Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office

Δημιουργία πίνακα

Μπορείτε να εισαγάγετε πίνακες ή να δημιουργήσετε πίνακες σε Publisher, ακόμα και να αντιγράψετε πίνακες από άλλα προγράμματα για εισαγωγή στη δημοσίευσή σας.

Δημιουργία πίνακα και προσθήκη κειμένου

 1. Κάντε κλικ στο σημείο όπου θέλετε να εμφανίζεται ο πίνακας στη δημοσίευσή σας.

 2. Στη γραμμή εργαλείων της κορδέλας , κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγήκαι, στη συνέχεια, επιλέξτε Πίνακαςκαι

 3. Δημιουργήστε τον πίνακά σας σύροντας κατά μήκος των τετραγώνων γραμμών ή στηλών για να δημιουργήσετε τις γραμμές και τις στήλες.

  Για να αυξήσετε το μέγεθος του πίνακα, επιλέξτε τον πίνακα, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω σε μια λαβή επιλογής μέχρι να δείτε το εικονίδιο Resizer και, στη συνέχεια, σύρετε για να αλλάξετε το μέγεθος του πίνακα.

 4. Στον πίνακα, κάντε κλικ στο κελί όπου θέλετε να προσθέσετε κείμενο και, στη συνέχεια, αρχίστε να πληκτρολογείτε.

  Για να προσθέσετε κείμενο σε ένα άλλο κελί, κάντε κλικ μέσα σε αυτό το κελί.

  Κάθε κελί αναπτύσσεται για να χωρέσει το κείμενό σας, εκτός εάν κλειδώσετε το μέγεθος του πίνακα, καταργώντας το σημάδι ελέγχου δίπλα στο στοιχείο μεγέθυνση για να χωρέσει το κείμενο στο μενού Πίνακας .

Δημιουργία πίνακα από υπάρχον κείμενο του Publisher

 1. Εάν το κείμενο βρίσκεται σε έναν πίνακα, επιλέξτε τα κελιά που θέλετε.

  Εάν το κείμενο βρίσκεται σε ένα πλαίσιο κειμένου, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει μια καρτέλα ή ένα κόμμα ανάμεσα σε κάθε καταχώρηση μιας γραμμής και ένα σημάδι παραγράφου στο άκρο κάθε γραμμής.

 2. Επισημάνετε το κείμενο, κάντε δεξί κλικ στο επισημασμένο κείμενο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αντιγραφή.

 3. Στο μενού Επεξεργασία, κάντε κλικ στην επιλογή Ειδική επικόλληση.

 4. Στη λίστα ως , κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία πίνακα.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Δημιουργία πίνακα με χρήση κειμένου από άλλο πρόγραμμα

 1. Ανοίξτε το πρόγραμμα που περιέχει το κείμενο που θέλετε.

  Εάν το κείμενο δεν βρίσκεται ήδη σε έναν πίνακα, προετοιμάστε το κείμενο για αντιγραφή σε έναν πίνακα. Αυτό μπορείτε να το κάνετε πατώντας το πλήκτρο TAB ανάμεσα σε κάθε καταχώρηση μέσα σε μια γραμμή κειμένου και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER στο άκρο κάθε γραμμής.

 2. Επιλέξτε το κείμενο και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + C για να το αντιγράψετε.

 3. Στο έγγραφο Publisher, μεταβείτε στη σελίδα που θέλετε να αλλάξετε.

 4. Στο μενού Επεξεργασία, κάντε κλικ στην επιλογή Ειδική επικόλληση.

 5. Στη λίστα ως , κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία πίνακα.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Σημείωση: Ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο το κείμενό σας έχει μορφοποιηθεί στο άλλο πρόγραμμα, ίσως θέλετε να μορφοποιήσετε ξανά το κείμενο αφού μετατραπεί σε Publisher πίνακα.

Δημιουργία πίνακα και πληκτρολόγηση κειμένου σε αυτό

 1. Στη γραμμή εργαλείων αντικείμενα , κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή Εικόνα κουμπιού πίνακα .

 2. Κάντε κλικ μέσα στη δημοσίευσή σας.

  Θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Δημιουργία πίνακα .

 3. Ορίστε τις επιλογές που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Αλλάξτε το μέγεθος του πίνακά σας επιλέγοντας πρώτα τον πίνακα και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω σε μια λαβή επιλογής μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο Resizer και, στη συνέχεια, σύρετε το δείκτη του ποντικιού για να αλλάξετε το μέγεθος του πίνακα.

 4. Στον πίνακα, κάντε κλικ στο κελί όπου θέλετε να προσθέσετε κείμενο και, στη συνέχεια, αρχίστε να πληκτρολογείτε.

  Για να προσθέσετε κείμενο σε ένα άλλο κελί, κάντε κλικ μέσα σε αυτό το κελί.

  Κάθε κελί αναπτύσσεται για να χωρέσει το κείμενό σας, εκτός εάν κλειδώσετε το μέγεθος του πίνακα, καταργώντας το σημάδι ελέγχου δίπλα στο στοιχείο μεγέθυνση για να χωρέσει το κείμενο στο μενού Πίνακας .

Δημιουργία πίνακα από υπάρχον κείμενο του Microsoft Publisher

 1. Εάν το κείμενο βρίσκεται σε έναν πίνακα, επιλέξτε τα κελιά που θέλετε.

