Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office

Δημιουργία πίνακα

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Μια μήτρα είναι ένας πίνακας ορθογώνια των στοιχείων, τακτοποιημένα σε γραμμές και στήλες, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εμφάνιση της τοποθέτησης των ιδεών κατά μήκος δύο άξονες. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια μήτρα για την απεικόνιση τα τέσσερα δυνατός συνδυασμός δύο έννοιες ή συστατικά. Χρησιμοποιώντας ένα γραφικό SmartArt στο Excel, Outlook, PowerPoint ή Word, μπορείτε να δημιουργήσετε μια μήτρα και να συμπεριλάβετε στο υπολογιστικό φύλλο, μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, παρουσίαση ή εγγράφου.

Γραφικό SmartArt βασικό πίνακα

Δημιουργία πίνακα

 1. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Απεικονίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή SmartArt.

  Κουμπί SmartArt μικρότερο μέγεθος

 2. Στη συλλογή επιλογή γραφικού SmartArt, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας, κάντε κλικ στην επιλογή διάταξη μήτρας (όπως Βασικός πίνακας ) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 3. Για να εισαγάγετε κείμενο σε μήτρα σας, κάντε ένα από τα εξής:

  • Κάντε κλικ στο στοιχείο [Κείμενο] στο παράθυρο κειμένου και έπειτα πληκτρολογήστε το κείμενο.

  • Αντιγράψτε το κείμενο από μια άλλη θέση ή ένα άλλο πρόγραμμα, κάντε κλικ στην επιλογή [Κείμενο] από το παράθυρο "Κείμενο" και επικολλήστε το κείμενο.

   Σημείωση: Εάν δεν εμφανίζεται το παράθυρο κειμένου, κάντε κλικ στο στοιχείο ελέγχου.

   Στοιχείο ελέγχου "Παράθυρο κειμένου"

  • Κάντε κλικ σε ένα πλαίσιο στο γραφικό SmartArt και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το κείμενό σας.

Τι άλλο θα θέλατε να κάνετε;

 • Για να μετακινήσετε ένα πλαίσιο, κάντε κλικ στο πλαίσιο και, στη συνέχεια, σύρετέ το στη νέα θέση.

 • Για να μετακινήσετε ένα πλαίσιο κατά πολύ μικρά διαστήματα, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ πατάτε τα πλήκτρα βέλους στο πληκτρολόγιό σας.

 1. Κάντε δεξί κλικ τον πίνακα που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή διάταξης.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να εμφανίσετε τη σχέση των τμημάτων με το σύνολο σε τεταρτημόρια, κάντε κλικ στην επιλογή " Βασικός πίνακας ".

   Γραφικό SmartArt βασικό πίνακα

  • Για να εμφανίσετε τη σχέση τεσσάρων τεταρτημόριων με το σύνολο, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας με τίτλο. Η πρώτη γραμμή του ανώτατου επιπέδου κείμενο που πληκτρολογείτε εμφανίζεται στο κέντρο του πίνακα και τις πρώτες τέσσερις γραμμές κειμένου δεύτερου επιπέδου εμφανίζονται στα τέσσερα τεταρτημόρια.

   Γραφικό SmartArt πίνακα σε παράθεση

  • Για να εμφανίσετε τη σχέση των τμημάτων με το σύνολο σε τεταρτημόρια, έμφαση τεταρτημόρια αντί για το σύνολο, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας πλέγματος.

   Γραφικό SmartArt Πίνακας πλέγματος

  • Για να εμφανίσετε τη σχέση με μια κεντρική ιδέα σε μια κυκλική εξέλιξη, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας κύκλου.

   Γραφικό SmartArt Πίνακας κύκλου

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με κάθε τύπο πίνακα, ανατρέξτε στο θέμα περιγραφές γραφικών SmartArt τύπου "Πίνακας".

Σημείωση: Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τη διάταξη του γραφικού SmartArt κάνοντας κλικ σε μια επιλογή διάταξης στην ομάδα Διατάξεις της καρτέλας Σχεδίαση στην ενότητα Εργαλεία SmartArt. Όταν μετακινείτε τον δείκτη του ποντικιού σε μια επιλογή διάταξης, το γραφικό SmartArt αλλάζει εμφανίζοντας μια προεπισκόπηση του γραφικού με αυτήν τη διάταξη.

