώσεις".

 • Η σελίδα NewForm.aspx εμφανίζει τη φόρμα "Δημιουργία στοιχείου" που εμφανίζεται όταν προσθέτετε ένα νέο στοιχείο σε μια λίστα.

  Η σελίδα NewForm.aspx όπως εμφανίζεται στο πρόγραμμα περιήγησης

 • Η σελίδα EditForm.aspx εμφανίζει τη φόρμα "Επεξεργασία στοιχείου" που εμφανίζεται όταν επεξεργάζεστε ένα στοιχείο σε μια λίστα.

  Η σελίδα EditForm.aspx όπως εμφανίζεται στο πρόγραμμα περιήγησης

 • Η σελίδα DispForm.aspx παρέχει τη φόρμα "Εμφάνιση στοιχείου" που εμφανίζεται όταν προβάλλετε ένα στοιχείο από μια λίστα.

  Η σελίδα φόρμας DispForm.aspx όπως εμφανίζεται στο πρόγραμμα περιήγησης

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία νέας σελίδας που περιέχει μια προσαρμοσμένη φόρμα λίστας

Αρχίζετε με τη δημιουργία μιας νέας σελίδας και, στη συνέχεια, με την εισαγωγή μιας προσαρμοσμένης λίστας φόρμας στη σελίδα. Αφότου αποθηκεύσετε τη σελίδα, μπορείτε να συνδέσετε τη σελίδα με μια υπάρχουσα λίστα.

 1. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Δημιουργία.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Δημιουργία, στην καρτέλα Σελίδα, κάντε κλικ στην επιλογή Γενικά και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή ASPX.

 3. Στο μενού Εισαγωγή, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Στοιχεία ελέγχου SharePoint και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμοσμένη φόρμα λίστας.

  Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Φόρμα λίστας ή βιβλιοθήκης εγγράφων.

  Παράθυρο διαλόγου 'Φόρμα λίστας ή βιβλιοθήκης εγγράφων'

 4. Στη λίστα Λίστα ή βιβλιοθήκη εγγράφων που θα χρησιμοποιηθεί για φόρμα, επιλέξτε τη λίστα ή τη βιβλιοθήκη για την οποία θέλετε να δημιουργήσετε μια φόρμα. Για να ακολουθήσετε το παράδειγμα, κάντε κλικ στην επιλογή Ανακοινώσεις.

 5. Στη λίστα Τύπος περιεχομένου για χρήση στη φόρμα, κάντε κλικ στον τύπο περιεχομένου για τον οποίο θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη φόρμα. Για να ακολουθήσετε το παράδειγμα, κάντε κλικ στην επιλογή Ανακοινώσεις. (Αυτή μπορεί να είναι η μοναδική σας επιλογή, επειδή η λίστα "Ανακοινώσεις" διαθέτει μόνο έναν προεπιλεγμένο τύπο περιεχομένου.)

  Κάθε λίστα ή βιβλιοθήκη μπορεί να ρυθμιστεί έτσι ώστε να επιτρέπει πολλαπλούς τύπους περιεχομένου, που στη συνέχεια εμφανίζονται σε αυτό το παράθυρο διαλόγου στη λίστα Τύπος περιεχομένου για χρήση στη φόρμα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα συγκεκριμένο σύνολο προσαρμοσμένων φορμών λίστας για κάθε τύπο περιεχομένου που είναι διαθέσιμος για μια λίστα ή βιβλιοθήκη. Για παράδειγμα, εάν η λίστα σας διαθέτει έναν τύπο περιεχομένου "Δελτία τύπου" και έναν τύπο περιεχομένου "Νέα του κλάδου", μπορείτε να δημιουργήσετε και να χρησιμοποιείτε δύο διαφορετικά σύνολα προσαρμοσμένων φορμών λίστας, ένα για καθέναν από τους τύπους περιεχομένου.