  Εάν το κείμενο βρίσκεται σε ένα πλαίσιο κειμένου, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει μια καρτέλα ή ένα κόμμα ανάμεσα σε κάθε καταχώρηση μιας γραμμής και ένα σημάδι παραγράφου στο άκρο κάθε γραμμής.

 2. Επισημάνετε το κείμενο.

 3. Κάντε δεξί κλικ στο επισημασμένο κείμενο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αντιγραφή.

 4. Στο μενού Επεξεργασία, κάντε κλικ στην επιλογή Ειδική επικόλληση.

 5. Στη λίστα ως , κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία πίνακα.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Δημιουργία πίνακα με χρήση κειμένου από άλλο πρόγραμμα

 1. Ανοίξτε το πρόγραμμα που περιέχει το κείμενο που θέλετε.

  Εάν το κείμενο δεν βρίσκεται ήδη σε έναν πίνακα, πατήστε το πλήκτρο TAB ανάμεσα σε κάθε καταχώρηση μέσα σε μια γραμμή κειμένου και πατήστε το πλήκτρο ENTER στο άκρο κάθε γραμμής.

 2. Επιλέξτε το κείμενο και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + C για να το αντιγράψετε.

 3. Ανοίξτε τη δημοσίευση του Publisher και μεταβείτε στη σελίδα που θέλετε να αλλάξετε.

 4. Στο μενού Επεξεργασία, κάντε κλικ στην επιλογή Ειδική επικόλληση.

 5. Στη λίστα ως , κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία πίνακα.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Σημείωση: Ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο το κείμενό σας έχει μορφοποιηθεί στο άλλο πρόγραμμα, ίσως θέλετε να μορφοποιήσετε ξανά το κείμενο αφού μετατραπεί σε πίνακα του Publisher.

Δημιουργία πίνακα και πληκτρολόγηση κειμένου σε αυτό

 1. Στη γραμμή εργαλείων αντικείμενα , κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή Εικόνα κουμπιού πίνακα .

 2. Κάντε κλικ μέσα στη δημοσίευσή σας.

  Θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Δημιουργία πίνακα .

 3. Ορίστε τις επιλογές που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 4. Ταξινομήστε τον πίνακά σας.

  Πώς;

  Επιλέξτε τον πίνακα, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω σε μια λαβή επιλογής μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο Resizer και, στη συνέχεια, σύρετε το δείκτη του ποντικιού για να αλλάξετε το μέγεθος του πίνακα.

 5. Στον πίνακα, κάντε κλικ στο κελί όπου θέλετε να προσθέσετε κείμενο και, στη συνέχεια, αρχίστε να πληκτρολογείτε.

  Για να προσθέσετε κείμενο σε ένα άλλο κελί, κάντε κλικ μέσα σε αυτό το κελί.

  Κάθε κελί αναπτύσσεται για να χωρέσει το κείμενό σας, εκτός εάν κλειδώσετε το μέγεθος του πίνακα, καταργώντας το σημάδι ελέγχου δίπλα στο στοιχείο μεγέθυνση για να χωρέσει το κείμενο στο μενού Πίνακας .

Δημιουργία πίνακα από υπάρχον κείμενο του Microsoft Publisher

 1. Εάν το κείμενο βρίσκεται σε έναν πίνακα, επιλέξτε τα κελιά που θέλετε.

  Εάν το κείμενο βρίσκεται σε ένα πλαίσιο κειμένου, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει μια καρτέλα ή ένα κόμμα ανάμεσα σε κάθε καταχώρηση μιας γραμμής και ένα σημάδι παραγράφου στο άκρο κάθε γραμμής.

 2. Επισημάνετε το κείμενο.

 3. Κάντε δεξί κλικ στο επισημασμένο κείμενο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αντιγραφή.

 4. Στο μενού Επεξεργασία, κάντε κλικ στην επιλογή Ειδική επικόλληση.

 5. Στη λίστα ως , κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία πίνακα.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Δημιουργία πίνακα με χρήση κειμένου από άλλο πρόγραμμα

 1. Ανοίξτε το πρόγραμμα που περιέχει το κείμενο που θέλετε.

  Εάν το κείμενο δεν βρίσκεται ήδη σε έναν πίνακα, πατήστε το πλήκτρο TAB ανάμεσα σε κάθε καταχώρηση μέσα σε μια γραμμή κειμένου και πατήστε το πλήκτρο ENTER στο άκρο κάθε γραμμής.

 2. Επιλέξτε το κείμενο και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + C για να το αντιγράψετε.

 3. Ανοίξτε τη δημοσίευση του Publisher και μεταβείτε στη σελίδα που θέλετε να αλλάξετε.

 4. Στο μενού Επεξεργασία, κάντε κλικ στην επιλογή Ειδική επικόλληση.

 5. Στη λίστα ως , κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία πίνακα.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Σημείωση: Ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο το κείμενό σας έχει μορφοποιηθεί στο άλλο πρόγραμμα, ίσως θέλετε να μορφοποιήσετε ξανά το κείμενο αφού μετατραπεί σε πίνακα του Publisher.

Σημείωση:  Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας πείτε εάν σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×