Για να προσθέσετε γρήγορα μια σχεδίαση ποιότητας εμφάνιση και Πολωνικά στο γραφικό SmartArt, μπορείτε να αλλάξετε τα χρώματα ή εφαρμόστε ένα στυλ SmartArt σας μήτρα. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε εφέ, όπως λάμψεις, απαλές ακμές ή εφέ 3-δ.

Μπορείτε να εφαρμόσετε συνδυασμούς χρωμάτων που παράγονται από τα χρώματα θέματος στα πλαίσια του γραφικού SmartArt.

 1. Κάντε κλικ στο γραφικό SmartArt του οποίου θέλετε να αλλάξετε το χρώμα.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία SmartArt, στην καρτέλα Σχεδίαση, της ομάδας Στυλ SmartArt , κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή χρωμάτων.

  Το κουμπί "Αλλαγή χρωμάτων" στην καρτέλα "Εργαλεία SmartArt, Σχεδίαση"

  Εάν δεν βλέπετε τις καρτέλες Εργαλεία SmartArt ή Σχεδίαση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το γραφικό SmartArt.

Συμβουλή: Όταν τοποθετείτε το δείκτη του ποντικιού σας πάνω από μια μικρογραφία, μπορείτε να δείτε πως τα χρώματα επηρεάζουν το γραφικό SmartArt.

Αλλαγή του χρώματος ή στυλ γραμμής του περιγράμματος σε πλαίσιο

 1. Στο γραφικό SmartArt, κάντε δεξί κλικ στο περίγραμμα του πλαισίου που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση σχήματος.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  Στο Office 2016 και το Office 2013, ανάπτυξη γραμμής και, στη συνέχεια, επιλέξτε το χρώμα ή το στυλ που θέλετε.

  Στο Office 2010, κάντε κλικ στην επιλογή Χρώμα γραμμής για να επιλέξετε ένα νέο χρώμα και κάντε κλικ στο στυλ γραμμής για να αλλάξετε το stye.

Αλλαγή του χρώματος φόντου ενός πλαισίου σε μήτρα σας

 1. Κάντε κλικ στο γραφικό SmartArt που θέλετε να αλλάξετε.

 2. Κάντε δεξί κλικ στο περίγραμμα του πλαισίου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση σχήματος.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Γέμισμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή συμπαγές γέμισμα.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Χρώμα και επιλέξτε το επιθυμητό χρώμα.

Για να αλλάξετε το φόντο σε ένα χρώμα που δεν είναι το χρώματα θέματος, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα χρώματα, και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε στην καρτέλα βασικά, ή δημιουργήστε το δικό σας χρώμα στην τα προσαρμοσμένα χρώματα και τα χρώματα στην το Τυπική καρτέλα δεν ενημερώνονται Εάν αλλάξετε αργότερα το έγγραφο θέμα.

Για να καθορίσετε τη διαφάνεια του χρώματος φόντου, μετακινήστε το ρυθμιστικό Διαφάνεια ή πληκτρολογήστε έναν αριθμό στο πλαίσιο που βρίσκεται δίπλα στο ρυθμιστικό. Το ποσοστό διαφάνειας μπορεί να κυμαίνεται από 0% (πλήρως αδιαφανές, η προεπιλεγμένη ρύθμιση) έως 100% (πλήρως διαφανές).

Ένα Στυλ SmartArt είναι ένας συνδυασμός από διάφορα εφέ, όπως στυλ γραμμής, κορνίζα ή εμφάνιση 3-Δ, που μπορείτε να εφαρμόσετε στα πλαίσια του γραφικού SmartArt για να δημιουργήσετε μια μοναδική και επαγγελματική εμφάνιση.

 1. Κάντε κλικ στο γραφικό SmartArt που θέλετε να αλλάξετε.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία SmartArt, στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Στυλ SmartArt, κάντε κλικ στο Στυλ SmartArt που θέλετε.