  Το πλεονέκτημα χρήσης διαφορετικού συνόλου προσαρμοσμένων φορμών λίστας για κάθε τύπο περιεχομένου είναι ότι τότε κάθε προσαρμοσμένη φόρμα λίστας έχει σχεδιαστεί για προβολή μόνο των πεδίων που είναι κατάλληλα για αυτόν τον τύπο περιεχομένου.

 6. Στην περιοχή Τύπος φόρμας προς δημιουργία, επιλέξτε εάν θέλετε να δημιουργήσετε μια Φόρμα δημιουργίας στοιχείου, μια Φόρμα επεξεργασίας στοιχείου ή μια Φόρμα εμφάνισης στοιχείου.

  Για να ακολουθήσετε το παράδειγμα, κάντε κλικ στην επιλογή Φόρμα δημιουργίας στοιχείου.

 7. Για να συμπεριλάβετε μια γραμμή εργαλείων με τη φόρμα, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση της γραμμής εργαλείων "Βασική".

  Η προσαρμοσμένη φόρμα λίστας μπορεί να περιλαμβάνει μια γραμμή εργαλείων προκειμένου να βοηθά τους χρήστες να εκτελούν κοινές ενέργειες για ένα στοιχείο. Οι εντολές στη γραμμή εργαλείων εξαρτώνται από τον τύπο της φόρμας. Για παράδειγμα, η γραμμή εργαλείων για τη φόρμα EditForm.aspx μπορεί να μοιάζει με την επόμενη εικόνα.

  Γραμμή εργαλείων φόρμας EditForm.aspx

  Αλλά η γραμμή εργαλείων για τη φόρμα DispForm.aspx μπορεί να μοιάζει με αυτήν την εικόνα.

  Γραμμή εργαλείων φόρμας DispForm.aspx

 8. Κάντε κλικ στο κουμπί OK. Η Φόρμα δημιουργίας στοιχείου εμφανίζεται στη σελίδα.

  Η Φόρμα δημιουργίας στοιχείου εμφανίζεται στη σελίδα

  Σημείωση: Η εικόνα είναι ένα παράδειγμα μιας σελίδας ASPX που δεν είναι συνδεδεμένη σε μια κύρια σελίδα. Για να εφαρμόσετε την όψη και την αίσθηση της δικής σας τοποθεσίας SharePoint, συνδέσετε τη σελίδα σε μια κύρια σελίδα. Για να το κάνετε αυτό, στο μενού Μορφή, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Κύρια σελίδα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Επισύναψη κύριας σελίδας. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή κύριας σελίδας, κάντε κλικ στην Προεπιλεγμένη κύρια σελίδα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Αντιστοίχιση περιοχών περιεχομένου. Για να αντιστοιχίσετε το σώμα της σελίδας με το χαρακτήρα κράτησης θέσης περιεχομένου PlaceHolderMain, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Από προεπιλογή, η προσαρμοσμένη φόρμα λίστας εμφανίζει τα προεπιλεγμένα πεδία για τον επιλεγμένο τύπο φόρμας, μαζί με κάθε προεπιλεγμένο στοιχείο ελέγχου για κάθε πεδίο. Για παράδειγμα, για τη λίστα "Ανακοινώσεις", το πεδίο "Λήξη" διαθέτει ένα στοιχείο ελέγχου επιλογής ημερομηνίας. Τα απαιτούμενα πεδία, εάν υπάρχουν, υποδεικνύονται αυτόματα με έναν αστερίσκο.

 9. Για να αποθηκεύσετε τη νέα προσαρμοσμένη φόρμα λίστας, στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση ως. Εναλλακτικά, μπορείτε να πατήσετε τα πλήκτρα CTRL+S.

 10. Στο παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως, στο μεγάλο πλαίσιο λίστας, αναζητήστε το φάκελο λίστας ή βιβλιοθήκης για την οποία δημιουργήθηκε η προσαρμοσμένη φόρμα λίστας.

