Δημιουργία πεδίου για την αποθήκευση ημερομηνιών και ωρών

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Προσθέτετε ένα πεδίο "ημερομηνία/ώρα" σε έναν πίνακα όταν θέλετε να αποθηκεύσετε ημερομηνίες και ώρες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δεδομένα ημερομηνίας και ώρας για διάφορους προσωπικούς και επαγγελματικούς λόγους, όπως γενέθλια, πληροφορίες αποστολής και χρέωσης και κάρτες ώρας.

Σε αυτό το άρθρο

Κατανόηση των πεδίων "ημερομηνία/ώρα"

Προσθήκη πεδίου "ημερομηνία/ώρα" σε προβολή φύλλου δεδομένων

Προσθήκη πεδίου "ημερομηνία/ώρα" σε προβολή σχεδίασης

Ορίστε τις ιδιότητες του πεδίου "ημερομηνία/ώρα"

Διαγραφή πεδίου "ημερομηνία/ώρα"

Αναφορά ιδιότητας πεδίου "ημερομηνία/ώρα"

Κατανόηση των πεδίων "ημερομηνία/ώρα"

Όταν χρησιμοποιείτε μια βάση δεδομένων της Access, μπορεί να δείτε τιμές ημερομηνίας και ώρας σε οποιονδήποτε αριθμό μορφών, όπως μια Ευρωπαϊκή μορφή (28.11.2006 ή 28-11-2006), μια μορφή Νότιας Ασίας (28/11/2006) ή τη μορφή ΗΠΑ (11/28/2006).

Ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο η Access μορφοποιεί τα δεδομένα ημερομηνίας και ώρας και ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο πληκτρολογείτε τα δεδομένα ημερομηνίας ή ώρας, τα πεδία ημερομηνίας/ώρας αποθηκεύουν τις ημερομηνίες και τις ώρες ως αριθμούς κινητής υποδιαστολής διπλής ακρίβειας — ένα σύστημα που ονομάζεται επίσης σειριακές ημερομηνίες. Η παρακάτω εικόνα αντιπροσωπεύει μια τυπική σειριακή τιμή ημερομηνίας και ώρας.

Το ακέραιο τμήμα της τιμής, στα αριστερά της υποδιαστολής, αντιπροσωπεύει την ημερομηνία. Το κλασματικό τμήμα, στα δεξιά της υποδιαστολής, αντιπροσωπεύει την ώρα.

Ο αριθμός σε αυτό το σχήμα αντιπροσωπεύει τις 24 Δεκεμβρίου 2003, στις 9:00 Μ.Μ. Το στοιχείο Date είναι ο αριθμός ολόκληρων ημερών που έχουν παρέλθει από την ημερομηνία έναρξης ή "Base" του 12/30/1899. Σε αυτό το παράδειγμα, 37.979 ημέρες έχουν παρέλθει από το 12/30/1899 έως το 12/24/2003. Το στοιχείο Time είναι ένα κλάσμα μιας ημέρας 24 ωρών. Έτσι, μια τιμή του 0,875 πολλαπλασιάζεται με 24 ώρες ισούται με 21 ώρες ή 9:00 Μ.Μ.

Οι αρνητικές τιμές στο στοιχείο ημερομηνίας αντιπροσωπεύουν ημερομηνίες πριν από την ημερομηνία βάσης. Για παράδειγμα, η τιμή-1 ως στοιχείο ημερομηνίας αναλύεται σε μία ημέρα πριν από την ημερομηνία βάσης ή το 12/29/1899.

Οι έγκυρες τιμές ημερομηνίας κυμαίνονται από-657.434 (1 Ιανουαρίου 100 Μ.Χ.) έως 2.958.465 (31 Δεκεμβρίου 9999 Μ.Χ.). Οι έγκυρες τιμές ώρας κυμαίνονται από 0,0 έως 0,9999 ή 23:59:59.

Η αποθήκευση των τιμών ημερομηνίας και ώρας ως αριθμών σάς επιτρέπει να εκτελείτε έναν μεγάλο αριθμό υπολογισμών σε δεδομένα ημερομηνίας και ώρας. Για παράδειγμα, μπορείτε να υπολογίσετε τον συνολικό αριθμό των ωρών εργασίας (για μια κάρτα χρόνου) ή να καθορίσετε την ηλικία ενός τιμολογίου.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη πεδίου "ημερομηνία/ώρα" σε προβολή φύλλου δεδομένων

Μπορείτε να προσθέσετε ένα πεδίο "ημερομηνία/ώρα" σε έναν νέο ή υπάρχοντα πίνακα σε Προβολή φύλλου δεδομένων.