  Για να δείτε περισσότερα στυλ SmartArt, κάντε κλικ το κουμπί περισσότερα Εικόνα κουμπιού .

Σημειώσεις: 

Δημιουργία πίνακα

 1. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Απεικονίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή SmartArt.

  Κορδέλα ομάδας 'Εικόνες'

 2. Στη συλλογή επιλογή γραφικού SmartArt, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας, κάντε κλικ στην επιλογή διάταξη μήτρας (όπως Βασικός πίνακας ) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 3. Για να εισαγάγετε κείμενο σε μήτρα σας, κάντε ένα από τα εξής:

  • Κάντε κλικ στο στοιχείο [Κείμενο] στο παράθυρο κειμένου και έπειτα πληκτρολογήστε το κείμενο.

  • Αντιγράψτε το κείμενο από μια άλλη θέση ή ένα άλλο πρόγραμμα, κάντε κλικ στην επιλογή [Κείμενο] από το παράθυρο "Κείμενο" και επικολλήστε το κείμενο.

   Σημείωση: Εάν δεν εμφανίζεται το παράθυρο κειμένου, κάντε κλικ στο στοιχείο ελέγχου.

   Στοιχείο ελέγχου Παραθύρου κειμένου

  • Κάντε κλικ σε ένα πλαίσιο στο γραφικό SmartArt και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το κείμενό σας.

Τι άλλο θα θέλατε να κάνετε;

 • Για να μετακινήσετε ένα πλαίσιο, κάντε κλικ στο πλαίσιο και, στη συνέχεια, σύρετέ το στη νέα θέση.

 • Για να μετακινήσετε ένα πλαίσιο κατά πολύ μικρά διαστήματα, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ πατάτε τα πλήκτρα βέλους στο πληκτρολόγιό σας.

 1. Κάντε δεξί κλικ τον πίνακα που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή διάταξης.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να εμφανίσετε τη σχέση των τμημάτων με το σύνολο σε τεταρτημόρια, κάντε κλικ στην επιλογή " Βασικός πίνακας ".

   Βασικός πίνακας

  • Για να εμφανίσετε τη σχέση τεσσάρων τεταρτημόριων με το σύνολο, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας με τίτλο. Η πρώτη γραμμή του ανώτατου επιπέδου κείμενο που πληκτρολογείτε εμφανίζεται στο κέντρο του πίνακα και τις πρώτες τέσσερις γραμμές κειμένου δεύτερου επιπέδου εμφανίζονται στα τέσσερα τεταρτημόρια.

   Πίνακας με τίτλο

  • Για να εμφανίσετε τη σχέση των τμημάτων με το σύνολο σε τεταρτημόρια, έμφαση τεταρτημόρια αντί για το σύνολο, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας πλέγματος.

   Πλέγμα πίνακα

Σημείωση: Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τη διάταξη του γραφικού SmartArt κάνοντας κλικ σε μια επιλογή διάταξης στην ομάδα Διατάξεις της καρτέλας Σχεδίαση στην ενότητα Εργαλεία SmartArt. Όταν μετακινείτε τον δείκτη του ποντικιού σε μια επιλογή διάταξης, το γραφικό SmartArt αλλάζει εμφανίζοντας μια προεπισκόπηση του γραφικού με αυτήν τη διάταξη.

Για να προσθέσετε γρήγορα μια σχεδίαση ποιότητας εμφάνιση και Πολωνικά στο γραφικό SmartArt, μπορείτε να αλλάξετε τα χρώματα ή εφαρμόστε ένα στυλ SmartArt σας μήτρα. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε εφέ, όπως λάμψεις, απαλές ακμές ή εφέ 3-δ. Χρησιμοποιώντας παρουσιάσεις του PowerPoint 2007, μπορείτε να προσθέσετε κίνηση του πίνακα.

Μπορείτε να εφαρμόσετε συνδυασμούς χρωμάτων που παράγονται από τα χρώματα θέματος στα πλαίσια του γραφικού SmartArt.

 1. Κάντε κλικ στο γραφικό SmartArt του οποίου θέλετε να αλλάξετε το χρώμα.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία SmartArt, στην καρτέλα Σχεδίαση, της ομάδας Στυλ SmartArt , κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή χρωμάτων.