  Για να παρακολουθήσετε το παράδειγμα, στο παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως, κάντε διπλό κλικ σε λίστες και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ για να ανοίξετε το φάκελο ΑνακοινώσειςΑνακοινώσεις. Στο πλαίσιο Όνομα αρχείου, πληκτρολογήστε NewAnnouncementsκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

  Για να ακολουθήσετε το παράδειγμα, στο πλαίσιο Όνομα αρχείου, πληκτρολογήστε NewAnnouncements και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

  Εμφανίζεται η σελίδα NewAnnouncements.aspx στη Λίστα φακέλων στο φάκελο Ανακοινώσεις.

Αρχή της σελίδας

Συνδυασμός της νέας σελίδας με μια λίστα

Αφότου δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη φόρμα λίστας, μπορείτε να την συνδέσετε με τη λίστα για την οποία δημιουργήθηκε. Μέχρι να συνδέσετε την προσαρμοσμένη φόρμα λίστας με τη λίστα, η προσαρμοσμένη φόρμα λίστας δεν θα εμφανίζεται στο πρόγραμμα περιήγησης όταν οι χρήστες δημιουργούν, προβάλλουν ή επεξεργάζονται στοιχεία σε αυτή τη λίστα.

Στο προηγούμενο παράδειγμα, δημιουργήσατε τη φόρμα NewAnnouncements.aspx για τη λίστα "Ανακοινώσεις", συνεπώς το επόμενο βήμα είναι να συνδέσετε τη φόρμα NewAnnouncements.aspx με τη λίστα "Ανακοινώσεις".

 1. Στη Λίστα φακέλων, κάντε δεξιό κλικ στη λίστα ή στη βιβλιοθήκη με την οποία θέλετε να συνδέσετε την προσαρμοσμένη φόρμα λίστας — σε αυτό το παράδειγμα, Ανακοινώσεις — και, στη συνέχεια, κάνετε κλικ στην εντολή Ιδιότητες στο μενού συντόμευσης.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες λίστας, κάντε κλικ στην καρτέλα Συνοδευτικά αρχεία.

 3. Εάν η λίστα σας είναι ρυθμισμένη να επιτρέπει πολλαπλούς τύπους περιεχομένου, στη λίστα Φόρμες ειδικά για τον τύπο περιεχομένου, κάντε κλικ στον τύπο περιεχομένου για τον οποίο θέλετε να χρησιμοποιήσετε την προσαρμοσμένη φόρμα λίστας.

  Κάθε φορά που αλλάζετε τον τύπο περιεχομένου, τα πλαίσια κειμένου αλλάζουν για να προβάλουν τις φόρμες που χρησιμοποιούνται για τον τρέχοντα τύπο περιεχομένου. Κάθε τύπος περιεχομένου μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα ξεχωριστό σύνολο προσαρμοσμένων φορμών λίστας.

 4. Στην περιοχή Φόρμα δημιουργίας στοιχείου, κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση, εντοπίστε και κάντε κλικ στην προσαρμοσμένη φόρμα λίστας — σε αυτό το παράδειγμα, NewAnnouncements.aspx — και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Η διαδρομή προς την προσαρμοσμένη φόρμα λίστας εμφανίζεται στο πλαίσιο Φόρμα δημιουργίας στοιχείου.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Εάν έχετε ακολουθήσει το παράδειγμα, μπορείτε να δοκιμάσετε τη νέα προσαρμοσμένη φόρμα λίστας. Για να τη δοκιμάσετε, κάντε κλικ στο Default.aspx στη Λίστα φακέλων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο F12 για να ανοίξετε τη σελίδα στο πρόγραμμα περιήγησης. Στο πρόγραμμα περιήγησης, στην περιοχή Ανακοινώσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη νέας ανακοίνωσης για να ανοίξετε την προσαρμοσμένη φόρμα δημιουργίας στοιχείου.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×