Προσθήκη σε υπάρχοντα πίνακα

 1. Άνοιγμα του πίνακα σε προβολή φύλλου δεδομένων

 2. Εάν είναι απαραίτητο, κάντε κύλιση οριζόντια στο πρώτο κενό πεδίο.

 3. Στη στήλη όνομα πεδίου , επιλέξτε την πρώτη κενή γραμμή και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το πεδίο.

 4. Επιλέξτε το διπλανό κελί στη στήλη τύπος δεδομένων και, στη συνέχεια, επιλέξτε ημερομηνία & ώρα από τη λίστα.

 5. Αποθηκεύστε τις αλλαγές σας.

Προσθήκη πεδίου "ημερομηνία/ώρα" σε νέο πίνακα

 1. Στην καρτέλα Δημιουργία, στην ομάδα Πίνακες, επιλέξτε Πίνακας.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση και, στο παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως , πληκτρολογήστε ένα όνομα για τον νέο πίνακα.

 3. Κάντε δεξί κλικ στην καρτέλα εγγράφου για τον νέο πίνακα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή σχεδίασης.

 4. Στη στήλη όνομα πεδίου , επιλέξτε την πρώτη κενή γραμμή και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το πεδίο.

 5. Επιλέξτε το διπλανό κελί στη στήλη τύπος δεδομένων και, στη συνέχεια, επιλέξτε ημερομηνία/ώρα από τη λίστα.

 6. Αποθηκεύστε τις αλλαγές σας.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη πεδίου "ημερομηνία/ώρα" σε προβολή σχεδίασης

Μπορείτε να προσθέσετε ένα πεδίο "ημερομηνία/ώρα" σε έναν νέο ή υπάρχοντα πίνακα σε Προβολή σχεδίασης.

Προσθήκη σε υπάρχοντα πίνακα

 1. Ανοίξτε τον πίνακα σεΠροβολή σχεδίασης.

 2. Στη στήλη όνομα πεδίου , επιλέξτε την πρώτη κενή γραμμή και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το πεδίο.

 3. Επιλέξτε το διπλανό κελί στη στήλη τύπος δεδομένων και, στη συνέχεια, επιλέξτε ημερομηνία/ώρα από τη λίστα.

 4. Αποθηκεύστε τις αλλαγές σας.

Προσθήκη σε νέο πίνακα

 1. Στην καρτέλα Δημιουργία, στην ομάδα Πίνακες, επιλέξτε Πίνακας.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση και, στο παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως , πληκτρολογήστε ένα όνομα για τον νέο πίνακα.

 3. Κάντε δεξί κλικ στην καρτέλα εγγράφου για τον νέο πίνακα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή σχεδίασης.

 4. Στη στήλη όνομα πεδίου , επιλέξτε την πρώτη κενή γραμμή και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το πεδίο.

 5. Επιλέξτε το διπλανό κελί στη στήλη τύπος δεδομένων και, στη συνέχεια, επιλέξτε ημερομηνία/ώρα από τη λίστα.

 6. Αποθηκεύστε τις αλλαγές σας.

Αρχή της σελίδας

Ορίστε τις ιδιότητες του πεδίου "ημερομηνία/ώρα"

Όταν χρησιμοποιείτε την προβολή σχεδίασης για να προσθέσετε ένα πεδίο "ημερομηνία/ώρα" σε έναν πίνακα, μπορείτε να καθορίσετε και να αλλάξετε όλες τις ιδιότητες για το πεδίο.

 1. Στην καρτέλα Γενικά , στο κάτω τμήμα του προγράμματος σχεδίασης πίνακα, στην περιοχή Ιδιότητες πεδίου, εντοπίστε την ιδιότητα που θέλετε να αλλάξετε.

 2. Επιλέξτε το πεδίο δίπλα στο όνομα της ιδιότητας.

 3. Επιλέξτε το πεδίο δίπλα στο όνομα της ιδιότητας. Ανάλογα με την ιδιότητα, μπορείτε να εισαγάγετε δεδομένα, να εκκινήσετε τη δόμηση παραΣτάσεων κάνοντας κλικ στην επιλογή ή να ορίσετε μια επιλογή από μια λίστα.

  Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης κάθε ιδιότητας Field, επιλέξτε την ιδιότητα και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο F1.

Αρχή της σελίδας

Διαγραφή πεδίου "ημερομηνία/ώρα"

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την προβολή φύλλου δεδομένων ή την προβολή σχεδίασης για να διαγράψετε ένα πεδίο ημερομηνίας/ώρας από έναν πίνακα.