  Γραμμή εργαλείων SmartArt - πίνακας

  Εάν δεν βλέπετε τις καρτέλες Εργαλεία SmartArt ή Σχεδίαση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το γραφικό SmartArt.

Συμβουλή: Όταν τοποθετείτε το δείκτη του ποντικιού σας πάνω από μια μικρογραφία, μπορείτε να δείτε πως τα χρώματα επηρεάζουν το γραφικό SmartArt.

Αλλαγή του χρώματος ή στυλ γραμμής του περιγράμματος σε πλαίσιο

 1. Στο γραφικό SmartArt, κάντε δεξί κλικ στο περίγραμμα του πλαισίου που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση σχήματος.

 2. Για να αλλάξετε το χρώμα του περιγράμματος του πλαισίου, κάντε κλικ στην επιλογή Χρώμα γραμμής, κάντε κλικ στην επιλογή χρώμα Επιλογέας χρώματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε.

 3. Για να αλλάξετε το στυλ του περιγράμματος του πλαισίου, κάντε κλικ στην επιλογή Στυλ γραμμής και, στη συνέχεια, επιλέξτε το στυλ γραμμής που θέλετε.

Αλλαγή του χρώματος φόντου ενός πλαισίου σε μήτρα σας

 1. Κάντε κλικ στο γραφικό SmartArt που θέλετε να αλλάξετε.

 2. Κάντε δεξί κλικ στο περίγραμμα του πλαισίου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση σχήματος.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Γέμισμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή συμπαγές γέμισμα.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Χρώμα Επιλογέας χρώματος και στη συνέχεια κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε.

Για να αλλάξετε το φόντο σε ένα χρώμα που δεν είναι το χρώματα θέματος, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα χρώματα, και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε στην καρτέλα βασικά, ή δημιουργήστε το δικό σας χρώμα στην τα προσαρμοσμένα χρώματα και τα χρώματα στην το Τυπική καρτέλα δεν ενημερώνονται Εάν αλλάξετε αργότερα το έγγραφο θέμα.

Για να καθορίσετε τη διαφάνεια του χρώματος φόντου, μετακινήστε το ρυθμιστικό Διαφάνεια ή πληκτρολογήστε έναν αριθμό στο πλαίσιο που βρίσκεται δίπλα στο ρυθμιστικό. Το ποσοστό διαφάνειας μπορεί να κυμαίνεται από 0% (πλήρως αδιαφανές, η προεπιλεγμένη ρύθμιση) έως 100% (πλήρως διαφανές).

Ένα Στυλ SmartArt είναι ένας συνδυασμός από διάφορα εφέ, όπως στυλ γραμμής, κορνίζα ή εμφάνιση 3-Δ, που μπορείτε να εφαρμόσετε στα πλαίσια του γραφικού SmartArt για να δημιουργήσετε μια μοναδική και επαγγελματική εμφάνιση.

 1. Κάντε κλικ στο γραφικό SmartArt που θέλετε να αλλάξετε.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία SmartArt, στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Στυλ SmartArt, κάντε κλικ στο Στυλ SmartArt που θέλετε.

  Γραμμή εργαλείων SmartArt - πίνακας

  Για να δείτε περισσότερα Στυλ SmartArt, κάντε κλικ στο κουμπί Περισσότερα Κουμπί "Περισσότερα" .

Σημειώσεις: 

Εάν χρησιμοποιείτε το PowerPoint 2007, μπορείτε να προσθέσετε κίνηση του πίνακα για να δώσετε έμφαση σε κάθε πλαίσιο.

 1. Επιλέξτε τον πίνακα που θέλετε να προσθέσετε κίνηση.

 2. Στην καρτέλα κινήσεις, στην ομάδα κινήσεις, κάντε κλικ στην επιλογή κίνηση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή ένα προς ένα.

  εικόνα καρτέλας Κινήσεις

Σημείωση: Εάν αντιγράψετε ένα πίνακα που έχει μια κίνηση που εφαρμόζεται σε αυτό σε άλλη διαφάνεια, η κίνηση αντιγράφεται επίσης.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×