Προειδοποίηση    Όταν διαγράφετε ένα πεδίο ημερομηνίας/ώρας που περιέχει δεδομένα, τα δεδομένα αυτά χάνονται μόνιμα — δεν μπορείτε να αναιρέσετε τη διαγραφή. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας της βάσης δεδομένων σας προτού διαγράψετε οποιοδήποτε πεδίο πίνακα ή άλλο στοιχείο της βάσης δεδομένων.

Διαγραφή σε προβολή φύλλου δεδομένων

 1. Ανοίξτε τον πίνακα σε Προβολή φύλλου δεδομένων.

 2. Εντοπίστε το πεδίο ημερομηνία/ώρα, κάντε δεξί κλικ στη γραμμή κεφαλίδας (το όνομα) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή πεδίου.

 3. Επιλέξτε Ναι για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή.

Διαγραφή σε προβολή σχεδίασης

 1. Ανοίξτε τον πίνακα σε Προβολή σχεδίασης.

 2. Κάντε κλικ στο δείκτη επιλογής γραμμής (το κενό τετράγωνο) δίπλα στο πεδίο ημερομηνία/ώρα και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο DELETE ή κάντε δεξί κλικ στο δείκτη επιλογής γραμμής και κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή γραμμών.

 3. Επιλέξτε Ναι για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή.

Αρχή της σελίδας

Αναφορά ιδιότητας πεδίου "ημερομηνία/ώρα"

Αυτός ο πίνακας παραθέτει τις ιδιότητες του πεδίου "ημερομηνία/ώρα" και περιγράφει τι κάνει κάθε μία από αυτές.

Ιδιότητα

Χρήση

Μορφοποίηση

Εισαγάγετε προσαρμοσμένους χαρακτήρες μορφοποίησης για να ορίσετε μια μορφή εμφάνισης. Οι μορφοποιήσεις που ορίζονται εδώ εμφανίζονται σε φύλλα δεδομένων, φόρμες και αναφορές.

Μάσκα εισαγωγής

Εισαγάγετε μια συμβολοσειρά μάσκας εισαγωγής ή κάντε κλικ στο για να ξεκινήσετε τον "Οδηγό μάσκας εισαγωγής".

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία και τη χρήση μασκών εισαγωγής, ανατρέξτε στο άρθρο Δημιουργία μάσκας εισαγωγής για να εισαγάγετε τιμές πεδίων ή στοιχείων ελέγχου σε μια συγκεκριμένη μορφή.

Λεζάντα

Καθορίζει το όνομα του πεδίου "ημερομηνία/ώρα". Εάν δεν καθορίσετε μια λεζάντα, η Access εφαρμόζει το προεπιλεγμένο όνομα πεδίου.

Προεπιλεγμένη τιμή

Καθορίζει την τιμή που εμφανίζεται αυτόματα σε ένα πεδίο όταν δημιουργείτε μια νέα εγγραφή. Για παράδειγμα, μπορείτε να εισαγάγετε μια συνάρτηση, όπως η Date () , για να εμφανίζεται αυτόματα η σημερινή ημερομηνία.

Κανόνας επικύρωσης

Καθορίζει τις απαιτήσεις για τα δεδομένα που καταχωρούνται σε μια ολόκληρη εγγραφή, σε ένα μεμονωμένο πεδίο ή σε ένα στοιχείο ελέγχου σε μια φόρμα ή έκθεση. Όταν ένας χρήστης εισαγάγει δεδομένα που παραβιάζουν τον κανόνα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα κείμενο επικύρωσης για να καθορίσετε το μήνυμα σφάλματος που προκύπτει. Μέγιστο μήκος: 2.048 χαρακτήρες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία κανόνων επικύρωσης, ανατρέξτε στο άρθρο Δημιουργία κανόνα επικύρωσης για την επικύρωση δεδομένων σε ένα πεδίο.

Κείμενο επικύρωσης

Καθορίζει το κείμενο στο μήνυμα σφάλματος που εμφανίζεται όταν οι χρήστες παραβιάζουν έναν κανόνα επικύρωσης. Μέγιστο μήκος: 255 χαρακτήρες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία κανόνων επικύρωσης, ανατρέξτε στο άρθρο Δημιουργία κανόνα επικύρωσης για την επικύρωση δεδομένων σε ένα πεδίο.

Απαιτείται

Όταν αυτή η ιδιότητα έχει την τιμή " Ναι", πρέπει να εισαγάγετε μια τιμή στο πεδίο ή σε οποιαδήποτε στοιχεία ελέγχου που είναι δεσμευμένα στο πεδίο. Επιπλέον, η τιμή δεν μπορεί να είναι null.

Με ευρετήριο

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ευρετήριο για να επιταχύνετε τις λειτουργίες ερωτημάτων, ταξινόμησης και ομαδοποίησης που εκτελούνται έναντι μεγάλων όγκων δεδομένων. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ευρετήρια για να αποτρέψετε την εισαγωγή διπλότυπων τιμών από τους χρήστες. Επιλογές

 • Όχι     Απενεργοποιεί τη δημιουργία ευρετηρίου (προεπιλογή).

 • Ναι (Επιτρέπονται διπλότυπα)     Καταχωρεί ευρετήρια στο πεδίο και επιτρέπει διπλότυπες τιμές. Για παράδειγμα, μπορεί να έχετε διπλότυπο όνομα και επώνυμο.

 • Ναι (χωρίς διπλότυπα)    Καταχωρεί ευρετήρια στο πεδίο και δεν επιτρέπει διπλότυπες τιμές.

Κατάσταση λειτουργίας IME

Καθορίζει ένα πρόγραμμα επεξεργασίας μεθόδου εισόδου, ένα εργαλείο για τη χρήση των αγγλικών εκδόσεων της Access με αρχεία που έχουν δημιουργηθεί σε ιαπωνικές ή Κορεατικές εκδόσεις της Access. Προεπιλεγμένη τιμή: χωρίς έλεγχο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση αυτής της ιδιότητας, πατήστε το πλήκτρο F1.

Κατάσταση λειτουργίας προτάσεων IME

Καθορίζει τον τύπο των δεδομένων που μπορείτε να εισαγάγετε χρησιμοποιώντας μια επεξεργασία μεθόδου εισόδου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση αυτής της ιδιότητας, πατήστε το πλήκτρο F1.

Έξυπνες ετικέτες

Μόνο στην Access 2010, μπορείτε να καθορίσετε μία ή περισσότερες Έξυπνες ετικέτες για το πεδίο και τα στοιχεία ελέγχου που είναι δεσμευμένα στο πεδίο. Οι έξυπνες ετικέτες είναι στοιχεία που αναγνωρίζουν τους τύπους δεδομένων σε ένα πεδίο και σας επιτρέπουν να κάνετε ενέργειες με βάση αυτόν τον τύπο. Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε ένα πεδίο ημερομηνίας/ώρας και, στη συνέχεια, να χρησιμοποιήσετε μια έξυπνη ετικέτα για να ανοίξετε το προσωπικό σας ημερολόγιο.

Κάντε κλικ στην επιλογή δίπλα στο πλαίσιο ιδιότητας για να δείτε μια λίστα με τις διαθέσιμες έξυπνες ετικέτες.

Στοίχιση κειμένου

Καθορίζει τη στοίχιση για τα δεδομένα σε ένα πεδίο ημερομηνίας/ώρας. Επιλογές

 • Γενικά     Στοιχίζει το κείμενο στα αριστερά, τους αριθμούς και τις ημερομηνίες στα δεξιά.

 • Αριστερά     Στοιχίζει όλο το κείμενο, τις ημερομηνίες και τους αριθμούς στα αριστερά.

 • Δεξιά     Στοιχίζει όλο το κείμενο, τις ημερομηνίες και τους αριθμούς προς τα δεξιά.

 • Στοίχιση στο κέντρο.     Κεντράρει όλο το κείμενο, τις ημερομηνίες και τους αριθμούς.

 • Διανομή     Δικαιολογεί όλο το κείμενο, τις ημερομηνίες και τους αριθμούς ομοιόμορφα και στις δύο πλευρές του πεδίου ή του πλαισίου κειμένου.

Εμφάνιση επιλογής ημερομηνίας

Εμφανίζει ή αποκρύπτει ένα αναδυόμενο στοιχείο ελέγχου ημερολογίου που εμφανίζεται όταν οι χρήστες κάνουν κλικ στα πεδία "ημερομηνία/ώρα". Προεπιλογή: για ημερομηνίες. Επιλέξτε να μην αποκρύπτεται ποτέ το στοιχείο ελέγχου.

Εάν χρησιμοποιείτε μια μάσκα εισαγωγής για ένα πεδίο ημερομηνίας/ώρας, το στοιχείο ελέγχου Επιλογή ημερομηνίας δεν θα είναι διαθέσιμο, ανεξάρτητα από το πώς ορίζετε αυτή την ιδιότητα.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×